Skip to main content

Full text of "wavulana waliopata nafasi za kidato cha tano na vyuo"

See other formats


JAMHURI YA MWNGANO WATANZANIA 
Wl ZARA YA ELI MU NA MAFUNZD YA UFUNDI 
WAM\FUNZI WALI OCH AGULI WA KUI NGI A Kl DATO CHA TANO, 
VYUO VYA UFUNDI NA CHUO CHA USI MAMI Zl WA MAJ I 

MWAKA2012 WAVULANA (SHULE ATOKAYO) Imeandaliwa na 
Ofisi ya Kamishna wa Elimu 
Elimu ya Sekondari 
Machi, 2012 DIBAJI 

Kitabu hiki kimeorodhesha wanafunzi wote wa kiume 
waliochaguliwa kujiunga Kidato cha 5 na Vyuo vya Ufundi 
mwaka 2012. Wanafunzi 22,138 wamechaguliwa kujiunga 
katika machaguo 13 ya masomo mbalimbali ya Kidato cha 5 
na masomo 12 ya Vyuo vya Ufundi 

J umla ya shule za serikali zilizopangiwa wanafunzi wa Kidato 
cha 5 mwaka 2012 ni 201. Shule walizopangiwa wanafunzi 
wavulana ni 131zikiwemo shule 97 za wavulana pekee na shule 
34 zinazochukua wasichana na wavulana. Shule hizi 
zimetawanyika katika mikoa yote ya Tanzania Bara kama 
inavyooneshwa katika jedwali lililoambatishwa. 

Wanafunzi wamepangwa kulingana na shule walizofanyia 
mitihani ya Kidato cha 4 mwaka 2011. Majina ya shule hizi 
yamepangwa Ki-alfabeti kuanzia A mpaka Z Katika kila shule 
wanafunzi waliopata nafasi ya kwenda Kidato cha 5 na Vyuo 
vya Ufundi wameorodheshwa pamoja na shule/vyuo 
wanavyokwenda na machaguo yao. Kwa sababu hiyo, kitabu 
hiki kinarahisisha kumtafuta mwanafunzi aliyechaguliwa Kidato 
cha 5 na Vyuo vya Ufundi endapo utajua shule atokayo 
mwanafunzi huyo. Aidha kwa kutumia kitabu hiki, idadi ya 
wanafunzi kwa majina ya waliopangwa Kidato cha 5 na Vyuo 
vya Ufundi kwa kila shule imeoneshwa. C. Philemon 

Kaimu Mkurugenzi wa Elimu ya Sekondari 

Machi2012 

ORODHA YA SHULE NA MAHALI ZILIPO 


S/N 


SHULE 


AINA 


MKOA 


WILAYA 


1 


ABEDA. KARUME 


WAV 


DODOMA 


KONDOA 


2 


ARUSHA (DAY) 


MCH 


ARUSHA 


ARUSHA(M) 


3 


ARUSHATECH. 


MCH 


ARUSHA 


ARUSHA(M) 


4 


AZANIA(DAY) 


WAV 


DAR ES SALAAM 


ILALA 


5 


B.W. MKAPA(DAY) 


WAV 


DAR ES SALAAM 


ILALA 


6 


BAGAM OYO 


MCH 


PWANI 


BAGAM OYO 


7 


BARIADI 


WAV 


SHINYANGA 


BARIADI 


8 


BIHARAMULO 


WAV 


KAGERA 


BIHARAMULO 


9 


BIHAWANA 


WAV 


DODOMA 


DODOMA(M) 


10 


BINZA 


WAV 


SHINYANGA 


MASWA 


11 


BWIRU BOYS 


WAV 


MWANZA 


MWANZA(M) 


12 


CHANGARAWE 


WAV 


IRINGA 


MUFINDI 


13 


CHANG'OM BE (DAY) 


MCH 


DAR ES SALAAM 


TEM EKE 


14 


CHATO 


WAV 


KAGERA 


CHATO 


15 


DAR. INST.TECH. 


MCH 


DAR ES SALAAM 


ILALA 


16 


DAREDA 


MCH 


MANYARA 


BABATI 


17 


DODOMA(DAY) 


MCH 


DODOMA 


DODOMA(M) 


18 


ENGUTOTO 


MCH 


ARUSHA 


MONDULI 


19 


GALANOS 


WAV 


TANGA 


TANGA(M) 


20 


GANAKO 


WAV 


ARUSHA 


KARATU 


21 


GEITA 


WAV 


MWANZA 


GEITA 


22 


IFUNDATECH. 


MCH 


IRINGA 


IRINGA(V) 


23 


IHUNGO 


WAV 


KAGERA 


BUKOBA(M) 


24 


ILBORU 


WAV 


ARUSHA 


ARUMERU 


25 


ILEJE 


WAV 


MBEYA 


ILEJE 


26 


ILONGERO 


WAV 


SINGIDA 


SINGIDA(V) 


27 


ILULA 


WAV 


IRINGA 


KILOLO 


28 


IRKSONGO 


MCH 


ARUSHA 


MONDULI 


29 


ISONGOLE 


WAV 


MBEYA 


RUNGWE 


30 


ITIGI 


WAV 


SINGIDA 


MANYONI 


31 


IWALANJE 


MCH 


MBEYA 


M BEYA (V) 


32 


IWAWA 


WAV 


IRINGA 


MAKETE 


33 


IYUNGA 


WAV 


MBEYA 


M BEYA (M ) 


34 


J.K. NYERERE 


WAV 


MBEYA 


MBOZI 


35 


KABANGA 


MCH 


KAGERA 


NGARA 


36 


KAGANGO 


WAV 


KAGERA 


BIHARAMULO 


37 


KAHORORO 


WAV 


KAGERA 


BUKOBA(M) 


38 


KALANGALALA 


MCH 


MWANZA 


GEITA 


39 


KALIUA 


MCH 


TABORA 


URAMBO 


40 


KANTALAM BA 


WAV 


RUKWA 


SUMBAWANGA 


41 


KARATU 


WAV 


ARUSHA 


KARATU 


42 


KAZIMA(DAY) 


MCH 


TABORA 


TABORA(M) 


43 


KIBAHA 


WAV 


PWANI 


KIBAHA 


44 


KIBASILA(DAY) 


MCH 


DAR ES SALAAM 


TEM EKE 


45 


KIBITI 


WAV 


PWANI 


RUFIJI 11 S/N 


SHULE 


AINA 


MKOA 


WILAYA 


46 


KIFARU 


MCH 


KIUMANJARO 


MWANGA 


47 


KIGOMA 


WAV 


KIGOMA 


KIGOMA(M) 


48 


KIGONSERA 


WAV 


RUVUMA 


MBINGA 


49 


KIGWE 


WAV 


DODOMA 
50 


KILANGALANGA 


WAV 


PWANI 


KIBAHA(V) 


51 


KILOSA 


WAV 


MOROGORO 


KILOSA 


52 


KISARIKA 


WAV 


KIUMANJARO 


MOSHI(V) 


53 


KISHOJU 


MCH 


KAGERA 


MULEBA 


54 


KISIMIRI 


MCH 


ARUSHA 


ARUMERU 


55 


KISIWANI 


WAV 


KIUMANJARO 


SAME 


56 


KIWANJA 


WAV 


MBEYA 


CHUNYA 


57 


KONGWA 


WAV 


DODOMA 


KONGWA 


58 


KWIRO 


WAV 


MOROGORO 


ULANGA 


59 


KYELA 


WAV 


MBEYA 


KYELA 


60 


LINDI 


WAV 


LINDI 


LINDI(M) 


61 


UWALEHIGH 


WAV 


LINDI 


LIWALE 


62 


LONGIDO 


MCH 


ARUSHA 


LONGIDO 


63 


LUFILYO 


WAV 


MBEYA 


RUNGWE 


64 


LUKOLE 


MCH 


KAGERA 


NGARA 


65 


LULUMBA 


WAV 


SINGIDA 


IRAM BA 


66 


LYAMUNGO 


WAV 


KIUMANJARO 


HAI 


67 


MADABA 


WAV 


RUVUMA 


SONGEA(V) 


68 


MADIBIRA 


WAV 


MBEYA 


M BARALI 


69 


MAGU 


WAV 


MWANZA 


MAGU 


70 


MAGUFUU 


WAV 


KAGERA 


CHATO 


71 


MAHIWA 


WAV 


LINDI 


LINDI(V) 


72 


MAJIYACHAI 


WAV 


ARUSHA 


ARUMERU 


73 


MAKIBA 


WAV 


ARUSHA 


MERU 


74 


MAKITA 


WAV 


RUVUMA 


MBINGA 


75 


MALAGARASI 


MCH 


KIGOMA 


KIBONDO 


76 


MALANGAU 


WAV 


IRINGA 


MUFINDI 


77 


MAMBWE 


WAV 


RUKWA 


SUMBAWANGA(V) 


78 


MAPOSENI 


MCH 


RUVUMA 


SONGEA(V) 


79 


MARA 


WAV 


MARA 


MUSOMA(M) 


80 


MATAI 


WAV 


RUKWA 


SUMBAWANGA 


81 


MATEMABEACH 


WAV 


MBEYA 


KYELA 


82 


MAWENI 


WAV 


MBEYA 


CHUNYA 


83 


MBEKENYERA 


WAV 


LINDI 


RUANGWA 


84 


M BEYA (DAY) 


MCH 


MBEYA 


M BEYA (M ) 


85 


MBEYAINST 


MCH 


MBEYA 


MBEYAJIJI 


86 


MEATU 


WAV 


SHINYANGA 


MEATU 


87 


MILAMBO 


WAV 


TABORA 


TABORA(M) 


88 


MINAKI 


WAV 


PWANI 


KISARAWE 


89 


MKOLANI 


MCH 


MWANZA 


MWANZA(M) 


90 


MKUU 


MCH 


KIUMANJARO 


ROMBO 


91 


MOROGORO(DAY) 


MCH 


MOROGORO 


MOROGORO(M) 111 S/N 


SHULE 


AINA 


MKOA 


WILAYA 


92 


MOSHI 


WAV 


KIUMANJARO 


MOSHI(M) 


93 


MOSHITECH. 


WAV 


KIUMANJARO 


MOSHI(M) 


94 


M PWAPWA 


MCH 


DODOMA 


M PWAPWA 


95 


MSAMALA 


WAV 


RUVUMA 


SONGEA(M) 


96 


MTWARATECH. 


MCH 


MTWARA 


MTWARA(M) 


97 


MUHEZA 


MCH 


TANGA 


MUHEZA 


98 


MUSOMA 


WAV 


MARA 


MUSOMA(M) 


99 


MWAKALEU 


MCH 


MBEYA 


RUNGWE 


100 


MWAKAVUTA 


WAV 


IRINGA 


MAKETE 


101 


MWANZA(DAY) 


MCH 


MWANZA 


MWANZA(M) 


102 


MWENGE 


WAV 


SINGIDA 


SINGIDA(M) 


103 


MWIKA 


MCH 


KIUMANJARO 


MOSHI(V) 


104 


MWINYI 


WAV 


PWANI 


MKURANGA 


105 


MZUMBE 


WAV 


MOROGORO 


MVOMERO 


106 


NGUDU 


WAV 


MWANZA 


KWIMBA 


107 


NJOMBE 


WAV 


IRINGA 


NJOMBE 


108 


NSUMBA 


WAV 


MWANZA 


MWANZA(M) 


109 


NYAKAHURA 


WAV 


KAGERA 


BIHARAMULO 


110 


NYAKATO 


WAV 


KAGERA 


BUKOBA(V) 


111 


NYARUBANDA 


WAV 


KIGOMA 


KIGOMA(V) 


112 


NYERERE(Mwanga) 


WAV 


KIUMANJARO 


MWANGA 


113 


NYERERE/MIGOU 


WAV 


IRINGA 


IRINGA(V) 


114 


OSWALDMANG'OMBE 


WAV 


MARA 


MUSOMA(V) 


115 


PAM BA (DAY) 


WAV 


MWANZA 


MWANZA(M) 


116 


PAMOJA 


WAV 


RUVUMA 


NAMTUMBO 


117 


RUNGWE 


WAV 


MBEYA 


RUNGWE 


118 


RUNZEWE 


WAV 


SHINYANGA 


BUKOMBE 


119 


SADANI 


WAV 


IRINGA 


MUFINDI 


120 


SAME 


WAV 


KIUMANJARO 


SAME 


121 


SANYAJUU 


WAV 


KIUMANJARO 


SIHA 


122 


SENGEREMA 


WAV 


MWANZA 


SENGEREMA 


123 


SHAM BALAI 


WAV 


TANGA 


LUSHOTO 


124 


TAM BAZA (DAY) 


WAV 


DAR ES SALAAM 


ILALA 


125 


TANGATECH. 


WAV 


TANGA 


TANGA(M) 


126 


TARAKEA 


MCH 


KIUMANJARO 


ROMBO 


127 


TOSAMAGANGA 


WAV 


IRINGA 


IRINGA(V) 


128 


TUNDURU 


WAV 


RUVUMA 


TUNDURU 


129 


ULAYASI 


MCH 


IRINGA 


LUDEWA 


130 


UWEMBA 


WAV 


IRINGA 


NJOMBE 


131 


WDMI 


MCH 


DAR ES SALAAM 


KINONDONI NB: WAV- SHULE ZA WAVULANA PEKEE 

MCH - SHULE / VYUO VYENYE WAVULANA NA WASICHANA IV FORM 5/TECHNICAL ALLOCATION AND CUT OFF POINTS FOR THE SELECTED STUDENTS - 2012 SUBJECT 


Sl 


S2 


S3 


54 


55 


S6 


TOT 


Al 


A2 


A3 


A4 


A5 


A6 


A7 


TOT 


TOT 


Tl 


T2 


T3 


T4 


T5 


T6 


T7 


T8 


T9 


T10 


Tll 


T12 


T0T 


TOTAL 


C0MBINATI0N 


PCM 


PCB 


CBG 


PGM 


CBA 


CBN 


SC 


HGE 


HGL 


HGK 


EGM 


KLF 


HKL 


ECA 


ARTS 


S4A 


CIV 


MEC 


ELE 


ELT& 
TEL 


AUT 


ARC 


BMED 


LAB 


TRAN 


WAT 


CPT 


MNE 


TEC 


F5+TECH 


BOYS 2012 


4,172 


4,529 


2,536 


766 


265 


14 


12,282 


1,514 


2,310 


1,605 


2,083 


33 


1,363 


432 


9,340 


21,622 


105 


65 


67 


42 


14 


24 


17 


63 


14 


35 


50 


20 


516 


22,138 


BOYS 2011 


4,307 


4,177 


2,249 


665 


397 


8 


11,803 


1,642 


3,079 


2,722 


1,862 


42 


2,504 


641 


12,492 


24,295 


162 


158 


159 


45 


18 


48 
96 


19 


59 


75 


22 


861 


25,156 


BOYS 2010 


3,417 


2,973 


1819 


567 


372 


28 


9,176 


1404 


2,673 


2,365 


1462 


53 


2,430 


580 


10,967 


20,143 


167 


167 


161 


45 


27 


48 
73 


20 


64 


86 


23 


881 


21,024 


BOYS 2009 


2,577 


2,714 


1252 


498 


47 


11 


7,099 


1401 


2,464 


2,150 


1363 


75 


2,539 


38 


10,030 


17,129 


153 


150 


143 


39 


23 


45 
44 


15 


54 


71 


20 


757 


17,886 


DIFFERENCE 


■135 


352 


287 


101 


-132 


6 


479 


-128 


-769 


-1,117 


221 


-9 


-1,141 


-209 


-3,152 


-2,673 


-57 


-93 


-92 


-3 


-4 


-24 


17 


-33 


-5 


-24 


-25 


-2 


-345 


-3,018 


%INCREASE/DECREASE 


■3.13 


8.43 


12.76 


15.19 


■33.25 


75.00 


4.06 


-7.80 


-24.98 


-41.04 


11.87 


-21.43 


■45.57 


-32.61 


-25.23 


-11.00 


-35.19 


-58.86 


-57.86 


-6.67 


-22.22 


-50.00 
-34.38 


-26.32 


-40.68 


-33.33 


-9.09 


■40.07 


-12.00 


COMBINATION POINTS 


10 


10 


10 


11 


9 


11 
7 


11 


11 


7 


11 


11 


7 


7 


11 


8 


7 


9 


9 


9 


9 


9 


9 


9 


8 


EXAM.AGGREGATE 


23 


23 


24 


25 


23 


25 
25 


24 


25 


25 


25 


25 


25 


25 


24 


24 


20 


24 


23 


22 


25 


23 


24 


24 


21 


CREDITS 


5 


5 


4 


3 


5 


3 
3 


4 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


4 


3 


5 


3 


5 


5 


3 


7 


4 


3 


5 


PASSES 


8 


9 


8 


7 


9 


7 
9 


10 


6 


7 


7 


9 


7 


9 


10 


8 


8 


8 


9 


8 


9 


9 


8 


8 


10 


GIRLS 2012 


865 


1,489 


1,453 


171 


102 


131 


4,211 


838 


1,300 


624 


1,145 


14 


901 


298 


5,120 


9,331 


8 


5 


5 


4 


2 


1 


2 


5 


2 


8 


3 


2 


47 


9,378 


GIRLS 2011 


863 


1472 


1593 


87 


174 


113 


4,302 


1035 


1610 


1108 


841 


32 


1574 


653 


6,853 


11,155 


10 


4 


4 


7 


2 


2 
14 


1 


4 


7 

55 


11,210 


GIRLS 2010 


791 


1304 


1522 


121 


192 


182 


4,112 


1059 


2790 


1512 


827 


21 


1782 


519 


8,510 


12,622 


2 


1 


1 


3 


3 

6 
16 


21,024 


GIRLS 2009 


720 


1060 


1177 


66 


14 


146 


3,183 


901 


2251 


2533 


871 


38 


2521 


51 


9,166 


12,349 


2 
3 

1 


■ 5 

11 


17,886 


DIFFERENCE 


2 


17 


-140 


84 


-72 


18 


-91 


-197 


-310 


-484 


304 


-18 


-673 


-355 


-1,733 


-1,824 


-2 


1 


1 


-3 

-1 


2 


-9 


1 


4 


-4 


2 


-8 


-1,832 


%INCREASE/DECREASE 


0.23 


1.15 


■8.79 


96.55 


■41.38 


15.93 


-2.12 


-19.03 


-19.25 


-43.68 


36.15 


-56.25 


■42.76 


-54.36 


-25.29 


-16.35 


-20.00 


25.00 


25.00 


-42.86 


0.00 


-50.00 
-64.29 


100.00 


100.00 


■57.14 


#DIV/0! 


-14.55 


-16.34 


COMBINATION POINTS 


11 


11 


11 


11 


11 


11 
7 


11 


11 


7 


11 


11 


7 


11 


10 


8 


10 


11 


10 


10 


11 


11 


11 


9 


11 


EXAM. AGGREGATE 


24 


24 


25 


25 


25 


25 
25 


25 


25 


25 


25 


25 


25 


25 


24 


23 


23 


25 


20 


22 


23 


25 


23 


18 


24 


CREDITS 


4 


4 


3 


3 


3 


3 
3 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


4 


4 


4 


3 


7 


5 


5 


6 


5 


7 


4 


PASSES 


8 


9 


6 


9 


7 


7 
6 


6 


6 


6 


7 


6 


7 


8 


7 


8 


8 


8 


9 


9 


9 


9 


9 


10 


9 


TOTAL 2012 


5,037 


6,018 


3,989 


937 


367 


145 


16,493 


2,352 


3,610 


2,229 


3,228 


47 


2,264 


730 


14,460 


30,953 


113 


70 


72 


46 


16 


25 


19 


68 


16 


43 


53 


22 


563 


31,516 


TOTAL 2011 


5,170 


5,649 


3,842 


752 


571 


121 


16,105 


2,677 


4,689 


3,830 


2,703 


74 


4,078 


1,294 


19,345 


35,450 


172 


162 


163 


52 


20 


50 
110 


20 


63 


82 


22 


916 


36,366 


TOTAL 2010 


4,208 


4,277 


3,341 


688 


564 


210 


13,288 


2,463 


5,463 


3,877 


2,289 


74 


4,212 


1,099 


19,477 


32,765 


169 


168 


162 


48 


27 


48 
76 


20 


70 


86 


23 


897 


21,024 


TOTAL 2009 


3,297 


3,774 


2,429 


564 


61 


157 


10,282 


2,302 


4,715 


4,683 


2,234 


113 


5,060 


89 


19,196 


29,478 


155 


150 


143 


42 


23 


46 
44 


15 


54 


76 


20 


768 


17,886 


DIFFERENCE 


■133 


369 


147 


185 


-204 


24 


388 


■325 


■1,079 


-1,601 


525 


-27 


■1,814 


-564 


-4,885 


■4,497 


-59 


-92 


-91 


-6 


-4 


■25 


19 


-42 


■4 


-20 


-29 

-353 


-4,850 


% INCREASE/DECREASE 


■2.57 


6.53 


3.83 


24.60 


■35.73 


19.83 


2.41 


-12.14 


-23.01 


-41.80 


19.42 


-36.49 


■44.48 


-43.59 


-25.25 


■12.69 


-34.30 


■56.79 


-55.83 


-11.54 


-20.00 


-50.00 
-38.18 


-20.00 


-31.75 


■35.37 


0.00 


-38.54 


-13.34 FORM 5/TECHNICAL ALLOCATION AND CUT OFF POINTS FOR THE SELECTED STUDENTS - 2012 

SPECIAL SCHOOLS SUBJECT 


Sl 


52 


S3 


54 


S5 


S6 


TOT 


Al 


A2 


A3 


A4 


A5 


A6 


A7 


TOT 


TOT 


Tl 


T2 


T3 


T4 


T5 


T6 


T7 


T8 


T9 


T10 


Tll 


T0T 


TOTAL 


COMBINATION 


PCM 


PCB 


CBG 


PGM 


CBA 


CBN 


SC 


HGE 


HGL 


HGK 


EGM 


KLF 


HKL 


ECA 


ARTS 


S+A 


CIV 


MEC 


ELE 


ELT& 
TEL 


AUT 


ARC 


LAB 


TRAN 


WAT 


CPT 


MNE 


TEC 


F5+TECH 


BOYS 2012 


276 


264 


25 
565 
122 
15 


25 


162 


727 
BOYS 2011 


289 


235 


30 
554 
160 
20 


30 


210 


764 


764 


BOYS 2010 


283 


240 


35 
558 
176 
24 


30 


230 


788 


788 


BOYS 2009 


303 


262 


565 
136 
136 


701 


701 


DIFFERENCE 


•13 


29 


-5 
11 
-38 
-5 


-5 


-48 


-37 


-37 


%INCREASE/DECREASE 


■4.54 


12.34 


■16.67 
1.99 
■23.75 
■25.00 


■16.67 


-22.86 


-4.84 


-4.84 


COMBINATION POINTS 


5 


5 


6 
8 
8 


4 
EXAM.AGGREGATE 


13 


14 


18 
19 
19 


18 
CREDITS 


9 


8 


7 
6 
7 


7 
PASSES 


10 


9 


10 
7 
8 


9 
GIRLS 2012 


201 


81 


81 
363 
90 

90 


453 


453 


GIRLS 2011 


201 


182 


89 
472 
104 
15 
119 


591 


591 


GIRLS 2010 


200 


211 


92 
503 
144 
144 


647 


647 


GIRLS 2009 


215 


186 


103 
504 
173 
173 


677 


677 


DIFFERENCE 

-101 


-8 
-109 
-14 
-15 
-29 


-138 


-138 


%INCREASE/DECREASE 


0.00 


-55.49 


-8.99 
■23.09 
■13.46 
■100.00 
■24.37 


-23.35 


■23.35 


COMBINATION POINTS 


7 


6 


7 
8 


EXAM. AGGREGATE 


15 


17 


19 
21 


CREDITS 


10 


8 


7 
6 


PASSES 


10 


9 


9 
8 


TOTAL 2012 


477 


345 


81 
25 
928 
212 
15 


25 


252 


1,180 


1,180 


TOTAL 2011 


490 


417 


89 
30 
1,026 
264 
35 


30 


329 


1,355 


1,355 


TOTAL 2010 


483 


451 


92 
35 
1,061 
320 
48 


30 


398 


1,459 


1,459 


TOTAL 2009 


518 


448 


103 
1,069 
309 
309 


1,378 


1,378 


DIFFERENCE 


-13 


-73 


-8 
■5 
■98 
■52 
■20 


■5 


■77 


-175 


■175 


% INCREASE/DECREASE 


-2.65 


-17.27 


-8.99 
■16.67 
-9.55 
■19.70 
■57.14 


■16.67 


■28.40 


-12.91 


-12.91 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1 


S3470/0001 


Abraham Alexander Manyerere 


Abbey 


Tambaza (day) 


CBG 


2 


S3470/0002 


Albert Golden Kilemile 


Abbey 


Pugu 


EGM 


3 


S3470/0004 


Anthony Theobald Kayombo 


Abbey 


Galanos 


EGM 


4 


S3470/0005 


Arnold Charles Ishengoma 


Abbey 


Geita 


HGE 


5 


S3470/0006 


Bashiru Masudi Nalino 


Abbey 


Minaki 


PCB 


6 


S3470/0007 


Carlos Aaron Kapinga 


Abbey 


Azania (day) 


ECA 


7 


S3470/0009 


Clarence E. William Ndambaril 


Abbey 


Ndanda 


HGE 


8 


S3470/0010 


Cuthbert Fresco Kapinga 


Abbey 


Ndanda 


PCM 


9 


S3470/001 1 


Daudi Warner Matindiko 


Abbey 


Lindi 


EGM 


10 


S3470/0012 


Declan Mosses Nombo 


Abbey 


Tambaza (day) 


CBG 


11 


S3470/0013 


Deusdedit Wilbard Shirima 


Abbey 


Bagamoyo 


HGE 


12 


S3470/0014 


Donald Muzuka Sendima 


Abbey 


Dar. Institute Techn 


ELE 


13 


S3470/0015 


Elisha Joseph William 


Abbey 


Tanga Tech. 


PCM 


14 


S3470/0016 


Emmanuel Chadel Amani 


Abbey 


Tambaza (day) 


PCB 


15 


S3470/0017 


Emmanuel David Mwema 


Abbey 


B. W. Mkapa (day) 


EGM 


16 


S3470/0018 


Erick Edward Fwolo 


Abbey 


Tambaza (day) 


PCB 


17 


S3470/0019 


Erick Richard Ungele 


Abbey 


Dar. Institute Techn 


CPT 


18 


S3470/0020 


Evodius Joseph Binamungu 


Abbey 


Azania (day) 


ECA 


19 


S3470/0021 


Fadhili Daimu Msunje 


Abbey 


Lyamungo 


EGM 


20 


S3470/0022 


Faraja Musa Mthathia 


Abbey 


Songea Boys 


EGM 


21 


S3470/0023 


Fidelis Aloys Simbila 


Abbey 


Galanos 


EGM 


22 


S3470/0024 


Fikh Abdallah Mtavillah 


Abbey 


Lindi 


EGM 


23 


S3470/0025 


Francis Condrady Chikawe 


Abbey 


Lindi 


EGM 


24 


S3470/0026 


Gabriel Paul Slaghate 


Abbey 


Umbwe 


ECA 


25 


S3470/0027 


Godfrey Gaspar Baitwa 


Abbey 


Tunduru 


PCM 


26 


S3470/0028 


Henry Adoh Mapunda 


Abbey 


Azania (day) 


ECA 


27 


S3470/0029 


Herman Aloyce Mbiro 


Abbey 


Usagara 


PCB 


28 


S3470/0030 


Hilary Gabriel Kang'oha 


Abbey 


Azania (day) 


PCM 


29 


S3470/0031 


Ibadi Julius Kaondo 


Abbey 


Kibaha 


PCB 


30 


S3470/0032 


Ibrahim Felix Bakifu 


Abbey 


Usagara 


PCB 


31 


S3470/0033 


Innocent Lawrence Nachinguru 


Abbey 


Kibiti 


HGE 


32 


S3470/0034 


Isihaka Mohamed Mapande 


Abbey 


Galanos 


ECA 


33 


S3470/0035 


Issa Issa Nillongo 


Abbey 


Galanos 


ECA 


34 


S3470/0036 


Jerome Emanuel Mlelwa 


Abbey 


Kibaha 


ECA 


35 


S3470/0037 


John Raphael Mkulima 


Abbey 


Kigonsera 


HKL 


36 


S3470/0038 


Juma Abdallah Mchinjita 


Abbey 


Galanos 


ECA 


37 


S3470/0039 


Kenneth Flavian Bifandimu 


Abbey 


Kwiro 


PCB 


38 


S3470/0040 


Mario Aureus Kayombo 


Abbey 


Minaki 


PCM 


39 


S3470/0041 


Mike Eliabu Masaki 


Abbey 


Chang'ombe (day) 


PCB 


40 


S3470/0042 


Mohamed Ahmedi Mabruck 


Abbey 


Makita 


CBG 


41 


S3470/0043 


Nashiri Hadj Kilaya 


Abbey 


Azania (day) 


ECA 


42 


S3470/0044 


Nelson Mkweru Ng'okorome 


Abbey 


Usagara 


PCM 


43 


S3470/0046 


Sadick Selemani Mtipa 


Abbey 


Mbekenyera 


HKL 


44 


S3470/0047 


Said Hassan S. Songea 


Abbey 


Lindi 


EGM 


45 


S3470/0048 


Samuel William Kalale 


Abbey 


Galanos 


ECA 


46 


S3470/0049 


Stimius Stimius Mbunda 


Abbey 


Dar. Institute Techn 


CIV 


47 


S3470/0050 


Taufiq Nurdin Ngoli 


Abbey 


Ndanda 


EGM 


48 


S3470/0051 


Wilson Lyimo Msabi 


Abbey 


Umbwe 


ECA 


49 


S3470/0052 


Zarafi Arfatt Mangochi 


Abbey 


Galanos 


EGM SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


50 


S1 659/01 00 


Ababuu Abdul Livoga 


Aboud Jumbe 


llula 


HKL 


51 


S1 659/01 08 


Alex Ivan Bikora 


Aboud Jumbe 


Madibira 


HKL 


52 


S1 659/01 10 


Aloyce Charles Matiku 


Aboud Jumbe 


Songea Boys 


EGM 


53 


S1 659/01 17 


Azizi Emanuel Gerald 


Aboud Jumbe 


Kibasila (day) 


EGM 


54 


S1 659/01 18 


Bahaye Sylvester Kasala 


Aboud Jumbe 


Dar. Institute Techn 


CIV 


55 


S1 659/01 20 


Bwisengo Tumaini Lubembela 


Aboud Jumbe 


Songea Boys 


PCM 


56 


S1 659/01 21 


Daniel Wilson Sabuni 


Aboud Jumbe 


Mahiwa 


PCM 


57 


S1 659/01 23 


Daud Ibrahim Shabani 


Aboud Jumbe 


Usagara 


HKL 


58 


S1 659/01 24 


David Gervas Mwakibolwa 


Aboud Jumbe 


Lindi 


HGK 


59 


S1 659/01 25 


David Hosea Nyoni 


Aboud Jumbe 


Tosamaganga 


PCM 


60 


S1 659/01 31 


Emanuel Christopher Mhando 


Aboud Jumbe 


Vudoi 


HKL 


61 


S1 659/01 40 


Hamisi Mohamed Omary 


Aboud Jumbe 


Kilangalanga 


PCB 


62 


S1 659/01 42 


Haruna Ramadhani Ngoma 


Aboud Jumbe 


Lindi 


PGM 


63 


S1 659/01 51 


Ismail Omary Rashidi 


Aboud Jumbe 


Tosamaganga 


EGM 


64 


S1 659/01 53 


Japhet Philipo Masanja 


Aboud Jumbe 


Mtwara Tech. 


PCB 


65 


S1 659/01 55 


Jofrey Anton Adonia 


Aboud Jumbe 


lyunga 


PCB 


66 


S1 659/01 73 


Luckman Hamadi Ally 


Aboud Jumbe 


Kongwa 


PCB 


67 


S1 659/01 87 


Naftary Kemelye Kibiki 


Aboud Jumbe 


Karatu 


EGM 


68 


S1 659/01 90 


Noel Godfather Mfinanga 


Aboud Jumbe 


Tosamaganga 


PGM 


69 


S1 659/01 92 


Paschal Revocatus Mzungu 


Aboud Jumbe 


Azania (day) 


PCB 


70 


S1 659/01 93 


Paulo Juma Maduhu 


Aboud Jumbe 


Dar. Institute Techn 


CIV 


71 


S1 659/01 99 


Ramadhan Mohamed Ramadh 


Aboud Jumbe 


Ifunda Tech. 


PCB 


72 


S 1659/0201 


Rashid Abdallah Said 


Aboud Jumbe 


Azania (day) 


PCB 


73 


S 1659/0203 


Richard Ferdinand Kapama 


Aboud Jumbe 


Kibasila (day) 


EGM 


74 


S1 659/0205 


Ruben Daniel Dibwe 


Aboud Jumbe 


Songea Boys 


PCB 


75 


S1 659/0210 


Walter Ludovick Kiwelu 


Aboud Jumbe 


Lindi 


HKL 


76 


S2778/0173 


Mkuu Hamisi Mbaruku 


Abuuy Jumaa 


Tosamaganga 


HGE 


77 


S3532/001 1 


Christopher Mrutu 


Acacia 


Usagara 


HKL 


78 


S3532/0019 


Jackson H Malongo 


Acacia 


Mara 


EGM 


79 


S3532/0021 


Makundi M Niuyai 


Acacia 


Msamala 


HGL 


80 


S3532/0026 


Noel A Haule 


Acacia 


Ulayasi 


HGL 


81 


S3532/0032 


Sebastian D Meshi 


Acacia 


Kilangalanga 


PCM 


82 


S4088/0201 


Jesse Amos Joro 


Actas 


Mtwara Tech. 


PCB 


83 


S4088/0202 


John Amos Joro 


Actas 


Azania (day) 


PCB 


84 


S4088/0224 


Omari H Omari 


Actas 


Tukuyu 


EGM 


85 


S4088/0242 


Shen Omary Kilindo. 


Actas 


Kibiti 


PCB 


86 


S2532/0015 


Christian Nichombe 


Adam 


lleje 


HGK 


87 


S2532/0023 


Jafari K Emanuel 


Adam 


Njombe 


PGM 


88 


S0 184/0043 


Albert M Kileo 


Agape Lutheran J Sem. 


Mwika 


EGM 


89 


S0 184/0044 


Alex W Mmari 


Agape Lutheran J Sem. 


Kibiti 


PCM 


90 


S01 84/0046 


Allan G Mushi 


Agape Lutheran J Sem. 


Lyamungo 


HGE 


91 


S01 84/0047 


Allan N Lyatuu 


Agape Lutheran J Sem. 


Same 


PCB 


92 


S0 184/0048 


Amos S Raphael 


Agape Lutheran J Sem. 


Ihungo 


EGM 


93 


S0 184/0049 


Andrew I Swai 


Agape Lutheran J Sem. 


Runzewe 


HGL 


94 


S01 84/0051 


Bariki P Kaale 


Agape Lutheran J Sem. 


Ihungo 


EGM 


95 


S01 84/0052 


Beston E Naftal 


Agape Lutheran J Sem. 


Makiba 


HGL 


96 


S0 184/0053 


Bonami N Kyunda 


Agape Lutheran J Sem. 


Mzumbe 


PCM 


97 


S01 84/0054 


Bonny B Songoro 


Agape Lutheran J Sem. 


Musoma 


PCM 


98 


S01 84/0055 


Bradley C Muro 


Agape Lutheran J Sem. 


Karatu 


PCM SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


99 


S01 84/0057 


Charles J Kisaka 


Agape Lutheran J Sem. 


Minaki 


EGM 


100 


S01 84/0058 


Christopher A Moshi 


Agape Lutheran J Sem. 


Tanga Tech. 


PCM 


101 


S0 184/0059 


Christopher E Nenula 


Agape Lutheran J Sem. 


Oswald Mang'ombe 


PGM 


102 


S01 84/0060 


Daniel P Mtowe 


Agape Lutheran J Sem. 


Songea Boys 


PGM 


103 


S01 84/0061 


David E Kawa 


Agape Lutheran J Sem. 


Ndanda 


PGM 


104 


S01 84/0062 


David Z Nsanya 


Agape Lutheran J Sem. 


Mwakaleli 


HKL 


105 


S0 184/0063 


Davis T Kiwelu 


Agape Lutheran J Sem. 


Pamoja 


HKL 


106 


S01 84/0064 


Deogratius M Mahegere 


Agape Lutheran J Sem. 


Pamba (day) 


HGE 


107 


S01 84/0067 


Einstern F Kweka 


Agape Lutheran J Sem. 


Ihungo 


EGM 


108 


S01 84/0068 


Elifadhili V Shaidi 


Agape Lutheran J Sem. 


Mtwara Tech. 


PCB 


109 


S01 84/0069 


Emmanuel D Lyamuya 


Agape Lutheran J Sem. 


Same 


PCB 


110 


S01 84/0070 


ErickG Msolla 


Agape Lutheran J Sem. 


Minaki 


EGM 


111 


S01 84/0071 


Erick N Mwakitwange 


Agape Lutheran J Sem. 


Minaki 


HGE 


112 


S01 84/0072 


Evidence E Msaki 


Agape Lutheran J Sem. 


Same 


PCB 


113 


S0 184/0073 


Fred M Kiwayo 


Agape Lutheran J Sem. 


Mtwara Tech. 


PCM 


114 


S01 84/0074 


Fredrick J Mbwambo 


Agape Lutheran J Sem. 


Tunduru 


HGL 


115 


S01 84/0075 


Gerald J Urio 


Agape Lutheran J Sem. 


Bagamoyo 


PCM 


116 


S01 84/0076 


Gerald P Kessy 


Agape Lutheran J Sem. 


Same 


PCM 


117 


S0 184/0078 


Godbless E Ngowi 


Agape Lutheran J Sem. 


Lulumba 


PCB 


118 


S01 84/0079 


Godfrey Mwasha 


Agape Lutheran J Sem. 


Milambo 


HGE 


119 


S01 84/0080 


Ibrahim A Mwakibete 


Agape Lutheran J Sem. 


Mbeya (day) 


HGL 


120 


S01 84/0081 


Innocent L Shuma 


Agape Lutheran J Sem. 


Tunduru 


HGL 


121 


S01 84/0082 


Ivan J Mariki 


Agape Lutheran J Sem. 


Tarime 


PCM 


122 


S01 84/0083 


Jackson M Nicolaus 


Agape Lutheran J Sem. 


Mwenge 


EGM 


123 


S01 84/0084 


Jackson P Hombo 


Agape Lutheran J Sem. 


Tosamaganga 


EGM 


124 


S01 84/0085 


James R Eliapenda 


Agape Lutheran J Sem. 


Sengerema 


PGM 


125 


S01 84/0086 


Jimmy A Mbaruku 


Agape Lutheran J Sem. 


Msamala 


PCM 


126 


S01 84/0087 


Kelvin A Nkini 


Agape Lutheran J Sem. 


Tabora Boys 


PCM 


127 


S01 84/0088 


Kelvin M Malando 


Agape Lutheran J Sem. 


Lugoba 


HGL 


128 


S01 84/0089 


Kenny I Daniel 


Agape Lutheran J Sem. 


Tabora Boys 


PCM 


129 


S0 184/0090 


Kevin D Nkouabi 


Agape Lutheran J Sem. 


llboru 


HGL 


130 


S01 84/0091 


Kusa D Mchaina 


Agape Lutheran J Sem. 


Tarakea 


PCM 


131 


S01 84/0092 


Mark G Shoo 


Agape Lutheran J Sem. 


Milambo 


HGE 


132 


S01 84/0093 


Mbezi L Charles 


Agape Lutheran J Sem. 


Bagamoyo 


PCM 


133 


S01 84/0094 


Meshack B Mmari 


Agape Lutheran J Sem. 


Usagara 


PCM 


134 


S01 84/0096 


Micah P Kamba 


Agape Lutheran J Sem. 


Tarakea 


PCM 


135 


S01 84/0097 


Mire ATemu 


Agape Lutheran J Sem. 


Njombe 


PGM 


136 


S0 184/0098 


Moses J Lusana 


Agape Lutheran J Sem. 


Magu 


PCB 


137 


S01 84/0099 


Newton B Mbeikya 


Agape Lutheran J Sem. 


Nyakato 


PGM 


138 


S01 84/01 00 


Nimrod M Mpuzu 


Agape Lutheran J Sem. 


Nyakato 


PGM 


139 


S01 84/01 01 


Ninkambazi E Ninkambazi 


Agape Lutheran J Sem. 


Msamala 


PCM 


140 


S01 84/01 02 


Onesmo W Msangi 


Agape Lutheran J Sem. 


Same 


PCB 


141 


S01 84/01 03 


Osiligi L Laizer 


Agape Lutheran J Sem. 


Irksongo 


HGL 


142 


S01 84/01 04 


Osmond W Shuma 


Agape Lutheran J Sem. 


Mkuu 


HGE 


143 


S01 84/01 05 


Reginald D Ndanshau 


Agape Lutheran J Sem. 


Nyakato 


PCM 


144 


S01 84/01 06 


Reuben N Lukosi 


Agape Lutheran J Sem. 


Tosamaganga 


PGM 


145 


S01 84/01 07 


Shilekirwa A Swai 


Agape Lutheran J Sem. 


Moshi Tech. 


PCM 


146 


S01 84/01 08 


Shukuru R Saria 


Agape Lutheran J Sem. 


Lulumba 


PCB 


147 


S01 84/01 09 


Stephen G Ruhasha 


Agape Lutheran J Sem. 


Bariadi 


PGM SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


148 


S01 84/01 10 


Tony E Mahingila 


Agape Lutheran J Sem. 


Kigonsera 


HKL 


149 


S01 84/01 11 


Victor M Bandihai 


Agape Lutheran J Sem. 


Muheza 


PCB 


150 


S01 84/01 12 


Victor R Adamson 


Agape Lutheran J Sem. 


Tosamaganga 


EGM 


151 


S01 84/01 13 


William A Mwenda 


Agape Lutheran J Sem. 


Kibiti 


PCM 


152 


S1 523/0056 


Ahmed Mohamed Ramadhani 


Agape-mbagala 


Umbwe 


CBG 


153 


S1 523/0061 


Daudi Godfrey Basaya 


Agape-mbagala 


Mtwara Tech. 


PCM 


154 


S1 523/0062 


Emmanuel Abraham Mwanyam 


Agape-mbagala 


Azania (day) 


PCM 


155 


S1 523/0065 


Frank Fredrick Mwisa 


Agape-mbagala 


Mara 


HGE 


156 


S1 523/0066 


Fredrick Pascal Godadi 


Agape-mbagala 


Umbwe 


CBG 


157 


S1 523/0074 


Hamisi Mwinyi Makungu 


Agape-mbagala 


Azania (day) 


PCM 


158 


S1 523/0077 


Jacob Gasper Soka 


Agape-mbagala 


Mahiwa 


PCM 


159 


S1 523/0081 


Masatu Daniel Kafumu 


Agape-mbagala 


Geita 


HGE 


160 


S1 523/0082 


Mathew Anku Sanga 


Agape-mbagala 


Vudoi 


HGL 


161 


S1 523/0086 


Omary Bakary Kumkana 


Agape-mbagala 


Umbwe 


CBG 


162 


S1 523/0087 


Omary Saidy Ziwiyani 


Agape-mbagala 


Tambaza (day) 


PCM 


163 


S1 523/0090 


Peter Sadala Mpemba 


Agape-mbagala 


Songea Boys 


PCM 


164 


S1 523/0091 


Ramadhani Juma Mailo 


Agape-mbagala 


Ndanda 


CBG 


165 


S1 523/0095 


Simon Michael Massawe 


Agape-mbagala 


Kigonsera 


PCM 


166 


S1 523/0096 


Victor Chrispin Masandika 


Agape-mbagala 


Azania (day) 


PCM 


167 


S1 623/0028 


Afiki Rashid 


Aggrey 


Milambo 


CBG 


168 


S1 623/0034 


Goodluck Ezekiel 


Aggrey 


Kyela 


PCM 


169 


S1 623/0048 


Rodgers H. David 


Aggrey 


Kyela 


PCM 


170 


S1 357/001 2 


Abdillahi Rashid Ruhamba 


Ahlulbayt Isl. Sem. 


Malagarasi 


PCM 


171 


S1 357/001 4 


Ahamdu Mussa Sogole 


Ahlulbayt Isl. Sem. 


Malagarasi 


PCM 


172 


S1 357/001 9 


Amri Abdul Nyamaliza 


Ahlulbayt Isl. Sem. 


Chato 


CBG 


173 


S1 357/0027 


Bimala Shabani Hassan 


Ahlulbayt Isl. Sem. 


Mwenge 


PCM 


174 


S1 357/0031 


Francisco Nestory Moyo 


Ahlulbayt Isl. Sem. 


Mwenge 


EGM 


175 


S1 357/0034 


Hamis Maneno Athuman 


Ahlulbayt Isl. Sem. 


Milambo 


PCM 


176 


S1 357/0038 


Ibrahim Masoud Chulla 


Ahlulbayt Isl. Sem. 


Kishoju 


HGE 


177 


S1 357/0044 


Michael James Kapiga 


Ahlulbayt Isl. Sem. 


Kishoju 


HGE 


178 


S1 357/0050 


Riziki Wilson Nzobakenga 


Ahlulbayt Isl. Sem. 


Milambo 


PCM 


179 


S1 357/0062 


Swedi Juma Kavanda 


Ahlulbayt Isl. Sem. 


Nsumba 


PCM 


180 


S3881/0015 


AbdulkadirZ. Mabewa 


Ahmes 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


181 


S3881/0016 


Abdulquadir S. Ally 


Ahmes 


J.k. Nyerere 


HKL 


182 


S3881/0017 


Daniel A. Nyirenda 


Ahmes 


Mbeya Inst. 


CPT 


183 


S3881/0019 


Hassan Z. Mzalia 


Ahmes 


Dar. Institute Techn 


CIV 


184 


S3881/0021 


Jubilate P. Haule 


Ahmes 


Tambaza (day) 


PGM 


185 


S3881/0022 


Lawrence R. Kayungi 


Ahmes 


Dar. Institute Techn 


TEL 


186 


S3881/0024 


Mahmoud H. Abdallah 


Ahmes 


Tambaza (day) 


EGM 


187 


S3881/0026 


Noel J. Kiboko 


Ahmes 


Azania (day) 


PCB 


188 


S3881/0027 


Paul C. Mkunja 


Ahmes 


Azania (day) 


EGM 


189 


S3881/0028 


Samson E. Munyaki 


Ahmes 


Kibasila (day) 


HGE 


190 


S3881/0029 


Shabani S. Juma 


Ahmes 


Lindi 


EGM 


191 


S3881/0030 


Songoro H. Rashidi 


Ahmes 


Tambaza (day) 


PCM 


192 


S01 98/0027 


Abdueli J. Sembosi 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Usagara 


PCB 


193 


S01 98/0028 


Albert B. Kyungai 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Usagara 


PCM 


194 


S01 98/0033 


Brian C. Machua 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Ganako 


HGL 


195 


S01 98/0034 


Brown L. Kaaya 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Tunduru 


HGL 


196 


S01 98/0036 


Collin S. Kanza 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Ifunda Tech. 


PCB SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


197 


S01 98/0037 


Daniel G. Kijazi 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Bagamoyo 


PCM 


198 


S01 98/0038 


Daniel P. Mjema 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Bagamoyo 


EGM 


199 


S0 198/0040 


Donald A. Sumary 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Mara 


EGM 


200 


S01 98/0044 


Erick W. Mbisse 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Bwiru Boys 


PCM 


201 


S01 98/0045 


Gehandu D. Slahhay 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Mkuu 


PCM 


202 


S01 98/0046 


Geofrey D. Kitila 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Nsumba 


PGM 


203 


S0 198/0047 


Gilead D. Nnko 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Galanos 


EGM 


204 


S0 198/0048 


Gilliard G. Mbisse 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Sengerema 


PGM 


205 


S01 98/0050 


Godwin S. Mtali 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Same 


PCB 


206 


S01 98/0054 


Jeremiah G. Majola 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Vudoi 


HGK 


207 


S01 98/0056 


Joshua S. Mbise 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Mara 


EGM 


208 


S01 98/0057 


Josiah 0. Assery 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Moshi 


PCM 


209 


S01 98/0058 


Luckson S. Kaaya 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Galanos 


EGM 


210 


S01 98/0059 


Nelson E. Minja 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Minaki 


PGM 


211 


S01 98/0062 


Paulo P Pallangyo 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Mkuu 


PCB 


212 


S01 98/0063 


Peter E. Assery 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Longido 


HGE 


213 


S01 98/0064 


Rojas P. Mcharo 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


llboru 


PCB 


214 


S01 98/0065 


Simon J. Sanga 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Mzumbe 


PCM 


215 


S01 98/0068 


Victor B. Bayona 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Mzumbe 


PCM 


216 


S01 98/0069 


Victor N. Kitomari 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Nsumba 


PGM 


217 


S2378/0023 


Abdulazack Shaban 


Airport 


Njombe 


EGM 


218 


S2378/0029 


Dickson Msaki 


Airport 


Lufilyo 


HKL 


219 


S2378/0032 


Gasper P Challo 


Airport 


Galanos 


ECA 


220 


S2378/0033 


Hopson Mkisi 


Airport 


Njombe 


HGE 


221 


S2378/0035 


Issa E Mhewa 


Airport 


Songea Boys 


PGM 


222 


S2378/0037 


Lameck X Mwinuka 


Airport 


Namabengo 


HGL 


223 


S2378/0043 


Shadrack A Swilla 


Airport 


Mpwapwa 


HKL 


224 


S0784/0167 


Adam Stanslaus Feruzi 


Airwing 


Bagamoyo 


HGE 


225 


S0784/0172 


Allex Deus Mashaka 


Airwing 


Biharamulo 


EGM 


226 


S0784/0174 


Alute Abrahman Kidamui 


Airwing 


Iwalanje 


HGL 


227 


S0784/0176 


Amos Mniko Nsame 


Airwing 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


228 


S0784/0188 


Benedict Christopher Lungu 


Airwing 


Karatu 


HGE 


229 


S0784/0189 


Benedict Francis Mtugani 


Airwing 


Njombe 


PCM 


230 


S0784/0195 


Chacha Mwita Musira 


Airwing 


Mtwara Tech. 


PCB 


231 


S0784/0209 


Deogratius Joachim Mfoy 


Airwing 


B. W. Mkapa (day) 


HGE 


232 


S0784/0210 


Derick Deus Kyobya 


Airwing 


Lugoba 


PCM 


233 


S0784/0214 


Edson Julius Osward 


Airwing 


Lyamungo 


EGM 


234 


S0784/0220 


Emmanuel Bukumbi Kula 


Airwing 


Ifunda Tech. 


PGM 


235 


S0784/0233 


Frank Mwasada Raphael 


Airwing 


Umbwe 


ECA 


236 


S0784/0234 


Frank Stanley Katare 


Airwing 


Lyamungo 


EGM 


237 


S0784/0242 


Gerald George Faustine 


Airwing 


Mtwara Tech. 


PCB 


238 


S0784/0243 


Gershom Timoth Mbago 


Airwing 


Tambaza (day) 


EGM 


239 


S0784/0247 


Godlisten Frank Shayo 


Airwing 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


240 


S0784/0250 


Hamza Khalid Kisanji 


Airwing 


Chang'ombe (day) 


PCB 


241 


S0784/0258 


Innocent Lucius Bilauri 


Airwing 


B. W. Mkapa (day) 


HGK 


242 


S0784/0278 


Kelvin Cosmas Macha 


Airwing 


Kongwa 


PCB 


243 


S0784/0280 


Kennedy Angelus Liganga 


Airwing 


Tunduru 


HKL 


244 


S0784/0290 


Mathew Leonard Mtitu 


Airwing 


Ndanda 


EGM 


245 


S0784/0305 


Mshomba Jerome Mtorobo 


Airwing 


Umbwe 


HGE SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


246 


S0784/0323 


Popat Prakash Popat 


Airwing 


B. W. Mkapa (day) 


HGE 


247 


S0784/0325 


Rashid Paschal George 


Airwing 


Kibiti 


PCM 


248 


S0784/0335 


Saidi Adinani Msuma 


Airwing 


Umbwe 


CBG 


249 


S0784/0344 


Selemani Chanzi Said 


Airwing 


Mahiwa 


HGL 


250 


S0784/0352 


Stanslaus Wenceslaus Kailem 


Airwing 


Pugu 


EGM 


251 


S0784/0381 


Victor Marko Pallangyo 


Airwing 


Tunduru 


PCM 


252 


S0986/0064 


Anthon Moses 


Akeri 


Longido 


HGK 


253 


S0986/0070 


Ebeneza Godbless 


Akeri 


Muheza 


PCB 


254 


S0986/0091 


Kelvin Elirehema 


Akeri 


Rungwe 


PCB 


255 


S0986/0101 


Omega Emmanuel 


Akeri 


Rungwe 


PCB 


256 


S1 002/0007 


Hussein Ghor 


Al Madrasa Tus Saifiya Tul 


Songea Boys 


PCM 


257 


S1 002/0009 


Khuzema M. Karimjee 


Al Madrasa Tus Saifiya Tul 


Azania (day) 


PCM 


258 


S1 002/0010 


Mohamed Adamjee 


Al Madrasa Tus Saifiya Tul 


Tarakea 


PCB 


259 


S1 002/0011 


Murtaza Habib 


Al Madrasa Tus Saifiya Tul 


Azania (day) 


PCB 


260 


S1 002/001 3 


Shabbir Adamjee 


Al Madrasa Tus Saifiya Tul 


Azania (day) 


PCM 


261 


S1 350/001 3 


Abbas A Ghoth 


Al Qaem Sem. 


Dodoma (day) 


PCM 


262 


S1 350/001 5 


Ali A Yunusi 


Al Qaem Sem. 


Dodoma 


CBG 


263 


S1 350/001 6 


Azizi S Chihande 


Al Qaem Sem. 


Kisiwani 


HGK 


264 


S1 350/001 7 


Carlos J Banda 


Al Qaem Sem. 


Mpwapwa 


HKL 


265 


S1 350/001 8 


Comfort A Mbaligwa 


Al Qaem Sem. 


Dodoma (day) 


HGL 


266 


S1 350/001 9 


Ibrahim A Mwinyimsa 


Al Qaem Sem. 


Bagamoyo 


HKL 


267 


S1 350/0020 


Luqman S Suleiman 


Al Qaem Sem. 


Dodoma 


CBG 


268 


S1 350/0021 


Mahamudu A Mohamed 


Al Qaem Sem. 


Tosamaganga 


PCM 


269 


S1 350/0022 


Mohamed S Adam 


Al Qaem Sem. 


Kilosa 


HKL 


270 


S1 350/0023 


Muhammad M Issa 


Al Qaem Sem. 


Mwinyi 


CBG 


271 


S1 350/0024 


Salum K Abdallah 


Al Qaem Sem. 


Dodoma (day) 


PCM 


272 


S1 350/0025 


Tariq F Salim 


Al Qaem Sem. 


Mpwapwa 


PCM 


273 


S1 350/0026 


Yusuph S Kimaro 


Al Qaem Sem. 


Kigonsera 


PCM 


274 


S1 093/0048 


Bryson Semo 


Aldersgate 


Longido 


HKL 


275 


S1 093/0061 


Emanuel Wilson 


Aldersgate 


Same 


PCB 


276 


S1 093/0066 


Hamisi Rajabu 


Aldersgate 


Lulumba 


PCM 


277 


S 1093/0077 


Paschal John 


Aldersgate 


Milambo 


PCM 


278 


S1 093/0088 


Yunus H Hatibu 


Aldersgate 


Wdmi 


CIV 


279 


S2837/0042 


Ernest Prosper Lasti 


Aleni 


Karatu 


HGL 


280 


S2837/0048 


Samwel Condradi Damian 


Aleni 


Lyamungo 


HGK 


281 


S391 4/0096 


Abdul S. Kibavu 


Alfagems 


Morogoro (day) 


HGK 


282 


S391 4/0097 


Adam V. Edward 


Alfagems 


Kwiro 


CBG 


283 


S391 4/0099 


Alex P. Mahwago 


Alfagems 


Tosamaganga 


PCM 


284 


S3914/0105 


Charles Evarist 


Alfagems 


Ifunda Tech. 


PGM 


285 


S3914/0108 


Denis Pascal 


Alfagems 


Morogoro (day) 


HGK 


286 


S3914/0113 


Exervery Andrea 


Alfagems 


Mpwapwa 


HGK 


287 


S3914/0120 


Godfrey L. Mdindile 


Alfagems 


Pamoja 


HKL 


288 


S3914/0124 


Israel Y Mlula 


Alfagems 


Morogoro (day) 


HGK 


289 


S3914/0127 


James Msangawale 


Alfagems 


Moshi 


PCB 


290 


S3914/0128 


Jerry Thobias 


Alfagems 


Lugoba 


PCM 


291 


S3914/0136 


Ladislaus Nchimbi 


Alfagems 


Morogoro (day) 


HGK 


292 


S3914/0137 


Luckyson Byomutonzi 


Alfagems 


Umbwe 


HGL 


293 


S3914/0139 


Mark Bilace 


Alfagems 


Mbekenyera 


HGL 


294 


S3914/0141 


Nyagimore O. Chomete 


Alfagems 


Longido 


HKL SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


295 


S3914/0144 


Paul Mokiwa 


Alfagems 


Kwiro 


CBG 


296 


S3914/0146 


Peter T. Kakema 


Alfagems 


Kwiro 


PCB 


297 


S3914/0148 


Raibeth Nicholaus 


Alfagems 


Morogoro (day) 


HGK 


298 


S3914/0150 


Regan E. Mgaya 


Alfagems 


Msamala 


HGK 


299 


S3914/0153 


Thadei H. Liganga 


Alfagems 


Lulumba 


PCM 


300 


S3914/0154 


Theophil Evarist 


Alfagems 


Kisarika 


PCB 


301 


S3914/0156 


Valerian E. Mniwe 


Alfagems 


Kaliua 


PCB 


302 


S01 82/0002 


Abdulkarim Juma 


AI-farouq Sem. 


Kibiti 


PCM 


303 


S01 82/0007 


Amiri Athumani 


AI-farouq Sem. 


Lindi 


EGM 


304 


S01 82/0010 


Bakar Sadiq 


AI-farouq Sem. 


Azania (day) 


PCM 


305 


S01 82/001 3 


Hamidu Mhina 


AI-farouq Sem. 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


306 


S01 82/0035 


Salum R. Ambua 


AI-farouq Sem. 


Tukuyu 


HGL 


307 


S1 568/0059 


Hassani Adam Kambanga 


Al-furqaan Isl. Sem. 


Tambaza (day) 


ECA 


308 


S1 568/0074 


Muhamad Ally Nyankoro 


Al-furqaan Isl. Sem. 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


309 


S0493/0102 


Mahmoud Naushad Issa 


Al-haramain Isl. Sem. 


Bagamoyo 


HKL 


310 


S0493/0105 


Miraji Hemed Mgumia 


Al-haramain Isl. Sem. 


Azania (day) 


PCM 


311 


S0740/0069 


Emanuel Moshi 


Ali Hassan Mwinyi Isl. 


Kifaru 


HGK 


312 


S0740/0072 


Fransisco Jonas 


Ali Hassan Mwinyi Isl. 


Mwinyi 


HGK 


313 


S0740/0097 


Lugano Ephraim 


Ali Hassan Mwinyi Isl. 


Rungwe 


HGE 


314 


S0740/0124 


Sils Zackeo 


Ali Hassan Mwinyi Isl. 


Mwenge 


EGM 


315 


S3775/0024 


Benjamin Paul Magoiga 


Alikachenje 


Nyakahura 


HGL 


316 


S3775/0029 


Eliewaha Mustapha Nyange 


Alikachenje 


Lyamungo 


HGE 


317 


S3775/0031 


ErickSimon Elias 


Alikachenje 


Galanos 


HGE 


318 


S3775/0038 


James Chacha Mwita 


Alikachenje 


Musoma 


PCM 


319 


S3775/0040 


Kangalu Azimio Bushiri 


Alikachenje 


Karatu 


HGE 


320 


S2252/0078 


Bernardo Peter Machella 


Aloysius 


Ihungo 


CBG 


321 


S2252/0081 


Claud Francis Kuzenza 


Aloysius 


Chato 


CBG 


322 


S2252/0093 


James Magige Chubiri 


Aloysius 


Dar. Institute Techn 


BIO-MED 


323 


S2252/0099 


Mashala Kajala Nyanchabo 


Aloysius 


Nyakahura 


HGK 


324 


S2252/0101 


Maximilian Shangata Cosmas 


Aloysius 


Meatu 


CBG 


325 


S2252/01 1 1 


Remigius Respicius Fulgence 


Aloysius 


Shinyanga 


EGM 


326 


S2252/0119 


Silas Kaliyo Augustine 


Aloysius 


Chato 


CBG 


327 


S2252/0121 


Stanley Ngosha Mussa 


Aloysius 


Mwinyi 


CBG 


328 


S2549/0010 


Abdallah Natepe 


Alpha 


Kigonsera 


PCM 


329 


S2549/001 1 


Abdulkarim Samailla 


Alpha 


Kahororo 


HGE 


330 


S2549/0013 


Adam Massawe 


Alpha 


Kibasila (day) 


EGM 


331 


S2549/0014 


Ally Omary 


Alpha 


Musoma 


EGM 


332 


S2549/0015 


Andrew Mwasenga 


Alpha 


Chang'ombe (day) 


HGL 


333 


S2549/0016 


Angelo Gandye 


Alpha 


Tunduru 


HGL 


334 


S2549/0017 


Angelo S. Ntabaguzi 


Alpha 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


335 


S2549/0018 


Anthony Ronald 


Alpha 


Kahororo 


EGM 


336 


S2549/0019 


Arif S. Salim 


Alpha 


B. W. Mkapa (day) 


EGM 


337 


S2549/0021 


Benedict Sebastian 


Alpha 


Azania (day) 


PCM 


338 


S2549/0022 


Brian Richard 


Alpha 


Tambaza (day) 


CBG 


339 


S2549/0023 


Christopher P. Muga 


Alpha 


Mtwara Tech. 


PCM 


340 


S2549/0024 


Claudio Mpili 


Alpha 


Azania (day) 


EGM 


341 


S2549/0025 


Collins E. Nyange 


Alpha 


Musoma 


EGM 


342 


S2549/0026 


Danny Nyanda 


Alpha 


Tarakea 


CBG 


343 


S2549/0027 


Dieudonne T. Francis 


Alpha 


Azania (day) 


ECA SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


344 


S2549/0028 


Eben Kinabo 


Alpha 


B. W. Mkapa (day) 


ECA 


345 


S2549/0029 


Edgar Bisanda 


Alpha 


Azania (day) 


EGM 


346 


S2549/0030 


Edgar Charles 


Alpha 


Tambaza (day) 


CBG 


347 


S2549/0031 


Elisha P. Maimu 


Alpha 


Tanga Tech. 


PCM 


348 


S2549/0035 


Eric L. Mmbando 


Alpha 


Sadani 


PCB 


349 


S2549/0032 


Erick Edward 


Alpha 


Ihungo 


EGM 


350 


S2549/0033 


Erick Igogo 


Alpha 


Mzumbe 


PCM 


351 


S2549/0034 


Erick Mnanka 


Alpha 


Minaki 


PCM 


352 


S2549/0036 


Fokoro Justin 


Alpha 


llboru 


PCB 


353 


S2549/0039 


Harris F. Hollevas 


Alpha 


Sengerema 


PGM 


354 


S2549/0040 


Hemed Issa 


Alpha 


Azania (day) 


PCM 


355 


S2549/0041 


Ibrahim Nasson 


Alpha 


Tambaza (day) 


PCM 


356 


S2549/0043 


Isaac Lubeja 


Alpha 


Azania (day) 


ECA 


357 


S2549/0042 


Isaack A. Shayo 


Alpha 


Tabora Boys 


PCM 


358 


S2549/0044 


James Dyoya 


Alpha 


Kibasila (day) 


EGM 


359 


S2549/0045 


James R. Fovo 


Alpha 


Kilangalanga 


PCM 


360 


S2549/0046 


Jeremiah Mwasyeba 


Alpha 


Azania (day) 


PCB 


361 


S2549/0047 


John Pio 


Alpha 


Malangali 


HKL 


362 


S2549/0048 


Jordan W. Msemo 


Alpha 


Tambaza (day) 


PCM 


363 


S2549/0049 


Joshua Mabeyo 


Alpha 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


364 


S2549/0050 


Kennedy Gwakisa 


Alpha 


Tunduru 


HGL 


365 


S2549/0051 


Kiluma Sweke 


Alpha 


Kibaha 


PCM 


366 


S2549/0052 


Luther Nicholaus 


Alpha 


Galanos 


ECA 


367 


S2549/0053 


Mark J. Kahurananga 


Alpha 


Azania (day) 


PCB 


368 


S2549/0054 


Mathew T. Kanza 


Alpha 


Dar. Institute Techn 


CPT 


369 


S2549/0055 


Michael G. Mosha 


Alpha 


Ndanda 


PGM 


370 


S2549/0056 


Moses D. Mranda 


Alpha 


Malangali 


HGK 


371 


S2549/0057 


Mustapha A. Juma 


Alpha 


Azania (day) 


ECA 


372 


S2549/0058 


Mwelu Michael 


Alpha 


Musoma 


EGM 


373 


S2549/0059 


Nicholaus Masika 


Alpha 


Iwawa 


HKL 


374 


S2549/0060 


Nicolaus A. Kasungu 


Alpha 


Pugu 


PCM 


375 


S2549/0061 


Peter J. Mwandu 


Alpha 


Minaki 


EGM 


376 


S2549/0062 


Reuben Mariki 


Alpha 


Tambaza (day) 


PGM 


377 


S2549/0063 


Robert J. Lujara 


Alpha 


Tunduru 


HGL 


378 


S2549/0064 


Saad I. Mbeo 


Alpha 


Azania (day) 


ECA 


379 


S2549/0065 


Shalua Mandara 


Alpha 


Azania (day) 


PCM 


380 


S2549/0066 


Sunday V. Okello 


Alpha 


Azania (day) 


ECA 


381 


S2549/0067 


Thomas G. Rubibira 


Alpha 


Moshi 


PCM 


382 


S2549/0068 


Tonny Kayage 


Alpha 


Msamala 


PCM 


383 


S2549/0069 


Undare Mtaki 


Alpha 


Kibaha 


PCM 


384 


S2549/0070 


Yusufu C. Mtunga 


Alpha 


Msamala 


PCM 


385 


S2549/0071 


Yusufu H. Famau 


Alpha 


Tunduru 


HGL 


386 


S1 033/0025 


Hamisi Ramadhani Ali 


Amani Abeid Karume 


Mpwapwa 


PCM 


387 


S1 033/0029 


Ibrahimu Shamu Mokiwa 


Amani Abeid Karume 


Bihawana 


CBG 


388 


S1 033/0033 


John Simoni Cheto 


Amani Abeid Karume 


Mpwapwa 


HKL 


389 


S1 033/0035 


Rashidi Omari Issa 


Amani Abeid Karume 


Ihungo 


HGE 


390 


S 1033/0039 


Waziri Mohamedi Waziri 


Amani Abeid Karume 


Arusha (day) 


EGM 


391 


S1 342/0007 


Faustine Mashauri 


Ambassador 


Galanos 


ECA 


392 


S3861/0042 


Abubakari Mvule 


Anderlek Ridges 


Kyela 


PCM SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


393 


S3861/0043 


Ally Said 


Anderlek Ridges 


B. W. Mkapa (day) 


EGM 


394 


S3861/0044 


Aloysius Alphonce Balina 


Anderlek Ridges 


Milambo 


PCB 


395 


S386 1/0046 


Benson Masota 


Anderlek Ridges 


Kisarika 


PCB 


396 


S3861/0047 


Cephas Gideon Mkama 


Anderlek Ridges 


Galanos 


PCM 


397 


S3861/0048 


Claus Stephen 


Anderlek Ridges 


Geita 


EGM 


398 


S3861/0049 


Daniel Gamala 


Anderlek Ridges 


Milambo 


EGM 


399 


S3861/0050 


Deogratius Nicholauce 


Anderlek Ridges 


Umbwe 


ECA 


400 


S386 1/0051 


Edwin Mgaiwa 


Anderlek Ridges 


Songea Boys 


PGM 


401 


S3861/0052 


Elisha Kimondo 


Anderlek Ridges 


Pugu 


PCM 


402 


S3861/0053 


Fredrick Mathew 


Anderlek Ridges 


Galanos 


ECA 


403 


S3861/0054 


George Bokki 


Anderlek Ridges 


Pugu 


PCB 


404 


S3861/0055 


Gerald Fashe 


Anderlek Ridges 


Milambo 


PCB 


405 


S3861/0056 


Goodluck Nasolwa Mgomo 


Anderlek Ridges 


Minaki 


PCB 


406 


S3861/0057 


Hamad Abdul 


Anderlek Ridges 


lyunga 


PCM 


407 


S386 1/0058 


Hassan Juma 


Anderlek Ridges 


Sengerema 


PGM 


408 


S386 1/0059 


Hemed Nassor 


Anderlek Ridges 


Magu 


PCB 


409 


S3861/0061 


Ivan Kalulu 


Anderlek Ridges 


Magu 


PCB 


410 


S3861/0062 


Jackson Charles 


Anderlek Ridges 


Rutabo 


HKL 


411 


S386 1/0063 


James Nyaki 


Anderlek Ridges 


Bihawana 


CBG 


412 


S3861/0064 


Japhet Machele 


Anderlek Ridges 


Ngudu 


PCB 


413 


S3861/0065 


Jerome Mushi 


Anderlek Ridges 


Engutoto 


HKL 


414 


S3861/0067 


John Philipo 


Anderlek Ridges 


Kwiro 


PCB 


415 


S3861/0068 


Joseph Mshanga 


Anderlek Ridges 


Lugoba 


HGL 


416 


S3861/0069 


Julius Peter 


Anderlek Ridges 


Pamba (day) 


CBG 


417 


S386 1/0070 


Kelvin Ndonde 


Anderlek Ridges 


Kaliua 


PCB 


418 


S3861/0071 


Kembetwa Jackson 


Anderlek Ridges 


Shinyanga 


EGM 


419 


S386 1/0072 


Keneth Kammu 


Anderlek Ridges 


Sengerema 


PCB 


420 


S386 1/0073 


Madeleke Emmanuel 


Anderlek Ridges 


Umbwe 


ECA 


421 


S3861/0074 


Madia Nduta 


Anderlek Ridges 


Mwanza (day) 


PCM 


422 


S3861/0075 


Mahembo Luhende 


Anderlek Ridges 


Galanos 


ECA 


423 


S386 1/0076 


Martin Masha 


Anderlek Ridges 


Biharamulo 


EGM 


424 


S386 1/0077 


Mathias Fidelis 


Anderlek Ridges 


Lulumba 


PCB 


425 


S3861/0078 


Maximillian Yegela 


Anderlek Ridges 


Same 


PCB 


426 


S3861/0079 


Ndulu Andrew Sonda 


Anderlek Ridges 


Tabora Boys 


PCM 


427 


S3861/0080 


Ng'orongo Maage 


Anderlek Ridges 


Kisarika 


PCB 


428 


S3861/0083 


Nziza Dickson 


Anderlek Ridges 


Kibaha 


ECA 


429 


S3861/0084 


Obote Juma 


Anderlek Ridges 


Kilangalanga 


PCM 


430 


S3861/0085 


Omary Saleh 


Anderlek Ridges 


Kongwa 


PCB 


431 


S3861/0086 


Onai Kim 


Anderlek Ridges 


Umbwe 


ECA 


432 


S3861/0087 


Prosper Christopher 


Anderlek Ridges 


Shinyanga 


PCM 


433 


S3861/0088 


Raphael Moris 


Anderlek Ridges 


Minaki 


PCB 


434 


S3861/0089 


Richard Niwemugizi 


Anderlek Ridges 


Ihungo 


PCB 


435 


S3861/0090 


Sadiq Swaleh 


Anderlek Ridges 


Kalangalala 


PCM 


436 


S3861/0091 


Saku Nyarobi 


Anderlek Ridges 


Ngudu 


PCB 


437 


S3861/0092 


Santos Stephano Yonah 


Anderlek Ridges 


Shinyanga 


PCM 


438 


S386 1/0093 


Seif Mansour 


Anderlek Ridges 


Umbwe 


ECA 


439 


S3861/0094 


Sharif Hamad 


Anderlek Ridges 


Shinyanga 


PCM 


440 


S3861/0095 


Steven Ngassa 


Anderlek Ridges 


Umbwe 


ECA 


441 


S3861/0096 


Suleiman Said 


Anderlek Ridges 


Moshi Tech. 


CBG SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


442 


S3861/0098 


Yusuph Mahamoud 


Anderlek Ridges 


Mwenge 


PCB 


443 


S2365/0028 


Hamza S Salum 


Andrew Faza Memorial 


Geita 


HGE 


444 


S2365/0029 


Honoly Enock 


Andrew Faza Memorial 


Kibasila (day) 


HGL 


445 


S2365/0034 


Medad Aloyce 


Andrew Faza Memorial 


Ndanda 


PCM 


446 


S1 478/0049 


Jerome Msimbe 


Anita's Greenland 


Tunduru 


HGL 


447 


S1 478/0057 


Ramadhan Juma 


Anita's Greenland 


Madibira 


HKL 


448 


S31 13/0068 


Jackson Kayombo 


Anna Abdalah 


Mbekenyera 


HGK 


449 


S31 13/0070 


Jamali K Mnali 


Anna Abdalah 


Tunduru 


HGK 


450 


S31 1 3/0072 


Jumanne Juma 


Anna Abdalah 


Mbekenyera 


HGK 


451 


S31 13/0087 


Nickson Thomas 


Anna Abdalah 


Tunduru 


HGK 


452 


S31 13/0092 


Ramadhan Nuhu 


Anna Abdalah 


Lindi 


EGM 


453 


S3691/0096 


Bakah Charles Paul 


Anna Mkapa 


llongero 


PCM 


454 


S3691/0124 


Iddy Rajabu Salimu 


Anna Mkapa 


Mkuu 


PCM 


455 


S3691/0143 


Michael Godson Massawe 


Anna Mkapa 


Same 


PCM 


456 


S3691/0151 


Pascal Michael Moshiro 


Anna Mkapa 


Usagara 


PCB 


457 


S3691/0153 


Peter Finias Mhina 


Anna Mkapa 


Ndanda 


EGM 


458 


S3691/0159 


Samsoni Fenekas Ogudumu 


Anna Mkapa 


Mkuu 


PCM 


459 


S3691/0162 


Simioni Fenekasi Ogudumu 


Anna Mkapa 


Sanya Juu 


PCM 


460 


S 1822/0052 


Andrea J Gully 


Annagamazo 


Karatu 


PCM 


461 


S 1822/0054 


John T Lalio 


Annagamazo 


Tanga Tech. 


PCB 


462 


S1 822/0056 


Kasmiri S Marmo 


Annagamazo 


Lyamungo 


HGL 


463 


S1 822/0057 


Nicodemus L Lorry 


Annagamazo 


Mwenge 


HGK 


464 


S1 343/0071 


Abdon Alex Mwombeki 


Anne Marie 


Njombe 


PCB 


465 


S 1343/0073 


Allen Willium Msirikale 


Anne Marie 


Kilangalanga 


PCB 


466 


S1 343/0074 


Aloyce Pius Fussi 


Anne Marie 


Kibasila (day) 


HGK 


467 


S1 343/0075 


Boniface Leonard Ntimba 


Anne Marie 


Umbwe 


CBG 


468 


S1 343/0077 


Brighton Wilbard Mawole 


Anne Marie 


Tunduru 


HGL 


469 


S1 343/0078 


Curthbert Robert Mutasingwa 


Anne Marie 


Rungwe 


PCB 


470 


S1 343/0079 


Daniel Joshua Osumbo 


Anne Marie 


Ndanda 


PCB 


471 


S1 343/0080 


Daniel Peter Mussa 


Anne Marie 


Tambaza (day) 


PCB 


472 


S1 343/0081 


David Chacha Nyakisinda 


Anne Marie 


B. W. Mkapa (day) 


HGE 


473 


S1 343/0082 


Deogratius John Nyagawa 


Anne Marie 


Umbwe 


ECA 


474 


S1 343/0083 


Eliazari Emmanuel Ntahondi 


Anne Marie 


Msamala 


PCM 


475 


S1 343/0085 


Emmanuel Deogratius Rugeiya 


Anne Marie 


Lindi 


PGM 


476 


S1 343/0087 


Emmanuel Godlisen Matesha 


Anne Marie 


Lindi 


HGK 


477 


S1 343/0088 


Evance Sammy Mayange 


Anne Marie 


Ndanda 


PCB 


478 


S1 343/0089 


Ezra Emmanuel Ntahondi 


Anne Marie 


Tambaza (day) 


PGM 


479 


S1 343/0090 


Fadhili Cyliacus Machumi 


Anne Marie 


Kibaha 


PCM 


480 


S1 343/0095 


Ibrahim Haji Muyaga 


Anne Marie 


Tambaza (day) 


HGE 


481 


S1 343/0097 


Isack Christopher Lugenge 


Anne Marie 


Mahiwa 


HGK 


482 


S1 343/01 02 


Joel Boardwin Nzanzu 


Anne Marie 


B. W. Mkapa (day) 


HGE 


483 


S1 343/01 04 


John Julius Mallaba 


Anne Marie 


Tambaza (day) 


HGE 


484 


S1 343/01 07 


Justin Frank Mwatonoka 


Anne Marie 


Mbekenyera 


HKL 


485 


S1 343/01 08 


Kassim Rashidy Kazimoto 


Anne Marie 


Tunduru 


PCM 


486 


S1 343/01 12 


Loshilaa Emmanuel Saiguran 


Anne Marie 


Songea Boys 


PCB 


487 


S1 343/01 13 


Loti Abraham Shempemba 


Anne Marie 


Ndanda 


PGM 


488 


S1 343/01 15 


Magnus Emmanuel Tendeka 


Anne Marie 


Tambaza (day) 


HGE 


489 


S1 343/01 16 


Mandela Andrew Soka 


Anne Marie 


Kwiro 


PCB 


490 


S1 343/01 17 


Mbani Juma Kadege 


Anne Marie 


Azania (day) 


ECA 10 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


491 


S1 343/01 18 


Medard Coster Mdemu 


Anne Marie 


Ndanda 


CBG 


492 


S1 343/01 20 


Nicholaus Cletus Magembe 


Anne Marie 


B. W. Mkapa (day) 


HGE 


493 


S1 343/01 21 


Paulinius Peter Rutta 


Anne Marie 


B. W. Mkapa (day) 


HGL 


494 


S1 343/01 22 


Peter Onesmo Kakoko 


Anne Marie 


Tunduru 


HGL 


495 


S1 343/01 23 


Peter Salvius Mtitu 


Anne Marie 


Usagara 


PCM 


496 


S1 343/01 24 


Philip John Sabuni 


Anne Marie 


Tabora Boys 


PCM 


497 


S1 343/01 25 


Prince Mduma Praygod 


Anne Marie 


Minaki 


PCM 


498 


S1 343/01 26 


Projestius Prosper Mbarwohai 


Anne Marie 


Lyamungo 


HGE 


499 


S1 343/01 27 


Ramadhani Hassan Msofe 


Anne Marie 


Kahororo 


EGM 


500 


S1 343/01 29 


Riston Arsen Rutaba 


Anne Marie 


Tambaza (day) 


PCB 


501 


S1 343/01 30 


Rodgers Mtobesya Biseko 


Anne Marie 


Umbwe 


ECA 


502 


S1 343/01 31 


Said Ally Masogoa 


Anne Marie 


Umbwe 


CBG 


503 


S1 343/01 32 


Said Swaibu Mwemezi 


Anne Marie 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


504 


S1 343/01 35 


Simon Arthur Kayoka 


Anne Marie 


Kigonsera 


HKL 


505 


S1 343/01 36 


Simon David Simon 


Anne Marie 


Nsumba 


PCM 


506 


S1 343/01 37 


Sospeter Nestory Msimbe 


Anne Marie 


Shinyanga 


HGE 


507 


S1 343/01 38 


Stanford Shomick Makuvila 


Anne Marie 


Azania (day) 


PCB 


508 


S1 343/01 39 


TonyGideon Muhandiki 


Anne Marie 


Usagara 


PCB 


509 


S1 343/01 40 


Tumainiel Tumsifu Sawe 


Anne Marie 


Mahiwa 


HGL 


510 


S1 343/01 41 


Victor Nsiimamungu Pius 


Anne Marie 


Kibiti 


HGE 


511 


S21 53/0024 


Dickson Kugwata 


Aquinas 


Lindi 


HGK 


512 


S21 53/0026 


Frank F. Cosmas 


Aquinas 


Ndanda 


PCB 


513 


S2 153/0033 


Musa Kituku 


Aquinas 


Songea Boys 


CBG 


514 


S1 257/0049 


Abubakar Abdallah 


Arafah Isl. Sem. 


Kibiti 


PCB 


515 


S1 257/0050 


Abubakari Kitalula 


Arafah Isl. Sem. 


Bagamoyo 


HKL 


516 


S1 257/0051 


Aliasa Hadi 


Arafah Isl. Sem. 


Lugoba 


PCB 


517 


S1 257/0055 


Amin Thabit 


Arafah Isl. Sem. 


Bagamoyo 


PCB 


518 


S1 257/0057 


Jumbe Mohamedi 


Arafah Isl. Sem. 


Mkuu 


HGE 


519 


S1 595/0044 


Said Nassoro 


Arch Bishop John Sepeku 


Karatu 


PCB 


520 


S1 407/0051 


Emmanuel Lutakangwa Katunz 


Arch Bishop Kahurananga 


Kigoma 


HGK 


521 


S1 407/0060 


Jonathan Kalikule Wistone 


Arch Bishop Kahurananga 


Kigoma 


HGE 


522 


S 1407/0070 


Mtusi Michael Kwigize 


Arch Bishop Kahurananga 


Malagarasi 


HKL 


523 


S1 407/0071 


Mzee Ahmad Ibrahim 


Arch Bishop Kahurananga 


Milambo 


PCM 


524 


S1 407/0079 


Shaban Athuman Maulidi 


Arch Bishop Kahurananga 


Kigoma 


HGK 


525 


S2769/0058 


Alex Bundala Cyprian 


Ari 


Azania (day) 


PCM 


526 


S2769/0069 


Bernard Mwakyusa Benedict 


Ari 


Sengerema 


HGE 


527 


S2769/0070 


Christopher Gaye Marwa 


Ari 


Azania (day) 


EGM 


528 


S2769/0074 


Edwin Manyulane Edward 


Ari 


Kwiro 


HGE 


529 


S2769/0116 


Moses Leonard Julius 


Ari 


Lindi 


HGK 


530 


S2769/0122 


Pascal Jackson Mabula 


Ari 


Pamba (day) 


HGE 


531 


S2769/0124 


Rajabu Kimbwili Juma 


Ari 


Mtwara Tech. 


PCM 


532 


S2769/0126 


Rashid Sudi Said 


Ari 


Ndanda 


CBG 


533 


S2769/0128 


Saidi Salum Kahuruta 


Ari 


Ndanda 


PGM 


534 


S291 8/0051 


Andrea Y Hhera 


Aritsaayo 


Geita 


EGM 


535 


S291 8/0062 


Edwin F Hilonga 


Aritsaayo 


Karatu 


HGK 


536 


S291 8/0083 


Mathayo J Wirasi 


Aritsaayo 


Lyamungo 


CBG 


537 


S291 8/0087 


Musa P Hotay 


Aritsaayo 


Karatu 


CBA 


538 


S0302/0155 


Aloyce Laurent Madebe 


Arusha 


Longido 


CBN 


539 


S0302/0157 


Alvin Abdi Masatu 


Arusha 


Irksongo 


HGK II SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


540 


S0302/0158 


Amani Vedastus Manyama 


Arusha 


Longido 


CBN 


541 


S0302/0161 


Antony Giness Tairo 


Arusha 


Same 


PCB 


542 


S0302/0166 


Bruno Richard Lyimo 


Arusha 


Maji Ya Chai 


HGL 


543 


S0302/0169 


Cyprian Sixtus Mosha 


Arusha 


Sanya Juu 


PCM 


544 


S0302/0172 


Deogratias Stephano Sungwa 


Arusha 


Moshi 


PCM 


545 


S0302/0175 


Eliya Benedict Masesa 


Arusha 


Usagara 


PCM 


546 


S0302/0177 


Emmanuel Godwin Mollel 


Arusha 


Irksongo 


HGK 


547 


S0302/0184 


Esmail Imtiaz Khan 


Arusha 


Musoma 


PGM 


548 


S0302/0196 


Giliard Brayson Shoo 


Arusha 


Arusha (day) 


EGM 


549 


S0302/0203 


Hashimu Shabani Miraji 


Arusha 


Bagamoyo 


HKL 


550 


S0302/0205 


Hassan Hamisi Maguzo 


Arusha 


Mwinyi 


CBG 


551 


S0302/0208 


Henry Nicholaus Felix 


Arusha 


Bwiru Boys 


EGM 


552 


S0302/0210 


Hussein Hamis Athuman 


Arusha 


Lufilyo 


HGL 


553 


S0302/0215 


Innocent Yahaya Emmanuel 


Arusha 


Arusha (day) 


EGM 


554 


S0302/0216 


Issa Juma Matengo 


Arusha 


Vudoi 


HGL 


555 


S0302/0222 


Joel Frank Mremi 


Arusha 


Kisarika 


CBG 


556 


S0302/0226 


Joseph Asheri Ngoti 


Arusha 


Moshi Tech. 


PCB 


557 


S0302/0230 


Jovith Joseph Mjankwi 


Arusha 


Moshi 


PCM 


558 


S0302/0232 


Juvenail Danford Lyimo 


Arusha 


Ulayasi 


HGL 


559 


S0302/0233 


Kahabi John Shiganza 


Arusha 


Karatu 


HKL 


560 


S0302/0236 


Kassim Mushi Saidi 


Arusha 


Iwawa 


HGL 


561 


S0302/0237 


Kelvin Edwin Ambakisye 


Arusha 


Arusha (day) 


HGE 


562 


S0302/0238 


Kelvin Robert Philipo 


Arusha 


Tosamaganga 


PCM 


563 


S0302/0240 


Kelvin Yahaya Eliezer 


Arusha 


Karatu 


HGE 


564 


S0302/0243 


Lusajo Moses Mwakosya 


Arusha 


Arusha (day) 


HGE 


565 


S0302/0249 


Mike Douglass Laswai 


Arusha 


Musoma 


PGM 


566 


S0302/0266 


Omary Ismail Mchomvu 


Arusha 


Bagamoyo 


HKL 


567 


S0302/0267 


Peter Joseph Nasari 


Arusha 


Arusha (day) 


HGE 


568 


S0302/0271 


Rashid Kivie Ngau 


Arusha 


Sanya Juu 


PCB 


569 


S0302/0272 


Rashid Mussa Hamdan 


Arusha 


Milambo 


CBG 


570 


S0302/0273 


Raymond Respick Rimoy 


Arusha 


Umbwe 


HGE 


571 


S0302/0275 


Reuben Hermit Michael 


Arusha 


Milambo 


PGM 


572 


S0302/0281 


Salim Maulidi Salim 


Arusha 


Malangali 


HGL 


573 


S0302/0286 


Shahibu Mustafa Mrutu 


Arusha 


Malangali 


HKL 


574 


S0302/0292 


Thadeus Simon Mollel 


Arusha 


Kisarika 


CBG 


575 


S0302/0293 


Thomas Dominick Kavishe 


Arusha 


Moshi Tech. 


PCM 


576 


S0302/0295 


Tumaini Kasimu Liyau 


Arusha 


Moshi Tech. 


PCM 


577 


S0171/0001 


Alex Michael 


Arusha Catholic Sem. 


Moshi Tech. 


PCB 


578 


S0171/0002 


Amani Simon 


Arusha Catholic Sem. 


Geita 


EGM 


579 


S0171/0003 


Denis William 


Arusha Catholic Sem. 


Moshi Tech. 


PCB 


580 


S0171/0004 


Erick Paschal 


Arusha Catholic Sem. 


Mara 


EGM 


581 


S0171/0005 


Evance Ushaki 


Arusha Catholic Sem. 


Sanya Juu 


PCB 


582 


S0171/0006 


Evodius Prudence 


Arusha Catholic Sem. 


Lyamungo 


EGM 


583 


S0171/0007 


Fortunatus Hyasinti 


Arusha Catholic Sem. 


Moshi Tech. 


CBG 


584 


S0171/0008 


Francis Donati 


Arusha Catholic Sem. 


Ilula 


HKL 


585 


S0171/0009 


Francis Saning'o 


Arusha Catholic Sem. 


Tarakea 


PCM 


586 


S0171/0010 


Gabriel Leon 


Arusha Catholic Sem. 


Kisarika 


PCB 


587 


S0171/0011 


George Arnold 


Arusha Catholic Sem. 


Lufilyo 


HGL 


588 


S0171/0012 


Henry Magessa 


Arusha Catholic Sem. 


Longido 


HKL 12 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


589 


S0171/0013 


Innocent Wilfred 


Arusha Catholic Sem. 


Tarakea 


CBG 


590 


S0171/0015 


John Damian 


Arusha Catholic Sem. 


Moshi 


PCM 


591 


S0171/0016 


John Henjewele 


Arusha Catholic Sem. 


Kahororo 


HGE 


592 


S0171/0014 


John Bosco Mrema 


Arusha Catholic Sem. 


Tabora Boys 


PCM 


593 


S0171/0017 


Joseph Peter 


Arusha Catholic Sem. 


Arusha (day) 


HGE 


594 


S0171/0019 


Martin John 


Arusha Catholic Sem. 


Sanya Juu 


CBG 


595 


S0171/0020 


Michael Silvanus 


Arusha Catholic Sem. 


Moshi 


PCM 


596 


S0171/0021 


Norbert Evarist 


Arusha Catholic Sem. 


Moshi 


PCM 


597 


S0171/0022 


Onesmo Sibomana 


Arusha Catholic Sem. 


Mwika 


EGM 


598 


S0171/0023 


Petro Kulwo 


Arusha Catholic Sem. 


Kisarika 


CBG 


599 


S0171/0024 


Phinus Elias 


Arusha Catholic Sem. 


Mwika 


HGE 


600 


S0171/0026 


Robert Richard 


Arusha Catholic Sem. 


Dareda 


HKL 


601 


S0171/0027 


Victor Edward 


Arusha Catholic Sem. 


Longido 


CBG 


602 


S0781/0181 


Daniel M Hussein 


Arusha Day 


Sengerema 


PGM 


603 


S0781/0184 


Denis E Urassa 


Arusha Day 


Musoma 


PGM 


604 


S0781/0195 


Emmanuel K Sylvester 


Arusha Day 


Lyamungo 


PCB 


605 


S0781/0200 


Emmanuel P Simon 


Arusha Day 


Same 


HGL 


606 


S0781/0201 


Eric D Kessy 


Arusha Day 


Dareda 


HGL 


607 


S0781/0204 


Eric L Michael 


Arusha Day 


Kifaru 


EGM 


608 


S0781/0213 


Fredrick M Thomas 


Arusha Day 


Same 


PCM 


609 


S0781/0231 


Hamza L Hashim 


Arusha Day 


Arusha (day) 


EGM 


610 


S0781/0239 


Idd W Momboka 


Arusha Day 


Oswald Mang'ombe 


CBG 


611 


S078 1/0242 


Issac M Lukelo 


Arusha Day 


Namabengo 


HGL 


612 


S078 1/0247 


Jaspin S Kente 


Arusha Day 


Lyamungo 


EGM 


613 


S0781/0250 


Joel M Simon 


Arusha Day 


Arusha (day) 


EGM 


614 


S0781/0255 


John T Sylvester 


Arusha Day 


Same 


PCM 


615 


S0781/0253 


Johnson L Cathbet 


Arusha Day 


Mkuu 


PCB 


616 


S0781/0261 


Juma M Salum 


Arusha Day 


Lwangwa 


HGL 


617 


S0781/0264 


Kamal H Abuoayman 


Arusha Day 


Mwenge 


EGM 


618 


S0781/0269 


Kelvin M Cyprian 


Arusha Day 


Bagamoyo 


PCM 


619 


S078 1/0272 


Lawrence T Wilbard 


Arusha Day 


Engutoto 


HGL 


620 


S078 1/0273 


Lengai S Joseph 


Arusha Day 


Moshi 


PCM 


621 


S0781/0278 


Meshack A Samwel 


Arusha Day 


Makiba 


CBG 


622 


S0781/0280 


Milton M Makange 


Arusha Day 


Lyamungo 


PCB 


623 


S0781/0288 


Nickson M Richard 


Arusha Day 


Moshi 


PCM 


624 


S0781/0289 


Nickson P Makonya 


Arusha Day 


Bariadi 


PGM 


625 


S0781/0291 


Nicodemus M Exaud 


Arusha Day 


Arusha (day) 


HGE 


626 


S0781/0293 


Omari M Salim 


Arusha Day 


Shinyanga 


EGM 


627 


S0781/0295 


Oscar M Stephen 


Arusha Day 


Tarime 


PCM 


628 


S0781/0301 


Pius C Monjare 


Arusha Day 


llboru 


PCB 


629 


S0781/0302 


Punit V Rashmi 


Arusha Day 


Milambo 


PGM 


630 


S0781/0305 


Ramadhan H Ramadhan 


Arusha Day 


Moshi Tech. 


PCM 


631 


S0781/0308 


Ramadhan S Kipingu 


Arusha Day 


Moshi Tech. 


PCM 


632 


S0781/0310 


Rickson A Justine 


Arusha Day 


Bwiru Boys 


PCB 


633 


S0781/0312 


Ruben L Ebenezer 


Arusha Day 


Arusha (day) 


HGE 


634 


S0781/0320 


Shedrack M Emmanuel 


Arusha Day 


Tosamaganga 


PCM 


635 


S0781/0323 


Sinja L Sinja 


Arusha Day 


Dareda 


HKL 


636 


S0781/0329 


Vallery K John 


Arusha Day 


Ganako 


HGK 


637 


S0781/0332 


Wilbard M Clement 


Arusha Day 


Mara 


EGM 13 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


638 


S0781/0337 


Yusuph L Sumayan 


Arusha Day 


Milambo 


KLF 


639 


S1 178/0011 


Alfred Obeid Laizer 


Arusha Modern 


Tosamaganga 


PCM 


640 


S1 178/0013 


Deusdedit Barakael John 


Arusha Modern 


Kisimiri 


PCM 


641 


S1 178/001 5 


Herbert William Mgaya 


Arusha Modern 


Lulumba 


PCB 


642 


S1 178/001 6 


Ismail Sydney Ndeki 


Arusha Modern 


Lulumba 


PCM 


643 


S1 178/0020 


Raymond Rogathe Kweka 


Arusha Modern 


Dareda 


HGL 


644 


S1 178/0021 


Samwel Bahebe Ezekiel 


Arusha Modern 


Ifunda Tech. 


PCM 


645 


S1 178/0022 


Thadei Aidan Komba 


Arusha Modern 


Sanya Juu 


PCM 


646 


S1 178/0023 


Wilfred Casmir Kulaya 


Arusha Modern 


Arusha (day) 


HGE 


647 


S1 51 9/0024 


Frank A Manongi 


Arusha Sos Hermann Gmei 


Ifunda Tech. 


PCM 


648 


S1 51 9/0028 


Joshua S Sanare 


Arusha Sos Hermann Gmei 


Kigonsera 


PCM 


649 


S1 51 9/0029 


Kaperi J Mmbaga 


Arusha Sos Hermann Gmei 


Sanya Juu 


PCB 


650 


S1 51 9/0033 


Musa K Shayo 


Arusha Sos Hermann Gmei 


Kibiti 


PCB 


651 


S0771/0068 


Abdallah Omary Mabada 


Askofu Adrian Mkoba I 


Karatu 


PCM 


652 


S0771/0070 


Alexander Alphonce Njeje 


Askofu Adrian Mkoba I 


Kwiro 


PCM 


653 


S0771/0088 


Herson Abias Thomas 


Askofu Adrian Mkoba I 


Kwiro 


PCM 


654 


S0771/0119 


Said Ibrahimu Mwenda 


Askofu Adrian Mkoba I 


Lugoba 


PCB 


655 


S2382/0042 


Petro Dickson Edward 


Augustine Perfect 


Bagamoyo 


PCB 


656 


S0868/0092 


Anatoli Atanasi 


Awet 


Mpwapwa 


PCM 


657 


S0868/0118 


Michaeli Christian 


Awet 


Lyamungo 


CBA 


658 


S0868/0124 


Peter Avelini 


Awet 


Galanos 


PCM 


659 


S0868/0127 


Rabson Rubeni 


Awet 


Usagara 


PCB 


660 


S1 037/0039 


Abdon Lemi Chambulila 


Aya 


Mbeya Inst. 


MEC 


661 


S1 037/0042 


Baraka Mohamed Kazimoto 


Aya 


Lyamungo 


CBG 


662 


S1 037/0044 


Elly Leonard Ngowo 


Aya 


Uwemba 


HKL 


663 


S1 037/0045 


Enock Mjuni Rwelamira 


Aya 


Nyakato 


PGM 


664 


S 1037/0053 


Goodluck Geofrey Ngiliule 


Aya 


Kwiro 


CBG 


665 


S1 037/0055 


Kiranga Mwiru Kiranga 


Aya 


Moshi Tech. 


PCM 


666 


S1 037/0057 


Lule Edward Adamu 


Aya 


Moshi 


PCM 


667 


S1 037/0061 


Olaph Timothy Lema 


Aya 


Lyamungo 


PCB 


668 


S1 037/0066 


Simbani Pius Adamu 


Aya 


Njombe 


PCB 


669 


S1 037/0067 


Simon Mbogo Martini 


Aya 


Madibira 


HGK 


670 


S1 037/0068 


Valentine Songo Lawile 


Aya 


Sengerema 


CBG 


671 


S1 985/0096 


Boniface J Sanka 


Ayalagaya 


Lulumba 


PCM 


672 


S1 985/01 07 


Emanueli L Francis 


Ayalagaya 


Mwenge 


HGK 


673 


S1 985/01 26 


Gerald G John 


Ayalagaya 


Mwika 


HGE 


674 


S0101/0002 


Abdallah Hamed Mohamed 


Azania 


Tambaza (day) 


PCM 


675 


S0101/0005 


Abdallah Ng'anga Chano 


Azania 


Galanos 


EGM 


676 


S0101/0008 


Abdul Chimbyoka 


Azania 


Lyamungo 


EGM 


677 


S0101/0007 


Abdul Athuman Ukwama 


Azania 


Lindi 


EGM 


678 


S0101/0010 


Abdul Seleman Msekeni 


Azania 


Tambaza (day) 


PCB 


679 


S0101/0013 


Adam Ally Masenya 


Azania 


Ndanda 


PCM 


680 


S0101/0019 


Alex Paul Chambika 


Azania 


Kibaha 


PCB 


681 


S0101/0024 


Ally Abdallah Libojanga 


Azania 


Msamala 


PCM 


682 


S0101/0028 


Ally Juma Masenza 


Azania 


Kigonsera 


HKL 


683 


S0101/0030 


Ally Twaha Athuman 


Azania 


Tunduru 


HKL 


684 


S0101/0031 


Amani Benedict Maige 


Azania 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


685 


S0101/0035 


Andrew Elias Umbedo 


Azania 


Pugu 


PCB 


686 


S0101/0039 


Anthony Emiliyo Ngwada 


Azania 


Moshi 


PCM 14 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


687 


S0101/0042 


Ayubu Kombo 


Azania 


Tosamaganga 


PCM 


688 


S0101/0043 


Baiton Samson Mtebe 


Azania 


llboru 


PCM 


689 


S0101/0044 


Baraka Ernest Kevela 


Azania 


Rungwe 


PCB 


690 


S0101/0045 


Baraka Festus Mitimingi 


Azania 


Azania (day) 


PCB 


691 


S0101/0050 


Butusyo Mwinyi Kibinda 


Azania 


B. W. Mkapa (day) 


HGK 


692 


S0101/0060 


Daudi Ally Mbena 


Azania 


Lindi 


PGM 


693 


S0101/0061 


David Andrew Balasani 


Azania 


Iwawa 


HGL 


694 


S0101/0063 


Davis Nicholaus Ryoba 


Azania 


Tosamaganga 


PGM 


695 


S0101/0068 


Devis Brown Mbigili 


Azania 


Biharamulo 


EGM 


696 


S0101/0072 


Dunstan Alexander Masasi 


Azania 


Mara 


EGM 


697 


S0101/0073 


Duwa Said Msingwa 


Azania 


Minaki 


PCB 


698 


S0101/0077 


Emmanuel Apolinary Tairo 


Azania 


llboru 


PCB 


699 


S0101/0078 


Emmanuel Chrispine Nyanduk 


Azania 


Mwinyi 


HGK 


700 


S0101/0079 


Emmanuel Dallis Mwaikamila 


Azania 


Lyamungo 


CBG 


701 


S0101/0080 


Emmanuel Dedan Sombe 


Azania 


Nyakato 


PCM 


702 


S0101/0081 


Emmanuel Herman Mnyanga 


Azania 


Dar. Institute Techn 


TEL 


703 


S0101/0086 


Emmanuel Sospeter Kusaga 


Azania 


Ndanda 


PCB 


704 


S0101/0087 


Enock Andrew Momoya 


Azania 


Tunduru 


PCM 


705 


S0101/0088 


Enock Joseph Mbukilo 


Azania 


Mbeya Inst. 


LAB 


706 


S0101/0089 


Erick Macharius Rugaiganisa 


Azania 


Mtwara Tech. 


PCB 


707 


S0101/0094 


Evance Michael Mramba 


Azania 


Kibasila (day) 


HGE 


708 


S0101/0096 


Fadhili Shaban Bruno 


Azania 


Isongole 


HKL 


709 


S0101/0100 


Faraji Omari Zegge 


Azania 


Chang'ombe (day) 


PCB 


710 


S0101/0104 


Frank Sebastin Sebastian 


Azania 


Azania (day) 


HGK 


711 


S0101/0105 


Frank Vedastus Mpinzile 


Azania 


Lufilyo 


HGL 


712 


S0101/0106 


Fred Jacob Mmary 


Azania 


Ndanda 


PCB 


713 


S0101/0107 


Fredrick Webiro Masima 


Azania 


Biharamulo 


EGM 


714 


S0101/0108 


Furaha Eliudi Mtesha 


Azania 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


715 


S0101/0110 


Gabriel Godlisten Makuri 


Azania 


Mzumbe 


PCM 


716 


S0101/0112 


Gayi Adam Msangi 


Azania 


llboru 


PCM 


717 


S0101/0113 


Geofrey Blace Mkingule 


Azania 


Kilangalanga 


PCM 


718 


S0101/0116 


George Adam Mtwanzi 


Azania 


llboru 


PCB 


719 


S0101/0117 


George Charles Kasumba 


Azania 


Azania (day) 


PCM 


720 


S0101/0119 


George Godface Tesha 


Azania 


Malangali 


HGL 


721 


S0101/0122 


Gerald Isaac Kibanga 


Azania 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


722 


S0101/0124 


Godfrey Anthony Massawe 


Azania 


Tunduru 


PCM 


723 


S0101/0126 


Godfrey Cyprian Bisendo 


Azania 


Dar. Institute Techn 


CPT 


724 


S0101/0127 


Godfrey Mwariki Richard 


Azania 


Kalangalala 


PCM 


725 


S0101/0129 


Godson Rwegasira Kikarugaa 


Azania 


Rungwe 


PCM 


726 


S0101/0131 


Godwin Kwirini Gabriel 


Azania 


Moshi Tech. 


PCM 


727 


S0101/0136 


Halid Said Halid 


Azania 


Galanos 


EGM 


728 


S0101/0138 


Hamad Abuu Ulotu 


Azania 


Ndanda 


PCB 


729 


S0101/0140 


Hamis Salim Nassoro 


Azania 


Pugu 


PCB 


730 


S0101/0144 


Hashim Seif Mng'ombe 


Azania 


Azania (day) 


ECA 


731 


S0101/0151 


Hussein Hassan Abdallah 


Azania 


Tambaza (day) 


HKL 


732 


S0101/0153 


lan Mosses Shallom 


Azania 


Umbwe 


ECA 


733 


S0101/0155 


Ibrahim Issa Mollel 


Azania 


Tambaza (day) 


PCB 


734 


S0101/0157 


Ibrahim Sadick Chaligha 


Azania 


Tabora Boys 


PCM 


735 


S0101/0158 


Ibrahim Salum Ally 


Azania 


Usagara 


PCM 15 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


736 


S0101/0161 


Innocent Abel Kafugugu 


Azania 


llboru 


PCM 


737 


S0101/0162 


Innocent Chhstopher Vedasto 


Azania 


Azania (day) 


PCB 


738 


S0101/0169 


Ismail Selemani Mustapha 


Azania 


Kibiti 


PCB 


739 


S0101/0170 


Issa Hamad Ndeka 


Azania 


Mwakavuta 


HKL 


740 


S0101/0172 


Jackson Naftal Elieza 


Azania 


llboru 


PCB 


741 


S0101/0174 


Jafari Hamisi Mwamba 


Azania 


Kibaha 


PCM 


742 


S0101/0176 


James Simon Majura 


Azania 


Tunduru 


HGL 


743 


S0101/0179 


Jeremia Wilson Mbegete 


Azania 


Pugu 


PCB 


744 


S0101/0180 


Joel Mathew Mhana 


Azania 


Kibaha 


ECA 


745 


S0101/0181 


John Chacha Nyagana 


Azania 


Pugu 


PCB 


746 


S0101/0183 


John Gesero John 


Azania 


Mzumbe 


PCM 


747 


S0101/0184 


John Isaack Adhiri 


Azania 


Tambaza (day) 


PCB 


748 


S0101/0186 


John Michael Mushi 


Azania 


Pugu 


PCM 


749 


S0101/0189 


Johnson Godfather Molla 


Azania 


llboru 


PCM 


750 


S0101/0196 


Joseph Malick Hussein 


Azania 


Tunduru 


PCM 


751 


S0101/0191 


Josephat Julius Nyamarungu 


Azania 


Rungwe 


PCM 


752 


S0101/0198 


Julius Fanikiwa Chengula 


Azania 


Azania (day) 


PCB 


753 


S0101/0202 


Juma Juma Shaha 


Azania 


B. W. Mkapa (day) 


EGM 


754 


S0101/0204 


Justin Cyprian Haule 


Azania 


Kishoju 


EGM 


755 


S0101/0206 


Kasmir Restus Mangoo 


Azania 


ArushaTechnical. 


TEL 


756 


S0101/0208 


Kassim Athuman Chaugambo 


Azania 


Kibiti 


EGM 


757 


S0101/0209 


Kelly Ephraim Masua 


Azania 


Tabora Boys 


PCM 


758 


S0101/0216 


Kondo Omari Sultan 


Azania 


Mara 


EGM 


759 


S0101/0217 


Ladislaus Marchello Mbunju 


Azania 


Mtwara Tech. 


PCM 


760 


S0101/0218 


Levis Maximillian Kavira 


Azania 


Galanos 


ECA 


761 


S0101/0220 


Lodgar Gabriel Mlodi 


Azania 


Tunduru 


PCM 


762 


S0101/0225 


Lugeye Mussa Lugeye 


Azania 


Kibasila (day) 


ECA 


763 


S0101/0232 


Martin Daud 


Azania 


Minaki 


EGM 


764 


S0101/0234 


Mbona Mtala Luhida 


Azania 


llboru 


PCM 


765 


S0101/0236 


Menjo Fanuel Diyamet 


Azania 


Muheza 


PCB 


766 


S0101/0237 


Method Yusuph Ngosha 


Azania 


Dar. Institute Techn 


TEL 


767 


S0101/0238 


Mgesi Joseph Wambura 


Azania 


Ifunda Tech. 


PCM 


768 


S0101/0239 


Mhere Andrea Matiko 


Azania 


Ilboru 


PCM 


769 


S0101/0241 


Mikidadi Bakari Mshuzah 


Azania 


Mbekenyera 


HGL 


770 


S0101/0242 


Miraji Said Mohammed 


Azania 


Ifunda Tech. 


PCM 


771 


S0101/0243 


Miraji Said Mtonga 


Azania 


Galanos 


EGM 


772 


S0101/0245 


Mohamed Ahmed Ramadhani 


Azania 


Bihawana 


CBG 


773 


S0101/0246 


Mohamed Hassan Naheka 


Azania 


Lindi 


PGM 


774 


S0101/0247 


Mohamed Mahmoud Mgimwa 


Azania 


Tambaza (day) 


PCB 


775 


S0101/0249 


Mohamed Polly Nassa 


Azania 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


776 


S0101/0250 


Mohamed Ramadhan Abeid 


Azania 


Kalangalala 


PCM 


777 


S0101/0255 


Moses William Mgemela 


Azania 


Azania (day) 


ECA 


778 


S0101/0258 


Mtoro Mashauri Ndomba 


Azania 


Dar. Institute Techn 


CIV 


779 


S0101/0263 


Mussa Said Kangu 


Azania 


ArushaTechnical. 


MEC 


780 


S0101/0264 


Musti Ramadhani 


Azania 


Lindi 


PGM 


781 


S0101/0266 


Mzee Omari Hussein 


Azania 


Tambaza (day) 


ECA 


782 


S0101/0274 


Nehemia Sofalety Musiba 


Azania 


Kilangalanga 


PCM 


783 


S0101/0275 


Nelson Ladislouse Ruta 


Azania 


Lindi 


HKL 


784 


S0101/0276 


Nicholaus Raphael Mbena 


Azania 


Kahororo 


EGM 16 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


785 


S0101/0277 


Niganile Isaack Mwangakala 


Azania 


Tosamaganga 


PCM 


786 


S0101/0278 


Nindi Zephania Tulyanje 


Azania 


Maweni 


HGK 


787 


S0101/0279 


Noel John Asenga 


Azania 


Tosamaganga 


PCM 


788 


S0101/0281 


Nungu Israel Nungu 


Azania 


Ndanda 


PCB 


789 


S0101/0283 


Omari Zuberi Mohamed 


Azania 


Azania (day) 


EGM 


790 


S0101/0285 


Osige Mickidad Mugasa 


Azania 


Kibiti 


PCM 


791 


S0101/0288 


Paul Andrew Musokwa 


Azania 


Kigonsera 


PCB 


792 


S0101/0291 


Peter Seleman Mikononyuma 


Azania 


Lyamungo 


HGE 


793 


S0101/0292 


Philipo Mathew Mbalinga 


Azania 


Njombe 


EGM 


794 


S0101/0293 


Prince Masse Nyantora 


Azania 


Tunduru 


HGL 


795 


S0101/0294 


Raamadhani Ismail Mwinda 


Azania 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


796 


S0101/0302 


Raphael Joshua Simangwe 


Azania 


Dar. Institute Techn 


CPT 


797 


S0101/0303 


Richard Raymond 


Azania 


Tambaza (day) 


EGM 


798 


S0101/0305 


Richius Salvatory Mugashe 


Azania 


Mwenge 


PCM 


799 


S0101/0307 


Robinson Brown Mbigili 


Azania 


Tambaza (day) 


PCB 


800 


S0101/0308 


Robson Thomson Tesha 


Azania 


Tunduru 


HGL 


801 


S0101/0311 


Sadick Said Suleiman 


Azania 


Kahororo 


EGM 


802 


S0101/0312 


Safieni Hassan Juma 


Azania 


Nyerere (mwanga) 


CBG 


803 


S0101/0314 


Said Waziri Khatibu 


Azania 


Pugu 


PCB 


804 


S0101/0316 


Salum Hamad Muhanga 


Azania 


Azania (day) 


PCB 


805 


S0101/0320 


Samwel Maganila Lucas 


Azania 


Mwenge 


EGM 


806 


S0101/0327 


Seleman Ally Nassoro 


Azania 


Dar. Institute Techn 


TEL 


807 


S0101/0330 


Shaban Makamba Iddi 


Azania 


Azania (day) 


PCB 


808 


S0101/0331 


Shaban Sultan Mtambo 


Azania 


Azania (day) 


EGM 


809 


S0101/0334 


Shomari James Joseph 


Azania 


Kongwa 


PCB 


810 


S0101/0336 


Siri Ajuae Gereza 


Azania 


Azania (day) 


PCM 


811 


S0101/0340 


Steven Emmanuel Steven 


Azania 


Azania (day) 


PCM 


812 


S0101/0343 


Tevin Joseph Mwabulwa 


Azania 


Azania (day) 


PCM 


813 


S0101/0346 


Tito Azaria Jackson 


Azania 


Azania (day) 


PCB 


814 


S0101/0351 


Vitas Alphonce Mwingira 


Azania 


llboru 


PCB 


815 


S0101/0352 


Walii Ally Mfinanga 


Azania 


Dar. Institute Techn 


CIV 


816 


S0101/0353 


Walter Aniceth Rutechura 


Azania 


Kibiti 


PCB 


817 


S0101/0354 


Wiston Alfred Kishaka 


Azania 


Rungwe 


PCM 


818 


S0101/0355 


Yahaya Iddi Mtumwa 


Azania 


Ndanda 


HGE 


819 


S0101/0357 


Yasin Ally Msemo 


Azania 


Tambaza (day) 


CBG 


820 


S0101/0360 


Zuberi Miraji Said 


Azania 


Ndanda 


EGM 


821 


S2327/0209 


Augustino Nazar Temba 


Azimio 


Mpwapwa 


HKL 


822 


S2327/0216 


Baraka Julius Manyama 


Azimio 


Mwenge 


HGE 


823 


S2327/0220 


Benson Theonest Bagandansh 


Azimio 


Dodoma 


CBG 


824 


S2327/0240 


Epafra Jonas Kabembo 


Azimio 


Geita 


EGM 


825 


S2327/0246 


Flavian Innocent Chalamila 


Azimio 


Tunduru 


HGL 


826 


S2327/0249 


Fredy Dady David 


Azimio 


Tarime 


CBG 


827 


S2327/0262 


Haruna Mohamed Ramadhani 


Azimio 


Lyamungo 


EGM 


828 


S2327/0270 


Jeremia G Jeremia 


Azimio 


Mara 


HGE 


829 


S2327/0315 


Philipo Robert Mabalaja 


Azimio 


Oswald Mang'ombe 


CBG 


830 


S2327/0329 


Santino Lucas Mwingwa 


Azimio 


Bihawana 


CBG 


831 


S2327/0335 


Sharifu Ayubu Mbwani 


Azimio 


Kwiro 


EGM 


832 


S2327/0341 


Thaqibu Feruzi Miraji 


Azimio 


Umbwe 


ECA 


833 


S3500/0050 


Baraka J Mataya 


B. Hillhorst 


Kwiro 


HGE 17 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


834 


S3500/0057 


Emmanuel R Mushi 


B. Hillhorst 


Lindi 


PGM 


835 


S3500/0061 


Faustine L Mamboya 


B. Hillhorst 


Njombe 


PGM 


836 


S3500/0066 


Jimson Chaulaya 


B. Hillhorst 


Geita 


EGM 


837 


S3500/0068 


Jonson Chaulaya 


B. Hillhorst 


Ifunda Tech. 


CBG 


838 


S3500/0071 


Lucas N Migera 


B. Hillhorst 


Kalangalala 


PCM 


839 


S3500/0079 


Renatus Mpemba 


B. Hillhorst 


Meatu 


CBG 


840 


S1 009/0069 


Abdallah H Abdallah 


Babati Day 


Maji Ya Chai 


HKL 


841 


S1 009/0076 


Athumani M Hassani 


Babati Day 


Usagara 


HKL 


842 


S1 009/0077 


Chrispin I Gaare 


Babati Day 


Sanya Juu 


PCB 


843 


S1 009/0080 


Denis J Kango 


Babati Day 


Bihawana 


PCB 


844 


S1 009/0087 


Faraji O Ramadhani 


Babati Day 


Meatu 


CBG 


845 


S1 009/0092 


Godson T Mathia 


Babati Day 


Galanos 


EGM 


846 


S1 009/0095 


Hassani R Ally 


Babati Day 


Galanos 


EGM 


847 


S1 009/0096 


Husseini M Mwidini 


Babati Day 


Kishoju 


EGM 


848 


S1 009/01 09 


Marco O Marco 


Babati Day 


Dareda 


HKL 


849 


S1 009/01 10 


Meshack P Mwita 


Babati Day 


Kibiti 


HGE 


850 


S1 009/01 14 


Paskali J Mokiria 


Babati Day 


Galanos 


HGE 


851 


S1 009/01 19 


Rufman T Hillonga 


Babati Day 


Lyamungo 


CBG 


852 


S1 009/01 30 


Victor I Kutemile 


Babati Day 


Pugu 


PCB 


853 


S3341/0040 


Petro Fabian 


Badi 


Lyamungo 


CBG 


854 


S0666/0028 


Daniel M Jinge 


Badri 


Umbwe 


HGL 


855 


S1 425/0046 


James Lukonge Shadrack 


Badugu 


Kongwa 


HGL 


856 


S1 425/0055 


Lazaro Kulola Charles 


Badugu 


Abed A. Karume 


HGL 


857 


S1 425/0059 


Mabula Manyangu Ndakama 


Badugu 


Tarime 


PCB 


858 


S 1425/0073 


Mgendi Paul Mussa 


Badugu 


Lukole 


HGE 


859 


S1 425/0095 


Zacharia Ndinga John 


Badugu 


Mbeya Inst. 


CIV 


860 


S0351/0003 


Abdulahman Shemghodo 


Bagamoyo 


Lyamungo 


CBA 


861 


S0351/0005 


Adamu Hassan Kipengele 


Bagamoyo 


Mahiwa 


PCM 


862 


S0351/0007 


Amini Mwinjuma 


Bagamoyo 


Mwika 


EGM 


863 


S0351/0008 


Amiri Abdallah 


Bagamoyo 


Lindi 


PGM 


864 


S0351/0009 


Anangisye Mwakibibi 


Bagamoyo 


Changarawe 


HGK 


865 


S0351/0011 


Ashirafu Halifa Benta 


Bagamoyo 


Abed A. Karume 


HGL 


866 


S0351/0017 


Benson Johnson Mmari 


Bagamoyo 


Songea Boys 


EGM 


867 


S0351/0021 


Charles Leonard Mkalagale 


Bagamoyo 


Minaki 


EGM 


868 


S0351/0022 


Christian Solomon Massawe 


Bagamoyo 


Bagamoyo 


EGM 


869 


S0351/0024 


Clinton Benedict 


Bagamoyo 


Tunduru 


HGL 


870 


S0351/0026 


Daniel Simbonea Kileo 


Bagamoyo 


Bagamoyo 


EGM 


871 


S0351/0037 


Evance Henry Ngomuo 


Bagamoyo 


Malangali 


HGL 


872 


S035 1/0043 


Gelas Ernest 


Bagamoyo 


llboru 


PCB 


873 


S0351/0044 


Gervas Thadei Mushi 


Bagamoyo 


Mara 


EGM 


874 


S0351/0045 


Gizbert Ngalema 


Bagamoyo 


Lugoba 


PCM 


875 


S0351/0048 


Godfrey Reuben Mwatwinza 


Bagamoyo 


Lyamungo 


EGM 


876 


S0351/0050 


Hamisi Miraji Omary 


Bagamoyo 


Karatu 


CBA 


877 


S0351/0057 


Ibrahim Hassan Ponda 


Bagamoyo 


Mahiwa 


HGL 


878 


S0351/0062 


James Alphonce 


Bagamoyo 


Mtwara Tech. 


PCM 


879 


S0351/0063 


James Leonard Matikila 


Bagamoyo 


Mwinyi 


CBG 


880 


S0351/0066 


Kahema Rajabu 


Bagamoyo 


Galanos 


CBA 


881 


S0351/0070 


Laakakwa Atuma 


Bagamoyo 


Lyamungo 


PCB 


882 


S0351/0072 


Lucas Pangani 


Bagamoyo 


Sengerema 


PGM SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


883 


S0351/0078 


Mtinangi Lameck Kidore 


Bagamoyo 


Karatu 


CBA 


884 


S0351/0079 


Mussa Ramadhani 


Bagamoyo 


Malangali 


HGL 


885 


S0351/0086 


Noel Miseri Mchaki 


Bagamoyo 


Sanya Juu 


PCB 


886 


S0351/0088 


Ombeni Ayubu Shirima 


Bagamoyo 


Mkuu 


EGM 


887 


S0351/0090 


Rajabu Hussein Mlula 


Bagamoyo 


Mbekenyera 


HGL 


888 


S0351/0099 


Rudolf Komba 


Bagamoyo 


Kibiti 


PCB 


889 


S0351/0100 


Sadick Epimack Mnyawanu 


Bagamoyo 


Mpwapwa 


PCM 


890 


S0351/0102 


Salimu Ally 


Bagamoyo 


Lugoba 


PCM 


891 


S0351/0105 


Salumu Luhende 


Bagamoyo 


Rungwe 


EGM 


892 


S0351/0106 


Samwel Steven Chibago 


Bagamoyo 


Minaki 


EGM 


893 


S0351/0107 


Selemani Abdallah Selemani 


Bagamoyo 


Itigi 


HGL 


894 


S0351/0111 


Shabani Hasani 


Bagamoyo 


Engutoto 


HKL 


895 


S0351/0112 


Shaibu Kizee 


Bagamoyo 


Kwiro 


PCM 


896 


S0351/0113 


Swahibu Musa Abdallah 


Bagamoyo 


Galanos 


HGE 


897 


S0351/0117 


Vincent Gerald 


Bagamoyo 


Malangali 


HKL 


898 


S0351/0118 


William Charles Makasi 


Bagamoyo 


Mwenge 


PCB 


899 


S3706/0066 


Abdilah H Ngakoma 


Bagara Sc 


Makiba 


CBG 


900 


S3706/0067 


Abduli M Issa 


Bagara Sc 


Kifaru 


HKL 


901 


S3706/0071 


Aidan D Hhintay 


Bagara Sc 


Geita 


EGM 


902 


S3706/0074 


Barakael D Zakaria 


Bagara Sc 


Malangali 


HGL 


903 


S3706/0076 


Basil F Manda 


Bagara Sc 


Moshi 


PCB 


904 


S3706/0077 


Daniel D Baran 


Bagara Sc 


Same 


PCM 


905 


S3706/0080 


Elia P Kirika 


Bagara Sc 


Mwenge 


HGL 


906 


S3706/0088 


Hamza S Boay 


Bagara Sc 


Usagara 


PCB 


907 


S3706/0089 


Hassan A Buu 


Bagara Sc 


Karatu 


HGL 


908 


S3706/0096 


John E Oambaro 


Bagara Sc 


Makiba 


CBG 


909 


S3706/0098 


Josephat B Aytoo 


Bagara Sc 


Kisiwani 


HGK 


910 


S3706/0110 


Nicholaus D Michael 


Bagara Sc 


Karatu 


HGK 


911 


S3706/0115 


Paul J Oim 


Bagara Sc 


Mbekenyera 


HGL 


912 


S3706/0119 


Remson P Owaray 


Bagara Sc 


Makiba 


CBG 


913 


S1 71 7/0039 


Malsel Daniel Silyaki 


Bahi 


Malagarasi 


CBG 


914 


S1 441 /0033 


Alphonce Prosper Masikini 


Bakili Muluzi 


Tunduru 


HKL 


915 


S1 441 /0036 


Baraka Waziri Mwenda 


Bakili Muluzi 


Rungwe 


HGL 


916 


S1 441 /0037 


Boniventure Jimmy Elias 


Bakili Muluzi 


B. W. Mkapa (day) 


HGE 


917 


S1 441 /0044 


Florence Katunzi Filbert 


Bakili Muluzi 


Matema Beach 


HGL 


918 


S1 441 /0046 


Godfrey Msemwa Ngao 


Bakili Muluzi 


Milambo 


HGE 


919 


S1 441 /0047 


Gwamaka Davis Mwankusye 


Bakili Muluzi 


Kibiti 


HGE 


920 


S1 441 /0049 


Jaji Zebedayo Jaji 


Bakili Muluzi 


Tambaza (day) 


EGM 


921 


S1441/0051 


Joseph Faustine Manento 


Bakili Muluzi 


Ndanda 


HKL 


922 


S1 441 /0052 


Martin Stanley Kapinga 


Bakili Muluzi 


Ndanda 


PCB 


923 


S1 441 /0053 


Moses Julius Sadani 


Bakili Muluzi 


Ndanda 


PCB 


924 


S1 441 /0055 


Paulo Gabriel Laswai 


Bakili Muluzi 


Galanos 


HGE 


925 


S1 441 /0059 


Shadrack Yusufu Maganga 


Bakili Muluzi 


Lufilyo 


HGK 


926 


S0625/0034 


Alfred John Mdimi 


Balangdalalu 


Kaliua 


CBG 


927 


S0625/0042 


Deodatus David Maragu 


Balangdalalu 


Bihawana 


PCB 


928 


S0625/0046 


Elly Jeremia Nkya 


Balangdalalu 


Bihawana 


PCB 


929 


S0625/0047 


Emanuel Alexander Lazaro 


Balangdalalu 


Mwenge 


PCB 


930 


S0625/0048 


Emanuel Mbwambo Elitwaza 


Balangdalalu 


Pugu 


PCM 


931 


S0625/0049 


Emanuel Njuraki John 


Balangdalalu 


Bihawana 


PCB 19 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


932 


S0625/0050 


Emanuel Safari Dadi 


Balangdalalu 


Kibaha 


PCM 


933 


S0625/0051 


George Saiba Masani 


Balangdalalu 


Moshi Tech. 


PCM 


934 


S0625/0056 


Ijumaa Selemani Ally 


Balangdalalu 


Ilongero 


PCM 


935 


S0625/0057 


Isack Julius Makala 


Balangdalalu 


Kigwe 


HGL 


936 


S0625/0059 


John Ezekiel Temba 


Balangdalalu 


Bagamoyo 


CBG 


937 


S0625/0065 


Mohamed Mussa Athumani 


Balangdalalu 


Milambo 


PCB 


938 


S0625/0069 


Paskali Tluway Amma 


Balangdalalu 


Lyamungo 


CBG 


939 


S0625/0073 


Salum Gasper Meta 


Balangdalalu 


Mwenge 


HKL 


940 


S0625/0074 


Samwel Kwaslema Dagharo 


Balangdalalu 


Moshi Tech. 


PCM 


941 


S0625/0077 


Simon Barikiel Philipo 


Balangdalalu 


Sanya Juu 


PCM 


942 


S1 433/0027 


Isaac Mittoh 


Balili 


Kantalamba 


EGM 


943 


S2660/0017 


Benjamin Kingi 


Baloha 


Sengerema 


PCM 


944 


S2660/0028 


Mahila Sabini 


Baloha 


Ihungo 


CBG 


945 


S2660/0032 


Mussa Benard 


Baloha 


Kalangalala 


PCB 


946 


S2993/0012 


Majamunda Kimola 


Banemhi 


Tarime 


PCM 


947 


S2993/0016 


Paul Kubagwa 


Banemhi 


llongero 


PCM 


948 


S1 165/0031 


Charles P Masawe 


Bangala Lutheran Jnr. Sem. 


Same 


CBG 


949 


S1 165/0032 


David L Zabron 


Bangala Lutheran Jnr. Sem. 


Mtwara Tech. 


PCB 


950 


S1 165/0033 


Dearson Nasary 


Bangala Lutheran Jnr. Sem. 


Mwinyi 


CBG 


951 


S1 165/0037 


Federick I Chambo 


Bangala Lutheran Jnr. Sem. 


Ulayasi 


HGL 


952 


S1 165/0040 


George T Munthali 


Bangala Lutheran Jnr. Sem. 


Usagara 


CBG 


953 


S1 165/0041 


Godson B Ngowo 


Bangala Lutheran Jnr. Sem. 


Lufilyo 


HGL 


954 


S1 165/0045 


Jeremiah P Kiyaulilo 


Bangala Lutheran Jnr. Sem. 


Lyamungo 


HGE 


955 


S1 165/0051 


Martin M Mhilu 


Bangala Lutheran Jnr. Sem. 


Mkuu 


HGE 


956 


S1 165/0053 


Ombeni J Kishimbo 


Bangala Lutheran Jnr. Sem. 


Shambalai 


HGL 


957 


S1 236/01 72 


Kenedy S Kone 


Bangata 


Dareda 


CBG 


958 


S1 236/01 75 


Loshilunye James 


Bangata 


Tukuyu 


HGL 


959 


S1 236/01 87 


Ramson Swai 


Bangata 


Tosamaganga 


PCM 


960 


S1 41 9/0030 


Antony Mganga Meleka 


Bangwe 


Mkolani 


PCB 


961 


S1 41 9/0031 


Bahati Mtaki Willson 


Bangwe 


Tarime 


PCM 


962 


S1 41 9/0033 


Benjamin Masanga Lawi 


Bangwe 


Musoma 


PGM 


963 


S1 41 9/0063 


Kisumo Samson Ezekiel 


Bangwe 


Bariadi 


PGM 


964 


S1 41 9/0066 


Leonard Baraka Faustine 


Bangwe 


Kalangalala 


PCB 


965 


S1 41 9/0081 


Mtura Stephano Shashi 


Bangwe 


Tarime 


CBG 


966 


S1 41 9/0093 


Samson Masuule Peter 


Bangwe 


Nsumba 


PGM 


967 


S1 41 9/0096 


Severine Majige Majeshi 


Bangwe 


Tarime 


HKL 


968 


S1 41 9/0097 


Shija Shadluck Enock 


Bangwe 


Mwenge 


HGL 


969 


S1 733/0056 


Christian Duru Malle 


Banjika 


Kisiwani 


HKL 


970 


S1 733/0062 


Elias Boay Gaare 


Banjika 


Same 


HKL 


971 


S 1733/0082 


Paschal Benedict Mayala 


Banjika 


Lyamungo 


EGM 


972 


S1 733/0085 


Paulo Malauri Sulle 


Banjika 


Same 


PCB 


973 


S1 733/0089 


Silvesta John 


Banjika 


Nyerere/migoli 


HGL 


974 


S1 81 8/01 27 


Ally B Msangi 


Baraa 


Sengerema 


PGM 


975 


S1 81 8/01 58 


Elia P Livinus 


Baraa 


Same 


PCM 


976 


S1 81 8/01 69 


Erasto W Laizer 


Baraa 


Tukuyu 


PCM 


977 


S1 81 8/01 79 


Frank L Mbucheli 


Baraa 


Karatu 


HGE 


978 


S1 81 8/01 87 


George N Amon 


Baraa 


Sanya Juu 


PCM 


979 


S1 81 8/01 90 


Godfrey K Malundi 


Baraa 


Lyamungo 


PCB 


980 


S1 81 8/01 99 


Ignarce C Ignarce 


Baraa 


Same 


HKL 20 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


981 


S1 81 8/0204 


James L Loy 


Baraa 


Tukuyu 


PCM 


982 


S1 81 8/0220 


Lucas E Mollel 


Baraa 


Sanya Juu 


PCB 


983 


S1 81 8/0229 


Mohamed S Anaseli 


Baraa 


Rungwe 


PCB 


984 


S1 81 8/0239 


Noel R Simon 


Baraa 


Kilosa 


HGK 


985 


S1 81 8/0241 


Oscar O Isaya 


Baraa 


Kwiro 


CBG 


986 


S1 81 8/0243 


Pastory F Joseph 


Baraa 


Arusha (day) 


EGM 


987 


S1 81 8/0244 


Paul F Fwelefwele 


Baraa 


Shambalai 


HKL 


988 


S1 81 8/0252 


Rayson L Merinyo 


Baraa 


Ndanda 


PCB 


989 


S1 81 8/0259 


Said M Said 


Baraa 


Arusha (day) 


HGE 


990 


S1 81 8/0266 


Stephen T Mfangavo 


Baraa 


Same 


CBG 


991 


S1 81 8/0273 


Zelothe M Sekeyan 


Baraa 


Sengerema 


EGM 


992 


S3221/0107 


Andrew John 


Barabara Ya Mwinyi 


Njombe 


PCM 


993 


S3221/0109 


Athumani Kalonga 


Barabara Ya Mwinyi 


Umbwe 


ECA 


994 


S3221/0116 


Deodatus Deogratias 


Barabara Ya Mwinyi 


Kyela 


HGL 


995 


S3221/0132 


Hakimu Kibwana 


Barabara Ya Mwinyi 


Kibiti 


PCM 


996 


S3221/0140 


Ismail Salum 


Barabara Ya Mwinyi 


Umbwe 


CBG 


997 


S3221/0142 


Joakim P Polcarpy 


Barabara Ya Mwinyi 


Milambo 


EGM 


998 


S3221/0146 


Karim Kamenya 


Barabara Ya Mwinyi 


Liwale High 


HKL 


999 


S3221/0152 


Lucas Ambroce 


Barabara Ya Mwinyi 


Ndanda 


PCB 


1000 


S3221/0153 


Lucas Mashola 


Barabara Ya Mwinyi 


Azania (day) 


PCM 


1001 


S3221/0157 


Mohamed A Tamba 


Barabara Ya Mwinyi 


Dar. Institute Techn 


LAB 


1002 


S3221/0160 


Mussa Ally 


Barabara Ya Mwinyi 


Kibaha 


ECA 


1003 


S3221/0175 


Salum M Vindili 


Barabara Ya Mwinyi 


Kibasila (day) 


HKL 


1004 


S3221/0183 


Thabiti Msengwa 


Barabara Ya Mwinyi 


Umbwe 


ECA 


1005 


S291 4/0023 


Daniel Paul 


Baray 


Lyamungo 


EGM 


1006 


S291 4/0029 


Gidion John 


Baray 


Mara 


HGE 


1007 


S291 4/0032 


Josephat Damas 


Baray 


Lyamungo 


HGE 


1008 


S291 4/0037 


Mosses Fanuel 


Baray 


Musoma 


PCM 


1009 


S291 4/0038 


Naftal Daudi 


Baray 


Irksongo 


HGL 


1010 


S291 4/0047 


Salimu Omari 


Baray 


Lyamungo 


EGM 


1011 


S291 4/0052 


Timotheo Mathias 


Baray 


Lyamungo 


HGE 


1012 


S3575/0076 


Abel T Yohani 


Bargish 


Nyakato 


PCM 


1013 


S3575/0098 


Dawite G Mayega 


Bargish 


Dareda 


CBG 


1014 


S3575/0101 


Elias D Oaduwe 


Bargish 


Lyamungo 


CBG 


1015 


S3575/0121 


Fidelis L Slaqaya 


Bargish 


Lyamungo 


CBA 


1016 


S3575/0126 


Ibrahimu S Nangalo 


Bargish 


Galanos 


PCM 


1017 


S3575/0134 


John T Ouwanga 


Bargish 


Longido 


PCB 


1018 


S3575/0141 


Joseph J Nuwagi 


Bargish 


Galanos 


CBA 


1019 


S3575/0176 


Oaydami S Tlaasay 


Bargish 


Same 


HGK 


1020 


S3575/0179 


Silvester N Baran 


Bargish 


Galanos 


CBA 


1021 


S071 2/0061 


Baraka Ramadhani 


Bariadi 


Binza 


CBG 


1022 


S071 2/0083 


Hamis Miraji 


Bariadi 


Shinyanga 


PCB 


1023 


S071 2/0088 


Jacob Jikorwa 


Bariadi 


Ngudu 


PCB 


1024 


S0712/0104 


Lucas Cosmas 


Bariadi 


Ihungo 


PCB 


1025 


S0712/0115 


Masunga Ng'honela 


Bariadi 


Geita 


HGE 


1026 


S0712/0134 


Raymond Philemon 


Bariadi 


Nyakato 


CBG 


1027 


S0712/0143 


Yohana Kelenges 


Bariadi 


Magu 


PCB 


1028 


S2876/0061 


Fredrick M Mujungu 


Baruti 


Tarime 


PCM 


1029 


S3568/0090 


Luciani J Ouintini 


Bashay 


Same 


PCB 21 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1030 


S3568/0106 


Prosper E Sallu 


Bashay 


Kisarika 


CBG 


1031 


S3568/0110 


Tumaini T Akonaay 


Bashay 


Galanos 


CBA 


1032 


S0933/0097 


Daniel Malish Lokamacheki 


Bashnet 


Same 


PCM 


1033 


S0933/0118 


Joseph Thomas Mejan 


Bashnet 


Minaki 


PCM 


1034 


S0933/0119 


Joseph Tluway Baha 


Bashnet 


Lyamungo 


CBG 


1035 


S0933/0122 


Lui Lawrence Surumbu 


Bashnet 


Lyamungo 


EGM 


1036 


S0933/0133 


Patrice Stephen Emanuel 


Bashnet 


Sengerema 


HGE 


1037 


S0933/0142 


Petro Joseph Aweda 


Bashnet 


Nyerere/migoli 


HGK 


1038 


S0933/0157 


Thomas Daniel James 


Bashnet 


Karatu 


PCM 


1039 


S0933/0162 


Yuda John Kwaslema 


Bashnet 


Malangali 


HGL 


1040 


S0933/0164 


Zawadiel Saghware Slaa 


Bashnet 


Mwenge 


EGM 


1041 


S351 8/0063 


Jofrey D Lohay 


Bassotu 


Moshi Tech. 


PCM 


1042 


S351 8/0082 


Petro E Nyambi 


Bassotu 


Sanya Juu 


PCB 


1043 


S1 277/0023 


Richard Julius Kizigha 


Bemko 


Umbwe 


CBG 


1044 


S1 757/0002 


Adam Sibho Ruvugo 


Bendel Memorial 


Sengerema 


PGM 


1045 


S 1757/0003 


Advotus Method Kimomogoro 


Bendel Memorial 


Ihungo 


PCB 


1046 


S1 757/0004 


Albert Alphaxard Kajura 


Bendel Memorial 


Moshi 


PCB 


1047 


S1 757/0005 


Albert Alson Shangali 


Bendel Memorial 


Lwangwa 


HGL 


1048 


S 1757/0006 


Albert Khalidy Mgombawatu 


Bendel Memorial 


Ifunda Tech. 


PGM 


1049 


S1 757/0007 


Amani Joseph Msaki 


Bendel Memorial 


Bagamoyo 


PCM 


1050 


S1 757/0008 


Aminiel Robert Shangali 


Bendel Memorial 


Sengerema 


PGM 


1051 


S1 757/0010 


Andrew Henry Chigundu 


Bendel Memorial 


Nsumba 


PGM 


1052 


S1 757/0011 


Anthony Remmy Kisenga 


Bendel Memorial 


Same 


PCB 


1053 


S1 757/001 2 


Arnold Robert Mushi 


Bendel Memorial 


Tabora Boys 


PCM 


1054 


S1 757/001 3 


Augustine James Muhere 


Bendel Memorial 


Tunduru 


HGL 


1055 


S1 757/001 4 


Augustino Francis Masanje 


Bendel Memorial 


Mbekenyera 


HKL 


1056 


S1 757/001 5 


Augustino Gabriel Mirumbe 


Bendel Memorial 


B. W. Mkapa (day) 


EGM 


1057 


S1 757/001 6 


Baraka Godfrey Shayo 


Bendel Memorial 


Njombe 


HGL 


1058 


S1 757/001 7 


Benson Naiman Moshi 


Bendel Memorial 


Kifaru 


EGM 


1059 


S1 757/001 9 


Bernard Laurence Kisha 


Bendel Memorial 


llongero 


PCM 


1060 


S1 757/0020 


Boniface Andrew Makundi 


Bendel Memorial 


Bagamoyo 


EGM 


1061 


S1 757/0021 


Brian Joachim Makoi 


Bendel Memorial 


Moshi Tech. 


PCB 


1062 


S1 757/0022 


Brighton Johnson Urassa 


Bendel Memorial 


Tambaza (day) 


PGM 


1063 


S1 757/0023 


Charles Baldwin Mushi 


Bendel Memorial 


Tunduru 


PCM 


1064 


S1 757/0024 


Chris Cosmas Ihunyo 


Bendel Memorial 


Bagamoyo 


EGM 


1065 


S1 757/0026 


Christopher Charles Malisa 


Bendel Memorial 


Ifunda Tech. 


PCB 


1066 


S1 757/0027 


Daniel Stephen Ntwale 


Bendel Memorial 


Pamba (day) 


EGM 


1067 


S1 757/0028 


David Evod Swai 


Bendel Memorial 


Musoma 


PGM 


1068 


S1 757/0029 


David Faustine Chotee 


Bendel Memorial 


Bagamoyo 


PCB 


1069 


S 1757/0031 


David lan Matiri 


Bendel Memorial 


Mtwara Tech. 


PCM 


1070 


S1 757/0034 


Derick Michael Machango 


Bendel Memorial 


Nyakato 


PGM 


1071 


S1 757/0035 


Eben Richard Moshi 


Bendel Memorial 


Lwangwa 


HGL 


1072 


S1 757/0036 


Edson Willfred Mushi 


Bendel Memorial 


Pugu 


PCM 


1073 


S1 757/0037 


Edwin Aloyce Massawe 


Bendel Memorial 


Tunduru 


HKL 


1074 


S1 757/0038 


Edwin Elbariki Prosper 


Bendel Memorial 


Mtwara Tech. 


PCM 


1075 


S1 757/0039 


Edwin Nemes Kavishe 


Bendel Memorial 


Tarakea 


PCM 


1076 


S 1757/0040 


Elia Lawrence Shiyo 


Bendel Memorial 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


1077 


S1 757/0041 


Elias Robert Nyakiboha 


Bendel Memorial 


Tarime 


PCM 


1078 


S1 757/0042 


Elisa Nimrod Foya 


Bendel Memorial 


Mara 


EGM 22 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1079 


S1 757/0045 


Erick Julius Bruno 


Bendel Memorial 


Nyakato 


PGM 


1080 


S1 757/0046 


Erick Leonard Mallya 


Bendel Memorial 


Malangali 


HGL 


1081 


S 1757/0047 


Erick Modest Minja 


Bendel Memorial 


Bagamoyo 


EGM 


1082 


S1 757/0048 


Erick Raymond Sawaya 


Bendel Memorial 


Bagamoyo 


CBG 


1083 


S1 757/0050 


Fabian Tibrus Shayo 


Bendel Memorial 


Minaki 


PCB 


1084 


S1 757/0051 


Faustine Faustine Kamzora 


Bendel Memorial 


Ifunda Tech. 


PCM 


1085 


S1 757/0052 


Florian Fredrick Safari 


Bendel Memorial 


Minaki 


PGM 


1086 


S 1757/0053 


Frank Judica Kessy 


Bendel Memorial 


Bagamoyo 


HKL 


1087 


S1 757/0054 


Frederick Thomas Mlingi 


Bendel Memorial 


Same 


PCM 


1088 


S1 757/0056 


Gift Gabriel Mbuya 


Bendel Memorial 


Lindi 


EGM 


1089 


S1 757/0057 


Gilbert Nahum Lyimo 


Bendel Memorial 


Karatu 


EGM 


1090 


S1 757/0060 


Godlisten Elisante Shuma 


Bendel Memorial 


Galanos 


EGM 


1091 


S1 757/0061 


Goodluck Benjamin Laizer 


Bendel Memorial 


Arusha (day) 


EGM 


1092 


S1 757/0062 


Gordian Basili Liheta 


Bendel Memorial 


Ifunda Tech. 


PGM 


1093 


S1 757/0063 


Gustav Gilbert Mtenga 


Bendel Memorial 


Bagamoyo 


EGM 


1094 


S1 757/0064 


Hansbert Evarist Epafra 


Bendel Memorial 


Mwakavuta 


HKL 


1095 


S1 757/0065 


Harrison Charles Mamuya 


Bendel Memorial 


Chang'ombe (day) 


HGL 


1096 


S1 757/0066 


Hugo Isdori 


Bendel Memorial 


Ndanda 


PGM 


1097 


S 1757/0067 


Ignas Alphonce Musiba 


Bendel Memorial 


Bagamoyo 


EGM 


1098 


S1 757/0068 


Ignas Baltazari Kavishe 


Bendel Memorial 


Ulayasi 


PCB 


1099 


S1 757/0069 


Innocent Bahati Simon 


Bendel Memorial 


Changarawe 


HGK 


1100 


S1 757/0073 


James Joseph Mwanga 


Bendel Memorial 


Pamba (day) 


CBG 


1101 


S1 757/0074 


Japhet Cosmas Nalimi 


Bendel Memorial 


Ifunda Tech. 


PCB 


1102 


S 1757/0076 


Jimmy George Mshana 


Bendel Memorial 


Umbwe 


CBG 


1103 


S1 757/0077 


Jocktan Joseph Bwire 


Bendel Memorial 


Bagamoyo 


HGE 


1104 


S1 757/0078 


Joel Renatus Mayalla 


Bendel Memorial 


Lwangwa 


HGL 


1105 


S1 757/0079 


John Eustice Mdachi 


Bendel Memorial 


Shambalai 


HGL 


1106 


S1 757/0080 


John Laurent Saganda 


Bendel Memorial 


Ifunda Tech. 


PCM 


1107 


S1 757/0082 


Jopeter John Maeda 


Bendel Memorial 


Musoma 


PGM 


1108 


S 1757/0083 


Joseph Charles Mwita 


Bendel Memorial 


Ihungo 


EGM 


1109 


S1 757/0085 


Joshua Peter Kibugu 


Bendel Memorial 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


1110 


S1 757/0086 


Jovin Richard Mushi 


Bendel Memorial 


Minaki 


PCB 


1111 


S1 757/0087 


Julius Evarist Momburi 


Bendel Memorial 


Tosamaganga 


PCM 


1112 


S1 757/0089 


Kaluhije Julius Katamba 


Bendel Memorial 


Lugoba 


PCM 


1113 


S1 757/0090 


Kelvin Gerald Kihiyo 


Bendel Memorial 


Tunduru 


HGL 


1114 


S1 757/0091 


Kelvin Herman Alfayo 


Bendel Memorial 


Ganako 


HGL 


1115 


S1 757/0092 


Kelvin Liberatus Materu 


Bendel Memorial 


Mwenge 


EGM 


1116 


S1 757/0093 


Kelvin Thobias Rayah 


Bendel Memorial 


Sengerema 


PCM 


1117 


S 1757/0094 


Kennedy Ludovick Uronu 


Bendel Memorial 


Kaliua 


PCB 


1118 


S1 757/0095 


Leodgard Gasper Mtui 


Bendel Memorial 


Tukuyu 


HGL 


1119 


S 1757/0096 


Linus Leon Mrosso 


Bendel Memorial 


Tukuyu 


EGM 


1120 


S1 757/0097 


Mark Costa Mushi 


Bendel Memorial 


Mwenge 


EGM 


1121 


S1 757/0098 


Martin Francis Magesa 


Bendel Memorial 


Ihungo 


HGE 


1122 


S1 757/0099 


Martin Godwin Mushi 


Bendel Memorial 


Nyakato 


PGM 


1123 


S1 757/01 00 


Mathei Thomas Kauki 


Bendel Memorial 


Sanya Juu 


PCB 


1124 


S1 757/01 01 


Nelson Ladis Malai 


Bendel Memorial 


Chang'ombe (day) 


HGL 


1125 


S1 757/01 02 


Newton Nelson Kiwia 


Bendel Memorial 


Mzumbe 


PCM 


1126 


S1 757/01 03 


Nickson Michael Ayo 


Bendel Memorial 


B. W. Mkapa (day) 


HGE 


1127 


S1 757/01 04 


Nickson Richard Mushi 


Bendel Memorial 


Lindi 


PGM 23 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1128 


S1 757/01 05 


Nicomedi Frumence Minja 


Bendel Memorial 


Pamba (day) 


EGM 


1129 


S1 757/01 09 


Oscar Nicodemus Nyambo 


Bendel Memorial 


Lindi 


EGM 


1130 


S1 757/01 11 


Patrick Ombeni Lema 


Bendel Memorial 


Mahiwa 


PCM 


1131 


S1 757/01 13 


Polycarp Laurent Mboya 


Bendel Memorial 


Mwenge 


PCB 


1132 


S1 757/01 14 


Praygod Edward Lema 


Bendel Memorial 


Mwenge 


EGM 


1133 


S1 757/01 15 


Richard Daniel Juma 


Bendel Memorial 


llongero 


PCM 


1134 


S1 757/01 16 


Rumishael Godliving Kimaro 


Bendel Memorial 


Shambalai 


HGL 


1135 


S1 757/01 17 


Salmini Charles Kawiche 


Bendel Memorial 


Njombe 


HKL 


1136 


S1 757/01 18 


Soulpeace Charles Makoi 


Bendel Memorial 


Iwalanje 


HGL 


1137 


S1 757/01 19 


Stephen Joseph Kachwele 


Bendel Memorial 


Mwanza (day) 


PCM 


1138 


S1 757/01 20 


Venance Furaha Baitwa 


Bendel Memorial 


Ifunda Tech. 


PCM 


1139 


S1 757/01 21 


Victor Aquline Lejora 


Bendel Memorial 


Milambo 


PGM 


1140 


S1 757/01 22 


Wilson Leon Malisa 


Bendel Memorial 


Sengerema 


PGM 


1141 


S1 757/01 23 


Xaviery Berums Mwaijengo 


Bendel Memorial 


Bagamoyo 


HKL 


1142 


S1 757/01 24 


Yohani Steven Nyamhanga 


Bendel Memorial 


Minaki 


EGM 


1143 


S1 757/01 25 


Zablon Timasho Mataba 


Bendel Memorial 


Kifaru 


HGE 


1144 


S0960/0188 


Abdalhamad Harith 


Ben 


amin William Mkapa 


B. W. Mkapa (day) 


EGM 


1145 


S0960/0190 


Abdallah Ramadhani 


Ben 


amin William Mkapa 


Tambaza (day) 


HGE 


1146 


S0960/0195 


Abduswamad Mussa 


Ben 


amin William Mkapa 


Kibaha 


PCB 


1147 


S0960/0197 


Abuu Omary 


Ben 


amin William Mkapa 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


1148 


S0960/0198 


Adam Abdallah 


Ben 


amin William Mkapa 


Kifaru 


EGM 


1149 


S0960/0199 


Adam Chuwa 


Ben 


amin William Mkapa 


Tunduru 


HGL 


1150 


S0960/0201 


Akida Salim 


Ben 


amin William Mkapa 


Mbekenyera 


HGL 


1151 


S0960/0203 


Alley Gamba 


Ben 


amin William Mkapa 


Azania (day) 


PCM 


1152 


S0960/0205 


Ally Lumaliza 


Ben 


amin William Mkapa 


Azania (day) 


ECA 


1153 


S0960/0207 


Almas Ismail 


Ben 


amin William Mkapa 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


1154 


S0960/0209 


Amani Temu 


Ben 


amin William Mkapa 


Tambaza (day) 


PCM 


1155 


S0960/0208 


Amani S Mateso 


Ben 


amin William Mkapa 


Kongwa 


HGL 


1156 


S0960/0213 


Asuni Paul 


Ben 


amin William Mkapa 


Umbwe 


ECA 


1157 


S0960/0214 


Athumani Ahmad 


Ben 


amin William Mkapa 


Ifunda Tech. 


PGM 


1158 


S0960/0218 


Bakari Ramadhani 


Ben 


amin William Mkapa 


Lufilyo 


HGK 


1159 


S0960/0225 


Cainy Mselemo 


Ben 


amin William Mkapa 


Mtwara Tech. 


PCM 


1160 


S0960/0227 


Charles Nikomborwe 


Ben 


amin William Mkapa 


Tukuyu 


EGM 


1161 


S0960/0229 


Christian J Mahundi 


Ben 


amin William Mkapa 


Lindi 


HKL 


1162 


S0960/0236 


Dickson Alcusius 


Ben 


amin William Mkapa 


Chang'ombe (day) 


PCB 


1163 


S0960/0238 


Donald Mecky 


Ben 


amin William Mkapa 


Kigonsera 


HKL 


1164 


S0960/0247 


Emmanuel Robert 


Ben 


amin William Mkapa 


Pugu 


PCM 


1165 


S0960/0249 


Evance Mloge 


Ben 


amin William Mkapa 


Kibasila (day) 


HGE 


1166 


S0960/0259 


Francis Mwaipungu 


Ben 


amin William Mkapa 


Azania (day) 


ECA 


1167 


S0960/0256 


Francisco Balenga 


Ben 


amin William Mkapa 


Kibaha 


PCM 


1168 


S0960/0262 


Frank Laban 


Ben 


amin William Mkapa 


Mara 


EGM 


1169 


S0960/0268 


George William 


Ben 


amin William Mkapa 


Tosamaganga 


HGE 


1170 


S0960/0270 


Gibson Kachare 


Ben 


amin William Mkapa 


Ihungo 


EGM 


1171 


S0960/0271 


Godfrey Gosberty 


Ben 


amin William Mkapa 


Tambaza (day) 


PCM 


1172 


S0960/0272 


Godfrey Muganyizi 


Ben 


amin William Mkapa 


B. W. Mkapa (day) 


ECA 


1173 


S0960/0274 


Grassiano M Mbunju 


Ben 


amin William Mkapa 


Ndanda 


PCM 


1174 


S0960/0284 


Hamza Namtuka 


Ben 


amin William Mkapa 


Kwiro 


PCM 


1175 


S0960/0296 


Ibrahim Kongoi 


Ben 


amin William Mkapa 


Mwakaleli 


HKL 


1176 


S0960/0297 


Ibrahim Zuberi 


Benjamin William Mkapa 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 24 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1177 


S0960/0295 


Ibrahim J Malawa 


Ben 


amin William Mkapa 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


1178 


S0960/0298 


Idd Omary 


Ben 


amin William Mkapa 


Tunduru 


PCM 


1179 


S0960/0299 


Ingbert Bernard 


Ben 


amin William Mkapa 


Kigonsera 


PCM 


1180 


S0960/0302 


Ismail R Ndaile 


Ben 


amin William Mkapa 


Mzumbe 


PCB 


1181 


S0960/0304 


Issa Said 


Ben 


amin William Mkapa 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


1182 


S0960/0307 


Jafari Juma 


Ben 


amin William Mkapa 


Tunduru 


PCM 


1183 


S0960/0309 


James Augustino 


Ben 


amin William Mkapa 


Kibiti 


PCM 


1184 


S0960/0312 


Jenkeny P Ndonde 


Ben 


amin William Mkapa 


Tambaza (day) 


HGE 


1185 


S0960/0315 


John Alfred 


Ben 


amin William Mkapa 


Galanos 


PCM 


1186 


S0960/0317 


John Fredi 


Ben 


amin William Mkapa 


Mara 


EGM 


1187 


S0960/0318 


John Moris 


Ben 


amin William Mkapa 


Tunduru 


PCM 


1188 


S0960/0319 


John Peter 


Ben 


amin William Mkapa 


Tunduru 


PCM 


1189 


S0960/0323 


Joseph Deogratius 


Ben 


amin William Mkapa 


Tambaza (day) 


PCM 


1190 


S0960/0325 


Joseph Hery 


Ben 


amin William Mkapa 


Songea Boys 


PCB 


1191 


S0960/0321 


Josephat B Mrema 


Ben 


amin William Mkapa 


Galanos 


ECA 


1192 


S0960/0327 


Julius George 


Ben 


amin William Mkapa 


Mahiwa 


HGL 


1193 


S0960/0328 


Juma Bakari 


Ben 


amin William Mkapa 


Kibasila (day) 


EGM 


1194 


S0960/0332 


Kamanya Sogoye 


Ben 


amin William Mkapa 


lyunga 


PCM 


1195 


S0960/0336 


Kelvin Lackson 


Ben 


amin William Mkapa 


Azania (day) 


PCM 


1196 


S0960/0337 


Kelvin Mapanda 


Ben 


amin William Mkapa 


Sengerema 


HGE 


1197 


S0960/0338 


Khalid Said 


Ben 


amin William Mkapa 


Ndanda 


EGM 


1198 


S0960/0341 


Laini Ally 


Ben 


amin William Mkapa 


Tambaza (day) 


PCM 


1199 


S0960/0343 


Leonard Mataba 


Ben 


amin William Mkapa 


Azania (day) 


ECA 


1200 


S0960/0348 


Maneno Abdallah 


Ben 


amin William Mkapa 


Ndanda 


PCM 


1201 


S0960/0349 


Maneno Experious 


Ben 


amin William Mkapa 


Kwiro 


PCB 


1202 


S0960/0360 


Mohamed Pindua 


Ben 


amin William Mkapa 


Sengerema 


HGE 


1203 


S0960/0363 


Mohamed Y Shabani 


Ben 


amin William Mkapa 


B. W. Mkapa (day) 


EGM 


1204 


S0960/0367 


Msasu Omary 


Ben 


amin William Mkapa 


Azania (day) 


PCB 


1205 


S0960/0369 


Muhsini Juma 


Ben 


amin William Mkapa 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


1206 


S0960/0380 


Nassoro Mtoro 


Ben 


amin William Mkapa 


Sengerema 


EGM 


1207 


S0960/0381 


Nickson Samwel 


Ben 


amin William Mkapa 


Tambaza (day) 


EGM 


1208 


S0960/0382 


Noel Malele 


Ben 


amin William Mkapa 


Azania (day) 


PCB 


1209 


S0960/0386 


Nyaulya Christopher 


Ben 


amin William Mkapa 


Tambaza (day) 


PCB 


1210 


S0960/0387 


Obadia Deonathus 


Ben 


amin William Mkapa 


Nsumba 


PCM 


1211 


S0960/0391 


Pancras Ndunguru 


Ben 


amin William Mkapa 


Tambaza (day) 


EGM 


1212 


S0960/0393 


Peter Andrew 


Ben 


amin William Mkapa 


Kibasila (day) 


ECA 


1213 


S0960/0395 


Peter Sylvester 


Ben 


amin William Mkapa 


B. W. Mkapa (day) 


ECA 


1214 


S0960/0394 


Peter M Faustine 


Ben 


amin William Mkapa 


B. W. Mkapa (day) 


HGK 


1215 


S0960/0399 


Rafael Gabriel 


Ben 


amin William Mkapa 


Ndanda 


PCB 


1216 


S0960/0401 


Rajabu Hamisi 


Ben 


amin William Mkapa 


Bagamoyo 


PCB 


1217 


S0960/0404 


Ramadhan Jumanne 


Ben 


amin William Mkapa 


Chang'ombe (day) 


PCB 


1218 


S0960/0408 


Richard Ngowi 


Ben 


amin William Mkapa 


Songea Boys 


PCB 


1219 


S0960/041 7 


Said Aman 


Ben 


amin William Mkapa 


Umbwe 


HGE 


1220 


S0960/0430 


Samwel Merchiol 


Ben 


amin William Mkapa 


Kibasila (day) 


HGL 


1221 


S0960/0429 


Samweli Chacha 


Ben 


amin William Mkapa 


Tunduru 


HGL 


1222 


S0960/0433 


Selemani Ally 


Ben 


amin William Mkapa 


Sadani 


PCB 


1223 


S0960/0434 


Sephania B Sanga 


Ben 


amin William Mkapa 


Kibasila (day) 


HGE 


1224 


S0960/0435 


Shaban Ally 


Ben 


amin William Mkapa 


Tambaza (day) 


EGM 


1225 


S0960/0439 


Shedrack Imrani 


Benjamin William Mkapa 


Umbwe 


CBG 2> SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1226 


S0960/0442 


Simon Mwakitabu 


Benjamin William Mkapa 


Ndanda 


PGM 


1227 


S0960/0447 


Sweetbart Mwombeki 


Benjamin William Mkapa 


B. W. Mkapa (day) 


HGE 


1228 


S0960/0448 


Teodori Faustine 


Benjamin William Mkapa 


Rungwe 


PCM 


1229 


S0960/0450 


Twaha Miraji 


Benjamin William Mkapa 


Tambaza (day) 


CBG 


1230 


S0960/0452 


Valency Dickson 


Benjamin William Mkapa 


Minaki 


PCM 


1231 


S0960/0454 


Wilson Grayson 


Benjamin William Mkapa 


Ndanda 


HKL 


1232 


S0960/0456 


Yahaya Abou 


Benjamin William Mkapa 


Kilangalanga 


PCM 


1233 


S0960/0458 


Yasini Shabani 


Benjamin William Mkapa 


Galanos 


ECA 


1234 


S0960/0459 


Yasini Sultani 


Benjamin William Mkapa 


Tambaza (day) 


PCM 


1235 


S1 71 8/0026 


Ayoub Reuben Yohana 


Berege 


Lulumba 


PCM 


1236 


S1 71 8/0030 


Danstan Samson Ndahani 


Berege 


Mpwapwa 


PCM 


1237 


S1 71 8/0034 


Felisian Raphael Madenge 


Berege 


Iwalanje 


PCM 


1238 


S1 71 8/0042 


Jastini Gabriel Michael 


Berege 


Kahororo 


EGM 


1239 


S1 71 8/0053 


Paul Lister Sanja 


Berege 


Mpwapwa 


HKL 


1240 


S0783/0063 


Swalehe Salimu Mhita 


Bereko 


Kilosa 


HKL 


1241 


S1871/0081 


Abayo Anania 


Bernard 


Kagango 


HGK 


1242 


S1 871 /0083 


Aboazi Emmanuel 


Bernard 


Maji Ya Chai 


HGL 


1243 


S1 871 /0098 


Ditrick Rwekenya 


Bernard 


Kigwe 


HGL 


1244 


S1 871 /0099 


Edibily Ishengoma 


Bernard 


Lukole 


HGL 


1245 


S1871/0100 


Eligius Emmanuel 


Bernard 


Bihawana 


HGL 


1246 


S1871/0101 


Eligius Mbekomize 


Bernard 


Magufuli 


HGL 


1247 


S1871/0122 


Lemmy Heslone 


Bernard 


Nyakato 


HKL 


1248 


S1871/0124 


Mahafudhi Mushweki 


Bernard 


Rutabo 


HGL 


1249 


S1 871 /01 45 


Semeni Alfred 


Bernard 


Lukole 


HGK 


1250 


S3661/0077 


Betram Yosia Luvanda 


Beroya 


Mbeya Inst. 


LAB 


1251 


S3661/0079 


Constantino Richard Mapunda 


Beroya 


Songea Boys 


PCB 


1252 


S3661/0081 


Dastan Regnard Ngonyani 


Beroya 


Bihawana 


CBG 


1253 


S3661/0082 


David Mbawala Dastan 


Beroya 


Same 


PCM 


1254 


S3661/0089 


Emmanuel Wolfram Chumila 


Beroya 


Songea Boys 


CBG 


1255 


S3661/0098 


Hadrian Kelvin Chale 


Beroya 


Mtwara Tech. 


PCB 


1256 


S3661/0115 


Nehemia Hyera Mathias 


Beroya 


Tukuyu 


EGM 


1257 


S3661/0129 


Shafii Mtima Rajab 


Beroya 


Ndanda 


PCB 


1258 


S3661/0132 


Stanley Crispo Kawale 


Beroya 


Songea Boys 


PCB 


1259 


S3661/0142 


Yohana Sambache Magabe 


Beroya 


Kigonsera 


CBG 


1260 


S1 189/0145 


Dishon L. Sendeka 


Biafra 


Malangali 


HGK 


1261 


S2956/0093 


Daniel Omary 


Biashara Bariadi 


Nsumba 


PCM 


1262 


S2956/0112 


Furaha Edward 


Biashara Bariadi 


Musoma 


HGE 


1263 


S2956/0118 


Hosea Mlela 


Biashara Bariadi 


Umbwe 


HGE 


1264 


S2956/0119 


Hussein Issa Athuman 


Biashara Bariadi 


Mara 


HGE 


1265 


S2956/0126 


Jackson Emmanuel 


Biashara Bariadi 


Umbwe 


ECA 


1266 


S2956/0129 


Jeremiah Masau 


Biashara Bariadi 


Usagara 


CBG 


1267 


S2956/0134 


Josephat Masanja 


Biashara Bariadi 


llongero 


PCB 


1268 


S2956/0144 


Kalimbiya Gambuna 


Biashara Bariadi 


Bwiru Boys 


PCB 


1269 


S2956/0147 


Kasoba Deusdedith 


Biashara Bariadi 


Kalangalala 


PCM 


1270 


S2956/0156 


Kulwa Pembeni 


Biashara Bariadi 


Geita 


HGL 


1271 


S2956/0164 


Mageme Mangu 


Biashara Bariadi 


Lulumba 


PCM 


1272 


S2956/0173 


Manyenye Deus 


Biashara Bariadi 


Mara 


HGE 


1273 


S2956/0178 


Masanja Gilya 


Biashara Bariadi 


Musoma 


HGE 


1274 


S2956/0204 


Mpanduzi Ndakama 


Biashara Bariadi 


Nyakato 


PCM 26 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1275 


S2956/0220 


Ng'ogela Charles 


Biashara Bariadi 


Kalangalala 


HGL 


1276 


S2956/0236 


Seni Saguda 


Biashara Bariadi 


Tarime 


CBG 


1277 


S2956/0237 


Shanyangi Deogratius 


Biashara Bariadi 


Karatu 


EGM 


1278 


S2956/0241 


Simon Malimi 


Biashara Bariadi 


Shinyanga 


PCB 


1279 


S2956/0244 


Sindayi Edward 


Biashara Bariadi 


Geita 


EGM 


1280 


S2956/0245 


Sitta Maduhu 


Biashara Bariadi 


Muheza 


CBG 


1281 


S2956/0247 


Stephano Faustine 


Biashara Bariadi 


Usagara 


PCB 


1282 


S21 26/0086 


Hasani Mohamedi Hassani 


Bicha 


Wdmi 


WAT 


1283 


S21 26/01 05 


Nasa Hamisi Juma 


Bicha 


lyunga 


PCM 


1284 


S0405/0069 


Antidius Lambert 


Biharamulo 


Minaki 


CBG 


1285 


S0405/0078 


Bernard William 


Biharamulo 


Kahororo 


PCM 


1286 


S0405/0085 


Danny Fidelis 


Biharamulo 


Ihungo 


PCB 


1287 


S0405/0087 


Elisha Samson 


Biharamulo 


Bihawana 


CBG 


1288 


S0405/0091 


Gerald Philipo 


Biharamulo 


Magu 


PCB 


1289 


S0405/0098 


Jonas Kahatano 


Biharamulo 


Nyakato 


PCM 


1290 


S0405/0103 


Kelvin Cyprian 


Biharamulo 


Kigonsera 


PCB 


1291 


S01 03/0004 


Aman Shaban Mngazia 


Bihawana 


Galanos 


CBA 


1292 


S01 03/0005 


Amon Marandu Florian 


Bihawana 


Lyamungo 


CBA 


1293 


S01 03/0006 


Aretas Agust Urassa 


Bihawana 


Kibaha 


CBA 


1294 


S01 03/0007 


Augustino Paulo Francis 


Bihawana 


Galanos 


CBA 


1295 


S01 03/0008 


Bakari Juma Masoud 


Bihawana 


Moshi 


PCM 


1296 


S01 03/001 3 


Daud Nicholaus Ngilu 


Bihawana 


Nyakato 


PCM 


1297 


S01 03/001 4 


Denis Elia Monyo 


Bihawana 


Moshi 


PCM 


1298 


S01 03/001 5 


Emanuel Koheleth Maseko 


Bihawana 


Mwenge 


PCB 


1299 


S01 03/001 8 


Ezra John Ikayo 


Bihawana 


Pugu 


PCB 


1300 


S01 03/001 9 


Ezratumaini Jimmy Mfaume 


Bihawana 


Minaki 


EGM 


1301 


S01 03/0024 


Gerald Jonathan Zakayo 


Bihawana 


Kwiro 


PCM 


1302 


S01 03/0032 


Imran Hassan Nyambi 


Bihawana 


Kwiro 


PCB 


1303 


S01 03/0035 


Jackson Prosper Goima 


Bihawana 


Msamala 


HGL 


1304 


S01 03/0037 


James Willy Msangi 


Bihawana 


Azania (day) 


PCB 


1305 


S0 103/0040 


Joseph Andrew Kalanga 


Bihawana 


Nyerere/migoli 


HGL 


1306 


S01 03/0042 


Juma Athumani Ikuja 


Bihawana 


Nyerere/migoli 


HGL 


1307 


S01 03/0044 


Kasimu Abdallah Mhehe 


Bihawana 


Minaki 


HKL 


1308 


S01 03/0047 


Kulwa Gingila Matembe 


Bihawana 


Minaki 


PCM 


1309 


S01 03/0050 


Majaliwa Soud Itegetela 


Bihawana 


Galanos 


CBA 


1310 


S01 03/0051 


Marco Peter llanga 


Bihawana 


Galanos 


CBA 


1311 


S01 03/0052 


Masumbuko Francis Simon 


Bihawana 


Lyamungo 


CBA 


1312 


S01 03/0054 


Miraji Hassan Issa 


Bihawana 


Mpwapwa 


PCM 


1313 


S01 03/0055 


Miraji Saidi Sinda 


Bihawana 


Kalangalala 


HGL 


1314 


S01 03/0057 


Nelson Benson Mgwasi 


Bihawana 


Kibiti 


CBA 


1315 


S01 03/0059 


Nicolaus Nyerere Bayo 


Bihawana 


Galanos 


CBA 


1316 


S01 03/0060 


Norbeth Kulisha Kasheshi 


Bihawana 


Tabora Boys 


PCB 


1317 


S01 03/0064 


Salum Ahmad Salum 


Bihawana 


Mkuu 


PCM 


1318 


S01 03/0068 


Sudi Hassani Kajore 


Bihawana 


Wdmi 


WAT 


1319 


S01 03/0072 


Vincent Said Munde 


Bihawana 


Wdmi 


WAT 


1320 


S0 103/0073 


William Amma Labu 


Bihawana 


Moshi 


PCB 


1321 


S01 03/0077 


Yasini Ramadhani Hussein 


Bihawana 


Dar. Institute Techn 


CPT 


1322 


S0 103/0078 


Yeremia Ntandu Mkese 


Bihawana 


Karatu 


CBA 


1323 


S01 03/0080 


Yusufu Juma Selemani 


Bihawana 


Wdmi 


WAT 27 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1324 


S01 03/0081 


Yusufu Salimu Dillu 


Bihawana 


Kwiro 


PCB 


1325 


S01 69/0001 


Adam Francis Zuberi 


Bihawana Jnr. Sem. 


Mara 


HGE 


1326 


S01 69/0002 


Aidan Nicholaus Docho 


Bihawana Jnr. Sem. 


Minaki 


EGM 


1327 


S01 69/0004 


Alex Augustino Mutayoba 


Bihawana Jnr. Sem. 


Dodoma (day) 


PCB 


1328 


S01 69/0003 


Alexander Anatory Mazengo 


Bihawana Jnr. Sem. 


Bihawana 


PCB 


1329 


S01 69/0005 


Aloyce Salvatory Marandu 


Bihawana Jnr. Sem. 


Bihawana 


PCB 


1330 


S01 69/0006 


Barnabas Bartazar Chitaso 


Bihawana Jnr. Sem. 


Bihawana 


CBG 


1331 


S01 69/0007 


Carmine Rothan Mkanwa 


Bihawana Jnr. Sem. 


Mwenge 


HGE 


1332 


S01 69/0008 


Christopher John Madole 


Bihawana Jnr. Sem. 


Bihawana 


PCB 


1333 


S01 69/0009 


David Laurent Msigala 


Bihawana Jnr. Sem. 


Tosamaganga 


PGM 


1334 


S01 69/0010 


Edgar Francis Chove 


Bihawana Jnr. Sem. 


llboru 


PCB 


1335 


S01 69/0011 


Eliud Clemence Kigomba 


Bihawana Jnr. Sem. 


Ifunda Tech. 


PGM 


1336 


S01 69/001 2 


Emmanuel Peter Ahudi 


Bihawana Jnr. Sem. 


Dodoma (day) 


HGK 


1337 


S01 69/001 3 


Emmanuel Vicent Mlelwa 


Bihawana Jnr. Sem. 


Milambo 


EGM 


1338 


S01 69/001 4 


Ephraim Fidelis Mtabazi 


Bihawana Jnr. Sem. 


Bihawana 


PCB 


1339 


S01 69/001 5 


Faustine Andrea Magomola 


Bihawana Jnr. Sem. 


Tabora Boys 


PCB 


1340 


S01 69/001 6 


Franco Lucian Bayo 


Bihawana Jnr. Sem. 


Umbwe 


HGE 


1341 


S01 69/001 7 


Fransis Laurian Marusu 


Bihawana Jnr. Sem. 


Bihawana 


PCB 


1342 


S01 69/001 8 


Fransis Mwita Msenye 


Bihawana Jnr. Sem. 


Lugoba 


PCM 


1343 


S01 69/001 9 


Gernaldo DominickAmmi 


Bihawana Jnr. Sem. 


Bihawana 


PCB 


1344 


S01 69/0020 


Gidion Mashaka Samila 


Bihawana Jnr. Sem. 


Mpwapwa 


PCM 


1345 


S01 69/0021 


Gothbert Peter Mnyanyi 


Bihawana Jnr. Sem. 


Ifunda Tech. 


PCB 


1346 


S01 69/0022 


Humphray Castor Samati 


Bihawana Jnr. Sem. 


Mbeya Inst. 


CIV 


1347 


S01 69/0023 


Jostery Elemijo Chalamila 


Bihawana Jnr. Sem. 


Dodoma (day) 


PCB 


1348 


S01 69/0024 


Kelvin Bernadin Mwaja 


Bihawana Jnr. Sem. 


Mzumbe 


HGL 


1349 


S01 69/0025 


Paul Augustine Sinya 


Bihawana Jnr. Sem. 


Tosamaganga 


EGM 


1350 


S01 69/0026 


Paul Mazengo Lungwa 


Bihawana Jnr. Sem. 


Sengerema 


PGM 


1351 


S01 69/0027 


Paul Peter Mlay 


Bihawana Jnr. Sem. 


Lulumba 


PCM 


1352 


S01 69/0028 


Peter Arnold Mwigune 


Bihawana Jnr. Sem. 


Pugu 


EGM 


1353 


S01 69/0029 


Raymond Elias Leba 


Bihawana Jnr. Sem. 


Sengerema 


HGE 


1354 


S01 69/0030 


Romanus William Ndushi 


Bihawana Jnr. Sem. 


Ihungo 


HGE 


1355 


S01 69/0031 


Silverio Ernei Mwaja 


Bihawana Jnr. Sem. 


llboru 


HGL 


1356 


S01 69/0032 


Silvester Erasto Matonya 


Bihawana Jnr. Sem. 


Bihawana 


PCB 


1357 


S01 69/0033 


Stanslaus Chrisogonus Mitti 


Bihawana Jnr. Sem. 


Dodoma 


CBG 


1358 


S01 69/0034 


Thomas Salvatory Singaile 


Bihawana Jnr. Sem. 


Tosamaganga 


HGE 


1359 


S01 69/0035 


Timotheo Simon Muwila 


Bihawana Jnr. Sem. 


Karatu 


PCM 


1360 


S01 69/0036 


Vicent John Malale 


Bihawana Jnr. Sem. 


Kisarika 


PCB 


1361 


S01 69/0037 


Zacharia Florence Mtewele 


Bihawana Jnr. Sem. 


Tabora Boys 


PCM 


1362 


S0753/0078 


Erick Kamaza 


Biirabo 


Nsumba 


HGL 


1363 


S0753/0100 


Paschal Hulbano 


Biirabo 


Kisimiri 


HKL 


1364 


S0753/0106 


Robert Hubert 


Biirabo 


Nsumba 


HGL 


1365 


S3273/0029 


Amir Said Abdul 


Bilele 


Kahororo 


PCB 


1366 


S3273/0056 


Katekoma Hussein Kamali 


Bilele 


Kahororo 


PCB 


1367 


S3273/0057 


Khalifa Kassimu Twaha 


Bilele 


Sengerema 


PCM 


1368 


S071 0/0064 


Baraka Msuluja 


Binza 


Meatu 


CBG 


1369 


S071 0/0072 


Elisha Madaha 


Binza 


Abed A. Karume 


HGL 


1370 


S071 0/0074 


Emmanuel John 


Binza 


Ngudu 


CBG 


1371 


S071 0/0083 


Godliving Akyoo 


Binza 


Ifunda Tech. 


PCB 


1372 


S071 0/0091 


John A Ngatunga 


Binza 


Magu 


PCB 28 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1373 


S071 0/0095 


Joseph Mbiyu 


Binza 


Wdmi 


WAT 


1374 


S0710/0104 


Lugemalila Protase 


Binza 


Kwiro 


PCM 


1375 


S071 0/01 1 1 


Masunga Kija 


Binza 


Meatu 


CBG 


1376 


S0710/0116 


Nicholaus Chacha 


Binza 


Geita 


HGL 


1377 


S0710/0124 


Salamba Peter 


Binza 


ArushaTechnical. 


ELE 


1378 


S1 600/0030 


Erick Felician 


Bishop Durning 


Mara 


HGE 


1379 


S1 600/0033 


Godfrey Lomnyaki 


Bishop Durning 


Ndanda 


CBG 


1380 


S1 600/0036 


Japhet Charles 


Bishop Durning 


Malangali 


HGL 


1381 


S 1600/0039 


Khalfan Shams Ahmed 


Bishop Durning 


Malangali 


HGL 


1382 


S1 600/0044 


Raymond Lukumay 


Bishop Durning 


Ganako 


HGK 


1383 


S 1600/0049 


Suleman Jafari Suleman 


Bishop Durning 


Kishoju 


EGM 


1384 


S1 600/0052 


Yuda Peter Margwe 


Bishop Durning 


Muheza 


PCB 


1385 


S1 740/0073 


Denis Ruvugo George 


Bishop Mpango 


Mahiwa 


PCM 


1386 


S1 740/0095 


Johnbosco Thadeo Nzobona 


Bishop Mpango 


Uwemba 


HKL 


1387 


S1 740/01 13 


Tunu Abdul Ismaely 


Bishop Mpango 


Nyarubanda 


HKL 


1388 


S1 740/01 15 


Yoram Stephano Ngove 


Bishop Mpango 


Sengerema 


PCB 


1389 


S1 194/0039 


Alphonce Daud 


Bismarck 


Mwanza (day) 


PCB 


1390 


S1 194/0044 


Baraka Philemon 


Bismarck 


Kagango 


HKL 


1391 


S1 194/0046 


Daniel Mabisi Stephano 


Bismarck 


Bagamoyo 


PCB 


1392 


S1 194/0047 


Daud Charles 


Bismarck 


Magu 


PCB 


1393 


S1 194/0052 


Emmanuel Mathew 


Bismarck 


Bagamoyo 


PCM 


1394 


S1 194/0053 


Emmanuel Peter 


Bismarck 


Binza 


CBG 


1395 


S1 194/0057 


Frank Mtutwa Julius 


Bismarck 


Kagango 


HKL 


1396 


S1 194/0058 


Fredrick Juma Masatu 


Bismarck 


Same 


HGK 


1397 


S1 194/0062 


Godbless Samwel Mtei 


Bismarck 


Lyamungo 


CBG 


1398 


S1 194/0063 


Godfrey Mashiku 


Bismarck 


Mwanza (day) 


PCM 


1399 


S1 194/0064 


Godwin Aloyce 


Bismarck 


Nyakato 


HGK 


1400 


S1 194/0065 


Hassan Kuhenga 


Bismarck 


Mwenge 


PCM 


1401 


S1 194/0071 


Jackson Mashabala 


Bismarck 


Mwenge 


HKL 


1402 


S1 194/0075 


Jerry Mugisha Masungulwa 


Bismarck 


Mwanza (day) 


PCB 


1403 


S1 194/0076 


John Ngunila Sayi 


Bismarck 


Maji Ya Chai 


HKL 


1404 


S1 194/0077 


Jovine Ferdinand 


Bismarck 


Pugu 


PCB 


1405 


S1 194/0079 


Kelvin Tumelo Kahindi 


Bismarck 


Bihawana 


PCB 


1406 


S1 194/0081 


Mabula Enock 


Bismarck 


Chato 


HGL 


1407 


S1 194/0087 


Musa Joseph 


Bismarck 


Minaki 


CBG 


1408 


S1 194/0090 


Nickson John Mpondo 


Bismarck 


Kabanga 


CBG 


1409 


S1 194/0092 


Olita Masatu 


Bismarck 


Usagara 


HKL 


1410 


S1 194/0096 


Philip Ferdinand 


Bismarck 


Mwenge 


CBG 


1411 


S1 194/01 00 


Revocatus Stephen 


Bismarck 


Bagamoyo 


PCM 


1412 


S1 194/01 01 


Robert Isack 


Bismarck 


Ngudu 


HKL 


1413 


S1 194/0103 


Said Rashid 


Bismarck 


Ndanda 


PCB 


1414 


S1 194/0105 


Salim Yahya 


Bismarck 


Lulumba 


PCB 


1415 


S1 336/01 02 


Essau Daniel Antony 


Bitale 


Chato 


CBG 


1416 


S1 336/01 05 


Herbert Mkuku Benny 


Bitale 


Kaliua 


PCB 


1417 


S1 336/01 21 


Kashindi Rashidi Mashaka 


Bitale 


Mwenge 


PCM 


1418 


S1 336/01 53 


Shija Hinyula Ayoub 


Bitale 


Nyarubanda 


HKL 


1419 


S091 2/0067 


Aron Benedicto Mahofu 


Bogwe 


Dar. Institute Techn 


BIO-MED 


1420 


S091 2/0094 


Elias Faustine Chombwe 


Bogwe 


Malagarasi 


CBG 


1421 


S0912/0116 


Francis Joram Ntakije 


Bogwe 


Malagarasi 


CBG 29 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1422 


S0912/0134 


Joseph Martin Bajora 


Bogwe 


Milambo 


CBG 


1423 


S0912/0142 


Lameck Petro Gwoma 


Bogwe 


Nsumba 


PCM 


1424 


S0912/0154 


Michael Said Jolegwa 


Bogwe 


Shinyanga 


EGM 


1425 


S0912/0157 


Mohamed Omary Bakari 


Bogwe 


Kigoma 


HGK 


1426 


S0912/0161 


Nashon Jonas Ndayambugwa 


Bogwe 


Rungwe 


PCB 


1427 


S0912/0162 


Nasibu Rashid Kasunzu 


Bogwe 


Nyarubanda 


HKL 


1428 


S0912/0166 


Nelson Josephat Mbwilande 


Bogwe 


Malagarasi 


CBG 


1429 


S0912/0172 


Norway Benjamin Kigarama 


Bogwe 


Nyarubanda 


HGL 


1430 


S0912/0176 


Paschal Aman Issa 


Bogwe 


Kaliua 


PCB 


1431 


S0912/0180 


Potius Paul Ngilila 


Bogwe 


Malagarasi 


PCM 


1432 


S0912/0196 


Stephano Elisha Stephano 


Bogwe 


Malagarasi 


CBG 


1433 


S091 2/0205 


Yoktan Yotham Singenda 


Bogwe 


Malagarasi 


PCM 


1434 


S3201/0054 


Huruma L Mbughi 


Bokela 


Rungwe 


HGL 


1435 


S3201/0059 


Jackson E Mvesi 


Bokela 


Kwiro 


CBG 


1436 


S3201/0072 


Mohamedi S Pesambili 


Bokela 


Ifunda Tech. 


PGM 


1437 


S1 487/01 29 


Amandusi Nicolaus Luhazi 


Boko 


Mtwara Tech. 


PCM 


1438 


S1 487/01 30 


Amon Sylvester Kangozi 


Boko 


Songea Boys 


PCM 


1439 


S1 487/01 32 


Antony Ernest Mrope 


Boko 


Sengerema 


CBG 


1440 


S1 487/01 33 


Arnold Wilson Kalemela 


Boko 


Dar. Institute Techn 


TEL 


1441 


S1 487/01 34 


Athanas Mathias Shija 


Boko 


Kwiro 


PCM 


1442 


S1 487/01 38 


Baraka Castory Kihombo 


Boko 


Songea Boys 


PCM 


1443 


S1 487/01 53 


Elikanus Juma Poli 


Boko 


Songea Boys 


PCM 


1444 


S1 487/01 78 


Hamisi Juma Magege 


Boko 


B. W. Mkapa (day) 


HGL 


1445 


S1 487/01 86 


Iddi Abdallah Gong'ondo 


Boko 


Malangali 


HGK 


1446 


S1 487/01 99 


Juma Khalfani Bakari 


Boko 


Umbwe 


ECA 


1447 


S1 487/0200 


Kadama Thomas Mapalala 


Boko 


MtwaraTech. 


PCM 


1448 


S1 487/021 2 


Mrisho Suleiman Salum 


Boko 


Pugu 


EGM 


1449 


S 1487/0223 


Patrick Gideon Fedia 


Boko 


Lugoba 


PCM 


1450 


S1 487/0238 


Salum Abdul Kaduro 


Boko 


Ihungo 


EGM 


1451 


S1 487/0243 


Semshitu Amiri Zapare 


Boko 


Bagamoyo 


HGE 


1452 


S 1487/0252 


Sunday Joseph Magabe 


Boko 


Mtwara Tech. 


PCB 


1453 


S 1487/0254 


Thadey Moses Mpanda 


Boko 


Kibiti 


PCB 


1454 


S1 487/0255 


Thomas Ezekiel Ngubila 


Boko 


Mbeya Inst. 


ARC 


1455 


S1 487/0259 


Wilfred Ezra Mabiki 


Boko 


Mtwara Tech. 


PCB 


1456 


S0723/0041 


Ally Benard Kitundu 


Boloti 


Mpwapwa 


PCM 


1457 


S0723/0042 


Baraka Thomas Materu 


Boloti 


Kilosa 


HGK 


1458 


S0723/0046 


Dalton Edicael Munisi 


Boloti 


Usagara 


HKL 


1459 


S0723/0047 


Dickson Ernest Mollel 


Boloti 


Sengerema 


PCB 


1460 


S0723/0048 


Edwin Rogath Munuo 


Boloti 


Kisiwani 


HGK 


1461 


S0723/0050 


Frank Evarest Shirima 


Boloti 


Vudoi 


HGK 


1462 


S0723/0051 


Gastor Fredrick Kisanga 


Boloti 


Malangali 


HKL 


1463 


S0723/0052 


Godson Pendael Shani 


Boloti 


Mwenge 


HGE 


1464 


S0723/0053 


Hilary Ludovick Mauki 


Boloti 


Tukuyu 


EGM 


1465 


S0723/0056 


John Faustine Mihanda 


Boloti 


Longido 


HGK 


1466 


S0723/0059 


Lodrick Noah Mollel 


Boloti 


Njombe 


HKL 


1467 


S0723/0062 


Omega Loth Kisiri 


Boloti 


Mwenge 


HGK 


1468 


S0723/0067 


Victor Joseph Ndosi 


Boloti 


Vudoi 


HKL 


1469 


S0723/0068 


Wisley Wilfred Mushi 


Boloti 


Pugu 


PCB 


1470 


S0723/0069 


Zahiri Richard Munisi 


Boloti 


Meatu 


CBG 30 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1471 


S3304/0073 


Godfrey Peter Mushi 


Boma 


Mkuu 


PCB 


1472 


S3304/0074 


Goodluck Peniel Njau 


Boma 


Minaki 


PCM 


1473 


S3304/0086 


Joel Julius Shuma 


Boma 


Minaki 


PGM 


1474 


S3304/0093 


Mosses Emanuel Marwa 


Boma 


Same 


PCM 


1475 


S3304/0117 


William Joseph Ramadhani 


Boma 


Tarime 


PCB 


1476 


S1 762/0057 


Asajile Erasto Chaula 


Bomalang'ombe 


Songea Boys 


PCB 


1477 


S1 762/0066 


Elijusi Godson Mponzi 


Bomalang'ombe 


Kigonsera 


CBG 


1478 


S 1762/0069 


Epson Lushani Kasimba 


Bomalang'ombe 


Pamoja 


HKL 


1479 


S1 762/0071 


Fanikiwa Roberty Ngendelo 


Bomalang'ombe 


Karatu 


PCB 


1480 


S1 762/0082 


Japhason Michael Kiwope 


Bomalang'ombe 


Tukuyu 


HKL 


1481 


S1 762/0090 


Moreva Isaya Mnyamoga 


Bomalang'ombe 


Ndanda 


EGM 


1482 


S3242/0064 


Alfonce Jacob Komba 


Bombambili 


Songea Boys 


PCM 


1483 


S3242/0073 


Chilumba Fadhili Mussa 


Bombambili 


Kigonsera 


PCB 


1484 


S3242/0081 


Elias Alan Nkullua 


Bombambili 


Tosamaganga 


PGM 


1485 


S3242/0084 


Evaristo Ernest Matumika 


Bombambili 


Tosamaganga 


PCB 


1486 


S3242/0087 


Frank Damian Mtazama 


Bombambili 


Mahiwa 


PCB 


1487 


S3242/0088 


Frank Eleneus Kayombo 


Bombambili 


Mahiwa 


CBG 


1488 


S3242/0091 


Gabriel Joseph Chisauche 


Bombambili 


Kilangalanga 


PCB 


1489 


S3242/0100 


Joely Julius Mbassa 


Bombambili 


Mahiwa 


PCB 


1490 


S3242/0104 


Maron Alphons Mwaisanila 


Bombambili 


Dar. Institute Techn 


TEL 


1491 


S3242/0107 


Mussa Yusto Kitamogwa 


Bombambili 


Kigonsera 


PCB 


1492 


S3242/0110 


Nuhu Azizi Mputa 


Bombambili 


Kigonsera 


PCB 


1493 


S3242/0119 


Yunus Mohamed Saidy 


Bombambili 


Kigonsera 


CBG 


1494 


S4043/0073 


Christopher Benard 


Bombamzinga 


Lulumba 


PCB 


1495 


S4043/0084 


Gilbert Henry 


Bombamzinga 


Usevya 


HGK 


1496 


S4043/0092 


Hussein Mustafa 


Bombamzinga 


Usagara 


PCB 


1497 


S4043/0101 


Leonard Geofrey 


Bombamzinga 


Milambo 


PCM 


1498 


S4043/0125 


Yassin Abubakari 


Bombamzinga 


Kaliua 


PCB 


1499 


S0632/0017 


Adili Abedi 


Bondeni 


Arusha (day) 


EGM 


1500 


S0632/0024 


Joshua Mnyusa 


Bondeni 


Mwenge 


PCB 


1501 


S0632/0030 


Ombeni Mnyusa 


Bondeni 


Arusha (day) 


ECA 


1502 


S231 9/0089 


Jamal M Qambalali 


Bonga 


Ihungo 


EGM 


1503 


S2319/0107 


Saidi O Fussa 


Bonga 


Lyamungo 


CBG 


1504 


S2319/0111 


Seif S Mkumbo 


Bonga 


Minaki 


HGE 


1505 


S2845/0040 


Joseph Efremu Kavishe 


Booni 


Longido 


PCB 


1506 


S2845/0051 


Regnald Apolinary Mramba 


Booni 


Namabengo 


HGL 


1507 


S2333/0029 


Alfred Yonas Shomari 


Bravo 


Tosamaganga 


EGM 


1508 


S2333/0034 


Aron Martin Mtunguja 


Bravo 


Lukole 


HGL 


1509 


S2333/0036 


Daniel Romwad Likweti 


Bravo 


lyunga 


PCM 


1510 


S2333/0042 


Frank George Bukuru 


Bravo 


Kyela 


HGL 


1511 


S2333/0056 


Naamani Emmanuel Mompom 


Bravo 


Kwiro 


PCB 


1512 


S2333/0057 


Naftari Charles Sama 


Bravo 


Bagamoyo 


EGM 


1513 


S2878/0017 


Ally S Lipendele 


Bright Angels 


Kibiti 


HGE 


1514 


S2878/0024 


Hamis J Namwaka 


Bright Angels 


Mwinyi 


HGK 


1515 


S2878/0029 


Paschael M Chibura 


Bright Angels 


Tunduru 


PCM 


1516 


S2878/0030 


Petro E Mwambeleko 


Bright Angels 


Rungwe 


PCM 


1517 


S4543/0078 


Aman Claud Masuki 


Brilliant 


J.k. Nyerere 


HKL 


1518 


S4543/0095 


Eusebi Mrisho Adam 


Brilliant 


Mtwara Tech. 


PCB 


1519 


S4543/0096 


Francis Thomas Mpologo 


Brilliant 


Tambaza (day) 


PGM 31 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1520 


S4543/0115 


Mujuni Kashasha Yunias 


Brilliant 


Biharamulo 


EGM 


1521 


S1 267/001 2 


Abas T. Tunku 


Brookebond 


Rungwe 


PCM 


1522 


S1 267/001 3 


Andrew E. Temu 


Brookebond 


Moshi Tech. 


PCB 


1523 


S1 267/001 4 


Awami A Tegeza 


Brookebond 


Tukuyu 


PCM 


1524 


S1 267/001 5 


Azory A. Kilimba 


Brookebond 


Songea Boys 


EGM 


1525 


S1 267/001 7 


Godlove L Kusiluka 


Brookebond 


Songea Boys 


PCB 


1526 


S1 267/001 8 


Hezron E. Chang'a 


Brookebond 


Karatu 


PCB 


1527 


S1 267/001 9 


Isaac E. Mhabuka 


Brookebond 


Kigonsera 


PCM 


1528 


S 1267/0020 


Isaac Z. Kenyata 


Brookebond 


Umbwe 


ECA 


1529 


S1 267/0021 


John Y. Maftah 


Brookebond 


Kigonsera 


CBG 


1530 


S1 267/0022 


Michael K. Thobias 


Brookebond 


Mahiwa 


PCB 


1531 


S 1267/0023 


Onasis K. Tukunjoba 


Brookebond 


Umbwe 


HGE 


1532 


S1 267/0024 


Rayson J. Peter 


Brookebond 


Songea Boys 


PCM 


1533 


S1 267/0025 


Samil S. Kufakunoga 


Brookebond 


Songea Boys 


PCB 


1534 


S1 267/0027 


Stephen I Mwanawima 


Brookebond 


Songea Boys 


PGM 


1535 


S1 267/0028 


Tito I. Fungo 


Brookebond 


Pugu 


PCM 


1536 


S2093/0030 


Leonatus Charles 


Bubiki 


Sengerema 


PCM 


1537 


S2093/0035 


Mihangwa Ijegenya 


Bubiki 


Lulumba 


PCM 


1538 


S3468/0020 


Japhet Mahola 


Buchambi 


Kalangalala 


PCB 


1539 


S3468/0028 


Kaman Mkina 


Buchambi 


Mwenge 


PCM 


1540 


S3468/0052 


Shimbi Ndaba 


Buchambi 


Mkolani 


PCB 


1541 


S3468/0056 


Zengo Jidayi 


Buchambi 


Kalangalala 


PCB 


1542 


S2967/001 1 


Bushaha Liso 


Budalabujiga 


Bwiru Boys 


PCB 


1543 


S2967/0013 


Dionize Justine 


Budalabujiga 


Nsumba 


PCM 


1544 


S2967/0018 


Joshua Emmanuel 


Budalabujiga 


Nsumba 


PCM 


1545 


S2967/0021 


Masele Nyerere 


Budalabujiga 


Sengerema 


EGM 


1546 


S2967/0029 


Sasa Sitta 


Budalabujiga 


Tarime 


CBG 


1547 


S1 955/001 4 


Emmanuel Edward 


Budekwa 


Kahororo 


PCM 


1548 


S1 127/0036 


Adam Allen Hezron 


Bugando 


Same 


HGL 


1549 


S1 127/0067 


Faustine Cosmas Bugalama 


Bugando 


Ngudu 


PCB 


1550 


S1 127/0074 


George Saidila Kaswalula 


Bugando 


Moshi 


PCB 


1551 


S1 127/0078 


Jackson Elisha Kasala 


Bugando 


Kalangalala 


PCM 


1552 


S1 127/0080 


January Ntondope Sospeter 


Bugando 


Same 


PCB 


1553 


S1 127/0082 


John Alex Daud 


Bugando 


Kalangalala 


PCM 


1554 


S1 127/0099 


Makubi Manyama Rububi 


Bugando 


Ihungo 


PCM 


1555 


S1 127/01 44 


Shilinde Simon Busolwa 


Bugando 


Usagara 


PCB 


1556 


S1 127/0145 


Shukran Peter Mkama 


Bugando 


Nyakato 


HKL 


1557 


S1 127/0153 


Sotel Musa Mhagama 


Bugando 


Milambo 


PCB 


1558 


S1 885/0042 


Bakari Maulid 


Bugarama 


Mwenge 


PCM 


1559 


S1 885/0045 


Cosmas David 


Bugarama 


Nyakato 


PCM 


1560 


S1 885/0047 


Daud Michael 


Bugarama 


Runzewe 


HGL 


1561 


S1 885/0051 


Emmanuel Cosmas 


Bugarama 


Mbeya Inst. 


ELE 


1562 


S1 885/0064 


Kulwa Cosmas 


Bugarama 


Minaki 


PCM 


1563 


S1 885/0067 


Leonard Joseph 


Bugarama 


ArushaTechnical. 


MEC 


1564 


S1 885/0072 


Majuto Peter 


Bugarama 


Bihawana 


PCB 


1565 


S1 885/0076 


Mayunga Matondo 


Bugarama 


Meatu 


CBG 


1566 


S1 885/0080 


Mihayo Maendeleo 


Bugarama 


Kahororo 


PCB 


1567 


S1 885/0081 


Mpejiwa Paul 


Bugarama 


Chato 


CBG 


1568 


S1 885/0084 


Paul Charles 


Bugarama 


Kigwe 


HGK 32 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1569 


S1 885/0089 


Robert Nyuma 


Bugarama 


Kaliua 


PCB 


1570 


S1 885/0093 


Samwel Shilinde 


Bugarama 


Nyakato 


PCM 


1571 


S1 885/0095 


Selemani S Hosseni 


Bugarama 


Musoma 


PCM 


1572 


S1 885/0096 


Shigi Madinda 


Bugarama 


ArushaTechnical. 


MEC 


1573 


S1 885/01 01 


Yusuph Msabaha 


Bugarama 


Milambo 


PCB 


1574 


S3279/0058 


Alphonce Simon 


Bugarika 


Umbwe 


ECA 


1575 


S3279/0060 


Baraka Machira 


Bugarika 


Rutabo 


HGL 


1576 


S3279/0081 


Ibrahim Athuman 


Bugarika 


Nyakato 


HGK 


1577 


S3279/0083 


Issa Mtunguja Hamad 


Bugarika 


Kahororo 


EGM 


1578 


S3279/0088 


John Maganga 


Bugarika 


Umbwe 


ECA 


1579 


S3279/0102 


Mohamed Hassan 


Bugarika 


Karatu 


CBG 


1580 


S3279/0103 


Musa Joseph 


Bugarika 


Mbeya Inst. 


ELE 


1581 


S3279/0107 


Rashid Ramadhani 


Bugarika 


Mwanza (day) 


HGK 


1582 


S3279/0112 


Stephano Felix 


Bugarika 


Dar. Institute Techn 


CIV 


1583 


S0550/0076 


Albert Ansbertus 


Bugene 


Ihungo 


PCB 


1584 


S0550/0082 


Arnord Laurent 


Bugene 


Ihungo 


PCB 


1585 


S0550/0102 


Gidion Thomas 


Bugene 


Karatu 


PCB 


1586 


S0550/0104 


Godlove Joseph 


Bugene 


Kahororo 


PCB 


1587 


S0550/0105 


Hosea Albogast 


Bugene 


Moshi 


PCB 


1588 


S0550/0115 


Lameck Maganya 


Bugene 


Nsumba 


PCM 


1589 


S0550/0123 


Nickson Symphorian 


Bugene 


Kabanga 


HKL 


1590 


S2658/0024 


Emmanuel Joseph Maganga 


Bugisha 


Kalangalala 


PCB 


1591 


S2658/0033 


Juma Ngusa Boniphace 


Bugisha 


Ihungo 


PCM 


1592 


S2658/0043 


Masanja Soneo Emmanuel 


Bugisha 


Shinyanga 


PCB 


1593 


S2658/0050 


Samwel Zacharia Joseph 


Bugisha 


Rutabo 


HGK 


1594 


S2658/0051 


Yusuph Joseph Rajab 


Bugisha 


Ngudu 


PCB 


1595 


S2529/0056 


Bahati M Manyanza 


Bugogwa 


llongero 


PCB 


1596 


S2529/0058 


Belius Matala 


Bugogwa 


Kigoma 


HGK 


1597 


S2529/0064 


Dathan D Mussa 


Bugogwa 


Ndanda 


PCB 


1598 


S2529/0068 


Elvis Busanya 


Bugogwa 


Mwenge 


PCM 


1599 


S2529/0072 


Ezekia Emmanuel 


Bugogwa 


Usagara 


PCB 


1600 


S2529/0073 


Fabian S Nteminyanda 


Bugogwa 


Lulumba 


PCB 


1601 


S2529/0074 


Faida M Lubingo 


Bugogwa 


Usagara 


PCB 


1602 


S2529/0078 


Frank Robert 


Bugogwa 


Songea Boys 


PCB 


1603 


S2529/0079 


Fredrick Jeremiah 


Bugogwa 


Runzewe 


HGL 


1604 


S2529/0083 


Hamis Yusuph 


Bugogwa 


Nyakato 


PCM 


1605 


S2529/0087 


Jeremiah Lucas 


Bugogwa 


Kibasila (day) 


HGL 


1606 


S2529/0088 


John J Massangu 


Bugogwa 


Tarime 


PCM 


1607 


S2529/0093 


Julius Michael 


Bugogwa 


lyunga 


PCB 


1608 


S2529/0095 


Juma Ngussa 


Bugogwa 


Usagara 


PCB 


1609 


S2529/0097 


Kabanza Peter 


Bugogwa 


Karatu 


PCB 


1610 


S2529/0104 


Lughaila Christopher 


Bugogwa 


Pamba (day) 


CBG 


1611 


S2529/0107 


Magumba Emmanuel 


Bugogwa 


Bariadi 


PGM 


1612 


S2529/0115 


Michael Daud 


Bugogwa 


Kalangalala 


PCB 


1613 


S2529/0130 


Paul Masota 


Bugogwa 


Sengerema 


PCM 


1614 


S2529/0137 


Revocatus Mussa 


Bugogwa 


Nyakato 


PGM 


1615 


S2529/0141 


Seni Bulugu 


Bugogwa 


Liwale High 


HKL 


1616 


S2529/0142 


Shaban Abdallah 


Bugogwa 


Pamba (day) 


PCB 


1617 


S2529/0144 


Stanslaus Madirisha 


Bugogwa 


Milambo 


EGM 33 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1618 


S2529/0153 


Wenslaus Felician 


Bugogwa 


Kishoju 


EGM 


1619 


S2529/0154 


Yohana Simon 


Bugogwa 


Nsumba 


PCM 


1620 


S2529/0156 


Zabron Marco 


Bugogwa 


Sengerema 


CBG 


1621 


S3066/0035 


Johakim Bakanyenza 


Bugomora 


Kahororo 


PCB 


1622 


S4097/0060 


Emmiliane Benard Donge 


Buguza 


Bwiru Boys 


PCB 


1623 


S4097/0065 


January Paschal Joseph 


Buguza 


Ngudu 


PCB 


1624 


S3002/0023 


Masumbuko Mseven 


Bugwandege 


Usevya 


HGK 


1625 


S1 809/0025 


Elisha Toto Ntabahanyi 


Buha 


Kaliua 


PCM 


1626 


S1 809/0027 


Esau Daniford Hamis 


Buha 


Kahororo 


PCM 


1627 


S1 809/0032 


Haghai Staphord Kidabaga 


Buha 


Malagarasi 


PCM 


1628 


S 1809/0042 


Nzaganya Edson Nzaganya 


Buha 


Ihungo 


PCM 


1629 


S1 809/0050 


Sospeter William Ntazabila 


Buha 


Kaliua 


CBG 


1630 


S0442/0032 


Conrad Sabuni 


Buhangija 


Sengerema 


HGE 


1631 


S0442/0041 


Jonas Philipo 


Buhangija 


Kibiti 


PCB 


1632 


S0442/0048 


Maxmilian Saku 


Buhangija 


Binza 


CBG 


1633 


S0442/0056 


Stephen Mafuguru 


Buhangija 


Biharamulo 


EGM 


1634 


S3598/0069 


Juma W Kimaro 


Buhare 


Lyamungo 


EGM 


1635 


S3598/0074 


Khamisi R Omary 


Buhare 


Karatu 


HGK 


1636 


S3598/0104 


Mriga M Webiro 


Buhare 


Oswald Mang'ombe 


PCB 


1637 


S3598/0112 


Nuru W Ndorho 


Buhare 


Oswald Mang'ombe 


PCB 


1638 


S3598/0134 


Thomas W Chopi 


Buhare 


Oswald Mang'ombe 


PCM 


1639 


S3598/0136 


Vedastus E Makoba 


Buhare 


Musoma 


PCM 


1640 


S1 908/0035 


Julius Wambura Kiginga 


Buhemba 


Musoma 


PCM 


1641 


S 1908/0042 


Magere Magere Msamba 


Buhemba 


llboru 


HGL 


1642 


S1 908/0061 


Wagunya Wagunya Waryoba 


Buhemba 


Kahororo 


EGM 


1643 


S3272/0071 


Samiu S. Msoke 


Buhembe 


Nyakahura 


HGL 


1644 


S231 6/0040 


Festo Bosco Leopard 


Buhingu 


Milambo 


HKL 


1645 


S3278/0059 


Anold Mutalemwa Gerald 


Buhongwa 


Nyakato 


PCM 


1646 


S3278/0070 


Daniel Marco Maduhu 


Buhongwa 


Kalangalala 


PCB 


1647 


S3278/0073 


David Kiula Daniel 


Buhongwa 


Nyakato 


PCM 


1648 


S3278/0078 


Duta Yabululu Yusuph 


Buhongwa 


Mwanza (day) 


PCM 


1649 


S3278/0079 


Edwin Kamugisha Gelazi 


Buhongwa 


Malagarasi 


CBG 


1650 


S3278/0086 


Ezekiel Hezron Festo 


Buhongwa 


Kahororo 


EGM 


1651 


S3278/0087 


Ezekiel Suleman Masanja 


Buhongwa 


Musoma 


PCM 


1652 


S3278/0089 


Faida Nyamsora Manyonyi 


Buhongwa 


Mbeya Inst. 


LAB 


1653 


S3278/0093 


Gombo Ntunganija Sosthenes 


Buhongwa 


Biharamulo 


EGM 


1654 


S3278/0094 


Hussein Jummanne Mussa 


Buhongwa 


Mwanza (day) 


PCM 


1655 


S3278/0114 


Mashimba Lufunga Melick 


Buhongwa 


Milambo 


PCB 


1656 


S3278/0127 


Nzengela Chenge Reuben 


Buhongwa 


Kalangalala 


PCB 


1657 


S3858/0054 


Isack Hatibu 


Buiko 


Mahiwa 


CBG 


1658 


S3858/0079 


Zuberi Selemani 


Buiko 


Kifaru 


EGM 


1659 


S2783/0043 


Mussa Minze Emmanuel 


Bujashi 


Shinyanga 


PCB 


1660 


S2783/0052 


Phillipo Kashinje Juma 


Bujashi 


llongero 


PCB 


1661 


S2456/0033 


Ally Sameja 


Bujela 


Rungwe 


PCM 


1662 


S2456/0070 


Lusekelo Johas 


Bujela 


Milambo 


PGM 


1663 


S2456/0086 


Yosia Anosisye 


Bujela 


Isongole 


HKL 


1664 


S2456/0087 


Yusuph Anyimike 


Bujela 


Milambo 


PGM 


1665 


S31 53/0066 


Emmanuel Paul 


Bujiku Sakila 


Sengerema 


PCB 


1666 


S31 53/0081 


Jofrey Deogratius 


Bujiku Sakila 


Sengerema 


PCB 3-I SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1667 


S31 53/0084 


Jonathan Marco 


Bujiku Sakila 


Karatu 


CBG 


1668 


S31 53/01 11 


Peter Gabuga Joakimu 


Bujiku Sakila 


Kigoma 


HGL 


1669 


S31 53/01 17 


Richard Igonzela 


Bujiku Sakila 


Nyakato 


CBG 


1670 


S31 53/01 19 


Robert Peter 


Bujiku Sakila 


lyunga 


PCB 


1671 


S31 53/01 29 


Siraji Yusuph 


Bujiku Sakila 


Ngudu 


PCB 


1672 


S31 53/01 30 


Stephano Leonce 


Bujiku Sakila 


Mara 


HGK 


1673 


S1 922/0092 


Adriano Lipili 


Bujinga 


Njombe 


PCM 


1674 


S 1922/0098 


Augustino Daniel 


Bujinga 


Songea Boys 


PCB 


1675 


S1 922/01 10 


Colin Lwindo 


Bujinga 


Pamoja 


HKL 


1676 


S1 922/01 15 


Edmund Ephraim 


Bujinga 


Matai 


HGK 


1677 


S1 922/01 17 


Edson Eliezer 


Bujinga 


Uwemba 


HGK 


1678 


S1 922/01 18 


Edward Japhet 


Bujinga 


Matai 


HGK 


1679 


S1 922/01 22 


Emmanuel Adam 


Bujinga 


Tosamaganga 


PCB 


1680 


S1 922/01 24 


Emmanuel Chebby 


Bujinga 


Tosamaganga 


PCB 


1681 


S1 922/01 30 


Faraja Livingstone 


Bujinga 


Isongole 


HKL 


1682 


S1 922/01 31 


Farao Israel 


Bujinga 


Uwemba 


HKL 


1683 


S1 922/01 41 


Ibariki Mwakambonja 


Bujinga 


Tukuyu 


PCB 


1684 


S1 922/01 45 


Issah Kyando 


Bujinga 


Rungwe 


PCM 


1685 


S1 922/01 50 


Joseph Nuru 


Bujinga 


Songea Boys 


PCB 


1686 


S1 922/01 54 


Keneth Hussen 


Bujinga 


Njombe 


EGM 


1687 


S1 922/01 55 


Konstatino Ben 


Bujinga 


Songea Boys 


PCB 


1688 


S1 922/01 60 


Lusajo Godwin 


Bujinga 


Songea Boys 


HGE 


1689 


S1 922/01 61 


Lusekelo Raphael 


Bujinga 


Sumbawanga 


HKL 


1690 


S1 922/01 67 


Nuru V Njeyo 


Bujinga 


Rungwe 


PCB 


1691 


S1 922/01 77 


Sostenes Kusekwa 


Bujinga 


Kigonsera 


CBG 


1692 


S2867/0066 


Bunhya Samamba William 


Bujingwa 


Kigwe 


HGL 


1693 


S2867/0079 


Elisha Ngulube Machilu 


Bujingwa 


Ngudu 


HKL 


1694 


S2867/0082 


ErickWarioba Benjamin 


Bujingwa 


Bwiru Boys 


PCB 


1695 


S2867/0098 


Malima Faustine Ladislaus 


Bujingwa 


Mwanza (day) 


PCM 


1696 


S2867/0104 


Masuka Kelvin Straton 


Bujingwa 


Kahororo 


EGM 


1697 


S2867/0109 


Moses R Lubigisa 


Bujingwa 


Nyakato 


HGK 


1698 


S2867/0126 


Shawishi Shawishi Amos 


Bujingwa 


Ihungo 


PCB 


1699 


S2867/0127 


Shilogile Lunyilija Method 


Bujingwa 


Pamba (day) 


EGM 


1700 


S2867/0136 


Sungwa Kang'ombe Anthony 


Bujingwa 


Kalangalala 


PCB 


1701 


S3 170/0023 


Abraham Anangisye 


Bujonde 


Ifunda Tech. 


PGM 


1702 


S1 426/0067 


Boniphace Charles 


Bujora 


Maji Ya Chai 


HGL 


1703 


S1 426/0069 


Cassiano Pius 


Bujora 


Lulumba 


PCB 


1704 


S1 426/0070 


Castory Mwigulu 


Bujora 


Bihawana 


PCB 


1705 


S1 426/0075 


Elimelech Zephrine 


Bujora 


Lulumba 


PCB 


1706 


S 1426/0077 


Emmanuel N Kassimu 


Bujora 


Binza 


CBG 


1707 


S 1426/0078 


Gapi Charles 


Bujora 


Chato 


CBG 


1708 


S1 426/0083 


Juma Massota 


Bujora 


Oswald Mang'ombe 


PGM 


1709 


S1 426/0084 


Kazimoto Kazimoto 


Bujora 


Sengerema 


PCB 


1710 


S1 426/0089 


Mabula Meshack 


Bujora 


Malagarasi 


CBG 


1711 


S1 426/0091 


Masanja Paschal Alexander 


Bujora 


Tarime 


HGL 


1712 


S1 426/0092 


Mathias Bernadine Cosmas 


Bujora 


Sengerema 


PCB 


1713 


S1 426/0096 


Nkwabi Kadigi 


Bujora 


Abed A. Karume 


CBG 


1714 


S1 426/01 00 


Pius Joseph 


Bujora 


Ihungo 


HGE 


1715 


S1 426/01 01 


Samweli Shigongo 


Bujora 


Nyakato 


PGM 35 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1716 


S1 426/01 02 


Seni Mashauri 


Bujora 


Mara 


HGE 


1717 


S21 63/0022 


Alfred Rwebandiza Alphonce 


Bujugo 


Rutabo 


HGK 


1718 


S21 63/0037 


Edwin Rumanywa Herman 


Bujugo 


Sengerema 


PCB 


1719 


S21 63/0055 


Moses Ngemela Jasson 


Bujugo 


Kishoju 


HGL 


1720 


S1 929/0030 


Emmanuel Buchambi 


Bukamba 


Milambo 


PCB 


1721 


S1 929/0041 


Joas Emmanuel 


Bukamba 


Mbeya Inst. 


ELE 


1722 


S1 929/0049 


Kashindye Jumanne 


Bukamba 


Chato 


HGL 


1723 


S3639/0063 


George James Katanga 


Bukanda 


Musoma 


HGL 


1724 


S3639/0078 


Ladislaus Phocus Celestine 


Bukanda 


Mara 


HGK 


1725 


S3639/0124 


Stephano Lyayoga Charles 


Bukanda 


Tarime 


HGK 


1726 


S3639/0126 


Sylivanus Dotto Martine 


Bukanda 


Kahororo 


HKL 


1727 


S3639/0132 


Willbert Moses Nestory 


Bukanda 


Nsumba 


HGK 


1728 


S3639/0138 


Yusuph Raphael Andrew 


Bukanda 


Sengerema 


PCB 


1729 


S1 11 5/0029 


Cosmas Lumanija Mashauri 


Bukandwe 


Ihungo 


CBG 


1730 


S1 11 5/0031 


Daud Mathias Sylvester 


Bukandwe 


Musoma 


CBG 


1731 


S1 11 5/0038 


Frednard Thomas Bulugu 


Bukandwe 


Milambo 


PCM 


1732 


S1 11 5/0076 


Peter Levi Manyoni 


Bukandwe 


Magu 


PCB 


1733 


S1 11 5/0079 


Philipo Charles Lugalila 


Bukandwe 


Ndanda 


PCB 


1734 


S3945/0043 


Iman Charles 


Bukara 


Itigi 


HGL 


1735 


S3945/0048 


Josam Aron 


Bukara 


Geita 


HGL 


1736 


S3945/0052 


Meshack Felix 


Bukara 


Nyakato 


PCM 


1737 


S3945/0056 


Nickson Tibangayuka 


Bukara 


Ihungo 


PCM 


1738 


S300 1/0038 


Jafari Ndagula 


Bukene 


llongero 


PCB 


1739 


S3001/0056 


Paulo Ngodoki 


Bukene 


Nyakahura 


HKL 


1740 


S3522/0078 


January Wegoro 


Bukima 


Meatu 


CBG 


1741 


S3522/0090 


Maeja Simion 


Bukima 


Meatu 


CBG 


1742 


S3522/0093 


Magesa Misana 


Bukima 


Maji Ya Chai 


HKL 


1743 


S3366/0043 


Azizi Korogo Adamu 


Bukindo 


Bwiru Boys 


PCM 


1744 


S3366/0058 


Festus James Singia 


Bukindo 


Nyerere (mwanga) 


HGK 


1745 


S31 64/0025 


Archeraus Novath 


Bukiriro 


Ihungo 


CBG 


1746 


S0304/0100 


Abdul RazackTwaha 


Bukoba 


Magufuli 


HGK 


1747 


S0304/0112 


Answaru Abdul-hakimu 


Bukoba 


Bagamoyo 


HGE 


1748 


S0304/0117 


Bernard Elikunda 


Bukoba 


Kigonsera 


PCB 


1749 


S0304/0121 


David Mukayu 


Bukoba 


Kwiro 


CBG 


1750 


S0304/0128 


Edwin Deogratias 


Bukoba 


Nsumba 


PCM 


1751 


S0304/0133 


Erick William 


Bukoba 


Tarime 


CBG 


1752 


S0304/0135 


Evance Mugisha 


Bukoba 


Chato 


HGL 


1753 


S0304/0137 


Evodius Joas 


Bukoba 


Mwenge 


PCB 


1754 


S0304/0139 


Faisary Salum 


Bukoba 


Kilangalanga 


PCB 


1755 


S0304/0143 


Geofrey Prudence 


Bukoba 


Kwiro 


PCB 


1756 


S0304/0146 


Godfrey Mbanga 


Bukoba 


Umbwe 


HGE 


1757 


S0304/0149 


Hakimu Ngalinda 


Bukoba 


Karatu 


PCB 


1758 


S0304/0152 


Hussein Habibu 


Bukoba 


Nyakato 


PGM 


1759 


S0304/0154 


Isack Muddy 


Bukoba 


Nsumba 


PCM 


1760 


S0304/0155 


Ivan Alex 


Bukoba 


Tukuyu 


PCM 


1761 


S0304/0161 


Johanes Joas 


Bukoba 


Kalangalala 


PCB 


1762 


S0304/0164 


Khassim Suleiman 


Bukoba 


Mwakaleli 


HGL 


1763 


S0304/0165 


Khuzaif Murishid 


Bukoba 


Kisimiri 


HKL 


1764 


S0304/0168 


Lucas Marco 


Bukoba 


Kwiro 


PCB 36 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1765 


S0304/0172 


Mudathiru Hassan 


Bukoba 


Bwiru Boys 


EGM 


1766 


S0304/0173 


Muganyizi Shubi 


Bukoba 


Shambalai 


HKL 


1767 


S0304/0176 


Nuran Godfrey 


Bukoba 


Karatu 


PCB 


1768 


S0304/0180 


Princhipius Mbimanya 


Bukoba 


Pamba (day) 


HGE 


1769 


S0304/0181 


Procesius Rugeiyamu 


Bukoba 


Biharamulo 


EGM 


1770 


S0304/0196 


Wilfridius Kasiringi 


Bukoba 


Mwanza (day) 


PCM 


1771 


S3491/0026 


Aidanus Anthony 


Bukoba Lutheran 


Ndanda 


PCB 


1772 


S3491/0027 


Allen Ishengoma 


Bukoba Lutheran 


Karatu 


PCB 


1773 


S349 1/0028 


Arnold Rugumisa 


Bukoba Lutheran 


Musoma 


PCM 


1774 


S3491/0029 


Arold Rugambwa 


Bukoba Lutheran 


Rungwe 


PCM 


1775 


S3491/0030 


Bachu Ally 


Bukoba Lutheran 


Kahororo 


PCM 


1776 


S349 1/0032 


Dickson Lulinga 


Bukoba Lutheran 


Engutoto 


HKL 


1777 


S3491/0033 


Dominick Gervaz 


Bukoba Lutheran 


Lukole 


HKL 


1778 


S3491/0034 


Edgar Mihayo 


Bukoba Lutheran 


Longido 


CBG 


1779 


S3491/0035 


Edgar Mukono 


Bukoba Lutheran 


Kahororo 


PCM 


1780 


S3491/0037 


Emmanuel Bujuli 


Bukoba Lutheran 


Ngudu 


CBG 


1781 


S349 1/0038 


Enock Richard 


Bukoba Lutheran 


Kagango 


HKL 


1782 


S3491/0040 


Godwin Isaya 


Bukoba Lutheran 


Binza 


CBG 


1783 


S349 1/0041 


Goodluck Makaga 


Bukoba Lutheran 


Tarime 


HKL 


1784 


S349 1/0043 


Jerome Mutalemwa 


Bukoba Lutheran 


Nyakato 


PGM 


1785 


S3491/0044 


Johansen T Kashumba 


Bukoba Lutheran 


Ihungo 


PCB 


1786 


S3491/0045 


Jonase Jophase 


Bukoba Lutheran 


Karatu 


HKL 


1787 


S349 1/0046 


Josephat Valentine 


Bukoba Lutheran 


Azania (day) 


HGK 


1788 


S349 1/0047 


Justine Mugyabuso 


Bukoba Lutheran 


Kahororo 


PCM 


1789 


S3491/0048 


Kevin Sumayi 


Bukoba Lutheran 


Nyakato 


PGM 


1790 


S3491/0051 


Simon Elias 


Bukoba Lutheran 


Muheza 


PCB 


1791 


S41 25/001 9 


Dotto Nzumbi 


Bukoko 


Lugoba 


HGL 


1792 


S4 125/0032 


Machiya Misa 


Bukoko 


Maji Ya Chai 


HKL 


1793 


S41 25/0043 


Shimbi Gunga 


Bukoko 


Mwenge 


HKL 


1794 


S0760/0049 


Bahati Lucas 


Bukoli 


lyunga 


PCB 


1795 


S0760/0097 


Rashid Rajab 


Bukoli 


Chato 


CBG 


1796 


S1 936/0021 


Enock Wilson 


Bukombe 


Mwenge 


EGM 


1797 


S1 936/0023 


Erick Mantano 


Bukombe 


Mara 


EGM 


1798 


S1 936/0048 


Shija Omary 


Bukombe 


Runzewe 


HGL 


1799 


S2651/0025 


Geofry Bugunga Paulo 


Bukondo Sek 


Maji Ya Chai 


HGL 


1800 


S265 1/0047 


Rashid Mpina Abdul 


Bukondo Sek 


Milambo 


HGE 


1801 


S0709/0062 


Albinus Manyasi Mbasi 


Bukongo 


Musoma 


EGM 


1802 


S0709/0070 


Anastazius Tony Leonard 


Bukongo 


Nyakato 


PGM 


1803 


S0709/0091 


Emmanuel Ngeleza John 


Bukongo 


Musoma 


HGL 


1804 


S0709/0099 


Fedrick Sijo Maira 


Bukongo 


Moshi 


PCM 


1805 


S0709/0100 


Francisco Machumu Tanagwa 


Bukongo 


Kahororo 


HKL 


1806 


S0709/0107 


Godifrid Lusato Malembo 


Bukongo 


Karatu 


PCB 


1807 


S0709/0108 


Gunze Chilangi Deus 


Bukongo 


Nyakato 


PCM 


1808 


S0709/0115 


Josephat Mgengele Mashaka 


Bukongo 


Bwiru Boys 


PCB 


1809 


S0709/0125 


Kulwa Madeni Nicholous 


Bukongo 


Ihungo 


PCB 


1810 


S0709/0144 


Mnubi Chema Mashauri 


Bukongo 


Moshi 


PCB 


1811 


S0709/0150 


Mussa Baraka Onesmo 


Bukongo 


Sengerema 


PCB 


1812 


S0709/0152 


Nelson Philimoni Emily 


Bukongo 


Magu 


PCB 


1813 


S0709/0171 


Seleman Mohaed Selemani 


Bukongo 


Musoma 


CBG 37 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1814 


S0709/0185 


Vedastus Godwilly Mahendeka 


Bukongo 


Magufuli 


HGL 


1815 


S1 790/0029 


Nasibu Juma Salimu 


Bukulu 


Biharamulo 


EGM 


1816 


S2722/0045 


Foscan James 


Bukura 


Dar. Institute Techn 


LAB 


1817 


S 1226/0039 


Casto Thobias 


Bukwe 


Bagamoyo 


PCB 


1818 


S1 226/0053 


Francis Khamis 


Bukwe 


Kagango 


HGL 


1819 


S1 226/01 02 


Samwel George 


Bukwe 


Ihungo 


EGM 


1820 


S1 226/01 07 


Steven O Peter 


Bukwe 


Tarime 


HGL 


1821 


S1 226/01 09 


Victor Chacha 


Bukwe 


Binza 


CBG 


1822 


S1 41 5/0024 


Gilead Kamili Kisaka 


Bukwimba 


Kigoma 


HGE 


1823 


S1 41 5/0025 


Godfrey Kanelela Mathias 


Bukwimba 


Tabora Boys 


HGL 


1824 


S1 41 5/0030 


James Kilugalila Dalali 


Bukwimba 


Sengerema 


HGK 


1825 


S1 41 5/0035 


Lunyilija Bundala Msomi 


Bukwimba 


Wdmi 


WAT 


1826 


S1 41 5/0041 


Mashaka Malale Mihayo 


Bukwimba 


Longido 


HGE 


1827 


S1 41 5/0049 


Paul Nhelengu Benard 


Bukwimba 


Chato 


HGL 


1828 


S1 624/0064 


Jovin K Erastus 


Bulamba 


Bariadi 


PGM 


1829 


S1 624/0065 


Jowary N Slyvester 


Bulamba 


Bwiru Boys 


PCB 


1830 


S1 624/0077 


Makoye E Richard 


Bulamba 


Wdmi 


WAT 


1831 


S1 624/0081 


Matiti R Matiti 


Bulamba 


Kongwa 


HGL 


1832 


S2627/0047 


Mashaka Ernest 


Bulega 


Ihungo 


EGM 


1833 


S2563/0008 


Mashaka Mayunga 


Bulekela 


Ihungo 


CBG 


1834 


S2563/0012 


Simon Jackson 


Bulekela 


Nyakahura 


HKL 


1835 


S2563/0013 


Sylivester Peter 


Bulekela 


Nyakahura 


HGK 


1836 


S2563/0014 


Thadeo Izengo 


Bulekela 


Tarime 


PCM 


1837 


S1 776/001 7 


Emmanuel Elias Msangi 


Bulela 


Oswald Mang'ombe 


CBG 


1838 


S1 776/0034 


Lunyalula Samwel Waziri 


Bulela 


Nyakato 


CBG 


1839 


S2588/0028 


Daudi Abel Chamba 


Bulemeji 


Ngudu 


PCB 


1840 


S2588/0033 


Japhet Lusanika Deus 


Bulemeji 


Magufuli 


HGK 


1841 


S2588/0035 


John Masolwa Lubisu 


Bulemeji 


Ihungo 


HGE 


1842 


S2588/0044 


Petro Jumanne Lucas 


Bulemeji 


Ngudu 


PCB 


1843 


S2588/0049 


Semeni Magembe Petro 


Bulemeji 


Abed A. Karume 


CBG 


1844 


S2588/0050 


Stanslaus Cypilian Zacharia 


Bulemeji 


Mwenge 


HGL 


1845 


S2663/0016 


Cosmas Ntenga 


Bulige 


Nyakato 


PCM 


1846 


S2663/0019 


Edward Samike 


Bulige 


Kabanga 


CBG 


1847 


S2663/0033 


Petro Charles 


Bulige 


Ngudu 


CBG 


1848 


S2663/0039 


Shilinde Masalu 


Bulige 


Karatu 


CBG 


1849 


S2663/0041 


Shirima Samwel 


Bulige 


Kigwe 


HGL 


1850 


S2663/0042 


Simon Dagadaga 


Bulige 


Binza 


CBG 


1851 


S2663/0046 


Yalu Bahati 


Bulige 


Malagarasi 


CBG 


1852 


S0423/0103 


Bhundi Abel Dadu 


Bulima 


Bihawana 


PCB 


1853 


S0423/0108 


Deonatus Jacob Ezekiah 


Bulima 


Makiba 


HGL 


1854 


S0423/0125 


Geofrey Emmanuel Ndaki 


Bulima 


Lyamungo 


CBA 


1855 


S0423/0130 


Herman Kaliwa Elias 


Bulima 


Ihungo 


EGM 


1856 


S0423/0142 


John John Emmanuel 


Bulima 


Bihawana 


HGL 


1857 


S0423/0151 


Kilebelo Kilebelo Lupemba 


Bulima 


Karatu 


CBA 


1858 


S0423/0159 


Magese Emmanuel Lugodisha 


Bulima 


Mara 


HGE 


1859 


S0423/0162 


Malimi Shija Mduta 


Bulima 


Milambo 


PCM 


1860 


S0423/0163 


Maneno Machimu Mayala 


Bulima 


Karatu 


PCB 


1861 


S0423/0168 


Masanja Daniel John 


Bulima 


Bihawana 


HGL 


1862 


S0423/0169 


Mashaka Kadashi Peter 


Bulima 


Kalangalala 


PCB 38 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1863 


S0423/0171 


Mathias Samwel Lusso 


Bulima 


Ihungo 


PCB 


1864 


S0423/0174 


Maya Nyerere 


Bulima 


Tarime 


PCM 


1865 


S0423/0177 


Michael Simeo Daudi 


Bulima 


Itigi 


HGL 


1866 


S0423/0178 


Mikaba Lucas Clement 


Bulima 


Mwenge 


PCB 


1867 


S0423/0180 


Mkilya Sayi Kija 


Bulima 


Moshi 


PCB 


1868 


S0423/0181 


Mshiri Kadinda Kasubi 


Bulima 


Chato 


CBG 


1869 


S0423/0185 


Peter Fulimoto Yohana 


Bulima 


Tosamaganga 


PCM 


1870 


S0423/0205 


Sungura Salu Elias 


Bulima 


Geita 


EGM 


1871 


S0423/0207 


Tumaini Francis Erasto 


Bulima 


Kishoju 


EGM 


1872 


S0423/0209 


Yohana Sangija Philipo 


Bulima 


Kibaha 


CBA 


1873 


S0423/0210 


Yuga Msangwa Boniphace 


Bulima 


Kahororo 


EGM 


1874 


S0423/021 1 


Zamani Masunga Malingila 


Bulima 


Sengerema 


PCB 


1875 


S0742/0018 


Alex A Tweve 


Bulongwa 


Tukuyu 


PCM 


1876 


S0305/0054 


Augustino Mathias 


Buluba 


Kaliua 


CBG 


1877 


S0305/0055 


Bahame S. Mahona 


Buluba 


Mkuu 


PCB 


1878 


S0305/0057 


Bugenge Ndushi 


Buluba 


Karatu 


PCB 


1879 


S0305/0058 


Chagula John 


Buluba 


Kifaru 


EGM 


1880 


S0305/0061 


Cosmas M. Renatus 


Buluba 


Moshi 


PCM 


1881 


S0305/0065 


Daudi Patrick 


Buluba 


Kwiro 


PCB 


1882 


S0305/0068 


Edward P. Lange 


Buluba 


Tambaza (day) 


PCB 


1883 


S0305/0069 


Egidion Egidius 


Buluba 


Nyakato 


CBG 


1884 


S0305/0071 


Emmanuel C. Kimola 


Buluba 


Bihawana 


PCB 


1885 


S0305/0081 


George Ernest 


Buluba 


Kongwa 


PCB 


1886 


S0305/0085 


Hamis Masanja 


Buluba 


Pugu 


EGM 


1887 


S0305/0091 


Ismail Jilala 


Buluba 


Shinyanga 


PCB 


1888 


S0305/0095 


Jilala J. James 


Buluba 


Lulumba 


PCM 


1889 


S0305/0099 


Joseph John 


Buluba 


Ngudu 


HGL 


1890 


S0305/0106 


Mabula S. John 


Buluba 


Runzewe 


HKL 


1891 


S0305/0112 


Martin Philemon 


Buluba 


Umbwe 


ECA 


1892 


S0305/0117 


Michael Manjale 


Buluba 


Kifaru 


HGK 


1893 


S0305/0118 


Mpanga Paul 


Buluba 


Kigoma 


HGE 


1894 


S0305/0120 


Ndekeja Mbelele 


Buluba 


Makita 


HGL 


1895 


S0305/0122 


Oscar A. Chibuga 


Buluba 


Kisarika 


CBG 


1896 


S0305/0125 


Paschal John 


Buluba 


Biharamulo 


EGM 


1897 


S0305/0127 


Paul Dickson 


Buluba 


Sengerema 


HGE 


1898 


S0305/0129 


Paul Sabi 


Buluba 


Bihawana 


CBG 


1899 


S0305/0130 


Peter Makonda 


Buluba 


Umbwe 


ECA 


1900 


S0305/0131 


Ramadhan Hamza 


Buluba 


Maji Ya Chai 


HKL 


1901 


S0305/0133 


Rashid Yasin 


Buluba 


Mkuu 


PCB 


1902 


S0305/0134 


Richard Lusheleja 


Buluba 


Moshi 


PCB 


1903 


S0305/0136 


Robert L. Lusana 


Buluba 


Ndanda 


CBG 


1904 


S0305/0137 


Robert L. Mchenya 


Buluba 


Kwiro 


PCM 


1905 


S0305/0144 


Shiwa M. Saguyi 


Buluba 


Moshi Tech. 


PCM 


1906 


S2998/0052 


Amos B George 


Bulunde 


Nyakato 


CBG 


1907 


S1 856/001 3 


Baraka Andrew 


Bulungwa 


Sengerema 


PCB 


1908 


S1 856/001 4 


Cosmas Gabriel 


Bulungwa 


Mwenge 


HGK 


1909 


S1 856/0028 


Shija Shidongeja 


Bulungwa 


Runzewe 


HGL 


1910 


S3469/0086 


Alex Hezron 


Bulyaga 


Njombe 


PCB 


1911 


S3469/0095 


Bariki Biton 


Bulyaga 


Kigonsera 


CBG 39 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1912 


S3469/0109 


Ezekia Mwakilasa 


Bulyaga 


Rungwe 


HGL 


1913 


S3469/0118 


Furaha John 


Bulyaga 


J.k. Nyerere 


HKL 


1914 


S3469/0122 


Hamphrey Mwakyoma 


Bulyaga 


Tosamaganga 


HGE 


1915 


S3469/0135 


James Malakasuka 


Bulyaga 


Iwalanje 


PCM 


1916 


S3469/0152 


Paul Edson 


Bulyaga 


Rungwe 


PCM 


1917 


S3469/0159 


Shukrani Luvanda 


Bulyaga 


Usevya 


HGL 


1918 


S3469/0163 


Twahil Yahaya 


Bulyaga 


Ulayasi 


PCB 


1919 


S0948/0058 


Gabriel Mwita 


Bumangi 


llongero 


PCM 


1920 


S0948/0061 


Godfrey Mkirya 


Bumangi 


Lyamungo 


PCB 


1921 


S2082/0012 


Amosi Pepo 


Bumaswa Day 


Mwenge 


HGL 


1922 


S2082/0017 


Chacha Kichonge 


Bumaswa Day 


Nyakato 


HGK 


1923 


S2082/0029 


Jonas Keraka 


Bumaswa Day 


Binza 


CBG 


1924 


S2082/0034 


Kigi Hassan 


Bumaswa Day 


Magufuli 


HGK 


1925 


S2082/0052 


Sadam Mng'osi 


Bumaswa Day 


Mwenge 


HGK 


1926 


S1 083/0071 


Athuman Mohamedi 


Bumbuli 


Mwinyi 


HGK 


1927 


S1 083/0072 


Awadhi Saidi 


Bumbuli 


Isongole 


HGL 


1928 


S1 083/0084 


Hamidu Hamadi 


Bumbuli 


Tanga Tech. 


PCM 


1929 


S1 083/0090 


Ismail Karim 


Bumbuli 


Kilosa 


HGK 


1930 


S1 083/01 09 


Peter Magalah 


Bumbuli 


Kisarika 


CBG 


1931 


S1 083/01 23 


Yasini Hamisi 


Bumbuli 


Shambalai 


HGL 


1932 


S21 12/0005 


Joseph Mazanzala 


Bumera 


Karatu 


HKL 


1933 


S21 12/001 4 


Peter Obed 


Bumera 


Tanga Tech. 


PCB 


1934 


S3405/0025 


Bahati Jacob Sanga 


Bumilayinga 


Matema Beach 


HGK 


1935 


S3405/0041 


Lazaro Aulelius Kapanga 


Bumilayinga 


Iwalanje 


HGL 


1936 


S381 2/0058 


Benedict Fredrick 


Buna 


Maji Ya Chai 


HGL 


1937 


S2552/0022 


Deus Philbert 


Bunambiyu 


Njombe 


PCB 


1938 


S2552/0024 


George Kija 


Bunambiyu 


Kaliua 


PCB 


1939 


S2552/0032 


Shini Henry 


Bunambiyu 


Milambo 


PCM 


1940 


S2552/0036 


Wilson Kubilu 


Bunambiyu 


Nsumba 


PCM 


1941 


S2972/0016 


Elias Ernest 


Bunamhala Mbugani 


Mkuu 


HGL 


1942 


S2972/0032 


Ntalemunda Simon 


Bunamhala Mbugani 


Ihungo 


PCB 


1943 


S0638/0080 


Alistides Athanas 


Bunazi 


Milambo 


PCB 


1944 


S0638/01 1 1 


Elphridius Kasimbazi 


Bunazi 


Milambo 


PCB 


1945 


S0638/0114 


Erasmus Clemence 


Bunazi 


Ihungo 


PCM 


1946 


S0638/0172 


Phidon Phillibert 


Bunazi 


Binza 


CBG 


1947 


S0638/0184 


Sadru Juma 


Bunazi 


Nyakato 


PCM 


1948 


S0638/0190 


Stapius Selestine 


Bunazi 


Ihungo 


PCM 


1949 


S0600/0058 


Alfred M Richard 


Bunda 


Moshi 


PCB 


1950 


S0600/0067 


Baraka S Mashauri 


Bunda 


Oswald Mang'ombe 


CBG 


1951 


S0600/0078 


Dickson J Elisha 


Bunda 


Tukuyu 


PCB 


1952 


S0600/0092 


Frank J Bwire 


Bunda 


Sengerema 


CBG 


1953 


S0600/0096 


Fred D Vedastus 


Bunda 


Shambalai 


HKL 


1954 


S0600/0107 


Joseph G Mhondela 


Bunda 


Kaliua 


PCM 


1955 


S0600/0108 


Joseph M Chogo 


Bunda 


Milambo 


PCB 


1956 


S0600/0126 


Moris M Juma 


Bunda 


llongero 


PCM 


1957 


S0600/0129 


Mwikwabe J Mwita 


Bunda 


llongero 


PCM 


1958 


S0600/0136 


Paul B Joseph 


Bunda 


Mara 


EGM 


1959 


S0600/0139 


Rajabu K Rubale 


Bunda 


Maji Ya Chai 


HGL 


1960 


S0600/0141 


Richard M Nyamwitwika 


Bunda 


Nyakato 


CBG ■l() SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1961 


S0600/0155 


Tyenyi M George 


Bunda 


llongero 


PCM 


1962 


S31 57/0072 


Deus Joseph 


Bundikani 


Ifunda Tech. 


PCB 


1963 


S3 157/0099 


Joseph John 


Bundikani 


Umbwe 


HGE 


1964 


S31 57/01 04 


Justine S. Boniface 


Bundikani 


lyunga 


PCB 


1965 


S31 57/01 16 


Mfaume Salum 


Bundikani 


Ndanda 


PCM 


1966 


S31 57/01 35 


Said Bachuba 


Bundikani 


Ndanda 


PCM 


1967 


S31 57/01 43 


Silvanus Paul 


Bundikani 


Kibiti 


EGM 


1968 


S2377/0016 


Cazimiri Paul Bugalama 


Bungulwa 


Nyakato 


PCM 


1969 


S1091/0051 


Amos Haruni 


Bungurere 


Malagarasi 


CBG 


1970 


S1091/0054 


Chacha Chacha Charles 


Bungurere 


Pamba (day) 


HKL 


1971 


S1 091 /0078 


Giranta Marwa 


Bungurere 


Mara 


HGK 


1972 


S1 091 /0084 


Josephat John 


Bungurere 


Musoma 


HGK 


1973 


S3935/0019 


Emilian Bukiligulu Benjamin 


Bung'wangoko 


Nsumba 


HGK 


1974 


S3935/0030 


Herman Lameck Manyilezu 


Bung'wangoko 


Sengerema 


PCB 


1975 


S4026/0074 


Habibu Abdalah 


Bunju "a" 


Tambaza (day) 


PCM 


1976 


S4026/0076 


Hamisi Mchambwa 


Bunju "a" 


Kibiti 


HGK 


1977 


S2905/0023 


Dotto Peter 


Bupamwa 


Ihungo 


CBG 


1978 


S2905/0043 


Manota Lucas 


Bupamwa 


Tarime 


PCM 


1979 


S2905/0044 


Marcel Ngusa 


Bupamwa 


Nyakato 


CBG 


1980 


S2905/0049 


Msobi Masalu 


Bupamwa 


Musoma 


HGL 


1981 


S2905/0050 


Ndebeto Juma 


Bupamwa 


Nsumba 


PCM 


1982 


S2905/0051 


Nkwabi Joseph 


Bupamwa 


Bariadi 


PGM 


1983 


S2905/0065 


Timotheo Daud 


Bupamwa 


Ngudu 


HGL 


1984 


S2905/0068 


Yegela Lunyilija 


Bupamwa 


Nsumba 


HGL 


1985 


S2905/0070 


Yohana Sosthenes 


Bupamwa 


Tarime 


CBG 


1986 


S0439/0032 


Buyungi Damas 


Bupandagila 


Nyakato 


PGM 


1987 


S0439/0033 


Deogratias Kalyege 


Bupandagila 


Lulumba 


PCB 


1988 


S0439/0036 


Emmanuel Israel 


Bupandagila 


Moshi 


HGL 


1989 


S0439/0038 


Emmanuel Mashauri 


Bupandagila 


Mara 


EGM 


1990 


S0439/0041 


Joel Bakande 


Bupandagila 


Same 


HGK 


1991 


S0439/0042 


Josia Seni 


Bupandagila 


Njombe 


PCB 


1992 


S0439/0043 


Kahindi S. Masota 


Bupandagila 


Engutoto 


HKL 


1993 


S0439/0045 


Lucas Masalu 


Bupandagila 


Geita 


HGK 


1994 


S0439/0050 


Masumbuko Lusendamila 


Bupandagila 


Runzewe 


HKL 


1995 


S0439/0053 


Nindwa Kilugala 


Bupandagila 


Shinyanga 


PCM 


1996 


S0439/0056 


Philipo K. Charles 


Bupandagila 


Lulumba 


PCB 


1997 


S0439/0059 


Vicent Masanja 


Bupandagila 


Dareda 


HKL 


1998 


S0439/0061 


Yusuph J. John 


Bupandagila 


Musoma 


PCM 


1999 


S3281/0051 


Makelele John Balizukwa 


Bupandwa 


Bihawana 


PCB 


2000 


S3281/0056 


Mathayo Lukanda Erasto 


Bupandwa 


llongero 


PCB 


2001 


S3281/0060 


Mushoni Ndekeja Lugata 


Bupandwa 


Mwanza (day) 


CBG 


2002 


S3281/0083 


Solomon Mlizwa Kuhangaika 


Bupandwa 


Mwenge 


PCB 


2003 


S21 04/0026 


Samahani Donard Mtafya 


Bupigu 


Iwawa 


HGL 


2004 


S3996/0038 


Amperius Sylvester 


Bureza 


Nyakahura 


HGL 


2005 


S3996/0050 


Ereneus Alfred 


Bureza 


Makiba 


HGL 


2006 


S1351/0174 


Mikidadi Issa Hussein 


Buronge 


Malagarasi 


PCM 


2007 


S1 351 /0208 


Said Shauri Bakari 


Buronge 


Dar. Institute Techn 


BIO-MED 


2008 


S1351/0215 


Seleste Selestine Nestory 


Buronge 


Lukole 


HGE 


2009 


S1351/0221 


Shamsu Shamsu Ally 


Buronge 


Nyakato 


PGM 41 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2010 


S1351/0222 


Sharifu Jarufu Mahmoud 


Buronge 


Nyakato 


PGM 


2011 


S1351/0226 


Tamimu Ally Hassan 


Buronge 


Nyakato 


PCM 


2012 


S 1675/0023 


Meshack Chubwa Maguru 


Busagara 


Malagarasi 


CBG 


2013 


S1 675/0024 


Nasadick Boniventure Nsana 


Busagara 


Nyarubanda 


HGL 


2014 


S3818/0012 


Elias Justine Panclas 


Busami 


Nyarubanda 


HGK 


2015 


S381 8/0030 


Steward Ntembeko Phundo 


Busami 


Kahororo 


EGM 


2016 


S2306/0036 


Faida Nkongoki Alex 


Busanda 


Nyerere/migoli 


HGL 


2017 


S2306/0069 


Richard Samadali Robert 


Busanda 


Bwiru Boys 


PCB 


2018 


S2306/0083 


Thomas Kazimili Cosmas 


Busanda 


Lukole 


HKL 


2019 


S1 354/001 7 


Charles Passian 


Busangi 


Shinyanga 


PCB 


2020 


S1 354/0028 


Gabriel Andrew 


Busangi 


Musoma 


CBG 


2021 


S1 354/0039 


Mihayo Shija 


Busangi 


Binza 


CBG 


2022 


S2269/0045 


Deonatus Benard Motoka 


Busangumugu 


Nyakato 


PGM 


2023 


S2269/0050 


Donald Busanya Majani 


Busangumugu 


Sengerema 


CBG 


2024 


S2269/0057 


Emmanuel Mazula Mweruka 


Busangumugu 


Kisarika 


PCB 


2025 


S4560/0018 


Godfrey M Juma 


Busawe 


Nyakato 


HGK 


2026 


S1 571 /0056 


Edward Michael Bhuchabhugo 


Buseko Hill 


Kahororo 


EGM 


2027 


S1 571 /0059 


Felix Damian Marushwa 


Buseko Hill 


Nyarubanda 


HKL 


2028 


S1 571 /0073 


Samwel Joseph Sebastian 


Buseko Hill 


Malagarasi 


HGK 


2029 


S1 153/0060 


Alen Simon 


Buseresere 


Chato 


CBG 


2030 


S1 153/0061 


Amos Elias 


Buseresere 


Kabanga 


CBG 


2031 


S1 153/0063 


Andrew Emmanuel 


Buseresere 


Mwenge 


PCB 


2032 


S1 153/0074 


Deus Lusato 


Buseresere 


Lugoba 


HGL 


2033 


S1 153/0082 


Faustine Ladislaus 


Buseresere 


Kahororo 


PCB 


2034 


S1 153/0086 


George Daud 


Buseresere 


Minaki 


HGE 


2035 


S1 153/0093 


Hamis Joseph 


Buseresere 


Milambo 


HGE 


2036 


S1 153/0094 


Jackson Janikila 


Buseresere 


Tosamaganga 


PCM 


2037 


S1 153/01 05 


Lameck Stoward 


Buseresere 


Same 


PCB 


2038 


S1 153/01 08 


Lushona Mathias 


Buseresere 


Kahororo 


PCB 


2039 


S1 153/01 10 


Makoye John 


Buseresere 


Bwiru Boys 


PCB 


2040 


S1 153/01 13 


Masunga Bahame 


Buseresere 


Shinyanga 


PCB 


2041 


S1 153/01 14 


Michael Juma 


Buseresere 


Nyakato 


HKL 


2042 


S1 153/01 16 


Mussa Boniphace 


Buseresere 


Tarime 


PCM 


2043 


S1 153/0123 


Nkuba Izengo 


Buseresere 


Kilosa 


HGK 


2044 


S1 153/01 27 


Paul Mathias 


Buseresere 


Pugu 


PCB 


2045 


S1 153/0141 


Yuvenary Pius 


Buseresere 


Makita 


CBG 


2046 


S3396/0026 


Akida Ramadhani 


Bushiri 


Karatu 


PCM 


2047 


S3292/0042 


Sylivanus Munyasa 


Busilikya 


Oswald Mang'ombe 


PCB 


2048 


S2047/0021 


Ally Rajabu Habibu 


Busisi 


Nsumba 


PGM 


2049 


S2047/0049 


Madukwa Edward Nhugwizi 


Busisi 


Pamba (day) 


CBG 


2050 


S2047/0061 


Mfanyama Robert Likenejo 


Busisi 


Tarime 


PCM 


2051 


S2047/0071 


Paschal Makoye James 


Busisi 


Kigoma 


HGK 


2052 


S2047/0072 


Paul Abel Mazanza 


Busisi 


Tarime 


CBG 


2053 


S2557/0013 


John Richard 


Busiya 


Lukole 


HGK 


2054 


S2557/0016 


Kashinje John 


Busiya 


Milambo 


PCM 


2055 


S1 176/0001 


Abel Mayala Ihelele 


Busolwa 


Chato 


CBG 


2056 


S1 176/0047 


Maige Boniphace Motto 


Busolwa 


Ngudu 


PCB 


2057 


S1 176/0057 


Masumbuko Juma Mikumo 


Busolwa 


Kigoma 


HGK 


2058 


S1 176/0065 


Mussa Philemon Paul 


Busolwa 


Kahororo 


PCM 42 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2059 


S1 176/0066 


Mussa Thomas Mchele 


Busolwa 


Bihawana 


HGL 


2060 


S1 176/0077 


Ramadhan James Nyanda 


Busolwa 


Tabora Boys 


HGL 


2061 


S1 176/0078 


Raphael Juma Raphael 


Busolwa 


Abed A. Karume 


HGL 


2062 


S1 103/0010 


Busungu Slyvester Samson 


Busongo 


Abed A. Karume 


CBG 


2063 


S1 103/0038 


William Abel Bugumba 


Busongo 


Tarime 


PCM 


2064 


S201 8/0082 


Charles Francis Swai 


Bustani Day 


Mkuu 


CBG 


2065 


S201 8/0083 


Charles Kimaryo Cosma 


Bustani Day 


Same 


PCB 


2066 


S201 8/0085 


Davidi Shirima Faustin 


Bustani Day 


Mkuu 


CBG 


2067 


S201 8/0088 


Emanuel Rimisho Nemes 


Bustani Day 


Tarime 


CBG 


2068 


S201 8/0096 


Honesti Tarimo Kristofa 


Bustani Day 


Lugoba 


PCM 


2069 


S201 8/0098 


Joakimu Assenga Thomas 


Bustani Day 


Moshi 


PCB 


2070 


S3347/0018 


Masanja Christopher Shilu 


Busulwa 


Geita 


HGE 


2071 


S3347/0026 


Swahaba Kasim 


Busulwa 


Kalangalala 


PCM 


2072 


S0564/0104 


Chacha Mwita Joseph 


Buswelu 


Kahororo 


HGE 


2073 


S0564/0106 


Charles Patrick Nzingula 


Buswelu 


Bariadi 


PGM 


2074 


S0564/0114 


Emmanuel Limbu Ngollo 


Buswelu 


Kalangalala 


PCB 


2075 


S0564/0116 


Emmanuel Richard Kivinje 


Buswelu 


Magu 


PCB 


2076 


S0564/0117 


Erasto Joseph Masunga 


Buswelu 


Ngudu 


HKL 


2077 


S0564/0124 


Gabon Maseru Laurent 


Buswelu 


Sengerema 


PCB 


2078 


S0564/0127 


Godfrey Charles Stephano 


Buswelu 


ArushaTechnical. 


CIV 


2079 


S0564/0129 


Godfrey Peter Shimo 


Buswelu 


Pamba (day) 


PCB 


2080 


S0564/0134 


Hussein Netto Augustino 


Buswelu 


Pamba (day) 


PCB 


2081 


S0564/0140 


James Yoel Bwire 


Buswelu 


Tabora Boys 


PCB 


2082 


S0564/0141 


Jeremia Donald Masolwa 


Buswelu 


Moshi Tech. 


PCB 


2083 


S0564/0145 


Joseph Emmanuel Bujimu 


Buswelu 


Runzewe 


HKL 


2084 


S0564/0147 


Joseph Marco Njehele 


Buswelu 


Nsumba 


PCM 


2085 


S0564/0148 


Joseph Maurice Deya 


Buswelu 


Kagango 


HKL 


2086 


S0564/0151 


Joshua Limbu Katemi 


Buswelu 


Mwanza (day) 


PCM 


2087 


S0564/0152 


Kazil Habibu Ramadhan 


Buswelu 


Kaliua 


PCM 


2088 


S0564/0153 


Kichere Matiku Chacha 


Buswelu 


Mwanza (day) 


CBG 


2089 


S0564/0156 


Lawison Peter Shingwa 


Buswelu 


Sengerema 


HKL 


2090 


S0564/0159 


Lucas Gaudence Mboya 


Buswelu 


Tarime 


PCB 


2091 


S0564/0165 


Mohamed Salum Tuppa 


Buswelu 


Ihungo 


PCM 


2092 


S0564/0173 


Nickson Ishengoma Cosmas 


Buswelu 


Kishoju 


HGE 


2093 


S0564/0177 


Paschal Japhet Kalikwembe 


Buswelu 


Karatu 


EGM 


2094 


S0564/0178 


Paschal Kulwa Ndokeji 


Buswelu 


Mara 


EGM 


2095 


S0564/0183 


Richard Elias Mashilanga 


Buswelu 


Nyakato 


HGK 


2096 


S0564/0184 


Richard Joseph Makoye 


Buswelu 


Tarime 


PCB 


2097 


S0564/0185 


Richard Seleman Andrea 


Buswelu 


Magu 


PCB 


2098 


S0564/0186 


Robert Budeba Shigongo 


Buswelu 


Ihungo 


PCM 


2099 


S0564/0188 


Samwel Heladius Lyimo 


Buswelu 


Ulayasi 


PCB 


2100 


S0564/0198 


Thomas Mahumbi Philipo 


Buswelu 


Shinyanga 


PCM 


2101 


S0564/0200 


Titus Claudian Mihayo 


Buswelu 


Umbwe 


CBG 


2102 


S0564/0204 


Victor Frimini Sharau 


Buswelu 


Mara 


HGE 


2103 


S0564/0210 


Zephania Nyelele Italyabashi 


Buswelu 


Mwanza (day) 


CBG 


2104 


S0564/021 1 


Zephania Seleman Lumenh'ele 


Buswelu 


Kagango 


HGK 


2105 


S1 855/0091 


Mathias Tryphone 


Butiama 


Oswald Mang'ombe 


PCB 


2106 


S1 855/0096 


Mserya Manga 


Butiama 


Geita 


EGM 


2107 


S1 143/0077 


Abdallah Athuman 


Butimba Day 


Mkolani 


PCM 43 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2108 


S1 143/0081 


Allen Chacha 


Butimba Day 


Mwanza (day) 


PCM 


2109 


S1 143/0087 


Augustine Mtesigwa 


Butimba Day 


Sengerema 


HGK 


2110 


S1 143/0090 


Baraka Jacob 


Butimba Day 


Nsumba 


PGM 


2111 


S1 143/0093 


Christian Mdoe 


Butimba Day 


Rutabo 


HGK 


2112 


S1 143/0094 


Colin Mlay 


Butimba Day 


Kishoju 


HGE 


2113 


S1 143/0096 


Damian Gervas 


Butimba Day 


Nsumba 


PGM 


2114 


S1 143/01 03 


Devis Byamungu 


Butimba Day 


Kahororo 


PCM 


2115 


S1 143/01 08 


Emmanuel Mabula 


Butimba Day 


Karatu 


PCB 


2116 


S1 143/01 10 


Emmanuel Ogweyo 


Butimba Day 


Nyakato 


HGK 


2117 


S1 143/01 11 


Emmanuel Vedastus 


Butimba Day 


Tabora Boys 


PCM 


2118 


S1 143/01 20 


Fredrick Ferdinand 


Butimba Day 


Nyakato 


HGK 


2119 


S1 143/01 27 


Hussein Hincha 


Butimba Day 


Kigoma 


HGK 


2120 


S1 143/0128 


Hussein Mwinyihamis 


Butimba Day 


Tarime 


HGK 


2121 


S1 143/0137 


Josephat Cyprian 


Butimba Day 


Biharamulo 


EGM 


2122 


S1 143/0140 


Justine Baada 


Butimba Day 


Ihungo 


PCB 


2123 


S1 143/0147 


Lucas Thomas 


Butimba Day 


Sengerema 


PGM 


2124 


S1 143/0159 


Nestory Malengo 


Butimba Day 


Tabora Boys 


HGL 


2125 


S1 143/0161 


Noel Elias 


Butimba Day 


Kahororo 


HGE 


2126 


S1 143/01 64 


Octavian Mgenzi 


Butimba Day 


Nyakato 


PGM 


2127 


S1 143/01 68 


Paul Bernard 


Butimba Day 


Mkolani 


CBG 


2128 


S1 143/0170 


Paulo Timothy 


Butimba Day 


Tarime 


CBG 


2129 


S1 143/0171 


Pius Wanjala 


Butimba Day 


Pamba (day) 


PCB 


2130 


S1 143/01 77 


Revocutus Pius 


Butimba Day 


Tarime 


PCM 


2131 


S1 143/01 85 


Seleman Said 


Butimba Day 


Milambo 


PCB 


2132 


S1 143/0188 


Sostenes Abel 


Butimba Day 


Kigoma 


HGK 


2133 


S1 143/01 90 


Swabuli Hamidu 


Butimba Day 


Milambo 


HGE 


2134 


S1 143/01 93 


Vastan Herman 


Butimba Day 


Mkolani 


CBG 


2135 


S4040/0022 


Bahati Magunguhu Petro 


Butinzya 


Bwiru Boys 


PCM 


2136 


S4040/0023 


Bulugu Nkayanza Lubuga 


Butinzya 


Kabanga 


HKL 


2137 


S4040/0034 


Japhet Masunga Jacob 


Butinzya 


Nyarubanda 


HGL 


2138 


S4040/0044 


Leonard Machanya Joseph 


Butinzya 


Kigwe 


HGL 


2139 


S4040/0055 


Misalaba John Masanyiwa 


Butinzya 


Dar. Institute Techn 


MINE 


2140 


S4040/0059 


Musa Musa Assa 


Butinzya 


Malagarasi 


CBG 


2141 


S4040/0070 


Shija Machibya John 


Butinzya 


Binza 


CBG 


2142 


S2079/0057 


Lucas Kahesi 


Butuguri Day 


Lukole 


HGK 


2143 


S2079/0059 


Manyama Marwa 


Butuguri Day 


Kisarika 


PCB 


2144 


S2079/0062 


Mashiku J Mwikwabe 


Butuguri Day 


Nsumba 


PCM 


2145 


S2079/0064 


Mazira Mwangwa 


Butuguri Day 


Same 


HGK 


2146 


S2079/0065 


Melckizedeck Kisute 


Butuguri Day 


Nyakato 


CBG 


2147 


S2079/0069 


Misika Abdallah 


Butuguri Day 


Ihungo 


PCB 


2148 


S2079/0080 


Paul Tangazo 


Butuguri Day 


Ihungo 


CBG 


2149 


S2079/0083 


Philipo Mgendi 


Butuguri Day 


Mpwapwa 


HGK 


2150 


S2079/0085 


Raphael Wandwi 


Butuguri Day 


Shinyanga 


EGM 


2151 


S2079/0097 


Yohana Gemasecha 


Butuguri Day 


Mara 


HGE 


2152 


S1 028/0023 


Augustine Lutogisha Luchenja 


Butundwe 


Kabanga 


CBG 


2153 


S1 028/0045 


Juma Bundala Kafuku 


Butundwe 


Musoma 


HGK 


2154 


S1 028/0056 


Nestory Lucas Lubuna 


Butundwe 


Tarime 


PCM 


2155 


S1 028/0070 


Shukrani Almanus Luhahila 


Butundwe 


Mara 


EGM 


2156 


S1 028/0071 


Thomas Josephat Kabangu 


Butundwe 


Nsumba 


PCM ■1 1 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2157 


S0788/0032 


Daniel Pius 


Buturi 


Geita 


HKL 


2158 


S0788/0040 


Faustin Elias 


Buturi 


Tarime 


PCB 


2159 


S0788/0049 


Joseph Mwenda 


Buturi 


Sengerema 


HGE 


2160 


S0788/0059 


Nicodemo Philimon 


Buturi 


Geita 


HGE 


2161 


S0788/0074 


Tukiko Oito 


Buturi 


Oswald Mang'ombe 


PCB 


2162 


S0788/0079 


Zadock Simba 


Buturi 


Mbeya Inst. 


ELE 


2163 


S1 775/0024 


Alphonce Elias Thobias 


Buyagu 


Ihungo 


EGM 


2164 


S 1775/0063 


Magubula Sililo Buzuka 


Buyagu 


Tarime 


PCM 


2165 


S0520/0059 


Auson Prosper 


Buyango 


Geita 


HGE 


2166 


S0520/0062 


Beatus Benezeth 


Buyango 


Magufuli 


HGL 


2167 


S0520/0063 


Beatus Gidion 


Buyango 


Geita 


EGM 


2168 


S0520/0066 


Denis Deusdedith 


Buyango 


Kabanga 


CBG 


2169 


S0520/0067 


Edwin Edward 


Buyango 


Magufuli 


HGL 


2170 


S0520/0071 


Felician Sebastian 


Buyango 


Nyakato 


HKL 


2171 


S0520/0072 


Francis Raphael 


Buyango 


Nyakato 


CBG 


2172 


S0520/0078 


Gidion Vedastoni 


Buyango 


Geita 


EGM 


2173 


S0520/0079 


Godfrey Henerico 


Buyango 


Bwiru Boys 


PCB 


2174 


S2030/0044 


Baraka Elisha Charukula 


Buyenzi 


Kahororo 


EGM 


2175 


S2030/0093 


Samson Thobias Kazambilo 


Buyenzi 


Chato 


CBG 


2176 


S2030/0096 


Savery Didas Ntota 


Buyenzi 


Malagarasi 


HKL 


2177 


S1 945/01 30 


Julius Daniel 


Buyuni 


Mwika 


EGM 


2178 


S1 945/01 61 


Omary Said 


Buyuni 


Mtwara Tech. 


PCM 


2179 


S371 5/0001 


Abdallah H. Musa 


Buza 


Lugoba 


PCB 


2180 


S3715/0124 


Abdallahman M. Kunamba 


Buza 


Lindi 


PGM 


2181 


S3715/0127 


Abdul M. Ally 


Buza 


Kigoma 


HGE 


2182 


S3715/0138 


Athumani J. Kitungi 


Buza 


Moshi 


PCM 


2183 


S3715/0140 


Bernard W. Maloko 


Buza 


Minaki 


PCM 


2184 


S3715/0154 


Grademilton A. Lugaimukamu 


Buza 


Kilangalanga 


PCB 


2185 


S3715/0165 


Hija A. Salehe 


Buza 


Kongwa 


PCB 


2186 


S3715/0168 


Iddi A. Iddi 


Buza 


Ndanda 


PCM 


2187 


S3715/0169 


Inno K. Inno 


Buza 


Kibiti 


PCM 


2188 


S3715/0171 


Jackson C. Malata 


Buza 


Kongwa 


PCB 


2189 


S3715/0180 


John M. Robert 


Buza 


Minaki 


EGM 


2190 


S3715/0189 


Kharimu S. Omari 


Buza 


Mahiwa 


PCB 


2191 


S3715/0190 


Kilian H. Kuambiana 


Buza 


Kalangalala 


PCM 


2192 


S371 5/0204 


Mussa K. Mbonde 


Buza 


J.k. Nyerere 


HGK 


2193 


S3715/0214 


Peter E. Masoi 


Buza 


Ndanda 


EGM 


2194 


S3715/0218 


Ramadhani A. Mituro 


Buza 


Kibaha 


PCB 


2195 


S371 5/0226 


Said R. Mlawa 


Buza 


Kibasila (day) 


HGE 


2196 


S371 5/0228 


Sama A. Maleto 


Buza 


Kigonsera 


PCM 


2197 


S371 5/0232 


Shabani Y. Shabani 


Buza 


Mtwara Tech. 


PCM 


2198 


S371 5/0233 


Shaibu H. Hamadi 


Buza 


Mtwara Tech. 


PCM 


2199 


S371 5/0234 


Siwatu A. Kondokaya 


Buza 


Msamala 


PCM 


2200 


S371 5/0240 


Valentino Donasian 


Buza 


Kwiro 


PCB 


2201 


S371 5/0249 


Yusuph S. Msemakweli 


Buza 


Mahiwa 


PCM 


2202 


S1 863/0021 


Binto Munubi 


Buzirayombo 


Ihungo 


HGE 


2203 


S 1863/0022 


Buhwahwa Someke 


Buzirayombo 


Tosamaganga 


PCB 


2204 


S 1863/0028 


Emmanuel Andrea 


Buzirayombo 


Kigoma 


HGL 


2205 


S1 863/0040 


Lazaro Someke 


Buzirayombo 


Nsumba 


PCM 45 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2206 


S0559/0055 


Chrispine Fredrick 


Bwabuki 


Nsumba 


HKL 


2207 


S0559/0094 


Pasence Paul 


Bwabuki 


Kahororo 


HKL 


2208 


S0559/0099 


Privatus Pius 


Bwabuki 


Kahororo 


PCM 


2209 


S0559/0104 


Sulaith Abdallah 


Bwabuki 


Kabanga 


CBG 


2210 


S0559/0105 


Sylvanus Sylvester 


Bwabuki 


Kishoju 


EGM 


2211 


S381 3/0006 


Butati Jailos Kimwaga 


Bwafumba 


Kigoma 


HGL 


2212 


S381 3/0008 


Danford Andrew 


Bwafumba 


Kabanga 


CBG 


2213 


S21 70/0060 


Omary Saidi Oraiti 


Bwakirachini 


Kwiro 


PCM 


2214 


S3256/0032 


Deus Madirisha 


Bwanga 


Kahororo 


PCB 


2215 


S3256/0036 


Edward Masaga 


Bwanga 


Kagango 


HGK 


2216 


S3256/0039 


Faustine Edward 


Bwanga 


Mbeya Inst. 


ELE 


2217 


S3256/0041 


Frank Rashid 


Bwanga 


Kahororo 


PCB 


2218 


S3256/0046 


Issa Ally 


Bwanga 


Sengerema 


PCB 


2219 


S3256/0047 


Ivan Leonard 


Bwanga 


Ihungo 


PCB 


2220 


S3256/0054 


Macklaud Deus 


Bwanga 


Ihungo 


PCB 


2221 


S3256/0058 


Mathayo Gaspal 


Bwanga 


Musoma 


PCM 


2222 


S3256/0064 


Rashid Yasine 


Bwanga 


Chato 


CBG 


2223 


S3256/0066 


Richard Sanane 


Bwanga 


Kahororo 


PCM 


2224 


S3256/0067 


Riziki N Kikomelo 


Bwanga 


Mwenge 


PCM 


2225 


S3256/0068 


Robert Mwanzalima 


Bwanga 


Tarime 


PCB 


2226 


S3256/0069 


Roma Daniel 


Bwanga 


Nsumba 


PCM 


2227 


S3256/0070 


Saidi Ruzilo 


Bwanga 


Bwiru Boys 


PCB 


2228 


S3256/0071 


Salum Peter 


Bwanga 


Ifunda Tech. 


PCB 


2229 


S3256/0074 


Shaban Mussa 


Bwanga 


Geita 


HGL 


2230 


S3256/0075 


Sheria Nyamwelu 


Bwanga 


lyunga 


PCB 


2231 


S3256/0084 


Tito Lucas 


Bwanga 


Kagango 


HGK 


2232 


S3293/0031 


Acceptus Stephano 


Bwanjai 


Bariadi 


PGM 


2233 


S3293/0041 


Avitus Anthony 


Bwanjai 


Kabanga 


CBG 


2234 


S3293/0048 


Egibert Deogratias 


Bwanjai 


Kabanga 


CBG 


2235 


S3293/0056 


Francis Raphael 


Bwanjai 


Tarakea 


CBG 


2236 


S0565/0062 


Clement Mayela 


Bwasi 


Tarime 


HKL 


2237 


S0565/0064 


Daudi Ojijo 


Bwasi 


Kigonsera 


PCB 


2238 


S0565/0069 


Fabian Azaria 


Bwasi 


Karatu 


PCB 


2239 


S0565/0073 


Gidion Jimmy 


Bwasi 


Tarime 


PCB 


2240 


S0565/0074 


Goodluck Magesa 


Bwasi 


Oswald Mang'ombe 


PCM 


2241 


S0565/0101 


Samwel Zenge 


Bwasi 


Sengerema 


PCB 


2242 


S1 264/0046 


Assa Gwakisa Mkima 


Bwawani 


Ndanda 


CBG 


2243 


S1 264/0047 


Athanas Merdad Oisso 


Bwawani 


Mpwapwa 


PCM 


2244 


S1 264/0052 


Dennis James Mawanga 


Bwawani 


Usagara 


HKL 


2245 


S1 264/0054 


Derick Wilking Yona 


Bwawani 


Magufuli 


HGK 


2246 


S1 264/0055 


Dominick Henry Kiiza 


Bwawani 


Mpwapwa 


HKL 


2247 


S1 264/0056 


Edson Charles Mwakasege 


Bwawani 


Pamba (day) 


CBG 


2248 


S1 264/0058 


Emmanuel Paul Mtegule 


Bwawani 


Kibasila (day) 


HKL 


2249 


S1 264/0059 


Emmanuel Paul Simbandoto 


Bwawani 


Changarawe 


HGK 


2250 


S1 264/0060 


Emmanuel Ruaichi Mambali 


Bwawani 


Lyamungo 


CBG 


2251 


S1 264/0065 


Godlove Adolph Ituga 


Bwawani 


Usagara 


PCB 


2252 


S1 264/0067 


Hamis Omary Kifuku 


Bwawani 


Tukuyu 


HKL 


2253 


S1 264/0069 


Innocent Jovin Temu 


Bwawani 


Lyamungo 


CBG 


2254 


S1 264/0071 


Jackson Amani Bandula 


Bwawani 


Mwika 


HGE !6 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2255 


S1 264/0072 


Jacob Kenneth Ndunguru 


Bwawani 


Kibiti 


PCM 


2256 


S1 264/0073 


Jerry Geofrey Mang'ena 


Bwawani 


Lyamungo 


CBG 


2257 


S 1264/0076 


Lwitiko Alphonce Mwalyambwil 


Bwawani 


Umbwe 


HGE 


2258 


S1 264/0082 


Noel Doughlas Mhini 


Bwawani 


Kibiti 


PCM 


2259 


S1 264/0084 


Othman Majaliwa Kisala 


Bwawani 


Kifaru 


HGE 


2260 


S1 264/0087 


Rashid Omary Tofiki 


Bwawani 


Tanga Tech. 


PCM 


2261 


S1 264/0089 


Samson Abraham Gatachew 


Bwawani 


Tunduru 


HGL 


2262 


S 1264/0090 


Sayana Romanus Limba 


Bwawani 


Tambaza (day) 


ECA 


2263 


S1 264/0091 


Seleman Edson Laiton 


Bwawani 


Rungwe 


HGE 


2264 


S1 264/0092 


Victor Mabala Sukari 


Bwawani 


B. W. Mkapa (day) 


HGL 


2265 


S1 264/0093 


Wilfred Nathan Nyaluchi 


Bwawani 


Kibiti 


PCM 


2266 


S1 802/0060 


Baraka M Kibebeti 


Bweri 


Rutabo 


HGK 


2267 


S1 802/0075 


Edwin Karume 


Bweri 


Sengerema 


HKL 


2268 


S1 802/0081 


Francis Simon 


Bweri 


Kilangalanga 


PCM 


2269 


S1 802/0089 


Herry Magoti 


Bweri 


Wdmi 


CIV 


2270 


S 1802/0099 


Jumanne Chacha 


Bweri 


Karatu 


EGM 


2271 


S1 802/01 00 


Jumanne N Manuga 


Bweri 


llongero 


PCM 


2272 


S1 802/01 01 


Kelvin E Ojango 


Bweri 


Dar. Institute Techn 


MEC 


2273 


S1 802/01 29 


Peter M Mwita 


Bweri 


Galanos 


EGM 


2274 


S2371/0038 


Marwa M Meng'anyi 


Bwirege 


Kishoju 


HKL 


2275 


S2668/0057 


Justine Joseph 


Bwiro 


Nsumba 


HGL 


2276 


S2668/0093 


Renard Gurusi 


Bwiro 


Tarime 


HKL 


2277 


S0 104/0002 


Abramu Mibaraka 


Bwiru Boys 


Longido 


PCB 


2278 


S0 104/0003 


Abubakari M. Matiko 


Bwiru Boys 


Kaliua 


PCB 


2279 


S01 04/0004 


Adolph T. Misibo 


Bwiru Boys 


Lwangwa 


PCM 


2280 


S01 04/0006 


Ally Masinga 


Bwiru Boys 


Kalangalala 


PCM 


2281 


S01 04/0007 


Andrea Mandela 


Bwiru Boys 


Magu 


PCB 


2282 


S01 04/0009 


Athumani Japhari 


Bwiru Boys 


Kaliua 


PCM 


2283 


S01 04/001 7 


Daud Keneth 


Bwiru Boys 


Kwiro 


PCM 


2284 


S01 04/001 9 


David Allene 


Bwiru Boys 


Kibiti 


PCB 


2285 


S0 104/0022 


Deus Mambuya 


Bwiru Boys 


Ngudu 


PCB 


2286 


S01 04/0025 


Eddie M. Gwahisa 


Bwiru Boys 


Msamala 


PCM 


2287 


S01 04/0026 


Eledius Zinegula 


Bwiru Boys 


Mbeya Inst. 


ARC 


2288 


S01 04/0027 


Elia Ethan 


Bwiru Boys 


Ihungo 


PCB 


2289 


S0 104/0028 


Elias Kinogo 


Bwiru Boys 


Pugu 


PCM 


2290 


S01 04/0034 


Faraja A. Omwanda 


Bwiru Boys 


Bagamoyo 


PCM 


2291 


S01 04/0036 


Feliki E. Kagwiza 


Bwiru Boys 


Milambo 


PCB 


2292 


S0 104/0037 


Flano Julius 


Bwiru Boys 


Kalangalala 


PCB 


2293 


S01 04/0038 


Fred Kalando 


Bwiru Boys 


Milambo 


PCB 


2294 


S0 104/0042 


George Masunga 


Bwiru Boys 


Kyela 


PCM 


2295 


S01 04/0047 


James Ambrose 


Bwiru Boys 


Kwiro 


PCB 


2296 


S01 04/0049 


Jeremiah Wangi 


Bwiru Boys 


Shinyanga 


PCM 


2297 


S01 04/0051 


John Kalando 


Bwiru Boys 


Mahiwa 


PCB 


2298 


S01 04/0052 


John Mgisi 


Bwiru Boys 


Bagamoyo 


PCM 


2299 


S01 04/0054 


Joseph Julius 


Bwiru Boys 


llboru 


PCM 


2300 


S01 04/0055 


Joseph Muganga 


Bwiru Boys 


Tarime 


PCB 


2301 


S0 104/0056 


Juma Ntuzu 


Bwiru Boys 


Tarime 


PCB 


2302 


S01 04/0057 


Kashihori Rashid 


Bwiru Boys 


Tarime 


PCB 


2303 


S01 04/0058 


Kichima I. Kichima 


Bwiru Boys 


Tarime 


PCM 47 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2304 


S01 04/0061 


Ladslaus Salapion 


Bwiru Boys 


Kahororo 


EGM 


2305 


S01 04/0063 


Limbu Mbulu 


Bwiru Boys 


Mwenge 


PCM 


2306 


S01 04/0064 


Lucas Charles 


Bwiru Boys 


Minaki 


PCM 


2307 


S01 04/0072 


Marco Masolwa 


Bwiru Boys 


llongero 


PCM 


2308 


S01 04/0073 


Marco Yohana 


Bwiru Boys 


llboru 


PCB 


2309 


S01 04/0074 


Masanja Katigizu 


Bwiru Boys 


Tarime 


PCM 


2310 


S01 04/0075 


Masanja Ngalaba 


Bwiru Boys 


Bwiru Boys 


PCM 


2311 


S0 104/0076 


Masatu B. Masare 


Bwiru Boys 


Kalangalala 


PCB 


2312 


S01 04/0078 


Mayunga Fredrick 


Bwiru Boys 


Dar. Institute Techn 


TEL 


2313 


S01 04/0080 


Method Neka 


Bwiru Boys 


Milambo 


PCM 


2314 


S01 04/0084 


Mussa Mabrouk 


Bwiru Boys 


Pugu 


PCM 


2315 


S01 04/0085 


Mwita Thomas 


Bwiru Boys 


Tarime 


PCB 


2316 


S01 04/0091 


Nkwabi Ndulu 


Bwiru Boys 


Kisimiri 


PCM 


2317 


S01 04/0092 


Novat Burchard 


Bwiru Boys 


Ihungo 


PCB 


2318 


S0 104/0093 


Omary Mashaka 


Bwiru Boys 


Dar. Institute Techn 


ELE 


2319 


S01 04/0098 


Richard Furgence 


Bwiru Boys 


Ihungo 


PCB 


2320 


S01 04/01 00 


RobertW. Baluhya 


Bwiru Boys 


Bagamoyo 


PCB 


2321 


S01 04/01 01 


Sabianus C. Damian 


Bwiru Boys 


llboru 


PCM 


2322 


S01 04/01 03 


Samwel Masunga 


Bwiru Boys 


Kisimiri 


PCM 


2323 


S01 04/01 06 


Selestine Balima 


Bwiru Boys 


Wdmi 


WAT 


2324 


S01 04/01 08 


Shadrack Philibert 


Bwiru Boys 


Nyakato 


PCM 


2325 


S01 04/01 10 


Sospeter Chanila 


Bwiru Boys 


Milambo 


PCB 


2326 


S01 04/01 11 


Steven Gervas 


Bwiru Boys 


Kaliua 


PCB 


2327 


S01 04/01 19 


Yombo Njenga 


Bwiru Boys 


Shinyanga 


PCB 


2328 


S01 04/01 20 


Yona Simion 


Bwiru Boys 


Oswald Mang'ombe 


PCB 


2329 


S01 04/01 22 


Zacharia Erasto 


Bwiru Boys 


Kaliua 


CBG 


2330 


S01 04/01 25 


Zephania Sebastian 


Bwiru Boys 


Shinyanga 


EGM 


2331 


S0761/0072 


Alfred Masatu Ezekiel 


Bwisya 


Ihungo 


PCB 


2332 


S0761/0079 


Bamabas Nturugu Mathias 


Bwisya 


Kisimiri 


HKL 


2333 


S0761/0088 


Emmanuel Mlingi Chibuga 


Bwisya 


Vudoi 


HGK 


2334 


S0761/0110 


Kenedy Mafiru Majaliwa 


Bwisya 


Tabora Boys 


PCB 


2335 


S0761/0117 


Masumbuko Magembe Shinga 


Bwisya 


llongero 


PCB 


2336 


S0761/0118 


Michael Sylivery Talai 


Bwisya 


Ihungo 


CBG 


2337 


S0761/0127 


Raphael Masoko Etami 


Bwisya 


Tarime 


PCM 


2338 


S0761/0135 


Robert Alphaxard Karoko 


Bwisya 


Nsumba 


HKL 


2339 


S0761/0139 


Sostenes Bwire Longino 


Bwisya 


Nsumba 


HKL 


2340 


S0761/0142 


Stephano Manyama Julius 


Bwisya 


Nsumba 


HKL 


2341 


S0761/0144 


Tumaini Mnyombe Mispelesi 


Bwisya 


Mara 


HGK 


2342 


S0761/0151 


Zacharia Omary Malima 


Bwisya 


Ihungo 


PCB 


2343 


S2978/0014 


Shemu James 


Byuna 


llongero 


PCM 


2344 


S3202/0064 


Amani Salum Mlimandola 


Cane Growers 


Tosamaganga 


EGM 


2345 


S3202/0100 


Nassoro Hassani Matindigana 


Cane Growers 


Kwiro 


PCM 


2346 


S3202/0118 


Vasco Emmanuel Sambilimwa 


Cane Growers 


Kwiro 


PCB 


2347 


S4064/0025 


Ally Nassibu 


Capri-point 


Musoma 


PCM 


2348 


S4064/0036 


Dotto Onesmo Ernest 


Capri-point 


Geita 


EGM 


2349 


S4064/0042 


Evodius Paul Reginard 


Capri-point 


Mwanza (day) 


HKL 


2350 


S4064/0053 


Hassani Cheyo 


Capri-point 


Tarakea 


PCB 


2351 


S4064/0101 


Salum Kabonga Haruna 


Capri-point 


Kahororo 


PCM 


2352 


S2506/0023 


Andrea Patrick Luhanga 


Carmel 


Tosamaganga 


EGM 48 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2353 


S2506/0025 


Arnold Jeffrey Lifiga 


Carmel 


Bariadi 


PGM 


2354 


S2506/0024 


Athiny Archileus Rutahindurwa 


Carmel 


Ifunda Tech. 


PCB 


2355 


S2506/0026 


Brian Rings Mutayoba 


Carmel 


Tosamaganga 


PCM 


2356 


S2506/0027 


David Amani Mongi 


Carmel 


Kwiro 


PCB 


2357 


S2506/0028 


Deus Christopher Damas 


Carmel 


Tosamaganga 


HGE 


2358 


S2506/0029 


Elisante Benjamin Malisa 


Carmel 


Lufilyo 


HGL 


2359 


S2506/0030 


Erick George Kagali 


Carmel 


Njombe 


HGL 


2360 


S2506/0031 


Gibson Adam Mwasajone 


Carmel 


Lwangwa 


PCM 


2361 


S2506/0032 


Godwin Reuben Hizza 


Carmel 


Ifunda Tech. 


PCB 


2362 


S2506/0033 


Hashim Hussein Muyinga 


Carmel 


Ifunda Tech. 


PCB 


2363 


S2506/0034 


James Anderson Munuo 


Carmel 


Ifunda Tech. 


PCB 


2364 


S2506/0035 


James Daniel Nyambalya 


Carmel 


Kwiro 


PCB 


2365 


S2506/0036 


Joseph Mgalula Kazala 


Carmel 


Tabora Boys 


HGL 


2366 


S2506/0037 


Joseph William Masaba 


Carmel 


Ifunda Tech. 


PCM 


2367 


S2506/0039 


Lester William Sagawala 


Carmel 


Pugu 


PCB 


2368 


S2506/0040 


Levison Harold Edward 


Carmel 


Moshi 


PCB 


2369 


S2506/0041 


Manatson George Salewa 


Carmel 


Bihawana 


PCB 


2370 


S2506/0042 


Mathew Charles Ng'umbi 


Carmel 


Ifunda Tech. 


PCB 


2371 


S2506/0043 


Nixon Michael Mpaji 


Carmel 


Sengerema 


PGM 


2372 


S2506/0044 


Pascal Poloti Joseph 


Carmel 


Rungwe 


PCM 


2373 


S2506/0045 


Samson Simon Mtila 


Carmel 


Tosamaganga 


HGE 


2374 


S2506/0046 


Stephen Mickdad Kindole 


Carmel 


Pugu 


PCM 


2375 


S 1529/0023 


Alex Aladini Mwainyekule 


Centenary 


Kigonsera 


PCM 


2376 


S1 529/0024 


Alex Enhard Msuha 


Centenary 


Minaki 


CBG 


2377 


S1 529/0026 


Baraka John Katundu 


Centenary 


Tunduru 


HGL 


2378 


S1 529/0027 


Boniface Melkior Mbunda 


Centenary 


Moshi 


PCB 


2379 


S 1529/0032 


Gebu Edward Machimu 


Centenary 


Msamala 


PCM 


2380 


S1 529/0034 


Himery Andrea Msigwa 


Centenary 


Njombe 


PCB 


2381 


S1 529/0038 


Regno Charles Mwinuka 


Centenary 


Kigonsera 


CBG 


2382 


S1 529/0039 


Silvanus Lemigius Unga 


Centenary 


Mkuu 


CBG 


2383 


S1 756/0048 


Ally Juma Moshi 


Central Buhongwa 


Musoma 


HGK 


2384 


S 1756/0053 


Erado Charles Baitwa 


Central Buhongwa 


Mwanza (day) 


HKL 


2385 


S1 756/0054 


Erick Paul Matete 


Central Buhongwa 


Dar. Institute Techn 


TEL 


2386 


S1 756/0057 


Gabriel Manase Nasania 


Central Buhongwa 


Magu 


PCB 


2387 


S1 756/0058 


Hamdan Hussein Shirimah 


Central Buhongwa 


Kisarika 


PCB 


2388 


S1 756/0059 


Hezron Kahuli Leonidace 


Central Buhongwa 


Mwika 


HGL 


2389 


S1 756/0061 


Issa Msakanjia Muragwa 


Central Buhongwa 


Rutabo 


HGK 


2390 


S 1756/0062 


Joel llakoze Lugangika 


Central Buhongwa 


Mwenge 


PCB 


2391 


S 1756/0063 


Johnson Onyari Jonas 


Central Buhongwa 


Magufuli 


HGK 


2392 


S1 756/0066 


Kelvin Maxmillian Massamu 


Central Buhongwa 


Nyakato 


PGM 


2393 


S 1756/0070 


Lumala Kitimba John 


Central Buhongwa 


Itigi 


HGK 


2394 


S1 756/0078 


Novatus Mkela Jacob 


Central Buhongwa 


Mbeya Inst. 


MEC 


2395 


S1 756/0079 


Paschal Nehu Jumanne 


Central Buhongwa 


Karatu 


HGL 


2396 


S1 756/0080 


Paul Bahati Makobe 


Central Buhongwa 


Sengerema 


EGM 


2397 


S1 756/0083 


Roentgen Mshumbusi Nkweng 


Central Buhongwa 


Ihungo 


PCM 


2398 


S1 756/0084 


Romalio Ndyamkama Francis 


Central Buhongwa 


Bihawana 


PCB 


2399 


S1 756/0087 


Simon Bukwimba Daudi 


Central Buhongwa 


Mbeya Inst. 


MEC 


2400 


S1 756/0089 


Yohana Bukoke Laurent 


Central Buhongwa 


Ilongero 


PCM 


2401 


S1 756/0092 


Zacharia Shija Lupi 


Central Buhongwa 


Nyerere/migoli 


HGL m SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2402 


S3534/0030 


Bush Marco 


Central Valley 


Mkolani 


PCB 


2403 


S3534/0044 


Michael Castory Mahalila 


Central Valley 


Mwenge 


PCB 


2404 


S3534/0049 


Shaban Rashid 


Central Valley 


Nyakato 


PCM 


2405 


S 1070/0059 


Abdala Athumani Abdala 


Chaangaja Cleopa Msuya 


Usagara 


PCB 


2406 


S1 070/0062 


Aminiel Yohane Saidi 


Chaangaja Cleopa Msuya 


Umbwe 


CBG 


2407 


S1 070/0066 


Baraka Rasuli Hassan 


Chaangaja Cleopa Msuya 


Karatu 


EGM 


2408 


S1 070/0070 


Daudi Joseph Ngomuo 


Chaangaja Cleopa Msuya 


Umbwe 


CBG 


2409 


S1 070/0071 


Daudi Ramadhani Daudi 


Chaangaja Cleopa Msuya 


Sengerema 


PGM 


2410 


S1 070/0089 


Ibrahim Juma Ibrahim 


Chaangaja Cleopa Msuya 


Vudoi 


HGL 


2411 


S1 070/0099 


Rabson Emanueli Mrimia 


Chaangaja Cleopa Msuya 


Lyamungo 


EGM 


2412 


S3680/0049 


Andason Evalist 


Chabalisa 


Kabanga 


CBG 


2413 


S3680/0086 


Pius Revelian 


Chabalisa 


Mbeya Inst. 


MEC 


2414 


S1 980/0033 


France Tryphon Haule 


Chaburuma 


Ndanda 


HGE 


2415 


S1 980/0040 


Jackson Wilson Mwangwale 


Chaburuma 


Namabengo 


HGL 


2416 


S3392/0049 


Heriel Paulo 


Chaenda 


Lyamungo 


EGM 


2417 


S3392/0051 


Jacobo Fiita 


Chaenda 


Lulumba 


PCM 


2418 


S3392/0063 


Paulo Edmund 


Chaenda 


Abed A. Karume 


CBG 


2419 


S3392/0067 


Safari Para 


Chaenda 


Same 


PCM 


2420 


S3392/0069 


Samson Giray 


Chaenda 


Abed A. Karume 


CBG 


2421 


S2231/0061 


Alekius Eustace 


Chakaruru 


Makiba 


HGL 


2422 


S2231/0063 


Alvin S Zimbeiya 


Chakaruru 


Oswald Mang'ombe 


PCM 


2423 


S2231/0069 


Clinton Eustace 


Chakaruru 


Bihawana 


CBG 


2424 


S223 1/0076 


Dogras Theonest 


Chakaruru 


Kishoju 


HGL 


2425 


S223 1/0083 


Flown Frugence 


Chakaruru 


Lukole 


HKL 


2426 


S2231/0096 


Kaijage Cyprian 


Chakaruru 


Kisimiri 


HKL 


2427 


S2231/0097 


Kakison Alfred 


Chakaruru 


Kabanga 


CBG 


2428 


S2231/0100 


Liberatus Gosbert 


Chakaruru 


Ihungo 


PCM 


2429 


S2231/0102 


Mberwa Marco 


Chakaruru 


Makiba 


HGL 


2430 


S2231/0108 


Mwendapole Julius 


Chakaruru 


Nyakato 


HKL 


2431 


S2231/0118 


Projectus Cyprian 


Chakaruru 


Kabanga 


HKL 


2432 


S2231/0124 


Rwekaza Faustine 


Chakaruru 


Kahororo 


PCM 


2433 


S2231/0125 


Samson Joachim 


Chakaruru 


Dar. Institute Techn 


ELE 


2434 


S3525/0032 


Amosi Jackson Shedrack 


Chakwale 


Kwiro 


CBG 


2435 


S3525/0077 


Simon Anthony Michael 


Chakwale 


Kwiro 


PCB 


2436 


S3525/0078 


William Daimon Lembile 


Chakwale 


Bagamoyo 


CBG 


2437 


S1 090/0074 


Frank V Chundu 


Chala 


Iwalanje 


PCM 


2438 


S1 090/0078 


Gelard A Selesele 


Chala 


Kantalamba 


HGL 


2439 


S1 090/01 12 


Pascal S Lungwa 


Chala 


Sanya Juu 


CBG 


2440 


S31 89/0031 


Alinuwila W Zambi 


Chalangwa 


Rungwe 


CBG 


2441 


S3 189/0045 


Exavery M Lusajo 


Chalangwa 


Kyela 


PCB 


2442 


S31 89/0053 


Itika Jerry 


Chalangwa 


lyunga 


PCM 


2443 


S31 89/0056 


Lupakisyo I Lusajo 


Chalangwa 


Rungwe 


EGM 


2444 


S31 89/0069 


Shadrack A Fredy 


Chalangwa 


Kiwanja 


HGK 


2445 


S31 89/0075 


Zabron Elia 


Chalangwa 


lyunga 


PCB 


2446 


S091 6/0021 


Aminiel Josamu Aminiel 


Chalao 


Maji Ya Chai 


HGL 


2447 


S091 6/0028 


Elieza Nzinyangwa Devis 


Chalao 


Mwinyi 


HGK 


2448 


S091 6/0030 


Fahamu Jansoni Mshitu 


Chalao 


Mkuu 


EGM 


2449 


S091 6/0034 


Gadiel Eliamini Nkondo 


Chalao 


Mkuu 


PCM 


2450 


S091 6/0035 


Godfather Richard Lusingu 


Chalao 


Tarakea 


PCB 50 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2451 


S091 6/0036 


Godlisten Gadiel Mbwambo 


Chalao 


Moshi Tech. 


PCB 


2452 


S091 6/0046 


Sadiki Elitwaza Elinaja 


Chalao 


Ganako 


HGL 


2453 


S 1726/0094 


Abdallah J Khatibu 


Chalinze 


Lugoba 


PCB 


2454 


S1 726/01 00 


Ally Maktubu 


Chalinze 


Kilangalanga 


PCM 


2455 


S1 726/01 08 


Bakari H Bakari 


Chalinze 


Tukuyu 


EGM 


2456 


S1 726/01 19 


Deo J Bushesha 


Chalinze 


Kongwa 


PCB 


2457 


S1 726/01 18 


Deogratius Ngetamkali 


Chalinze 


Umbwe 


CBG 


2458 


S1 726/01 24 


Faraji Mtengela 


Chalinze 


Kwiro 


PCM 


2459 


S1 726/01 30 


Fredrick J Bernard 


Chalinze 


B. W. Mkapa (day) 


EGM 


2460 


S1 726/01 34 


George S Ramadhani 


Chalinze 


Tanga Tech. 


PCB 


2461 


S1 726/01 39 


Godfrey H Ligamba 


Chalinze 


Kwiro 


PCM 


2462 


S1 726/01 55 


Jackson S Mtitu 


Chalinze 


Kilangalanga 


PCM 


2463 


S1 726/01 56 


Jackson S Yumbu 


Chalinze 


MtwaraTech. 


PCB 


2464 


S1 726/01 57 


Jalala J Kiramba 


Chalinze 


Kigonsera 


PCM 


2465 


S1 726/01 58 


Jamali M Omary 


Chalinze 


Kwiro 


EGM 


2466 


S1 726/01 59 


James J Samamba 


Chalinze 


Lugoba 


PCM 


2467 


S1 726/01 68 


Khalfani Juma 


Chalinze 


llboru 


PCM 


2468 


S1 726/01 70 


Lufunga W Tebe 


Chalinze 


Longido 


CBG 


2469 


S1 726/01 78 


Moi S Masombe 


Chalinze 


Bagamoyo 


PCM 


2470 


S1 726/01 82 


Mwinyi H Rashid 


Chalinze 


Minaki 


EGM 


2471 


S1 726/01 97 


Samato Kilaiyo 


Chalinze 


Bagamoyo 


PCB 


2472 


S3094/0056 


Abdallah S Abdallah 


Chamaguha 


Dar. Institute Techn 


MINE 


2473 


S3094/0058 


Alex A Subira 


Chamaguha 


Shinyanga 


PCM 


2474 


S3094/0068 


Denis D Mashala 


Chamaguha 


Bariadi 


PGM 


2475 


S3094/0084 


Joseph B Andrew 


Chamaguha 


llongero 


PCB 


2476 


S3094/0106 


Silas J Lupandisha 


Chamaguha 


Ndanda 


PCM 


2477 


S1 741 /01 98 


Abdallah Rajabu 


Chamazi Day 


Tambaza (day) 


PGM 


2478 


S1741/0217 


Athumani Shomari 


Chamazi Day 


B. W. Mkapa (day) 


HGL 


2479 


S1741/0219 


Ayoub L Mbogora 


Chamazi Day 


Ndanda 


HGE 


2480 


S1 741 /0222 


Boazi John 


Chamazi Day 


Tunduru 


PCM 


2481 


S1 741 /0230 


Denis Muhula 


Chamazi Day 


B. W. Mkapa (day) 


HGL 


2482 


S1 741 /0233 


Elieza Chitalika 


Chamazi Day 


Biharamulo 


EGM 


2483 


S1 741 /0239 


Fadhili S Nassoro 


Chamazi Day 


Ndanda 


PCB 


2484 


S1 741 /0249 


Godfrey Francis 


Chamazi Day 


Kigonsera 


PCM 


2485 


S1 741 /0277 


Ismail Mohamed 


Chamazi Day 


Galanos 


HGE 


2486 


S1741/0281 


Issa Manzi 


Chamazi Day 


Usagara 


PCM 


2487 


S1 741 /0282 


Issa S Njumba 


Chamazi Day 


Ndanda 


PCB 


2488 


S1 741 /0293 


Juma Rajabu 


Chamazi Day 


Ifunda Tech. 


PCM 


2489 


S1741/0312 


Maulidi Saidi 


Chamazi Day 


Umbwe 


ECA 


2490 


S1741/0316 


Mfaume Bakari 


Chamazi Day 


Mtwara Tech. 


PCB 


2491 


S1741/0318 


Michael Haule 


Chamazi Day 


Lugoba 


PCB 


2492 


S1 741 /0320 


Mickdad H Chengula 


Chamazi Day 


Moshi 


PCB 


2493 


S1 741 /0323 


Mohamedi Abdul 


Chamazi Day 


Azania (day) 


ECA 


2494 


S1 741 /0325 


Mohamedi Mwanaheri 


Chamazi Day 


Kigoma 


HGK 


2495 


S1 741 /0326 


Mohamedi Omari 


Chamazi Day 


Pamoja 


HKL 


2496 


S1 741 /0334 


Mussa Z Juma 


Chamazi Day 


Tambaza (day) 


PCM 


2497 


S1 741 /0337 


Nassoro Abdallah 


Chamazi Day 


Chang'ombe (day) 


HGL 


2498 


S1 741 /0338 


Nassoro Ally 


Chamazi Day 


Kibiti 


PCM 


2499 


S1 741 /0344 


Omary Ally 


Chamazi Day 


Mahiwa 


PCM 51 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2500 


S1 741 /0357 


Ramadhani Rashidi 


Chamazi Day 


Kibaha 


ECA 


2501 


S1 741 /0373 


Samwel Peter 


Chamazi Day 


Kibaha 


ECA 


2502 


S1 741 /0374 


Scott L Dyamvunye 


Chamazi Day 


Songea Boys 


PCB 


2503 


S1 741 /0376 


Seif Mohamedi 


Chamazi Day 


Kibiti 


HGE 


2504 


S1 741 /0386 


Swedi Haruna 


Chamazi Day 


Mkuu 


EGM 


2505 


S4587/0006 


Charles Kassuma Hamis 


Chambo 


Ngudu 


HKL 


2506 


S4587/0010 


Joseph Nyanda Shilole 


Chambo 


Meatu 


CBG 


2507 


S4587/0017 


Shija Mtanzania Noninhale 


Chambo 


Mwenge 


CBG 


2508 


S1 452/001 9 


Alen S Manyika 


Chamriho 


Irksongo 


HGL 


2509 


S1 452/0023 


Chanera T Maragira 


Chamriho 


Rutabo 


HGK 


2510 


S1 452/0040 


Makuru C Konna 


Chamriho 


Oswald Mang'ombe 


CBG 


2511 


S1 027/0082 


Fredrick Yared Lucas 


Chamwino 


Dodoma 


CBG 


2512 


S1 027/0089 


Imani George Madaha 


Chamwino 


Mwenge 


PCB 


2513 


S1 027/01 03 


Nicholous Philimon Ngomai 


Chamwino 


Mpwapwa 


PCM 


2514 


S1 027/01 10 


Samuel Charles Chanhemo 


Chamwino 


Mpwapwa 


PCM 


2515 


S1 027/01 17 


Yohana Onesmo Mathias 


Chamwino 


Moshi Tech. 


PCM 


2516 


S4385/0014 


Al-hijra Rashid Sondo 


Chandama 


Mwenge 


PCM 


2517 


S4385/0016 


Alli Shaban Salimu 


Chandama 


Mpwapwa 


PCM 


2518 


S4385/0028 


Twaha Selemani Issah 


Chandama 


Same 


HGL 


2519 


S4385/0029 


Zahrani Majid Hussein 


Chandama 


Bariadi 


PGM 


2520 


S1 967/01 37 


Ahmadi M Abasi 


Changalikwa 


Ndanda 


PCM 


2521 


S1 967/01 39 


Alifu Mshamu 


Changalikwa 


Same 


HKL 


2522 


S1 967/01 45 


AllyOKillo 


Changalikwa 


Kibiti 


HGE 


2523 


S 1967/0233 


Rajabu Ally 


Changalikwa 


Ihungo 


HGE 


2524 


S 1578/0 122 


Athanas William Nyavanga 


Changarawe 


Mwakaleli 


HGE 


2525 


S1 578/01 31 


Charles Aloyce Mwita 


Changarawe 


Makita 


HGL 


2526 


S1 578/01 34 


Daniel Charles Mbwilo 


Changarawe 


Songea Boys 


CBG 


2527 


S1 578/01 41 


Edson Boniphace Nyamahang 


Changarawe 


Songea Boys 


PCM 


2528 


S1 578/01 47 


Emmanuel Lucian Kisinda 


Changarawe 


Njombe 


CBG 


2529 


S1 578/01 50 


ErickAlfonce Nganung'a 


Changarawe 


Njombe 


CBG 


2530 


S1 578/01 51 


Erick John Kabelege 


Changarawe 


Kwiro 


PCM 


2531 


S1 578/01 80 


Jackson Willy Nyenza 


Changarawe 


Namabengo 


HGK 


2532 


S 1578/0 182 


Jimson Kalinga Valentino 


Changarawe 


Iwawa 


HKL 


2533 


S1 578/0201 


Mussa Daniel Mbilinyi 


Changarawe 


Kyela 


PCB 


2534 


S 1578/0207 


Pastory Godlove Nyagawa 


Changarawe 


Njombe 


CBG 


2535 


S 1578/0209 


Paul Charles Mfambo 


Changarawe 


Makita 


HGL 


2536 


S1 578/0211 


Ponsiano Melikion Mhume 


Changarawe 


Longido 


CBG 


2537 


S1 578/0222 


Saycris Chrisant Simon 


Changarawe 


Kigonsera 


CBG 


2538 


S101 1/0056 


Ally Abdallah 


Chang'ombe 


Kwiro 


PCB 


2539 


S101 1/0057 


Amani Evance 


Chang'ombe 


Ndanda 


CBG 


2540 


S101 1/0063 


Boniphace Juma 


Chang'ombe 


Umbwe 


ECA 


2541 


S101 1/0066 


Cosmas Richard 


Chang'ombe 


Milambo 


PGM 


2542 


S1 01 1/0073 


Erasto Dominico 


Chang'ombe 


Azania (day) 


HGK 


2543 


S101 1/0074 


Erick G Mwakyendenge 


Chang'ombe 


llboru 


PCM 


2544 


S101 1/0079 


Hemedi Rajabu 


Chang'ombe 


Songea Boys 


EGM 


2545 


S101 1/0082 


Hussein Y Ngurangwa 


Chang'ombe 


Azania (day) 


PCB 


2546 


S1 01 1/0084 


Ignas Lukanga 


Chang'ombe 


Bagamoyo 


PCB 


2547 


S101 1/0086 


John Isack 


Chang'ombe 


Azania (day) 


PCB 


2548 


S101 1/0093 


Mahamoud Hussein 


Chang'ombe 


Chang'ombe (day) 


PCB 52 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2549 


S101 1/0095 


Mdaki Ally 


Chang'ombe 


Liwale High 


HKL 


2550 


S101 1/0097 


Mohamed Alphonce 


Chang'ombe 


Kibasila (day) 


HGE 


2551 


S1 01 1/0098 


Mohamed Athumani 


Chang'ombe 


Pugu 


PCM 


2552 


S1011/0103 


Salmin Kiwanga 


Chang'ombe 


Galanos 


ECA 


2553 


S1011/0106 


Selemani Bakari 


Chang'ombe 


B. W. Mkapa (day) 


HGK 


2554 


S1011/0107 


Shabani Khamisi 


Chang'ombe 


Ndanda 


PGM 


2555 


S1011/0108 


Shabani Saidi 


Chang'ombe 


Kibasila (day) 


ECA 


2556 


S1011/0113 


Yusuph Nassoro 


Chang'ombe 


Mahiwa 


HGK 


2557 


S1 11 3/0006 


Eliwangu Marko Selemani 


Chanjagaa 


Njombe 


HGL 


2558 


S0420/0018 


Adrian Apolinary Mkwizu 


Chanjale Sem. 


Galanos 


HGK 


2559 


S0420/0019 


Arone Genes Mmbaga 


Chanjale Sem. 


Tanga Tech. 


PCB 


2560 


S0420/0020 


Daniel Michael Lazaro 


Chanjale Sem. 


Uwemba 


HGL 


2561 


S0420/0021 


David Geodffrey Msitu 


Chanjale Sem. 


Pugu 


PCM 


2562 


S0420/0022 


Dominical Alberth Paul 


Chanjale Sem. 


Tosamaganga 


PCB 


2563 


S0420/0023 


Erick Honoratus Ngakuka 


Chanjale Sem. 


Tarakea 


PCM 


2564 


S0420/0024 


Faustin Adolf Mchomvu 


Chanjale Sem. 


Mwakaleli 


HKL 


2565 


S0420/0025 


Felician Alfey Felician 


Chanjale Sem. 


Longido 


HGE 


2566 


S0420/0027 


Frank Kajange Samwel 


Chanjale Sem. 


Minaki 


PGM 


2567 


S0420/0028 


Frednand Marcely Romani 


Chanjale Sem. 


Umbwe 


HGE 


2568 


S0420/0029 


George Japhet Hemed 


Chanjale Sem. 


Kilangalanga 


PCB 


2569 


S0420/0030 


Germin Gerald John 


Chanjale Sem. 


Mkuu 


PCB 


2570 


S0420/0031 


Jackson David Sekunde 


Chanjale Sem. 


Moshi Tech. 


PCB 


2571 


S0420/0032 


Joachim William Mzava 


Chanjale Sem. 


Kisiwani 


HKL 


2572 


S0420/0033 


Julius Melensi Felician 


Chanjale Sem. 


Mara 


HGE 


2573 


S0420/0034 


Patrick Mathuku Peter 


Chanjale Sem. 


Mwika 


EGM 


2574 


S0420/0035 


Paul Joseph Kihara 


Chanjale Sem. 


Minaki 


HGE 


2575 


S0420/0036 


Rogasian Julius Mdee 


Chanjale Sem. 


Minaki 


HGE 


2576 


S0420/0037 


Simon Michael Shimbe 


Chanjale Sem. 


Mkuu 


CBG 


2577 


S0420/0038 


Sospeter Ephraim. Sewangi 


Chanjale Sem. 


Longido 


CBG 


2578 


S 1396/0073 


Abihudi Kitomo 


Chanzige 


Kilangalanga 


PCM 


2579 


S1 396/01 09 


Hamza Mwalimu 


Chanzige 


Lindi 


EGM 


2580 


S1 396/01 31 


Kennedy Muro 


Chanzige 


Bagamoyo 


PCM 


2581 


S1 396/01 35 


Lazaki Mbegu 


Chanzige 


Bagamoyo 


PCM 


2582 


S1 396/01 55 


Mussa Masau 


Chanzige 


Engutoto 


HGL 


2583 


S1 396/01 86 


Saidi Selemani 


Chanzige 


Galanos 


EGM 


2584 


S229 1/0042 


Abubakari Katera 


Chanzuru 


Lyamungo 


HGE 


2585 


S2291/0069 


Medson Naftali 


Chanzuru 


Tukuyu 


PCM 


2586 


S2291/0071 


Mohaedi Majoweta 


Chanzuru 


Kwiro 


PCM 


2587 


S3225/0125 


Adam Abdallah 


Charambe 


Mbeya Inst. 


CPT 


2588 


S3225/0126 


Adam Madeni 


Charambe 


Tosamaganga 


PCM 


2589 


S3225/0161 


Hamad Lugongo 


Charambe 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


2590 


S3225/0206 


Nandule Omary 


Charambe 


Dar. Institute Techn 


CIV 


2591 


S3225/0222 


Revocatus Sanjo 


Charambe 


Kyela 


HGK 


2592 


S3225/0234 


Salum M Omary 


Charambe 


Kibiti 


HGK 


2593 


S3225/0247 


Thomas Kayega 


Charambe 


Malangali 


HGK 


2594 


S0686/0062 


Biseko Mangara 


Chato 


Bariadi 


PGM 


2595 


S0686/0092 


Joshua Limbe 


Chato 


Ihungo 


PCB 


2596 


S0686/0098 


Kusekwa Edward 


Chato 


Ihungo 


PCB 


2597 


S0686/0099 


Lameck Jumanne 


Chato 


Kahororo 


PCM 53 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2598 


S0686/0100 


Magana Alfred 


Chato 


Kahororo 


PCB 


2599 


S0686/0106 


Marcel Mathias 


Chato 


Nyakato 


PCM 


2600 


S0686/0114 


Raymond Karoli 


Chato 


Musoma 


EGM 


2601 


S 1468/00 11 


Ramadhani Kaisi 


Chaume 


Tunduru 


HGL 


2602 


S4035/0046 


Herbeth John 


Chekelei 


Galanos 


HGE 


2603 


S4035/0047 


Idd Amiri Juma 


Chekelei 


Galanos 


HGK 


2604 


S2727/0015 


Yohana Mathias Ninga 


Chemba 


Mwenge 


HGK 


2605 


S4 170/0022 


Athumani Hassan Mazala 


Chem-bande 


Kibasila (day) 


HGK 


2606 


S4 170/0023 


Haji Dauda Kamugisha 


Chem-bande 


Tambaza (day) 


EGM 


2607 


S41 70/0026 


Hudhaifa Yaseen Ahmad 


Chem-bande 


Galanos 


EGM 


2608 


S41 70/0027 


Hussein Badi Pashua 


Chem-bande 


Mtwara Tech. 


PCB 


2609 


S4 170/0033 


Ng'amo Abdallah Ng'amo 


Chem-bande 


Kibasila (day) 


EGM 


2610 


S41 70/0034 


Nyamvi Hassan Ruzyego 


Chem-bande 


Bwiru Boys 


EGM 


2611 


S4 170/0040 


Sufian Hamisi Kitemwe 


Chem-bande 


Tambaza (day) 


EGM 


2612 


S098 1/0048 


Isaya Emmanuel Hosea 


Chemchem 


Nsumba 


HGL 


2613 


S2990/0038 


Masanja Kisimba 


Chenge 


Ihungo 


PCB 


2614 


S2990/0053 


Yohana Michael 


Chenge 


Mara 


EGM 


2615 


S41 27/0039 


Boniface H. Boniface 


Chetu 


Sengerema 


CBG 


2616 


S21 43/0060 


Daud Venance 


Cheyo 


Biharamulo 


EGM 


2617 


S21 43/0066 


Frank Simba 


Cheyo 


llongero 


PCB 


2618 


S21 43/0067 


Geofrey Mwombeki 


Cheyo 


Pugu 


PCB 


2619 


S21 43/0072 


Innocent Mkama 


Cheyo 


Kaliua 


PCB 


2620 


S21 43/0082 


Kiuta Kodector 


Cheyo 


Sengerema 


PCM 


2621 


S21 43/0089 


Mussa Kimolo 


Cheyo 


ArushaTechnical. 


MEC 


2622 


S21 43/0091 


Mwita Marwa 


Cheyo 


Oswald Mang'ombe 


PCB 


2623 


S21 43/0097 


Nicholaus Moses 


Cheyo 


Bihawana 


PCB 


2624 


S21 43/01 11 


Salum Ramadhan 


Cheyo 


Milambo 


PCB 


2625 


S21 43/01 13 


Seleman Ngosha 


Cheyo 


Binza 


CBG 


2626 


S21 43/01 16 


Siasa Jumanne 


Cheyo 


Pugu 


PCB 


2627 


S2 143/0 122 


Wenseslaus Shirima 


Cheyo 


Kaliua 


PCB 


2628 


S2738/0019 


Clement Charles Masine 


Chibelela 


Kifaru 


HGE 


2629 


S01 05/0001 


Abdallah Juma 


Chidya 


Namabengo 


HGL 


2630 


S01 05/0002 


Abdallah Mohamedi 


Chidya 


Mahiwa 


HGK 


2631 


S01 05/0004 


Ahadi Peter 


Chidya 


Tosamaganga 


EGM 


2632 


S01 05/0006 


Ahmadi Saidi 


Chidya 


Tunduru 


HGK 


2633 


S01 05/0009 


Ally M Mzee 


Chidya 


Mahiwa 


CBG 


2634 


S01 05/001 2 


Athumani T Mohamedi 


Chidya 


Ndanda 


HKL 


2635 


S01 05/001 4 


Beatus B Komba 


Chidya 


Lyamungo 


EGM 


2636 


S01 05/001 7 


David Charles 


Chidya 


Kibiti 


PCM 


2637 


S01 05/0020 


Ernest E Ngonyani 


Chidya 


Tunduru 


HGK 


2638 


S01 05/0021 


Fahamuel Goodluck 


Chidya 


Kwiro 


EGM 


2639 


S01 05/0023 


Gadafi C Makanwa 


Chidya 


Lyamungo 


EGM 


2640 


S01 05/0025 


Gilbert Isaiah 


Chidya 


Ndanda 


HGL 


2641 


S01 05/0028 


Haki Hamisi 


Chidya 


Mtwara Tech. 


PCB 


2642 


S01 05/0030 


Hamisi B Dadi 


Chidya 


Lindi 


HGL 


2643 


S01 05/0036 


Imani Soloko 


Chidya 


Kigonsera 


PCB 


2644 


S01 05/0037 


Isaya E Ng'aso 


Chidya 


Tosamaganga 


PGM 


2645 


S01 05/0043 


Juma K Mketo 


Chidya 


Tunduru 


HGL 


2646 


S01 05/0052 


Mkongojo Omari 


Chidya 


Kibiti 


PCB 54 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2647 


S01 05/0058 


Muksini Idrisa 


Chidya 


Usagara 


CBG 


2648 


S01 05/0059 


Mussa Raido 


Chidya 


llboru 


HGL 


2649 


S01 05/0062 


Nico Jonathan 


Chidya 


Bwiru Boys 


EGM 


2650 


S01 05/0063 


Nyige Abdallah 


Chidya 


Lindi 


HKL 


2651 


S01 05/0067 


Rahimu Athmani 


Chidya 


Lwangwa 


HGL 


2652 


S01 05/0071 


Revocatus E Millanzi 


Chidya 


Lindi 


EGM 


2653 


S01 05/0072 


Richard Emmanuel 


Chidya 


Lindi 


PGM 


2654 


S01 05/0075 


Saidi H Mkulile 


Chidya 


Njombe 


EGM 


2655 


S01 05/0077 


Seif H Ally 


Chidya 


Makita 


CBG 


2656 


S01 05/0078 


Selemani Issa 


Chidya 


Galanos 


EGM 


2657 


S01 05/0081 


Sharouz S Changu 


Chidya 


Mbekenyera 


HGL 


2658 


S01 05/0083 


Steven Betsaita 


Chidya 


Mbekenyera 


HGL 


2659 


S01 05/0089 


Witgar M. Nnembuka 


Chidya 


Liwale High 


HGK 


2660 


S1 01 3/0060 


Augustino E Margwe 


Chief Dodo Day 


Lyamungo 


EGM 


2661 


S1 01 3/0068 


Elia J Ako 


Chief Dodo Day 


Sengerema 


HGE 


2662 


S1 01 3/0093 


John J Saqware 


Chief Dodo Day 


Lyamungo 


EGM 


2663 


S1013/0101 


Mayunga K Mirambo 


Chief Dodo Day 


Mwenge 


CBG 


2664 


S1 01 3/01 06 


Mohamed A Siima 


Chief Dodo Day 


Karatu 


HGK 


2665 


S1 01 3/01 08 


Mohamed S Swalehe 


Chief Dodo Day 


Lyamungo 


HGL 


2666 


S1 01 3/01 16 


Paschal F Ng'aida 


Chief Dodo Day 


Ihungo 


CBG 


2667 


S1 01 3/01 19 


Paulo S Sambula 


Chief Dodo Day 


Lyamungo 


CBA 


2668 


S1 01 3/01 25 


Qwendo S Hhayma 


Chief Dodo Day 


Mkuu 


PCB 


2669 


S1 01 3/01 28 


Rogate J Damiano 


Chief Dodo Day 


Lyamungo 


HGK 


2670 


S1 01 3/01 39 


Yosia M Boki 


Chief Dodo Day 


Lyamungo 


EGM 


2671 


S3333/0063 


Samwel Rafael Asecheka 


Chief Gejaru 


Engutoto 


HKL 


2672 


S1 61 0/0087 


Andrew Y Mwanyika 


Chief Kidulile 


Iwawa 


HGL 


2673 


S1 61 0/0088 


Babu H Mwanyika 


Chief Kidulile 


Kyela 


HGL 


2674 


S1 61 0/01 13 


Hamphrey H Haule 


Chief Kidulile 


Njombe 


PGM 


2675 


S1 61 0/01 14 


Hosea S Haule 


Chief Kidulile 


Njombe 


EGM 


2676 


S1 61 0/01 17 


Isdory L Mwinuka 


Chief Kidulile 


Rungwe 


PCM 


2677 


S1 61 0/01 29 


Joshua K Ngogo 


Chief Kidulile 


Lwangwa 


PCM 


2678 


S1 61 0/01 33 


Laurent T Kayombo 


Chief Kidulile 


Rungwe 


PCM 


2679 


S1 61 0/01 36 


Majuto M Dastan 


Chief Kidulile 


Ulayasi 


HGK 


2680 


S1 61 0/01 42 


Oresto E Mchilo 


Chief Kidulile 


Rungwe 


PCM 


2681 


S3877/0110 


Omary Basheka 


Chief Ntinginya 


Mara 


HGE 


2682 


S351 4/0091 


Hamisi Mtoo 


Chifu Mang'enya 


Same 


PCM 


2683 


S3514/0114 


Martin James 


Chifu Mang'enya 


Milambo 


PCM 


2684 


S3514/0115 


Martin Silas 


Chifu Mang'enya 


Minaki 


EGM 


2685 


S1 788/001 2 


Bahati Nkilijiwa Petro 


Chigunga 


Kalangalala 


PCM 


2686 


S1 788/001 8 


Edward Lutagwa Elias 


Chigunga 


Lukole 


HGK 


2687 


S2898/0020 


Noah Meshack Mazengo 


Chihanga 


Milambo 


PGM 


2688 


S1 122/0023 


Charles G. Mbembela 


Chikanamlilo 


Sumbawanga 


HKL 


2689 


S1 122/0036 


Joseph M Sichalwe 


Chikanamlilo 


lleje 


HGL 


2690 


S1 122/0037 


Kelvin O Siame 


Chikanamlilo 


Namabengo 


HGK 


2691 


S1 122/0048 


Samson Simtala 


Chikanamlilo 


Ulayasi 


CBG 


2692 


S1 122/0052 


Victor L Siwakwi 


Chikanamlilo 


Njombe 


EGM 


2693 


S1 079/0047 


Japhet Nyalandu Damian 


Chikuyu 


Galanos 


EGM 


2694 


S0972/0015 


Christopher Andrew Yohana 


Chilonwa 


Changarawe 


HGK 


2695 


S0972/0031 


Sauli Bezaleli Chomola 


Chilonwa 


Engutoto 


HGL 55 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2696 


S0477/0024 


Daniel Said Mwepa 


Chimala 


Madibira 


HGK 


2697 


S2032/0054 


Alex Enyasi Rafael 


Chinangali 


Minaki 


EGM 


2698 


S2032/0064 


Athumani Omari Mshana 


Chinangali 


Sadani 


PCB 


2699 


S2032/0077 


Fadhili Athumani Mheta 


Chinangali 


Dodoma 


CBG 


2700 


S2032/0079 


Fanuel George Lenjene 


Chinangali 


Mbeya Inst. 


ARC 


2701 


S2032/0082 


Francis Godwini Ijengo 


Chinangali 


Pugu 


PCM 


2702 


S2032/0090 


Ibrahim Abdallah Mbonde 


Chinangali 


Mpwapwa 


PCM 


2703 


S2032/0102 


Jeheli B Mushi 


Chinangali 


Ndanda 


PCB 


2704 


S2032/0120 


Noel Zacharia Kiwelo 


Chinangali 


Njombe 


PGM 


2705 


S2032/0128 


Rashid Abdallah Mussa 


Chinangali 


Dodoma 


CBG 


2706 


S2032/0134 


Samwel Deo Kasandiko 


Chinangali 


Kibiti 


PCM 


2707 


S2032/0136 


Selemani Ally Almasi 


Chinangali 


Galanos 


ECA 


2708 


S2438/0014 


Ernest Jairos Maluula 


Chinyika 


Mwenge 


EGM 


2709 


S2443/0006 


Aloyce Mosi Ibiga 


Chipanga 


Njombe 


HGL 


2710 


S2439/0010 


George William Sijila 


Chipogoro 


Malagarasi 


CBG 


2711 


S2439/001 1 


Hosea Manyika Fweda 


Chipogoro 


Matema Beach 


HGL 


2712 


S31 99/0026 


Alex Agnely Kisunjulu 


Chisano 


Kwiro 


EGM 


2713 


S31 99/0029 


Ayoub Shola Langson 


Chisano 


Kwiro 


PCM 


2714 


S31 99/0046 


Samuel Award Kandonga 


Chisano 


Tukuyu 


PCM 


2715 


S1 552/0026 


Emmanuel Stephen 


Chisenga 


Mambwe 


PCM 


2716 


S1 552/0027 


Enock Esaya 


Chisenga 


Kantalamba 


HGL 


2717 


S1 552/0032 


Florence Julius 


Chisenga 


Tosamaganga 


EGM 


2718 


S1 552/0038 


James Mpepo 


Chisenga 


Usevya 


HGL 


2719 


S1 552/0062 


Shomvi Nasolo 


Chisenga 


Kantalamba 


HGL 


2720 


S341 6/0069 


Daniel M Cleophace 


Chisorya 


Kifaru 


HKL 


2721 


S341 6/0079 


Elias M Aroun 


Chisorya 


Mahiwa 


PCM 


2722 


S341 6/0080 


Elias M Juma 


Chisorya 


Oswald Mang'ombe 


PCB 


2723 


S341 6/0093 


Faustine S Garabilo 


Chisorya 


Nyakato 


PCM 


2724 


S341 6/0096 


Focus L Saulo 


Chisorya 


Tarime 


PCM 


2725 


S3416/0108 


James M Nangalya 


Chisorya 


Mara 


HGK 


2726 


S3416/0158 


Mjaga F Kanyasi 


Chisorya 


Milambo 


PCB 


2727 


S3416/0172 


Ng'ara G Raphael 


Chisorya 


Oswald Mang'ombe 


PGM 


2728 


S3416/0177 


Paulo S Masululi 


Chisorya 


Karatu 


PCB 


2729 


S3416/0194 


Titus M Emmanuel 


Chisorya 


Nsumba 


HGL 


2730 


S2053/0103 


Salumu Athuman Mkupete 


Chita 


Kilangalanga 


PCB 


2731 


S2053/0116 


Windren Wndren Mhavile 


Chita 


Kilangalanga 


PCB 


2732 


S1 760/0035 


Abel Zebedayo 


Chitengule 


Geita 


EGM 


2733 


S1 760/0036 


Alex Japhet 


Chitengule 


Tarime 


HKL 


2734 


S 1760/0039 


Aloyce E Mwoja 


Chitengule 


Pugu 


PCM 


2735 


S 1760/0040 


Amon Ching'oro 


Chitengule 


Musoma 


PCM 


2736 


S1 760/0048 


Baraka Busumbiro 


Chitengule 


Sengerema 


PCB 


2737 


S1 760/0054 


Boniphace Josia 


Chitengule 


Nsumba 


PCM 


2738 


S1 760/0074 


Erick Samson 


Chitengule 


Ngudu 


CBG 


2739 


S1 760/0078 


Faustine Mwoya 


Chitengule 


Meatu 


CBG 


2740 


S1 760/0092 


Hasan Omary 


Chitengule 


Magu 


PCB 


2741 


S1 760/01 06 


Joseph R Ndira 


Chitengule 


Ndanda 


PCB 


2742 


S1 760/01 04 


Josephat Janes 


Chitengule 


Geita 


HGE 


2743 


S1 760/01 07 


Jovinary Adam 


Chitengule 


Nsumba 


HGL 


2744 


S1 760/01 30 


Marwa S Mwita 


Chitengule 


Sengerema 


HGE 56 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2745 


S1 760/01 62 


Rogesheni Muyabi 


Chitengule 


Kalangalala 


PCM 


2746 


S1 760/01 70 


Shaban Ramadhani 


Chitengule 


Lyamungo 


HGL 


2747 


S1 760/01 71 


Shukrani Cyprian 


Chitengule 


Bwiru Boys 


EGM 


2748 


S1 760/01 79 


Sylvester Mateso 


Chitengule 


Bihawana 


HGL 


2749 


S1 760/01 83 


Zacharia Kainda 


Chitengule 


Geita 


HGL 


2750 


S2927/0008 


Edvance K Sichula 


Chitete 


Mkuu 


HGE 


2751 


S2927/0020 


Justin K Simchimba 


Chitete 


lleje 


HGL 


2752 


S33 18/0036 


Hosseni O. Issa 


Chogo 


Moshi Tech. 


PCM 


2753 


S3191/0025 


Musa Mnadi 


Chokaa 


Tukuyu 


EGM 


2754 


S3832/0042 


Juma Sylivester 


Choma 


Shinyanga 


PCM 


2755 


S3832/0055 


Samwel Zacharia 


Choma 


Biharamulo 


EGM 


2756 


S041 9/0059 


Abasi Shafii Zanga 


Chome 


Njombe 


PCM 


2757 


S041 9/0060 


Daniel David Babere 


Chome 


Nsumba 


PGM 


2758 


S041 9/0065 


Elibariki Emmanuel Chambua 


Chome 


Msamala 


HGL 


2759 


S041 9/0075 


Isdori Ikundaeli Mtunga 


Chome 


Mwenge 


HGE 


2760 


S041 9/0076 


Japhet Petro Mduma 


Chome 


Sanya Juu 


PCM 


2761 


S041 9/0078 


John Stephano Masaka 


Chome 


llongero 


PCB 


2762 


S041 9/0084 


Mark Abisalom Mtalika 


Chome 


Biharamulo 


EGM 


2763 


S041 9/0085 


Patrick Boi Simboy 


Chome 


Mwenge 


PCB 


2764 


S041 9/0086 


Pius Adekto Sylvester 


Chome 


Irksongo 


HGK 


2765 


S041 9/0090 


Samuel Godfrey Mchome 


Chome 


Biharamulo 


EGM 


2766 


S041 9/0093 


Wazoel Godfrey Mghamba 


Chome 


Musoma 


PGM 


2767 


S41 87/001 2 


Bundala Enock 


Chona 


Kigoma 


HGK 


2768 


S41 87/001 3 


Cheyo Dalali 


Chona 


Tanga Tech. 


PCB 


2769 


S41 87/001 6 


Dotto Masigani 


Chona 


Oswald Mang'ombe 


PCM 


2770 


S41 87/001 7 


Emmanuel Donald 


Chona 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


2771 


S41 87/0027 


Paul Tito 


Chona 


Same 


CBG 


2772 


S41 87/0029 


Siyajali Lazaro 


Chona 


Binza 


CBG 


2773 


S41 87/0030 


Sylivester Paschal 


Chona 


Ihungo 


PCM 


2774 


S3764/0051 


Hussein Idrisa Rajabu 


Christopher 


Nyerere/migoli 


HGL 


2775 


S3764/0067 


Richard Masunga Charles 


Christopher 


Bwiru Boys 


PCM 


2776 


S0588/0083 


Kulwa Masanja 


Chumvi Wazazi 


Kaliua 


PCM 


2777 


S0588/0085 


Linus Abel 


Chumvi Wazazi 


Milambo 


PCB 


2778 


S0587/0032 


Brown I Ngazi 


Chunya 


Iwalanje 


PCM 


2779 


S0587/0038 


Felix F Chaula 


Chunya 


Kyela 


PCB 


2780 


S0587/0045 


Mwasele E Mwasalanje 


Chunya 


Kigoma 


HGE 


2781 


S0587/0052 


Sijali J Mwanjwega 


Chunya 


Tukuyu 


HKL 


2782 


S1 650/001 4 


Godfrey Petro Kaleme 


Chunyu 


Changarawe 


HGK 


2783 


S1 650/001 8 


Mayuma Mayuma George 


Chunyu 


Vudoi 


HGL 


2784 


S 1650/0021 


Mussa Jobu Makuo 


Chunyu 


Abed A. Karume 


HGL 


2785 


S1 650/0027 


Yesse Stanley Sagasa 


Chunyu 


Nyerere/migoli 


HKL 


2786 


S0806/0163 


Abdulkarim Issa Ramadhani 


City 


Dodoma 


CBG 


2787 


S0806/0174 


Amour Ramadhan Amour 


City 


Sengerema 


PGM 


2788 


S0806/0182 


Baraka Isaya Sigani 


City 


Mbeya Inst. 


LAB 


2789 


S0806/0199 


Emannuel K Chidesa 


City 


Kilosa 


HKL 


2790 


S0806/0205 


Erick Evarist Udakaa 


City 


Rungwe 


PCB 


2791 


S0806/0208 


Exavery Joseph Mrosso 


City 


Kwiro 


PCM 


2792 


S0806/0253 


Minani Augustino Mphayokulel 


City 


Sengerema 


PCB 


2793 


S0806/0254 


Mussa Daimon Chalinze 


City 


Nyerere/migoli 


HKL 57 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2794 


S0806/0261 


Onesmo Patrick Mboma 


City 


Bihawana 


PCB 


2795 


S0806/0277 


Samwel Peter Kissa 


City 


Bagamoyo 


PCM 


2796 


S0806/0290 


Victor Wilick Mnyema 


City 


Nyerere/migoli 


HKL 


2797 


S3075/0021 


Cletus Paul Mmassy 


Cyrili 


Chami 


Isongole 


HGL 


2798 


S3075/0031 


John Paschal Assenga 


Cyrili 


Chami 


Minaki 


HKL 


2799 


S3075/0037 


Paschal Charles Chuwa 


Cyrili 


Chami 


Oswald Mang'ombe 


PGM 


2800 


S3075/0040 


Priscus Josephati Kimaro 


Cyrili 


Chami 


Minaki 


EGM 


2801 


S3075/0043 


Shadrack Augustus Senya 


Cyrili Chami 


Mara 


EGM 


2802 


S1621/0014 


Agripa R Msakusi 


D.c.t. 


ubilee 


Kisarika 


PCB 


2803 


S1621/0020 


Frank Dismas Mushi 


D.c.t. 


ubilee 


Dodoma (day) 


PCM 


2804 


S1 621 /0024 


Goodluck Laurian Guga 


D.c.t. 


ubilee 


Dodoma (day) 


PCM 


2805 


S1 621 /0028 


Issa Jasiri Mligo 


D.c.t. 


ubilee 


Longido 


CBG 


2806 


S1 621 /0029 


Joannes Ishengoma Bilasho 


D.c.t. 


ubilee 


Moshi Tech. 


PCM 


2807 


S1 621 /0030 


Johansen Kato Bilasho 


D.c.t. 


ubilee 


Mwinyi 


CBG 


2808 


S1 621 /0032 


Maneno Chikoti 


D.c.t. 


ubilee 


Bariadi 


PGM 


2809 


S1 621 /0034 


Mbeleselo Benson George 


D.c.t. 


ubilee 


Ifunda Tech. 


PCB 


2810 


S1 621 /0035 


Michael Osmund Kapinga 


D.c.t. 


ubilee 


Usagara 


CBG 


2811 


S1 621 /0039 


Paul Ayubu Nadoo 


D.c.t. 


ubilee 


Iwawa 


HGL 


2812 


S1621/0041 


Raphael Christopher Mkande 


D.c.t. 


ubilee 


Bihawana 


CBG 


2813 


S1 621 /0042 


Stephen Albert Bura 


D.c.t.jubilee 


Umbwe 


CBG 


2814 


S2805/0084 


Joshua Jonas Mbilinyi 


Dabaga 


Tosamaganga 


EGM 


2815 


S2805/0088 


Keni Bernard Lulenga 


Dabaga 


Mwakavuta 


HGL 


2816 


S2805/0101 


Robert Loti Nyamoga 


Dabaga 


Iwawa 


HGK 


2817 


S1 11 7/0026 


Tumaini Alex Samson 


Dabalo 


Sengerema 


PGM 


2818 


S1 358/0093 


Joshua Yona Ammi 


Dabil 


Same 


PCM 


2819 


S1 358/01 05 


Philmon Paschal Umbayda 


Dabil 


Lulumba 


PCM 


2820 


S1 358/01 09 


Tiofili Kasmir Ammo 


Dabil 


Moshi Tech. 


PCB 


2821 


S1 358/01 11 


Yuda Sebastian Tarmo 


Dabil 


Moshi 


PCB 


2822 


S1 240/001 9 


Amos Zacharia 


Dakama 


Kalangalala 


PCB 


2823 


S1 240/0021 


Bahati Issa 


Dakama 


Shinyanga 


PCB 


2824 


S 1240/0023 


Bundala Omary 


Dakama 


Kabanga 


CBG 


2825 


S1 240/0027 


Ezekiel Joseph 


Dakama 


Kabanga 


CBG 


2826 


S1 240/0028 


Franco Benjamin 


Dakama 


Rutabo 


HGL 


2827 


S1 240/0034 


John Stephen 


Dakama 


Kigoma 


HGL 


2828 


S1 240/0035 


Julius Juma 


Dakama 


Geita 


HGL 


2829 


S1 240/0038 


Leonard Simon 


Dakama 


Meatu 


CBG 


2830 


S1 240/0046 


Peter Maganga 


Dakama 


Mwenge 


PCM 


2831 


S1 240/0050 


Simon Joseph 


Dakama 


Shinyanga 


EGM 


2832 


S226 1/0033 


Daniel Methew Oambaro 


Daniel Noud 


Dareda 


CBG 


2833 


S2261/0036 


Daudi Owari Saktay 


Daniel Noud 


Makiba 


HGL 


2834 


S2261/0047 


Jackson Moses Deemay 


Daniel Noud 


Vudoi 


HGK 


2835 


S2261/0052 


Marco Hhawu Bura 


Daniel Noud 


Mwenge 


PCM 


2836 


S226 1/0053 


Martin Ama Bayo 


Daniel Noud 


Tosamaganga 


PCM 


2837 


S2261/0056 


Musa Gidarosta Bonga 


Daniel Noud 


Maji Ya Chai 


HKL 


2838 


S2261/0059 


Nicolaus Leonard Dakho 


Daniel Noud 


Galanos 


HGE 


2839 


S1 075/0068 


Amani F Mtui 


Darajani 


Kisarika 


PCB 


2840 


S 1075/0074 


Bernard G Mushi 


Darajani 


Galanos 


CBA 


2841 


S1 075/0083 


Edesi K Leveri 


Darajani 


Karatu 


PCM 


2842 


S1 075/0095 


Fredy H Isowe 


Darajani 


Longido 


PCB 58 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2843 


S1 075/0099 


Godlisten D Chonjo 


Darajani 


Sengerema 


HGE 


2844 


S1 075/01 03 


Hagai S Moshi 


Darajani 


Musoma 


PGM 


2845 


S1 075/01 09 


James V Nyimbo 


Darajani 


Moshi 


PCB 


2846 


S1 075/01 19 


Nickson S Mlay 


Darajani 


Minaki 


HKL 


2847 


S0643/0090 


Abel Thomas Faustin 


Dareda 


Galanos 


CBA 


2848 


S0643/0092 


Alfred Abdul Mfangavo 


Dareda 


Lyamungo 


EGM 


2849 


S0643/0102 


Benedict Kosmas Walfugang 


Dareda 


Mwika 


EGM 


2850 


S0643/0107 


Denis Julius Bayo 


Dareda 


Bariadi 


PGM 


2851 


S0643/0110 


Elifuraha Elisha 


Dareda 


Karatu 


PCM 


2852 


S0643/0120 


Eusebi Leonard John 


Dareda 


Kibiti 


PCB 


2853 


S0643/0122 


Fadhil DominickTanti 


Dareda 


Kalangalala 


PCM 


2854 


S0643/0131 


Godlizen Firmin Philipo 


Dareda 


Lulumba 


PCM 


2855 


S0643/0137 


January Beda Yasenti 


Dareda 


Lyamungo 


CBA 


2856 


S0643/0144 


Joseph Edward Ng'adi 


Dareda 


Galanos 


CBA 


2857 


S0643/0148 


Joshua Jacobo Mathayo 


Dareda 


Karatu 


HGE 


2858 


S0643/0156 


Mai Manimo Wiwi 


Dareda 


Milambo 


PGM 


2859 


S0643/0163 


Nelson Muhale Nii 


Dareda 


Moshi Tech. 


PCM 


2860 


S0643/0167 


Pascal Tito Nicobert 


Dareda 


Lyamungo 


HGL 


2861 


S0643/0172 


Petro Edward Qoli 


Dareda 


Dareda 


CBG 


2862 


S0643/0176 


Revocatus Joseph Shayo 


Dareda 


Bihawana 


PCB 


2863 


S0643/0182 


Simon Elly Murungan 


Dareda 


Lyamungo 


HGE 


2864 


S0643/0185 


Theonas Dionice Doita 


Dareda 


Songea Boys 


PCB 


2865 


S0643/0191 


Victorian Panga Dominick 


Dareda 


Njombe 


PGM 


2866 


S1 045/01 61 


Abdallah Yusufu 


Dar-es-salaam 


Azania (day) 


ECA 


2867 


S1 045/01 64 


Abdul Mashaka 


Dar-es-salaam 


Kibasila (day) 


ECA 


2868 


S1 045/01 62 


Abdulazizi M Makuya 


Dar-es-salaam 


Makiba 


CBG 


2869 


S1 045/01 65 


Abdulrazak Nurdin 


Dar-es-salaam 


Tambaza (day) 


PCB 


2870 


S1 045/01 68 


Abubakar Juma 


Dar-es-salaam 


Mzumbe 


PCB 


2871 


S1 045/01 69 


Abuu Juma 


Dar-es-salaam 


Kigonsera 


PCM 


2872 


S1 045/01 70 


Adam Hamisi 


Dar-es-salaam 


Tambaza (day) 


HKL 


2873 


S1 045/01 72 


Adinani Issa 


Dar-es-salaam 


Liwale High 


HKL 


2874 


S1 045/01 77 


Alex Tumainieli 


Dar-es-salaam 


Mwika 


EGM 


2875 


S1 045/01 80 


Ally Hashimu 


Dar-es-salaam 


Msamala 


PCM 


2876 


S1 045/01 81 


Ally Omary 


Dar-es-salaam 


Bagamoyo 


EGM 


2877 


S1 045/01 83 


Amani Batenga 


Dar-es-salaam 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


2878 


S 1045/0 184 


Andrew Amos 


Dar-es-salaam 


Tambaza (day) 


ECA 


2879 


S1 045/01 92 


Bosco Mbosoli 


Dar-es-salaam 


Ndanda 


PCM 


2880 


S1 045/01 93 


Burhan Juma 


Dar-es-salaam 


Ndanda 


EGM 


2881 


S1 045/01 94 


Charles Antony 


Dar-es-salaam 


Mtwara Tech. 


PCM 


2882 


S1 045/01 95 


Charles Jeremia 


Dar-es-salaam 


Kilangalanga 


PCM 


2883 


S1 045/01 96 


Charles Pascal 


Dar-es-salaam 


Mbeya Inst. 


LAB 


2884 


S1 045/01 98 


Clement Vicent 


Dar-es-salaam 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


2885 


S1 045/01 99 


Cleopini Kazawadi 


Dar-es-salaam 


Galanos 


EGM 


2886 


S 1045/0203 


David John 


Dar-es-salaam 


Tunduru 


HGL 


2887 


S1 045/0208 


Elisha Daniel 


Dar-es-salaam 


Kisarika 


PCB 


2888 


S1 045/021 3 


Faki Jamal 


Dar-es-salaam 


Tambaza (day) 


PCB 


2889 


S1 045/021 7 


Fredrick Peter 


Dar-es-salaam 


ArushaTechnical. 


TRAN 


2890 


S1 045/021 8 


Geofrey Michael 


Dar-es-salaam 


Lufilyo 


HGL 


2891 


S1 045/0225 


Haggai Deo 


Dar-es-salaam 


ArushaTechnical. 


TRAN 59 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2892 


S1 045/0226 


Halfani Juma 


Dar-es-salaam 


Mahiwa 


HGK 


2893 


S1 045/0231 


Hamza Hassan 


Dar-es-salaam 


ArushaTechnical. 


TRAN 


2894 


S 1045/0236 


Hassan Issa 


Dar-es-salaam 


Mahiwa 


HGL 


2895 


S 1045/0242 


Hubert Ruhuza 


Dar-es-salaam 


B. W. Mkapa (day) 


ECA 


2896 


S1 045/0243 


Hussein Abdallah 


Dar-es-salaam 


Tabora Boys 


PCM 


2897 


S1 045/0246 


Hussein Rajabu 


Dar-es-salaam 


Changarawe 


HGK 


2898 


S 1045/0244 


Hussein A Mbegu 


Dar-es-salaam 


Azania (day) 


ECA 


2899 


S 1045/0247 


Ibrahim Kabemba 


Dar-es-salaam 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


2900 


S1 045/0254 


Idrisa Musa 


Dar-es-salaam 


Tunduru 


HKL 


2901 


S1 045/0256 


Imani Maliki 


Dar-es-salaam 


Umbwe 


CBG 


2902 


S 1045/0257 


Isaya Juma 


Dar-es-salaam 


Liwale High 


HKL 


2903 


S 1045/0265 


John Michael 


Dar-es-salaam 


Moshi 


PCB 


2904 


S1 045/0268 


Julius Frimos 


Dar-es-salaam 


ArushaTechnical. 


TRAN 


2905 


S1 045/0272 


Justine Joel 


Dar-es-salaam 


Dar. Institute Techn 


CPT 


2906 


S 1045/0277 


Keneth Lugenge 


Dar-es-salaam 


Tunduru 


PCM 


2907 


S 1045/0279 


Lubuku Apolinary 


Dar-es-salaam 


Kibiti 


PCM 


2908 


S1 045/0282 


Makinya Athumani 


Dar-es-salaam 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


2909 


S1 045/0284 


Mambo Bacco Kondo 


Dar-es-salaam 


Azania (day) 


ECA 


2910 


S1 045/0285 


Masoud H Masoud 


Dar-es-salaam 


Madibira 


HKL 


2911 


S 1045/0290 


Michael Julius 


Dar-es-salaam 


Azania (day) 


PCB 


2912 


S1 045/0305 


Noel Jackson 


Dar-es-salaam 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


2913 


S1 045/0311 


Oswin David 


Dar-es-salaam 


Ndanda 


PCB 


2914 


S1 045/031 2 


Peter Colman 


Dar-es-salaam 


llboru 


PCM 


2915 


S1 045/031 4 


Peter Katembwa 


Dar-es-salaam 


Kigonsera 


PCM 


2916 


S1 045/031 5 


Peter Shekiondo 


Dar-es-salaam 


Mbeya Inst. 


CPT 


2917 


S1 045/031 8 


Rahim Abdul 


Dar-es-salaam 


Dar. Institute Techn 


CIV 


2918 


S1 045/031 9 


Rajabu Abdallah 


Dar-es-salaam 


Mkuu 


PCB 


2919 


S 1045/0324 


Ramson Khanif 


Dar-es-salaam 


Galanos 


ECA 


2920 


S1 045/0330 


Said Yusuph 


Dar-es-salaam 


Umbwe 


ECA 


2921 


S1 045/0333 


Salim Selemani 


Dar-es-salaam 


Kibasila (day) 


EGM 


2922 


S 1045/0335 


Salum Juma 


Dar-es-salaam 


ArushaTechnical. 


TRAN 


2923 


S 1045/0336 


Salum Kisuguru 


Dar-es-salaam 


Tambaza (day) 


ECA 


2924 


S1 045/0340 


Samwel Singwana 


Dar-es-salaam 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


2925 


S1 045/0352 


Stephano Geofrey 


Dar-es-salaam 


Mbeya Inst. 


ARC 


2926 


S 1045/0356 


Steven Gervas 


Dar-es-salaam 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


2927 


S 1045/0357 


Tabarani Hamisi 


Dar-es-salaam 


Mwinyi 


CBG 


2928 


S1 185/0048 


Fabian A. Chipuli 


Dar-es-salaam Baptist 


Ndanda 


HKL 


2929 


S1 185/0060 


Nolasco J Kanje 


Dar-es-salaam Baptist 


Ndanda 


HGE 


2930 


S0785/0053 


Alanus Deogratius Kanyambo 


Dar-es-salaam Christian Se 


Lindi 


HGK 


2931 


S0785/0064 


Fadhili Ayoub Ndege 


Dar-es-salaam Christian Se 


Lindi 


PGM 


2932 


S0785/0075 


John Kumburu Isdory 


Dar-es-salaam Christian Se 


Sengerema 


PGM 


2933 


S0785/0089 


Romward John Tumbila 


Dar-es-salaam Christian Se 


Mahiwa 


PCM 


2934 


S1 276/001 7 


Stephen S Kimaro 


Dar-es-salaam Prime 


Lugoba 


PCB 


2935 


S0848/0095 


Betrino D Mathayo 


Daudi 


Lyamungo 


CBA 


2936 


S0848/0100 


Daniel D Sulle 


Daudi 


Sanya Juu 


PCB 


2937 


S0848/0103 


Daniel S Amma 


Daudi 


Lyamungo 


CBA 


2938 


S0848/0113 


Emanuel D Tluway 


Daudi 


Lyamungo 


PCB 


2939 


S0848/0118 


Emanuel S Burra 


Daudi 


Kilangalanga 


PCM 


2940 


S0848/0124 


Faustini W Mmari 


Daudi 


Moshi 


PCB 60 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2941 


S0848/0125 


George S Simon 


Daudi 


Geita 


EGM 


2942 


S0848/0148 


Paschal B Axweso 


Daudi 


Irksongo 


HGL 


2943 


S0848/0149 


Paschal J Malley 


Daudi 


Moshi 


PCM 


2944 


S0848/0156 


Paulo A Meta 


Daudi 


Tosamaganga 


EGM 


2945 


S0848/0170 


Samwel R Sighis 


Daudi 


Mwika 


EGM 


2946 


S3631/0020 


Alex Remy Kessy 


De Paul 


Ndanda 


CBG 


2947 


S3631/0021 


Athuman Hemedi Juma 


De Paul 


Tosamaganga 


PCM 


2948 


S3631/0026 


Erickson Samwel Matasu 


De Paul 


Minaki 


EGM 


2949 


S363 1/0028 


Fikiri Faraji Ponera 


De Paul 


Ifunda Tech. 


PGM 


2950 


S3631/0031 


Gabriel Godwin Mwakalasya 


De Paul 


Njombe 


EGM 


2951 


S3631/0037 


Joseph Kanisius Munyuku 


De Paul 


Kigonsera 


PCB 


2952 


S3631/0041 


Ponsianus Gwerino Kihaga 


De Paul 


Songea Boys 


PCM 


2953 


S3631/0042 


Robert Abdon Kapinga 


De Paul 


Lyamungo 


EGM 


2954 


S363 1/0043 


Sadiki Erick Mapunda 


De Paul 


Kigonsera 


PCB 


2955 


S363 1/0045 


William Marko Ngatunga 


De Paul 


Galanos 


EGM 


2956 


S3535/0015 


Christian A Mushi 


Debrabant 


Geita 


HKL 


2957 


S3535/0018 


Juma R Kingambe 


Debrabant 


Azania (day) 


PCM 


2958 


S3535/0024 


Rajabu I Ally 


Debrabant 


Pugu 


PCB 


2959 


S3535/0025 


Rajabu M Mnuma 


Debrabant 


Tambaza (day) 


PCM 


2960 


S3535/0026 


Robyson Robert 


Debrabant 


Lindi 


EGM 


2961 


S3535/0027 


Roland M Sibanilo 


Debrabant 


Njombe 


PCB 


2962 


S3535/0029 


Stanley S Mtalemwa 


Debrabant 


B. W. Mkapa (day) 


HGE 


2963 


S3535/0030 


Stanslaus M Amandus 


Debrabant 


Mbeya Inst. 


MEC 


2964 


S2647/0044 


Didas W Mgimwa 


Denis 


Ihungo 


HGE 


2965 


S2647/0059 


Lawi G Waryoba 


Denis 


Azania (day) 


PCM 


2966 


S2647/0062 


Msese Majura 


Denis 


Ngudu 


HKL 


2967 


S2647/0066 


Rogoro M Waryoba 


Denis 


Morogoro (day) 


HGK 


2968 


S3736/0003 


Necha A Masao 


Destiny 


Mahiwa 


HGL 


2969 


S2094/0040 


Robert Daud 


Didia 


Kalangalala 


HGL 


2970 


S1 71 0/0039 


Dawite Q Lolo 


Diego 


Karatu 


PCB 


2971 


S1 71 0/0047 


Emanuel J Bajuta 


Diego 


Ganako 


HGL 


2972 


S1 71 0/0054 


Inocent M Karengi 


Diego 


Kwiro 


CBG 


2973 


S1 71 0/0069 


Paulo lllakwahhi 


Diego 


Karatu 


PCM 


2974 


S1 71 0/0070 


Peter J Panga 


Diego 


Tarime 


PCB 


2975 


S1 71 0/0073 


Peter S Panga 


Diego 


Lyamungo 


PCB 


2976 


S1 71 0/0077 


Samwel Moshi 


Diego 


Kisarika 


CBG 


2977 


S0978/0064 


Katigelana Semea 


Digodigo 


Karatu 


PCM 


2978 


S0978/0075 


Lebanguti Lekitony 


Digodigo 


Irksongo 


HGL 


2979 


S381 0/0045 


Maiko Chimbuli 


Dihimba 


Tunduru 


HGK 


2980 


S2821/0064 


Damiano E Paulo 


Dinamu 


Karatu 


PCM 


2981 


S2821/0067 


Daniel K Afaaya 


Dinamu 


Mara 


EGM 


2982 


S282 1/0073 


Emanuel C Anney 


Dinamu 


Tarakea 


PCM 


2983 


S2821/0079 


Emanuel YGurti 


Dinamu 


Sanya Juu 


PCB 


2984 


S2821/0081 


Farajael Y Boessa 


Dinamu 


Same 


HGK 


2985 


S2821/0098 


Malkiadi T Paschal 


Dinamu 


Karatu 


PCM 


2986 


S2821/0110 


Paulo J Joseph 


Dinamu 


Muheza 


PCB 


2987 


S2821/0117 


Petro P Sebastian 


Dinamu 


Kongwa 


PCB 


2988 


S4273/0082 


Said Halfan Pendo 


Diongoya 


Mahiwa 


CBG 


2989 


S3338/0016 


Emanuel Danford Gidamarida 


Dirma 


Karatu 


PCM 61 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2990 


S0306/0102 


Abasi Amiri Issa 


Dodoma 


Iwalanje 


HGL 


2991 


S0306/0104 


Abdallah Hussein Kantabulah 


Dodoma 


Wdmi 


WAT 


2992 


S0306/0109 


Alex Festo Mgomba 


Dodoma 


Ifunda Tech. 


PCB 


2993 


S0306/0110 


Alex John Masumbigana 


Dodoma 


Longido 


CBN 


2994 


S0306/01 1 1 


Alex Wilbert Mtana 


Dodoma 


Dodoma (day) 


PCB 


2995 


S0306/0113 


Allen PeterTilwe 


Dodoma 


Tanga Tech. 


PCB 


2996 


S0306/0115 


Alpha Joab Makasi 


Dodoma 


Musoma 


HGE 


2997 


S0306/0116 


Amani Chang'a Abdallah 


Dodoma 


Dar. Institute Techn 


CPT 


2998 


S0306/0121 


Azizi Hassani Haruna 


Dodoma 


lyunga 


PCB 


2999 


S0306/0131 


David Marusu Andrew 


Dodoma 


Kilosa 


HKL 


3000 


S0306/0133 


Elisha Joel Ntama 


Dodoma 


Dodoma (day) 


PCM 


3001 


S0306/0138 


Emmanuel Philbert Kajuna 


Dodoma 


Dodoma (day) 


PCM 


3002 


S0306/0141 


Faustine Tarcis Mwenda 


Dodoma 


Nsumba 


PCM 


3003 


S0306/0143 


Frank Francis Mwakyosi 


Dodoma 


Minaki 


PCM 


3004 


S0306/0144 


Frank Omary Malilo 


Dodoma 


Tosamaganga 


PCM 


3005 


S0306/0146 


Fredrick Vedastus Mzee 


Dodoma 


Ulayasi 


PCB 


3006 


S0306/0151 


Godson Alex Mrema 


Dodoma 


Moshi Tech. 


PCB 


3007 


S0306/0155 


HamzaAbdul Ramadhani 


Dodoma 


Moshi Tech. 


PCB 


3008 


S0306/0160 


Ibrahim Mohamed Ibrahim 


Dodoma 


Muheza 


PCB 


3009 


S0306/0161 


Ishmael Nathani Chiwanga 


Dodoma 


Dodoma (day) 


PCB 


3010 


S0306/0167 


John Richard Mtibua 


Dodoma 


Longido 


CBN 


3011 


S0306/0169 


Joseph Aidan Joel 


Dodoma 


Pugu 


PCB 


3012 


S0306/0173 


Joshua Lazaro Monya 


Dodoma 


ArushaTechnical. 


MEC 


3013 


S0306/0181 


Keneth Moses Peter 


Dodoma 


Ulayasi 


PCB 


3014 


S0306/0187 


Magua Robert Obedi 


Dodoma 


Dodoma (day) 


PCM 


3015 


S0306/0193 


Michael Leonard Nevele 


Dodoma 


Nyerere/migoli 


HKL 


3016 


S0306/0201 


Njonjo Weston Peter 


Dodoma 


Dodoma (day) 


PCB 


3017 


S0306/021 1 


Roman Fidy Roman 


Dodoma 


Sadani 


PCB 


3018 


S0306/0213 


Salim Ahmed Salim 


Dodoma 


Dodoma (day) 


PCB 


3019 


S0306/0214 


Salvatory Gervas Chinkokwa 


Dodoma 


Nsumba 


HKL 


3020 


S0306/0217 


Shafii Azizi Msonde 


Dodoma 


Dodoma (day) 


PCB 


3021 


S0306/0224 


Tito Majorino Msasa 


Dodoma 


Same 


PCB 


3022 


S0307/0096 


Johnson Joseph 


Dodoma Central 


Moshi Tech. 


PCB 


3023 


S3778/0048 


Gaspari N John 


Dohom 


Mwika 


EGM 


3024 


S3778/0059 


Mateo A Ammi 


Dohom 


llula 


HGK 


3025 


S3778/0060 


Matias J Tlatlaa 


Dohom 


Lyamungo 


CBG 


3026 


S3391/0013 


Eliya Enock Gadiye 


Domel 


Longido 


HKL 


3027 


S3391/0014 


Eliya Henge Shauri 


Domel 


Oswald Mang'ombe 


CBG 


3028 


S3391/0034 


Stephen Erro Huche 


Domel 


Mara 


EGM 


3029 


S3391/0035 


Tumaini Joseph Dudiyeck 


Domel 


Songea Boys 


EGM 


3030 


S01 72/0001 


Adolar Ndibalema 


Don Bosco Sem. 


Nyakato 


PCM 


3031 


S01 72/0002 


Anord R Runje 


Don Bosco Sem. 


Ifunda Tech. 


PCB 


3032 


S0 172/0003 


Anthony Kazaura 


Don Bosco Sem. 


Mzumbe 


PCB 


3033 


S01 72/0004 


Athanas K Mkallyah 


Don Bosco Sem. 


Ndanda 


PCB 


3034 


S01 72/0005 


Charles A Chiwambo 


Don Bosco Sem. 


Kigonsera 


PCM 


3035 


S01 72/0006 


Christian Oscar 


Don Bosco Sem. 


Mzumbe 


PCB 


3036 


S01 72/0007 


Cornelius S Mtei 


Don Bosco Sem. 


Same 


PCB 


3037 


S0 172/0008 


Daniel G Adam 


Don Bosco Sem. 


Minaki 


PGM 


3038 


S01 72/0009 


Denis A Stephano 


Don Bosco Sem. 


Lyamungo 


PCB 62 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3039 


S01 72/0010 


Denis D Kabuta 


Don Bosco Sem. 


llboru 


HGL 


3040 


S0 172/00 11 


Deogratias L Maduhu 


Don Bosco Sem. 


Tabora Boys 


PCB 


3041 


S01 72/001 2 


Deogratias N Kibaji 


Don Bosco Sem. 


Malagarasi 


PCM 


3042 


S01 72/001 3 


Deogratias N Lyatuu 


Don Bosco Sem. 


Kibaha 


PCM 


3043 


S01 72/001 4 


Didas R Msele 


Don Bosco Sem. 


llboru 


PCB 


3044 


S01 72/001 5 


Edger G Magorwa 


Don Bosco Sem. 


llboru 


PCM 


3045 


S01 72/001 6 


Emmanuel B Msangila 


Don Bosco Sem. 


Bagamoyo 


HGE 


3046 


S01 72/001 7 


Erasto B Nicholaus 


Don Bosco Sem. 


Kisiwani 


HKL 


3047 


S01 72/001 8 


Festo F Luanda 


Don Bosco Sem. 


Minaki 


PCB 


3048 


S01 72/001 9 


Frances P Mbuzi 


Don Bosco Sem. 


Kibiti 


PCM 


3049 


S01 72/0020 


Francisco P. Lymu 


Don Bosco Sem. 


Minaki 


PGM 


3050 


S01 72/0021 


Fredrick I Lugusi 


Don Bosco Sem. 


llboru 


PCM 


3051 


S01 72/0022 


Fredrick L. Kinigu 


Don Bosco Sem. 


Kongwa 


HGL 


3052 


S0 172/0023 


Fredy D Nzelu 


Don Bosco Sem. 


Tarime 


PCB 


3053 


S01 72/0024 


Fredy E Mapunda 


Don Bosco Sem. 


Msamala 


HGL 


3054 


S01 72/0025 


Gasper Edward 


Don Bosco Sem. 


Mahiwa 


PCB 


3055 


S01 72/0026 


Gerald S Machary 


Don Bosco Sem. 


Ifunda Tech. 


PGM 


3056 


S01 72/0027 


Gilbert T Changalima 


Don Bosco Sem. 


Minaki 


PCB 


3057 


S01 72/0028 


Godfrey Mbaganile 


Don Bosco Sem. 


Minaki 


PGM 


3058 


S0 172/0029 


Humphrey J Materu 


Don Bosco Sem. 


Kigonsera 


PCM 


3059 


S01 72/0030 


Igino Exavery 


Don Bosco Sem. 


Tarime 


PCB 


3060 


S01 72/0031 


Jackson V Kinyunyu 


Don Bosco Sem. 


Kigonsera 


HGL 


3061 


S0 172/0032 


James E Mamboleo 


Don Bosco Sem. 


Mzumbe 


PCB 


3062 


S0 172/0033 


James M Ndomba 


Don Bosco Sem. 


Mzumbe 


PCB 


3063 


S01 72/0034 


James P Lihako 


Don Bosco Sem. 


Minaki 


PCM 


3064 


S01 72/0035 


Lameck F Mgimwa 


Don Bosco Sem. 


Kongwa 


PCB 


3065 


S01 72/0036 


Laurent F Mwanyila 


Don Bosco Sem. 


llboru 


PCM 


3066 


S01 72/0037 


Marko Msukwa 


Don Bosco Sem. 


Ifunda Tech. 


PCB 


3067 


S01 72/0038 


Maximilian Makombe 


Don Bosco Sem. 


Madaba 


HGL 


3068 


S0 172/0039 


Otto T Nyenza 


Don Bosco Sem. 


Tosamaganga 


EGM 


3069 


S0 172/0040 


Peter Frank 


Don Bosco Sem. 


Ulayasi 


HGL 


3070 


S01 72/0041 


Richard G Mwiturubani 


Don Bosco Sem. 


Lindi 


HGL 


3071 


S01 72/0042 


Robert A Mayazi 


Don Bosco Sem. 


Ndanda 


PCB 


3072 


S01 72/0043 


Sunday Chavala 


Don Bosco Sem. 


Nyakato 


PGM 


3073 


S01 72/0044 


Victor Lohay 


Don Bosco Sem. 


Minaki 


PGM 


3074 


S0 172/0045 


Zephaniah L Mange 


Don Bosco Sem. 


Tosamaganga 


EGM 


3075 


S0883/0022 


Alfred Allan Mlenge 


Donbosco-didia 


Iwalanje 


HGL 


3076 


S0883/0025 


Audax John 


Donbosco-didia 


Ngudu 


HGL 


3077 


S0883/0026 


Benedict A. Kanyama 


Donbosco-didia 


Iwalanje 


HGL 


3078 


S0883/0028 


Boniventure Elisha 


Donbosco-didia 


Karatu 


CBA 


3079 


S0883/0029 


Charles J. Singu 


Donbosco-didia 


Malangali 


HKL 


3080 


S0883/0032 


Clement L. Lipu 


Donbosco-didia 


Tunduru 


HGL 


3081 


S0883/0033 


Cornel Bernard 


Donbosco-didia 


Lyamungo 


HKL 


3082 


S0883/0035 


Dickson Venant 


Donbosco-didia 


Lyamungo 


CBA 


3083 


S0883/0036 


Dionisius Tibesigwa 


Donbosco-didia 


Chang'ombe (day) 


PCB 


3084 


S0883/0039 


Eprol T. Mbwilo 


Donbosco-didia 


Oswald Mang'ombe 


PCB 


3085 


S0883/0040 


Fedrick Cheyo 


Donbosco-didia 


Ngudu 


PCB 


3086 


S0883/0041 


Fidel Samwel 


Donbosco-didia 


llongero 


PCB 


3087 


S0883/0043 


George Hamis 


Donbosco-didia 


Karatu 


CBA 63 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3088 


S0883/0044 


Gobe John 


Donbosco-didia 


Kishoju 


HGE 


3089 


S0883/0046 


Hamis Boniphace 


Donbosco-didia 


Kigwe 


HGK 


3090 


S0883/0048 


Jason Kaijage Moses 


Donbosco-didia 


Musoma 


PCM 


3091 


S0883/0049 


Mabula Zenze 


Donbosco-didia 


Malagarasi 


CBG 


3092 


S0883/0050 


Maganga Enock 


Donbosco-didia 


Kongwa 


HGL 


3093 


S0883/0051 


Mahili Robert 


Donbosco-didia 


Kahororo 


EGM 


3094 


S0883/0054 


Mazoya Kumalija 


Donbosco-didia 


Kongwa 


PCB 


3095 


S0883/0055 


Michael James 


Donbosco-didia 


Bagamoyo 


PCB 


3096 


S0883/0059 


Petro Gabriel 


Donbosco-didia 


Tarime 


HGK 


3097 


S0883/0061 


Salum K Mvungi 


Donbosco-didia 


Mbekenyera 


HGL 


3098 


S0883/0062 


Stephen Emmanuel 


Donbosco-didia 


Ngudu 


PCB 


3099 


S0883/0063 


Zengo Kashindye 


Donbosco-didia 


Dar. Institute Techn 


MEC 


3100 


S3473/0022 


Bernard Ernest Lubuva 


Dongo 


Mwenge 


HGE 


3101 


S3473/0025 


Elisha Nathanael Mrabu 


Dongo 


Bihawana 


HGL 


3102 


S3473/0043 


Tesha Yotham Mlahagwa 


Dongo 


Lulumba 


PCM 


3103 


S0453/0036 


Peter Abdalah Bakari 


Dongobesh 


Ganako 


HGK 


3104 


S0453/0038 


Shinje Ngasa Kija 


Dongobesh 


Mwenge 


HGE 


3105 


S4261/0050 


Abdulrahmani Ally 


Dosa Azizi 


Mahiwa 


PCM 


3106 


S4261/0056 


Aloyce Mbonde 


Dosa Azizi 


Malangali 


HGK 


3107 


S4261/0057 


Alphonce Gervas 


Dosa Azizi 


Rungwe 


HKL 


3108 


S4261/0086 


Mussa Ally 


Dosa Azizi 


Kahororo 


HGE 


3109 


S3743/0030 


Memruti M Tarakwa 


Dosidosi 


Vudoi 


HGL 


3110 


S0921/0096 


Alfred Fortunate Ndumbaro 


Dr Salmin Amour 


llongero 


PCM 


3111 


S0921/0110 


Daniel Lyimo Orgenes 


Dr Salmin Amour 


Bihawana 


PCB 


3112 


S0921/0124 


Epafra Joram Ng'eta 


Dr Salmin Amour 


Lulumba 


PCM 


3113 


S0921/0133 


Godfrey Hosea Jackson 


Dr Salmin Amour 


Biharamulo 


EGM 


3114 


S0921/0141 


Ibrahimu Steven Eliufoo 


Dr Salmin Amour 


Minaki 


EGM 


3115 


S0921/0162 


Kilupi Christopher Issac 


Dr Salmin Amour 


Bwiru Boys 


PCM 


3116 


S21 75/0033 


Onesphory Adriano Nkuwi 


Dr. Ali M. Shein 


llongero 


PCM 


3117 


S 1796/0043 


Alfred Gebo 


Dr. Didas Masaburi 


Azania (day) 


PCB 


3118 


S 1796/0045 


Amos Wambura 


Dr. Didas Masaburi 


Mara 


HGE 


3119 


S1 796/0050 


Edrick Massika 


Dr. Didas Masaburi 


Ndanda 


PCB 


3120 


S1 796/0057 


Gaudence G. Mgunda 


Dr. Didas Masaburi 


Kyela 


HGL 


3121 


S1 796/0059 


Hans M. Mring'o 


Dr. Didas Masaburi 


Kyela 


PCM 


3122 


S 1796/0069 


Magila Franco 


Dr. Didas Masaburi 


Kibiti 


PCB 


3123 


S1 796/0071 


Masoud M. Mbeyu 


Dr. Didas Masaburi 


Mbekenyera 


HGL 


3124 


S1 796/0073 


Mbunda A. Mbunda 


Dr. Didas Masaburi 


Tambaza (day) 


PCB 


3125 


S1 796/0085 


Sande John 


Dr. Didas Masaburi 


Ndanda 


PCB 


3126 


S1 796/0090 


Steven P. Kongoche 


Dr. Didas Masaburi 


Ndanda 


PCM 


3127 


S31 03/0022 


Jofrey John 


Dr. Mezger 


Shinyanga 


HGE 


3128 


S3 103/0023 


Luswaga Shilinde 


Dr. Mezger 


Bwiru Boys 


PCM 


3129 


S1 877/01 00 


Daniel R Anthony 


Dr. Nchimbi 


Mwenge 


PCM 


3130 


S1 877/01 06 


Edgar A Magambo 


Dr. Nchimbi 


Wdmi 


WAT 


3131 


S1 877/01 21 


Hamis A Edward 


Dr. Nchimbi 


Milambo 


PCB 


3132 


S 1877/0 124 


llanga L Kishiwa 


Dr. Nchimbi 


Kaliua 


PCM 


3133 


S1 877/01 26 


Isaya H Mwita 


Dr. Nchimbi 


Njombe 


HGL 


3134 


S1 877/01 55 


Magembe M Stephen 


Dr. Nchimbi 


Kagango 


HGL 


3135 


S1 877/01 69 


Masondole S Hussein 


Dr. Nchimbi 


Nyakato 


CBG 


3136 


S 1877/0 179 


Mkude R Mwisarya 


Dr. Nchimbi 


Itigi 


HGL 6I SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3137 


S1 877/01 80 


Mlengela I Lusatho 


Dr. Nchimbi 


Msamala 


PCM 


3138 


S 1877/0 182 


Musa Balele 


Dr. Nchimbi 


Nsumba 


PCM 


3139 


S 1877/0208 


Surati M Mwikwabe 


Dr. Nchimbi 


Chato 


CBG 


3140 


S 1877/0209 


Syambai S Raphael 


Dr. Nchimbi 


Bariadi 


PGM 


3141 


S0947/0139 


Barikieli Bathlomayo Baran 


Dr. Olsen 


Makiba 


HGL 


3142 


S0947/0141 


Daniel Isdori Qamara 


Dr. Olsen 


Moshi Tech. 


PCB 


3143 


S0947/0150 


Elia Emanuely Mlata 


Dr. Olsen 


Lugoba 


HGL 


3144 


S0947/0151 


Elibaraka Christopher Emanuel 


Dr. Olsen 


Galanos 


CBA 


3145 


S0947/0153 


Elifuraha Peter Massay 


Dr. Olsen 


Longido 


HKL 


3146 


S0947/0165 


Emanuely Yoram Lorri 


Dr. Olsen 


Lyamungo 


CBG 


3147 


S0947/0166 


Emily Dominic Maffa 


Dr. Olsen 


Moshi 


PCM 


3148 


S0947/0167 


Ernest Fransis Bayo 


Dr. Olsen 


Lyamungo 


HKL 


3149 


S0947/0170 


Fabiano Tluway Tsere 


Dr. Olsen 


Minaki 


HKL 


3150 


S0947/0172 


Fanuel Michael Bayo 


Dr. Olsen 


Lyamungo 


CBA 


3151 


S0947/0179 


Herson Thomas Tippe 


Dr. Olsen 


Lyamungo 


CBG 


3152 


S0947/0181 


Innocent Elihuruma Massay 


Dr. Olsen 


Lyamungo 


PCB 


3153 


S0947/0186 


Karoli Paskali Sixberti 


Dr. Olsen 


Longido 


HKL 


3154 


S0947/0189 


Martini Gutaa Ammi 


Dr. Olsen 


Lyamungo 


CBA 


3155 


S0947/0191 


Mathayo Efrahim Tippe 


Dr. Olsen 


Same 


PCB 


3156 


S0947/0198 


Peter Isack Amma 


Dr. Olsen 


Galanos 


CBA 


3157 


S0947/0200 


Petro Deogratius Athanasi 


Dr. Olsen 


Same 


PCB 


3158 


S0947/0202 


Samwel Micah Gunda 


Dr. Olsen 


Usagara 


HKL 


3159 


S0947/0204 


Serapio Peter 


Dr. Olsen 


Lyamungo 


CBG 


3160 


S0947/0210 


Tumaini Amani Burra 


Dr. Olsen 


Kilangalanga 


PCB 


3161 


S0947/021 1 


Tumaini Emanuel Massawe 


Dr. Olsen 


Njombe 


PCB 


3162 


S0947/0213 


Victorian Tiophili Amsi 


Dr. Olsen 


Lyamungo 


CBG 


3163 


S2744/0032 


George Mnyalo 


Duga 


Bagamoyo 


CBG 


3164 


S3646/0020 


Allen Edward Kaude 


Duluti 


Umbwe 


ECA 


3165 


S3646/0021 


Ally Ramadhani Msengi 


Duluti 


J.k. Nyerere 


HKL 


3166 


S3646/0022 


Amari Aidan Mongi 


Duluti 


Tunduru 


HKL 


3167 


S3646/0023 


Ammy Sammy Makilla 


Duluti 


Kibaha 


ECA 


3168 


S3646/0024 


Brian Peter Kiwia 


Duluti 


Kilangalanga 


PCB 


3169 


S3646/0025 


Daniel Jackson Eliona 


Duluti 


Kilangalanga 


PCB 


3170 


S3646/0026 


David Clemence Mushi 


Duluti 


Karatu 


PCM 


3171 


S3646/0027 


Eliatosha Naftali Kaaya 


Duluti 


Isongole 


HGL 


3172 


S3646/0028 


Elishauri Barnaba Msuya 


Duluti 


Ifunda Tech. 


PGM 


3173 


S3646/0030 


Erick Deodatus Okyo 


Duluti 


Nyerere (mwanga) 


CBG 


3174 


S3646/0031 


Faustine Innocent Hungu 


Duluti 


Tukuyu 


PCB 


3175 


S3646/0032 


Ferdinand Furaha Masesa 


Duluti 


Bariadi 


PGM 


3176 


S3646/0033 


Godbless Gadiel Kaaya 


Duluti 


Lugoba 


PCB 


3177 


S3646/0034 


Grayson Hurbert Nguvumali 


Duluti 


Ndanda 


PCB 


3178 


S3646/0035 


Hilary Francis Mairo 


Duluti 


Lugoba 


PCM 


3179 


S3646/0036 


Isaac Elias Sanga 


Duluti 


llboru 


PCM 


3180 


S3646/0037 


Ismail Jabir Kibwana 


Duluti 


B. W. Mkapa (day) 


HGE 


3181 


S3646/0038 


Issa Walter Mahimbo 


Duluti 


Sengerema 


PGM 


3182 


S3646/0040 


John Merari Mally 


Duluti 


Ifunda Tech. 


PGM 


3183 


S3646/0041 


John Paul Alexander 


Duluti 


Karatu 


PCM 


3184 


S3646/0042 


John Simon Mwamlenga 


Duluti 


Maji Ya Chai 


HGL 


3185 


S3646/0043 


Melkizedeck Victor Makundi 


Duluti 


Kilosa 


HGK 65 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3186 


S3646/0045 


Nickson Felix Assey 


Duluti 


Kisiwani 


HGK 


3187 


S3646/0046 


Peter Hamisi Clemence 


Duluti 


Sanya Juu 


PCM 


3188 


S3646/0047 


Prince Eric Kazungu 


Duluti 


Arusha (day) 


HGE 


3189 


S0775/0145 


Amani Sadiki Mlipu 


Dumila 


ArushaTechnical. 


MEC 


3190 


S0775/0160 


Daniel John Kassanga 


Dumila 


Bwiru Boys 


EGM 


3191 


S0775/0164 


Dickson James Masenyi 


Dumila 


Kyela 


HGK 


3192 


S0775/0192 


Himbuka Saimon Nyoni 


Dumila 


Rungwe 


EGM 


3193 


S0775/0195 


Isaya Elia Chisongela 


Dumila 


Mbeya Inst. 


MEC 


3194 


S0775/0206 


Laurent Kasiani Mkulungwa 


Dumila 


Lyamungo 


CBG 


3195 


S0775/0212 


Melkiory Valerian Tarimo 


Dumila 


lyunga 


PCB 


3196 


S0775/0216 


Moses Joseph Mlugu 


Dumila 


Kongwa 


PCB 


3197 


S0775/0219 


Nurdin Athuman Mhawile 


Dumila 


Binza 


CBG 


3198 


S0775/0240 


Salehe Nasibu Mhando 


Dumila 


Kilosa 


HKL 


3199 


S0775/0250 


Yohana Daudi Wanyange 


Dumila 


Tosamaganga 


EGM 


3200 


S0775/0252 


Yohana Simon Ngudhi 


Dumila 


Kwiro 


PCB 


3201 


S0775/0256 


Zahoro Hashimu Makono 


Dumila 


Kwiro 


EGM 


3202 


S1 969/01 69 


Kadri Hussein 


Dunda 


Mahiwa 


PCM 


3203 


S1 969/021 8 


Ramadhani Kondo 


Dunda 


Mwinyi 


CBG 


3204 


S01 06/0001 


Andrew Elias Mayunga 


Dung'unyi Sem. 


Bihawana 


CBG 


3205 


S01 06/0002 


Athanas Jackson Njoghomi 


Dung'unyi Sem. 


Mwika 


EGM 


3206 


S01 06/0003 


Bernard Evarestus Kadeghe 


Dung'unyi Sem. 


Kahororo 


HGE 


3207 


S01 06/0004 


Blezi Peter Ndahani 


Dung'unyi Sem. 


Musoma 


PGM 


3208 


S01 06/0005 


Bora Augustino Labia 


Dung'unyi Sem. 


Shinyanga 


HGE 


3209 


S01 06/0006 


Castory Albertho Kitunda 


Dung'unyi Sem. 


Mzumbe 


PCM 


3210 


S01 06/0007 


Charles Simoni Ghuliku 


Dung'unyi Sem. 


Pugu 


PCB 


3211 


S01 06/0008 


Daud James Mubeya 


Dung'unyi Sem. 


Meatu 


CBG 


3212 


S01 06/0009 


Elia Gervas Ghambuna 


Dung'unyi Sem. 


llboru 


PCB 


3213 


S0 106/0010 


Elias Justine Mahami 


Dung'unyi Sem. 


Pugu 


EGM 


3214 


S01 06/0011 


Emanuel Jackson Kiula 


Dung'unyi Sem. 


Minaki 


EGM 


3215 


S01 06/001 2 


Fidelis Thomas Ndoghwe 


Dung'unyi Sem. 


Pugu 


EGM 


3216 


S01 06/001 3 


Filemon Paschal Dinawi 


Dung'unyi Sem. 


Isongole 


HGL 


3217 


S01 06/001 4 


Francis Eugen Shao 


Dung'unyi Sem. 


Meatu 


CBG 


3218 


S01 06/001 5 


Francis Jackson Njughuda 


Dung'unyi Sem. 


Geita 


HGE 


3219 


S01 06/001 6 


Francis Mkasiwa Bahati 


Dung'unyi Sem. 


Mwenge 


HGL 


3220 


S01 06/001 7 


Gabriel Joseph Kissaka 


Dung'unyi Sem. 


Minaki 


EGM 


3221 


S01 06/001 8 


Ibrahimu Raphael Mapendo 


Dung'unyi Sem. 


Tosamaganga 


HGE 


3222 


S01 06/001 9 


James Martin Madeli 


Dung'unyi Sem. 


Bihawana 


PCB 


3223 


S01 06/0020 


Lucas Boniface Ghula 


Dung'unyi Sem. 


Abed A. Karume 


CBG 


3224 


S01 06/0021 


Mathias Bernard Ngowi 


Dung'unyi Sem. 


Minaki 


HGE 


3225 


S01 06/0022 


Peter Anthony Hamuli 


Dung'unyi Sem. 


Lyamungo 


CBG 


3226 


S01 06/0023 


Peter Fransisco Mossi 


Dung'unyi Sem. 


Bwiru Boys 


EGM 


3227 


S01 06/0024 


Robert Marcel Sakilu 


Dung'unyi Sem. 


Geita 


HGE 


3228 


S01 06/0025 


Simon Mussa Masola 


Dung'unyi Sem. 


Shinyanga 


HGE 


3229 


S01 06/0026 


Stanislaus Peter Mkhotya 


Dung'unyi Sem. 


llongero 


PCB 


3230 


S01 06/0027 


Venance Michael Mpunde 


Dung'unyi Sem. 


Pugu 


EGM 


3231 


S01 06/0028 


Vincent Laurent Mlewa 


Dung'unyi Sem. 


Geita 


HGE 


3232 


S3938/0041 


Fadhili Mustafa Malesa 


Duru 


Mahiwa 


CBG 


3233 


S3938/0048 


Hosea Jogoo Tsino 


Duru 


Kisiwani 


HGK 


3234 


S3938/0055 


Lucas Karasinga Konki 


Duru 


Mara 


HGE 66 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3235 


S3938/0063 


Peter Israel Ammi 


Duru 


Same 


PCM 


3236 


S0970/0029 


Juma Kayenzi 


Dutwa 


Shinyanga 


PCB 


3237 


S0970/0031 


Kasili Seni 


Dutwa 


Pugu 


PCB 


3238 


S0970/0034 


Kulwa Mahuyemba 


Dutwa 


Kibiti 


PCB 


3239 


S0970/0036 


Limbu Zele 


Dutwa 


Lulumba 


PCB 


3240 


S0970/0043 


Makula Ndongo 


Dutwa 


Tosamaganga 


PCB 


3241 


S0970/0045 


Malisha Ihungwe 


Dutwa 


Sengerema 


HGK 


3242 


S0970/0048 


Matondo Nhandi 


Dutwa 


Shinyanga 


PCB 


3243 


S0970/0056 


Sambula Masuke 


Dutwa 


Milambo 


PCB 


3244 


S0970/0057 


Shagalili Nkiya 


Dutwa 


Shinyanga 


PCB 


3245 


S0970/0063 


Yesaya Amos 


Dutwa 


Milambo 


PCB 


3246 


S0970/0065 


Zacharia Kahindi 


Dutwa 


Tarime 


PCM 


3247 


S2354/0002 


Abdul Jafari Shango 


Eagles 


Tambaza (day) 


HGE 


3248 


S2354/0003 


Abel Ernest Shumasike 


Eagles 


Azania (day) 


PCM 


3249 


S2354/0005 


Amos Frank Dulle 


Eagles 


Kisimiri 


PCM 


3250 


S2354/0007 


Arnold Ainea Kimaro 


Eagles 


Umbwe 


ECA 


3251 


S2354/0008 


Arnold Peter Shayo 


Eagles 


Tambaza (day) 


EGM 


3252 


S2354/001 1 


Charles Emmanuel Kimaro 


Eagles 


Wdmi 


CIV 


3253 


S2354/0013 


Collin Mbelwa Rwegoshora 


Eagles 


Muheza 


CBG 


3254 


S2354/0016 


David Ngereja Manyama 


Eagles 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


3255 


S2354/0017 


Dominick Charles Nyato 


Eagles 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


3256 


S2354/0018 


Evance Eustace Ntare 


Eagles 


Tambaza (day) 


PCB 


3257 


S2354/0019 


Evance Prosper Mbelwa 


Eagles 


Lugoba 


PCM 


3258 


S2354/0020 


Farid Hamisi Omary 


Eagles 


Tunduru 


HGL 


3259 


S2354/0021 


Fred Thadeus Mhagama 


Eagles 


Tambaza (day) 


CBG 


3260 


S2354/0022 


Geofrey Joseph Msaki 


Eagles 


Shambalai 


HKL 


3261 


S2354/0023 


Gracious Festo Libalio 


Eagles 


Azania (day) 


ECA 


3262 


S2354/0024 


Halfan Adolf Louis 


Eagles 


Rungwe 


EGM 


3263 


S2354/0025 


Hamza Bakari Hamza 


Eagles 


Tambaza (day) 


EGM 


3264 


S2354/0026 


Henry David Kilenga 


Eagles 


Azania (day) 


EGM 


3265 


S2354/0027 


Ibrahim Ramadhan Kipembe 


Eagles 


Kwiro 


HGE 


3266 


S2354/0028 


Innocent Gregory Massawe 


Eagles 


Karatu 


HGE 


3267 


S2354/0029 


Isack Evarist Shayo 


Eagles 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


3268 


S2354/0030 


Ismail Thabit Katunda 


Eagles 


Tambaza (day) 


EGM 


3269 


S2354/0031 


James Joseph Mbawala 


Eagles 


Arusha (day) 


EGM 


3270 


S2354/0032 


Joseph Peter Chacha 


Eagles 


Ifunda Tech. 


PCM 


3271 


S2354/0033 


Julius Silas Olang 


Eagles 


Bihawana 


CBG 


3272 


S2354/0034 


Justine Jasper Baganda 


Eagles 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


3273 


S2354/0035 


Kelvin Mwijage Kakiko 


Eagles 


Kibasila (day) 


HGK 


3274 


S2354/0038 


Lumuli Reuben Mwamakimbul 


Eagles 


Moshi Tech. 


CBG 


3275 


S2354/0039 


Lusajo Amani Mwakipesile 


Eagles 


Tambaza (day) 


CBG 


3276 


S2354/0040 


Masho Michael Sanze 


Eagles 


Tambaza (day) 


PCM 


3277 


S2354/0041 


Mbarouk Kajia Mjema 


Eagles 


Tambaza (day) 


CBG 


3278 


S2354/0042 


Mika Stephen Lembo 


Eagles 


Azania (day) 


EGM 


3279 


S2354/0043 


Moses Octavian Temu 


Eagles 


Tambaza (day) 


PCB 


3280 


S2354/0044 


Mpoki Emmanuel Ngalla 


Eagles 


Kigoma 


HGE 


3281 


S2354/0045 


Msumi Leroy Materego 


Eagles 


Mwakaleli 


HKL 


3282 


S2354/0046 


Mweluka Yahya Mgawe 


Eagles 


Moshi 


HGL 


3283 


S2354/0047 


Ntuli Reuben Mwamakimbula 


Eagles 


Songea Boys 


PCB 67 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3284 


S2354/0048 


Patrick Alphonce Sendende 


Eagles 


Galanos 


ECA 


3285 


S2354/0049 


Petras Julius Buberwa 


Eagles 


Tosamaganga 


PGM 


3286 


S2354/0050 


Salim Ally Mhando 


Eagles 


Kibasila (day) 


EGM 


3287 


S2354/0051 


Samuel Kelvin Magesa 


Eagles 


Mtwara Tech. 


PCB 


3288 


S2354/0053 


Stratton Mmassy Felix 


Eagles 


Kifaru 


HGE 


3289 


S2354/0054 


Sudi Kassim Simba 


Eagles 


Galanos 


ECA 


3290 


S 1592/0023 


Said Mashaka Lilumba 


East Coast 


Songea Boys 


PGM 


3291 


S3579/0004 


Alpha Amos Mlwale 


Ebenezer 


Bagamoyo 


PCM 


3292 


S3579/0023 


Innocent Yuda Mwakisu 


Ebenezer 


Kantalamba 


HKL 


3293 


S3579/0034 


Norbert Peter Massawe 


Ebenezer 


Mwenge 


CBG 


3294 


S3579/0035 


Patson Justin Kyando 


Ebenezer 


Kigonsera 


HGL 


3295 


S3579/0038 


Shija Bundala Nalimi 


Ebenezer 


Usagara 


HKL 


3296 


S3579/0041 


Wasaga Michael Magesa 


Ebenezer 


Songea Boys 


PGM 


3297 


S0698/0066 


Ally Yanga 


Eckernforde 


Minaki 


PGM 


3298 


S0698/0099 


Mohamed Juma 


Eckernforde 


Tarime 


PCB 


3299 


S221 0/0011 


Charles Sarico 


Eckernforde Cambridge 


Isongole 


HGL 


3300 


S1 449/0025 


Albert Eric Nkya 


Eden Garden 


Moshi 


PCM 


3301 


S1 449/0027 


Amos Richard Lubawa 


Eden Garden 


Msamala 


PCM 


3302 


S 1449/0028 


Antony Vicent Mushi 


Eden Garden 


Umbwe 


ECA 


3303 


S1 449/0031 


Calvary Asnath Uronu 


Eden Garden 


Kilosa 


HKL 


3304 


S1 449/0033 


Daniel Anicethy Augustino 


Eden Garden 


Musoma 


PGM 


3305 


S1 449/0034 


Daniel John Kihiyo 


Eden Garden 


Njombe 


HGL 


3306 


S 1449/0035 


Davis Joas Tibaijuka 


Eden Garden 


Karatu 


PCM 


3307 


S1 449/0036 


Denis August Temu 


Eden Garden 


Mwika 


HGL 


3308 


S 1449/0040 


Emmanuel Elinas Pallangyo 


Eden Garden 


Nyerere/migoli 


HKL 


3309 


S 1449/0041 


Emmanuel Evarist Silayo 


Eden Garden 


Uwemba 


HGL 


3310 


S 1449/0042 


Emmanuel Zabadiah Kiwelu 


Eden Garden 


Mwakaleli 


HGL 


3311 


S1 449/0043 


Enock Johannes Kasimbazi 


Eden Garden 


Geita 


EGM 


3312 


S 1449/0044 


Ernest Raumu Moshi 


Eden Garden 


Bagamoyo 


EGM 


3313 


S1 449/0045 


Festo Stephen Tarimo 


Eden Garden 


Umbwe 


HGE 


3314 


S 1449/0046 


Frank Mwesigwa Lwakatare 


Eden Garden 


Umbwe 


HGE 


3315 


S1 449/0049 


Gerald Godfrey Kiwelu 


Eden Garden 


Moshi 


PCM 


3316 


S1 449/0051 


Hallelujah Johannes Kasimbaz 


Eden Garden 


Shinyanga 


EGM 


3317 


S1 449/0052 


Job John Joel 


Eden Garden 


Songea Boys 


PGM 


3318 


S1 449/0053 


Julius Mwombeki Kaleshu 


Eden Garden 


Sanya Juu 


PCB 


3319 


S 1449/0055 


Kelvin Jackson Samwel 


Eden Garden 


Dodoma (day) 


PCB 


3320 


S1 449/0056 


Kelvin Philip Mpemba 


Eden Garden 


Mara 


EGM 


3321 


S1 449/0057 


Kevin Dominic Pallangyo 


Eden Garden 


Tambaza (day) 


PGM 


3322 


S 1449/0058 


Michael Yassin Kijavara 


Eden Garden 


Bagamoyo 


HGE 


3323 


S1 449/0060 


Mohamed Munir Ally 


Eden Garden 


Maposeni 


HGL 


3324 


S1 449/0062 


Olomnyaki Naing'isa Shomet 


Eden Garden 


Karatu 


PCM 


3325 


S1 449/0064 


Paulo Cyril Moshi 


Eden Garden 


Kibasila (day) 


EGM 


3326 


S1 449/0065 


Richard Michael Chonjo 


Eden Garden 


Lyamungo 


PCB 


3327 


S1 449/0067 


Rowland Emmanuel Lewis 


Eden Garden 


Lindi 


PGM 


3328 


S1 449/0069 


Saitoti Naing'isa Shomet 


Eden Garden 


Kongwa 


PCB 


3329 


S1 449/0070 


Salvatory Lucas Mataba 


Eden Garden 


Tambaza (day) 


HGE 


3330 


S1 449/0073 


Sospeter Godbless Maya 


Eden Garden 


Moshi 


HGL 


3331 


S1 449/0074 


Sued Khasim Msami 


Eden Garden 


Kibaha 


ECA 


3332 


S1 449/0075 


Wilfred Elikirama Lauwo 


Eden Garden 


Sengerema 


PGM 68 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3333 


S3681/0058 


Jeneral Mhapa 


Edi 


Rungwe 


HGE 


3334 


S3681/0075 


Shukran Tamson 


Edi 


Maweni 


HGK 


3335 


S0629/0105 


Agrey Ackles Haule 


Edmund-rice-sinon 


Tanga Tech. 


PCM 


3336 


S0629/0106 


Ahmed Zubery Shepherd 


Edmund-rice-sinon 


Pugu 


PCM 


3337 


S0629/01 1 1 


Arcard Michael Chuwa 


Edmund-rice-sinon 


Umbwe 


ECA 


3338 


S0629/0115 


Baraka Joseph Mtorela 


Edmund-rice-sinon 


Nyerere (mwanga) 


CBG 


3339 


S0629/0117 


Beda Robert Charles 


Edmund-rice-sinon 


Lwangwa 


HGL 


3340 


S0629/0119 


Charles Julius Hiza 


Edmund-rice-sinon 


Musoma 


PGM 


3341 


S0629/0121 


Cleveland Msafiri Mshingeni 


Edmund-rice-sinon 


Ifunda Tech. 


CBG 


3342 


S0629/0122 


Daudi Erasto Muyengi 


Edmund-rice-sinon 


Arusha (day) 


HGE 


3343 


S0629/0125 


David Maro 


Edmund-rice-sinon 


Lyamungo 


HGE 


3344 


S0629/0123 


David Anaeli Nasari 


Edmund-rice-sinon 


Lugoba 


PCM 


3345 


S0629/0127 


Deogratius Setiel Minja 


Edmund-rice-sinon 


Abed A. Karume 


CBG 


3346 


S0629/0128 


Deogratius Walter Mariki 


Edmund-rice-sinon 


Karatu 


PCM 


3347 


S0629/0129 


Deusdedit Thadei Mvungi 


Edmund-rice-sinon 


Same 


HGL 


3348 


S0629/0133 


Eliamani Jonas 


Edmund-rice-sinon 


Sengerema 


PCM 


3349 


S0629/0135 


Elvis Masaki 


Edmund-rice-sinon 


Musoma 


PGM 


3350 


S0629/0136 


Emanuel Philip Makoi 


Edmund-rice-sinon 


Tabora Boys 


PCM 


3351 


S0629/0137 


Emmanuel Isack Murray 


Edmund-rice-sinon 


Galanos 


PCM 


3352 


S0629/0141 


Ezekiel Kailas Nambari 


Edmund-rice-sinon 


Kibiti 


PCM 


3353 


S0629/0142 


Fedson Felix Bugulu 


Edmund-rice-sinon 


Tosamaganga 


PCM 


3354 


S0629/0143 


Fintan Francis 


Edmund-rice-sinon 


Bagamoyo 


HKL 


3355 


S0629/0145 


Flavian Placidus Mgedzi 


Edmund-rice-sinon 


Ifunda Tech. 


PCB 


3356 


S0629/0147 


Frank LOndare Lazaro 


Edmund-rice-sinon 


Umbwe 


ECA 


3357 


S0629/0149 


Geofrey Allen Mpenengu 


Edmund-rice-sinon 


Muheza 


CBG 


3358 


S0629/0150 


Geofrey David Kiagu 


Edmund-rice-sinon 


Bagamoyo 


PCM 


3359 


S0629/0152 


Godbless Geofrey Ayo 


Edmund-rice-sinon 


Lugoba 


PCB 


3360 


S0629/0154 


Gwandu Peter Laizer 


Edmund-rice-sinon 


Changarawe 


HGK 


3361 


S0629/0155 


Harun Laston Kilembe 


Edmund-rice-sinon 


Mahiwa 


PCB 


3362 


S0629/0156 


Hemed Ridhiwan 


Edmund-rice-sinon 


Bagamoyo 


HKL 


3363 


S0629/0157 


Hendry Wenceslaus Mtei 


Edmund-rice-sinon 


Kahororo 


EGM 


3364 


S0629/0159 


Hickson Mjungu 


Edmund-rice-sinon 


Umbwe 


ECA 


3365 


S0629/0161 


Ibrahim Philemon Bura 


Edmund-rice-sinon 


Bagamoyo 


PCB 


3366 


S0629/0162 


Iddi Adam Msangi 


Edmund-rice-sinon 


Tosamaganga 


PCM 


3367 


S0629/0163 


Iddi Said Mbogo 


Edmund-rice-sinon 


Geita 


HGE 


3368 


S0629/0164 


Innocent Barnabas Meney 


Edmund-rice-sinon 


Pugu 


PCB 


3369 


S0629/0167 


Jastin Melack Elias 


Edmund-rice-sinon 


Mwinyi 


CBG 


3370 


S0629/0168 


Jeremiah Kilorit Thomas 


Edmund-rice-sinon 


Lugoba 


HGL 


3371 


S0629/0170 


John James Kiromo 


Edmund-rice-sinon 


Kwiro 


CBG 


3372 


S0629/0175 


Joshua Danielkuyato Laizer 


Edmund-rice-sinon 


Arusha (day) 


HGE 


3373 


S0629/0176 


Joshua Emanuel Ndarpoi 


Edmund-rice-sinon 


Kisiwani 


HGK 


3374 


S0629/0178 


Jubilate Stephano Ngoiva 


Edmund-rice-sinon 


Iwawa 


HGL 


3375 


S0629/0182 


Kaiza John Mkasa 


Edmund-rice-sinon 


Longido 


CBG 


3376 


S0629/0183 


Kajiru Ferdinand Kashimbiri 


Edmund-rice-sinon 


Musoma 


PGM 


3377 


S0629/0184 


Kambona Sharif Lemanda 


Edmund-rice-sinon 


Tarime 


CBG 


3378 


S0629/0185 


Kanuti Renald Shayo 


Edmund-rice-sinon 


Kyela 


HGK 


3379 


S0629/0186 


Kassim Msuya 


Edmund-rice-sinon 


Karatu 


CBG 


3380 


S0629/0192 


Lucas Langei Saloni Mollel 


Edmund-rice-sinon 


Moshi Tech. 


PCM 


3381 


S0629/0195 


Maglan Bethuel Laizer 


Edmund-rice-sinon 


Musoma 


PCM 69 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3382 


S0629/0196 


Makoka Allan Modest 


Edmund-rice-sinon 


Ifunda Tech. 


PCM 


3383 


S0629/0197 


Makubi Samson 


Edmund-rice-sinon 


Musoma 


PGM 


3384 


S0629/0201 


Mohamed Mustafa Chamle 


Edmund-rice-sinon 


Dar. Institute Techn 


LAB 


3385 


S0629/0203 


Mpoki Zakayo Buya 


Edmund-rice-sinon 


Longido 


HGK 


3386 


S0629/0204 


Muhamed Hassan Msala 


Edmund-rice-sinon 


Malangali 


HGL 


3387 


S0629/0205 


Musa Isack Kingamkono 


Edmund-rice-sinon 


Musoma 


PGM 


3388 


S0629/0209 


Nickson Mrefu Millya 


Edmund-rice-sinon 


llula 


HGK 


3389 


S0629/0210 


Nickson Willson Mmbando 


Edmund-rice-sinon 


Kahororo 


PCM 


3390 


S0629/021 1 


Ombeni Zakaria Sichone 


Edmund-rice-sinon 


Tarime 


PCB 


3391 


S0629/0214 


Paulo Julius Mollel 


Edmund-rice-sinon 


Kalangalala 


PCB 


3392 


S0629/0217 


Philemon Efadi Gandeyio 


Edmund-rice-sinon 


Tarime 


PCM 


3393 


S0629/0221 


Priscus Eugen Kimario 


Edmund-rice-sinon 


Lyamungo 


EGM 


3394 


S0629/0224 


Prosper Joseph Michael 


Edmund-rice-sinon 


Mbeya Inst. 


ELE 


3395 


S0629/0225 


Ramadhani Abdallah John 


Edmund-rice-sinon 


Maji Ya Chai 


HGL 


3396 


S0629/0227 


Reginald Msacky Sigfrid 


Edmund-rice-sinon 


Same 


PCB 


3397 


S0629/0229 


Richard Lekor Lormuje 


Edmund-rice-sinon 


Umbwe 


ECA 


3398 


S0629/0231 


Richard Misila Yohanes 


Edmund-rice-sinon 


Moshi Tech. 


PCM 


3399 


S0629/0233 


Rogathe Paulo Pangah 


Edmund-rice-sinon 


Mara 


EGM 


3400 


S0629/0235 


Samwel Walter 


Edmund-rice-sinon 


Karatu 


PCM 


3401 


S0629/0236 


Saniel Fred Simbeye 


Edmund-rice-sinon 


Karatu 


CBG 


3402 


S0629/0237 


Saniel Samweli Marando 


Edmund-rice-sinon 


Kibaha 


PCM 


3403 


S0629/0241 


Stephen Simon Msilu 


Edmund-rice-sinon 


Tosamaganga 


PCM 


3404 


S0629/0243 


Steven Wilbart Ayo 


Edmund-rice-sinon 


Longido 


HGK 


3405 


S0629/0247 


Victor Festo Uisso 


Edmund-rice-sinon 


Minaki 


PCM 


3406 


S0629/0248 


Victor Ntiruhava Dagaye 


Edmund-rice-sinon 


Njombe 


PGM 


3407 


S0629/0249 


William Lembele Konne 


Edmund-rice-sinon 


Madibira 


HKL 


3408 


S0629/0250 


Wilson Kajiru Daudi 


Edmund-rice-sinon 


Sengerema 


HGE 


3409 


S1 200/0040 


Claus A Thomas 


Educare 


Kisarika 


CBG 


3410 


S1 200/0041 


Daniel Kaombwe 


Educare 


Kwiro 


PCB 


3411 


S 1200/0048 


George Alfred 


Educare 


Ndanda 


CBG 


3412 


S1 200/0049 


Hassan Salehe 


Educare 


Milambo 


PGM 


3413 


S4 197/0236 


Joshua G Kikoti 


Efatha 


Ifunda Tech. 


CBG 


3414 


S41 97/0268 


Salvatory S Kayage 


Efatha 


Wdmi 


CIV 


3415 


S41 97/0273 


Stephano Kidava 


Efatha 


Lufilyo 


HGL 


3416 


S4 197/0282 


Tuntufye Msyani 


Efatha 


Kwiro 


HGE 


3417 


S0973/0089 


Baba Kimasian Mekuretu 


Einoti 


Abed A. Karume 


CBG 


3418 


S0973/0094 


Balozi Simel Lolusu 


Einoti 


Karatu 


PCM 


3419 


S0973/0107 


Gabriel Sindiyo Mollel 


Einoti 


Mara 


EGM 


3420 


S0973/0118 


Joseph Kisila Parsalao 


Einoti 


Kwiro 


CBG 


3421 


S0973/0127 


Lalashe Sindiyo Meloo 


Einoti 


Tarime 


CBG 


3422 


S0973/0128 


Lekinyi Meng'oru Losioki 


Einoti 


Malangali 


HGL 


3423 


S0973/0130 


Lembrice Kisivan Saravo 


Einoti 


Karatu 


PCM 


3424 


S0973/0157 


Njuko Saringeti Tivave 


Einoti 


Iwalanje 


HGL 


3425 


S0505/0115 


Abraham S Laizer 


Ekenywa 


Isongole 


HGL 


3426 


S0505/0116 


Ackley Sospeter 


Ekenywa 


Mwakaleli 


HKL 


3427 


S0505/0124 


Christian Elias 


Ekenywa 


Kalangalala 


PCB 


3428 


S0505/0130 


David Elibariki 


Ekenywa 


Maji Ya Chai 


HKL 


3429 


S0505/0158 


Jimson Naftal 


Ekenywa 


Lugoba 


PCB 


3430 


S0505/0171 


Lucas D Olobiis 


Ekenywa 


Karatu 


PCM 70 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3431 


S0505/0176 


Michael Loishiye 


Ekenywa 


Same 


HKL 


3432 


S0505/0209 


William H Mkumbo 


Ekenywa 


Lyamungo 


PCB 


3433 


S2265/0170 


Abduel K Julius 


Elerai 


Moshi 


PCM 


3434 


S2265/0189 


Augustino L Lawrence 


Elerai 


Dareda 


HGL 


3435 


S2265/0190 


Azza M Exaudi 


Elerai 


Sanya Juu 


PCM 


3436 


S2265/0191 


Baraka Y Bunde 


Elerai 


Mkuu 


HGE 


3437 


S2265/0195 


Christopher K Barnaba 


Elerai 


Longido 


CBG 


3438 


S2265/0197 


Daniel L Mori 


Elerai 


ArushaTechnical. 


CIV 


3439 


S2265/0204 


Edward M Mathias 


Elerai 


Mpwapwa 


HKL 


3440 


S2265/0205 


Eliamani T Daniel 


Elerai 


Lugoba 


PCM 


3441 


S2265/0207 


Emmanuel A Mussa 


Elerai 


ArushaTechnical. 


MEC 


3442 


S2265/0260 


Joseph K Jackson 


Elerai 


ArushaTechnical. 


ELE 


3443 


S2265/0268 


Kassimu M Rajabu 


Elerai 


Longido 


HGK 


3444 


S2265/0270 


Kelvin Raphael 


Elerai 


Sengerema 


PGM 


3445 


S2265/0276 


Lucas L Mollel 


Elerai 


Tanga Tech. 


PCM 


3446 


S2265/0278 


Mathayo K Joseph 


Elerai 


Lugoba 


PCM 


3447 


S2265/0284 


Msindo J Lenjima 


Elerai 


Biharamulo 


EGM 


3448 


S2265/0285 


Munna A Mohamedi 


Elerai 


Moshi 


PCM 


3449 


S2265/0292 


Novatus A Adolph 


Elerai 


Tosamaganga 


PCM 


3450 


S2265/0299 


Oswald J Namayala 


Elerai 


Galanos 


PCM 


3451 


S2265/0300 


Patrick B Kivuyo 


Elerai 


J.k. Nyerere 


HGK 


3452 


S2265/0303 


Paulo M Tavin 


Elerai 


Moshi 


PCM 


3453 


S2265/0309 


Rajabu M Peter 


Elerai 


Kyela 


HGL 


3454 


S2265/0321 


Safieli M Dankan 


Elerai 


Lwangwa 


HGL 


3455 


S2265/0328 


Shaban Mruma 


Elerai 


Mwika 


HGE 


3456 


S2265/0330 


Sharifu C Musa 


Elerai 


Lugoba 


PCB 


3457 


S2455/0090 


Amos Bob Atang'a 


Elly's 


Ngudu 


HKL 


3458 


S2455/0093 


Baraka Julius Manyama 


Elly's 


Irksongo 


HGL 


3459 


S2455/0095 


Daniel Sylvanus Marwa 


Elly's 


Nyakato 


HGK 


3460 


S2455/0105 


Eliya Otieno William 


Elly's 


Tarime 


CBG 


3461 


S2455/01 1 1 


Felician Abel Kamangu 


Elly's 


Nsumba 


PCM 


3462 


S2455/0112 


Felix Julius Mwara 


Elly's 


Wdmi 


CIV 


3463 


S2455/0116 


Ikongora Izobe Mgendo 


Elly's 


Oswald Mang'ombe 


CBG 


3464 


S2455/0119 


James Magweiga Chacha 


Elly's 


Same 


CBG 


3465 


S2455/0134 


Lucas Isaya Chatawe 


Elly's 


Umbwe 


ECA 


3466 


S2455/0139 


Manyinyi Abel Manyinyi 


Elly's 


Kahororo 


HKL 


3467 


S2455/0144 


Mgendi Mnanka Chacha 


Elly's 


Dar. Institute Techn 


CIV 


3468 


S2455/0145 


Michael Mbaraka Dingo 


Elly's 


Nsumba 


HKL 


3469 


S2455/0146 


Mogasa Pius Mogasa 


Elly's 


Mpwapwa 


HKL 


3470 


S2455/0166 


Sabara Wambura Sabara 


Elly's 


Musoma 


EGM 


3471 


S2455/0169 


Samwel Kiage Sabato 


Elly's 


Biharamulo 


EGM 


3472 


S1 159/01 10 


Atifu Rajabu 


Embarway 


Tarakea 


CBG 


3473 


S1 159/01 11 


Augustino Clemence 


Embarway 


Makiba 


HGL 


3474 


S1 159/01 14 


Baraka Kitupey 


Embarway 


Same 


PCB 


3475 


S1 159/0122 


Collins Charles Mlay 


Embarway 


Same 


PCB 


3476 


S1 159/0136 


Godson Derick 


Embarway 


llongero 


PCM 


3477 


S1 159/0146 


Jackson Mallya 


Embarway 


Dareda 


HGL 


3478 


S1 159/0148 


John Costantine Mtema 


Embarway 


Irksongo 


HGL 


3479 


S1 159/0153 


Joseph Sidaeli 


Embarway 


Galanos 


HGE 71 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3480 


S1 159/0152 


Joseph Emest Shayo 


Embarway 


Moshi 


HGL 


3481 


S1 159/0156 


Juma Amiri 


Embarway 


Lyamungo 


HGE 


3482 


S1 159/01 62 


Kassana William 


Embarway 


Mara 


HGE 


3483 


S1 159/01 65 


Kinyori Memkini 


Embarway 


Same 


PCM 


3484 


S1 159/0184 


Liasi Siriagi 


Embarway 


Same 


PCB 


3485 


S1 159/0202 


Michael Robert 


Embarway 


Longido 


PCB 


3486 


S1 159/0210 


Namyata Kambatay 


Embarway 


Karatu 


PCM 


3487 


S1 159/0227 


Prosper Alphonce 


Embarway 


Moshi 


HGL 


3488 


S1 159/0234 


Sammy Fadhili Mwanga 


Embarway 


Mara 


HGE 


3489 


S1 159/0240 


Shangwa Njasi 


Embarway 


Same 


CBG 


3490 


S1 159/0256 


Yusuph Honest Sulu 


Embarway 


Engutoto 


HGL 


3491 


S41 14/0039 


Ally Z Machale 


Emmanuel li 


Bihawana 


CBG 


3492 


S0308/0102 


Awadhi A Massomo 


Enaboishu 


Musoma 


PGM 


3493 


S0308/0113 


Denis August 


Enaboishu 


Kilosa 


HGK 


3494 


S0308/0122 


Ephraem Michael 


Enaboishu 


Mpwapwa 


HKL 


3495 


S0308/0151 


Lucas Steven 


Enaboishu 


llboru 


HGL 


3496 


S0308/0162 


Ombeni Jonas 


Enaboishu 


Bagamoyo 


PCM 


3497 


S0308/0165 


Peterxavery Andrew 


Enaboishu 


Irksongo 


HGK 


3498 


S0308/0166 


Rajabu A. Mshana 


Enaboishu 


Galanos 


HGK 


3499 


S0308/0170 


Richard Olodi 


Enaboishu 


Same 


PCB 


3500 


S281 4/0039 


Alexander Mohe John 


Endabash 


Karatu 


PCB 


3501 


S28 14/0042 


Boay Tlanka Masongo 


Endabash 


Karatu 


PCM 


3502 


S281 4/0050 


Ezekiel Tlatlaa Slaa 


Endabash 


Same 


HKL 


3503 


S281 4/0064 


Paskali Lolo Augustino 


Endabash 


Sengerema 


EGM 


3504 


S281 4/0065 


Petro Owaray Laway 


Endabash 


Njombe 


EGM 


3505 


S3335/0048 


Pendael D Gadiye 


Endagaw 


Songea Boys 


PGM 


3506 


S3753/0013 


Ally Abdulu Ramadhani 


Endakiso 


Longido 


HGK 


3507 


S3753/0014 


Athumani Juma Iddi 


Endakiso 


Vudoi 


HGK 


3508 


S1 71 2/0055 


Jackson John Panga 


Endallah 


Bihawana 


HGL 


3509 


S1 71 2/0063 


Mighay Slaa Lawei 


Endallah 


Lyamungo 


CBA 


3510 


S1 71 2/0066 


Onesmo Yonata 


Endallah 


Karatu 


EGM 


3511 


S1 71 2/0076 


Yoabu Thomas Manda 


Endallah 


Lyamungo 


CBA 


3512 


S0451/0054 


Anthon Malley 


Endarofta 


Shambalai 


HKL 


3513 


S0451/0055 


Arcadi Clement 


Endarofta 


Vudoi 


HGL 


3514 


S0451/0075 


Gwandaja Gidahaqw 


Endarofta 


Same 


HGK 


3515 


S0451/0076 


Higini Kiliani 


Endarofta 


Same 


CBG 


3516 


S0689/0069 


Abdi Seliman Msuya 


Endasak 


Nyerere (mwanga) 


HGK 


3517 


S0689/0079 


Barnaba Evarist 


Endasak 


Kahororo 


HGE 


3518 


S0689/0086 


Daniel Tlemai Amnaay 


Endasak 


Sanya Juu 


CBG 


3519 


S0689/0088 


Dominiko Hilonga 


Endasak 


Umbwe 


HGE 


3520 


S0689/0106 


Joseph Luumi Hhayuma 


Endasak 


Lyamungo 


EGM 


3521 


S4404/0022 


Gabriel Zachayo Sanka 


Endoji 


Kisarika 


CBG 


3522 


S3948/0090 


Daudi Emanuel 


Enduimet 


Dareda 


CBG 


3523 


S3948/0099 


Ezekiel Ndiyogi Lairumbe 


Enduimet 


Nsumba 


PCM 


3524 


S3948/0128 


Mathayo Kitasho 


Enduimet 


Ndanda 


PCB 


3525 


S3948/0139 


Nickson Alen 


Enduimet 


Moshi Tech. 


PCB 


3526 


S3948/0140 


Njoolai Moikan 


Enduimet 


Ndanda 


PCM 


3527 


S3948/0152 


Samwel Godwin 


Enduimet 


Moshi Tech. 


PCM 


3528 


S3948/0160 


Vicent David 


Enduimet 


Kisarika 


CBG 72 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3529 


S1 21 5/0066 


Daudi N Melio 


Engusero 


Lulumba 


PCM 


3530 


S1 549/01 11 


Ismail S Buruhani 


Engutoto 


Longido 


CBG 


3531 


S1 549/01 25 


Lomitu Odupori 


Engutoto 


Lyamungo 


HKL 


3532 


S1 549/01 34 


Msee Saing'orie 


Engutoto 


Longido 


CBG 


3533 


S1 549/01 50 


Saning'o Lomnyaki 


Engutoto 


Lyamungo 


HGE 


3534 


S 1549/0 154 


Solomon Nganini 


Engutoto 


Longido 


CBG 


3535 


S1 125/01 17 


Alfred Meshuko Loishiye 


Enyoito 


Kalangalala 


PCB 


3536 


S1 125/01 21 


Andrew Ammy Qwang'w 


Enyoito 


Kalangalala 


PCB 


3537 


S1 125/0129 


Daniel L Steven 


Enyoito 


Pugu 


PCB 


3538 


S1 125/01 30 


Dennis Mrosso Kado 


Enyoito 


Njombe 


PCB 


3539 


S1 125/01 39 


Emanuel Andrea 


Enyoito 


Kalangalala 


PCB 


3540 


S1 125/0142 


Erick Ailan Lembris 


Enyoito 


Shambalai 


HKL 


3541 


S1 125/0145 


Evarest Samwel Lotha 


Enyoito 


Kalangalala 


PCB 


3542 


S1 125/0148 


Faraji Mswaki Hussein 


Enyoito 


Mwakaleli 


HKL 


3543 


S1 125/01 59 


Gipson Rodgers 


Enyoito 


Arusha (day) 


HGE 


3544 


S1 125/01 68 


Jilenga Tano Magaka 


Enyoito 


Sengerema 


HGE 


3545 


S1 125/0172 


Jordan M Gasper 


Enyoito 


Ifunda Tech. 


PCM 


3546 


S1 125/0198 


Obedi Sabaya Evarest 


Enyoito 


Sanya Juu 


PCB 


3547 


S1 125/0208 


Prosper Patrick Mweji 


Enyoito 


Pugu 


PCB 


3548 


S1 195/0038 


Frank Charles Massawe 


Esacs 


Tunduru 


HGL 


3549 


S1 195/0045 


Muganyizi Joseph Kabalimu 


Esacs 


Azania (day) 


PCM 


3550 


S1 195/0046 


Nitwa Emmanuel Mbwambo 


Esacs 


Njombe 


PCM 


3551 


S1 195/0049 


Peter Emmanuel Ally 


Esacs 


Azania (day) 


PCB 


3552 


S1 195/0053 


Silvan Pascal Naleo 


Esacs 


B. W. Mkapa (day) 


HGL 


3553 


S1 195/0054 


Valentine John Kayombo 


Esacs 


Mwenge 


HGE 


3554 


S1 906/0042 


Magana Kenedy 


Etaro 


Geita 


HKL 


3555 


S1 906/0060 


Shaban Ibrahim 


Etaro 


Nyerere/migoli 


HGL 


3556 


S3792/0033 


Elisante Zephania 


Fabcast 


Kibiti 


EGM 


3557 


S3792/0055 


Timoth Stanslaus 


Fabcast 


Kahororo 


HGE 


3558 


S1 577/0037 


Dennis Paschal 


Fanaka Memorial 


Ifunda Tech. 


PCM 


3559 


S01 94/0052 


Abednego A Kuboko 


Fara 


a Sem. 


Mkuu 


PCM 


3560 


S01 94/0053 


Abednego I Kijiko 


Fara 


a Sem. 


Minaki 


HGE 


3561 


S01 94/0054 


Adili F Joseph 


Fara 


a Sem. 


Milambo 


HGE 


3562 


S01 94/0056 


Allen R Mkoba 


Fara 


a Sem. 


Mzumbe 


HGL 


3563 


S01 94/0057 


Anange A Ame 


Fara 


a Sem. 


Galanos 


ECA 


3564 


S01 94/0058 


Aniset M Cleophace 


Fara 


a Sem. 


Usagara 


PCB 


3565 


S01 94/0060 


Baraka M Mzuna 


Fara 


a Sem. 


Sanya Juu 


PCM 


3566 


S01 94/0061 


Charles B Mjungu 


Fara 


a Sem. 


Uwemba 


HGL 


3567 


S0 194/0063 


Davidson A Ringo 


Fara 


a Sem. 


Galanos 


ECA 


3568 


S01 94/0065 


Dickson R Shoo 


Fara 


a Sem. 


llongero 


PCM 


3569 


S01 94/0067 


Ebenezer S Shayo 


Fara 


a Sem. 


Mtwara Tech. 


PCM 


3570 


S01 94/0068 


Edger M Chivinja 


Fara 


a Sem. 


Kisiwani 


HKL 


3571 


S01 94/0069 


Edwin C Chavala 


Fara 


a Sem. 


Mahiwa 


PCB 


3572 


S0 194/0073 


Elineema J Msengi 


Fara 


a Sem. 


Tarakea 


PCB 


3573 


S01 94/0074 


Elineema Y Mbwambo 


Fara 


a Sem. 


Mwenge 


HKL 


3574 


S0 194/0076 


Emmanuel A Elanga 


Fara 


a Sem. 


Lyamungo 


HGE 


3575 


S0 194/0078 


Enock M Kiula 


Fara 


a Sem. 


Abed A. Karume 


HGL 


3576 


S0 194/0079 


Erick M Kiula 


Fara 


a Sem. 


Tosamaganga 


HGE 


3577 


S01 94/0081 


Ezra M Kanyanga 


Faraja Sem. 


Galanos 


ECA 73 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3578 


S01 94/0083 


Frederick B Ngoi 


Fara 


a Sem. 


Kwiro 


PCB 


3579 


S01 94/0084 


Furaha P Mtawa 


Fara 


a Sem. 


Kilangalanga 


PCM 


3580 


S01 94/0085 


Gadson Nzoba 


Fara 


a Sem. 


Mahiwa 


PCB 


3581 


S01 94/0086 


George E Mugabe 


Fara 


a Sem. 


Galanos 


EGM 


3582 


S01 94/0087 


Gerald A Maliga 


Fara 


a Sem. 


Shambalai 


HKL 


3583 


S01 94/0088 


Gerson D Janga 


Fara 


a Sem. 


Umbwe 


HGE 


3584 


S01 94/0089 


Giftinocent G Mushi 


Fara 


a Sem. 


Lugoba 


PCM 


3585 


S01 94/0091 


Godbless M Philipo 


Fara 


a Sem. 


llboru 


PCB 


3586 


S01 94/0092 


Godlisten A Anthony 


Fara 


a Sem. 


Bagamoyo 


PCB 


3587 


S01 94/0093 


Godson C Machiya 


Fara 


a Sem. 


Lulumba 


PCB 


3588 


S01 94/0094 


Ignatus J Mkula 


Fara 


a Sem. 


Tarime 


PCM 


3589 


S01 94/0095 


Jafari K Msukuya 


Fara 


a Sem. 


Ifunda Tech. 


PCM 


3590 


S01 94/0097 


James W Kizanga 


Fara 


a Sem. 


Galanos 


ECA 


3591 


S01 94/0098 


Japhet G Mkilanya 


Fara 


a Sem. 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


3592 


S01 94/0099 


Jeremiah G Keema 


Fara 


a Sem. 


Liwale High 


HGK 


3593 


S01 94/01 00 


Jeremiah J Mgale 


Fara 


a Sem. 


Minaki 


HGE 


3594 


S01 94/01 01 


Joel V Dossa 


Fara 


a Sem. 


Usagara 


PCB 


3595 


S01 94/01 02 


John E Mgonja 


Fara 


a Sem. 


Kwiro 


PCM 


3596 


S01 94/01 03 


Joram C Sweke 


Fara 


a Sem. 


Galanos 


ECA 


3597 


S01 94/01 04 


Joseph L Mchome 


Fara 


a Sem. 


Bagamoyo 


HGE 


3598 


S01 94/01 05 


Joseph N Kagazi 


Fara 


a Sem. 


Chato 


CBG 


3599 


S01 94/01 06 


Josey A Samson 


Fara 


a Sem. 


Kabanga 


HKL 


3600 


S01 94/01 08 


Josiah L Maboko 


Fara 


a Sem. 


Matema Beach 


HGL 


3601 


S01 94/01 09 


Jubleth M Shirima 


Fara 


a Sem. 


Same 


PCM 


3602 


S01 94/01 10 


Justice K Ngarambe 


Fara 


a Sem. 


Ihungo 


HGE 


3603 


S01 94/01 11 


Justine Andrew Mwakalebela 


Fara 


a Sem. 


Mahiwa 


PCM 


3604 


S01 94/01 12 


Kenedy J Mmanga 


Fara 


a Sem. 


Kwiro 


PCB 


3605 


S01 94/01 13 


Keneth J Semwene 


Fara 


a Sem. 


Lwangwa 


HGL 


3606 


S01 94/01 14 


Kennedy M Mzuna 


Fara 


a Sem. 


Lyamungo 


PCB 


3607 


S01 94/01 15 


Kitinya D Mbeke 


Fara 


a Sem. 


Bihawana 


CBG 


3608 


S01 94/01 16 


Malijoel S Mali 


Fara 


a Sem. 


Umbwe 


HGL 


3609 


S01 94/01 18 


Merickzedeck S Mangasini 


Fara 


a Sem. 


Milambo 


HGE 


3610 


S01 94/01 19 


Meshack R Benjamin 


Fara 


a Sem. 


Galanos 


PCM 


3611 


S01 94/01 22 


Nicholous O Matoto 


Fara 


a Sem. 


Kibasila (day) 


HGE 


3612 


S01 94/01 23 


Nicodemus L Gendo 


Fara 


a Sem. 


Mara 


EGM 


3613 


S01 94/01 24 


Nicodemus N Makyao 


Fara 


a Sem. 


Nyakato 


PGM 


3614 


S01 94/01 25 


Ntuah A Nzaga 


Fara 


a Sem. 


Pugu 


PCM 


3615 


S01 94/01 26 


Osward G Maboko 


Fara 


a Sem. 


ArushaTechnical. 


TEL 


3616 


S01 94/01 27 


Philemon S Ngwale 


Fara 


a Sem. 


Kyela 


PCB 


3617 


S01 94/01 29 


Richard F Swai 


Fara 


a Sem. 


Shambalai 


HKL 


3618 


S01 94/01 30 


Robert E Mwakitalima 


Fara 


a Sem. 


Same 


PCM 


3619 


S01 94/01 31 


Sadock G Rwechungura 


Fara 


a Sem. 


Tunduru 


HKL 


3620 


S01 94/01 33 


Samson R Munisi 


Fara 


a Sem. 


Nyakato 


PGM 


3621 


S01 94/01 34 


Samwel R Masika 


Fara 


a Sem. 


Songea Boys 


PCB 


3622 


S01 94/01 35 


Shabani J Selemani 


Fara 


a Sem. 


ArushaTechnical. 


TEL 


3623 


S01 94/01 36 


Sifuni E Mndeme 


Fara 


a Sem. 


Same 


PCB 


3624 


S01 94/01 38 


Sungusia E Tenga 


Fara 


a Sem. 


Mtwara Tech. 


PCM 


3625 


S01 94/01 39 


Victor A Mola 


Fara 


a Sem. 


Kifaru 


HGE 


3626 


S01 94/01 41 


Wilson D Kifua 


Faraja Sem. 


Pugu 


PCM 74 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3627 


S3586/0007 


Andrea Gabriel Basili 


Farkwa 


Kwiro 


PCM 


3628 


S3586/0013 


Hamisi Salum Hamisi 


Farkwa 


Mpwapwa 


PCM 


3629 


S2363/0023 


Ahmad S Makotha 


Farm 17 


Mahiwa 


HGK 


3630 


S2363/0060 


Sharifu Said 


Farm 17 


Ndanda 


HGL 


3631 


S321 4/0038 


Stamili A Shomari 


Fatemi 


Lindi 


EGM 


3632 


S3725/0121 


Antoni M Shabani 


Felix Mrema 


Nsumba 


PGM 


3633 


S3725/0126 


Bernard N Christopher 


Felix Mrema 


Kisiwani 


HKL 


3634 


S3725/0170 


Issa M Husseni 


Felix Mrema 


Vudoi 


HGK 


3635 


S3725/0184 


Juma L Juma 


Felix Mrema 


Moshi Tech. 


PCM 


3636 


S3725/021 1 


Sety M Noah 


Felix Mrema 


Moshi Tech. 


PCM 


3637 


S01 89/0002 


Abdul Khalifa Kaita 


Feza Boys' 


Kisimiri 


PCM 


3638 


S01 89/0001 


Abdulhalim Hafidh Masoud 


Feza Boys' 


Kibaha 


PCB 


3639 


S01 89/0003 


Adil Alnasir Dewji 


Feza Boys' 


Njombe 


HGE 


3640 


S01 89/0004 


Albert Paul Nyerembe 


Feza Boys' 


Azania (day) 


PCM 


3641 


S01 89/0005 


Bernard Servuli Temba 


Feza Boys' 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


3642 


S01 89/0006 


Charles Ande Mwaipopo 


Feza Boys' 


llboru 


PCM 


3643 


S01 89/0007 


Daniel Peter Temu 


Feza Boys' 


Tabora Boys 


PCM 


3644 


S01 89/0008 


Daniel Zebadiah Moshi 


Feza Boys' 


Tunduru 


PCM 


3645 


S01 89/0009 


Dennis Aloyce Nicholaus 


Feza Boys' 


Azania (day) 


ECA 


3646 


S0 189/0010 


Dominic Atukuzwe Kirari 


Feza Boys' 


llboru 


PCM 


3647 


S01 89/001 2 


Fadhil Mehboob Essack 


Feza Boys' 


Tunduru 


HGL 


3648 


S01 89/0011 


Fadhili Abeidy Nyamwinuka 


Feza Boys' 


Tabora Boys 


PCM 


3649 


S01 89/001 3 


Fahad Jamal Salum 


Feza Boys' 


Ndanda 


HKL 


3650 


S01 89/001 4 


Faisal Mehboob Essack 


Feza Boys' 


Madibira 


HKL 


3651 


S01 89/001 5 


Farhaan Mehboob Essack 


Feza Boys' 


Azania (day) 


ECA 


3652 


S01 89/001 6 


Francis Yusto Eseko 


Feza Boys' 


llboru 


PCM 


3653 


S01 89/001 7 


Fredrick Gregory Ndanu 


Feza Boys' 


B. W. Mkapa (day) 


ECA 


3654 


S01 89/001 8 


George Gavin Kaindoah 


Feza Boys' 


Azania (day) 


PCM 


3655 


S01 89/001 9 


George Leonard Msengi 


Feza Boys' 


Kibaha 


PCB 


3656 


S01 89/0020 


Gerald Wendo Kabudi 


Feza Boys' 


B. W. Mkapa (day) 


EGM 


3657 


S01 89/0021 


Gilbert Tumaini Sarakikya 


Feza Boys' 


Lindi 


PGM 


3658 


S01 89/0022 


Godwin Otto Ringia 


Feza Boys' 


Umbwe 


ECA 


3659 


S01 89/0023 


Hamisi Ally Madikah 


Feza Boys' 


Tambaza (day) 


PCM 


3660 


S01 89/0024 


Hamisi Haruni Kasei 


Feza Boys' 


Pugu 


PCB 


3661 


S01 89/0025 


Haruna Hussein Magae 


Feza Boys' 


MtwaraTech. 


PCM 


3662 


S01 89/0026 


Hussein Mustafa Nassor 


Feza Boys' 


Lindi 


PGM 


3663 


S01 89/0027 


Ibrahim Abdul Hazali 


Feza Boys' 


Mzumbe 


PCB 


3664 


S01 89/0028 


Innocent Sabbas Yusufu 


Feza Boys' 


Mzumbe 


PCB 


3665 


S01 89/0029 


Jeremiah Andrew Mchomvu 


Feza Boys' 


Tambaza (day) 


ECA 


3666 


S01 89/0030 


Jimmy Julius Ngomela 


Feza Boys' 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


3667 


S01 89/0031 


Joseph Paul Manda 


Feza Boys' 


Kwiro 


PCB 


3668 


S01 89/0032 


Kassim Rashid Babu 


Feza Boys' 


llboru 


PCM 


3669 


S01 89/0033 


Kassim Sudi Kimenya 


Feza Boys' 


Mzumbe 


PCB 


3670 


S01 89/0034 


Kelvin Sylvestry Koka 


Feza Boys' 


Kibaha 


PCM 


3671 


S01 89/0035 


Kevin Martin Barugahare 


Feza Boys' 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


3672 


S01 89/0036 


Levin Fares Maro 


Feza Boys' 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


3673 


S01 89/0037 


Miraji Bakari Majata 


Feza Boys' 


B. W. Mkapa (day) 


EGM 


3674 


S01 89/0038 


Mohammed Abdallah Faraj 


Feza Boys' 


Lindi 


PGM 


3675 


S01 89/0039 


Moses Andrew Swai 


Feza Boys' 


Kibaha 


PCB 75 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3676 


S01 89/0040 


Mussa N Hasabubaba 


Feza Boys' 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


3677 


S01 89/0041 


Mwesiga Ngemera Ndibalema 


Feza Boys' 


B. W. Mkapa (day) 


EGM 


3678 


S0 189/0042 


Nabeel Mohamed Salum 


Feza Boys' 


Azania (day) 


EGM 


3679 


S0 189/0043 


Ndechihiro Fares Maro 


Feza Boys' 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


3680 


S01 89/0044 


Nimrod Deocles Rutatora 


Feza Boys' 


Kibaha 


PCM 


3681 


S01 89/0045 


Noel Amos Majule 


Feza Boys' 


Kibaha 


PCM 


3682 


S01 89/0046 


Omary Zubery Hassan 


Feza Boys' 


llboru 


PCB 


3683 


S0 189/0047 


Rabuck Hassan Kwigwa 


Feza Boys' 


B. W. Mkapa (day) 


EGM 


3684 


S01 89/0048 


Ramadhani Ally Msangi 


Feza Boys' 


Tabora Boys 


PCM 


3685 


S01 89/0049 


Raphael George Nyatega 


Feza Boys' 


Lindi 


PGM 


3686 


S01 89/0050 


Saad Abdulla Saadalla 


Feza Boys' 


llboru 


PCM 


3687 


S01 89/0051 


Saddam Said Mohammed 


Feza Boys' 


Azania (day) 


PCM 


3688 


S01 89/0052 


Shabani Ismail Mwasa 


Feza Boys' 


Kibaha 


PCM 


3689 


S01 89/0053 


Simon Gabriel Mnyele 


Feza Boys' 


Kibaha 


PCM 


3690 


S01 89/0054 


Sindo Manzi Matewele 


Feza Boys' 


Kibaha 


PCM 


3691 


S01 89/0056 


Yassin Rauna Cheppa 


Feza Boys' 


Azania (day) 


PCM 


3692 


S2527/0016 


Cassian Carlos Cassian 


Fikiria Kwanza 


Tunduru 


HGL 


3693 


S1 437/0030 


Abass Swaleh Mutagurwa 


Filbert Bayi 


Muheza 


PCB 


3694 


S 1437/0032 


Abubakar Khalid Said 


Filbert Bayi 


J.k. Nyerere 


HKL 


3695 


S1 437/0034 


Adriano Seiph Athman 


Filbert Bayi 


Umbwe 


ECA 


3696 


S1 437/0035 


Ally Kassim Khamis 


Filbert Bayi 


Kibiti 


PCM 


3697 


S 1437/0036 


Alphonce Dominic Mallya 


Filbert Bayi 


Pugu 


PCB 


3698 


S 1437/0038 


Baraka Robert Ntakamulenga 


Filbert Bayi 


Lindi 


HGK 


3699 


S 1437/0039 


Bashiru Abdi Kipacha 


Filbert Bayi 


Tanga Tech. 


PCM 


3700 


S1 437/0043 


Emmanuel Patrick Nambololo 


Filbert Bayi 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


3701 


S1 437/0045 


Erick Joseph Kintu 


Filbert Bayi 


Umbwe 


CBG 


3702 


S1 437/0047 


Geofrey Manase Gillar 


Filbert Bayi 


Tambaza (day) 


CBG 


3703 


S1 437/0048 


Goodluck Charles Simkoko 


Filbert Bayi 


Azania (day) 


PCM 


3704 


S1 437/0049 


Haroub Suleiman Juma 


Filbert Bayi 


Lufilyo 


HGL 


3705 


S1 437/0050 


Innocent Gosbert Mutakyawa 


Filbert Bayi 


lyunga 


PCM 


3706 


S1 437/0051 


Issa Hans Thomas 


Filbert Bayi 


Biharamulo 


EGM 


3707 


S1 437/0056 


Lewis Lazaro Mbise 


Filbert Bayi 


Kigonsera 


PCM 


3708 


S1 437/0057 


Lusajo Peter Kyando 


Filbert Bayi 


Mara 


EGM 


3709 


S1 437/0058 


Muhidin Rajab Hante 


Filbert Bayi 


Kibasila (day) 


EGM 


3710 


S1 437/0062 


Rajab Kamwanga Tambwe 


Filbert Bayi 


Isongole 


HKL 


3711 


S1 437/0063 


Rigobert Kennedy Manene 


Filbert Bayi 


Milambo 


HGE 


3712 


S1 437/0065 


Romanus Denis Tegete 


Filbert Bayi 


Umbwe 


HGE 


3713 


S1 437/0067 


Salum Juma Malewa 


Filbert Bayi 


Tambaza (day) 


HKL 


3714 


S1 437/0068 


Shaukat Semm Basinda 


Filbert Bayi 


Ndanda 


EGM 


3715 


S1 437/0069 


Sultan Mohamed Sadi 


Filbert Bayi 


Songea Boys 


CBG 


3716 


S1 285/01 02 


Bamabas S Gitilo 


Florian 


Malangali 


HGL 


3717 


S1 285/01 08 


Elibariki Samweli 


Florian 


Karatu 


CBA 


3718 


S1 285/01 21 


Furahini Yoram 


Florian 


Lyamungo 


PCB 


3719 


S1 285/01 27 


January Qamu 


Florian 


Galanos 


CBA 


3720 


S1 285/01 31 


John Nawet 


Florian 


Lyamungo 


CBA 


3721 


S1 285/01 34 


John T. Etlawe 


Florian 


Tarime 


PCM 


3722 


S1 285/01 41 


Joseph Raphaeli 


Florian 


Bariadi 


PGM 


3723 


S1 285/01 51 


Nicodemu Z Tsuhhay 


Florian 


Same 


PCM 


3724 


S1 285/01 63 


Petro Karengi 


Florian 


Milambo 


PCB 76 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3725 


S1 285/01 67 


Ronald Wilbert 


Florian 


Njombe 


PCB 


3726 


S1 285/01 72 


Stephano Dominick 


Florian 


Mkuu 


EGM 


3727 


S1 754/01 25 


Aman Mwakibibi 


Forest 


Lufilyo 


HKL 


3728 


S1 754/01 27 


Amir Hamadi 


Forest 


Namabengo 


HGK 


3729 


S1 754/01 30 


Aswile Mwambugi 


Forest 


Songea Boys 


PCB 


3730 


S 1754/0 132 


Ayoub Mponzi 


Forest 


Mbeya (day) 


HGL 


3731 


S1 754/01 35 


Baraka Mwongola 


Forest 


Matai 


HKL 


3732 


S1 754/01 37 


Bryson Mahenge 


Forest 


Sumbawanga 


HKL 


3733 


S 1754/0 140 


Daniel Job 


Forest 


Matema Beach 


HGK 


3734 


S1 754/01 44 


David Martin 


Forest 


Njombe 


EGM 


3735 


S1 754/01 45 


David Michael 


Forest 


Kyela 


PCM 


3736 


S1 754/01 46 


Deo Mwansanga 


Forest 


Minaki 


CBG 


3737 


S1 754/01 52 


Elieza Mbogoso 


Forest 


Mwika 


EGM 


3738 


S1 754/01 54 


Eliud Nasson 


Forest 


lyunga 


PCB 


3739 


S1 754/01 63 


Ezekiel Peter 


Forest 


Kyela 


PCB 


3740 


S1 754/01 65 


Fadhil Khamis 


Forest 


Mbeya (day) 


HGL 


3741 


S1 754/01 71 


Frank Ng'ondya 


Forest 


Songea Boys 


PCM 


3742 


S1 754/01 82 


Gerard Mwalyanga 


Forest 


Bagamoyo 


EGM 


3743 


S1 754/01 85 


Gwakisa Frank 


Forest 


Milambo 


HGE 


3744 


S1 754/01 95 


Ismail Conex 


Forest 


Songea Boys 


HGE 


3745 


S1 754/01 96 


Israel Angetile 


Forest 


Mbeya (day) 


PCM 


3746 


S1 754/0202 


Jamili Arusha 


Forest 


Kigonsera 


CBG 


3747 


S 1754/0206 


Joseph Mwampeta 


Forest 


Tosamaganga 


PGM 


3748 


S 1754/0208 


Joseph Sanga 


Forest 


Lufilyo 


HGK 


3749 


S1 754/0210 


Julius George 


Forest 


lleje 


HKL 


3750 


S1 754/0211 


Juma Moshi 


Forest 


Tukuyu 


HKL 


3751 


S1 754/021 7 


Lucas Richard 


Forest 


Matema Beach 


HGK 


3752 


S 1754/0221 


Macha Reward 


Forest 


Sumbawanga 


HKL 


3753 


S1 754/0226 


Mophat Sanga 


Forest 


Songea Boys 


PCM 


3754 


S1 754/0232 


Ntuli Lucas 


Forest 


Kilangalanga 


PCB 


3755 


S 1754/0234 


Obert Mwambope 


Forest 


Njombe 


PGM 


3756 


S 1754/0240 


Peter Mtweve 


Forest 


Iwawa 


HGL 


3757 


S1 754/0252 


Staford Mbwete 


Forest 


Sumbawanga 


HKL 


3758 


S1 754/0254 


Steven Andrew 


Forest 


Mzumbe 


HGL 


3759 


S 1754/0263 


Yusuph Mwasiposya 


Forest 


Mwakaleli 


HGE 


3760 


S03 10/0046 


Bless Siyovelwa 


Forest Hill 


Songea Boys 


PCM 


3761 


S031 0/0050 


Hekima Isack 


Forest Hill 


Kongwa 


PCB 


3762 


S031 0/0066 


Peter M Obure 


Forest Hill 


Kilosa 


HKL 


3763 


S031 0/0068 


Rahim M Datoo 


Forest Hill 


Milambo 


PGM 


3764 


S4209/0026 


Dickson Elisamia Mwafifi 


Fountain Of Hope Christian 


Moshi 


PCM 


3765 


S4209/0027 


Ebenezer Abdul Msuya 


Fountain Of Hope Christian 


Galanos 


PCM 


3766 


S4209/0028 


Emmanuel Paul Nyango 


Fountain Of Hope Christian 


Tosamaganga 


PGM 


3767 


S4209/0029 


Freedom Richard Munisi 


Fountain Of Hope Christian 


Kibiti 


PCM 


3768 


S4209/0031 


Godfrey Salvatory Rwezaura 


Fountain Of Hope Christian 


Njombe 


HKL 


3769 


S4209/0032 


John Japhet Lupia 


Fountain Of Hope Christian 


Galanos 


EGM 


3770 


S4209/0033 


Joseph John Ntoga 


Fountain Of Hope Christian 


Usagara 


PCM 


3771 


S4209/0034 


Kennedy Kassian Msuya 


Fountain Of Hope Christian 


Rungwe 


EGM 


3772 


S4209/0036 


Paul Enock Massawe 


Fountain Of Hope Christian 


Sanya Juu 


PCB 


3773 


S4209/0037 


Praygod Comfort Kitiwi 


Fountain Of Hope Christian 


llboru 


PCB 77 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3774 


S4209/0040 


Victor Francis Mavika 


Fountain Of Hope Christian 


Tosamaganga 


PCM 


3775 


S4209/0042 


Walter Wilfred Silas 


Fountain Of Hope Christian 


llboru 


PCM 


3776 


S2656/0033 


Ally Y Kitawala 


Fpct-ruo 


Njombe 


PCM 


3777 


S2656/0034 


Anafi R Nnunduma 


Fpct-ruo 


Tunduru 


HGL 


3778 


S2656/0037 


Chris E Mbukwa 


Fpct-ruo 


Ndanda 


CBG 


3779 


S2656/0038 


Christopher J Chialo 


Fpct-ruo 


Mahiwa 


PCM 


3780 


S2656/0041 


Erick S Manase 


Fpct-ruo 


Bagamoyo 


PCB 


3781 


S2656/0042 


Ernest Magawa 


Fpct-ruo 


Moshi 


PCM 


3782 


S2656/0043 


Fahad Khamisi Ponela 


Fpct-ruo 


Kigonsera 


CBG 


3783 


S2656/0044 


Faharidin Mwakaleke 


Fpct-ruo 


Msamala 


HGL 


3784 


S2656/0045 


Frank Mlaponi 


Fpct-ruo 


Minaki 


PGM 


3785 


S2656/0047 


Haidari Zuberi 


Fpct-ruo 


Tunduru 


HGL 


3786 


S2656/0048 


Hamis M Mbwani 


Fpct-ruo 


Njombe 


PCM 


3787 


S2656/0050 


Herry Ally 


Fpct-ruo 


Tunduru 


HGK 


3788 


S2656/0052 


Jastin Sabini 


Fpct-ruo 


Kahororo 


HGE 


3789 


S2656/0053 


John Isack Swehele 


Fpct-ruo 


Usagara 


PCB 


3790 


S2656/0054 


Masoud Khamisi 


Fpct-ruo 


Lindi 


HGK 


3791 


S2656/0055 


Mataiga N Nyitika 


Fpct-ruo 


Njombe 


PCM 


3792 


S2656/0056 


Mussa A Hokororo 


Fpct-ruo 


Mwinyi 


CBG 


3793 


S2656/0057 


Rashidi Sadiki 


Fpct-ruo 


Kigonsera 


PCM 


3794 


S2656/0059 


Razaki A Kaondo 


Fpct-ruo 


Mahiwa 


HGL 


3795 


S2656/0060 


Riziki S Chipola 


Fpct-ruo 


Kigonsera 


HGL 


3796 


S2656/0061 


Shabani A Chipotela 


Fpct-ruo 


Ndanda 


HGL 


3797 


S251 5/0070 


Alex Jonas 


Fpct-tumaini 


Longido 


CBG 


3798 


S251 5/0071 


Alex Mzungu 


Fpct-tumaini 


Geita 


EGM 


3799 


S251 5/0083 


Daleth Jackson 


Fpct-tumaini 


Umbwe 


ECA 


3800 


S251 5/0088 


Edward Amos 


Fpct-tumaini 


Kongwa 


PCB 


3801 


S251 5/0090 


Egon P Batega 


Fpct-tumaini 


Umbwe 


ECA 


3802 


S251 5/0093 


Ephraim Salvatory 


Fpct-tumaini 


Umbwe 


ECA 


3803 


S251 5/0098 


Furaha Japhet 


Fpct-tumaini 


Tukuyu 


HGL 


3804 


S2515/0100 


Heri E Dotto 


Fpct-tumaini 


Rungwe 


CBG 


3805 


S2515/0106 


Leopord Christopher 


Fpct-tumaini 


Rungwe 


CBG 


3806 


S2515/0107 


Maneth J Lameck 


Fpct-tumaini 


Karatu 


CBG 


3807 


S2515/0121 


Robert Norobert 


Fpct-tumaini 


Rungwe 


CBG 


3808 


S2515/0122 


Samwel Manyerere 


Fpct-tumaini 


Ihungo 


PCB 


3809 


S2515/0132 


Yekonia Peme 


Fpct-tumaini 


Lufilyo 


HGL 


3810 


S4000/0109 


Ramadhani Abdi Ramadhani 


Ft Sumaye 


Mkuu 


PCM 


3811 


S4000/0115 


Samwel Wiston Semkwembe 


Ft Sumaye 


Geita 


EGM 


3812 


S4000/0117 


Shafii George Bangu 


Ft Sumaye 


Njombe 


HGE 


3813 


S4000/0118 


Simion Nicholaus Shango 


Ft Sumaye 


Same 


PCB 


3814 


S4000/0124 


Yunus Hassan Hussein 


Ft Sumaye 


Irksongo 


HGK 


3815 


S3865/0018 


Godfrey Ainea Laban 


Fufu 


Lulumba 


PCM 


3816 


S3865/0027 


Simon Mbatyani Bahati 


Fufu 


Maposeni 


HGK 


3817 


S3865/0031 


Viserino Mathias Ngoja 


Fufu 


Kongwa 


PCB 


3818 


S2249/0055 


Hilary Jese Towo 


Fuka 


Kwiro 


CBG 


3819 


S2249/0059 


Innocent Atanas Mboya 


Fuka 


Kwiro 


EGM 


3820 


S2249/0071 


Karim Salim Dando 


Fuka 


Lyamungo 


CBG 


3821 


S3356/0109 


Juma Hussein 


Fundikira 


Ndanda 


EGM 


3822 


S0929/0117 


Mudi Chakoma 


Funguni 


Mkuu 


EGM 78 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3823 


S0929/0127 


Rajabu Athuman 


Funguni 


Iwalanje 


HGL 


3824 


S3644/0056 


Mujibu Mussa 


Funta 


Mkuu 


EGM 


3825 


S3644/0076 


Yasini Hassani 


Funta 


Mzumbe 


HGL 


3826 


S2763/0078 


Daniel Peter Mwandala 


Furaha 


Kibasila (day) 


HGE 


3827 


S2763/0081 


Deus Martine Simon 


Furaha 


Tosamaganga 


EGM 


3828 


S2763/0125 


Raphael Evans Hemed 


Furaha 


Shambalai 


HGL 


3829 


S2467/0080 


Ladslaus Petro Lulandala 


Furahia 


Maposeni 


HGK 


3830 


S4079/0010 


Herygodwin Peter Kanyosa 


G. G. Shulua 


Mbekenyera 


HKL 


3831 


S4079/0013 


Philipo Mavika 


G. G. Shulua 


Kilosa 


HGK 


3832 


S0759/0069 


Baraka Edward 


Gairo 


Minaki 


EGM 


3833 


S0759/0078 


Daniel Venance 


Gairo 


Kwiro 


PCB 


3834 


S0759/0080 


Eloi Ndekero 


Gairo 


llboru 


PCB 


3835 


S0759/0085 


Fredrick Harison 


Gairo 


Bihawana 


PCB 


3836 


S0759/0104 


Juma Ramadhani 


Gairo 


Bihawana 


CBG 


3837 


S0759/0112 


Michael James 


Gairo 


Tarime 


PCB 


3838 


S0 142/0002 


Adamu W Msika 


Galanos 


Kibiti 


HGK 


3839 


S01 42/0006 


Benson J Mruma 


Galanos 


Kibiti 


PCB 


3840 


S01 42/0010 


Deus U Joachimu 


Galanos 


Sanya Juu 


PCB 


3841 


S0 142/00 11 


Dhahiri Mnzava 


Galanos 


Lugoba 


PCB 


3842 


S01 42/001 3 


Edward John 


Galanos 


Longido 


HGE 


3843 


S01 42/001 5 


Emmanuel I Mwawende 


Galanos 


Minaki 


HGE 


3844 


S01 42/001 7 


Erinesti M. Tunzo 


Galanos 


Tosamaganga 


EGM 


3845 


S01 42/0029 


Kihiyo Shauri 


Galanos 


Galanos 


HGE 


3846 


S0 142/0031 


Marious Alvenus 


Galanos 


Minaki 


HGE 


3847 


S01 42/0036 


Mohamed Said 


Galanos 


Mkuu 


HGE 


3848 


S01 42/0038 


Nelson S. Mshana 


Galanos 


Kibaha 


CBA 


3849 


S0 142/0039 


Nicolous J. Kiwia 


Galanos 


Moshi Tech. 


PCM 


3850 


S0 142/0046 


Ramadhani M.. Senkondo 


Galanos 


Kifaru 


HGK 


3851 


S01 42/0047 


Rashidi Muslih 


Galanos 


Kibiti 


HGK 


3852 


S0 142/0049 


Simoni 0. Jacobo 


Galanos 


Mwika 


EGM 


3853 


S01 42/0050 


Stephen S. Stephen 


Galanos 


Kibiti 


PCB 


3854 


S01 42/0051 


Sufiani Athumani 


Galanos 


Mwika 


EGM 


3855 


S1 01 4/0069 


Ally A Mohamed 


Gallapo 


Same 


PCM 


3856 


S1 01 4/0095 


Hintay H Naasi 


Gallapo 


Nyerere/migoli 


HGL 


3857 


S1 01 4/01 14 


Mahamudu H Musa 


Gallapo 


Maji Ya Chai 


HKL 


3858 


S1 01 4/01 15 


Majid S Hamidu 


Gallapo 


Sengerema 


PGM 


3859 


S1 01 4/01 18 


Mohamed A Yusuph 


Gallapo 


llongero 


PCM 


3860 


S1 01 4/01 54 


Yasini S Omari 


Gallapo 


Nyerere/migoli 


HGL 


3861 


S3 185/0058 


Pascal Issack 


Galula 


Kigonsera 


CBG 


3862 


S3 185/0070 


Siyao Gashinje 


Galula 


Tukuyu 


EGM 


3863 


S2433/0073 


Alberto Aden Hotay 


Ganako 


Muheza 


PCB 


3864 


S2433/0075 


Amri Saidi Salim 


Ganako 


Same 


PCM 


3865 


S2433/0081 


Clemence Exaudi 


Ganako 


Kilangalanga 


PCB 


3866 


S2433/0084 


Damasi Flavian Bayo 


Ganako 


Tanga Tech. 


PCB 


3867 


S2433/0085 


Daudi James Duwe 


Ganako 


Karatu 


EGM 


3868 


S2433/0087 


Dionisi Domnick 


Ganako 


Same 


PCM 


3869 


S2433/0093 


Ezron M. Josephat 


Ganako 


Same 


HGL 


3870 


S2433/0106 


Jacob Leopold Silvini 


Ganako 


Tanga Tech. 


PCB 


3871 


S2433/0117 


Julius John Hilonga 


Ganako 


Same 


CBG 79 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3872 


S2433/0120 


Laurent Richard Boay 


Ganako 


Tosamaganga 


PCM 


3873 


S2433/0122 


Ludovick Martini Murray 


Ganako 


Vudoi 


HGK 


3874 


S2433/0128 


Modest William Leizer 


Ganako 


Usagara 


CBG 


3875 


S2433/0129 


Mohamed Ramadhani Moham 


Ganako 


Mara 


EGM 


3876 


S2433/0130 


Moikan Saruni Mollel 


Ganako 


Same 


PCB 


3877 


S2433/0140 


Rogathe Martin Kirway 


Ganako 


Usagara 


PCB 


3878 


S2433/0145 


Venance Raymond Focus 


Ganako 


Tanga Tech. 


PCB 


3879 


S3332/0054 


Gabriel A Gwangway 


Ganana 


Maji Ya Chai 


HKL 


3880 


S3332/0068 


Mwinyi H Tumbo 


Ganana 


Kisiwani 


HKL 


3881 


S3332/0069 


Romani S Romani 


Ganana 


Nyerere/migoli 


HGK 


3882 


S3856/0039 


Foustini Antony 


Gare 


Bagamoyo 


EGM 


3883 


S3856/0040 


Jastini Stephano 


Gare 


Msamala 


HGL 


3884 


S3856/0050 


Rashidi Hosseni 


Gare 


Shambalai 


HGL 


3885 


S4584/0015 


Donald Mathias Nobo 


Gaspar Del Buffalo 


Mtwara Tech. 


PCM 


3886 


S4584/0018 


Jeff Christopher Muleju 


Gaspar Del Buffalo 


Rungwe 


PCM 


3887 


S4584/0020 


Kelvin Raphael Makenya 


Gaspar Del Buffalo 


Songea Boys 


PGM 


3888 


S4584/0021 


Moses Charles Shilla 


Gaspar Del Buffalo 


Kibasila (day) 


ECA 


3889 


S21 09/0005 


John Mabina Dindayi 


Gasuma 


Kahororo 


EGM 


3890 


S21 09/0011 


Mlekwa Zamani Machimu 


Gasuma 


Dar. Institute Techn 


LAB 


3891 


S21 09/001 5 


Shida Lutema Bahati 


Gasuma 


Mbeya Inst. 


MEC 


3892 


S2992/0008 


Bulayi Emanuel 


Gegedi 


Mbeya Inst. 


LAB 


3893 


S1 205/0069 


Amos M Daniel 


Gehandu 


Mkuu 


HGL 


3894 


S1 205/0078 


Daniel A Burra 


Gehandu 


Tarakea 


CBG 


3895 


S1 205/0097 


Filemon A Tlehema 


Gehandu 


Kisarika 


CBG 


3896 


S1 205/01 05 


Issaya S Mahu 


Gehandu 


Same 


CBG 


3897 


S1 205/01 08 


John G Nicola 


Gehandu 


Ganako 


HGK 


3898 


S1 205/01 17 


Leonard D Akonaay 


Gehandu 


Abed A. Karume 


HGL 


3899 


S1 205/01 29 


Paskali G Deengw 


Gehandu 


Tarakea 


CBG 


3900 


S1 205/01 31 


Paskali M Paulo 


Gehandu 


Ifunda Tech. 


PGM 


3901 


S1 205/01 34 


Peter E Kimolo 


Gehandu 


Dareda 


CBG 


3902 


S0386/0087 


Abuu Omari Ramadhani 


Geita 


Musoma 


CBG 


3903 


S0386/0096 


Boniphace Lujegi Simon 


Geita 


Pugu 


PCB 


3904 


S0386/0106 


Deogratias Mgunda Daniel 


Geita 


Nyakato 


CBG 


3905 


S0386/0115 


Dotto Lusero January 


Geita 


Kahororo 


HGE 


3906 


S0386/0120 


Emmanuel Edward Katampa 


Geita 


Meatu 


CBG 


3907 


S0386/0123 


Emmanuel Mnuo Samwel 


Geita 


Musoma 


PCM 


3908 


S0386/0124 


Emmanuel Petro Malogoi 


Geita 


Oswald Mang'ombe 


PCB 


3909 


S0386/0130 


Fredrick Mushumbusi Rugeiya 


Geita 


Ihungo 


CBG 


3910 


S0386/0133 


Gerad Kabeho Anthony 


Geita 


Pugu 


EGM 


3911 


S0386/0135 


Gidion Joseph Paul 


Geita 


Kahororo 


HKL 


3912 


S0386/0139 


Hamidu Mpula Eliya 


Geita 


Mkolani 


PCB 


3913 


S0386/0141 


Ibrahimu Kabazi Muhuko 


Geita 


Pugu 


PCB 


3914 


S0386/0158 


Kulwa Lusero January 


Geita 


Kahororo 


HGE 


3915 


S0386/0161 


Leonard Bwire Sussi 


Geita 


Meatu 


CBG 


3916 


S0386/0167 


Masuruli Miller Philipo 


Geita 


Bwiru Boys 


PCM 


3917 


S0386/0174 


Mshikamano Bigazaba Chiza 


Geita 


Nyakato 


PCM 


3918 


S0386/0176 


Musa Kiganga Baltazary 


Geita 


Geita 


HGE 


3919 


S0386/0179 


Mussa Raphael Boniphace 


Geita 


Malagarasi 


HGK 


3920 


S0386/0180 


Mwombeki Dominick Scharion 


Geita 


Kahororo 


HGE 80 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3921 


S0386/0184 


Peter Bitaliho Kisse 


Geita 


Moshi 


PCM 


3922 


S0386/0194 


Suleiman Nguka Sango 


Geita 


Geita 


HGE 


3923 


S0386/0195 


Sweetbert Mlyakado Makarius 


Geita 


Bagamoyo 


PCB 


3924 


S1 436/0037 


Aron Fredy Mwamakula 


George Kongowe 


Umbwe 


HGE 


3925 


S1 436/0052 


Jovin Paul Mkama 


George Kongowe 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


3926 


S2266/0026 


Godfrey Mhina Denis 


Georgius 


Msamala 


HGK 


3927 


S2266/0028 


Hussein Kandege Hamisi 


Georgius 


Tunduru 


PCM 


3928 


S2266/0029 


John Bolgias Apolinary 


Georgius 


Karatu 


EGM 


3929 


S2266/0032 


Silvester George Alloyce 


Georgius 


Lyamungo 


EGM 


3930 


S2767/0074 


Ally Suleiman 


Gerezani 


Liwale High 


HGK 


3931 


S2767/0075 


Ambonisye John 


Gerezani 


Matema Beach 


HGK 


3932 


S2767/0084 


Denis Rwezaura 


Gerezani 


Minaki 


PGM 


3933 


S2767/0085 


Emanuel Evarist 


Gerezani 


Mahiwa 


PCM 


3934 


S2767/0087 


Erick Felix 


Gerezani 


Ndanda 


EGM 


3935 


S2767/0088 


Fadhili Kigodi 


Gerezani 


Tambaza (day) 


PCB 


3936 


S2767/0089 


Fakhi Kombo 


Gerezani 


Tambaza (day) 


PGM 


3937 


S2767/0091 


Fred Matiko 


Gerezani 


Kwiro 


PCB 


3938 


S2767/0101 


Hemed Mabruki 


Gerezani 


Ndanda 


EGM 


3939 


S2767/0108 


Isaya Charles 


Gerezani 


Biharamulo 


EGM 


3940 


S2767/0130 


Masha Masingisa 


Gerezani 


Mtwara Tech. 


PCM 


3941 


S2767/0142 


Omary Rajabu 


Gerezani 


Malangali 


HGK 


3942 


S2767/0149 


Samwel Maweda 


Gerezani 


Azania (day) 


HGK 


3943 


S2767/0151 


Shabani Saidi 


Gerezani 


Tambaza (day) 


HKL 


3944 


S461 5/0039 


Peter Q Axweso 


Getamock 


Kilangalanga 


PCB 


3945 


S1 982/0041 


Isack S Mwekwa 


Getanuwas 


Kibiti 


HGK 


3946 


S2374/0050 


Colin Valentin Swai 


Ghona 


Mara 


HGE 


3947 


S3760/0041 


Hatibu H Selemani 


Gichameda 


Mwenge 


HGE 


3948 


S0928/0058 


Fransis Gabriel Shayo 


Gidas 


Ganako 


HGL 


3949 


S0928/0083 


Michael Nicodemu Dodo 


Gidas 


Lyamungo 


CBG 


3950 


S1 893/0085 


January N Boay 


Gidhim 


Lyamungo 


CBG 


3951 


S 1893/0093 


Julius C Peter 


Gidhim 


Malangali 


HGK 


3952 


S1 893/0096 


Laurian P Benedict 


Gidhim 


Mpwapwa 


PCM 


3953 


S1 893/01 15 


Tumaini I Burra 


Gidhim 


Maji Ya Chai 


HGL 


3954 


S2043/0026 


Mangili Lupemba 


Giriku 


Runzewe 


HKL 


3955 


S2043/0027 


Manoni Yohana 


Giriku 


Kigoma 


HGK 


3956 


S2043/0036 


Nyegu Gigo 


Giriku 


Mwenge 


HGK 


3957 


S2263/0013 


Adam T Mohamed 


Gisambalang 


Karatu 


HGK 


3958 


S2263/0020 


Hussein H Ujenje 


Gisambalang 


Mwenge 


HGK 


3959 


S2263/0021 


Paulo A Tsaxara 


Gisambalang 


Mwenge 


EGM 


3960 


S1 039/0099 


Efraimu January Qawo 


Gitting 


Lulumba 


PCM 


3961 


S1 039/01 07 


Haruni John Elias 


Gitting 


Dareda 


CBG 


3962 


S3928/0112 


Alfred Elias 


Goba 


Wdmi 


CIV 


3963 


S3928/0122 


Andrew Pascal 


Goba 


Msamala 


PCM 


3964 


S3928/0134 


Crispinus Zephrine 


Goba 


Mkuu 


HGE 


3965 


S3928/0164 


Ibrahim Hussein 


Goba 


Ndanda 


HKL 


3966 


S3928/0187 


Junior Mwendapole 


Goba 


Kwiro 


CBG 


3967 


S3928/0196 


Maziku Andrew 


Goba 


Ndanda 


PCB 


3968 


S3928/0203 


Musa Abrahaman 


Goba 


Kigonsera 


HGL 


3969 


S3928/0210 


Peter Deus 


Goba 


Madaba 


HGK SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3970 


S3928/0225 


Salum Yunus 


Goba 


Mara 


HGE 


3971 


S3928/0245 


Yohana Benson 


Goba 


Mahiwa 


HGL 


3972 


S3089/0067 


Abubakari Said 


Goba Mpakani 


Maji Ya Chai 


HKL 


3973 


S3089/0115 


Marwa Makile 


Goba Mpakani 


Mwinyi 


CBG 


3974 


S3735/0046 


Baraka Noah 


Goldland 


Shinyanga 


PCB 


3975 


S3735/0047 


Boniphace Maganga 


Goldland 


Kalangalala 


HGL 


3976 


S3735/0070 


Meshack Chananja 


Goldland 


Ihungo 


HGE 


3977 


S3735/0077 


Paul Edward 


Goldland 


Malagarasi 


PCM 


3978 


S3735/0079 


Stanley Wilson 


Goldland 


Mwenge 


PCB 


3979 


S3323/0084 


Mohamedi Omari 


Gombero 


Tosamaganga 


EGM 


3980 


S0875/0031 


Ally Abdala Mgonja 


Gonja 


Same 


PCM 


3981 


S0875/0047 


Mohamed Kassim Mrindoko 


Gonja 


Tosamaganga 


PCM 


3982 


S0875/0051 


Ngoma Ramadhani Kishuko 


Gonja 


Moshi 


PCM 


3983 


S0875/0058 


Ramadhani Yusuph Mohamedi 


Gonja 


Shambalai 


HKL 


3984 


S0875/0060 


Robert Grayson John 


Gonja 


Tosamaganga 


PCB 


3985 


S1 368/0031 


Gerald Gwalugano 


Good Samaritan 


B. W. Mkapa (day) 


EGM 


3986 


S1 368/0032 


Gideon Gwalugano 


Good Samaritan 


Umbwe 


ECA 


3987 


S1 368/0033 


Godfrey Chengula 


Good Samaritan 


Kibasila (day) 


HGE 


3988 


S2723/0032 


Kisengo Obinda 


Goribe 


Lukole 


HGK 


3989 


S2723/0036 


Ndewa Benard 


Goribe 


Nyakato 


CBG 


3990 


S2723/0044 


Samwel Sita 


Goribe 


Meatu 


CBG 


3991 


S2307/0044 


Goryo Meng'anyi 


Gorong'a 


Kishoju 


HGE 


3992 


S2307/0055 


Marwa Chacha 


Gorong'a 


Tarakea 


PCB 


3993 


S2307/0076 


Philimon Amos 


Gorong'a 


Ihungo 


PCM 


3994 


S2307/0078 


Rhobi Kohe 


Gorong'a 


Kibiti 


PCB 


3995 


S2307/0081 


Samwel Chacha 


Gorong'a 


Njombe 


HGE 


3996 


S2307/0083 


Samwel Machugu 


Gorong'a 


Mara 


EGM 


3997 


S2823/0027 


Daniel M Muhindi 


Gorowa 


Dareda 


CBG 


3998 


S2823/0077 


Yakobo P Samti 


Gorowa 


Mwika 


HGE 


3999 


S4017/0017 


Namala Rugonzibwa Mtemi 


Gospel Campaign 


Bihawana 


CBG 


4000 


S2151/0022 


Ally Fikirini 


Goweko 


Kwiro 


EGM 


4001 


S2151/0069 


Seleman Kaozya 


Goweko 


Engutoto 


HKL 


4002 


S2151/0072 


Shaban Said 


Goweko 


Bihawana 


HGL 


4003 


S251 6/0020 


Emmanuel Kyando 


Grace 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


4004 


S251 6/0022 


Muhsin I Bwamkuu 


Grace 


Mahiwa 


HGK 


4005 


S251 6/0024 


Richard Chalema 


Grace 


Kigonsera 


PCM 


4006 


S251 6/0025 


Sadock Kaisi 


Grace 


Ndanda 


PCB 


4007 


S251 6/0026 


Saidi Juma 


Grace 


Kaliua 


PCM 


4008 


S251 6/0029 


William Semiono 


Grace 


Rungwe 


PCM 


4009 


S1 197/0083 


Azizi Mchomvu 


Green Acres 


Kibasila (day) 


HGK 


4010 


S1 197/0091 


Daniel Nyanda 


Green Acres 


Vudoi 


HGL 


4011 


S1 197/0092 


Daudi Asaph 


Green Acres 


Umbwe 


CBG 


4012 


S1 197/0096 


Edson Elias 


Green Acres 


llboru 


HGL 


4013 


S1 197/0097 


Emmanuel Awadh 


Green Acres 


Liwale High 


HKL 


4014 


S1 197/0101 


Emmanuel N Mpuya 


Green Acres 


Umbwe 


CBG 


4015 


S1 197/0103 


Felix Mganga 


Green Acres 


Azania (day) 


PCB 


4016 


S1 197/01 06 


Finn Mnyigumba 


Green Acres 


Kibiti 


HGE 


4017 


S1 197/01 09 


Frank Phillips 


Green Acres 


Shinyanga 


HGE 


4018 


S1 197/0120 


Haney Rashid 


Green Acres 


Mbekenyera 


HGL 82 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4019 


S1 197/0124 


Hilary Njau 


Green Acres 


Kibasila (day) 


HKL 


4020 


S1 197/01 30 


Issa Omary 


Green Acres 


Liwale High 


HKL 


4021 


S1 197/01 32 


John Benedict 


Green Acres 


Mahiwa 


PCB 


4022 


S1 197/01 34 


John Jackson 


Green Acres 


Bihawana 


CBG 


4023 


S1 197/01 39 


Joseph Msaki 


Green Acres 


Azania (day) 


PCB 


4024 


S1 197/0138 


Joseph G Kwingwa 


Green Acres 


Shinyanga 


HGE 


4025 


S1 197/0145 


Kelvin D Mallugu 


Green Acres 


B. W. Mkapa (day) 


HGE 


4026 


S1 197/01 91 


Ladislaus Majani 


Green Acres 


Tambaza (day) 


HKL 


4027 


S1 197/0146 


Linus Stephano 


Green Acres 


Liwale High 


HGK 


4028 


S1 197/0148 


Majaliwa Mchomvu 


Green Acres 


Kibasila (day) 


HKL 


4029 


S1 197/01 65 


Noel Mahewa 


Green Acres 


Dar. Institute Techn 


MINE 


4030 


S1 197/01 70 


Paulo Kijangwa 


Green Acres 


Mbekenyera 


HGL 


4031 


S1 197/0176 


Salum Said 


Green Acres 


Lindi 


PGM 


4032 


S1 197/0181 


Shukuru Job 


Green Acres 


llula 


HGK 


4033 


S1 197/01 89 


Wycklif Michael 


Green Acres 


Pugu 


PCB 


4034 


S4456/0017 


Twineo Henock Kabuterana 


Green Bird Boys 


Vudoi 


HGL 


4035 


S4049/0024 


Benedicto Claudian Manyama 


Green View 


Bwiru Boys 


PCM 


4036 


S4049/0025 


Boniphace Nestory Butambala 


Green View 


Lulumba 


PCM 


4037 


S2991/0004 


Jabai Masunga 


Guduwi 


Mara 


HGK 


4038 


S0950/0117 


Agustino N Nakembetwa 


Gumanga 


Iwalanje 


PCM 


4039 


S0950/0155 


Francis Shadrack Hussein 


Gumanga 


Karatu 


PCM 


4040 


S0950/0206 


Nikolas M. Hassani 


Gumanga 


Mwenge 


CBG 


4041 


S0950/0232 


Shadaga Shabani Dagga 


Gumanga 


Geita 


HGE 


4042 


S2070/0036 


Laxford Daniel Mbesa 


Gumbiro 


Ndanda 


EGM 


4043 


S2648/0097 


Eliphas F Joshua 


Gunda 


Mwenge 


PCB 


4044 


S2648/0103 


Faraja D Mwendo 


Gunda 


llongero 


PCB 


4045 


S2648/0104 


Faraja P Joseph 


Gunda 


Milambo 


PCB 


4046 


S2648/0123 


Michael A Samwi 


Gunda 


Kongwa 


PCB 


4047 


S2648/0136 


Rashidi S Mahayu 


Gunda 


Shinyanga 


PCM 


4048 


S2534/0013 


Aito O. Nyauga 


Guta 


Maji Ya Chai 


HGL 


4049 


S2534/0021 


Chacha R. Chacha 


Guta 


Tarime 


PCM 


4050 


S2534/0028 


Godfrey E. Kaboja 


Guta 


Mara 


HGE 


4051 


S2534/0034 


Lazaro M. Mwenura 


Guta 


Lyamungo 


CBG 


4052 


S2534/0038 


Malechela C. Kaliyaya 


Guta 


Ihungo 


HGE 


4053 


S2534/0050 


Nackso B. Okinda 


Guta 


Mbeya Inst. 


LAB 


4054 


S1 635/0033 


Dionis Mashinga 


Gwanumpu 


Biharamulo 


EGM 


4055 


S1 635/0043 


Hamis Rutozi 


Gwanumpu 


Milambo 


PCM 


4056 


S1 635/0071 


Staphord Gabriel 


Gwanumpu 


Malagarasi 


HKL 


4057 


S3390/0054 


George M Stephen 


Gyekrumarusha 


Tarime 


PCM 


4058 


S3390/0060 


Josephat P Joseph 


Gyekrumarusha 


Lyamungo 


CBA 


4059 


S3390/0072 


Samwel Daud 


Gyekrumarusha 


Kilangalanga 


PCM 


4060 


S291 6/0028 


Yeremia Xwastal 


Gyekrumlambo 


Mara 


HGE 


4061 


S291 6/0029 


Zakayo Thomas 


Gyekrumlambo 


Karatu 


CBG 


4062 


S2969/0010 


Magembe Maduhu 


Habiya 


Karatu 


EGM 


4063 


S2969/0014 


Sayi Komanya 


Habiya 


llongero 


PCM 


4064 


S1 409/001 9 


David Daniel Mhelo 


Hagafilo 


Rungwe 


CBG 


4065 


S1 409/0023 


Hezron Geofrey Kiyao 


Hagafilo 


Lindi 


EGM 


4066 


S1 409/0026 


Kalimeje Yasin Chilimba 


Hagafilo 


Ndanda 


CBG 


4067 


S1 409/0028 


Kelvin Johnson Mwinuka 


Hagafilo 


Kwiro 


CBG 83 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4068 


S1 409/0029 


Livingistone Donald Mwakamel 


Hagafilo 


Songea Boys 


PCM 


4069 


S1 409/0034 


Nuhu Idrisa Msigwa 


Hagafilo 


Namabengo 


HGK 


4070 


S1 409/0035 


Pacience Gaudence Komba 


Hagafilo 


Kigonsera 


CBG 


4071 


S1 409/0038 


Remdin Amon Issa 


Hagafilo 


Kwiro 


CBG 


4072 


S0593/0112 


Kasian I. Mapunda 


Hagati 


Songea Boys 


PGM 


4073 


S0593/0126 


Romanus R. Milinga 


Hagati 


Tunduru 


HGK 


4074 


S1 288/0067 


Benson Frank Mushi 


Hai 


Karatu 


EGM 


4075 


S1 288/0074 


Dickson Elizeus Rutha 


Hai 


Songea Boys 


PGM 


4076 


S1 288/0077 


Elisipha Martin Mushi 


Hai 


Sengerema 


PGM 


4077 


S1 288/0089 


Humphrey Irikiandumi Makere 


Hai 


Lyamungo 


PCB 


4078 


S1 288/0098 


Prosper Alphonce Ngowi 


Hai 


Moshi 


PCM 


4079 


S1 288/01 02 


Shaame Shafii Mahanyu 


Hai 


J.k. Nyerere 


HGK 


4080 


S1 288/01 03 


Shedrack Elmer Mfuru 


Hai 


Songea Boys 


PGM 


4081 


S1 288/01 06 


Valence Boniface Senga 


Hai 


Lyamungo 


PCB 


4082 


S1 288/01 07 


Willehard Melkiory Kimbi 


Hai 


Lwangwa 


HGL 


4083 


S1 367/0087 


Daud M Yaled 


Hale 


Mtwara Tech. 


PCB 


4084 


S1 367/0096 


Hassan Adam 


Hale 


Tanga Tech. 


PCB 


4085 


S1 367/01 34 


Said Rashid 


Hale 


Kisiwani 


HGK 


4086 


S1 367/01 36 


Salum Said 


Hale 


Tanga Tech. 


PCB 


4087 


S1 367/01 37 


Salum Waziri 


Hale 


Mtwara Tech. 


PCB 


4088 


S2762/0108 


Baidi Zakaria Upete 


Halisi 


Azania (day) 


PCM 


4089 


S2762/0118 


Edward Ayeiko Kasunga 


Halisi 


Geita 


HGE 


4090 


S2762/0123 


Frank Richard Wambura 


Halisi 


Madaba 


HGL 


4091 


S2762/0140 


Jerome Fredrick Lyakurwa 


Halisi 


Ifunda Tech. 


PGM 


4092 


S2762/0145 


Joseph Mwita Marwa 


Halisi 


Mahiwa 


HGK 


4093 


S2762/0149 


Juma Shabani Khamis 


Halisi 


Tosamaganga 


PCM 


4094 


S2762/0175 


Paulo Abel Komba 


Halisi 


Ndanda 


PGM 


4095 


S2762/0192 


Seiph Kibwana Seiph 


Halisi 


Makita 


HGL 


4096 


S2337/0072 


Amani L Sikaponda 


Halungu 


Minaki 


PCB 


4097 


S2337/0073 


Ambokile A Kayange 


Halungu 


Njombe 


PCM 


4098 


S2337/0076 


Ayubu A Mwaisumo 


Halungu 


Namabengo 


HGK 


4099 


S2337/0079 


Baraka M Mwafwongo 


Halungu 


Kigonsera 


PCB 


4100 


S2337/0081 


Boni J Mwashinji 


Halungu 


Usevya 


HGL 


4101 


S2337/0088 


Emanuel C Kasonso 


Halungu 


Moshi 


PCM 


4102 


S2337/0115 


Laimos T Gavu 


Halungu 


Madaba 


HGL 


4103 


S2337/0116 


Laulent J Mkonongo 


Halungu 


Minaki 


EGM 


4104 


S3269/0025 


Alfred Mutalemwa 


Hamugembe 


Kabanga 


CBG 


4105 


S3269/0026 


Allan A. Kyaruzi 


Hamugembe 


Nyakahura 


HGL 


4106 


S3269/0030 


Edward L. Kashumba 


Hamugembe 


Ihungo 


PCB 


4107 


S3269/0031 


Erick R. Robozi 


Hamugembe 


Makiba 


CBG 


4108 


S3269/0040 


Musabha Magaso 


Hamugembe 


Ihungo 


PCB 


4109 


S21 47/0030 


Katama Dotto 


Hamza Azizi Ally Memorial 


Mwenge 


HGK 


4110 


S21 47/0051 


William Kazala 


Hamza Azizi Ally Memorial 


Kaliua 


PCM 


4111 


S421 1/0009 


Babuu Salum Ndimbe 


Hananasif 


Kwiro 


PCM 


4112 


S421 1/0024 


Hussein Mustapha Hassani 


Hananasif 


Lindi 


HGK 


4113 


S42 11/0042 


Leonard Vicent Joseph 


Hananasif 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


4114 


S2264/0066 


Antipasi Valerian 


Hanang 


Sanya Juu 


CBG 


4115 


S2264/0070 


Cosman F. Cosman 


Hanang 


Sanya Juu 


PCM 


4116 


S2264/0071 


Cosman T. Cosman 


Hanang 


Sengerema 


HGE 84 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4117 


S2264/0076 


Ediberti N. Momoy 


Hanang 


Njombe 


PCM 


4118 


S2264/0097 


Martin B. Nanagi 


Hanang 


Usagara 


HKL 


4119 


S2264/0098 


Mathayo M. Kwaslema 


Hanang 


Dareda 


CBG 


4120 


S2264/0105 


Paskali Y. Yarro 


Hanang 


Dareda 


CBG 


4121 


S2264/0114 


Valerian W. Sayyo 


Hanang 


Lyamungo 


HKL 


4122 


S0963/0022 


Chilomo Joseph Nghuchilu 


Handali 


Tosamaganga 


PCM 


4123 


S0963/0026 


Denis Lister Mazengo 


Handali 


Ihungo 


PCM 


4124 


S0963/0034 


Juma Obeid Stanley 


Handali 


Ihungo 


EGM 


4125 


S0963/0035 


Keneth Stephano Silla 


Handali 


lyunga 


PCM 


4126 


S0963/0043 


Pascal Michael Chiyenje 


Handali 


Mpwapwa 


PCM 


4127 


S0511/0112 


Bakari Nassoro 


Handeni 


Lugoba 


PCM 


4128 


S051 1/0123 


Gerald Baltazari 


Handeni 


Usagara 


PCM 


4129 


S0511/0136 


Idd Hosseni 


Handeni 


Muheza 


CBG 


4130 


S0511/0154 


Mhando Salimu 


Handeni 


Moshi Tech. 


PCM 


4131 


S051 1/0155 


Mohamedi Ally 


Handeni 


Galanos 


HGE 


4132 


S051 1/0180 


Rubeni Komba 


Handeni 


Ifunda Tech. 


PCB 


4133 


S051 1/0181 


Sahibu Msuya 


Handeni 


Tarime 


PCB 


4134 


S0511/0199 


Vicent Charles 


Handeni 


Makiba 


CBG 


4135 


S1 175/0028 


Mathias Yohana Katanga 


Haneti 


Mpwapwa 


HKL 


4136 


S1 175/0040 


Yohana Matonya Yohana 


Haneti 


Mwenge 


HGE 


4137 


S01 57/0002 


Allan Fihoma 


Hanga Sem. 


Songea Boys 


PCM 


4138 


S01 57/0004 


Baptist Richard 


Hanga Sem. 


Ifunda Tech. 


PCB 


4139 


S01 57/0006 


Bruno Chengula 


Hanga Sem. 


Galanos 


CBA 


4140 


S01 57/0008 


David Ngindo 


Hanga Sem. 


Mwakaleli 


HKL 


4141 


S01 57/0009 


Dionisi Mbotela 


Hanga Sem. 


Lufilyo 


HGL 


4142 


S01 57/0010 


Elisha Mapunda 


Hanga Sem. 


Milambo 


CBG 


4143 


S01 57/001 2 


Emmanuel Ngassa 


Hanga Sem. 


Kibasila (day) 


HGL 


4144 


S01 57/001 5 


Henerico Mwamba 


Hanga Sem. 


Kyela 


PCB 


4145 


S01 57/001 6 


Jackson Haule 


Hanga Sem. 


Tunduru 


HGK 


4146 


S01 57/001 7 


Joseph Moyo 


Hanga Sem. 


Mahiwa 


PCB 


4147 


S01 57/001 8 


Kaspal Nchimbi 


Hanga Sem. 


Lwangwa 


HGL 


4148 


S01 57/001 9 


Mathias Nyoni 


Hanga Sem. 


Dareda 


CBG 


4149 


S01 57/0020 


Melkior Chigumbi 


Hanga Sem. 


Mtwara Tech. 


PCB 


4150 


S01 57/0021 


Menas Nyoni 


Hanga Sem. 


Kwiro 


HGE 


4151 


S01 57/0022 


Michael Hyera 


Hanga Sem. 


Kwiro 


HGE 


4152 


S01 57/0024 


Patrick Mhagama 


Hanga Sem. 


Kigonsera 


HGL 


4153 


S01 57/0025 


Paul Macha 


Hanga Sem. 


Mambwe 


PCM 


4154 


S01 57/0027 


Priscus Mwaya 


Hanga Sem. 


Mahiwa 


PCB 


4155 


S01 57/0029 


Raymond Kisasembe 


Hanga Sem. 


Lindi 


HGL 


4156 


S01 57/0030 


Robert Peter 


Hanga Sem. 


Ndanda 


CBG 


4157 


S0 157/0032 


Stephano Ipiano 


Hanga Sem. 


Ndanda 


CBG 


4158 


S01 57/0034 


Venant Luoga 


Hanga Sem. 


Kigonsera 


PCB 


4159 


S01 57/0035 


Wilfredy J. Maro 


Hanga Sem. 


Kibiti 


CBA 


4160 


S260 1/0038 


Said Katundu 


Hangai 


Tunduru 


HGL 


4161 


S1 324/0043 


James Leonard Gadi 


Harambee 


Galanos 


PCM 


4162 


S1 324/0055 


Praygod Edwin Kundaufoo 


Harambee 


Ganako 


HGK 


4163 


S21 19/0056 


Elasmus Issack 


Harvest Mission 


Kilangalanga 


PCM 


4164 


S21 1 9/0059 


Erick Joseph 


Harvest Mission 


Kwiro 


PCB 


4165 


S21 19/0060 


Erick Liberatus 


Harvest Mission 


Lindi 


PGM 85 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4166 


S21 19/0065 


Frolence Didace 


Harvest Mission 


Kwiro 


PCB 


4167 


S21 19/0071 


Imani Faraji 


Harvest Mission 


Rutabo 


HGK 


4168 


S21 19/0077 


Karim Adam 


Harvest Mission 


Galanos 


HGE 


4169 


S21 19/0079 


Laurenti Kaizilege 


Harvest Mission 


Mkuu 


PCB 


4170 


S21 19/0096 


Turdo Kwesigabo 


Harvest Mission 


Galanos 


PCM 


4171 


S3547/0002 


Adam Mwakyusa 


Hasanga 


Mahiwa 


HGL 


4172 


S3547/0001 


Adam A Kyomo 


Hasanga 


Sumbawanga 


HKL 


4173 


S3547/0004 


Alex A Lugema 


Hasanga 


Kigonsera 


HGK 


4174 


S3547/0005 


Alex T Kayombo 


Hasanga 


llboru 


PCM 


4175 


S3547/0009 


Ally H Faya 


Hasanga 


Ndanda 


CBG 


4176 


S3547/001 1 


Ayoub Nyanje 


Hasanga 


Bihawana 


CBG 


4177 


S3547/0017 


Chance J Mwampashi 


Hasanga 


Njombe 


EGM 


4178 


S3547/0023 


Daniel C Lyanda 


Hasanga 


Madaba 


HGK 


4179 


S3547/0024 


Daniel J Matiku 


Hasanga 


Bagamoyo 


PCB 


4180 


S3547/0025 


David G Mbilinyi 


Hasanga 


Mwinyi 


CBG 


4181 


S3547/0029 


Eliah E Msukwa 


Hasanga 


Bihawana 


CBG 


4182 


S3547/0035 


ErickJ Mulangwa 


Hasanga 


Iwalanje 


PCM 


4183 


S3547/0036 


Fadhil A Faya 


Hasanga 


Rungwe 


PCM 


4184 


S3547/0042 


George M Wega 


Hasanga 


Kwiro 


HGE 


4185 


S3547/0044 


Goodluck George 


Hasanga 


Maposeni 


HGL 


4186 


S3547/0051 


Innocent F Mwalugala 


Hasanga 


Matema Beach 


HGL 


4187 


S3547/0052 


Ipyana W Mbogoso 


Hasanga 


Kigonsera 


CBG 


4188 


S3547/0053 


Isakwisa C Mwankemwa 


Hasanga 


Nyerere (mwanga) 


CBG 


4189 


S3547/0058 


Joel TSunga 


Hasanga 


Kigonsera 


CBG 


4190 


S3547/0062 


Kassim W Mwaisaka 


Hasanga 


Maweni 


HGL 


4191 


S3547/0063 


Lusekelo S Mwampashe 


Hasanga 


Songea Boys 


CBG 


4192 


S3547/0066 


Michael H Kimboi 


Hasanga 


Bagamoyo 


PCM 


4193 


S3547/0067 


Nehemia Mwaijala 


Hasanga 


Kwiro 


CBG 


4194 


S3547/0069 


Nkundwa A Shitindi 


Hasanga 


Mbeya (day) 


HGE 


4195 


S3547/0070 


Noah U Mwaisemba 


Hasanga 


Tosamaganga 


EGM 


4196 


S3547/0072 


Nsajigwa I Mwankemwa 


Hasanga 


Biharamulo 


EGM 


4197 


S3547/0074 


Omary Nyanje 


Hasanga 


Umbwe 


CBG 


4198 


S3547/0077 


Respicius Kihongo 


Hasanga 


Tarime 


PCB 


4199 


S3547/0083 


Sunday Mitumba 


Hasanga 


Kwiro 


CBG 


4200 


S3547/0086 


Venance J Kapesa 


Hasanga 


Kyela 


PCB 


4201 


S3547/0088 


Walter Mtalemwa 


Hasanga 


Bwiru Boys 


EGM 


4202 


S2820/0093 


Damiano Migire Bura 


Haydom 


Galanos 


PCM 


4203 


S31 32/0049 


Atanasi Bahati 


Hayombo 


Matai 


HGK 


4204 


S31 32/0051 


Baraka Hobo 


Hayombo 


lleje 


HGK 


4205 


S31 32/0062 


Faustin Masawe 


Hayombo 


Iwalanje 


PCM 


4206 


S31 32/0075 


Laurent Ligonile 


Hayombo 


Tukuyu 


PCB 


4207 


S31 32/0081 


Naman Edson 


Hayombo 


Tosamaganga 


PCB 


4208 


S2892/0073 


Ernest B Ernest 


Hazina 


Galanos 


ECA 


4209 


S2892/0099 


Noel Joseph Taifa 


Hazina 


Dodoma (day) 


HGL 


4210 


S2892/0101 


Paul Emmanuel Lohelo 


Hazina 


Maposeni 


HGK 


4211 


S2892/0109 


Zamayon Mashaka Athumani 


Hazina 


Lulumba 


PCB 


4212 


S0422/0043 


Amiri Yusuph Dhahabu 


Hedaru 


Makiba 


CBG 


4213 


S0422/0053 


Frank Moses Titus 


Hedaru 


Geita 


HGE 


4214 


S0422/0059 


Mbonea Assery Mdoe 


Hedaru 


Lyamungo 


CBA 86 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4215 


S0422/0065 


Piniel Benjamin Mahimbo 


Hedaru 


Kibiti 


CBA 


4216 


S0422/0070 


Seth Elias Ijiko 


Hedaru 


Meatu 


CBG 


4217 


S0378/0041 


Derick Erastus 


Hegongo Holy Cross 


Tarakea 


PCM 


4218 


S0378/0049 


Isack M. Methew 


Hegongo Holy Cross 


lleje 


HGL 


4219 


S0378/0055 


Mntambo Shabani 


Hegongo Holy Cross 


Usagara 


HKL 


4220 


S0378/0058 


Omari Hemed 


Hegongo Holy Cross 


Sanya Juu 


PCM 


4221 


S4078/0020 


Erick Berenego Kabate 


helela 


Dodoma (day) 


HGL 


4222 


S2345/0007 


Anthony A Msofe 


Hellen's 


Umbwe 


CBG 


4223 


S2345/0008 


Assad A Lema 


Hellen's 


Mwinyi 


CBG 


4224 


S2345/001 1 


Elton Mitwe Suleman 


Hellen's 


Galanos 


HGE 


4225 


S2345/0012 


Emmanuel M Joseph 


Hellen's 


Ifunda Tech. 


PCB 


4226 


S2345/0014 


Hardson P Samla 


Hellen's 


Ndanda 


HKL 


4227 


S2345/0016 


Joshua J Mlelwa 


Hellen's 


Kishoju 


EGM 


4228 


S2345/0017 


Oscar G Kihiyo 


Hellen's 


Tosamaganga 


HGE 


4229 


S2345/0018 


Roger R Andrea 


Hellen's 


Umbwe 


CBG 


4230 


S1 642/0043 


Athumani Sabini Siwa 


Heri 


Geita 


EGM 


4231 


S 1642/0044 


Bright Mark Kaseko 


Heri 


Mahiwa 


PCB 


4232 


S1 642/0045 


Charles F Swai 


Heri 


Biharamulo 


EGM 


4233 


S 1642/0046 


Clinton Didas Kessy 


Heri 


Tunduru 


HGL 


4234 


S 1642/0049 


Elia Daniel Kigunga 


Heri 


Bagamoyo 


HGE 


4235 


S1 642/0050 


Festo F Sudi 


Heri 


Mahiwa 


HGL 


4236 


S1 642/0051 


Frank Macha 


Heri 


Karatu 


HGE 


4237 


S 1642/0053 


Gabriel Danford Mchaki 


Heri 


Shambalai 


HGL 


4238 


S1 642/0056 


Godfrey Msafiri Dachi 


Heri 


Lindi 


PGM 


4239 


S1 642/0058 


Isack Ludovick Swai 


Heri 


Geita 


HGE 


4240 


S1 642/0060 


Joseph Reginard Bugeraha 


Heri 


Ndanda 


PCB 


4241 


S 1642/0065 


Lugano Fellowes Mwaisela 


Heri 


Mahiwa 


PCB 


4242 


S1 642/0068 


Mohamed Majidi Diwani 


Heri 


Ndanda 


PGM 


4243 


S1 642/0073 


Raphael Phabian Chausi 


Heri 


Mwakaleli 


HGL 


4244 


S1 642/0074 


Raymond Peter Swai 


Heri 


Mtwara Tech. 


PCM 


4245 


S1 642/0077 


Stewart Blancid Chuwa 


Heri 


Lindi 


PGM 


4246 


S0312/0125 


Adam Gerlad 


Highlands 


Pamoja 


HKL 


4247 


S0312/0135 


Anatory Lubida 


Highlands 


Mwakaleli 


HKL 


4248 


S0312/0139 


Ayubu Merere 


Highlands 


Matema Beach 


HGL 


4249 


S0312/0140 


Ayubu Ngwadakulima 


Highlands 


Madibira 


HKL 


4250 


S0312/0142 


Azizi Ally 


Highlands 


Iwalanje 


PCM 


4251 


S0312/0146 


Bolice Mtandi 


Highlands 


Uwemba 


HKL 


4252 


S0312/0149 


Bryson Mwagike 


Highlands 


Kiwanja 


HGL 


4253 


S0312/0152 


Christian Magidanga 


Highlands 


Mwakavuta 


HGL 


4254 


S0312/0155 


David Kagali 


Highlands 


Kigonsera 


HGK 


4255 


S0312/0157 


Deodath Alfred 


Highlands 


Ulayasi 


PCB 


4256 


S0312/0159 


Dickson Ngulo 


Highlands 


Rungwe 


HKL 


4257 


S0312/0163 


Elias J Ngowi 


Highlands 


Kigonsera 


HGK 


4258 


S0312/0167 


Erasto G Sanga 


Highlands 


Umbwe 


ECA 


4259 


S0312/0170 


Fales Msagala 


Highlands 


Makita 


HGL 


4260 


S0312/0179 


Gidion Wilson 


Highlands 


Pamoja 


HKL 


4261 


S0312/0181 


Godlove M Materu 


Highlands 


Songea Boys 


PGM 


4262 


S0312/0184 


Greyson Mabena 


Highlands 


Mwakaleli 


HGL 


4263 


S0312/0185 


Gwantwa Charles 


Highlands 


Madibira 


HKL 87 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4264 


S0312/0187 


Hamisi Katagala 


Highlands 


Msamala 


HGL 


4265 


S0312/0189 


Haruna Mang'uli 


Highlands 


Mwakaleli 


HKL 


4266 


S0312/0195 


Ibrahim Nuhu 


Highlands 


Mwakaleli 


HKL 


4267 


S0312/0196 


Innocent Kisava 


Highlands 


Kyela 


HGK 


4268 


S0312/0197 


Innocent Malangalila 


Highlands 


Mwakaleli 


HKL 


4269 


S0312/0198 


Issa Daudi 


Highlands 


Umbwe 


ECA 


4270 


S031 2/0200 


Issa Lusasi 


Highlands 


Kibiti 


PCM 


4271 


S031 2/0205 


Jassey S Mwamgiga 


Highlands 


Uwemba 


HKL 


4272 


S031 2/0206 


Jeriko J Moto 


Highlands 


Uwemba 


HGK 


4273 


S031 2/0209 


John Gwegime 


Highlands 


Kiwanja 


HGK 


4274 


S03 12/0211 


Jonas Mkuwa 


Highlands 


Makita 


HGL 


4275 


S0312/0213 


Joseph Kamangala 


Highlands 


Kantalamba 


EGM 


4276 


S0312/0216 


Joshua Msigwa 


Highlands 


Songea Boys 


CBG 


4277 


S031 2/0220 


Karimu Hamidu 


Highlands 


Njombe 


HGL 


4278 


S03 12/0223 


Keneth I Mgidange 


Highlands 


Kibiti 


PCB 


4279 


S03 12/0229 


Luka Kuwoko 


Highlands 


Njombe 


PCB 


4280 


S031 2/0234 


Maulidy H Yahya 


Highlands 


Tarime 


HKL 


4281 


S031 2/0246 


Nestory Makendi 


Highlands 


Kibaha 


ECA 


4282 


S03 12/0245 


Nestory L Kitime 


Highlands 


Mwakavuta 


HGL 


4283 


S03 12/0248 


Nicholaus Noel 


Highlands 


Rungwe 


EGM 


4284 


S031 2/0249 


Obadia Mwalongo 


Highlands 


Ndanda 


EGM 


4285 


S031 2/0250 


Obedi Mlandali 


Highlands 


Rungwe 


PCB 


4286 


S03 12/0251 


Omary Ngimba 


Highlands 


Ifunda Tech. 


PCB 


4287 


S03 12/0252 


Oscar Mwakalinga 


Highlands 


Iwalanje 


PCM 


4288 


S031 2/0255 


Petro Chatanda 


Highlands 


Galanos 


EGM 


4289 


S031 2/0258 


Prince V Fimbo 


Highlands 


Kigoma 


HGL 


4290 


S03 12/0263 


Ramadhani Shemhilu 


Highlands 


Uwemba 


HGK 


4291 


S03 12/0268 


Shedrack Masoli 


Highlands 


Sengerema 


PGM 


4292 


S031 2/0271 


Wilbert Msigwa 


Highlands 


Madaba 


HGK 


4293 


S0739/0129 


Adam Rajabu Samatha 


Hijra Sem. 


Tunduru 


HGL 


4294 


S0739/0138 


Aniceth Karoly Katurumula 


Hijra Sem. 


Tarakea 


CBG 


4295 


S0739/0139 


Assa Bezalery Andrew 


Hijra Sem. 


Umbwe 


ECA 


4296 


S0739/0151 


Christian Andrew Maziku 


Hijra Sem. 


Minaki 


EGM 


4297 


S0739/0156 


Edmund Muddy Mnubi 


Hijra Sem. 


Kahororo 


EGM 


4298 


S0739/0173 


Hussein Bakari Hussein 


Hijra Sem. 


Pugu 


PCB 


4299 


S0739/0188 


Malick Said Hassan 


Hijra Sem. 


Dodoma (day) 


PCB 


4300 


S0739/0220 


Wilfred Lucas Mgaya 


Hijra Sem. 


Lindi 


EGM 


4301 


S1 820/0023 


Abel Seleman 


Hill Crest 


Dar. Institute Techn 


ELE 


4302 


S1 820/0024 


Angelus Mniko 


Hill Crest 


Pamba (day) 


HGL 


4303 


S1 820/0025 


Baraka Gakome 


Hill Crest 


Tabora Boys 


HGL 


4304 


S1 820/0026 


Baraka Wangoko 


Hill Crest 


Pugu 


EGM 


4305 


S1 820/0029 


Enos John 


Hill Crest 


Sengerema 


EGM 


4306 


S1 820/0030 


Frank Johnson 


Hill Crest 


Mara 


HGE 


4307 


S1 820/0031 


Gella Nehemia 


Hill Crest 


Musoma 


HGL 


4308 


S1 820/0032 


Geofrey Melekana 


Hill Crest 


Mwanza (day) 


PCB 


4309 


S1 820/0034 


James Makoye 


Hill Crest 


Kagango 


HKL 


4310 


S1 820/0035 


John Kabudi 


Hill Crest 


Pamba (day) 


HGL 


4311 


S 1820/0038 


Kelvin Mboje 


Hill Crest 


Geita 


HGE 


4312 


S1 820/0040 


Lucas Jacob 


Hill Crest 


Oswald Mang'ombe 


PGM SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4313 


S1 820/0043 


Narcis George 


Hill Crest 


Bwiru Boys 


PCM 


4314 


S1 820/0044 


Nobel Joseph 


Hill Crest 


Pamba (day) 


CBG 


4315 


S 1820/0047 


Remmy Wanjara 


Hill Crest 


Milambo 


PCB 


4316 


S 1820/0048 


Sigfrid Mustapha 


Hill Crest 


Magu 


PCB 


4317 


S1 820/0049 


Verucy Venant 


Hill Crest 


Ihungo 


EGM 


4318 


S2340/0070 


Baltazari August Kilawe 


Himo 


Muheza 


PCB 


4319 


S2340/0087 


Goodluck Nassoro Kinee 


Himo 


Galanos 


CBA 


4320 


S2340/0095 


Mohamed Said Izack 


Himo 


Umbwe 


CBG 


4321 


S2340/0100 


Patrick Julius Maras 


Himo 


Kibiti 


HKL 


4322 


S2340/0106 


Richard John Macha 


Himo 


Muheza 


PCB 


4323 


S1 981 /0023 


Amosi C Kashinje 


Hirbadaw 


Lyamungo 


EGM 


4324 


S1 981 /0029 


Idrisa Hamisi 


Hirbadaw 


Karatu 


PCM 


4325 


S1 981 /0032 


Joshua E Senenta 


Hirbadaw 


Abed A. Karume 


HGL 


4326 


S1981/0037 


Nathan E Joseph 


Hirbadaw 


Mwenge 


EGM 


4327 


S1 981 /0040 


Samwel Gidabado 


Hirbadaw 


Maji Ya Chai 


HKL 


4328 


S1 981 /0039 


Samwel E Mambo 


Hirbadaw 


Tarime 


CBG 


4329 


S1 981 /0045 


Zakayo M Kingu 


Hirbadaw 


Ihungo 


EGM 


4330 


S31 05/0032 


Gideon E Mkunda 


Hogoro 


Mpwapwa 


PCM 


4331 


S31 05/0045 


Noel T Kibumo 


Hogoro 


Mwenge 


EGM 


4332 


S2021/0028 


Charles Mboya Benjamin 


Holili Day 


Msamala 


HGL 


4333 


S2021/0037 


Emmanuel Michael France 


Holili Day 


Mwenge 


EGM 


4334 


S2021/0041 


Gaspar Kauwed Sam 


Holili Day 


Mkuu 


CBG 


4335 


S202 1/0049 


Norman Mulinge Danson 


Holili Day 


Longido 


HGE 


4336 


S2021/0052 


Titus Muyombo Onesmus 


Holili Day 


Nyerere (mwanga) 


CBG 


4337 


S2021/0053 


Tumaini Mswaki Elias 


Holili Day 


Same 


HGL 


4338 


S3630/0059 


Iman Kayoka 


Holly Wood 


Mwinyi 


CBG 


4339 


S3630/0061 


Issa Ally 


Holly Wood 


Kigonsera 


CBG 


4340 


S3630/0068 


Lemu Msesa 


Holly Wood 


Kantalamba 


EGM 


4341 


S3630/0071 


Lwitiko Sanga 


Holly Wood 


Usevya 


HGL 


4342 


S3630/0074 


Nasibu Malili 


Holly Wood 


Pugu 


PCB 


4343 


S3630/0078 


Petro Katoto 


Holly Wood 


Ulayasi 


PCB 


4344 


S3630/0082 


Silvesta Mwashilindi 


Holly Wood 


Tosamaganga 


HGE 


4345 


S3630/0084 


Staphord Mwaipopo 


Holly Wood 


Kantalamba 


HKL 


4346 


S3630/0085 


Vicent Mlawizi 


Holly Wood 


Songea Boys 


HGE 


4347 


S3630/0086 


Vumilia Mbwama 


Holly Wood 


Maweni 


HGK 


4348 


S0964/0042 


Ephraim Nasson Kamwaya 


Hombolo 


Tanga Tech. 


PCB 


4349 


S0964/0061 


Katala John Kalimba 


Hombolo 


Malangali 


HGL 


4350 


S0964/0073 


Nathaniel Mwaluko Kepha 


Hombolo 


Malangali 


HGL 


4351 


S0964/0077 


Omary Alimas Mohamed 


Hombolo 


Milambo 


PGM 


4352 


S0964/0091 


Simon Pancras Chipeza 


Hombolo 


Malangali 


HGL 


4353 


S0964/0095 


Victor Tasman Kinigwa 


Hombolo 


Lugoba 


PCB 


4354 


S4345/0055 


Edward S Mwaipaja 


Hondogo 


Mahiwa 


PCM 


4355 


S3501/0016 


Witho Noah Mlasu 


Hope 


Rungwe 


PCM 


4356 


S051 0/0045 


Eliya K Joachim 


Horombo 


Moshi 


PCB 


4357 


S051 0/0046 


Emmanuel K Innocent 


Horombo 


Lyamungo 


PCB 


4358 


S051 0/0048 


Evance T Geryon 


Horombo 


Mkuu 


PCB 


4359 


S051 0/0050 


Felix T Baltazary 


Horombo 


Moshi 


PCB 


4360 


S051 0/0053 


Fredrick K Frank 


Horombo 


Kibiti 


CBA 


4361 


S051 0/0054 


Gaston A Said 


Horombo 


Lyamungo 


PCB 89 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4362 


S051 0/0062 


Joel T Bruno 


Horombo 


Longido 


PCB 


4363 


S051 0/0069 


Leodgard G Langasan 


Horombo 


Malangali 


HGK 


4364 


S051 0/0071 


Livin K Calist 


Horombo 


Moshi 


PCB 


4365 


S051 0/0074 


Pelag M Adelard 


Horombo 


Lyamungo 


PCB 


4366 


S051 0/0075 


Peter M Wilbard 


Horombo 


Kilosa 


HGK 


4367 


S3922/0055 


Benjamin Bernard 


Horongo 


Moshi Tech. 


PCB 


4368 


S3922/0056 


Boaz Mwasota 


Horongo 


Mbeya (day) 


HGL 


4369 


S3922/0068 


Fredy Mwakolo 


Horongo 


Pamoja 


HKL 


4370 


S3922/0083 


Meshack Alex 


Horongo 


Rungwe 


HGE 


4371 


S3922/0090 


Petro Mwashigala 


Horongo 


Moshi 


PCB 


4372 


S3922/0104 


Zawad Lackson 


Horongo 


Namabengo 


HGK 


4373 


S3423/0086 


David Denis 


Horten 


Changarawe 


HGK 


4374 


S3423/0087 


Elineema Baraka 


Horten 


Muheza 


CBG 


4375 


S3423/0110 


Masatu Busagi 


Horten 


Ifunda Tech. 


PGM 


4376 


S3423/0127 


Nuru Sufiani 


Horten 


Same 


HGL 


4377 


S3423/0150 


Timotheo John 


Horten 


Tosamaganga 


EGM 


4378 


S0841/0056 


Adelius Almachius 


Humura 


Kongwa 


HGL 


4379 


S0841/0057 


Afidhu Mswadiku 


Humura 


Chato 


CBG 


4380 


S0841/0066 


Avitus Salapion 


Humura 


Musoma 


CBG 


4381 


S0841/0069 


Cledius Cleophace 


Humura 


Chato 


HGL 


4382 


S0841/0073 


Edward Felician 


Humura 


Dar. Institute Techn 


BIO-MED 


4383 


S0841/0076 


Elpidius Pancras 


Humura 


Kahororo 


PCM 


4384 


S0841/0077 


Enord Ignatio 


Humura 


Mwenge 


PCM 


4385 


S0841/0079 


Esrody Erasto 


Humura 


Sengerema 


PGM 


4386 


S0841/0080 


Evelius Sweetbert 


Humura 


Kabanga 


HKL 


4387 


S0841/0091 


Katunzi Mutalemwa 


Humura 


Tarakea 


PCB 


4388 


S0841/0094 


Musa Faustine 


Humura 


ArushaTechnical. 


TRAN 


4389 


S0841/0096 


Paulus Mutongore 


Humura 


Runzewe 


HGL 


4390 


S0841/0104 


Renovatus Gration 


Humura 


Ihungo 


PCB 


4391 


S0841/0107 


Sadock Aron 


Humura 


ArushaTechnical. 


LAB 


4392 


S0841/0108 


Valence Sweetbert 


Humura 


Chato 


HGL 


4393 


S3526/0048 


Kekazuri G Elly 


Hunyari 


Tarime 


PCM 


4394 


S3526/0063 


Marebo R Sabuni 


Hunyari 


Ihungo 


PCM 


4395 


S3526/0064 


Maroba S Webiro 


Hunyari 


Geita 


EGM 


4396 


S3526/0065 


Masenza S Nyacheri 


Hunyari 


Makiba 


HGL 


4397 


S3526/0066 


Masirori S Ikweli 


Hunyari 


Binza 


CBG 


4398 


S3526/0078 


Nyamgaruri K Japhet 


Hunyari 


Chato 


CBG 


4399 


S3526/0083 


Robert G Kezeta 


Hunyari 


Kahororo 


EGM 


4400 


S4 177/0002 


Abidan Juma Bukuru 


Hwazi 


Kigoma 


HGK 


4401 


S41 77/0095 


Aman Venace Thomas 


Hwazi 


Usagara 


PCM 


4402 


S41 77/01 05 


Barick Obeid Lukindo 


Hwazi 


Kaliua 


PCB 


4403 


S41 77/01 90 


Ndikumana Aron Nzaganya 


Hwazi 


Lugoba 


PCM 


4404 


S41 77/01 92 


Noah Wilford Gwejo 


Hwazi 


Lulumba 


PCM 


4405 


S41 77/021 7 


Sudi Issa Salum 


Hwazi 


Kibiti 


PCM 


4406 


S041 4/0030 


Fadhili Athumani Omary 


lambi 


Kigonsera 


HKL 


4407 


S041 4/0031 


Isaya Eliah Ifuja 


lambi 


Moshi 


PCM 


4408 


S2503/0056 


Fadhili Sekeni Mbuba 


Ibaba 


Kyela 


PCM 


4409 


S2503/0077 


Samson Nyandwile Mahonje 


Ibaba 


Bagamoyo 


CBG 


4410 


S2641/0029 


Elibariki Mwendo Juma 


Ibaga 


Itigi 


HGK 90 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4411 


S2641/0055 


Silatwa Hamisi Ibrahim 


Ibaga 


Nsumba 


PGM 


4412 


S1 457/0050 


Finias Fidelis 


Ibanda 


Galanos 


CBA 


4413 


S 1457/0051 


Fredy Geofrey 


Ibanda 


Kalangalala 


HGL 


4414 


S1 457/0082 


Tumsifu Didance 


Ibanda 


Kahororo 


PCM 


4415 


S3035/0049 


Dotto Zabona 


Ibinza 


Ngudu 


PCB 


4416 


S3035/0064 


Kayango Pastory 


Ibinza 


Bwiru Boys 


PCM 


4417 


S3351/0028 


Amri Karanda Risasi 


Ibinzamata 


Vudoi 


HGL 


4418 


S3351/0054 


Nassibu Amani Zubery 


Ibinzamata 


Sadani 


PCB 


4419 


S3351/0057 


Peter Sebastian Kishiwa 


Ibinzamata 


Kigonsera 


PCB 


4420 


S3351/0067 


Sospeter Daud Mabula 


Ibinzamata 


Kwiro 


EGM 


4421 


S2877/0058 


Abdulkarimu I Salim 


Ibra 


Milambo 


PGM 


4422 


S2877/0066 


Donald Fm Kweba 


Ibra 


Mpwapwa 


PCM 


4423 


S2877/0069 


Frank Samson Kaaya 


Ibra 


Nyerere/migoli 


HGK 


4424 


S2877/0072 


Hashimu Dismasi Mwahu 


Ibra 


Bagamoyo 


PCM 


4425 


S2877/0076 


Isihaka Nones Mkingule 


Ibra 


J.k. Nyerere 


HKL 


4426 


S2877/0081 


Juma A Juma 


Ibra 


Mpwapwa 


PCM 


4427 


S2877/0086 


Mlagai Issa Majala 


Ibra 


Iwalanje 


PCM 


4428 


S1 962/0048 


Aderick Ruangisa 


Ibuga 


Kagango 


HGL 


4429 


S 1052/0074 


Eliah Emmanuel 


Ibungila 


Kantalamba 


HKL 


4430 


S1 052/0092 


Mosses Joseph 


Ibungila 


Sumbawanga 


HKL 


4431 


S1 052/0094 


Noah E Kyambiki 


Ibungila 


Lufilyo 


HKL 


4432 


S1 052/0096 


Osiana Mwaiteleke 


Ibungila 


Mwakavuta 


HGK 


4433 


S1 052/01 06 


Wangole Mwadinda 


Ibungila 


Madibira 


HGK 


4434 


S3045/0070 


Athumani Ramadhani 


Ibungilo 


Pamba (day) 


PCB 


4435 


S3045/0085 


Gaston Samwel 


Ibungilo 


Geita 


HGK 


4436 


S3045/0100 


Josephat Fredrick 


Ibungilo 


Pamba (day) 


HGL 


4437 


S3045/0103 


Joshua D Mashola 


Ibungilo 


Bwiru Boys 


PCB 


4438 


S3045/0104 


Jumanne Malendeja 


Ibungilo 


Sengerema 


HGK 


4439 


S3045/0109 


Lazaro Hamisi 


Ibungilo 


Mkolani 


CBG 


4440 


S3045/0110 


Levi A John 


Ibungilo 


Sengerema 


PCB 


4441 


S3045/0122 


Mwesiga Zacharia 


Ibungilo 


Engutoto 


HKL 


4442 


S3045/0124 


Nestory Yusuph 


Ibungilo 


Moshi 


PCM 


4443 


S3259/0014 


Salumu Majula 


lchwankima 


Nyakahura 


HGK 


4444 


S3259/0016 


Tumaini Tiba 


lchwankima 


Tabora Boys 


HGL 


4445 


S0824/0055 


Emmnauel Mashaka Emmanu 


Idete 


Kigoma 


HGL 


4446 


S0824/0096 


Omary Shabani 


Idete 


Geita 


EGM 


4447 


S2589/0048 


Paul Lazaro Mchele 


Idetemya 


Musoma 


EGM 


4448 


S31 46/0089 


Krispa Silvesta Mkonge 


Idetero 


Ifunda Tech. 


CBG 


4449 


S41 39/0070 


Alex Yolam 


Idigima 


Uwemba 


HGL 


4450 


S41 39/0072 


Alon Mwampamba 


Idigima 


Lufilyo 


HKL 


4451 


S41 39/0074 


Ayubu Mwelela 


Idigima 


Kwiro 


EGM 


4452 


S41 39/0075 


Baraka Mwambwalo 


Idigima 


Kwiro 


EGM 


4453 


S41 39/0083 


Evan Mwamlima 


Idigima 


Minaki 


CBG 


4454 


S41 39/0096 


Justin Halinga 


Idigima 


Sumbawanga 


HGL 


4455 


S41 39/0098 


Lameck Mwamengo 


Idigima 


Kigonsera 


CBG 


4456 


S41 39/01 04 


Mika Mwamengo 


Idigima 


Rungwe 


PCB 


4457 


S41 39/01 05 


Milionea Mwamlima 


Idigima 


Rungwe 


CBG 


4458 


S41 39/01 08 


Mon Mwampamba 


Idigima 


Mzumbe 


HGL 


4459 


S41 39/01 09 


Musa Sadatale 


Idigima 


Njombe 


HGE 91 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4460 


S41 39/01 17 


Oscar Kamendu 


Idigima 


Kiwanja 


HGL 


4461 


S41 39/01 25 


Sackson Mwaweza 


Idigima 


Njombe 


PCB 


4462 


S41 39/01 28 


Stan Mwampamba 


Idigima 


Njombe 


PCB 


4463 


S41 39/01 31 


Tito Mpembela 


Idigima 


Mahiwa 


CBG 


4464 


S41 39/01 35 


Yaled Haonga 


Idigima 


Songea Boys 


PCB 


4465 


S1 104/0141 


Abdul Chorobi 


Idodi 


Minaki 


HGE 


4466 


S1 104/0149 


Alfa Ngonyani 


Idodi 


Kigonsera 


PCB 


4467 


S1 104/01 51 


Alphaxsady Michael 


Idodi 


Pugu 


PCM 


4468 


S1 104/0152 


Amos Ngailo 


Idodi 


Rungwe 


PCB 


4469 


S1 104/0154 


Andrew Mbunda 


Idodi 


Tukuyu 


HKL 


4470 


S1 104/01 57 


Asheri Mbwate 


Idodi 


Nyerere/migoli 


HKL 


4471 


S1 104/01 70 


Daniel Chacha 


Idodi 


Ulayasi 


CBG 


4472 


S1 104/0173 


Dennis Ndomba 


Idodi 


Songea Boys 


PCM 


4473 


S1 104/0174 


Deodatus Kawono 


Idodi 


Lulumba 


PCB 


4474 


S1 104/01 76 


Eliasi Mussa 


Idodi 


Nyakato 


PCM 


4475 


S1 104/01 77 


Elkana Malando 


Idodi 


Kalangalala 


PCB 


4476 


S1 104/0179 


Emmanuel Chilimila 


Idodi 


Mwakavuta 


HGK 


4477 


S1 104/0181 


Erick Mfugale 


Idodi 


Mtwara Tech. 


PCB 


4478 


S1 104/01 84 


Fredrick Kaundama 


Idodi 


Iwawa 


HGL 


4479 


S1 104/01 89 


Godbless Ahasy 


Idodi 


Sadani 


PCB 


4480 


S1 104/0195 


Herman Mwasika 


Idodi 


Sadani 


PCB 


4481 


S1 104/0200 


Isihaki Saidi 


Idodi 


Kwiro 


CBG 


4482 


S1 104/0206 


James Nisilu 


Idodi 


Ndanda 


CBG 


4483 


S1 104/0207 


Japhet Adam 


Idodi 


lyunga 


PCM 


4484 


S1 104/0208 


Jeskati Kipangula 


Idodi 


Ifunda Tech. 


CBG 


4485 


S1 104/0214 


Karim Kindole 


Idodi 


Mwakaleli 


HKL 


4486 


S1 104/0218 


Kenedy Funzila 


Idodi 


Kyela 


PCB 


4487 


S1 104/0226 


Maalimu Peter 


Idodi 


Kibasila (day) 


HGL 


4488 


S1 104/0227 


Marcus Wandeha 


Idodi 


Kilangalanga 


PCM 


4489 


S1 104/0236 


Mtengera Maingu 


Idodi 


Kilosa 


HKL 


4490 


S1 104/0238 


Mussa Sui 


Idodi 


Mpwapwa 


PCM 


4491 


S1 104/0239 


Mwalick Isack 


Idodi 


Tunduru 


PCM 


4492 


S1 104/0244 


Onesmo Kitwange 


Idodi 


Sadani 


PCB 


4493 


S1 104/0245 


Oscar Gunda 


Idodi 


Njombe 


CBG 


4494 


S1 104/0253 


Rashidi Msuya 


Idodi 


Mwinyi 


CBG 


4495 


S1 104/0256 


Rolandi Shayo 


Idodi 


Kigonsera 


PCM 


4496 


S1 104/0260 


Shadrack Kavenuke 


Idodi 


Makita 


CBG 


4497 


S1 104/0262 


Shadrack Njogolo 


Idodi 


Mwakaleli 


HGL 


4498 


S1 104/0271 


Titho Chambulila 


Idodi 


Pamoja 


HKL 


4499 


S1 104/0272 


Tito Wisa 


Idodi 


Dar. Institute Techn 


ELE 


4500 


S2798/0008 


Nicolaus Mbilimbi Mwalukale 


Idodyandole 


Kigoma 


HGL 


4501 


S2981/0008 


Anania Masunga Ibrahim 


Idoselo 


Same 


PCB 


4502 


S2981/0010 


Ayubu Tigiti Robert 


Idoselo 


Nyerere (mwanga) 


HGK 


4503 


S2981/0011 


Daud Lameck Robert 


Idoselo 


Makiba 


HGL 


4504 


S2981/0014 


Faustine Mbalahi Richard 


Idoselo 


Milambo 


HKL 


4505 


S2981/0015 


Force Lugembe Ndege 


Idoselo 


Pugu 


PCM 


4506 


S2981/0022 


Peter Mahahila Mlekwa 


Idoselo 


Nsumba 


HKL 


4507 


S2981/0023 


Salum Isandiko Maduhu 


Idoselo 


Sengerema 


PCB 


4508 


S2981/0024 


Silas Mabula Elisha 


Idoselo 


Tarime 


PCM 92 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4509 


S2044/0053 


Absalut Charles 


Iduda 


Lwangwa 


PCM 


4510 


S2044/0055 


Ambele Komba 


Iduda 


Ulayasi 


CBG 


4511 


S2044/0065 


Elisha Richard 


Iduda 


Madibira 


HKL 


4512 


S2044/0068 


Emmanuel Nazareth 


Iduda 


Lwangwa 


PCM 


4513 


S2044/0069 


Emmanuel Siyame 


Iduda 


Kwiro 


CBG 


4514 


S2044/0074 


Frank Danken 


Iduda 


Lwangwa 


PCM 


4515 


S2044/0081 


Jackson Michael 


Iduda 


Kyela 


PCM 


4516 


S2044/0095 


Neptone Peres 


Iduda 


Umbwe 


HGE 


4517 


S0943/0025 


John M John 


Ifati 


llboru 


PCM 


4518 


S01 08/0001 


Abdallah Msimbe 


IfundaTech. 


Mzumbe 


PCB 


4519 


S01 08/0005 


Aliexander Joseph 


IfundaTech. 


Same 


PCB 


4520 


S01 08/0006 


Allen Mdendemi 


IfundaTech. 


Tarakea 


PCB 


4521 


S01 08/0008 


Alphonce Mlelwa 


IfundaTech. 


Kibiti 


PCB 


4522 


S01 08/0010 


Amani Ambukeghe 


Ifunda Tech. 


Mambwe 


PCM 


4523 


S01 08/0011 


Amiri Hassani 


IfundaTech. 


Same 


PCB 


4524 


S01 08/001 3 


Andrew Magoga 


IfundaTech. 


lyunga 


PCM 


4525 


S01 08/001 5 


Athuman Rashid 


Ifunda Tech. 


llboru 


PCM 


4526 


S01 08/001 6 


Augustiono Condradi 


IfundaTech. 


Moshi 


PCB 


4527 


S01 08/0020 


Baraka Kambi 


IfundaTech. 


Pugu 


PCB 


4528 


S01 08/0024 


Barnaba Mgongo 


IfundaTech. 


Bihawana 


PCB 


4529 


S01 08/0025 


Bawani Mwilafi 


IfundaTech. 


Njombe 


PCB 


4530 


S01 08/0028 


Benny Aron 


Ifunda Tech. 


Njombe 


PCM 


4531 


S01 08/0029 


Bernard F.n. Upina 


IfundaTech. 


Tabora Boys 


PCM 


4532 


S01 08/0030 


Bongoman Paison 


IfundaTech. 


Moshi 


PCB 


4533 


S01 08/0033 


Daniel Mafuru 


IfundaTech. 


Kwiro 


PCB 


4534 


S01 08/0034 


Daniel Mwang'amba 


IfundaTech. 


Mbeya Inst. 


ELE 


4535 


S01 08/0037 


Daudi T. Sanga 


IfundaTech. 


Tosamaganga 


PCB 


4536 


S01 08/0040 


Ditram Mwenda 


IfundaTech. 


Bagamoyo 


EGM 


4537 


S01 08/0041 


Ebiat Notkel 


IfundaTech. 


Songea Boys 


PCM 


4538 


S0 108/0043 


Elvis Macha 


Ifunda Tech. 


llboru 


PCM 


4539 


S0 108/0047 


Esckin Yohana 


IfundaTech. 


Kantalamba 


EGM 


4540 


S0 108/0049 


Ezra Enos 


IfundaTech. 


Mambwe 


PCM 


4541 


S01 08/0051 


Festo Jampion 


Ifunda Tech. 


Msamala 


PCM 


4542 


S01 08/0050 


Festo D. Mwasenga 


IfundaTech. 


Ifunda Tech. 


PCB 


4543 


S01 08/0053 


Fokward Mhoisoli 


IfundaTech. 


Mbeya Inst. 


LAB 


4544 


S01 08/0057 


Gerold Chiwangu 


IfundaTech. 


Kigonsera 


PCB 


4545 


S01 08/0059 


Greyson Mbwila 


IfundaTech. 


Tukuyu 


PCB 


4546 


S01 08/0062 


Ikwisa Mussa 


Ifunda Tech. 


Tukuyu 


PCB 


4547 


S01 08/0067 


Jacob Samson 


IfundaTech. 


Mbeya Inst. 


MEC 


4548 


S01 08/0068 


James Mjema 


IfundaTech. 


Tukuyu 


PCB 


4549 


S01 08/0069 


James Wella 


Ifunda Tech. 


Mahiwa 


PCB 


4550 


S01 08/0070 


Jeremia Bakari 


IfundaTech. 


Galanos 


PCM 


4551 


S01 08/0071 


Joel Tweve 


IfundaTech. 


Songea Boys 


PCB 


4552 


S0 108/0073 


Joseph Gerald 


IfundaTech. 


Kibiti 


PCB 


4553 


S01 08/0074 


Juma Tabaki 


IfundaTech. 


Ndanda 


PCB 


4554 


S01 08/0075 


Justine M. Nyambuya 


Ifunda Tech. 


Mara 


EGM 


4555 


S01 08/0077 


Kapian Madondola 


IfundaTech. 


Kwiro 


PCB 


4556 


S0 108/0078 


Kelvin Haule 


IfundaTech. 


Same 


PCB 


4557 


S01 08/0085 


Michael Andrew 


Ifunda Tech. 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 93 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4558 


S01 08/0086 


Michael Mussa 


Ifunda Tech. 


Lugoba 


PCM 


4559 


S01 08/0087 


Mmassa Said 


IfundaTech. 


Moshi 


PCM 


4560 


S01 08/0088 


Mohamed Fadhili 


IfundaTech. 


Karatu 


PCM 


4561 


S01 08/0089 


Mussa Ibrahim 


IfundaTech. 


Dar. Institute Techn 


CIV 


4562 


S01 08/0091 


Ndittu Mhagaha 


IfundaTech. 


Moshi 


PCB 


4563 


S01 08/0094 


Patrick Mafwimbo 


Ifunda Tech. 


Tosamaganga 


PGM 


4564 


S01 08/0096 


Peter Cyprian 


IfundaTech. 


Tarakea 


PCB 


4565 


S01 08/0097 


Peter Geremiah 


IfundaTech. 


Same 


PCM 


4566 


S01 08/0099 


Philemon Geffi 


Ifunda Tech. 


Moshi 


PCB 


4567 


S01 08/01 01 


Pius A. Kipalo 


IfundaTech. 


Bagamoyo 


PCB 


4568 


S01 08/01 02 


Polycarp Dionis 


IfundaTech. 


Njombe 


PCM 


4569 


S01 08/01 04 


Prosper Mlelwa 


IfundaTech. 


Mzumbe 


PCM 


4570 


S01 08/01 05 


Ramadhan John 


IfundaTech. 


Tanga Tech. 


PCM 


4571 


S01 08/01 09 


Saitoty D. Babu 


Ifunda Tech. 


Lugoba 


PCB 


4572 


S01 08/01 11 


Selemani Hassan 


IfundaTech. 


Tanga Tech. 


PCB 


4573 


S01 08/01 15 


Solo Mandago 


IfundaTech. 


Kigonsera 


PCM 


4574 


S01 08/01 17 


Sultan Lung'ange 


Ifunda Tech. 


Usagara 


PCB 


4575 


S01 08/01 16 


Sultani Sufi 


IfundaTech. 


Bagamoyo 


PCM 


4576 


S01 08/01 18 


Tito Kalinga 


IfundaTech. 


Mwika 


EGM 


4577 


S01 08/01 20 


Waziri R. Ngonyani 


IfundaTech. 


Tunduru 


PCM 


4578 


S01 08/01 25 


Zeno Otto 


IfundaTech. 


Tanga Tech. 


PCB 


4579 


S1 731 /0083 


Anatori Ponziano Kigahe 


Ifwagi 


Songea Boys 


PCM 


4580 


S1 731 /0089 


Deo Johnson Meshack 


Ifwagi 


Tarime 


PCB 


4581 


S1 731 /0090 


Elia Venance Kalinga 


Ifwagi 


Madibira 


HKL 


4582 


S1 731 /0095 


Fikiri Akonae Stiliwati 


Ifwagi 


Njombe 


HGE 


4583 


S1731/0097 


George Jacob Mtweve 


Ifwagi 


Njombe 


HGE 


4584 


S1 731 /0099 


Goodlucky Abnely Mheni 


Ifwagi 


Madaba 


HGK 


4585 


S1731/0101 


Hamis Tairo Athanas 


Ifwagi 


Rungwe 


PCB 


4586 


S1731/0109 


Joseph Paulo Kisonga 


Ifwagi 


Kigonsera 


HGK 


4587 


S1731/0135 


Shafani Hilinad Danda 


Ifwagi 


Iwalanje 


HGL 


4588 


S1 731 /01 42 


Zakayo Witson Sanga 


Ifwagi 


Namabengo 


HGK 


4589 


S4337/0012 


Ibrahim Malamala 


Igaga 


Moshi Tech. 


CBG 


4590 


S4337/0022 


Shija Masanja 


Igaga 


Tarime 


CBG 


4591 


S3494/0046 


Sabas Athanas 


Igagala 


Kwiro 


PCB 


4592 


S3494/0049 


Yunusa Yassin 


Igagala 


Itigi 


HGK 


4593 


S2974/0006 


Daniel Magembe 


Igaganulwa ondry 


Kigoma 


HGE 


4594 


S2974/0026 


Masaka John 


Igaganulwa ondry 


Sengerema 


PCB 


4595 


S2974/0030 


Maziba Buhondo 


Igaganulwa ondry 


llongero 


PCM 


4596 


S2974/0033 


Sayenda Kazi 


Igaganulwa ondry 


Sengerema 


EGM 


4597 


S3368/0055 


Benjamini Lusato Benard 


Igalla 


Bwiru Boys 


PCM 


4598 


S3368/0079 


Fortunatus Kamalamo Mkungu 


Igalla 


Ngudu 


PCB 


4599 


S3368/0091 


Josephat Kassimu Zito 


Igalla 


Kibiti 


PCB 


4600 


S3368/0124 


Privatus Deogratias Msilikale 


Igalla 


Kahororo 


PCM 


4601 


S21 17/0038 


James Fimbo Charles 


Igalukilo 


Tosamaganga 


PCM 


4602 


S21 17/0067 


Shushu Lucheja Bulegi 


Igalukilo 


Nyakato 


CBG 


4603 


S3609/0027 


Idd Juma 


Igalula 


Same 


CBG 


4604 


S3609/0065 


Yusufu Iddi 


Igalula 


Meatu 


CBG 


4605 


S1 532/0067 


Alex J. Mwasenga 


Igamba 


Tukuyu 


EGM 


4606 


S1 532/0076 


Boston B. Nyondo 


Igamba 


Sadani 


PCB 9i SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4607 


S1 532/01 00 


Fikiri W. Ngoya 


Igamba 


Tosamaganga 


EGM 


4608 


S1 532/01 43 


Seleman M. Mbwana 


Igamba 


Mahiwa 


CBG 


4609 


S1 532/01 44 


Shida M. Haonga 


Igamba 


Ndanda 


EGM 


4610 


S1 532/01 51 


Tobias A. Lyanda 


Igamba 


Kibiti 


PCB 


4611 


S3879/0016 


Baraka S Mwamakula 


Iganduka 


Songea Boys 


HGE 


4612 


S3879/0026 


Elia J Mwabenga 


Iganduka 


Kigonsera 


HGL 


4613 


S2930/0086 


Shedrick A Mwamawisi 


Iganya 


Usevya 


HGL 


4614 


S1 203/0091 


Ambwene Seth Mwakyagi 


Iganzo 


Kigonsera 


CBG 


4615 


S1 203/0095 


Boniface Simon Mwandobo 


Iganzo 


Minaki 


PCB 


4616 


S1 203/0097 


Denis Daud Njema 


Iganzo 


lleje 


HGL 


4617 


S1 203/01 07 


Furaha Aron Mwandiga 


Iganzo 


Rungwe 


EGM 


4618 


S1 203/01 16 


Imani Ahobwile Mwakagali 


Iganzo 


Mbeya (day) 


PCM 


4619 


S1 203/01 26 


Joseph Jimmy Mwalungwe 


Iganzo 


Songea Boys 


PCB 


4620 


S1 203/01 30 


Kelly Benson Ndelwa 


Iganzo 


Ndanda 


EGM 


4621 


S1 203/01 50 


Omega Michael Mwalukasa 


Iganzo 


Ndanda 


EGM 


4622 


S1 203/01 71 


Shaban Yusuph Komba 


Iganzo 


Ndanda 


EGM 


4623 


S1 203/01 82 


William Aswile Mwambogo 


Iganzo 


Njombe 


EGM 


4624 


S1 203/01 85 


Yonathan David Kossam 


Iganzo 


Kantalamba 


HGK 


4625 


S4235/0039 


Pius Kanisius Mpangwa 


Igawa 


Kwiro 


CBG 


4626 


S0457/0084 


Frank Stanley 


Igawilo 


Lugoba 


PCB 


4627 


S3049/0049 


Eliudy Ayubu 


Igelegele 


Geita 


HGL 


4628 


S3049/0058 


Haruna Joseph 


Igelegele 


Nyakato 


PCM 


4629 


S3049/0066 


Lazaro Thobias 


Igelegele 


Engutoto 


HKL 


4630 


S3049/0082 


Yohana Joseph 


Igelegele 


Ihungo 


PCB 


4631 


S1 869/0057 


Anthony Malisha Kitambala 


Igogo 


Nyakato 


PGM 


4632 


S1 869/0062 


Benedict Salum Ndunguru 


igogo 


Lulumba 


PCB 


4633 


S1 869/0074 


Fabian Alex Mwishehe 


igogo 


Same 


PCM 


4634 


S 1869/0077 


Frednand Patrick Kizito 


igogo 


Dar. Institute Techn 


TEL 


4635 


S1 869/0078 


Fredrick Mathew Oundo 


igogo 


Nsumba 


PCM 


4636 


S1 869/0080 


Gervas Joseph Gervas 


igogo 


Dar. Institute Techn 


LAB 


4637 


S1 869/0086 


Haniye Almas Ibrahimu 


igogo 


Ngudu 


PCB 


4638 


S 1869/0089 


Jackson Charles Simon 


igogo 


Karatu 


PCB 


4639 


S1 869/0096 


Joseph Naftali Machira 


igogo 


Tarakea 


CBG 


4640 


S1 869/01 13 


Mlemwa Katabalwa Israel 


igogo 


Mwenge 


HGL 


4641 


S1 869/01 15 


Mrisho Chande Fais 


igogo 


Ngudu 


PCB 


4642 


S1 869/01 25 


Shabani Hamis Magembe 


igogo 


Dar. Institute Techn 


ELE 


4643 


S1 869/01 27 


Shija Ernest Kasaba 


igogo 


Pamba (day) 


CBG 


4644 


S1 986/0087 


Mathayo llema 


Igokelo 


Mara 


EGM 


4645 


S1 91 0/0064 


Boniphace Maduhu Daudi 


Igoma 


Vudoi 


HKL 


4646 


S1 91 0/0071 


Elikana Ndilila Herman 


Igoma 


Nyakato 


PCM 


4647 


S1 91 0/0073 


Faustine Makomango Kuzenza 


Igoma 


Musoma 


PCM 


4648 


S1 91 0/0084 


Joseph Simon Enos 


Igoma 


lyunga 


PCB 


4649 


S1 91 0/0082 


Josephat Mchele Joseph 


Igoma 


Mwanza (day) 


HGK 


4650 


S1 91 0/0096 


Malando Clement Shule 


Igoma 


Mwanza (day) 


CBG 


4651 


S1 91 0/0097 


Marwa Malisa Nicholaus 


Igoma 


Magufuli 


HGL 


4652 


S1 91 0/01 24 


Vales Daudi Gervas 


Igoma 


Same 


PCM 


4653 


S1 91 0/01 30 


Zacharia Ibrahim Costantine 


Igoma 


Tarime 


PCB 


4654 


S2321/0033 


Emmanuel Mpuya Petro 


Igongwa 


Ngudu 


HKL 


4655 


S0865/0040 


Husein Mohamed Mtonyole 


Igota 


Ndanda 


CBG 95 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4656 


S0580/0136 


Johari George Ng'umbi 


Igowole 


Tukuyu 


PCM 


4657 


S0580/0141 


Julio Michael Mgandu 


Igowole 


Kwiro 


CBG 


4658 


S0580/0170 


Stephen Faustin Mligo 


Igowole 


Kigonsera 


CBG 


4659 


S1 129/0067 


Dominic Leonard Mkotya 


Iguguno 


Nyerere/migoli 


HGL 


4660 


S1 129/0072 


Emanuel Mlumba Kiula 


Iguguno 


Geita 


EGM 


4661 


S1 129/0090 


Ibrahimu Hassani Mzolombo 


Iguguno 


Usevya 


HGK 


4662 


S1 129/0093 


Ismaili Mohamedi Mangu 


Iguguno 


llongero 


PCB 


4663 


S1 129/01 03 


Mgunda Mahelela Msengi 


Iguguno 


Lulumba 


PCM 


4664 


S1 129/01 15 


Paulo Yona Wawa 


Iguguno 


Kwiro 


PCM 


4665 


S1 129/0134 


Tito Daudi Mkoma 


Iguguno 


Kongwa 


PCB 


4666 


S071 3/0064 


Amani Samson 


Igunga 


Milambo 


PGM 


4667 


S071 3/0069 


Ayubu G Richard 


Igunga 


Mwenge 


PCB 


4668 


S071 3/0072 


Baraka Manase 


Igunga 


Mpwapwa 


HGK 


4669 


S0713/0110 


Haruna Abdallah 


Igunga 


Itigi 


HGL 


4670 


S0713/0137 


Kashinje Magadula 


Igunga 


Bihawana 


PCB 


4671 


S0713/0166 


Nyamongo Cosmas 


Igunga 


Nyarubanda 


HGL 


4672 


S0713/0170 


Peter David 


Igunga 


Itigi 


HGK 


4673 


S0713/0189 


Sayi Gwisu 


Igunga 


Nyarubanda 


HGL 


4674 


S0713/0194 


Simon Joseph 


Igunga 


Kaliua 


PCB 


4675 


S1 162/0021 


Bwire Kuboja 


Igurubi 


Mwenge 


CBG 


4676 


S1 162/0040 


Masumbuko Jukael 


Igurubi 


Kaliua 


CBG 


4677 


S0733/0034 


James J Mbinile 


Igurusi 


llula 


HKL 


4678 


S0733/0040 


Yusuf Ezekiel 


Igurusi 


Makita 


CBG 


4679 


S3059/0073 


Elpidius Philimon 


Igurwa 


Ihungo 


CBG 


4680 


S3059/0077 


Felix Laurent 


Igurwa 


Sengerema 


PCB 


4681 


S3059/0078 


Frahim Felician 


Igurwa 


Shinyanga 


PCB 


4682 


S3059/0082 


Joanes Trifone 


Igurwa 


Kabanga 


HKL 


4683 


S3059/0096 


Nelson Novath 


Igurwa 


Milambo 


EGM 


4684 


S3059/0102 


Revocatus Frugence 


Igurwa 


Kabanga 


CBG 


4685 


S3059/0107 


Wilison Phillimon 


Igurwa 


Kabanga 


CBG 


4686 


S41 60/0025 


Yohana Masele 


Igusule 


Milambo 


PCB 


4687 


S1 325/01 07 


Ibrahim Fedrick Ndone 


Igwachanya 


lyunga 


PCM 


4688 


S1 325/01 20 


Meshack Ezekia Mlela 


Igwachanya 


Njombe 


PCM 


4689 


S1 325/01 22 


Michael Sebastian Kidenya 


Igwachanya 


Maposeni 


HGK 


4690 


S1 325/01 28 


Rainel Innocent Lihawa 


Igwachanya 


Kantalamba 


EGM 


4691 


S1 325/01 37 


Yusuph Simon Benela 


Igwachanya 


Njombe 


PCM 


4692 


S2662/0007 


Bushihya Lubigisa 


Igwamanoni 


Umbwe 


HGL 


4693 


S2662/0009 


Deus Mathayo 


Igwamanoni 


Geita 


EGM 


4694 


S2662/001 1 


Emmanuel Mathayo 


Igwamanoni 


Tarime 


CBG 


4695 


S2662/0014 


Issa Chande 


Igwamanoni 


Kabanga 


CBG 


4696 


S2662/0021 


Mhoja Nkilijiwa 


Igwamanoni 


Kigoma 


HGL 


4697 


S2662/0035 


Wilson Chenge 


Igwamanoni 


Geita 


HGL 


4698 


S1 502/0055 


Baraka Hosea Matogwa 


Ihala 


Tosamaganga 


HGE 


4699 


S1 502/0057 


Daudi Joel Luhembe 


Ihala 


Lugoba 


PCM 


4700 


S1 502/0059 


Elia Agapiti Mwangingo 


Ihala 


Mpwapwa 


PCM 


4701 


S1 502/0074 


Ignas Metody Manyenye 


Ihala 


Maposeni 


HGK 


4702 


S1 502/01 06 


Peter Amon Mathayo 


Ihala 


Iwawa 


HGL 


4703 


S1 502/01 15 


Yohana Jonathan Chiwone 


Ihala 


Kwiro 


PCM 


4704 


S1 882/0021 


Alex Obadiah Lucas 


Ihanamilo 


Tarime 


HKL 96 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4705 


S1 882/0030 


Deus Faustine Shija 


Ihanamilo 


Nsumba 


PCM 


4706 


S1 882/0039 


Emmanuel Mnyongolo Madata 


Ihanamilo 


Engutoto 


HGL 


4707 


S1 882/0059 


Maneno Migeka Mulima 


Ihanamilo 


Ngudu 


HKL 


4708 


S1 882/0071 


Patanisho Ephraim Isaya 


Ihanamilo 


Kigoma 


HGE 


4709 


S1 649/0086 


Azizi N. Mshani 


Ihanda 


Matai 


HKL 


4710 


S1 649/0089 


Baraka E. Mwalembe 


Ihanda 


Pugu 


PCM 


4711 


S1 649/0090 


Benedicto R. Mahenge 


Ihanda 


Songea Boys 


HGE 


4712 


S1 649/0092 


Daniel A. Kamwela 


Ihanda 


Ndanda 


EGM 


4713 


S1 649/0096 


Deogratius P. Sanga 


Ihanda 


Kantalamba 


EGM 


4714 


S1 649/01 05 


Fadhili T. Kandonga 


Ihanda 


Iwalanje 


PCM 


4715 


S1 649/01 14 


Grant O. Njabili 


Ihanda 


Ndanda 


EGM 


4716 


S1 649/01 29 


James J. Mwalusamba 


Ihanda 


Isongole 


HKL 


4717 


S1 649/01 30 


Jaston J. Mwawalo 


Ihanda 


Same 


CBG 


4718 


S 1649/0 140 


Korinto E. Kalinga 


Ihanda 


lleje 


HKL 


4719 


S1 649/01 41 


Martin J. Mbamba 


Ihanda 


Kantalamba 


HKL 


4720 


S1 649/01 43 


Mawazo F. Kilindu 


Ihanda 


Kiwanja 


HGL 


4721 


S 1649/0 144 


Michael A. Mwamlima 


Ihanda 


Kigoma 


HGE 


4722 


S1 649/01 61 


Richard B. Kita 


Ihanda 


Sadani 


CBG 


4723 


S1 649/01 66 


Stephano M. Mwambene 


Ihanda 


Kigonsera 


CBG 


4724 


S1 649/01 69 


William G. Mwashambwa 


Ihanda 


Njombe 


EGM 


4725 


S 1649/0 174 


Yona J. Kibona 


Ihanda 


Kigonsera 


CBG 


4726 


S3808/0017 


Ben Amenye 


Ihango 


Sumbawanga 


HKL 


4727 


S3808/0021 


Emmanuel Samson 


Ihango 


Ifunda Tech. 


PGM 


4728 


S31 45/01 06 


Odo Paul Kitinusa 


Ihanu 


Madibira 


HGK 


4729 


S4475/0066 


Gift Maneno Myembe 


Ihongole 


Isongole 


HGL 


4730 


S4475/0067 


Gipson Raphael Mkanyipelele 


Ihongole 


Sanya Juu 


CBG 


4731 


S4475/0074 


Jofrey Felix Kayaula 


Ihongole 


Songea Boys 


PCM 


4732 


S4475/0081 


Marco Fredson Malila 


Ihongole 


Changarawe 


HGK 


4733 


S4475/0087 


Petro Leonard Mbembati 


Ihongole 


Songea Boys 


PGM 


4734 


S31 49/0046 


Godfrey Charles Chaula 


Ihowanza 


Makita 


HGL 


4735 


S31 49/0051 


Isack Ignass Utenga 


Ihowanza 


Songea Boys 


PGM 


4736 


S31 49/0065 


Meck Mgilivinde Mfyusi 


Ihowanza 


Kigonsera 


CBG 


4737 


S3027/0006 


Gashi Lupelela 


Ihugi 


Moshi 


HGL 


4738 


S2896/0052 


Emmanuel A Msengi 


Ihumwa 


Kahororo 


HGE 


4739 


S2896/0092 


Zacharia H Mbogoli 


Ihumwa 


Kongwa 


PCB 


4740 


S01 09/0003 


Ashery Obedi 


Ihungo 


Dar. Institute Techn 


MINE 


4741 


S01 09/0005 


Audax Alistides 


Ihungo 


Lyamungo 


CBA 


4742 


S01 09/0007 


Bahati Marco 


Ihungo 


Tunduru 


HGL 


4743 


S01 09/0008 


Benezeth Kabunduguru 


Ihungo 


Tabora Boys 


PCM 


4744 


S0 109/0010 


Damas Paschal 


Ihungo 


Ihungo 


PCB 


4745 


S01 09/0011 


Davis Didas 


Ihungo 


Galanos 


CBA 


4746 


S01 09/001 3 


Dominick Jastin 


Ihungo 


Kilangalanga 


PCM 


4747 


S01 09/001 5 


Edmund Martine 


Ihungo 


Lyamungo 


CBA 


4748 


S01 09/001 7 


Elia Anthony 


Ihungo 


Makiba 


HGL 


4749 


S01 09/001 9 


Emmanuel Ngwigulu 


Ihungo 


Mbeya Inst. 


MEC 


4750 


S01 09/0021 


Emmanuel Paul 


Ihungo 


Shambalai 


HGL 


4751 


S01 09/0022 


Erick Venant 


Ihungo 


Kibiti 


CBA 


4752 


S01 09/0025 


George Charles 


Ihungo 


Lugoba 


PCB 


4753 


S01 09/0026 


George Nyamboto 


Ihungo 


Galanos 


CBA 97 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4754 


S01 09/0028 


Gerald Mhailwa 


Ihungo 


Bagamoyo 


CBG 


4755 


S01 09/0032 


Jastine Martine 


Ihungo 


Galanos 


CBA 


4756 


S01 09/0033 


Jaston Dauson 


Ihungo 


Lugoba 


PCB 


4757 


S01 09/0035 


John Athanas 


Ihungo 


Bagamoyo 


EGM 


4758 


S01 09/0036 


John Boniphace 


Ihungo 


Lyamungo 


HGE 


4759 


S01 09/0041 


Lawi Yaledi 


Ihungo 


Same 


PCM 


4760 


S0 109/0043 


Masakilija Mangu 


Ihungo 


Ngudu 


HKL 


4761 


S0 109/0048 


Mohamed Faruku 


Ihungo 


Dar. Institute Techn 


CPT 


4762 


S01 09/0050 


Mwita Matinde 


Ihungo 


Karatu 


CBA 


4763 


S01 09/0051 


Ng'wigulu Mahega 


Ihungo 


Moshi 


HGL 


4764 


S01 09/0053 


Nkwabi Tandaga 


Ihungo 


Karatu 


CBA 


4765 


S01 09/0054 


Nyamweru I Nchumuye 


Ihungo 


Galanos 


PCM 


4766 


S01 09/0056 


Ombeni Jerome 


Ihungo 


Muheza 


CBG 


4767 


S01 09/0058 


Phares Constantine 


Ihungo 


Galanos 


EGM 


4768 


S01 09/0062 


Samson Habil 


Ihungo 


Galanos 


EGM 


4769 


S01 09/0063 


Samwel Lucas 


Ihungo 


Nyakato 


CBG 


4770 


S01 09/0064 


Shimbi Msalaba 


Ihungo 


Geita 


EGM 


4771 


S01 09/0065 


Silas Abel 


Ihungo 


Karatu 


CBA 


4772 


S01 09/0066 


Siyawezi Heneriko 


Ihungo 


Lyamungo 


EGM 


4773 


S01 09/0067 


Vitus Munseri 


Ihungo 


Bagamoyo 


CBG 


4774 


S01 09/0068 


Wilbert Richard 


Ihungo 


Kibaha 


CBA 


4775 


S01 09/0069 


Yohana Ruvuza 


Ihungo 


llboru 


PCB 


4776 


S01 09/0070 


Yona Masabile 


Ihungo 


Dar. Institute Techn 


TEL 


4777 


S3271/0041 


Kelvin Richard 


Ijuganyondo 


Vudoi 


HGK 


4778 


S1 961 /0070 


Edwin Daud 


Ijumbi 


Kahororo 


PCB 


4779 


S1961/0071 


Eliud Balilemwa 


Ijumbi 


Kahororo 


PCB 


4780 


S1961/0091 


Mswadick Idrissa 


Ijumbi 


Ngudu 


PCB 


4781 


S3 167/0033 


Andulile Gideon 


Ikama 


Malangali 


HGK 


4782 


S31 67/0077 


Nisile Mwakipesile 


Ikama 


Pamoja 


HKL 


4783 


S3462/0026 


Aliko Musa 


Ikapu 


Tosamaganga 


EGM 


4784 


S3462/0048 


Lusekelo Pandege 


Ikapu 


Kwiro 


HGE 


4785 


S1 685/0041 


Abbakari Mtinda Mimbi 


Ikhanoda 


Milambo 


HGE 


4786 


S1 685/0045 


Alli Hassan Ramadhani 


Ikhanoda 


Mwenge 


CBG 


4787 


S1 685/0049 


Amos Samsoni Issango 


Ikhanoda 


Minaki 


HGE 


4788 


S1 685/0052 


Ayubu Nteko Simion 


Ikhanoda 


Usevya 


HGK 


4789 


S1 685/0057 


Benson Daimon Mwanki 


Ikhanoda 


Mwenge 


HKL 


4790 


S1 685/0075 


Epimark Sylvery Ntandu 


Ikhanoda 


llongero 


PCB 


4791 


S1 685/0084 


Husein Adamu Dule 


Ikhanoda 


Kaliua 


CBG 


4792 


S1 685/01 07 


Petro Martin Mtiti 


Ikhanoda 


Karatu 


EGM 


4793 


S1 685/01 22 


Yahaya Mohamed Mwanga 


Ikhanoda 


Mwenge 


HKL 


4794 


S2005/0090 


Obadia Godfrey 


Ikhoho 


Kibiti 


HGE 


4795 


S2005/0095 


Petro Mwaludede 


Ikhoho 


Minaki 


CBG 


4796 


S2005/0103 


Thomas Mashaka 


Ikhoho 


Njombe 


EGM 


4797 


S31 74/0027 


Daudi Benard 


Ikimba 


Tukuyu 


EGM 


4798 


S31 74/0057 


Issaya Gidion 


Ikimba 


Njombe 


HGE 


4799 


S2282/0027 


Ajuaye Atupele Nicodem 


Ikinga 


Ndanda 


EGM 


4800 


S2282/0035 


Jangson Jangson Kibweja 


Ikinga 


Abed A. Karume 


CBG 


4801 


S2282/0047 


Osiah Bafyukege Kope 


Ikinga 


Sumbawanga 


HGL 


4802 


S2282/0052 


Shukran Benson Msole 


Ikinga 


Lufilyo 


HKL 98 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4803 


S031 3/0032 


Adam Kifumba 


Ikizu 


Kagango 


HKL 


4804 


S031 3/0033 


Alex Kombi 


Ikizu 


Bariadi 


PGM 


4805 


S031 3/0034 


Andrew Mapande 


Ikizu 


Dareda 


CBG 


4806 


S031 3/0037 


Baraka Mitoko 


Ikizu 


Lukole 


HGK 


4807 


S031 3/0038 


Benard S Adienge 


Ikizu 


Biharamulo 


EGM 


4808 


S031 3/0039 


Benjamin W Marwa 


Ikizu 


Bagamoyo 


PCB 


4809 


S03 13/0040 


Boniphace Bigambo 


Ikizu 


Mwakaleli 


HKL 


4810 


S03 13/0042 


Deogratias Mabula 


Ikizu 


Musoma 


PCM 


4811 


S031 3/0043 


Eliabu Sitta 


Ikizu 


Kwiro 


PCM 


4812 


S031 3/0045 


Emmanuel Joseph 


Ikizu 


Itigi 


HGK 


4813 


S03 13/0046 


Ephraim Philip Mathias 


Ikizu 


Kwiro 


PCB 


4814 


S031 3/0047 


Esrom Kweba 


Ikizu 


Bwiru Boys 


PCM 


4815 


S031 3/0048 


Faiz Salum 


Ikizu 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


4816 


S031 3/0049 


Fredrick Joshua 


Ikizu 


Songea Boys 


HGE 


4817 


S031 3/0051 


Isaac Simba 


Ikizu 


Azania (day) 


PCB 


4818 


S03 13/0053 


Joshua L Mhoja 


Ikizu 


Wdmi 


CIV 


4819 


S031 3/0054 


Justine James 


Ikizu 


Pugu 


PCB 


4820 


S031 3/0055 


Kamata Nyarubama 


Ikizu 


Sengerema 


CBG 


4821 


S031 3/0056 


Kanuda Makono 


Ikizu 


Kalangalala 


PCM 


4822 


S031 3/0057 


Katikiro Juma 


Ikizu 


Kabanga 


CBG 


4823 


S031 3/0059 


Madundo Maduhu 


Ikizu 


Milambo 


HKL 


4824 


S031 3/0060 


Martin Petro 


Ikizu 


Nsumba 


PCM 


4825 


S03 13/0062 


Masanja Moses 


Ikizu 


Vudoi 


HKL 


4826 


S03 13/0063 


Masegese Khamis 


Ikizu 


Pamba (day) 


CBG 


4827 


S031 3/0064 


Mashinji Philbert 


Ikizu 


Kigoma 


HGK 


4828 


S031 3/0065 


Mehora G Joseph 


Ikizu 


Meatu 


CBG 


4829 


S031 3/0067 


Msafiri K Stivin 


Ikizu 


Mwakaleli 


HGL 


4830 


S031 3/0072 


Omary Ahmed 


Ikizu 


Ndanda 


HGE 


4831 


S031 3/0073 


Pilla R Pilla 


Ikizu 


Kantalamba 


EGM 


4832 


S031 3/0074 


Prosper Frank 


Ikizu 


Sanya Juu 


CBG 


4833 


S031 3/0075 


Robert Mwita 


Ikizu 


Tarime 


PCB 


4834 


S03 13/0076 


Sabato Isaac 


Ikizu 


Kigoma 


HGL 


4835 


S031 3/0078 


Simon M Setta 


Ikizu 


Mara 


HGE 


4836 


S031 3/0080 


Thomas Marwa 


Ikizu 


B. W. Mkapa (day) 


HGL 


4837 


S031 3/0081 


William Eliya 


Ikizu 


Musoma 


HGE 


4838 


S031 3/0082 


Wilson Maduhu 


Ikizu 


Kibiti 


HGE 


4839 


S4061/0031 


Lwitiko Antony 


Ikola 


Mambwe 


PCM 


4840 


S1 505/0033 


Asangalwisye Adam 


Ikolo 


Tosamaganga 


HGE 


4841 


S1 505/0065 


Lugano Esomu 


Ikolo 


Njombe 


PCB 


4842 


S1 21 2/0030 


Alex W Range 


Ikoma 


Rutabo 


HKL 


4843 


S1 21 2/0039 


Francis L Maramonyi 


Ikoma 


Ihungo 


EGM 


4844 


S1 21 2/0047 


Joram S Marco 


Ikoma 


Kalangalala 


HGL 


4845 


S1 21 2/0048 


Juma A Juma 


Ikoma 


Milambo 


HKL 


4846 


S1 21 2/0055 


Malima K Tito 


Ikoma 


Sengerema 


HGK 


4847 


S1 21 2/0072 


Wana T Matorora 


Ikoma 


Mwenge 


PCM 


4848 


S3264/0049 


Josue Ignatus 


Ikondo 


Kabanga 


CBG 


4849 


S1 293/01 00 


Matiko Mwita 


Ikorongo 


Kishoju 


HKL 


4850 


S1 293/01 05 


Mwita C Nyaigoti 


Ikorongo 


Tarime 


HGL 


4851 


S3459/0061 


Cuthbeth M Mhagama 


Ikovo 


Ulayasi 


CBG 99 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4852 


S1331/0064 


Alfred Philipho Mgavilwa 


Ikuna 


Songea Boys 


CBG 


4853 


S1331/0067 


Brown Lucas Myeye 


Ikuna 


Kigonsera 


CBG 


4854 


S1331/0076 


Emmanuel Philemon Payovela 


Ikuna 


Njombe 


EGM 


4855 


S1331/0084 


Gresha Maiko Mdeka 


Ikuna 


Kigonsera 


CBG 


4856 


S1331/0093 


Julius Philimon Payovela 


Ikuna 


Kifaru 


HGE 


4857 


S1331/0096 


Kelvin Kenan Ngimbudzi 


Ikuna 


Kigonsera 


CBG 


4858 


S1331/0101 


Nelson Japhet Ngimbudzi 


Ikuna 


Matema Beach 


HGK 


4859 


S1331/0108 


Stanley Eliezel Magoha 


Ikuna 


Mwakaleli 


HGE 


4860 


S0924/0041 


Abdallah Mohamed Khotya 


Ikungi 


Karatu 


HGE 


4861 


S0924/0050 


Charles Idd Lue 


Ikungi 


Mwinyi 


CBG 


4862 


S0924/0062 


Emanuel Stephano Mrea 


Ikungi 


Bihawana 


CBG 


4863 


S0924/0057 


Emmanuel Nicodemo Bahiu 


Ikungi 


Wdmi 


WAT 


4864 


S0924/0071 


Jastini Mika Isingo 


Ikungi 


Kigoma 


HGK 


4865 


S0924/0072 


John Labia Josephat 


Ikungi 


Lugoba 


PCM 


4866 


S0924/0084 


Msafiri Juma Lema 


Ikungi 


Karatu 


HKL 


4867 


S0924/0101 


Zephania Julius Ghuliku 


Ikungi 


Meatu 


CBG 


4868 


S2980/0017 


Daniel Nshela 


Ikungulipu 


Mara 


HGE 


4869 


S2980/0025 


Erasto Emmanuel 


Ikungulipu 


Kisimiri 


HKL 


4870 


S2980/0031 


Kidula Paul 


Ikungulipu 


Kalangalala 


PCM 


4871 


S2980/0033 


Kulwa Saguda 


Ikungulipu 


Oswald Mang'ombe 


PCM 


4872 


S2980/0047 


Mhinda Gandila 


Ikungulipu 


Ihungo 


PCB 


4873 


S2980/0058 


Sindayi Nyanza 


Ikungulipu 


Tarime 


PCM 


4874 


S2976/0018 


Iseni Maduhu 


Ikungulyabashashi 


Musoma 


HGL 


4875 


S2976/0025 


Masumbuko Sambusa 


Ikungulyabashashi 


Tarime 


CBG 


4876 


S2976/0028 


Ndulu Buhulu 


Ikungulyabashashi 


Mara 


EGM 


4877 


S2976/0032 


Salu Masuke 


Ikungulyabashashi 


Musoma 


CBG 


4878 


S2976/0035 


Yohana Sumaku 


Ikungulyabashashi 


Binza 


CBG 


4879 


S1 273/0030 


Adam Dominiko 


Ikuti 


Kigonsera 


CBG 


4880 


S1 273/0031 


Ady Nasobile 


Ikuti 


Songea Boys 


EGM 


4881 


S1 273/0060 


Hamisi Christopher 


Ikuti 


Rungwe 


EGM 


4882 


S1 273/0062 


Hamisi Isaya 


Ikuti 


Tosamaganga 


EGM 


4883 


S1 273/0064 


Hassan Jonas 


Ikuti 


Mwakavuta 


HGK 


4884 


S 1273/0063 


Hassani Willium 


Ikuti 


Ndanda 


CBG 


4885 


S1 273/0067 


Isaack Peter 


Ikuti 


Lwangwa 


PCM 


4886 


S1 273/0070 


Israel Abrahamu 


Ikuti 


Njombe 


PCM 


4887 


S 1273/0072 


Jackson Mwambene 


Ikuti 


Songea Boys 


PCM 


4888 


S1 273/0076 


Joshua Ambindwile 


Ikuti 


Tukuyu 


PCB 


4889 


S1 273/0083 


Lutengano Julius 


Ikuti 


Tukuyu 


PCB 


4890 


S1 273/0088 


Moses Boniface 


Ikuti 


Njombe 


CBG 


4891 


S 1273/0092 


Musa Peter 


Ikuti 


Songea Boys 


EGM 


4892 


S1 273/0094 


Mwalami Said 


Ikuti 


Pugu 


PCM 


4893 


S1 273/0096 


Noel Edward 


Ikuti 


Njombe 


PCB 


4894 


S1 273/0097 


Noel Saimon 


Ikuti 


Songea Boys 


PCB 


4895 


S1 273/0099 


Peter Emmanuel 


Ikuti 


Tukuyu 


EGM 


4896 


S 1273/0 102 


Salim Anyingisye 


Ikuti 


Kigonsera 


CBG 


4897 


S1 273/01 06 


Waziri Alfasi 


Ikuti 


Songea Boys 


CBG 


4898 


S1 476/0084 


Medison Elia Ngao 


Ikuwo 


Madaba 


HGK 


4899 


S1 476/0087 


Obasanjo Patrice Mbilinyi 


Ikuwo 


lyunga 


PCM 


4900 


S1 476/0092 


Shida Beni Lutindi 


Ikuwo 


Rungwe 


EGM 100 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4901 


S1 476/0093 


Sijali Asheri Nkinda 


Ikuwo 


Songea Boys 


CBG 


4902 


S4597/0020 


Alex Lyawela Ngaya 


Ikuyu 


Lindi 


EGM 


4903 


S0702/0074 


Athumani H Njwechwe 


Ikwiriri 


Mbekenyera 


HGK 


4904 


S0702/0075 


Bakari H Kumuli 


Ikwiriri 


Lyamungo 


EGM 


4905 


S0702/0079 


Godfrey M Joho 


Ikwiriri 


Galanos 


HGE 


4906 


S0702/0094 


Jumanne R Kilungi 


Ikwiriri 


Wdmi 


WAT 


4907 


S0702/0125 


Rahimu S Jaza 


Ikwiriri 


Kigonsera 


PCM 


4908 


S 1759/0032 


Anzuruni Mkangwa Ismail 


llagala 


Malagarasi 


HGK 


4909 


S1 759/01 08 


Shabani Salehe Ndabari 


llagala 


Bwiru Boys 


PCB 


4910 


S2537/0134 


Abdulhafidhi Hydar 


llala 


Kigonsera 


PCM 


4911 


S2537/0135 


Abdulmalik Silayo 


llala 


Kigonsera 


PCB 


4912 


S2537/0145 


Athumani Salum 


llala 


Songea Boys 


CBG 


4913 


S2537/0146 


Aveline Constantine 


llala 


Ifunda Tech. 


PCM 


4914 


S2537/0150 


Clement Mminje 


llala 


Ndanda 


PGM 


4915 


S2537/0151 


Daniel Matawa 


llala 


Tambaza (day) 


PCB 


4916 


S2537/0154 


David Joseph 


llala 


Rungwe 


EGM 


4917 


S2537/0176 


Hamadi Rajabu 


llala 


Mara 


HGE 


4918 


S2537/0181 


Hamisi Shabani 


llala 


Msamala 


PCM 


4919 


S2537/0185 


Hemden Christopher 


llala 


Ifunda Tech. 


PGM 


4920 


S2537/0186 


Hussein Mkwambe 


llala 


Ihungo 


EGM 


4921 


S2537/0188 


Hussein Said 


llala 


Ndanda 


PCB 


4922 


S2537/0196 


John Steven Mbogon 


llala 


Nyerere (mwanga) 


CBG 


4923 


S2537/0197 


Joram Chao 


llala 


Tambaza (day) 


EGM 


4924 


S2537/0202 


Kassian G Mtitu 


llala 


Lindi 


PGM 


4925 


S2537/0208 


Marwa Richard 


llala 


Kongwa 


PCB 


4926 


S2537/0210 


Masoud Abeid 


llala 


Tambaza (day) 


PCM 


4927 


S2537/0234 


Saidi Salum 


llala 


Kibiti 


PCM 


4928 


S2537/0235 


Saidi Suleiman 


llala 


Kilangalanga 


PCM 


4929 


S2537/0241 


Sunday Wanyika 


llala 


Bagamoyo 


PCM 


4930 


S2537/0248 


Wilbert Jeyson 


llala 


B. W. Mkapa (day) 


HGE 


4931 


S2537/0252 


Yesaya Nikodemu 


llala 


Azania (day) 


PCM 


4932 


S2348/0001 


Abubakar Mohamedi Omar 


llala Isl. 


B. W. Mkapa (day) 


HGK 


4933 


S2348/0003 


Adinani Said Juma 


Ilala Isl. 


Songea Boys 


EGM 


4934 


S2348/0004 


Ahmad Abdulrahman Omari 


Ilala Isl. 


Mara 


EGM 


4935 


S2348/0005 


Akrab F Kimaro 


Ilala Isl. 


B. W. Mkapa (day) 


HGK 


4936 


S2348/0010 


Bakari Abdallah Salum 


Ilala Isl. 


Azania (day) 


HGK 


4937 


S2348/0013 


Fahmi Abdurahman Ahmed 


Ilala Isl. 


Mzumbe 


PCM 


4938 


S2348/0015 


Hamisi Kijida Jumanne 


Ilala Isl. 


Minaki 


HGE 


4939 


S2348/0016 


Haruna Ramadhan 


Ilala Isl. 


Mwinyi 


CBG 


4940 


S2348/0020 


Jamali Shindano Hamisi 


Ilala Isl. 


Tunduru 


HKL 


4941 


S2348/0024 


Maulid Shabani Ally 


Ilala Isl. 


Tambaza (day) 


HGE 


4942 


S2348/0026 


Mwalim Khamisi Melly 


Ilala Isl. 


Kibasila (day) 


EGM 


4943 


S2348/0034 


Seifu Ally Mwendo 


Ilala Isl. 


Ndanda 


PCB 


4944 


S2348/0035 


Shaame Ahmad Shaame 


Ilala Isl. 


Tambaza (day) 


EGM 


4945 


S2348/0039 


Zahor Khalaf Ally 


Ilala Isl. 


Tambaza (day) 


PCM 


4946 


S2679/0112 


Waziri George Msanzi 


Ilambilole 


Ifunda Tech. 


CBG 


4947 


S360 1/0033 


Fanuel M Luvanda 


llasi 


Sumbawanga 


HGL 


4948 


S3601/0035 


Frelove Mwashinanga 


llasi 


Iwawa 


HGK 


4949 


S3601/0042 


Naushad Daruwesh 


llasi 


Mwakavuta 


HGK 101 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4950 


S360 1/0043 


Nehemia Mwambene 


llasi 


Kantalamba 


HKL 


4951 


S3601/0045 


Oden M Siwale 


llasi 


Sadani 


CBG 


4952 


S360 1/0046 


Ramadhan A Mushana 


llasi 


Kyela 


HGL 


4953 


S3601/0047 


Stephen Milinga 


llasi 


Iwalanje 


PCM 


4954 


S01 10/0001 


Abubakari Hassan 


llboru 


Longido 


PCB 


4955 


S01 10/0002 


Adam Tesha 


llboru 


Mbeya Inst. 


CPT 


4956 


S01 10/0003 


Alkadius Salipius 


llboru 


Tabora Boys 


PCB 


4957 


S01 10/0004 


Allen W. Lutambi 


llboru 


Matema Beach 


HGK 


4958 


S01 10/0005 


Ally Abdulkarimu 


llboru 


Tunduru 


PCM 


4959 


S01 10/0006 


Ally Hamisi 


llboru 


llboru 


HGL 


4960 


S01 10/0007 


Alphonce Maiba 


llboru 


lyunga 


PCB 


4961 


S01 10/0008 


Amani. A. Naburi 


llboru 


Mzumbe 


PCM 


4962 


S01 10/0009 


Anthony B. Elias 


llboru 


Tabora Boys 


PCM 


4963 


S01 10/0010 


Athumani J. Hamisi 


llboru 


Kwiro 


PCB 


4964 


S01 10/0011 


Baraka Mdesa 


llboru 


Lyamungo 


PCB 


4965 


S01 10/001 2 


Boniface John 


llboru 


Muheza 


PCB 


4966 


S01 10/001 4 


Bruno Chatanda 


llboru 


Songea Boys 


PCB 


4967 


S01 10/001 5 


Castory Benerd 


llboru 


Lugoba 


PCB 


4968 


S01 10/001 6 


Christopher B. John 


llboru 


llboru 


PCM 


4969 


S01 10/001 7 


Cretus Joseph 


llboru 


Bagamoyo 


PCB 


4970 


S01 10/001 9 


David Kayongo 


llboru 


Kahororo 


PCM 


4971 


S01 10/0021 


Denis Mgaya 


llboru 


Mahiwa 


PCB 


4972 


S01 10/0022 


Deogratius C. Shayo 


llboru 


Malangali 


HGL 


4973 


S01 10/0023 


Dickson Ferdinand 


llboru 


Lugoba 


PCM 


4974 


S01 10/0024 


Dickson Gilbert 


llboru 


Tabora Boys 


PCM 


4975 


S01 10/0027 


Emanueli G. Elibariki 


llboru 


Pugu 


PCB 


4976 


S01 10/0028 


Emmanuel Haule 


llboru 


Bagamoyo 


EGM 


4977 


S01 10/0029 


Erasto Mashauri 


llboru 


Tarakea 


PCM 


4978 


S01 10/0031 


Eustace E. Moyo 


llboru 


Tabora Boys 


HGL 


4979 


S01 10/0032 


Fabian Sillas 


llboru 


llboru 


PCM 


4980 


S01 10/0033 


Florence P. Melikiory 


llboru 


Moshi 


PCM 


4981 


S01 10/0034 


Francis Conrad 


llboru 


Tabora Boys 


PCM 


4982 


S01 10/0036 


Francis Ngoi 


llboru 


Lyamungo 


PCB 


4983 


S01 10/0035 


Francis J. Muniss 


llboru 


Ifunda Tech. 


PCM 


4984 


S01 10/0037 


Frank E. Msigala 


llboru 


Pugu 


PCB 


4985 


S01 10/0038 


Havira Gerald 


llboru 


Tabora Boys 


PCB 


4986 


S01 10/0039 


Iddi Bakari 


llboru 


Lugoba 


PCB 


4987 


S01 10/0040 


Iddi Mshana 


llboru 


Mkuu 


PCB 


4988 


S01 10/0041 


Innocent Mark 


llboru 


Moshi Tech. 


PCB 


4989 


S01 10/0042 


Ismaily Hashimu 


llboru 


Lulumba 


PCM 


4990 


S01 10/0043 


IssackG. Luhamo 


llboru 


Mwanza (day) 


HGL 


4991 


S01 10/0045 


Jackson Mvande 


llboru 


llboru 


PCB 


4992 


S01 10/0044 


Jackson M. Mbonge 


llboru 


Nyakato 


PCM 


4993 


S01 10/0047 


Jacob Olekeiya 


llboru 


Same 


PCM 


4994 


S01 10/0048 


Jastin Sabas 


llboru 


Usagara 


PCM 


4995 


S01 10/0049 


John Mtangi 


llboru 


Tanga Tech. 


PCM 


4996 


S01 10/0051 


John William 


llboru 


Malangali 


HGL 


4997 


S01 10/0050 


Johnson Emmanuel 


llboru 


Njombe 


HKL 


4998 


S01 10/0052 


Jole J. Ngomero 


llboru 


Ndanda 


EGM 102 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4999 


S01 10/0054 


Joseph Vicent 


llboru 


Irksongo 


HGL 


5000 


S01 10/0053 


Josephat Mkoma 


llboru 


Makiba 


CBG 


5001 


S01 10/0055 


Joshua Samwel 


llboru 


Lwangwa 


PCM 


5002 


S01 10/0056 


Juma G. Mahiri 


llboru 


Muheza 


PCB 


5003 


S01 10/0057 


Kalugula Yaya 


llboru 


Mwenge 


PCB 


5004 


S01 10/0058 


Kefrenia Charles 


llboru 


Mwenge 


PCM 


5005 


S01 10/0060 


Leon Erasmi 


llboru 


Same 


PCM 


5006 


S01 10/0059 


Leonard Safari 


llboru 


Moshi 


HGL 


5007 


S01 10/0061 


Majaliwa John 


llboru 


Tabora Boys 


PCB 


5008 


S01 10/0062 


Maneno T. Bonji 


llboru 


Mara 


EGM 


5009 


S01 1 0/0063 


Marcko Charahani 


llboru 


Nyakato 


PCM 


5010 


S01 10/0065 


Meneghati J. Nyamoronga 


llboru 


Kagango 


HKL 


5011 


S01 10/0066 


Mgabo L. Mgabo 


llboru 


Tarime 


PCM 


5012 


S01 10/0067 


Mide D. Kimambo 


llboru 


llboru 


PCB 


5013 


S01 10/0068 


Mixon Ntuu 


llboru 


Sadani 


PCB 


5014 


S01 10/0069 


Mnyaga Rukiko 


llboru 


llboru 


PCM 


5015 


S01 10/0070 


Mohamedi Mlewa 


llboru 


Kibiti 


PCM 


5016 


S01 10/0072 


Mtengela Justin 


llboru 


Bihawana 


PCB 


5017 


S01 10/0073 


Mudi R. Salimu 


llboru 


Ndanda 


EGM 


5018 


S01 10/0074 


Nasiri Kim 


llboru 


Karatu 


HGL 


5019 


S01 10/0075 


Nehemia Zelote 


llboru 


Kibiti 


PCM 


5020 


S01 10/0077 


Nkuba Ntambi 


llboru 


Nyakato 


CBG 


5021 


S01 10/0079 


Nurudin Yusufu 


llboru 


Karatu 


PCM 


5022 


S01 10/0082 


Peter Mathias 


llboru 


llboru 


PCB 


5023 


S01 10/0084 


Petro E. Maidi 


llboru 


Lulumba 


PCM 


5024 


S01 10/0085 


Phinihas Jackson 


llboru 


Kibaha 


PCB 


5025 


S01 10/0086 


Pius Joseph 


llboru 


Tanga Tech. 


PCM 


5026 


S01 10/0088 


Saiteru Meijo 


llboru 


Moshi Tech. 


PCB 


5027 


S01 10/0090 


Samwel Marwa 


llboru 


Kahororo 


HKL 


5028 


S01 10/0091 


Shaaban Kwenyula 


llboru 


Dar. Institute Techn 


CPT 


5029 


S01 10/0092 


Shabani Athumani 


llboru 


Tabora Boys 


PCM 


5030 


S01 10/0093 


Shedrack Magiga 


llboru 


Tosamaganga 


HGE 


5031 


S01 10/0094 


Simon L. Chalamila 


llboru 


Usagara 


HKL 


5032 


S01 10/0095 


Simon P. Mazani 


llboru 


Kishoju 


HKL 


5033 


S01 10/0096 


Sosthenes Njelekela 


llboru 


Mzumbe 


PCM 


5034 


S01 10/0097 


Thadeus Kalisti 


llboru 


Mkuu 


PCM 


5035 


S01 10/0099 


Tumain Charles 


llboru 


Tabora Boys 


PCM 


5036 


S01 10/01 00 


Washington Gerald 


llboru 


Mahiwa 


PCM 


5037 


S01 10/01 01 


Yakobo Nyahoga 


llboru 


Sengerema 


PCB 


5038 


S01 10/01 02 


Yusuph Anthony 


llboru 


Ndanda 


PCM 


5039 


S0581/0033 


Abiel Mwanyilu 


lleje 


Njombe 


CBG 


5040 


S0581/0036 


Atupele Mwampashi 


lleje 


Njombe 


EGM 


5041 


S0581/0041 


Daimon Songa 


lleje 


Kantalamba 


EGM 


5042 


S0581/0045 


Edward Mbembela 


lleje 


Njombe 


HGE 


5043 


S0581/0054 


Maybe Mbughi 


lleje 


Same 


CBG 


5044 


S2696/0032 


Edius Chambika 


llemba 


Kantalamba 


HKL 


5045 


S0956/0088 


Abiudi Shusa 


llembo 


Rungwe 


HGE 


5046 


S0956/0093 


Aloyce Jonas 


llembo 


Bihawana 


CBG 


5047 


S0956/0098 


Boniface Nelson 


llembo 


Njombe 


HGE 103 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5048 


S0956/0113 


Fadhili Yella 


llembo 


Matai 


HKL 


5049 


S0956/0116 


Frank Mathias 


llembo 


Iwawa 


HGL 


5050 


S0956/0123 


Imani Lamson 


llembo 


Madibira 


HGK 


5051 


S0956/0127 


Islomu Tilla 


llembo 


Kantalamba 


HKL 


5052 


S0956/0146 


Odea Godson 


llembo 


Sumbawanga 


HGL 


5053 


S0956/0148 


Philipo Jamson 


llembo 


Milambo 


KLF 


5054 


S0956/0152 


Rangison Katwati 


llembo 


Mambwe 


PCM 


5055 


S0956/0162 


Shukruni Daudi 


llembo 


Ifunda Tech. 


CBG 


5056 


S0956/0164 


Shukuru Antony 


llembo 


Lufilyo 


HKL 


5057 


S0956/0170 


Stephen Daniel 


llembo 


Iwalanje 


PCM 


5058 


S1 364/01 20 


Lunodzo Justine Mwinuka 


llembula 


Songea Boys 


EGM 


5059 


S1 364/01 37 


Yona Bryceson Ndone 


llembula 


Songea Boys 


PCB 


5060 


S4400/0026 


Abdi Ahmed Abdi 


llemela 


Binza 


CBG 


5061 


S4400/0030 


Ashrafu Abutwahir Hassan 


llemela 


Kalangalala 


PCB 


5062 


S4400/0033 


Bosco Barindogo Badyiwabu 


llemela 


Mwanza (day) 


PCM 


5063 


S4400/0036 


Hassan Abdallah Mrisho 


llemela 


Mwanza (day) 


CBG 


5064 


S4400/0037 


Hussein Kazinja Athuman 


llemela 


Umbwe 


CBG 


5065 


S4400/0039 


Hussein Shaban Said 


llemela 


Pamba (day) 


HKL 


5066 


S4400/0040 


Iddy Bakary Shaban 


llemela 


Pamba (day) 


PCB 


5067 


S4400/0041 


Jabir Mikidadi Said 


llemela 


Nyakato 


HGK 


5068 


S4400/0045 


Katura Mikidadi Yusufu 


llemela 


Pamba (day) 


HKL 


5069 


S2241/0039 


Lunyilija Joseph 


llemela 


Chato 


CBG 


5070 


S4400/0050 


Majaliwa Anuary Shamsan 


llemela 


Ngudu 


PCB 


5071 


S4400/0051 


Makhtum Thabity Issa 


llemela 


Kalangalala 


PCB 


5072 


S4400/0052 


Mohammed Mustapha Ally 


llemela 


Maji Ya Chai 


HKL 


5073 


S4400/0060 


Salum Mustafa Athuman 


llemela 


Pamba (day) 


HKL 


5074 


S2049/0043 


Daniel Mwehela Phillip 


lligamba 


Musoma 


EGM 


5075 


S2049/0046 


Elias Ndushi Paul 


lligamba 


Tarime 


CBG 


5076 


S2049/0101 


Shukuran Majula Salige 


lligamba 


Nsumba 


PCM 


5077 


S3651/0065 


Ambele Aliko 


llima 


Njombe 


PCB 


5078 


S3651/0066 


Ambele Geofrey 


llima 


Isongole 


HKL 


5079 


S365 1/0077 


Castrol Anania 


llima 


Kantalamba 


HGK 


5080 


S3651/0082 


Daniel Meck 


llima 


Maweni 


HGK 


5081 


S3651/0099 


Hagai Yonah 


llima 


Mkuu 


HGE 


5082 


S3651/0101 


Hosea George 


llima 


Kantalamba 


HGK 


5083 


S3651/0128 


Thomas Boniface 


llima 


Kyela 


PCB 


5084 


S3651/0131 


Yusuph Mizeck 


llima 


Njombe 


HGE 


5085 


S0931/0119 


Andrea Lotha Long'orori 


llkiding'a 


Malangali 


HGL 


5086 


S0931/0136 


Denis Mollel Nelson 


llkiding'a 


Kibiti 


PCM 


5087 


S0931/0148 


Elifuraha Sabaya Samwel 


llkiding'a 


Engutoto 


HGL 


5088 


S0931/0151 


Elly Ezekiel Wale 


llkiding'a 


Longido 


PCB 


5089 


S0931/0167 


James Lairumbe Tumba 


llkiding'a 


Malangali 


HGK 


5090 


S0931/0180 


John Lukumay Peter 


llkiding'a 


Maweni 


HGL 


5091 


S0931/0191 


Kamolwo M Soikan 


llkiding'a 


Usagara 


PCM 


5092 


S0931/0204 


Loduvo Mollel Saitoti 


llkiding'a 


Tarakea 


CBG 


5093 


S0931/0211 


Michael Loomoni Lorubare 


llkiding'a 


Tukuyu 


EGM 


5094 


S0931/0215 


Musa Loisujaki Philipo 


llkiding'a 


Galanos 


PCM 


5095 


S0931/0218 


Ngavut L Saruni 


llkiding'a 


Irksongo 


HGK 


5096 


S0931/0227 


Richard Mesiack Mollel 


llkiding'a 


Lyamungo 


HGE 104 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5097 


S0931/0232 


Simon Nelson Saimalie 


llkiding'a 


Tarime 


PCB 


5098 


S451 0/0031 


Chesco Masudi Nyamba 


llogombe 


Sadani 


CBG 


5099 


S451 0/0035 


Fodisy Julius Ubamba 


llogombe 


Iwawa 


HGK 


5100 


S3022/001 1 


Bunane Sweke 


llola 


Kalangalala 


PCB 


5101 


S3022/0025 


Mhoja Segi 


llola 


Longido 


CBG 


5102 


S3022/0029 


Salawa Kumalija 


llola 


Tarime 


CBG 


5103 


S2088/0019 


Bernard Emmanuel Masanja 


llolangulu 


Mbeya Inst. 


ARC 


5104 


S2088/0021 


Boniphace Komanya Bahati 


llolangulu 


Ilongero 


PCM 


5105 


S2088/0042 


Paul Mapolu Isack 


llolangulu 


Sengerema 


PCB 


5106 


S2088/0050 


Shija Nchungwa Butta 


llolangulu 


Kabanga 


CBG 


5107 


S2088/0054 


Yohana Enosy Mnyangala 


llolangulu 


Nsumba 


PCM 


5108 


S1 488/0080 


Abel Kaminyoge 


llolo 


Njombe 


EGM 


5109 


S1 488/0088 


Aswile Masebo 


llolo 


Songea Boys 


PCM 


5110 


S1 488/0096 


Brown Mwansepe 


llolo 


Sadani 


CBG 


5111 


S1 488/01 00 


Cosmas Mwamengo 


llolo 


Lufilyo 


HGK 


5112 


S1 488/01 36 


Inocent Mwasubila 


llolo 


Kiwanja 


HGL 


5113 


S1 488/01 63 


Raphael Haonga 


llolo 


Ndanda 


EGM 


5114 


S1 488/01 66 


Ruben Nyengesi 


llolo 


Lufilyo 


HGK 


5115 


S1 488/01 71 


Simon Sanga 


llolo 


Moshi 


PCB 


5116 


S1 787/0067 


Adam Gideon 


llomba 


Lwangwa 


PCM 


5117 


S1 787/0073 


Amasha Casto 


llomba 


Karatu 


PCM 


5118 


S1 787/0091 


Deogratius Kasambo 


llomba 


Minaki 


CBG 


5119 


S1 787/0094 


Elisha Manyama 


llomba 


Tukuyu 


PCM 


5120 


S1 787/0095 


Emmanuel Katawanya 


llomba 


Mwakavuta 


HGK 


5121 


S1 787/01 23 


Kelvin Andrew 


llomba 


Sadani 


CBG 


5122 


S1 787/01 38 


Raphael Daniel 


llomba 


Tosamaganga 


EGM 


5123 


S1 787/01 39 


Ravin David 


llomba 


Mbeya (day) 


PCM 


5124 


S1 787/01 50 


Yusuph Athuman 


llomba 


Rungwe 


EGM 


5125 


S071 5/0053 


Adamu Hassani Mtinda 


llongero 


Lulumba 


PCB 


5126 


S071 5/0059 


Athuman Mtinda Athumani 


llongero 


llongero 


PCB 


5127 


S071 5/0070 


Fabiano Frank Ntandu 


llongero 


Pugu 


PCB 


5128 


S071 5/0078 


Hija Yusufu Seif 


llongero 


Lugoba 


PCM 


5129 


S0715/0105 


Mrisho Ramadhani Mkoha 


llongero 


llongero 


PCB 


5130 


S0715/0108 


Rajabu Ramadhani Somba 


llongero 


Bwiru Boys 


EGM 


5131 


S0715/0110 


Ramadhani Ally Mpondo 


llongero 


Abed A. Karume 


CBG 


5132 


S0715/0113 


Rashidi Hamisi Kagondi 


llongero 


Ifunda Tech. 


PCB 


5133 


S31 50/0080 


Nehemia Solomony Chavala 


llongo 


Sanya Juu 


CBG 


5134 


S4260/0026 


Alpha Joshua Mgeyekwa 


llowola 


Kwiro 


EGM 


5135 


S4260/0027 


Alto Anzigar Mwinuka 


llowola 


Mara 


HGE 


5136 


S4260/0028 


Augustino Altho Mwapinga 


llowola 


Kwiro 


CBG 


5137 


S4260/0029 


Bruno Christian Msemwa 


llowola 


Mwakaleli 


HGE 


5138 


S4260/0030 


Casto Philip Peter 


llowola 


Mbeya (day) 


EGM 


5139 


S4260/0031 


Castory Cardo Mwinuka 


llowola 


Ifunda Tech. 


PCB 


5140 


S4260/0032 


Claudy Emmanuel Mwalongo 


llowola 


Tarime 


PCB 


5141 


S4260/0034 


Edwin Chesco Mwinami 


llowola 


Ifunda Tech. 


CBG 


5142 


S4260/0035 


Emmanuel Aldo Mgaya 


llowola 


Songea Boys 


PCB 


5143 


S4260/0036 


Emmanuel Evance Kiduko 


llowola 


Rungwe 


PCB 


5144 


S4260/0037 


Emmanuel Mathembo Menas 


llowola 


lyunga 


PCM 


5145 


S4260/0038 


Faustine Oddo Mng'ong'o 


llowola 


Lwangwa 


HGL 105 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5146 


S4260/0040 


Gift Ephraim Sanga 


llowola 


Kigonsera 


CBG 


5147 


S4260/0041 


Given Venant Kigola 


llowola 


Kahororo 


HGE 


5148 


S4260/0042 


Godchance Edson Uisso 


llowola 


Kifaru 


HGE 


5149 


S4260/0045 


Henrick Jimmy Kihaka 


llowola 


Lyamungo 


EGM 


5150 


S4260/0046 


Ignas Altho Mlwilo 


llowola 


Kantalamba 


EGM 


5151 


S4260/0047 


Jagali Myunga David 


llowola 


Bagamoyo 


EGM 


5152 


S4260/0048 


Joel Mgohwole Robert 


llowola 


lyunga 


PCB 


5153 


S4260/0050 


Kelvin Jordan Fwalo 


llowola 


Kyela 


PCB 


5154 


S4260/0052 


Nickson Christian Mtega 


llowola 


Isongole 


HGL 


5155 


S4260/0053 


Simon David Kilibaha 


llowola 


Ifunda Tech. 


PCM 


5156 


S4260/0054 


Sosthenes Cariah Prosper 


llowola 


Songea Boys 


PCB 


5157 


S4260/0055 


Steven Butabile Herald 


llowola 


Muheza 


CBG 


5158 


S4260/0057 


Yessaya Yonnah Mwakanjuki 


llowola 


Mbeya (day) 


HGL 


5159 


S0482/0027 


Abas Pastory 


lluhya 


Kahororo 


PCB 


5160 


S0482/0028 


Aidan Tegililwa 


lluhya 


Nyakato 


CBG 


5161 


S0482/0029 


Albert Paschal 


lluhya 


Umbwe 


HGL 


5162 


S0482/0031 


Anterius Richard 


lluhya 


Kabanga 


CBG 


5163 


S0482/0032 


Bahati Lukomeso 


lluhya 


Nyakato 


CBG 


5164 


S0482/0033 


Baraka Kaijage 


lluhya 


Sengerema 


HKL 


5165 


S0482/0035 


Cosmas Renatus 


lluhya 


Umbwe 


HGL 


5166 


S0482/0037 


David Bakengesa 


lluhya 


Nyakahura 


HGK 


5167 


S0482/0039 


Dipinus Bonephace 


lluhya 


Nyakahura 


HGK 


5168 


S0482/0040 


Edrick Edgar 


lluhya 


Geita 


HKL 


5169 


S0482/0041 


Egbart Kalokola 


lluhya 


Same 


PCB 


5170 


S0482/0042 


Emmanuel Ishabakaki 


lluhya 


Runzewe 


HGL 


5171 


S0482/0049 


Frank Msasi 


lluhya 


Nyakato 


PCM 


5172 


S0482/0053 


Innocent Paul 


lluhya 


Kabanga 


CBG 


5173 


S0482/0054 


Jackton James 


lluhya 


Nyakato 


PCM 


5174 


S0482/0057 


Jovis Jefta 


lluhya 


Kigoma 


HGK 


5175 


S0482/0058 


Kelvin Evarister 


lluhya 


Nyakato 


PCM 


5176 


S0482/0060 


Lameck Mwesiga 


lluhya 


Nsumba 


HGL 


5177 


S0482/0061 


Lesboneth George 


lluhya 


Tabora Boys 


HGL 


5178 


S0482/0062 


Lewis Lwenteme 


lluhya 


Maji Ya Chai 


HGL 


5179 


S0482/0063 


Mukiza Isaiah 


lluhya 


Kabanga 


HKL 


5180 


S0482/0064 


Mwiruki Muchunguzi 


lluhya 


Kishoju 


HGL 


5181 


S0515/0110 


Alan Elias Mtenga 


llula 


Lyamungo 


CBG 


5182 


S0515/0132 


Fadhili Mayembeleka Hussein 


llula 


Kibiti 


CBA 


5183 


S0515/0149 


Jonas Magnus Mbungu 


llula 


Kibiti 


PCB 


5184 


S0515/0175 


Nuhu Aldo Mgohele 


llula 


Mwakavuta 


HGK 


5185 


S0515/0187 


Solen Antony Mhanga 


llula 


Kigwe 


HGL 


5186 


S0515/0189 


Steven Japhet Sauga 


llula 


lyunga 


PCB 


5187 


S0515/0194 


William Winchester Maluli 


llula 


Namabengo 


HGL 


5188 


S2672/0121 


Asifiwe Petro 


llunga 


Iwalanje 


PCM 


5189 


S2672/0123 


Ayoub Yona 


llunga 


Kiwanja 


HGK 


5190 


S2672/0131 


Bonaventula Mwakasala 


llunga 


Kyela 


PCB 


5191 


S2672/0170 


Geofrey Abrahamu 


llunga 


Songea Boys 


PCB 


5192 


S2672/0177 


Isaka Jackson 


llunga 


Tukuyu 


PCB 


5193 


S2672/0200 


Moses Adamson 


llunga 


Moshi 


PCB 


5194 


S2672/0202 


Naboth Musa 


llunga 


Kyela 


PCB 106 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5195 


S2672/0207 


Obadia Mwangoka 


llunga 


Kiwanja 


HGK 


5196 


S2672/0224 


Sheyo Peter 


llunga 


Kantalamba 


EGM 


5197 


S2672/0225 


Shukrani Sengo 


llunga 


Kigonsera 


PCB 


5198 


S2672/0226 


Shukuru Mwahalende 


llunga 


Kyela 


PCB 


5199 


S2672/0228 


Stanly Joseph 


llunga 


ArushaTechnical. 


LAB 


5200 


S2672/0229 


Stephano Obu 


llunga 


Rungwe 


PCB 


5201 


S2004/0030 


Joshua Lingo 


llungu 


Songea Boys 


PCB 


5202 


S 1770/0090 


Benedict M Bamabas 


Image 


Maweni 


HGK 


5203 


S1 770/0093 


Davis Marko Maluli 


Image 


Iwawa 


HKL 


5204 


S1 770/0096 


Eliya J Mbwilo 


Image 


Karatu 


CBG 


5205 


S1 770/01 03 


Etribeth C Mtega 


Image 


Songea Boys 


PCM 


5206 


S1 770/01 04 


Ezekiel S Mwansasu 


Image 


Njombe 


CBG 


5207 


S1 770/01 07 


Fulmence Sixtus Ponela 


Image 


Maposeni 


HKL 


5208 


S1 770/01 16 


Idd S Mkwambe 


Image 


Madaba 


HGK 


5209 


S1 770/01 31 


Msafiri Ibrahim 


Image 


Rungwe 


PCM 


5210 


S1 770/01 53 


Waiton L Mtewa 


Image 


Changarawe 


HGK 


5211 


S2935/0048 


Augustino Michael 


Image-vosa 


lyunga 


PCM 


5212 


S2935/0057 


Geophrey Mlowe 


Image-vosa 


Bagamoyo 


CBG 


5213 


S2935/0060 


Hassan Ngando 


Image-vosa 


Kantalamba 


EGM 


5214 


S2935/0062 


Issa Issa 


Image-vosa 


Sadani 


PCB 


5215 


S2935/0064 


Justine Mkalava 


Image-vosa 


Kigonsera 


CBG 


5216 


S261 6/0009 


Gatambi Jishuli 


Imalaseko 


Sengerema 


HGK 


5217 


S1 128/0031 


Benedicto Amos Sebastian 


Imalilo 


Runzewe 


HGL 


5218 


S1 128/0044 


Jeremiah Lyamba Budika 


Imalilo 


Chato 


CBG 


5219 


S1 128/0059 


Mishaka Mathias Masangwa 


Imalilo 


Ngudu 


HKL 


5220 


S1 128/0073 


Shinje Lugalila James 


Imalilo 


Rutabo 


HKL 


5221 


S1 128/0077 


Yusuph Masanja Yusuph 


Imalilo 


Kishoju 


HGL 


5222 


S1 605/0026 


Alfred Maziku James 


Imani 


Bihawana 


HGL 


5223 


S1 605/0035 


Ibrahim Mahamudu Marusu 


Imani 


Nyerere/migoli 


HGL 


5224 


S 1605/0039 


Mbopozi Matonya Ngosi 


Imani 


Njombe 


HGL 


5225 


S41 76/001 9 


Delitus Kivike 


Imauluma 


Ndanda 


CBG 


5226 


S4 176/0032 


Ten Msogoya 


Imauluma 


lleje 


HGK 


5227 


S0368/0058 


Emmanueli M Mughanja 


Imboru 


llula 


HGK 


5228 


S0368/0059 


Fahamueli G Mchome 


Imboru 


Itigi 


HGL 


5229 


S0368/0062 


Gideon A Wayya 


Imboru 


Moshi Tech. 


PCB 


5230 


S0368/0063 


Haruna S Ntungu 


Imboru 


Karatu 


PCM 


5231 


S0368/0066 


Jailan M Irumba 


Imboru 


Ganako 


HGK 


5232 


S0368/0077 


Melkiori D Leo 


Imboru 


Moshi 


PCB 


5233 


S0368/0080 


Musa Robert 


Imboru 


Kongwa 


PCB 


5234 


S0368/0091 


Timotheo A Ibrahimu 


Imboru 


Sanya Juu 


PCB 


5235 


S1 459/01 24 


Herry Ulimboka Paul 


Imezu 


Songea Boys 


PCM 


5236 


S1 459/01 39 


Kelvin Sinsango George 


Imezu 


Rungwe 


PCB 


5237 


S1 459/01 54 


Rivont Mbwiga Kanjanja 


Imezu 


Tosamaganga 


EGM 


5238 


S1 459/01 56 


Roger Rainer Mtokambali 


Imezu 


Songea Boys 


HGE 


5239 


S2970/0020 


Daud Leonard 


Inalo 


Malagarasi 


CBG 


5240 


S2970/0023 


Elias Masahi 


Inalo 


llongero 


PCM 


5241 


S2970/0029 


Harun Farahan 


Inalo 


Malagarasi 


CBG 


5242 


S2970/0031 


John Daniel 


Inalo 


Ngudu 


PCB 


5243 


S2970/0037 


Mageme Salu 


Inalo 


Mbeya Inst. 


MEC 107 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5244 


S2970/0042 


Manzulya Magile 


Inalo 


Meatu 


CBG 


5245 


S2970/0053 


Richard Makoye 


Inalo 


Musoma 


HGL 


5246 


S091 0/0084 


Anthony M Masero 


Inchugu 


Shinyanga 


PCM 


5247 


S0910/0112 


Daudi M Amosi 


Inchugu 


Umbwe 


HGL 


5248 


S0910/0120 


Festus M Chacha 


Inchugu 


Longido 


HKL 


5249 


S0910/0122 


Frank Chacha 


Inchugu 


Milambo 


HKL 


5250 


S0910/0128 


Isack Kibipi 


Inchugu 


Mwenge 


PCB 


5251 


S0910/0137 


John Makuri Simion 


Inchugu 


Ihungo 


PCM 


5252 


S0910/0154 


Maheri Benedictor 


Inchugu 


Bariadi 


PGM 


5253 


S0910/0167 


Musa Nyabusibai 


Inchugu 


Shinyanga 


HGE 


5254 


S0910/0184 


Richard Mwita 


Inchugu 


Musoma 


HGL 


5255 


S0910/0192 


Stephen M Anthony 


Inchugu 


Nsumba 


HGL 


5256 


S0910/0194 


Sylvester M Musa 


Inchugu 


Milambo 


EGM 


5257 


S1 025/0033 


Cosmas Basili Kisari 


Intela 


Malangali 


HGK 


5258 


S1 025/0046 


Nkusa Gamaa Nkusa 


Intela 


Changarawe 


HGK 


5259 


S0887/0079 


Noberth Juma 


Inyonga 


Kantalamba 


HGL 


5260 


S2899/0022 


Edward Jonas Madulanga 


Ipala 


Bagamoyo 


HKL 


5261 


S3642/0025 


Ambakisye Mwakalosi 


Ipande 


Songea Boys 


EGM 


5262 


S3642/0059 


Joshua Shimwela 


Ipande 


Lwangwa 


PCM 


5263 


S3642/0075 


Ruben Daniel 


Ipande 


Kantalamba 


HGL 


5264 


S2697/0036 


Bujimu Martine 


Iparamasa 


Kabanga 


HKL 


5265 


S2697/0040 


Dickson Alfred 


Iparamasa 


Kigwe 


HGL 


5266 


S2697/0045 


Emmanuel Hamry 


Iparamasa 


Mara 


EGM 


5267 


S2697/0066 


Misungwi Malaba 


Iparamasa 


Kabanga 


CBG 


5268 


S2697/0071 


Petro Masigan 


Iparamasa 


Nyakato 


PCM 


5269 


S2697/0072 


Phabian Taabu 


Iparamasa 


Kahororo 


PCM 


5270 


S2697/0078 


Shija Mayengela 


Iparamasa 


Malagarasi 


HGK 


5271 


S2697/0080 


Simon Hoja 


Iparamasa 


Chato 


CBG 


5272 


S2829/0072 


Sikili Goriati Fungo 


Ipelele 


Njombe 


PGM 


5273 


S3895/0067 


Elifaraja M Elia 


Ipembe 


Bagamoyo 


PCM 


5274 


S3895/0083 


James M Jeremia 


Ipembe 


Mara 


EGM 


5275 


S2676/0056 


Juma Protaz 


Ipepa 


Sumbawanga 


HGL 


5276 


S2676/0058 


Livinus Mwanisenga 


Ipepa 


Rungwe 


CBG 


5277 


S2676/0094 


Yuckson Mwanisawa 


Ipepa 


Kigonsera 


HGL 


5278 


S1 729/001 8 


Atilio Idd Kilimila 


Ipera 


Biharamulo 


EGM 


5279 


S 1729/0032 


James Patrice Manga 


Ipera 


Isongole 


HGL 


5280 


S1 729/0038 


Omben Antony Msigala 


Ipera 


Ndanda 


EGM 


5281 


S1 784/001 2 


Goyayi Reuben 


Ipililo 


Sengerema 


PCB 


5282 


S1 784/001 6 


Kwalu Mbilizi 


Ipililo 


Malagarasi 


CBG 


5283 


S1 784/0024 


Momose Deus 


Ipililo 


Same 


PCM 


5284 


S1 784/0027 


Ndilanha Safari 


Ipililo 


Musoma 


PCM 


5285 


S1 784/0031 


Washa Kulwa 


Ipililo 


Lukole 


HKL 


5286 


S0472/0049 


Askofu Petro 


Ipinda 


Lufilyo 


HGK 


5287 


S0472/0051 


Babulege Gowele 


Ipinda 


Njombe 


PGM 


5288 


S0472/0061 


Clinton Kaghile 


Ipinda 


Njombe 


CBG 


5289 


S0472/0075 


Faustin Magoile 


Ipinda 


Kiwanja 


HGK 


5290 


S0472/0081 


Gwakisa Moses 


Ipinda 


Rungwe 


PCM 


5291 


S0472/0084 


Hagai Nsobi 


Ipinda 


Minaki 


CBG 


5292 


S0472/0093 


Humphrey Busega 


Ipinda 


Tukuyu 


PCM L08 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5293 


S0472/0123 


Makumbusho Mwakaghile 


Ipinda 


Usevya 


HGL 


5294 


S0472/0127 


Modestus Mwang'onda 


Ipinda 


Kyela 


PCM 


5295 


S0472/0135 


Ntumigwa Astanton 


Ipinda 


Ifunda Tech. 


CBG 


5296 


S2681/0037 


Frank Mwenga 


Ipogolo 


Ndanda 


EGM 


5297 


S2681/0043 


Jailos Vahaye 


Ipogolo 


Ndanda 


CBG 


5298 


S2681/0056 


Steven Mveyange 


Ipogolo 


Rungwe 


CBG 


5299 


S2457/0052 


Ahobokile Andrea 


Iponjola 


Maweni 


HGK 


5300 


S2457/0056 


Christopher Njole 


Iponjola 


Madibira 


HGK 


5301 


S2457/0063 


Godfrey Samwel 


Iponjola 


lleje 


HGK 


5302 


S2457/0069 


Ipyana Saimon 


Iponjola 


Rungwe 


CBG 


5303 


S2457/0080 


Lutusyo Kimanga 


Iponjola 


Rungwe 


CBG 


5304 


S2457/0083 


Makumbusho Philipo 


Iponjola 


Sumbawanga 


HKL 


5305 


S2457/0084 


Mathias Asulwisye 


Iponjola 


Tukuyu 


EGM 


5306 


S2457/0096 


Reuben Songela 


Iponjola 


Njombe 


EGM 


5307 


S2457/0099 


Shaban Salum 


Iponjola 


Tukuyu 


EGM 


5308 


S2457/0107 


Victor Godfrey 


Iponjola 


J.k. Nyerere 


HKL 


5309 


S2457/0108 


William Livingstone 


Iponjola 


Maweni 


HGL 


5310 


S2457/0109 


Zakayo Zulu 


Iponjola 


Njombe 


PCB 


5311 


S1 935/001 9 


Charles Simon 


Iponya 


Tabora Boys 


HGL 


5312 


S1 935/0023 


Faida Daud 


Iponya 


Geita 


EGM 


5313 


S1 935/0038 


Maneno Andrew 


Iponya 


Nyakahura 


HKL 


5314 


S1 935/0041 


Masumbuko Tabu 


Iponya 


Nyarubanda 


HGL 


5315 


S2141/0081 


Benethson A Rutahindurwa 


Ipuli 


Kaliua 


PCB 


5316 


S2141/0083 


Boniface M Masanja 


Ipuli 


Itigi 


HGK 


5317 


S2141/0108 


Husseni Kawamba 


Ipuli 


Shinyanga 


PCM 


5318 


S2141/0128 


Musa Nuru 


Ipuli 


Kaliua 


CBG 


5319 


S2141/0149 


Salehe A Mkuyu 


Ipuli 


Malagarasi 


PCM 


5320 


S2141/0152 


Sarapion I Kaijanante 


Ipuli 


Kaliua 


CBG 


5321 


S2141/0159 


Silvanus S Songoye 


Ipuli 


Moshi 


PCM 


5322 


S2141/0160 


Thobias R Kaliho 


Ipuli 


Sengerema 


CBG 


5323 


S2066/0029 


Akim Mtafya 


Ipunga 


Kigonsera 


CBG 


5324 


S2066/0034 


Amani Simbowe 


Ipunga 


Songea Boys 


CBG 


5325 


S2066/0036 


Bahati Haonga 


Ipunga 


Maweni 


HGL 


5326 


S2066/0037 


Bahati Sikanyika 


Ipunga 


Dar. Institute Techn 


LAB 


5327 


S2066/0041 


Christopher Sikaluzwe 


Ipunga 


lleje 


HGK 


5328 


S2066/0044 


Elia Nzunda 


Ipunga 


Mambwe 


PCM 


5329 


S2066/0063 


Willy Silwimba 


Ipunga 


Bihawana 


CBG 


5330 


S0460/0023 


Gerard Kilongo 


Irambo 


J.k. Nyerere 


HKL 


5331 


S0460/0028 


Mahamudu Kibira 


Irambo 


Kigonsera 


HGK 


5332 


S0460/0038 


Yonah P Simkanga 


Irambo 


Kantalamba 


EGM 


5333 


S3965/0065 


Shama Kilasi 


Iringa Adventist 


Kwiro 


HGE 


5334 


P1 872/0093 


Nifred Ubamba 


Iringa T.e.w.w. Centre 


Songea Boys 


HGE 


5335 


S401 5/0033 


Ally P Mohamed 


Iringa Ummu-salama 


Msamala 


HGK 


5336 


S401 5/0044 


Rajab Ramadhan 


Iringa Ummu-salama 


Tukuyu 


EGM 


5337 


S3703/0044 


Dickson M Kawawa 


Iringo 


Nyakahura 


HKL 


5338 


S3703/0072 


Njane S Dedan 


Iringo 


Malagarasi 


HGK 


5339 


S3703/0080 


Seif M Rajabu 


Iringo 


Tarime 


HGK 


5340 


S2883/0019 


Abraham Lomayani Koyaki 


Irkisale 


Moshi 


PCM 


5341 


S2883/0026 


Daniel Victor Segwa 


Irkisale 


Tarakea 


PCM 109 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5342 


S2883/0027 


Daudi Gavana Ng'ong'onda 


Irkisale 


Ifunda Tech. 


PGM 


5343 


S2883/0032 


Gerson Ephata Ng'ida 


Irkisale 


Mwika 


EGM 


5344 


S2883/0053 


Sumuni Sautindogo Laizer 


Irkisale 


Kifaru 


EGM 


5345 


S0949/0092 


Innocent Paulo 


Irkisongo 


Tarakea 


PCM 


5346 


S0949/0093 


Isaya William 


Irkisongo 


Musoma 


PGM 


5347 


S1 667/01 51 


Christian Ronjino Mtono 


Irole 


Same 


PCM 


5348 


S1 667/01 52 


Cletus Yollam Mduda 


Irole 


Lufilyo 


HGL 


5349 


S1 667/01 53 


Damas Emilia Kayoka 


Irole 


Makita 


HGL 


5350 


S1 667/01 66 


Exaud Karlos Duma 


Irole 


Msamala 


HGK 


5351 


S1 667/01 67 


Fanny Songambele Kikoti 


Irole 


Kwiro 


CBG 


5352 


S1 667/01 94 


Joshua Ignas Mfalamagoha 


Irole 


Kigonsera 


CBG 


5353 


S 1667/0207 


Laurian Fidelis Kikove 


Irole 


Msamala 


HGK 


5354 


S1 667/0225 


Mussa Patrick Mhanga 


Irole 


Songea Boys 


PGM 


5355 


S1 667/0228 


Petro Chesam Madenge 


Irole 


Namabengo 


HGK 


5356 


S 1667/0256 


Vesper Vitus Nyenza 


Irole 


Iwawa 


HGL 


5357 


S3367/0015 


Costantine Masau Malaba 


Irugwa 


Nyakahura 


HKL 


5358 


S3367/0046 


Matatizo Mzuma Namanda 


Irugwa 


Nsumba 


HKL 


5359 


S0955/0051 


David Kabomho 


Isagehe 


Magu 


PCB 


5360 


S0955/0054 


Eliakim William 


Isagehe 


Oswald Mang'ombe 


PCB 


5361 


S0955/0056 


Elisha Enos 


Isagehe 


Shinyanga 


PCM 


5362 


S0955/0066 


Hamis Mussa 


Isagehe 


Bihawana 


HGL 


5363 


S0955/0074 


Jackson Martine 


Isagehe 


Mara 


HGE 


5364 


S0955/0078 


James Sangijo 


Isagehe 


Nyerere (mwanga) 


HGK 


5365 


S0955/0079 


Japhet Charles 


Isagehe 


Kabanga 


HKL 


5366 


S0955/0085 


John Samson 


Isagehe 


Shinyanga 


PCB 


5367 


S0955/0097 


Mabuli Lutelemla 


Isagehe 


Sengerema 


HGE 


5368 


S0955/0098 


Magabanhya M Magabanhya 


Isagehe 


Sengerema 


PCB 


5369 


S0955/0100 


Maganga Petro 


Isagehe 


Karatu 


PCB 


5370 


S0955/0130 


Sadick Mohamed 


Isagehe 


Ngudu 


PCB 


5371 


S0955/0139 


Simon Maziku 


Isagehe 


Kabanga 


CBG 


5372 


S1 926/0046 


Amos Shija 


Isaka 


Kilangalanga 


PCM 


5373 


S1 926/0060 


Edward George 


Isaka 


Mwenge 


PCB 


5374 


S1 926/0065 


Ferous Rajab 


Isaka 


Nyakato 


PGM 


5375 


S1 926/0075 


James Thomas 


Isaka 


llongero 


PCB 


5376 


S 1926/0083 


Juma Sosoma 


Isaka 


Magu 


PCB 


5377 


S1 926/0085 


Kulwa Thomas 


Isaka 


Nsumba 


HGL 


5378 


S1 926/0097 


Methusela Leonard 


Isaka 


Oswald Mang'ombe 


PCM 


5379 


S1 926/01 05 


Nyansilu Kija 


Isaka 


Rutabo 


HKL 


5380 


S1 926/01 07 


Peter Thobias 


Isaka 


Rutabo 


HKL 


5381 


S1 926/01 08 


Rajab Nassoro 


Isaka 


Milambo 


PCB 


5382 


S1 926/01 10 


Sadam Abdallah 


Isaka 


Shinyanga 


PCB 


5383 


S1 926/01 11 


Salum Mlimakala 


Isaka 


Runzewe 


HKL 


5384 


S2087/0026 


Joseph Paul 


Isakamawe 


Tarime 


HKL 


5385 


S2087/0033 


Ndaki J. Mlelema 


Isakamawe 


Sengerema 


PCM 


5386 


S2068/0039 


Elias R. Lwila 


Isandula 


Kigonsera 


CBG 


5387 


S2068/0047 


Fred P. Simon 


Isandula 


Rungwe 


CBG 


5388 


S2068/0059 


Isack D. Kapesa 


Isandula 


Kantalamba 


HGK 


5389 


S2068/0066 


Maiko P. Mgode 


Isandula 


Kwiro 


HGE 


5390 


S2068/0068 


Mawazo J. Silomba 


Isandula 


Kiwanja 


HGL 110 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5391 


S2068/0078 


Notisi J. Nyingi 


Isandula 


Kigonsera 


HGK 


5392 


S2068/0083 


Shukrani S. Siame 


Isandula 


Rungwe 


CBG 


5393 


S2068/0084 


Sijali P. Mwahasunga 


Isandula 


Madibira 


HGK 


5394 


S1 783/0026 


Mhoja Silvanus 


Isanga 


Nsumba 


HGK 


5395 


S1 938/001 9 


Anania Atupele 


Isangawana 


Musoma 


EGM 


5396 


S1 938/0026 


Christopher Daniel 


Isangawana 


Tukuyu 


EGM 


5397 


S1 938/0035 


Isaka Chambo 


Isangawana 


Kiwanja 


HGL 


5398 


S 1938/0042 


Lucas Kombola 


Isangawana 


Tosamaganga 


HGE 


5399 


S1 938/0045 


Peter Stephano 


Isangawana 


Kantalamba 


EGM 


5400 


S1321/0059 


Amani Aron 


Isange 


Songea Boys 


HGE 


5401 


S1321/0070 


Fedrick Anyandile 


Isange 


Sumbawanga 


HKL 


5402 


S1321/0074 


Godfrey Mwandiga 


Isange 


Tosamaganga 


HGE 


5403 


S1321/0077 


Jady Afwilile 


Isange 


Malangali 


HGK 


5404 


S1321/0088 


Mgabe Mwakabuja 


Isange 


Rungwe 


HGL 


5405 


S2625/0024 


Lugendo Lufunga 


Isangijo 


Nsumba 


PCM 


5406 


S2625/0037 


Sikujua Julius 


Isangijo 


Kazima 


HGE 


5407 


S2921/0066 


Agrey F Mwambene 


Isangu 


Lwangwa 


PCM 


5408 


S2921/0069 


Ashoki F Jengela 


Isangu 


Kyela 


PCB 


5409 


S292 1/0070 


Baraka E Mwankenja 


Isangu 


Rungwe 


CBG 


5410 


S292 1/0089 


Gabriel H Moshalipo 


Isangu 


Bagamoyo 


CBG 


5411 


S2921/0099 


Jerad S Mgula 


Isangu 


Kyela 


HGK 


5412 


S2921/0108 


Mabula J Mayugwa 


Isangu 


Lwangwa 


PCM 


5413 


S2921/0115 


Mwakile G Mwashiuya 


Isangu 


Tosamaganga 


PCB 


5414 


S2921/0118 


Noah R Mbile 


Isangu 


Ndanda 


EGM 


5415 


S2921/0119 


Odeni F Mwapule 


Isangu 


Kyela 


PCB 


5416 


S2921/0121 


Patrick E Kayange 


Isangu 


Ndanda 


EGM 


5417 


S2921/0123 


Peter A Mwasaka 


Isangu 


Njombe 


CBG 


5418 


S2921/0132 


Samwel W Sampamba 


Isangu 


Rungwe 


CBG 


5419 


S1 146/0068 


Daniel Kibona 


Isansa 


Songea Boys 


EGM 


5420 


S1 146/0073 


Evaristo Mwamengo 


Isansa 


Mwakaleli 


HGL 


5421 


S1 146/0098 


Saidi llaga 


Isansa 


Maweni 


HGK 


5422 


S301 2/0036 


Juma E Shija 


Isanzu 


Chato 


CBG 


5423 


S1 81 2/0021 


Ally Abdu 


Isdore Shirima 


Lindi 


HGL 


5424 


S3021/0021 


Charles Emmanuely Enock 


Isela 


Ngudu 


PCB 


5425 


S3021/0025 


Emmanuel Omary Ngassa 


Isela 


Nsumba 


HKL 


5426 


S3021/0036 


Mahona Moshi Luhende 


Isela 


Geita 


EGM 


5427 


S1 702/0045 


Lung'wando Heke 


Iselamagaze 


Bariadi 


PGM 


5428 


S1 702/0047 


Makaya Samwel 


Iselamagaze 


Mwenge 


PCB 


5429 


S1 702/0060 


Timotheo Shija 


Iselamagaze 


Mara 


HGE 


5430 


S2508/0021 


Bupeshi Njumba 


Iseni 


Kwiro 


CBG 


5431 


S2508/0026 


Emmanuel Ndalahwa 


Iseni 


Runzewe 


HGL 


5432 


S2508/0044 


Mashaka Leonard 


Iseni 


Wdmi 


CIV 


5433 


S2508/0050 


Mathias Ezekiel 


Iseni 


Milambo 


PCM 


5434 


S2508/0064 


Raymond M. Jackson 


Iseni 


Milambo 


PCM 


5435 


S0661/0044 


Anthony Jackson 


Isenye 


Bihawana 


CBG 


5436 


S066 1/0045 


Baritazar K Stanley 


Isenye 


Moshi Tech. 


CBG 


5437 


S0661/0046 


Benedictor O Ndira 


Isenye 


Tarime 


HKL 


5438 


S0661/0047 


Benjamini M Alando 


Isenye 


Longido 


HKL 


5439 


S0661/0048 


Daniel Munyonyo 


Isenye 


Longido 


PCB 111 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5440 


S0661/0053 


Dennis Venus 


Isenye 


Mwakaleli 


HGL 


5441 


S0661/0051 


Dennis K Charles 


Isenye 


Kigonsera 


HKL 


5442 


S0661/0054 


Deus Boniphace 


Isenye 


Dareda 


HKL 


5443 


S0661/0055 


Dickson Nkaina 


Isenye 


Malangali 


HKL 


5444 


S0661/0056 


Elias R Mgube 


Isenye 


Mbeya Inst. 


LAB 


5445 


S0661/0058 


George Gervas 


Isenye 


Kahororo 


HGE 


5446 


S0661/0061 


Hamudy Juma 


Isenye 


Tarime 


HGK 


5447 


S0661/0062 


Hardson C Sanagala 


Isenye 


Muheza 


PCB 


5448 


S0661/0063 


James Nyarobi 


Isenye 


Tunduru 


HKL 


5449 


S0661/0064 


Jeremiah Kasanda 


Isenye 


Tunduru 


HKL 


5450 


S0661/0065 


Joash Jacob 


Isenye 


Meatu 


CBG 


5451 


S0661/0067 


John E Ogunde 


Isenye 


Lukole 


HKL 


5452 


S0661/0071 


Joseph M Boniventure 


Isenye 


Kyela 


HGL 


5453 


S0661/0074 


Kiringo M Kisarwa 


Isenye 


Same 


PCB 


5454 


S0661/0075 


Luka Bita 


Isenye 


Ndanda 


CBG 


5455 


S066 1/0077 


Mahembega E Elias 


Isenye 


Usagara 


HKL 


5456 


S0661/0078 


Marwa Giryago 


Isenye 


Nyakahura 


HGL 


5457 


S0661/0079 


Medad M Mturi 


Isenye 


Kyela 


PCB 


5458 


S0661/0080 


Meshack Patrick 


Isenye 


Rutabo 


HGK 


5459 


S0661/0082 


Moses Andrew 


Isenye 


Nyerere (mwanga) 


CBG 


5460 


S0661/0083 


Motte Joseph 


Isenye 


Lindi 


HGK 


5461 


S0661/0084 


Mwita S Makuyu 


Isenye 


Geita 


HGK 


5462 


S0661/0085 


Nicholas Nyadimo 


Isenye 


Meatu 


CBG 


5463 


S0661/0088 


Orao Benadict 


Isenye 


Sengerema 


CBG 


5464 


S0661/0089 


Patrice Marwa 


Isenye 


Njombe 


HGL 


5465 


S0661/0090 


Patrick Cosmas 


Isenye 


Sengerema 


CBG 


5466 


S0661/0093 


Revocatus N Nzungu 


Isenye 


Milambo 


HKL 


5467 


S0661/0094 


Ryoba Sadock 


Isenye 


Ngudu 


CBG 


5468 


S0661/0095 


Sabato Yohana 


Isenye 


Tarime 


CBG 


5469 


S0661/0096 


Saimon Yohana 


Isenye 


Lyamungo 


PCB 


5470 


S0661/0098 


Samson Sospeter 


Isenye 


Nyakato 


PGM 


5471 


S0661/0104 


Stephen Akeng'o 


Isenye 


Lyamungo 


PCB 


5472 


S0661/0105 


Tumaini Waryoba 


Isenye 


Kisarika 


CBG 


5473 


S31 83/0023 


Mwile Watson 


Isenyela 


Kigoma 


HGE 


5474 


S0772/0122 


Malack Samwel 


Isevya 


Meatu 


CBG 


5475 


S0772/0141 


Patrick Charles 


Isevya 


Wdmi 


WAT 


5476 


S0772/0174 


Zakaria H Masau 


Isevya 


Milambo 


PCB 


5477 


S1 875/0083 


Alphonce Yekonia Mulanga 


Ishimwe 


Malagarasi 


PCM 


5478 


S1 875/0088 


Benedicto John Magambo 


Ishimwe 


Milambo 


PCB 


5479 


S1 875/0090 


Burchard Boniface Mtakakwa 


Ishimwe 


Kabanga 


CBG 


5480 


S1 875/0091 


Cosmas Daniel Halimenshi 


Ishimwe 


Nyarubanda 


HGK 


5481 


S1 875/0094 


Ezra Jonas Mleba 


Ishimwe 


Mwenge 


CBG 


5482 


S1 875/0098 


Frank Gilbert Gabriel 


Ishimwe 


Shinyanga 


EGM 


5483 


S1 875/01 01 


Godfrey Pius Ngeze 


Ishimwe 


Kaliua 


PCB 


5484 


S 1875/0 103 


Goodluck Johnphace Ndorobo 


Ishimwe 


Umbwe 


ECA 


5485 


S1 875/01 05 


Hazi Meshack Habona 


Ishimwe 


Umbwe 


ECA 


5486 


S1 875/01 06 


Inocent Fabiano Kogoshi 


Ishimwe 


Usagara 


PCB 


5487 


S1 875/01 07 


Isihaka Ntirujinama Kassim 


Ishimwe 


Kigoma 


HGL 


5488 


S1 875/01 11 


Jires Samwel Ntama 


Ishimwe 


Lukole 


HGE 112 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5489 


S1 875/01 20 


Maximilian Reuben Bangahano 


Ishimwe 


Milambo 


EGM 


5490 


S1 875/01 26 


Ndikumana Jonas Cypirian 


Ishimwe 


Kaliua 


PCB 


5491 


S1 875/01 27 


Nicholaus Venusto Garaly 


Ishimwe 


Mwenge 


PCM 


5492 


S1 875/01 32 


Samweli Mussa Kabodo 


Ishimwe 


Kigoma 


HGL 


5493 


S1 875/01 35 


Sedekia Mrisho Ntigeza 


Ishimwe 


llongero 


PCM 


5494 


S1 875/01 37 


Sijaona Simon Lujinama 


Ishimwe 


Nyarubanda 


HGK 


5495 


S 1875/0 139 


Simon Nichodemus Ntetema 


Ishimwe 


Ihungo 


PCB 


5496 


S1 875/01 44 


Transisius Evarist Batumunwa 


Ishimwe 


Nyarubanda 


HKL 


5497 


S 1875/0 145 


Uwezo Stefano Ngeze 


Ishimwe 


Milambo 


PCB 


5498 


S1 144/0158 


Faizy Mhehe 


Isimila 


Kigonsera 


PCM 


5499 


S1 144/01 66 


Geofrey Simba 


Isimila 


Kantalamba 


HGL 


5500 


S1 144/0224 


Robert Lusoko 


Isimila 


Tosamaganga 


PCM 


5501 


S1 144/0233 


Shauri Mbalinga 


Isimila 


Kibiti 


CBA 


5502 


S1 144/0234 


Shazi Okala 


Isimila 


Kibiti 


CBA 


5503 


S3063/0030 


Arnold Benedict 


Isingiro 


Minaki 


PCM 


5504 


S3063/0034 


Datius Vedasto 


Isingiro 


Maji Ya Chai 


HGL 


5505 


S2334/0063 


Salmin Majaliwa Khamis 


Islamiya 


Tarakea 


PCB 


5506 


S2334/0064 


Samwel Petro Dekka 


Islamiya 


Galanos 


ECA 


5507 


S2334/0065 


Sultan Yusufu Mohamed 


Islamiya 


Magufuli 


HGL 


5508 


S0840/0098 


Ahazi Mlimbila 


Ismani 


Makita 


CBG 


5509 


S0840/0113 


Dickson Malekela 


Ismani 


Maweni 


HGK 


5510 


S0840/0125 


Geofrey Chambo 


Ismani 


Uwemba 


HKL 


5511 


S0840/0126 


Goodfrey Kinyoa 


Ismani 


Ifunda Tech. 


CBG 


5512 


S0840/0141 


Justine Chatanda 


Ismani 


Njombe 


PGM 


5513 


S0840/0146 


Lumba Msigala 


Ismani 


Kifaru 


HGE 


5514 


S0840/0152 


Meliud Ngata 


Ismani 


Songea Boys 


PCM 


5515 


S0840/0158 


Nathan Kayanda 


Ismani 


Sadani 


PCB 


5516 


S0840/0165 


Oscar Mengo 


Ismani 


Ulayasi 


CBG 


5517 


S0840/0178 


Shofati Mayemba 


Ismani 


Njombe 


EGM 


5518 


S0840/0182 


Stephani Mtewele 


Ismani 


Ifunda Tech. 


PGM 


5519 


S0840/0184 


Tonimani Chanimbaga 


Ismani 


Kigonsera 


PCB 


5520 


S0840/0188 


Yustini Mwalo 


Ismani 


Makita 


CBG 


5521 


S0840/0189 


Zakayo Mgaya 


Ismani 


lyunga 


PCM 


5522 


S2427/0033 


Baraka Mwinuka 


Isongole 


Kigonsera 


CBG 


5523 


S2427/0037 


Daima Abunuasi 


Isongole 


Tukuyu 


PCM 


5524 


S2427/0049 


Francis Charles 


Isongole 


Ifunda Tech. 


CBG 


5525 


S2427/0051 


Gabriel Richard 


Isongole 


Matai 


HKL 


5526 


S2427/0054 


Huruma Sanga 


Isongole 


Rungwe 


CBG 


5527 


S2427/0065 


Juhudi Kibona 


Isongole 


Makita 


CBG 


5528 


S2427/0067 


Lazaki Abely 


Isongole 


Ifunda Tech. 


CBG 


5529 


S2427/0068 


Lusekelo Swilla 


Isongole 


Mzumbe 


HGL 


5530 


S2427/0079 


Party A Mwashinani 


Isongole 


Rungwe 


PCB 


5531 


S2427/0087 


Yona Ernest 


Isongole 


J.k. Nyerere 


HGK 


5532 


S2800/0015 


Deonis Gabriel 


Isseke 


Kahororo 


HGE 


5533 


S3878/0052 


Joseph Hassan Mughenyi 


Issuna 


Mwenge 


PCM 


5534 


S3878/0061 


Protas Petro Kindauji 


Issuna 


Mwenge 


PCM 


5535 


S3878/0072 


Sharifu Said Nkhangaa 


Issuna 


Same 


PCM 


5536 


S1 467/0041 


Aman Redson 


Isuto 


Rungwe 


PCB 


5537 


S1 467/0050 


Falaja Yolamu 


Isuto 


Mbeya (day) 


EGM 113 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5538 


S1 467/0053 


Frank Chibasi 


Isuto 


llula 


HGK 


5539 


S1 467/0055 


Frank Yolamu 


Isuto 


Mbeya (day) 


HGE 


5540 


S 1467/0060 


Gerald Mwasalwiba 


Isuto 


Mbeya (day) 


EGM 


5541 


S1 467/0061 


Gwamaka Mwangunga 


Isuto 


Mbeya (day) 


EGM 


5542 


S1 467/0066 


Isaya Alamu 


Isuto 


Mbeya (day) 


HGL 


5543 


S1 467/0067 


Isaya Yisambi 


Isuto 


J.k. Nyerere 


HGK 


5544 


S 1467/0073 


Juslai Mbuwi 


Isuto 


Sumbawanga 


HGL 


5545 


S 1467/0074 


Lazaro Leonard 


Isuto 


Mwakaleli 


HGE 


5546 


S1 467/0079 


Msafiri Mwile 


Isuto 


Mbeya (day) 


HGE 


5547 


S1 467/0092 


Staford Yisega 


Isuto 


Mbeya (day) 


EGM 


5548 


S3880/0184 


Peter Adam 


Isyesye 


Kwiro 


PCM 


5549 


S4225/0021 


Dotto Eugen Mvunyenge 


Itaba 


Malagarasi 


HKL 


5550 


S4225/0022 


Frank Mophet Nduhirubusa 


Itaba 


Ihungo 


PCM 


5551 


S4225/0029 


Jumanne Minyulano Buhili 


Itaba 


Runzewe 


HGL 


5552 


S4225/0040 


Ntahomvukiye Chubwa Mphan 


Itaba 


Chato 


CBG 


5553 


S01 11/0001 


Alphonce A Yagunga 


Itaga Sem. 


Ifunda Tech. 


PCB 


5554 


S01 11/0002 


Anthony M Bilinje 


Itaga Sem. 


Longido 


PCB 


5555 


S01 11/0003 


Aristides F Bosii 


Itaga Sem. 


Umbwe 


HGE 


5556 


S01 11/0004 


Astrid Shauri 


Itaga Sem. 


Minaki 


HKL 


5557 


S01 11/0005 


Benedict Minani 


Itaga Sem. 


Kigoma 


HGE 


5558 


S01 11/0007 


Cosmas Ndesha 


Itaga Sem. 


Karatu 


PCB 


5559 


S01 11/0008 


Cyprian D Imani 


Itaga Sem. 


Kazima 


HGE 


5560 


S01 11/0010 


David Muhonge 


Itaga Sem. 


Lulumba 


PCB 


5561 


S01 11/0011 


Edward M Ndamo 


Itaga Sem. 


Kaliua 


CBG 


5562 


S0111/0012 


Edwin Bahati 


Itaga Sem. 


Kazima 


HGE 


5563 


S0111/0013 


Emmanuel N Kapana 


Itaga Sem. 


Tosamaganga 


PCM 


5564 


S0111/0014 


Eric Mwakisu 


Itaga Sem. 


Tosamaganga 


PCM 


5565 


S01 11/001 5 


Fidelis T Mkude 


Itaga Sem. 


Kahororo 


HGE 


5566 


S01 11/001 6 


Gerald Mayani 


Itaga Sem. 


Milambo 


CBG 


5567 


S01 11/001 7 


Godfrey E Kagoloba 


Itaga Sem. 


Bihawana 


PCB 


5568 


S0111/0018 


Herman B Leonard 


Itaga Sem. 


Mwenge 


PCB 


5569 


S01 11/0019 


Idelfonce Sabuni 


Itaga Sem. 


Mwenge 


EGM 


5570 


S01 11/0020 


Jacob G Mihambo 


Itaga Sem. 


Mara 


HGE 


5571 


S01 11/0021 


Joachim Kimwaga 


Itaga Sem. 


Shinyanga 


HGE 


5572 


S01 11/0022 


Joseph Haule 


Itaga Sem. 


Geita 


EGM 


5573 


S01 11/0023 


Justine Bandoma 


Itaga Sem. 


Milambo 


PCM 


5574 


S01 11/0025 


Marko E Kadyi 


Itaga Sem. 


Sadani 


PCB 


5575 


S01 11/0026 


Nicolao Mwita 


Itaga Sem. 


Mahiwa 


PCB 


5576 


S01 11/0027 


Paul W Ngwatu 


Itaga Sem. 


Nyerere (mwanga) 


HGK 


5577 


S01 11/0028 


Petro Nasibu 


Itaga Sem. 


Kigonsera 


PCB 


5578 


S01 11/0030 


Renatus Masatu 


Itaga Sem. 


Kazima (day) 


HGL 


5579 


S01 11/0031 


Simon Kamanda 


Itaga Sem. 


Bihawana 


CBG 


5580 


S01 11/0032 


Simon Temba 


Itaga Sem. 


Minaki 


HGE 


5581 


S01 11/0033 


Stephano K Nhwagi 


Itaga Sem. 


Mwenge 


PCB 


5582 


S01 11/0034 


Sylvanus Mashimi 


Itaga Sem. 


Umbwe 


CBG 


5583 


S01 11/0036 


Zacharia S Nyahende 


Itaga Sem. 


Tarakea 


PCB 


5584 


S4270/0037 


Emanuel Philimon 


Itaja 


Geita 


EGM 


5585 


S1 51 0/0048 


Baraka Halinga 


Itaka 


Songea Boys 


PCM 


5586 


S1 51 0/0057 


Emmanuel Mtambo 


Itaka 


Mwakaleli 


HGE 114 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5587 


S1 51 0/0072 


James Mwapule 


Itaka 


Songea Boys 


EGM 


5588 


S1 51 0/01 00 


Sikujuwa Mwashipindi 


Itaka 


Songea Boys 


CBG 


5589 


S1 51 0/01 01 


Sikutegemea Mwashundi 


Itaka 


Sumbawanga 


HKL 


5590 


S1 51 0/01 04 


Stelaco Mgalla 


Itaka 


J.k. Nyerere 


HGK 


5591 


S1 698/0030 


Amos Julius 


Itala 


Sumbawanga 


HKL 


5592 


S1 698/0046 


Teophil Norbert 


Itala 


Isongole 


HKL 


5593 


S21 03/0034 


Bathon Mwibaleghe Mbeyale 


Itale 


Isongole 


HKL 


5594 


S21 03/0056 


Paulo William Mwampamba 


Itale 


Iwalanje 


PCM 


5595 


S2 103/0063 


Silesha Mundengelege Mbuba 


Itale 


Kwiro 


CBG 


5596 


S21 03/0064 


Stephano Gibson Mwashiband 


Itale 


Tukuyu 


EGM 


5597 


S0444/0075 


Alpha L Ngajilo 


Itamba 


Songea Boys 


CBG 


5598 


S0444/0080 


Azalia F Mtweve 


Itamba 


Galanos 


CBA 


5599 


S0444/0083 


Betsoni B Tweve 


Itamba 


Kibiti 


CBA 


5600 


S0444/0102 


Hassani J Pazi 


Itamba 


Bihawana 


CBG 


5601 


S0444/01 1 1 


Luka G Konga 


Itamba 


Bihawana 


CBG 


5602 


S0444/0112 


Lutango S Mahenge 


Itamba 


lyunga 


PCM 


5603 


S0444/0114 


Malesa A Mavere 


Itamba 


Bihawana 


CBG 


5604 


S0444/0122 


Ng'wandu Solo 


Itamba 


Kibiti 


CBA 


5605 


S0444/0123 


Nicholaus E Mbwanji 


Itamba 


Tukuyu 


PCM 


5606 


S0444/0125 


Nurudin L Mchomvu 


Itamba 


Mwakavuta 


HKL 


5607 


S1 137/0092 


Danford Edward Kipungu 


Itandula 


Iwawa 


HGL 


5608 


S1 137/0094 


Dickson Michael Kilaga 


Itandula 


Songea Boys 


CBG 


5609 


S1 137/01 02 


Enock Pascal Ndawala 


Itandula 


Rungwe 


PCB 


5610 


S1 137/01 14 


Isaya Aloyce Ngasi 


Itandula 


llula 


HKL 


5611 


S1 137/0128 


Octavian Frolence Kikoti 


Itandula 


Sadani 


CBG 


5612 


S1 137/0130 


Peter Leonard Kibiki 


Itandula 


Kigonsera 


CBG 


5613 


S1 137/0148 


Vicent Richard Homange 


Itandula 


Ulayasi 


HGL 


5614 


S2 132/0023 


Yasin A Misanya 


Itaswi 


Kilosa 


HGK 


5615 


S2540/0058 


Edger Janelo 


Itebwa 


Njombe 


PCM 


5616 


S2540/0064 


Frank Revocatus Mizengo 


Itebwa 


Tosamaganga 


PCB 


5617 


S2540/0067 


Ibrahim Kipambe 


Itebwa 


lleje 


HKL 


5618 


S2733/0033 


Halid O Juma 


Itega 


Dodoma (day) 


HGL 


5619 


S2733/0035 


Hamphrey Shabani Abdallah 


Itega 


Mpwapwa 


PCM 


5620 


S2733/0045 


Rajabu Halfani Idd 


Itega 


Sengerema 


PGM 


5621 


S2733/0048 


Savian Isaya Kigereke 


Itega 


Mpwapwa 


PCM 


5622 


S0741/0085 


Baraka Lameck 


Itende 


Njombe 


PCM 


5623 


S0741/0093 


Deogratias B Kavugushi 


Itende 


Ihungo 


PCB 


5624 


S0741/0115 


Luka Chove 


Itende 


Maweni 


HGK 


5625 


S0741/0116 


Meland Mwenisongole 


Itende 


Njombe 


HGE 


5626 


S0741/0134 


Yohana M Makinu 


Itende 


Ndanda 


CBG 


5627 


S0507/0038 


Dimoz Fetson Nyagawa 


Itengule 


Ndanda 


PCB 


5628 


S0507/0041 


Geofrey Aldo Ngungulu 


Itengule 


Njombe 


EGM 


5629 


S0507/0047 


Jofrey Richard Maluli 


Itengule 


Tosamaganga 


PCB 


5630 


S31 90/0056 


Neckrest Wilson 


Itewe 


Minaki 


PCM 


5631 


S31 02/0061 


Ahmad Mongomongo 


Itezi 


Songea Boys 


PGM 


5632 


S31 02/0071 


Baraka Mwanda 


Itezi 


Kyela 


PCM 


5633 


S3 102/0099 


Jackson Michael 


Itezi 


Mbeya (day) 


EGM 


5634 


S31 02/01 07 


Justin Mwenga 


Itezi 


Rungwe 


PCB 


5635 


S31 02/01 24 


Vasco Sanga 


Itezi 


Ulayasi 


PCB 115 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5636 


S1 032/0078 


Anthon William Asheri 


Itigi 


Lulumba 


PCB 


5637 


S1 032/0085 


Daud Ackley Raphael 


Itigi 


Mwenge 


PCB 


5638 


S1 032/0087 


Dino Mwaluko Emanuel 


Itigi 


Bihawana 


PCB 


5639 


S1 032/0098 


Faustin Hypolytius Nkuwi 


Itigi 


Geita 


HGE 


5640 


S1 032/0099 


Feo Buzulugwa Erick 


Itigi 


Same 


PCM 


5641 


S1 032/01 03 


Ibrahim Marwa Benjamin 


Itigi 


Lulumba 


PCM 


5642 


S1 032/01 24 


Marco Leonard David 


Itigi 


Kwiro 


PCB 


5643 


S1 032/01 38 


Omary Diliku Rashid 


Itigi 


llongero 


PCB 


5644 


S1 032/01 52 


Riziki Hamisi Mtinda 


Itigi 


Ndanda 


CBG 


5645 


S1 032/01 71 


Zebedayo Gelson Pelezi 


Itigi 


Mwenge 


PCB 


5646 


S1 456/0082 


Alpha Ibrahim 
Mambwe 


PCM 


5647 


S1 456/0097 


Clement Ngaya 
Mwakaleli 


HGE 


5648 


S1 456/01 09 


Fabian Charles 
Kilangalanga 


PCB 


5649 


S1 456/01 13 


Gaston Timiza 
Tukuyu 


PCB 


5650 


S1 456/01 15 


Gift Mussa 
Mambwe 


PCM 


5651 


S1 456/01 61 


Raphael Fredy 
Matai 


HKL 


5652 


S1 456/01 65 


Sadick Mashaka 
Mbeya (day) 


EGM 


5653 


S1 456/01 68 


Samwel Hazole 
Minaki 


PCB 


5654 


S 1034/0027 


Abel Maduhu 


Itilima 


Bariadi 


PGM 


5655 


S 1034/0028 


Bahama Dotto 


Itilima 


Mwenge 


PCM 


5656 


S1 034/0029 


Bahame Masongo 


Itilima 


Milambo 


PCM 


5657 


S1 034/0036 


Emmanuel Kisimba 


Itilima 


Kaliua 


PCM 


5658 


S 1034/0038 


Emmanuel Maneno 


Itilima 


Geita 


EGM 


5659 


S1 034/0040 


Emmanuel Mayombya 


Itilima 


Tarime 


PCB 


5660 


S1 034/0041 


George Makinda 


Itilima 


Ihungo 


PCB 


5661 


S1 034/0048 


Joseph Richard 


Itilima 


Shinyanga 


EGM 


5662 


S1 034/0061 


Maduhu Yohana 


Itilima 


Lyamungo 


PCB 


5663 


S1 034/0064 


Masanja Donald 


Itilima 


Sengerema 


HKL 


5664 


S1 034/0069 


Mucha Mbuga 


Itilima 


Geita 


EGM 


5665 


S1 034/0080 


Paschal Sayi 


Itilima 


Kahororo 


EGM 


5666 


S1 91 3/0081 


Juma Alpha Kambo 


Itipingi 


Mwakavuta 


HGL 


5667 


S1 91 3/0083 


Martin Bryson Mwalongo 


Itipingi 


Tosamaganga 


EGM 


5668 


S2450/0024 


Stephano Christopher Balisho 


Itiso 


Sengerema 


EGM 


5669 


S1 131/0028 


Juma Pangani 


Itobo 


Kaliua 


PCM 


5670 


S1 131/0042 


Shaban Mrisho 


Itobo 


Bihawana 


PCB 


5671 


S3361/0012 


Kawili Ngoza 


Itonjanda 


Shinyanga 


PCB 


5672 


S0373/0035 


Baraka Dickson 


Itope 


Tosamaganga 


HGE 


5673 


S0373/0041 


Emmanuel Geth 


Itope 


Pamoja 


HKL 


5674 


S0373/0051 


Hende Edwin 


Itope 


Kibiti 


CBA 


5675 


S0373/0056 


Juhud Dancan 


Itope 


Mwakavuta 


HGK 


5676 


S0373/0058 


Laston Simon 


Itope 


Kantalamba 


EGM 


5677 


S0373/0075 


Saimon Musalege 


Itope 


lleje 


HGK 


5678 


S2961/0007 


Enos Malunguja 


Itubukilo 


Kwiro 


PCM 


5679 


S296 1/0008 


Faustine Abedinego 


Itubukilo 


Nyakato 


CBG 


5680 


S2961/0009 


Juma Yacobo 


Itubukilo 


Binza 


CBG 


5681 


S3345/0022 


Ng'hwelo Manoni 


Itule 


Kigoma 


HGL 


5682 


S3345/0028 


Stanslaus William 


Itule 


Itigi 


HGK 


5683 


S3737/0039 


Daudi Juma Mzopola 


Itumba 


Maweni 


HGL 


5684 


S2243/0079 


Alphonce Jackson Richard 


Itumbili 


Kalangalala 


PCB 116 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5685 


S2243/0082 


Amanyisye Mwanguku Anania 


Itumbili 


lyunga 


PCB 


5686 


S2243/0084 


Andrea Maiko Sango 


Itumbili 


Kalangalala 


PCB 


5687 


S2243/0120 


Francis Exavery Mwenheleja 


Itumbili 


Makiba 


HGL 


5688 


S2243/0161 


Mapema Mahangila 


Itumbili 


Same 


HGL 


5689 


S2243/0199 


Protas Protas Mathias 


Itumbili 


Moshi 


PCB 


5690 


S2243/0214 


Sixberth Stephano Ernest 


Itumbili 


Same 


PCM 


5691 


S2243/0216 


Telesphol John Philimon 


Itumbili 


Chato 


CBG 


5692 


S0690/0040 


Bramwel Samwel 


Itundu 


Njombe 


EGM 


5693 


S0690/0044 


Emmanuel Galas 


Itundu 


Njombe 


EGM 


5694 


S0690/0051 


Gabriel Mhando 


Itundu 


Kwiro 


EGM 


5695 


S0690/0053 


Geofrey Okaka 


Itundu 


Njombe 


EGM 


5696 


S31 73/01 05 


Kelvin Simon 


Itunge 


Minaki 


HGE 


5697 


S31 73/01 10 


Lusajo Mwakitalu 


Itunge 


Njombe 


PCM 


5698 


S31 73/01 12 


Michael Lucas 


Itunge 


Njombe 


PCM 


5699 


S31 73/01 29 


Ramadhan Mohamed 


Itunge 


Kantalamba 


HGL 


5700 


S3023/0021 


Shikila Damarico 


Itwangi 


Shinyanga 


PCB 


5701 


S1 179/0053 


Cralence Machalau 


Itwelele 


Milambo 


PGM 


5702 


S1 179/0077 


George Kanjanja 


Itwelele 


Ifunda Tech. 


PGM 


5703 


S068 1/0073 


Agustino David 


Ivumwe 


Mwenge 


PCB 


5704 


S0681/0074 


Anold Kapinga 


Ivumwe 


Tunduru 


HGK 


5705 


S0681/0077 


Christian Mwacha 


Ivumwe 


Sumbawanga 


HGL 


5706 


S0681/0081 


Daniel Ephraim 


Ivumwe 


Ndanda 


CBG 


5707 


S0681/0083 


David Paul 


Ivumwe 


Kisarika 


PCB 


5708 


S0681/0086 


Elias H. Matengele 


Ivumwe 


Tukuyu 


PCB 


5709 


S0681/0089 


Emanuel Makarius 


Ivumwe 


Kibaha 


PCB 


5710 


S0681/0090 


Emily Elius 


Ivumwe 


Kisarika 


CBG 


5711 


S0681/0092 


Emmanuel Msomba 


Ivumwe 


Tukuyu 


PCB 


5712 


S0681/0109 


Issa Eshenti 


Ivumwe 


Kisarika 


PCB 


5713 


S0681/0110 


Issa Zacharia 


Ivumwe 


Mwakavuta 


HGK 


5714 


S0681/0117 


Joseph Nsemwa 


Ivumwe 


Kibiti 


CBA 


5715 


S0681/0121 


Kelvin E. Mbwilo 


Ivumwe 


Kisarika 


CBG 


5716 


S0681/0123 


Leonard Bwire 


Ivumwe 


Chato 


CBG 


5717 


S0681/0131 


Oddo Jacob 


Ivumwe 


Tunduru 


HKL 


5718 


S0681/0134 


Paulo Nzala 


Ivumwe 


Kwiro 


HGE 


5719 


S0681/0137 


Riziki Walburga 


Ivumwe 


Mahiwa 


HGK 


5720 


S0681/0138 


Robert P. Mwile 


Ivumwe 


Ihungo 


HGE 


5721 


S0681/0143 


Seleman Panja 


Ivumwe 


J.k. Nyerere 


HKL 


5722 


S0681/0147 


Uwezo Kapange 


Ivumwe 


Ndanda 


CBG 


5723 


S2931/0015 


Isaya P Morice 


Ivuna 


Kantalamba 


EGM 


5724 


S3071/0049 


Bosco Remi Matemu 


Iwa 


Umbwe 


CBG 


5725 


S3071/0062 


John Bazili Chacky 


Iwa 


Mara 


HGE 


5726 


S3071/0075 


Vicent Jastini Macha 


Iwa 


Lyamungo 


PCB 


5727 


S0890/0089 


Amasha Haleshe 


Iwalanje 


Kibiti 


PCB 


5728 


S0890/0099 


Elia Laurent 


Iwalanje 


Matema Beach 


HGL 


5729 


S0890/0101 


Emanuel Daniel 


Iwalanje 


Kibiti 


PCB 


5730 


S0890/0111 


Iman Barnaba 


Iwalanje 


lleje 


HGL 


5731 


S0890/0130 


Patrick Wilson 


Iwalanje 


Milambo 


EGM 


5732 


S0890/0146 


Zuberi Mwanangwa 


Iwalanje 


Matai 


HGK 


5733 


S2223/0071 


Abiola Ngeiyamu 


Iwambi 


Milambo 


PGM 117 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5734 


S2223/0072 


Agrey Kagenda 


Iwambi 


Mambwe 


PCM 


5735 


S2223/0076 


Aman Sinkala 


Iwambi 


Uwemba 


HGL 


5736 


S2223/0100 


Elia Mwamlima 


Iwambi 


Iwalanje 


PCM 


5737 


S2223/0131 


Johnson Speratus 


Iwambi 


Mbeya (day) 


PCM 


5738 


S2223/0133 


Joshua Mwasile 


Iwambi 


Mbeya (day) 


HGE 


5739 


S2223/0152 


Paulo Willion 


Iwambi 


Kyela 


PCB 


5740 


S2223/0153 


Petro Mwakasyuka 


Iwambi 


Mambwe 


PCM 


5741 


S2223/0160 


Revocatus Mbalazi 


Iwambi 


Shinyanga 


EGM 


5742 


S2223/0162 


Safari M. Lugwisha 


Iwambi 


Tosamaganga 


HGE 


5743 


S2223/0163 


Salumu J. Masyenene 


Iwambi 


Iwalanje 


PCM 


5744 


S1 157/0090 


Alex Bruno Sanga 


Iwawa 


Tosamaganga 


EGM 


5745 


S1 157/01 00 


Brown Clement Kyando 


Iwawa 


Ifunda Tech. 


CBG 


5746 


S1 157/01 03 


Christopher Petro Sheyo 


Iwawa 


Rungwe 


HGL 


5747 


S1 157/01 15 


Emanuel Eskaka Msalabu 


Iwawa 


Mwakavuta 


HGL 


5748 


S1 157/01 25 


Frenk Olofea Sanga 


Iwawa 


Geita 


EGM 


5749 


S1 157/01 26 


Furahini Wilsoni Mahenge 


Iwawa 


Njombe 


CBG 


5750 


S1 157/0128 


Geofrey Lukas Tweve 


Iwawa 


Maweni 


HGK 


5751 


S1 157/0136 


Hosiana Keneth Mahenge 


Iwawa 


Mwakavuta 


HGL 


5752 


S1 157/0144 


James Atilio Kisapi 


Iwawa 


Iwalanje 


HGL 


5753 


S1 157/0146 


Jelly Vicent Luhanga 


Iwawa 


Ndanda 


EGM 


5754 


S1 157/0148 


Josphata Burton Mahenge 


Iwawa 


Tosamaganga 


EGM 


5755 


S1 157/0150 


Lemiki Kambakozi Msigwa 


Iwawa 


Ulayasi 


HGK 


5756 


S1 157/01 58 


Ndilikaka Ramadhani Mahenge 


Iwawa 


Malangali 


HGK 


5757 


S1 157/01 64 


Onesmo Mwambela Mbilinyi 


Iwawa 


Mwenge 


EGM 


5758 


S1 157/0166 


Pascal Alai Malimani 


Iwawa 


Kwiro 


CBG 


5759 


S1 157/0167 


Paulo Hezron Sanga 


Iwawa 


Kantalamba 


EGM 


5760 


S1 157/01 75 


Tegemeo Nebath Mbilinyi 


Iwawa 


Kyela 


HGK 


5761 


S1 157/01 79 


Yohana Victory Mahenge 


Iwawa 


Tosamaganga 


EGM 


5762 


S1 157/0181 


Yuda Tupa Chaula 


Iwawa 


Sadani 


CBG 


5763 


S1 157/0182 


Zawadi Tumsifu Kyando 


Iwawa 


Kwiro 


CBG 


5764 


S1 693/0081 


Herick Issac Robert 


Iwemba 


Same 


PCM 


5765 


S3705/0064 


Bali Mtawa 


Iwiji 


Njombe 


EGM 


5766 


S3705/0065 


Baraka Mwampashi 


Iwiji 


Iwawa 


HGL 


5767 


S3705/0069 


Daniel Simion 


Iwiji 


Songea Boys 


HGE 


5768 


S3705/0073 


Emanuel Alwis 


Iwiji 


Tosamaganga 


HGE 


5769 


S3705/0087 


Huruma Stephano 


Iwiji 


Mwakaleli 


HGE 


5770 


S3705/0101 


Leonard Baseleghe 


Iwiji 


Njombe 


HGE 


5771 


S3705/0122 


Petro Godwin 


Iwiji 


Songea Boys 


EGM 


5772 


S3705/0123 


Reward Burton 


Iwiji 


Njombe 


HGE 


5773 


S3705/0125 


Sanifu Mwahayola 


Iwiji 


Njombe 


HGE 


5774 


S 1994/0096 


Baraka Jacob 


Iwindi 


Lwangwa 


PCM 


5775 


S1 994/01 04 


Daniel Frank 


Iwindi 


Rungwe 


HGL 


5776 


S1 994/01 17 


Fadhili Lwitiko 


Iwindi 


Ndanda 


EGM 


5777 


S1 994/01 18 


Fanuel Edson 


Iwindi 


Sanya Juu 


CBG 


5778 


S1 994/01 43 


Jaribu Mwanja 


Iwindi 


Kigonsera 


HGK 


5779 


S 1994/0 146 


Joshua Lamson 


Iwindi 


Makita 


CBG 


5780 


S1 994/01 52 


Katenga Elias 


Iwindi 


Kantalamba 


HGK 


5781 


S1 994/01 53 


Kelvin Lusajo 


Iwindi 


Rungwe 


PCM 


5782 


S1 994/01 55 


Kulwa Motela 


Iwindi 


Ifunda Tech. 


PGM 118 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5783 


S1 994/01 56 


Lazaro Mwanjowe 


Iwindi 


Rungwe 


PCB 


5784 


S1 994/01 59 


Mensa Charles 


Iwindi 


Kibiti 


PCB 


5785 


S1 994/01 67 


Novatus Shumbi 


Iwindi 


Sumbawanga 


HGL 


5786 


S1 994/01 73 


Paulo Mahundi 


Iwindi 


Njombe 


EGM 


5787 


S1 994/01 76 


Raphael Ndeje 


Iwindi 


Sadani 


CBG 


5788 


S1 994/01 86 


Simon Patric 


Iwindi 


Kigonsera 


CBG 


5789 


S1 994/01 87 


Stephano Kayengile 


Iwindi 


Mbeya Inst. 


CIV 


5790 


S1 994/01 93 


Yusuph Mwamakombe 


Iwindi 


Njombe 


EGM 


5791 


S1 994/01 95 


Zakayo Mbwaga 


Iwindi 


Njombe 


PCB 


5792 


S1 994/01 96 


Zawadi Beatus 


Iwindi 


Matema Beach 


HGK 


5793 


S31 39/0091 


Alex Legembo 


lyela 


Njombe 


PCM 


5794 


S31 39/01 04 


Boniphace Mwaikimba 


lyela 


Ndanda 


EGM 


5795 


S31 39/01 18 


Ezekia Ngailo 


lyela 


Mbeya (day) 


EGM 


5796 


S31 39/01 19 


Fahamu Eliud 


lyela 


Kyela 


PCM 


5797 


S31 39/01 37 


Isaya Mbujah 


lyela 


Kibiti 


EGM 


5798 


S31 39/01 40 


Jackson Mhando 


lyela 


Kyela 


PCB 


5799 


S31 39/01 42 


Jacob Daud 


lyela 


Kyela 


PCM 


5800 


S31 39/01 43 


Jacob W Masewe 


lyela 


Lwangwa 


PCM 


5801 


S31 39/01 51 


Joshua Ndemba 


lyela 


Kwiro 


CBG 


5802 


S31 39/01 53 


Juma Iddy 


lyela 


Mambwe 


PCM 


5803 


S31 39/01 55 


Kelvin Kalolo 


lyela 


Mbeya (day) 


PCM 


5804 


S31 39/01 67 


Michael Benson 


lyela 


Kantalamba 


EGM 


5805 


S31 39/01 72 


Ndalio Stephano 


lyela 


Kantalamba 


EGM 


5806 


S31 39/01 73 


Nicholaus Andwele 


lyela 


lleje 


HGK 


5807 


S31 39/01 75 


Noely Konzo 


lyela 


Songea Boys 


PCB 


5808 


S31 39/01 78 


Omary Issa 


lyela 


Njombe 


EGM 


5809 


S31 39/01 79 


Onesmo Nganila 


lyela 


Tosamaganga 


PGM 


5810 


S31 39/01 90 


Selemani Daniel 


lyela 


Sadani 


CBG 


5811 


S31 39/01 98 


Vigay Charles 


lyela 


Mambwe 


PCM 


5812 


S31 39/0206 


Zakaria Mpembela 


lyela 


Minaki 


HGE 


5813 


S3 139/0208 


Zawadi Sanga 


lyela 


Mbeya Inst. 


MEC 


5814 


S2089/0028 


Kapesa Mganga 


lyogelo 


Ngudu 


HKL 


5815 


S2089/0040 


Sababu Maziku 


lyogelo 


Sengerema 


PCB 


5816 


S2089/0043 


Shinyanga Charles 


lyogelo 


Ihungo 


PCB 


5817 


S2089/0046 


Wilbert John 


lyogelo 


Kigoma 


HGE 


5818 


S0803/0030 


Steven M Mahenge 


lyula 


Iwalanje 


PCM 


5819 


S0803/0031 


Tegemeo Sheyo 


lyula 


Rungwe 


HGL 


5820 


S01 12/0001 


Abdulrahman Y. Chamgwaru 


lyungaTech. 


Dar. Institute Techn 


MEC 


5821 


S01 12/0003 


Abel Toas 


lyungaTech. 


Moshi 


PCB 


5822 


S01 12/0004 


Abubakari Mpole 


lyungaTech. 


Ndanda 


EGM 


5823 


S01 12/0006 


Adriano Kamoye 


lyungaTech. 


Dar. Institute Techn 


TEL 


5824 


S01 12/0007 


Ahmad Dais 


lyungaTech. 


Tanga Tech. 


PCM 


5825 


S01 1 2/0008 


Allen Chambi 


lyungaTech. 


Bagamoyo 


EGM 


5826 


S01 12/0009 


Ally H. Mjata 


lyungaTech. 


Moshi 


PCB 


5827 


S01 12/0011 


Ally Y. Hussein 


lyungaTech. 


Tanga Tech. 


PCM 


5828 


S01 12/001 2 


Amani Robin 


lyungaTech. 


Galanos 


EGM 


5829 


S01 12/001 3 


Amasha S. Mponda 


lyungaTech. 


Moshi 


PCB 


5830 


S01 12/001 4 


Andrew K. Lucas 


lyungaTech. 


Mahiwa 


PCB 


5831 


S01 12/001 7 


Atanas Millinga 


lyungaTech. 


Songea Boys 


PCB 119 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5832 


S01 12/001 8 


Ayubu D. Luwumba 


lyungaTech. 


Kigonsera 


PCM 


5833 


S01 12/0021 


Baraka K. Mfunanga 


lyungaTech. 


Moshi 


PCM 


5834 


S01 1 2/0032 


Daniel Njogolo 


lyungaTech. 


llboru 


PCB 


5835 


S01 12/0034 


Daudi Luka 


lyungaTech. 


Tukuyu 


PCB 


5836 


S01 12/0035 


David Andimile 


lyungaTech. 


Mzumbe 


PCB 


5837 


S01 12/0036 


Denis M. Sanga 


lyungaTech. 


Msamala 


PCM 


5838 


S01 12/0037 


Deograthias Maingu 


lyungaTech. 


Moshi Tech. 


PCB 


5839 


S01 12/0038 


Elipidius Erasmus 


lyungaTech. 


Azania (day) 


EGM 


5840 


S01 12/0040 


Emily Emmanuel 


lyungaTech. 


Tosamaganga 


EGM 


5841 


S01 12/0043 


Emmanuel Simon 


lyungaTech. 


Kongwa 


PCB 


5842 


S01 12/0044 


Erick Chapakazi 


lyungaTech. 


Tanga Tech. 


PCB 


5843 


S01 12/0045 


Ezron Salum 


lyungaTech. 


Bagamoyo 


PCB 


5844 


S01 12/0047 


Fadhili Mwangosi 


lyungaTech. 


Rungwe 


PCB 


5845 


S01 12/0054 


Geofrey A. Kalolo 


lyungaTech. 


llboru 


PCB 


5846 


S01 12/0056 


Godian Godwin 


lyungaTech. 


Ndanda 


EGM 


5847 


S01 12/0057 


Gothad Chamba 


lyungaTech. 


Kyela 


PCB 


5848 


S01 12/0058 


Gwakisa A. Mwakawenje 


lyungaTech. 


Tanga Tech. 


PCB 


5849 


S01 12/0060 


Hemedi Haji 


lyungaTech. 


Kigonsera 


PCB 


5850 


S01 1 2/0062 


Hissan D. Mwahasanga 


lyungaTech. 


Moshi 


PCB 


5851 


S01 12/0064 


Hussein Said 


lyungaTech. 


Muheza 


PCB 


5852 


S01 12/0068 


Imani J. Msangi 


lyungaTech. 


Lindi 


EGM 


5853 


S01 12/0071 


Jacob A. Mwaswala 


lyungaTech. 


Njombe 


PGM 


5854 


S01 12/0073 


James Nchimbi 


lyungaTech. 


Kigonsera 


PCM 


5855 


S01 12/0074 


James Ngolleh 


lyungaTech. 


Minaki 


EGM 


5856 


S01 12/0075 


Japhet F. Mwampashi 


lyungaTech. 


Tosamaganga 


EGM 


5857 


S01 12/0076 


Joel Ambangile 


lyungaTech. 


Mambwe 


PCM 


5858 


S01 12/0077 


John Damas 


lyungaTech. 


Mbeya (day) 


EGM 


5859 


S01 12/0078 


John Peter 


lyungaTech. 


Moshi Tech. 


PCB 


5860 


S01 12/0079 


Joseph B. Ndigu 


lyungaTech. 


Minaki 


EGM 


5861 


S01 12/0081 


Julius Mang'ombela 


lyungaTech. 


Lulumba 


PCB 


5862 


S01 12/0083 


Justine Jengellah 


lyungaTech. 


Mambwe 


PCM 


5863 


S01 12/0086 


Kelvin Konzo 


lyungaTech. 


Kantalamba 


EGM 


5864 


S01 12/0087 


Kerry Mgosi 


lyungaTech. 


Kibaha 


PCB 


5865 


S01 12/0088 


Lama Charles 


lyungaTech. 


Songea Boys 


PCM 


5866 


S01 12/0092 


Lazaro Sanga 


lyungaTech. 


Ndanda 


EGM 


5867 


S01 12/0093 


Leo Mpangala 


lyungaTech. 


Tosamaganga 


PCB 


5868 


S01 12/0094 


Leonard Nyigo 


lyungaTech. 


Moshi 


PCB 


5869 


S01 12/0095 


Lorence A. Songa 


lyungaTech. 


Rungwe 


PCB 


5870 


S01 12/0099 


Mathias B. Nanagi 


lyungaTech. 


Moshi 


PCB 


5871 


S01 12/01 00 


Maximilian Sanga 


lyungaTech. 


Msamala 


PCM 


5872 


S01 12/01 04 


Moses Masawe 


lyungaTech. 


Mzumbe 


PCM 


5873 


S01 12/01 07 


Nestory Augustino 


lyungaTech. 


Tabora Boys 


PCB 


5874 


S01 12/01 08 


Nestory Vitalis 


lyungaTech. 


Songea Boys 


PCM 


5875 


S01 12/01 10 


Octavian Msasimela 


lyungaTech. 


Dar. Institute Techn 


LAB 


5876 


S01 12/01 11 


Ombeni Wilangali 


lyungaTech. 


Muheza 


PCB 


5877 


S01 12/01 12 


Pagi S. Makigo 


lyungaTech. 


Mambwe 


PCM 


5878 


S01 12/01 13 


Pascal Michael 


lyungaTech. 


Rungwe 


PCB 


5879 


S01 12/01 14 


Paul Sitta 


lyungaTech. 


Tukuyu 


PCM 


5880 


S01 12/01 15 


Peter Stephen 


lyungaTech. 


Mtwara Tech. 


PCB 120 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5881 


S01 12/01 16 


Protas J. Mbise 


lyungaTech. 


Moshi 


PCB 


5882 


S01 12/01 17 


Ramadhani Said 


lyungaTech. 


Njombe 


PCB 


5883 


S01 12/01 21 


Richard Kibwana 


lyungaTech. 


Moshi 


PCM 


5884 


S01 12/01 22 


Rodrick R. Mataba 


lyungaTech. 


Ndanda 


EGM 


5885 


S01 12/01 23 


Rome Oscar 


lyungaTech. 


Kibaha 


PCM 


5886 


S01 12/01 26 


Said Salum 


lyungaTech. 


Kibaha 


PCM 


5887 


S01 12/01 25 


Said R. Shabani 


lyungaTech. 


Moshi 


PCM 


5888 


S01 12/01 28 


Salum Hassan 


lyungaTech. 


Tambaza (day) 


PCB 


5889 


S01 12/01 29 


Shabani Juma 


lyungaTech. 


Mtwara Tech. 


PCB 


5890 


S01 12/01 38 


Victor Elisha 


lyungaTech. 


Musoma 


PGM 


5891 


S01 12/01 37 


Victor E. Kihongosi 


lyungaTech. 


lyunga 


PCB 


5892 


S01 12/01 39 


Victor T. Kitta 


lyungaTech. 


Muheza 


PCB 


5893 


S01 12/01 40 


Willambi Mgalla 


lyungaTech. 


Mkuu 


PCB 


5894 


S01 12/01 41 


William S. Misa 


lyungaTech. 


Kibaha 


PCM 


5895 


S01 12/01 42 


Willy Atumanyisye 


lyungaTech. 


Lwangwa 


PCM 


5896 


S0764/0059 


Adelad Mchuruza 


Izigo 


llongero 


PCB 


5897 


S0764/0060 


Aderick Simon 


Izigo 


Kishoju 


HKL 


5898 


S0764/0070 


Datius Peter 


Izigo 


Kabanga 


HKL 


5899 


S0764/0086 


Felix Audax 


Izigo 


Shinyanga 


EGM 


5900 


S0764/0101 


Louis Mtoka 


Izigo 


Nsumba 


HKL 


5901 


S0764/0102 


Masalu Peter 


Izigo 


Nyakato 


CBG 


5902 


S0764/0110 


Philibert Deogratias 


Izigo 


Rutabo 


HGL 


5903 


S1 030/0072 


Deodatus Richard 


Izimbya 


Kishoju 


HGL 


5904 


S 1030/0073 


Didace Damian 


Izimbya 


Ihungo 


PCB 


5905 


S1 030/01 00 


Kaiza Kamugisha 


Izimbya 


Kishoju 


HGL 


5906 


S1 030/01 25 


Sadoth Kalumuna 


Izimbya 


Kahororo 


PCM 


5907 


S1 71 3/0047 


Felix Jacob Mwinami 


J M Makweta 


Kigonsera 


CBG 


5908 


S1 71 3/0053 


Isaya Erenesto Mwenda 


J M Makweta 


Tosamaganga 


EGM 


5909 


S1 71 3/0066 


Rajabu Costantino Mhavi 


J M Makweta 


Iwawa 


HKL 


5910 


S1 930/0044 


Anania D Mbuba 


J. M. Kikwete 


Tukuyu 


HKL 


5911 


S1 930/0049 


Benedicto M Mwandaga 


J. M. Kikwete 


Tosamaganga 


PCB 


5912 


S1 930/0064 


Emmanuel L Mwakababu 


J. M. Kikwete 


Tosamaganga 


PCB 


5913 


S 1930/0076 


Hance F Kyando 


J. M. Kikwete 


Iwalanje 


PCM 


5914 


S1 930/0086 


Joshua E Kaminyoge 


J. M. Kikwete 


Kigonsera 


PCB 


5915 


S 1930/0088 


Laurent C Mgaya 


J. M. Kikwete 


Kiwanja 


HGK 


5916 


S1 930/01 00 


Petro A Malakalinga 


J. M. Kikwete 


Rungwe 


PCB 


5917 


S0449/0124 


Bernard Sauli Lema 


J.j.mungai 


Kigonsera 


HGL 


5918 


S0449/0130 


Claud Cletus Makombe 


J.j.mungai 


Makita 


HGL 


5919 


S0449/0144 


Emmanuel Tino Sanga 


J.j.mungai 


Matema Beach 


HGL 


5920 


S0449/0148 


Evans Evans Turu 


J.j.mungai 


Bagamoyo 


EGM 


5921 


S0449/0162 


Ibrahim Ernest Mwinuka 


J.j.mungai 


Bagamoyo 


EGM 


5922 


S0449/0171 


James Karama Mfinanga 


J.j.mungai 


Songea Boys 


PCM 


5923 


S0449/0188 


Lucas Godwin Sawala 


J.j.mungai 


Same 


PCM 


5924 


S0449/0191 


Majuto Batista Kihaga 


J.j.mungai 


ArushaTechnical. 


TRAN 


5925 


S0449/0192 


Marko Boniface Mponzi 


J.j.mungai 


lyunga 


PCM 


5926 


S0449/0194 


Marko Lebian llomo 


J.j.mungai 


Njombe 


PCM 


5927 


S0449/0205 


Nickson Romanus Galinoma 


J.j.mungai 


Songea Boys 


CBG 


5928 


S0449/0214 


Rajabu Fidelis Mtavangu 


J.j.mungai 


Maposeni 


HGK 


5929 


S0449/0230 


Taften Julius Mwila 


J.j.mungai 


Mwakavuta 


HKL 121 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5930 


S0449/0232 


Tito Saimon Ubamba 


J.j.mungai 


Kyela 


HGK 


5931 


S0449/0234 


Zacharia Pascal Mahanga 


J.j.mungai 


Maweni 


HGK 


5932 


S1 038/01 17 


Amran Hashim Ally 


J.k. Nyerere 


Galanos 


PCM 


5933 


S1 038/01 21 


Benedict Gasper Njau 


J.k. Nyerere 


Tunduru 


HKL 


5934 


S1 038/01 22 


Benson Dickson Towo 


J.k. Nyerere 


llboru 


PCB 


5935 


S1 038/01 25 


Christian John Mabula 


J.k. Nyerere 


Lyamungo 


PCB 


5936 


S1 038/01 37 


Emmanuel Daniel Bakari 


J.k. Nyerere 


Ganako 


HGK 


5937 


S1 038/01 40 


Eric Cyprian Mallya 


J.k. Nyerere 


Moshi 


PCM 


5938 


S1 038/01 42 


Florentini August Lyimo 


J.k. Nyerere 


Mkuu 


PCB 


5939 


S1 038/01 60 


Holyfield Edwin Mbona 


J.k. Nyerere 


Tarime 


CBG 


5940 


S1 038/01 72 


John Leonald Mlunguza 


J.k. Nyerere 


Lyamungo 


PCB 


5941 


S1 038/01 76 


Jotham Richard Mkumbo 


J.k. Nyerere 


Tarakea 


PCM 


5942 


S1 038/01 78 


Justine Paul Mallya 


J.k. Nyerere 


Tarakea 


PCB 


5943 


S1 038/01 99 


Mwalimu Ally Mwalimu 


J.k. Nyerere 


Kisarika 


PCB 


5944 


S 1038/0208 


Rajabu Izina Msangi 


J.k. Nyerere 


Same 


PCM 


5945 


S1 038/021 3 


Rogers Gasper Massawe 


J.k. Nyerere 


Longido 


PCB 


5946 


S1 038/021 9 


Stephen Gillead Mbwambo 


J.k. Nyerere 


Lyamungo 


EGM 


5947 


S1 625/0049 


Andrew Damian Makore 


J.w.bukanga 


Kibiti 


PCM 


5948 


S1 625/0071 


Musa Nassoro Jackson 


J.w.bukanga 


Kisarika 


CBG 


5949 


S0432/0083 


Omari Ramadhani Lusazi 


Jabal-hira Muslim Jnr. Sem. 


Usagara 


PCB 


5950 


S0432/0099 


Zahoro Yassin Hussein 


Jabal-hira Muslim Jnr. Sem. 


Galanos 


EGM 


5951 


S2901/0048 


Hamisi O Mageni 


Jaila 


Lugoba 


PCB 


5952 


S2901/0084 


Shafii Hassani 


Jaila 


Muheza 


PCB 


5953 


S3833/0026 


Burton Jamson 


Jakaya 


Njombe 


HGE 


5954 


S2008/0057 


Elikana Yohani Dawita 


Jakaya Kikwete 


Lyamungo 


PCB 


5955 


S2008/0066 


Godfrey Laurent Manya 


Jakaya Kikwete 


Ifunda Tech. 


PCB 


5956 


S2008/0077 


Nakida Gitya Nakida 


Jakaya Kikwete 


Lyamungo 


CBG 


5957 


S2008/0079 


Nicodemu Jonathan Isaay 


Jakaya Kikwete 


Galanos 


EGM 


5958 


S2008/0101 


Yoeli Petro Maffa 


Jakaya Kikwete 


Kibiti 


EGM 


5959 


S0465/0151 


Clement Joseph Mboje 


Jamhuri 


Pugu 


PCB 


5960 


S0465/0167 


Eliud Zabron Manori 


Jamhuri 


Milambo 


CBG 


5961 


S0465/0171 


Erick Makanda Mathias 


Jamhuri 


Makiba 


CBG 


5962 


S0465/0177 


Frank Emmanuel Manyesela 


Jamhuri 


Same 


CBG 


5963 


S0465/0194 


Issa Juma Lumbwe 


Jamhuri 


Kantalamba 


HGK 


5964 


S0465/0195 


Issa Kagobe Kagomba 


Jamhuri 


Kibasila (day) 


EGM 


5965 


S0465/0196 


Issa Yusuph Sasya 


Jamhuri 


Dareda 


HGL 


5966 


S0465/0199 


Jamal Athumani Amiri 


Jamhuri 


Mwenge 


CBG 


5967 


S0465/0207 


Karimu Idrisa Mpore 


Jamhuri 


Songea Boys 


PCM 


5968 


S0465/0210 


Khalid Juma Hassan 


Jamhuri 


Tosamaganga 


PCM 


5969 


S0465/0212 


Maskane Kimiro Morris 


Jamhuri 


Wdmi 


CIV 


5970 


S0465/0218 


Mohamed Jumbe Salehe 


Jamhuri 


Milambo 


EGM 


5971 


S0465/0226 


Paschal Kija Juma 


Jamhuri 


Oswald Mang'ombe 


PGM 


5972 


S0465/0227 


Paul Kelvin Jimmy 


Jamhuri 


ArushaTechnical. 


MEC 


5973 


S0465/0231 


Peter Ezras Majanjara 


Jamhuri 


Tunduru 


HGL 


5974 


S0465/0243 


Sebastian Andrea Mafita 


Jamhuri 


Nyerere/migoli 


HGK 


5975 


S0465/0255 


Yona Apollo Ogowe 


Jamhuri 


Dodoma (day) 


PCM 


5976 


S1 406/01 28 


Abbas Athuman 


Jamhuri Dsm 


ArushaTechnical. 


TEL 


5977 


S1 406/01 32 


Abubakari Salum 


Jamhuri Dsm 


ArushaTechnical. 


AUT. 


5978 


S1 406/01 35 


Albert Herman 


Jamhuri Dsm 


Lyamungo 


EGM 122 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5979 


S1 406/01 36 


Alexander Tungaraza 


Jamhuri Dsm 


Tambaza (day) 


EGM 


5980 


S1 406/01 47 


Bakari Abdan Amiri 


Jamhuri Dsm 


Minaki 


PGM 


5981 


S1 406/01 50 


Christopher Mkama 


Jamhuri Dsm 


Mbeya Inst. 


MEC 


5982 


S1 406/01 51 


Clement Ndunguru 


Jamhuri Dsm 


Tambaza (day) 


PCM 


5983 


S1 406/01 52 


Colline Allen 


Jamhuri Dsm 


Mahiwa 


PCM 


5984 


S1 406/01 55 


Denis Njaku 


Jamhuri Dsm 


Tambaza (day) 


PGM 


5985 


S1 406/01 56 


Deograsia Thomas Kiwango 


Jamhuri Dsm 


Wdmi 


WAT 


5986 


S1 406/01 59 


Emanuel Sabali 


Jamhuri Dsm 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


5987 


S1 406/01 66 


Gilbert Alex 


Jamhuri Dsm 


Mara 


EGM 


5988 


S1 406/01 72 


Hamisi Bernard 


Jamhuri Dsm 


Mwakaleli 


HKL 


5989 


S1 406/01 77 


Hussein Hashim 


Jamhuri Dsm 


Kahororo 


HGE 


5990 


S1 406/01 82 


Jafari Said 


Jamhuri Dsm 


Mwenge 


EGM 


5991 


S1 406/01 83 


James Claude Senguo 


Jamhuri Dsm 


ArushaTechnical. 


TRAN 


5992 


S1 406/01 91 


Joseph Eliezar 


Jamhuri Dsm 


Kilangalanga 


PCM 


5993 


S1 406/01 93 


Julius Morris Kimaro 


Jamhuri Dsm 


Changarawe 


HGK 


5994 


S 1406/02 11 


Maulid Mohamed 


Jamhuri Dsm 


Minaki 


CBG 


5995 


S1 406/0227 


Onesmo Ndile 


Jamhuri Dsm 


B. W. Mkapa (day) 


HGK 


5996 


S3851/0023 


Alfan Rashid 


Janda 


Malagarasi 


PCM 


5997 


S385 1/0034 


Evarist Fuko 


Janda 


Kaliua 


PCB 


5998 


S3851/0041 


Hamisi Idd Hamisi 


Janda 


Kabanga 


CBG 


5999 


S3851/0044 


Hekima Gabriel 


Janda 


Malagarasi 


PCM 


6000 


S3851/0049 


Joseph Jackson 


Janda 


Nyarubanda 


HGK 


6001 


S3851/0068 


Praygod Kachupiro Mathias 


Janda 


Malagarasi 


PCM 


6002 


S3851/0071 


Vitus Ezekiel 


Janda 


Geita 


EGM 


6003 


S2131/0018 


Ally Yusufu Dunga 


Jangalo 


Itigi 


HGL 


6004 


S1 387/0081 


Rashidi Zoleza 


Janguo 


Moshi 


PCM 


6005 


S1 387/0091 


Shabani Ramadhani 


Janguo 


Bagamoyo 


PCB 


6006 


S1 323/0092 


Abubakari Mohamed 


Japan 


Muheza 


PCB 


6007 


S1 323/01 06 


Athumani Bakari 


Japan 


Lugoba 


PCM 


6008 


S1 323/01 36 


Issa Ami 


Japan 


Tanga Tech. 


PCM 


6009 


S1 323/01 43 


Juma Rashid 


Japan 


Kigonsera 


PCB 


6010 


S1 323/01 70 


Omari Ramadhani 


Japan 


Kyela 


HGK 


6011 


S1 323/01 84 


Shekhe Abdallah 


Japan 


Usagara 


PCM 


6012 


S3859/0019 


Enos Kasinge Ng'ongamhilya 


Jelly's 


Mtwara Tech. 


PCM 


6013 


S3859/0024 


Gong'ola Samwel 


Jelly's 


Kifaru 


EGM 


6014 


S3859/0025 


Handason Simon Nyalla 


Jelly's 


Moshi 


PCM 


6015 


S3859/0027 


Jessey Fabian Bagarama 


Jelly's 


Pamba (day) 


HGL 


6016 


S3859/0033 


Mchele Mao 


Jelly's 


Mahiwa 


PCB 


6017 


S1 094/01 39 


Gerelanya Haruna Gerelanya 


Jihad 


Malagarasi 


CBG 


6018 


S1 094/01 59 


Jeremiah Mathias Joel 


Jihad 


Nyakato 


PCM 


6019 


S1 094/01 91 


Mvano Hassan Iddi 


Jihad 


Sengerema 


PCB 


6020 


S1 094/0231 


Yusuph Kassim Ntungiye 


Jihad 


Lindi 


PGM 


6021 


S3343/0026 


Musa Augustine 


Jija 


Lyamungo 


HGL 


6022 


S3343/0027 


Shija Kanisio 


Jija 


Binza 


CBG 


6023 


S3343/0031 


Sunzu Lingatola 


Jija 


Binza 


CBG 


6024 


S3475/0039 


Daniel Paulo Mnkeni 


Jipe 


Geita 


EGM 


6025 


S0496/0282 


Abdulhakim D Kagya 


Jitegemee 


Kigoma 


HGL 


6026 


S0496/0290 


Abuu S Mbena 


Jitegemee 


Kigonsera 


HGL 


6027 


S0496/0292 


Adam J Katunzi 


Jitegemee 


llula 


HGK 123 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6028 


S0496/0301 


Ally M Ally 


Jitegemee 


Kibasila (day) 


HGL 


6029 


S0496/0305 


Ambokile J Kabissa 


Jitegemee 


Msamala 


HGL 


6030 


S0496/0307 


Amos R Komba 


Jitegemee 


Tukuyu 


HGL 


6031 


S0496/0318 


Ayoub H Ngayonga 


Jitegemee 


Tosamaganga 


EGM 


6032 


S0496/0338 


Christian Mushi 


Jitegemee 


Lufilyo 


HGK 


6033 


S0496/0340 


Clement G Moya 


Jitegemee 


Tambaza (day) 


EGM 


6034 


S0496/0343 


Daniel Munishi 


Jitegemee 


Azania (day) 


PCB 


6035 


S0496/0356 


Edsamweli Kayombo 


Jitegemee 


Mbekenyera 


HKL 


6036 


S0496/0365 


Emmanuel Andrew 


Jitegemee 


Mwakaleli 


HKL 


6037 


S0496/0376 


Erick Tweve 


Jitegemee 


Azania (day) 


ECA 


6038 


S0496/0380 


Farid A Hussein 


Jitegemee 


Pamba (day) 


EGM 


6039 


S0496/0397 


Fred Munuo 


Jitegemee 


Kibasila (day) 


HGK 


6040 


S0496/0409 


Godfrey Sagala 


Jitegemee 


Sengerema 


HGE 


6041 


S0496/0404 


Godfrey A Ngola 


Jitegemee 


B. W. Mkapa (day) 


ECA 


6042 


S0496/0412 


Gregory Mella 


Jitegemee 


Kilangalanga 


PCM 


6043 


S0496/0445 


Innocent M Kalunguyeye 


Jitegemee 


Tosamaganga 


HGE 


6044 


S0496/0446 


Innocent R. Pamila 


Jitegemee 


Mahiwa 


HGL 


6045 


S0496/0448 


Isack Ashery 


Jitegemee 


Tambaza (day) 


HGE 


6046 


S0496/0452 


Israel W Mwalukani 


Jitegemee 


Ndanda 


CBG 


6047 


S0496/0459 


Jackson P Kundy 


Jitegemee 


Lindi 


PGM 


6048 


S0496/0472 


John Kileo 


Jitegemee 


Mwinyi 


CBG 


6049 


S0496/0471 


John F Asenga 


Jitegemee 


Geita 


EGM 


6050 


S0496/0474 


John W Magere 


Jitegemee 


Songea Boys 


PCB 


6051 


S0496/0491 


Kaila Protus 


Jitegemee 


J.k. Nyerere 


HGK 


6052 


S0496/0493 


Kanuti Stephano 


Jitegemee 


B. W. Mkapa (day) 


HGE 


6053 


S0496/0495 


Kassim H Mwangobola 


Jitegemee 


B. W. Mkapa (day) 


HGE 


6054 


S0496/0497 


Kassoro N Sobbo 


Jitegemee 


Lyamungo 


HGE 


6055 


S0496/0499 


Kelvin E White 


Jitegemee 


Tambaza (day) 


PCM 


6056 


S0496/0515 


Machota Salum 


Jitegemee 


B. W. Mkapa (day) 


ECA 


6057 


S0496/0516 


Makoyo Robert 


Jitegemee 


Azania (day) 


EGM 


6058 


S0496/0527 


Michael A Lassana 


Jitegemee 


Ndanda 


HGE 


6059 


S0496/0535 


Mohamed Hanga 


Jitegemee 


llula 


HGK 


6060 


S0496/0544 


Moses O Tumaini 


Jitegemee 


Lindi 


HKL 


6061 


S0496/0548 


Mungi G Bukhay 


Jitegemee 


Kibasila (day) 


HGE 


6062 


S0496/0555 


Narscent Meena 


Jitegemee 


Liwale High 


HGK 


6063 


S0496/0563 


Nickson John 


Jitegemee 


B. W. Mkapa (day) 


HGE 


6064 


S0496/0564 


Nkini Kondo 


Jitegemee 


Karatu 


HKL 


6065 


S0496/0565 


Nurdin Mang'ana 


Jitegemee 


Ndanda 


PCB 


6066 


S0496/0572 


Patrick Amani 


Jitegemee 


Kibasila (day) 


HGE 


6067 


S0496/0585 


Rajabu Mageta 


Jitegemee 


Ihungo 


HGE 


6068 


S0496/0605 


Rogers R Katundu 


Jitegemee 


Tosamaganga 


EGM 


6069 


S0496/0614 


Samwel A Dimosso 


Jitegemee 


Ifunda Tech. 


PCM 


6070 


S0496/0617 


Serafin M Gabriel 


Jitegemee 


Malangali 


HGK 


6071 


S0496/0632 


Simon Moniz 


Jitegemee 


B. W. Mkapa (day) 


HGE 


6072 


S0496/0646 


Thomas Tandari 


Jitegemee 


Tunduru 


HGL 


6073 


S0496/0650 


Tulinge H Wambili 


Jitegemee 


Maji Ya Chai 


HGL 


6074 


S0496/0656 


Victor J Myanja 


Jitegemee 


Mwakavuta 


HKL 


6075 


S0496/0668 


Yusuph K Yusuph 


Jitegemee 


Ndanda 


CBG 


6076 


S0354/0149 


Ibrahimu H Kitilinga 


Jitengeni 


Pamoja 


HKL 124 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6077 


S0461/0030 


Abdallah Maganga 


John Paul li Kahama 


Milambo 


HGE 


6078 


S0461/0031 


Abdul Seif 


John Paul li Kahama 


Ihungo 


HGE 


6079 


S0461/0032 


Alex Ngussa 


John Paul li Kahama 


Malagarasi 


CBG 


6080 


S0461/0034 


Amos Nkuli 


John Paul li Kahama 


Bagamoyo 


PCB 


6081 


S0461/0036 


Arnold Rwenyagira 


John Paul li Kahama 


Oswald Mang'ombe 


PCM 


6082 


S0461/0039 


Boniventure Mpejiwa 


John Paul li Kahama 


Runzewe 


HGL 


6083 


S0461/0040 


David Maige 


John Paul li Kahama 


Nyerere/migoli 


HGL 


6084 


S046 1/0042 


Derick Emily 


John Paul li Kahama 


Sengerema 


HGE 


6085 


S046 1/0043 


Desmond Emily 


John Paul li Kahama 


Tarime 


PCM 


6086 


S0461/0044 


Elias Dishon 


John Paul li Kahama 


Nyakahura 


HGL 


6087 


S046 1/0048 


Ernest Machera 


John Paul li Kahama 


Magufuli 


HGK 


6088 


S046 1/0049 


Evance Matinde 


John Paul li Kahama 


Kalangalala 


HGL 


6089 


S0461/0050 


Eze B Shakitinde 


John Paul li Kahama 


Pugu 


EGM 


6090 


S0461/0051 


Fabian Faustine 


John Paul li Kahama 


Sengerema 


EGM 


6091 


S0461/0053 


Frednand Francis 


John Paul li Kahama 


Karatu 


PCB 


6092 


S0461/0054 


Gasper Kilenga 


John Paul li Kahama 


Musoma 


HGE 


6093 


S0461/0055 


Geofrey S Nangale 


John Paul li Kahama 


Nsumba 


PCM 


6094 


S0461/0056 


Gervas Marwa 


John Paul li Kahama 


Sengerema 


HGE 


6095 


S0461/0057 


Godfrey D Kulliane 


John Paul li Kahama 


Magufuli 


HGK 


6096 


S0461/0058 


Godwin Stephen 


John Paul li Kahama 


Sengerema 


HGE 


6097 


S0461/0059 


Hosea Lushinge 


John Paul li Kahama 


Mwenge 


EGM 


6098 


S0461/0061 


Jackson Charles 


John Paul li Kahama 


Kigoma 


HGE 


6099 


S0461/0064 


Japhet Leonard 


John Paul li Kahama 


Kabanga 


CBG 


6100 


S0461/0065 


John Lyanga 


John Paul li Kahama 


Sengerema 


HGE 


6101 


S0461/0070 


Katana Malegesi 


John Paul li Kahama 


Karatu 


PCB 


6102 


S0461/0071 


Katendele Bujiku 


John Paul li Kahama 


Musoma 


HGE 


6103 


S0461/0072 


Lawrance Massanja 


John Paul li Kahama 


Mpwapwa 


HGK 


6104 


S046 1/0073 


Leonard K Mkumbwa 


John Paul li Kahama 


Mara 


HGE 


6105 


S0461/0075 


Malumbo M Bernald 


John Paul li Kahama 


Same 


HGK 


6106 


S0461/0076 


Masabho Stephen 


John Paul li Kahama 


Same 


CBG 


6107 


S0461/0077 


Mathew A Mtaule 


John Paul li Kahama 


Mara 


HGE 


6108 


S046 1/0078 


Mathias Peter 


John Paul li Kahama 


Lugoba 


HGL 


6109 


S0461/0080 


Mkonge Mpenda 


John Paul li Kahama 


Lulumba 


PCM 


6110 


S0461/0081 


Musa S Juma 


John Paul li Kahama 


Magufuli 


HGK 


6111 


S0461/0082 


Narcis Ludovick 


John Paul li Kahama 


Tabora Boys 


PCB 


6112 


S0461/0083 


Nestory Jilugu 


John Paul li Kahama 


Musoma 


EGM 


6113 


S0461/0084 


Ngoragoza Clement 


John Paul li Kahama 


Magu 


PCB 


6114 


S0461/0087 


Peter S Lubinza 


John Paul li Kahama 


Mara 


HGE 


6115 


S0461/0088 


Raphael Kisena 


John Paul li Kahama 


Bagamoyo 


HGE 


6116 


S0461/0089 


Simon Ernest 


John Paul li Kahama 


Ihungo 


EGM 


6117 


S0461/0090 


Steven M Josephat 


John Paul li Kahama 


Lulumba 


PCM 


6118 


S0461/0094 


William Ogola 


John Paul li Kahama 


Ihungo 


EGM 


6119 


S0461/0096 


Yohana Edward 


John Paul li Kahama 


Ihungo 


CBG 


6120 


S0461/0097 


Yoramu Kabudidi 


John Paul li Kahama 


Binza 


CBG 


6121 


S1 432/0010 


Akili Allan Lusingu 


Jordan 


Shinyanga 


EGM 


6122 


S 1432/00 11 


Amos Michael Semboja 


Jordan 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


6123 


S1 432/001 2 


Edmund Emily Nawab 


Jordan 


Lindi 


EGM 


6124 


S1 432/0021 


Muhsin Moustapha Mchau 


Jordan 


Iwalanje 


PCM 


6125 


S1 432/0025 


Rajab Hamza Mvano 


Jordan 


Tukuyu 


PCM 125 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6126 


S1 432/0027 


Samuel Amos Kassa 


Jordan 


Abed A. Karume 


CBG 


6127 


S1 432/0030 


Waziri Kaji Kapyeni 


Jordan 


Lyamungo 


HGE 


6128 


S 1432/0031 


William Julius Mhina 


Jordan 


Vudoi 


HGL 


6129 


S2640/0018 


Daudi Emanuel Abel 


Jorma 


Mara 


HGE 


6130 


S3331/0064 


Malkiori Kwaslema Lapya 


Jorojik 


Karatu 


PCM 


6131 


S4286/0053 


Mohamedi Kiporinda Njeroge 


Joshua 


Abed A. Karume 


CBG 


6132 


S1 241 /01 45 


Alfred Julius 


Juhudi 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


6133 


S1241/0154 


Boniface Ludovick 


Juhudi 


Ndanda 


EGM 


6134 


S1241/0159 


Clinton Mwita 


Juhudi 


llboru 


PCB 


6135 


S1241/0172 


Emmanuel Felix 


Juhudi 


Mtwara Tech. 


PCB 


6136 


S1 241 /01 74 


Emmanuel Kamese 


Juhudi 


Ilula 


HGK 


6137 


S1 241 /01 79 


Erick Samwel 


Juhudi 


Ihungo 


EGM 


6138 


S1241/0184 


Fredy Lucas 


Juhudi 


B. W. Mkapa (day) 


HGE 


6139 


S1241/0191 


Gilbert Magweiga 


Juhudi 


Liwale High 


HGK 


6140 


S1 241 /01 92 


Godfrey Festo 


Juhudi 


Lindi 


HGK 


6141 


S1241/0197 


Hamis Saidi 


Juhudi 


Umbwe 


CBG 


6142 


S1241/0201 


Hussein Hassan 


Juhudi 


Chang'ombe (day) 


PCB 


6143 


S1241/0212 


James Luanda 


Juhudi 


Moshi Tech. 


PCB 


6144 


S1 241 /0228 


Majanjara Mkama 


Juhudi 


Ndanda 


EGM 


6145 


S1241/0231 


Maro Mosena 


Juhudi 


Pugu 


PCM 


6146 


S1 241 /0233 


Massua Mohamedi 


Juhudi 


Ndanda 


PCB 


6147 


S1 241 /0234 


Mathew Jackson 


Juhudi 


Mahiwa 


PCM 


6148 


S1 241 /0259 


Rahimu Rajabu 


Juhudi 


Mtwara Tech. 


PCM 


6149 


S1 241 /0266 


Rodgers Charles 


Juhudi 


lyunga 


PCB 


6150 


S1 241 /0268 


Saburi Obadia 


Juhudi 


Tabora Boys 


PCM 


6151 


S1 241 /0280 


Selemani Hamudu 


Juhudi 


Usagara 


PCM 


6152 


S1 241 /0292 


Silvery Naftal 


Juhudi 


Ifunda Tech. 


PGM 


6153 


S1 241 /0305 


Zuberi Simwamini 


Juhudi 


Ndanda 


EGM 


6154 


S1 823/0026 


Godfrey Maganya Wisombi 


Juvenary Buzinza 


Lyamungo 


HGL 


6155 


S2 156/0048 


Ahazi Pius Dura 


Kabagwe 


Milambo 


PCM 


6156 


S2 156/0049 


Aldevis Yoram Kinuma 


Kabagwe 


Shinyanga 


PCB 


6157 


S21 56/0066 


Daniel Mnazi Kimashi 


Kabagwe 


Nyakato 


CBG 


6158 


S21 56/0070 


Edmund Gondola Obeid 


Kabagwe 


Kahororo 


PCM 


6159 


S21 56/0087 


Hamenya Mathias Batinya 


Kabagwe 


Ifunda Tech. 


CBG 


6160 


S21 56/01 43 


Shukran Alfred Gejeje 


Kabagwe 


Milambo 


PCM 


6161 


S21 56/01 52 


Vyemelo Nkijije Msolomo 


Kabagwe 


Sengerema 


PCB 


6162 


S0871/0111 


Erick Joseph 


Kabale 


Mbeya Inst. 


CIV 


6163 


S0871/0123 


Hamudu Hamid 


Kabale 


Kabanga 


HKL 


6164 


S0871/0130 


Joseph Mugyabuso 


Kabale 


Lukole 


HKL 


6165 


S0871/0140 


Mnashiri Ahmada 


Kabale 


Kahororo 


PCB 


6166 


S0871/0145 


Patrick Daniel 


Kabale 


Ihungo 


PCB 


6167 


S1 723/0008 


Amos Edward 


Kabale-bariadi 


Sengerema 


PCB 


6168 


S1 723/001 3 


Deo Amos 


Kabale-bariadi 


Musoma 


HGL 


6169 


S1 723/001 7 


Fales Samwel 


Kabale-bariadi 


Makiba 


HGL 


6170 


S1 723/0024 


Paulo Zacharia 


Kabale-bariadi 


Tarime 


PCB 


6171 


S061 1/0069 


Ayubu William 


Kabanga 


ArushaTechnical. 


AUT. 


6172 


S061 1/0070 


Bahati Charles 


Kabanga 


Bwiru Boys 


PCB 


6173 


S061 1/0106 


Josia Geofrey 


Kabanga 


Biharamulo 


EGM 


6174 


S0611/0133 


Tuisenge Protas 


Kabanga 


Milambo 


PCB 126 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6175 


S1 477/01 00 


Lucas Mponi 


Kabasa 


Magu 


PCB 


6176 


S1 477/01 01 


Lucas Samwel 


Kabasa 


Sadani 


PCB 


6177 


S1 477/01 38 


Mwaliki J Bulilo 


Kabasa 


Vudoi 


HGK 


6178 


S 1444/0045 


Emmanuel Julius Paulini 


Kabila 


Nyakahura 


HGL 


6179 


S1 444/0055 


Husein Mashimba Elias 


Kabila 


Kabanga 


CBG 


6180 


S1 444/0057 


Joseph Makaya Gideon 


Kabila 


Ihungo 


PCM 


6181 


S1 444/0085 


Mihayo Sengelema Ezekiel 


Kabila 


Tabora Boys 


HGL 


6182 


S1 444/01 03 


Paschal Ngusa Mbonesho 


Kabila 


Kalangalala 


PCM 


6183 


S1 444/01 07 


Rahim Yasini Twaha 


Kabila 


Lyamungo 


HGK 


6184 


S1 444/01 20 


Shiguta Katongi Daud 


Kabila 


Tarime 


HGL 


6185 


S1 444/01 26 


William Nyandili Fabian 


Kabila 


Magu 


PCB 


6186 


S1 444/01 28 


Zacharia Ng'oga Michael 


Kabila 


Nsumba 


HGL 


6187 


S3267/0078 


Remidius Gregory 


Kabirizi 


Kahororo 


EGM 


6188 


S1 704/0034 


Ally Ally Juma 


Kabita 


Tarime 


PCM 


6189 


S1 704/0037 


Bahati Azariah Mathias 


Kabita 


Bariadi 


PGM 


6190 


S1 704/0050 


Emanuel Bajile Misango 


Kabita 


llongero 


PCM 


6191 


S1 704/0059 


Hamis Chiba Ng'handi 


Kabita 


Mara 


HGK 


6192 


S1 704/0079 


Masanja Masanja Makoye 


Kabita 


Lulumba 


PCB 


6193 


S2709/0048 


Aderick Anacleth 


Kabugaro 


Lukole 


HGE 


6194 


S2709/0071 


Evith Wilson 


Kabugaro 


Nyakahura 


HKL 


6195 


S2709/0086 


Norasco Mathias 


Kabugaro 


Kishoju 


EGM 


6196 


S2709/0097 


Raymond Gordian 


Kabugaro 


Ihungo 


HGE 


6197 


S3032/0073 


Emmanuel Motto Paul 


Kabuhoro 


Mkolani 


PCM 


6198 


S3032/0090 


Innocent Mtebe Ladislaus 


Kabuhoro 


Sengerema 


CBG 


6199 


S3032/0099 


Joseph Majenga Nicodemo 


Kabuhoro 


Shinyanga 


EGM 


6200 


S3032/0111 


Maswi Masero Mwita 


Kabuhoro 


Bihawana 


PCB 


6201 


S3032/0136 


Sanctus Bilingi Bangwelo 


Kabuhoro 


Sengerema 


PCB 


6202 


S3032/0138 


Seleman Hamis Swedi 


Kabuhoro 


Kahororo 


PCM 


6203 


S071 4/0087 


Isack P Masaki 


Kabuku 


Tanga Tech. 


PCB 


6204 


S2535/0049 


Henry Godwin 


Kabula 


Madibira 


HGK 


6205 


S2535/0051 


Iman Ashel 


Kabula 


Tukuyu 


EGM 


6206 


S2535/0066 


Nasibu Abraham 


Kabula 


Kantalamba 


HGK 


6207 


S41 92/0027 


Daniel Mlelwa 


Kabungu 


Usevya 


HGK 


6208 


S1 848/0058 


Kalombe Kiwele 


Kabwe 


Tosamaganga 


PCM 


6209 


S 1848/0062 


Lautery Kalyatumbe 


Kabwe 


Milambo 


PCB 


6210 


S4 154/0040 


Amani Julius Mollel 


Kac 


Bagamoyo 


PCM 


6211 


S41 54/0053 


Said Raajab 


Kac 


Bagamoyo 


PCB 


6212 


S3260/0014 


Daud Elias 


Kachwamba 


Engutoto 


HGL 


6213 


S3260/0015 


Daud Samas 


Kachwamba 


Chato 


HGL 


6214 


S3260/0018 


Jonathan Maganiko 


Kachwamba 


Tarime 


PCB 


6215 


S3260/0019 


Joseph Julius 


Kachwamba 


Nyakato 


CBG 


6216 


S3260/0022 


Leonard Mwenge 


Kachwamba 


Sengerema 


PCM 


6217 


S3260/0030 


Nicholaus Samwel 


Kachwamba 


Tarime 


PCB 


6218 


S3260/0031 


Ntacho Ntendeli 


Kachwamba 


Kahororo 


PCM 


6219 


S1 781 /0022 


Mangili Charles 


Kadoto 


Sengerema 


HGE 


6220 


S1781/0027 


Ngasa Bushu 


Kadoto 


Musoma 


EGM 


6221 


S1 781 /0028 


Nhandi Kija 


Kadoto 


Geita 


EGM 


6222 


S1 781 /0032 


Nyanda Gadala 


Kadoto 


Sengerema 


PCB 


6223 


S01 14/0001 


Aloyce T Bitaruka 


Kaengesa Sem. 


Lyamungo 


CBG 127 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6224 


S01 14/0002 


Alphonce C Kapele 


Kaengesa Sem. 


Matai 


HKL 


6225 


S01 14/0004 


Augustino R Mabuga 


Kaengesa Sem. 


Mambwe 


PCM 


6226 


S01 14/0006 


Chrispin E Silungu 


Kaengesa Sem. 


Mambwe 


PCM 


6227 


S01 14/0007 


Chrispin T Majaliwa 


Kaengesa Sem. 


Rungwe 


HKL 


6228 


S01 14/0009 


Daudi B Majala 


Kaengesa Sem. 


Mambwe 


PCM 


6229 


S01 14/001 3 


Eliud J Wampembe 


Kaengesa Sem. 


Rungwe 


HGE 


6230 


S01 14/001 7 


Gustave Mamboleo 


Kaengesa Sem. 


Songea Boys 


HGE 


6231 


S01 14/001 8 


John C Katunda 


Kaengesa Sem. 


Nyakato 


PGM 


6232 


S01 14/0020 


Magnus J Kisalala 


Kaengesa Sem. 


Rungwe 


HGE 


6233 


S01 14/0022 


Method S Kazembe 


Kaengesa Sem. 


Usevya 


HGL 


6234 


S01 14/0024 


Nemrod P Kambi 


Kaengesa Sem. 


Kigoma 


HGE 


6235 


S01 14/0025 


Nicholaus D Lyela 


Kaengesa Sem. 


Njombe 


HGE 


6236 


S01 14/0026 


Onesmo N Kalembwe 


Kaengesa Sem. 


Rungwe 


CBG 


6237 


S01 14/0027 


Pascal R Mpangamila 


Kaengesa Sem. 


Nyakato 


PGM 


6238 


S01 14/0028 


Patrick P Siame 


Kaengesa Sem. 


Njombe 


PCB 


6239 


S01 14/0029 


Peter E Kabazo 


Kaengesa Sem. 


Mwenge 


EGM 


6240 


S01 14/0030 


Prosper A Chassilah 


Kaengesa Sem. 


Sumbawanga 


HGL 


6241 


S01 14/0034 


Zenobi G Kazumba 


Kaengesa Sem. 


Njombe 


PCB 


6242 


S2370/0072 


Alphonce Chacha John 


Kafita 


Tarime 


PCB 


6243 


S2370/0077 


Dharau Denja Chasama 


Kafita 


Nyakato 


CBG 


6244 


S2370/0079 


Donard Kasubi Meleka 


Kafita 


Kibiti 


PCB 


6245 


S2370/0111 


Leonard Ngwebeya Joseph 


Kafita 


Ihungo 


HGE 


6246 


S2370/0116 


Makoye Philemon Julius 


Kafita 


Kagango 


HGK 


6247 


S2370/0135 


Seni Kija Safari 


Kafita 


Malagarasi 


CBG 


6248 


S0436/0026 


Baraka Ackson Lwinga 


Kafule 


Njombe 


HGE 


6249 


S0436/0028 


Daima Jixon Kajange 


Kafule 


Mwakaleli 


HGL 


6250 


S0436/0031 


Ezekiel Anyingisye Kajuni 


Kafule 


Rungwe 


EGM 


6251 


S0436/0034 


Fariji Apilingson Mkumbwa 


Kafule 


Njombe 


EGM 


6252 


S0436/0037 


Ibrahim Shadrack Mwashigara 


Kafule 


lleje 


HKL 


6253 


S31 35/0050 


Angulile Zakayo 


Kafundo 


Kantalamba 


HKL 


6254 


S31 35/0054 


Benard Atanas 


Kafundo 


Tosamaganga 


HGE 


6255 


S31 35/0059 


David Joseph 


Kafundo 


Same 


CBG 


6256 


S31 35/0060 


David Mwakilema 


Kafundo 


Same 


CBG 


6257 


S31 35/0065 


Emmanuel Brown 


Kafundo 


Rungwe 


PCM 


6258 


S3284/0059 


Msambya Ibrahim Jacob 


Kafunzo 


Sengerema 


PCM 


6259 


S061 2/0040 


Adam Khamis 


Kagango 


Chato 


CBG 


6260 


S061 2/0044 


Baraka Simon 


Kagango 


Pugu 


PCB 


6261 


S061 2/0048 


David Charles 


Kagango 


Wdmi 


CIV 


6262 


S061 2/0055 


Enock Audax 


Kagango 


Ngudu 


PCB 


6263 


S061 2/0068 


Jackob Stephano 


Kagango 


Kahororo 


PCM 


6264 


S061 2/0084 


Method Venancy 


Kagango 


Kahororo 


PCB 


6265 


S061 2/0085 


Mtega Peter 


Kagango 


Malagarasi 


HGK 


6266 


S061 2/0092 


Petro Leonard 


Kagango 


Kahororo 


PCB 


6267 


S0612/0102 


Sweetbert Severian 


Kagango 


Kahororo 


PCM 


6268 


S0612/0103 


Tumaini Fumbuka 


Kagango 


Kahororo 


PCB 


6269 


S0612/0108 


Yusuph Mahid 


Kagango 


Kahororo 


PCB 


6270 


S1 482/01 07 


Bashiru Mohamed 


Kagemu 


Nyakato 


PCM 


6271 


S1 482/01 34 


Gabriel Mabangwa 


Kagemu 


Kabanga 


HKL 


6272 


S1 482/01 43 


Ignatus Lupapulo 


Kagemu 


Nyakato 


PGM 128 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6273 


S1 482/01 47 


James Donasian 


Kagemu 


Magufuli 


HGL 


6274 


S1 482/01 57 


Juma Hamad 


Kagemu 


Nyakato 


PGM 


6275 


S1 482/01 58 


Justus Katunzi 


Kagemu 


Bihawana 


HGL 


6276 


S1 482/01 61 


Kennedy Deogratias 


Kagemu 


Kahororo 


PCB 


6277 


S1 482/01 63 


Lameck Deomedes 


Kagemu 


Kisarika 


CBG 


6278 


S1 482/01 65 


Laurent Robert 


Kagemu 


Ihungo 


PCM 


6279 


S1 482/01 83 


Respicius Rugemalila 


Kagemu 


Ngudu 


HKL 


6280 


S1 482/01 86 


Shafi Mussa 


Kagemu 


Kahororo 


PCM 


6281 


S1 482/01 94 


Valence Jacob 


Kagemu 


Kagango 


HGK 


6282 


S1 438/0048 


Dawson Protace 


Kagoma 


Kahororo 


PCB 


6283 


S1 438/0077 


Revocatus Anthony 


Kagoma 


Makiba 


HGL 


6284 


S2330/0062 


Emmanuel Leo 


Kagondo 


Geita 


HGL 


6285 


S3673/0081 


Saidi Juma Mlindwa 


Kagongo 


Nyerere/migoli 


HGL 


6286 


S3594/0030 


Baraka Leonard Malima 


Kagu 


Kabanga 


CBG 


6287 


S3594/0079 


Wilson Charles Nyanda 


Kagu 


Binza 


CBG 


6288 


S1 333/0071 


Fredrick Maganga 


Kahama Muslim 


Biharamulo 


EGM 


6289 


S1 333/0078 


January J Bukombe 


Kahama Muslim 


Lukole 


HKL 


6290 


S1 333/0097 


Mwita Chacha 


Kahama Muslim 


Tosamaganga 


EGM 


6291 


S1 333/01 05 


Shaban I Mgunda 


Kahama Muslim 


Usagara 


PCB 


6292 


S1 333/01 06 


Wilbrod Peter 


Kahama Muslim 


Kahororo 


HGE 


6293 


S2790/0093 


Phares Noah Bwire 


Kahangara 


Ngudu 


PCB 


6294 


S2790/0094 


Richard Marco Daud 


Kahangara 


Bariadi 


PGM 


6295 


S2853/0076 


Andrea Lemnge Yust 


Kaheusseri Scec 


Usagara 


HKL 


6296 


S2853/0085 


Galgano Prosper Gasper 


Kaheusseri Scec 


Rungwe 


HKL 


6297 


S01 15/0003 


Adeck Muganda 


Kahororo 


Tabora Boys 


PCM 


6298 


S01 15/0004 


Aderitus Ngimbwa 


Kahororo 


Ihungo 


HGE 


6299 


S01 15/0006 


Alphonce Selestine 


Kahororo 


Magufuli 


HGL 


6300 


S01 15/0007 


Aman Urio 


Kahororo 


Milambo 


EGM 


6301 


S01 15/0008 


Andrea Robert 


Kahororo 


llboru 


PCB 


6302 


S01 15/0009 


Baraka Bakari 


Kahororo 


Engutoto 


HGL 


6303 


S01 15/0010 


Boniphace Anthony 


Kahororo 


Kahororo 


PCM 


6304 


S01 15/001 3 


Cleophace Joakimu 


Kahororo 


llboru 


PCB 


6305 


S01 15/001 4 


Daudi William 


Kahororo 


Sengerema 


EGM 


6306 


S01 15/001 7 


Edrick Muganda 


Kahororo 


llboru 


PCM 


6307 


S01 15/001 9 


Emmanuel Peter 


Kahororo 


Kalangalala 


PCB 


6308 


S01 15/0021 


Epimachus Burchard 


Kahororo 


Ihungo 


HGE 


6309 


S01 15/0023 


Evodius Fortunatus 


Kahororo 


Milambo 


KLF 


6310 


S01 15/0025 


Frederick Laurence 


Kahororo 


Milambo 


KLF 


6311 


S01 15/0030 


Gwamaka George 


Kahororo 


Tarime 


PCB 


6312 


S01 15/0031 


Hermachus Ephrahimu 


Kahororo 


Milambo 


HKL 


6313 


S01 15/0032 


Hosea Ephrahim 


Kahororo 


Kabanga 


CBG 


6314 


S01 15/0033 


Innocent Ndodyabike 


Kahororo 


Nyakato 


PGM 


6315 


S01 15/0035 


Jasson Frederick 


Kahororo 


Ihungo 


PCB 


6316 


S01 15/0037 


Jilala Maligisa 


Kahororo 


Milambo 


KLF 


6317 


S01 15/0039 


John Kuleng'wa 


Kahororo 


Kaliua 


CBG 


6318 


S01 15/0040 


John Paul 


Kahororo 


Kalangalala 


HGL 


6319 


S01 15/0043 


Joseph Simbila 


Kahororo 


Lukole 


HGL 


6320 


S01 15/0041 


Josephat Mazungu 


Kahororo 


Nyakato 


PCM 


6321 


S01 15/0046 


Julius Jasson 


Kahororo 


Moshi 


HGL 129 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6322 


S01 15/0047 


Kija Nsulwa 


Kahororo 


Bagamoyo 


PCM 


6323 


S01 15/0048 


Machumu Nyanzila 


Kahororo 


Sengerema 


PCB 


6324 


S01 15/0049 


Mahuna Mussa 


Kahororo 


Engutoto 


HGL 


6325 


S01 15/0050 


Maisha Deus 


Kahororo 


Biharamulo 


EGM 


6326 


S01 15/0051 


Masalu N Samson 


Kahororo 


Pugu 


PCB 


6327 


S01 15/0052 


Mchele Ngasa 


Kahororo 


Mara 


EGM 


6328 


S01 15/0053 


Meshack Simeon 


Kahororo 


Songea Boys 


PCM 


6329 


S01 15/0055 


Nestory Jackson 


Kahororo 


Kahororo 


PCB 


6330 


S01 15/0057 


Paul Athanas 


Kahororo 


Kahororo 


EGM 


6331 


S01 15/0059 


Paul Magembe 


Kahororo 


Shinyanga 


HGE 


6332 


S01 15/0060 


Riziki Charles 


Kahororo 


Milambo 


HGE 


6333 


S01 15/0061 


Sadick A Sizimwe 


Kahororo 


Kigoma 


HGL 


6334 


S01 15/0064 


Seleman Philimon 


Kahororo 


Tabora Boys 


PCB 


6335 


S01 15/0065 


Seni Ngusa 


Kahororo 


Bwiru Boys 


PCB 


6336 


S01 15/0066 


Sharifu Mussa 


Kahororo 


Kigonsera 


PCB 


6337 


S01 15/0067 


Shukuru Elias 


Kahororo 


Nyerere/migoli 


HGL 


6338 


S01 15/0068 


Steven Sylivester 


Kahororo 


Geita 


HGE 


6339 


S01 15/0069 


Tambilija Kalogi 


Kahororo 


llboru 


HGL 


6340 


S01 15/0070 


Warioba C Julius 


Kahororo 


Lulumba 


PCB 


6341 


S01 15/0072 


Yugumbe Julius 


Kahororo 


Mahiwa 


PCB 


6342 


S01 15/0073 


Zablon M Israel 


Kahororo 


Oswald Mang'ombe 


PCB 


6343 


S0623/0052 


Adam Joseph 


Kahunda 


Mpwapwa 


HGK 


6344 


S0623/0062 


Boniphace Juma 


Kahunda 


Tarime 


CBG 


6345 


S0623/0063 


Boniphace Kija Lusana 


Kahunda 


Oswald Mang'ombe 


PCB 


6346 


S0623/0068 


Edson Mashauri 


Kahunda 


Dar. Institute Techn 


MEC 


6347 


S0623/0070 


Efrahim Kagimbo 


Kahunda 


Kagango 


HGK 


6348 


S0623/0071 


Eliud John 


Kahunda 


Nsumba 


HGL 


6349 


S0623/0075 


Henry Nkenyenge 


Kahunda 


Chato 


CBG 


6350 


S0623/0076 


Herman John 


Kahunda 


Karatu 


HGK 


6351 


S0623/0077 


Innocent Mtashobya Nyarwela 


Kahunda 


Binza 


CBG 


6352 


S0623/0080 


Jailos Polland 


Kahunda 


Dareda 


HGL 


6353 


S0623/0081 


Joel Jackson 


Kahunda 


Kalangalala 


PCB 


6354 


S0623/0086 


Joseph Masanja 


Kahunda 


Ngudu 


CBG 


6355 


S0623/0084 


Joseph Cosmas Isuna 


Kahunda 


Geita 


HKL 


6356 


S0623/0097 


Mzungu Boniphace Weslaus 


Kahunda 


Malagarasi 


HGK 


6357 


S0623/0098 


Peter Mussa 


Kahunda 


Magufuli 


HGK 


6358 


S0623/0103 


Samweli Gisayi 


Kahunda 


Nsumba 


HGL 


6359 


S0623/0104 


Sendama Zachayo 


Kahunda 


Lukole 


HGK 


6360 


S0623/0106 


Simon Kihandi Sagalan 


Kahunda 


Dar. Institute Techn 


LAB 


6361 


S41 48/0029 


Abraham Simon Nkubiye 


Kahunga 


Malagarasi 


HKL 


6362 


S4 148/0030 


Adriano Godwini Seswa 


Kahunga 


Kaliua 


PCB 


6363 


S41 48/0031 


Alam Richard Ntiyonza 


Kahunga 


Nyarubanda 


HGK 


6364 


S41 48/0075 


Petro Staford Kidede 


Kahunga 


Milambo 


PCM 


6365 


S0880/0074 


Abdurazack Hassan 


Kaigara 


Ihungo 


EGM 


6366 


S0880/0086 


Aranius Adrian 


Kaigara 


Sengerema 


PGM 


6367 


S0880/0103 


Edjost Pesha 


Kaigara 


Kagango 


HGL 


6368 


S0880/0106 


Edwin Superius 


Kaigara 


Kwiro 


PCB 


6369 


S0880/0110 


Eliud Salilo 


Kaigara 


Abed A. Karume 


HGL 


6370 


S0880/0126 


Ishengoma John 


Kaigara 


Lukole 


HKL 130 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6371 


S0880/0127 


Jafari Suleiman 


Kaigara 


Engutoto 


HGL 


6372 


S0880/0129 


Johansen Ndyakalika 


Kaigara 


Nyakato 


PCM 


6373 


S0880/0136 


Leonce Sixbert 


Kaigara 


ArushaTechnical. 


TRAN 


6374 


S0880/0138 


Maxmilian Martin 


Kaigara 


Sadani 


PCB 


6375 


S0880/0143 


Mosses Benedict 


Kaigara 


Bagamoyo 


PCB 


6376 


S0880/0144 


Muganyizi Sevelian 


Kaigara 


Karatu 


PCB 


6377 


S0880/0152 


Peter Kipemba 


Kaigara 


Malagarasi 


CBG 


6378 


S0880/0155 


Ranes Raymond 


Kaigara 


Kahororo 


HGE 


6379 


S0880/0156 


Raufu Issack 


Kaigara 


Musoma 


CBG 


6380 


S0880/0168 


Sinesius Medard 


Kaigara 


Kahororo 


PCB 


6381 


S0880/0169 


Sospeter Peter 


Kaigara 


Chato 


HGL 


6382 


S0880/0172 


Theophil William 


Kaigara 


Mbeya Inst. 


ELE 


6383 


S0880/0173 


Ukasha Chabara 


Kaigara 


Lukole 


HKL 


6384 


S1 245/0089 


Alphonce Angay Agustino 


Kainam 


Lyamungo 


CBG 


6385 


S1 245/0092 


Baraza Shauri Khwatsawu 


Kainam 


Lyamungo 


CBG 


6386 


S1 245/0095 


Bonefance Lohay Agustino 


Kainam 


Bihawana 


CBG 


6387 


S 1245/0 103 


Elisanthe Agustino Baran 


Kainam 


Lyamungo 


CBG 


6388 


S1 245/01 11 


Faustini Slaa Peter 


Kainam 


Shambalai 


HKL 


6389 


S1 245/01 12 


Fransisco Patrice Josephat 


Kainam 


Changarawe 


HGK 


6390 


S1 245/01 15 


Isaya Israeli Qamara 


Kainam 


Kisiwani 


HKL 


6391 


S1 245/01 27 


Luciani David Menda 


Kainam 


Sanya Juu 


CBG 


6392 


S 1245/0 139 


Paschal John Ammi 


Kainam 


Nyerere/migoli 


HGK 


6393 


S1 245/01 40 


Paschal Nade Gurti 


Kainam 


Kifaru 


HGK 


6394 


S1 245/01 60 


Samson Wema Amma 


Kainam 


Malangali 


HGK 


6395 


S1 245/01 67 


Silla Tluway Joseph 


Kainam 


Kisiwani 


HKL 


6396 


S 1245/0 169 


Stephen Steven Victorini 


Kainam 


Lyamungo 


CBG 


6397 


S1 245/01 75 


Zakayo Hhaway Mathayo 


Kainam 


Nyerere (mwanga) 


HGK 


6398 


S0586/0061 


Alistides Leopord 


Kaisho 


Pugu 


PCM 


6399 


S0586/0062 


Amani Boaz 


Kaisho 


Ihungo 


EGM 


6400 


S0586/0063 


Amani Nguma 


Kaisho 


Moshi 


HGL 


6401 


S0586/0064 


Amon Josephat 


Kaisho 


Kagango 


HGL 


6402 


S0586/0065 


Amos Justinian 


Kaisho 


Karatu 


CBA 


6403 


S0586/0067 


Ansbert Paschal 


Kaisho 


Rutabo 


HKL 


6404 


S0586/0069 


Arnold Sosthenes 


Kaisho 


Magu 


PCB 


6405 


S0586/0070 


Audax Augustine 


Kaisho 


Nyakato 


PGM 


6406 


S0586/0071 


Audifas Abiud 


Kaisho 


Lyamungo 


HGE 


6407 


S0586/0074 


Barnabas Toto 


Kaisho 


ArushaTechnical. 


CIV 


6408 


S0586/0075 


Berius Daud 


Kaisho 


Lukole 


HGL 


6409 


S0586/0077 


Clinius Emmanuel 


Kaisho 


Karatu 


CBA 


6410 


S0586/0078 


Clinton Laurian 


Kaisho 


Lyamungo 


CBA 


6411 


S0586/0080 


David Charles 


Kaisho 


Karatu 


CBA 


6412 


S0586/0081 


Derick Methusela 


Kaisho 


Karatu 


CBA 


6413 


S0586/0083 


Donatus Joseph 


Kaisho 


Kahororo 


PCM 


6414 


S0586/0084 


Edigar Abel 


Kaisho 


Kabanga 


HKL 


6415 


S0586/0085 


Edison Baheshi 


Kaisho 


Rutabo 


HGL 


6416 


S0586/0086 


Edius Deus 


Kaisho 


Kigoma 


HGL 


6417 


S0586/0088 


Egbert Xavery 


Kaisho 


Galanos 


CBA 


6418 


S0586/0094 


Ezekiel William 


Kaisho 


Mwika 


EGM 


6419 


S0586/0096 


Frank Juma 


Kaisho 


Moshi 


HGL 131 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6420 


S0586/0097 


Fredrick Mtungirehi 


Kaisho 


Karatu 


CBA 


6421 


S0586/0099 


Ganiyu Bashiru 


Kaisho 


Kabanga 


CBG 


6422 


S0586/0100 


Godfrey Phillemon 


Kaisho 


Lukole 


HGK 


6423 


S0586/0104 


Herman Oscar 


Kaisho 


Lyamungo 


CBA 


6424 


S0586/0106 


Isaack James 


Kaisho 


Lyamungo 


HGL 


6425 


S0586/0107 


Issack Giriad 


Kaisho 


Kabanga 


HKL 


6426 


S0586/0108 


Ivan Anatory 


Kaisho 


Galanos 


CBA 


6427 


S0586/0109 


Ivo Mushauri 


Kaisho 


Moshi 


HGL 


6428 


S0586/0110 


Jackson Bwana 


Kaisho 


Tabora Boys 


HGL 


6429 


S0586/0111 


Jackson Henerico 


Kaisho 


Karatu 


PCB 


6430 


S0586/0113 


Jasson Mterani 


Kaisho 


Galanos 


CBA 


6431 


S0586/0115 


Jonas Evarister 


Kaisho 


Lyamungo 


CBA 


6432 


S0586/0116 


Josephat Julius 


Kaisho 


Kibaha 


CBA 


6433 


S0586/0117 


Josephat Nyamtera 


Kaisho 


Mara 


EGM 


6434 


S0586/0118 


Julius Juvenary 


Kaisho 


Karatu 


CBA 


6435 


S0586/0120 


Kakuru Cyprian 


Kaisho 


Kabanga 


CBG 


6436 


S0586/0121 


Kefa Muhizi 


Kaisho 


Kahororo 


PCM 


6437 


S0586/0123 


Leonidas Momburi 


Kaisho 


Karatu 


CBA 


6438 


S0586/0126 


Marco Mutungi 


Kaisho 


Nyakato 


PCM 


6439 


S0586/0127 


Michael Christian 


Kaisho 


Kabanga 


CBG 


6440 


S0586/0128 


Michael Johakimu 


Kaisho 


Tabora Boys 


HGL 


6441 


S0586/0129 


Muhumuliza Kamafa 


Kaisho 


Karatu 


CBA 


6442 


S0586/0130 


Mukiza Paul 


Kaisho 


Karatu 


CBA 


6443 


S0586/0132 


Mwinyi Magida 


Kaisho 


Sengerema 


PCB 


6444 


S0586/0133 


Naidson Osborn 


Kaisho 


Kahororo 


HGE 


6445 


S0586/0134 


Nelius Michael 


Kaisho 


Kahororo 


PCB 


6446 


S0586/0136 


Nelson Oscar 


Kaisho 


Wdmi 


WAT 


6447 


S0586/0138 


Patrick Adam 


Kaisho 


Kahororo 


PCM 


6448 


S0586/0139 


Paulinus Damian 


Kaisho 


Nyerere/migoli 


HGL 


6449 


S0586/0145 


Renatus Tibuhwa 


Kaisho 


Kishoju 


EGM 


6450 


S0586/0146 


Sadock Elius 


Kaisho 


Karatu 


CBA 


6451 


S0586/0149 


Superius Emmanuel 


Kaisho 


Magu 


PCB 


6452 


S0586/0150 


Swadat Tizetwa 


Kaisho 


Lyamungo 


CBA 


6453 


S0586/0154 


Winchslaus Gosbert 


Kaisho 


Kabanga 


CBG 


6454 


S0586/0155 


Yonah Nathanael 


Kaisho 


Karatu 


PCB 


6455 


S1 480/0059 


Kelvin Kyamuhanga 


Kajunguti 


Kabanga 


CBG 


6456 


S1 480/0066 


Raymond Nestory 


Kajunguti 


Ihungo 


PCM 


6457 


S1 480/0067 


Ruckianus Malele 


Kajunguti 


Chato 


CBG 


6458 


S206 1/0045 


Azizi Crown 


Kajunjumele 


Uwemba 


HKL 


6459 


S2061/0066 


Gwakisa Mwankesa 


Kajunjumele 


Kantalamba 


EGM 


6460 


S2061/0092 


Lwitiko Mwalusako 


Kajunjumele 


Tosamaganga 


HGE 


6461 


S2061/0118 


Solomon Mode 


Kajunjumele 


lleje 


HKL 


6462 


S2061/0120 


Tedson Samweli 


Kajunjumele 


lleje 


HGL 


6463 


S1 941 /0073 


Kenedy Mnaku Manyama 


Kakobe 


Sengerema 


PCM 


6464 


S1 941 /0087 


Mkome Kawa Kafuru 


Kakobe 


Bwiru Boys 


PCB 


6465 


S1 941 /0088 


Mlilwa Leonard Gindu 


Kakobe 


Abed A. Karume 


CBG 


6466 


S1941/0100 


Robert Mabuga Mwituma 


Kakobe 


Ihungo 


PCM 


6467 


S3654/0016 


Atupele Visti Mbukwa 


Kakoma 


Njombe 


CBG 


6468 


S1 598/0070 


David Benard Kagoma 


Kakonko 


Mara 


EGM 132 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6469 


S1 598/0087 


Francisco Jonathan Mheguzi 


Kakonko 


Milambo 


KLF 


6470 


S1 598/0091 


Hassan Hamis Hussein 


Kakonko 


Kahororo 


PCB 


6471 


S1 598/01 23 


Mbonabucha Antony Kinyagula 


Kakonko 


lyunga 


PCB 


6472 


S1 598/01 30 


Nestory Peter Nestory 


Kakonko 


Milambo 


PCB 


6473 


S1 598/01 36 


Renatus Sylivester Ntanturo 


Kakonko 


Nsumba 


PCM 


6474 


S2086/0035 


Ernest Mabala Kachuma 


Kakora 


Abed A. Karume 


CBG 


6475 


S2086/0057 


Meleka Makomango Sylivester 


Kakora 


Sengerema 


PCM 


6476 


S2086/0062 


Peter Luchemba Bundala 


Kakora 


Nsumba 


PCM 


6477 


S2086/0069 


Robert Shija Jackson 


Kakora 


Chato 


CBG 


6478 


S221 5/0029 


Andrea Nyaoza 


Kalambo 


Geita 


HGE 


6479 


S221 5/0037 


Chrispine Beda 


Kalambo 


Tukuyu 


PCB 


6480 


S0706/0041 


Azaly Abubakari Ally 


Kalangalala 


Kabanga 


CBG 


6481 


S0706/0059 


Emily Enocy Kanogoleke 


Kalangalala 


Nyakato 


PCM 


6482 


S0706/0067 


George Mandegele Petro 


Kalangalala 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


6483 


S0706/0094 


Onesmo Buchuli Ramadhan 


Kalangalala 


Musoma 


HGE 


6484 


S2542/0103 


Frolence Maganga 


Kalangasa 


Kantalamba 


HGK 


6485 


S2542/0106 


Haki Zacharia 


Kalangasa 


Njombe 


PGM 


6486 


S2542/0119 


Ligius Mbelekete 


Kalangasa 


Tukuyu 


EGM 


6487 


S2542/0151 


Wilbert Kalembwe 


Kalangasa 


Rungwe 


EGM 


6488 


S1 879/0048 


Godfrey Emmanuel 


Kalebezo 


Geita 


HGE 


6489 


S1 879/0074 


Sangalile Lutema 


Kalebezo 


Mkolani 


CBG 


6490 


S1 524/0022 


Furaha Nzenga 


Kaleke 


Lufilyo 


HGK 


6491 


S3 109/0047 


Lameck Marciale 


Kalema 


Rutabo 


HGL 


6492 


S3528/0038 


Ikilisa Titus Makoye 


Kalemela 


Pugu 


PCB 


6493 


S3528/0044 


Josiah Thomas Mpanduji 


Kalemela 


Magufuli 


HGK 


6494 


S3528/0047 


Kulwa Kulwa Elias 


Kalemela 


Sengerema 


PCM 


6495 


S3528/0051 


Lukinda Isambula Kiswaga 


Kalemela 


lyunga 


PCB 


6496 


S3528/0056 


Masalu Nyanda Majige 


Kalemela 


Nyakato 


CBG 


6497 


S3528/0065 


Shinje Sololo Maguhwa 


Kalemela 


Sengerema 


CBG 


6498 


S3528/0068 


Stephano Amos Elias 


Kalemela 


Ihungo 


CBG 


6499 


S0683/0088 


Braity Gilbert Lubingo 


Kalenga 


Nyerere/migoli 


HKL 


6500 


S0683/0107 


Flavian Gaithan Mbinda 


Kalenga 


Tukuyu 


EGM 


6501 


S0683/0110 


Given Edson Msigwa 


Kalenga 


Tukuyu 


PCM 


6502 


S0683/0123 


Jonas Samwel Msigwa 


Kalenga 


Nyerere/migoli 


HKL 


6503 


S0683/0141 


Nickson Michael Mbilikila 


Kalenga 


Rungwe 


PCB 


6504 


S0683/0145 


Petro Evaristo Nzengelele 


Kalenga 


Kilangalanga 


PCM 


6505 


S161 1/0026 


Azory Mathias 


Kalenge 


Ihungo 


PCB 


6506 


S1 61 1/0048 


Ezidory Menshi 


Kalenge 


Nyakato 


HKL 


6507 


S161 1/0065 


Juma Sadick 


Kalenge 


Milambo 


PCM 


6508 


S1 61 1/0076 


Paulo Amos 


Kalenge 


Milambo 


CBG 


6509 


S1 61 1/0084 


Rudonongo Swalehe 


Kalenge 


Milambo 


PCM 


6510 


S3302/0040 


Paulo Edward 


Kalenge Day 


Ihungo 


CBG 


6511 


S3302/0044 


Samwel Simeo 


Kalenge Day 


Oswald Mang'ombe 


CBG 


6512 


S3302/0047 


Titus Joseph 


Kalenge Day 


Lukole 


HGK 


6513 


S3599/0081 


Onesmo Leonald Makusanya 


Kalinzi 


Kabanga 


CBG 


6514 


S3599/0085 


Seth Kizinga Ntunzwe 


Kalinzi 


Chato 


HGL 


6515 


S0936/0050 


Abdallah Seif 


Kaliua 


Kaliua 


PCM 


6516 


S0936/0054 


Alcado A John 


Kaliua 


Kalangalala 


PCB 


6517 


S0936/0059 


Daniel P Salum 


Kaliua 


Milambo 


CBG 133 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6518 


S0936/0061 


Elias Sydiney 


Kaliua 


Kahororo 


PCM 


6519 


S0936/0067 


Halison M Kapongo 


Kaliua 


llongero 


PCB 


6520 


S0936/0084 


Kahenga S Kahenga 


Kaliua 


Karatu 


PCB 


6521 


S0936/0100 


Obedi Damasi 


Kaliua 


Milambo 


PCB 


6522 


S0936/0101 


Omary J Said 


Kaliua 


Kaliua 


PCB 


6523 


S0936/0108 


Ramadhan I Said 


Kaliua 


Milambo 


PCB 


6524 


S0936/01 1 1 


Ramadhan R Kamkanda 


Kaliua 


Milambo 


HKL 


6525 


S0936/0117 


Rashid Msafiri 


Kaliua 


Meatu 


CBG 


6526 


S0936/0120 


Said A Mathias 


Kaliua 


Kaliua 


PCM 


6527 


S0936/0121 


Said A Safari 


Kaliua 


Usevya 


HGK 


6528 


S0936/0122 


Salum H Kisala 


Kaliua 


Kalangalala 


PCB 


6529 


S0936/0123 


Salum M Bundala 


Kaliua 


llongero 


PCB 


6530 


S0936/0124 


Shaban K Shaban 


Kaliua 


Karatu 


PCB 


6531 


S1 453/01 20 


Aliko Benson 


Kalobe 


lleje 


HGK 


6532 


S1 453/01 34 


Baraka Michael 


Kalobe 


Kilangalanga 


PCB 


6533 


S1 453/01 41 


Charles Nelson 


Kalobe 


Mambwe 


PCM 


6534 


S1 453/01 43 


Daudi Mwazyunga 


Kalobe 


Kilangalanga 


PCB 


6535 


S1 453/01 53 


Fredrick William 


Kalobe 


Kigonsera 


PCB 


6536 


S1 453/01 62 


Gideon E Kalinga 


Kalobe 


Njombe 


PCM 


6537 


S1 453/01 64 


Gwamaka Edward 


Kalobe 


Iwalanje 


PCM 


6538 


S1 453/01 73 


Issa Ally 


Kalobe 


Kilangalanga 


PCB 


6539 


S1 453/01 78 


Jenerali Mapugilo 


Kalobe 


Milambo 


PCB 


6540 


S1 453/01 81 


Kadala Daudi 


Kalobe 


Kibiti 


PCB 


6541 


S1 453/01 86 


Lota Sanga 


Kalobe 


Kilangalanga 


PCB 


6542 


S1 453/01 90 


Maulid Nassoro 


Kalobe 


Tosamaganga 


PCB 


6543 


S1 453/01 92 


Mgisha Kakoko 


Kalobe 


Kyela 


PCB 


6544 


S1 453/01 97 


Musa Mwampashi 


Kalobe 


Tosamaganga 


PCB 


6545 


S 1453/0208 


Ramadhan Khaji 


Kalobe 


Mbeya (day) 


HGE 


6546 


S1 453/0220 


Sospeter K Masiku 


Kalobe 


Mbeya (day) 


HGL 


6547 


S1 453/0225 


Uled Ngole 


Kalobe 


Mbeya (day) 


PCM 


6548 


S1 11 0/0078 


Abdulatif Ally Nkyera 


Kaloleni 


Arusha (day) 


EGM 


6549 


S1 11 0/0082 


Alex Charles Kashura 


Kaloleni 


Longido 


PCB 


6550 


S1 11 0/0085 


Amiri Athuman Shauri 


Kaloleni 


Iwalanje 


HGL 


6551 


S1 11 0/0086 


August J Mushi 


Kaloleni 


Oswald Mang'ombe 


PCM 


6552 


S1 11 0/0088 


Benson Godfrey 


Kaloleni 


Bagamoyo 


PCB 


6553 


S1 11 0/0090 


Betino Bamabas Lekundayo 


Kaloleni 


Umbwe 


ECA 


6554 


S1 11 0/0093 


Calvin Marambo 


Kaloleni 


llboru 


PCB 


6555 


S1 11 0/0095 


Charles Gabriel 


Kaloleni 


Longido 


PCB 


6556 


S1 11 0/0096 


Colin A Mariki 


Kaloleni 


Galanos 


PCM 


6557 


S1 11 0/0099 


Cornel Adolph Mosweri 


Kaloleni 


Vudoi 


HKL 


6558 


S1 11 0/01 02 


Denis Simon David 


Kaloleni 


Matema Beach 


HGK 


6559 


S1 11 0/01 03 


Edson J Nelson 


Kaloleni 


Dareda 


CBG 


6560 


S1 11 0/01 05 


Elia Regnald Maro 


Kaloleni 


Same 


HGL 


6561 


S1 11 0/01 08 


Emmanuel Patrick Mkusu 


Kaloleni 


Arusha (day) 


EGM 


6562 


S1 11 0/01 09 


Emmanuel Stephano Kivuyo 


Kaloleni 


Arusha (day) 


HGE 


6563 


S1 110/01 14 


Frank Johnson 


Kaloleni 


Kigwe 


HGL 


6564 


S1110/0118 


Gerald Henry 


Kaloleni 


Moshi Tech. 


PCB 


6565 


S1110/0119 


Godfrey C Vincent 


Kaloleni 


Pugu 


PCM 


6566 


S1 11 0/01 20 


Godfrey John Maeda 


Kaloleni 


Lugoba 


PCM 134 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6567 


S1 11 0/01 23 


Hassan Mohamed 


Kaloleni 


Njombe 


HKL 


6568 


S1 11 0/01 24 


Humphrey Mathew Samwel 


Kaloleni 


Tosamaganga 


PGM 


6569 


S1 11 0/01 27 


Iddy Yanga 


Kaloleni 


Longido 


PCB 


6570 


S1 11 0/01 28 


Isack Temu 


Kaloleni 


Kigwe 


HGL 


6571 


S1 11 0/01 31 


John Leon 


Kaloleni 


Mara 


EGM 


6572 


S1 11 0/01 33 


John Victor 


Kaloleni 


Karatu 


PCM 


6573 


S1 11 0/01 30 


John Julius Swai 


Kaloleni 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


6574 


S1 11 0/01 34 


Jordan Dedan 


Kaloleni 


Malangali 


HKL 


6575 


S1 11 0/01 36 


Juma Hashim 


Kaloleni 


Musoma 


PGM 


6576 


S1 11 0/01 37 


Kalist Pamfil 


Kaloleni 


Shinyanga 


EGM 


6577 


S1 11 0/01 40 


Kiure Twabasi Mchomvu 


Kaloleni 


Bwiru Boys 


EGM 


6578 


S1 11 0/01 42 


Marcel Z Alphonce 


Kaloleni 


Tarime 


PCM 


6579 


S1 11 0/01 45 


Methusela Robert Mitego 


Kaloleni 


Bagamoyo 


HKL 


6580 


S1 11 0/01 47 


Mohamed Saidi 


Kaloleni 


Mara 


HGE 


6581 


S1 11 0/01 48 


Muhaji Abdi Mohamed 


Kaloleni 


Shinyanga 


EGM 


6582 


S1 11 0/01 49 


Nagunwa Joseph Said 


Kaloleni 


Arusha (day) 


EGM 


6583 


S1 11 0/01 50 


Nesto John Mushi 


Kaloleni 


Uwemba 


HKL 


6584 


S1 11 0/01 51 


Noel Bernard Meney 


Kaloleni 


Changarawe 


HGK 


6585 


S1 11 0/01 55 


Patrick Evarest 


Kaloleni 


Kibiti 


PCM 


6586 


S1 11 0/01 56 


Paulo Sabilo 


Kaloleni 


Mkuu 


PCM 


6587 


S1 11 0/01 57 


Raymond Fidelis Kimati 


Kaloleni 


Bagamoyo 


PCM 


6588 


S1 11 0/01 58 


Raymond Patrice Shirima 


Kaloleni 


Kisimiri 


PCM 


6589 


S1 11 0/01 60 


Sadick Mwanga Luheya 


Kaloleni 


Kibaha 


ECA 


6590 


S1 11 0/01 65 


Samwel Edwin 


Kaloleni 


Lufilyo 


HGL 


6591 


S1 11 0/01 67 


Shaban Swaleh Ibrahim 


Kaloleni 


Karatu 


EGM 


6592 


S1 11 0/01 68 


Simon Mayuni Myagila 


Kaloleni 


Tosamaganga 


PGM 


6593 


S1 11 0/01 71 


Venance Mapuga 


Kaloleni 


Musoma 


PGM 


6594 


S1 11 0/01 72 


Vicent Paul 


Kaloleni 


Karatu 


HGK 


6595 


S1 11 0/01 73 


Winland Crispin Samweli 


Kaloleni 


Lyamungo 


PCB 


6596 


S1 11 0/01 75 


Yeftha Mringo 


Kaloleni 


Lugoba 


PCM 


6597 


S1 11 0/01 77 


Yohana Mathias Nyombi 


Kaloleni 


Irksongo 


HGK 


6598 


S1 11 0/01 78 


Yusuf Azizi 


Kaloleni 


Mara 


HGE 


6599 


S1 022/01 64 


Abdul S Mtamila 


Kambangwa 


Bagamoyo 


EGM 


6600 


S1 022/01 68 


Adon E Mundo 


Kambangwa 


Tambaza (day) 


CBG 


6601 


S1 022/01 81 


Andrew M Stephen 


Kambangwa 


Mbekenyera 


HKL 


6602 


S1 022/01 85 


August J August 


Kambangwa 


Umbwe 


ECA 


6603 


S1 022/01 93 


Bosco C Timotheo 


Kambangwa 


Azania (day) 


ECA 


6604 


S1 022/0202 


Denis C Kilenza 


Kambangwa 


Tambaza (day) 


ECA 


6605 


S 1022/0203 


Denis F Kiula 


Kambangwa 


Tambaza (day) 


PCB 


6606 


S 1022/0204 


Denis H Makala 


Kambangwa 


Sengerema 


PGM 


6607 


S1 022/021 2 


Evance N Josephat 


Kambangwa 


Tunduru 


HGL 


6608 


S1 022/021 6 


Feisal S Mombo 


Kambangwa 


Usagara 


PCM 


6609 


S1 022/0220 


Francis E Luanda 


Kambangwa 


Liwale High 


HKL 


6610 


S1 022/0227 


George I Marwa 


Kambangwa 


Tunduru 


PCM 


6611 


S1 022/0229 


Godfrey P Malindi 


Kambangwa 


Kilangalanga 


PCM 


6612 


S1 022/0230 


Godwin J Ndoro 


Kambangwa 


Kilangalanga 


PCM 


6613 


S 1022/0231 


Haidari B Ndete 


Kambangwa 


Lindi 


EGM 


6614 


S 1022/0238 


Hassan A Kisengeni 


Kambangwa 


Mbeya Inst. 


CIV 


6615 


S1 022/0239 


Hassan M Khalfan 


Kambangwa 


Lindi 


EGM 135 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6616 


S1 022/0246 


Iddi H Malilo 


Kambangwa 


Azania (day) 


PCM 


6617 


S1 022/0253 


Jackson G Kilave 


Kambangwa 


Kigonsera 


PCM 


6618 


S1 022/0258 


John Makoyola 


Kambangwa 


Tunduru 


HGL 


6619 


S 1022/0273 


Mahamud A Suleiman 


Kambangwa 


Tambaza (day) 


PGM 


6620 


S1 022/0276 


Masuka M Manyasi 


Kambangwa 


Kigonsera 


PCM 


6621 


S1 022/0282 


Mohamed A Mohamed 


Kambangwa 


Tambaza (day) 


HGE 


6622 


S 1022/0283 


Mohamed M Iddy 


Kambangwa 


Pugu 


PCM 


6623 


S 1022/0291 


Omary A Mwihava 


Kambangwa 


Mkuu 


EGM 


6624 


S1 022/0294 


Omary M Mwigazi 


Kambangwa 


Tunduru 


PCM 


6625 


S1 022/0298 


Paulo G Matey 


Kambangwa 


Kibasila (day) 


HGE 


6626 


S1 022/0300 


Philibert J Urio 


Kambangwa 


Lugoba 


PCB 


6627 


S 1022/0304 


Rashid M Malipula 


Kambangwa 


Umbwe 


ECA 


6628 


S1 022/031 6 


Said S Makunge 


Kambangwa 


Songea Boys 


EGM 


6629 


S1 022/0320 


Selemani H Hija 


Kambangwa 


Azania (day) 


ECA 


6630 


S1 022/0326 


Sijali A Hussein 


Kambangwa 


Azania (day) 


EGM 


6631 


S1 022/0327 


Stephen R Richard 


Kambangwa 


Kibasila (day) 


EGM 


6632 


S1 022/0329 


Sylvester M Mani 


Kambangwa 


Azania (day) 


ECA 


6633 


S1 022/0334 


Yasini S Maluma 


Kambangwa 


Kwiro 


EGM 


6634 


S1 356/0050 


Baraka John Mabele 


Kamena 


Tabora Boys 


HGL 


6635 


S1 356/0051 


Benard Bilia Bunebune 


Kamena 


Milambo 


HKL 


6636 


S1 356/0063 


Fikiri Amos Shagembe 


Kamena 


Tabora Boys 


HGL 


6637 


S1 356/0066 


Godfrey Charles Masolwa 


Kamena 


Geita 


HGL 


6638 


S1 356/0067 


Ibrahim Hery Joseph 


Kamena 


Engutoto 


HGL 


6639 


S1 356/0068 


Issack Reuben Manyilizu 


Kamena 


Tarime 


PCM 


6640 


S1 356/0074 


Kaji Jeremiah Bukwimba 


Kamena 


Kisimiri 


HKL 


6641 


S1 356/0076 


Leonard Philipo Kabelele 


Kamena 


Moshi 


HGL 


6642 


S1 356/0077 


Leonard Zabron Katemi 


Kamena 


llboru 


HGL 


6643 


S1 356/0078 


Lucas Boniphace Kashololo 


Kamena 


Tarime 


PCM 


6644 


S1 356/0079 


Madalali Mangwi Lukanya 


Kamena 


Geita 


HGL 


6645 


S1 356/0081 


Maisha Marco Lusendamila 


Kamena 


Dareda 


HKL 


6646 


S1 356/0087 


Masumbuko Mathias Maziku 


Kamena 


Kabanga 


HKL 


6647 


S1 356/0089 


Mateso Amos Kuzenza 


Kamena 


Geita 


HGK 


6648 


S1 356/0092 


Moses Maneno Butakila 


Kamena 


Tabora Boys 


HGL 


6649 


S1 356/01 00 


Paschal Deus Galani 


Kamena 


Abed A. Karume 


HGL 


6650 


S1 356/01 06 


Said Kambona Lugaila 


Kamena 


Magufuli 


HGL 


6651 


S1 356/01 07 


Shaban Dominick Wilemelwa 


Kamena 


Magufuli 


HGK 


6652 


S1 356/01 11 


Tegemea Japhet Nkakibona 


Kamena 


Oswald Mang'ombe 


PCB 


6653 


S1 356/01 12 


Tegemeo Julius Lushugembe 


Kamena 


Tarime 


PCB 


6654 


S1 356/01 14 


William Swakala Malekana 


Kamena 


Oswald Mang'ombe 


CBG 


6655 


S1 356/01 16 


Yohana Japhet Lusana 


Kamena 


Tarime 


HKL 


6656 


S1 072/0069 


Andrew Anthony Mmbaga 


Kamene 


Tambaza (day) 


PCB 


6657 


S1 072/0071 


Azizi Salim Olotu 


Kamene 


Tunduru 


HKL 


6658 


S1 072/0083 


Emmanuel Anton Matau 


Kamene 


Sengerema 


PGM 


6659 


S1 072/0089 


George Martin Ngwembe 


Kamene 


Tambaza (day) 


HKL 


6660 


S1 072/0094 


Hussein Abubakary Songambe 


Kamene 


Songea Boys 


HGE 


6661 


S1 072/0095 


Innocent Aminiel Kweka 


Kamene 


Umbwe 


ECA 


6662 


S1 072/01 01 


Joseph Corbinian Komba 


Kamene 


Kibiti 


HGE 


6663 


S1 072/01 05 


Kelvin Alphonce Macha 


Kamene 


Kahororo 


HGE 


6664 


S1 072/01 07 


Lucky Seston Lundalunda 


Kamene 


Azania (day) 


ECA 136 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6665 


S1 072/01 08 


Mahande Hamisi Tuppa 


Kamene 


Milambo 


PCM 


6666 


S1 072/01 10 


Mbele J Mbele 


Kamene 


Mtwara Tech. 


PCM 


6667 


S1 072/01 19 


Phinias Manyamu Mwailwa 


Kamene 


Ndanda 


PCM 


6668 


S1 072/01 20 


Ramadhan Omary Ndwata 


Kamene 


Bagamoyo 


PCM 


6669 


S1 072/01 29 


William M Paul 


Kamene 


Moshi 


PCM 


6670 


S2799/0018 


Damian Issiu Boniphace 


Kamenyanga 


Ulayasi 


PCB 


6671 


S2799/0019 


Daniel Andrea Mghanga 


Kamenyanga 


Nyerere/migoli 


HGK 


6672 


S2799/0020 


Elia Mangwela Omari 


Kamenyanga 


Meatu 


CBG 


6673 


S2799/0023 


Nicodemo Mwankalama Jonas 


Kamenyanga 


Rungwe 


PCB 


6674 


S2799/0024 


Samweli Mkyaru Athuman 


Kamenyanga 


Shinyanga 


EGM 


6675 


S1 400/0029 


Amos Mathias Ndaluhanze 


Kamhanga 


Engutoto 


HKL 


6676 


S1 400/0037 


Daud Andrea Nungula 


Kamhanga 


Binza 


CBG 


6677 


S1 400/0039 


Daud Vicent Pastory 


Kamhanga 


Binza 


CBG 


6678 


S1 400/0054 


Hatari Majaliwa Lucas 


Kamhanga 


Magufuli 


HGK 


6679 


S1 400/0062 


Juma Robert Mrisho 


Kamhanga 


Moshi 


HGL 


6680 


S1 400/0063 


Kazungu Martine Kazungu 


Kamhanga 


Kalangalala 


PCM 


6681 


S1 400/0067 


Mashaka Bernado Petro 


Kamhanga 


Chato 


HGL 


6682 


S21 46/0078 


John Kasanzu 


Kampala 


Kwiro 


CBG 


6683 


S21 46/0085 


Kuzenza C. Jandika 


Kampala 


Moshi Tech. 


PCB 


6684 


S2 146/0088 


Malimi M. Jandika 


Kampala 


Ihungo 


EGM 


6685 


S3060/0040 


Benjamin Clemence 


Kamuli 


Kahororo 


EGM 


6686 


S3060/0041 


Cletus Cleophace 


Kamuli 


Binza 


CBG 


6687 


S3060/0050 


Fadhil Henerick 


Kamuli 


Kahororo 


EGM 


6688 


S31 92/0042 


Festo G Mdalahela 


Kamwene 


Kwiro 


PCM 


6689 


S0885/0006 


John Emmanuel 


Kanadi 


Tarime 


CBG 


6690 


S0885/0008 


Joseph Mboje 


Kanadi 


Musoma 


CBG 


6691 


S0885/0019 


Paul Charles 


Kanadi 


Bihawana 


PCB 


6692 


S31 58/0044 


Ally Katusi 


Kanazi 


Milambo 


KLF 


6693 


S31 58/0071 


Jofrey Rugema 


Kanazi 


Kahororo 


PCB 


6694 


S31 58/0084 


Paschal Deogratias 


Kanazi 


Milambo 


KLF 


6695 


S3 158/0089 


Sajidu Issa 


Kanazi 


Nyakato 


PCM 


6696 


S31 58/0094 


Stephano George 


Kanazi 


Milambo 


KLF 


6697 


S3690/0088 


Abeli Willium 


Kanda 


Rungwe 


CBG 


6698 


S3690/0106 


Damian M. Sanga 


Kanda 


Rungwe 


CBG 


6699 


S3690/0114 


Frances Michael 


Kanda 


Kibiti 


PCB 


6700 


S3690/0126 


Ignas Misala 


Kanda 


Njombe 


PCB 


6701 


S3690/0134 


John Benjamin 


Kanda 


Usevya 


HGL 


6702 


S3690/0151 


Muhando Petro 


Kanda 


Milambo 


CBG 


6703 


S3690/0154 


Nicolaus Sanga 


Kanda 


Kigoma 


HGE 


6704 


S3690/0173 


Shaban Amin 


Kanda 


Sadani 


PCB 


6705 


S3690/0178 


Thomas Kajema 


Kanda 


Rungwe 


HGK 


6706 


S1 841 /0037 


Abel Joseph Mabula 


Kandawe 


Tarime 


PCB 


6707 


S1 841 /0056 


Emmanuel Nundi Pauline 


Kandawe 


Musoma 


PCM 


6708 


S1 841 /0070 


Kalangaliga Makungu 


Kandawe 


Musoma 


CBG 


6709 


S1 841 /01 13 


Nuhi Costantine Katono 


Kandawe 


Ifunda Tech. 


PCB 


6710 


S1841/0121 


PeterWilliam Benjamin 


Kandawe 


Tarime 


PCB 


6711 


S1841/0131 


Shadrack Meshack Jeremiah 


Kandawe 


Ihungo 


PCM 


6712 


S3595/0018 


Dotto Masanja Samson 


Kanegere 


Tarakea 


PCB 


6713 


S3595/0019 


Emmanuel Magise Jackson 


Kanegere 


Ngudu 


CBG 137 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6714 


S3595/0035 


Mateso Bujimu Paul 


Kanegere 


Geita 


EGM 


6715 


S3595/0045 


Samwel Gupiwa Machibya 


Kanegere 


Geita 


EGM 


6716 


S0694/0025 


Edward G Mwakilima 


Kanga 


Maweni 


HGK 


6717 


S0694/0038 


Lenatus J Mwanitega 


Kanga 


Mwakaleli 


HGL 


6718 


S0694/0054 


Vitus W Kihinda 


Kanga 


Lufilyo 


HGL 


6719 


S3042/0058 


Baraka Enock Mashaka 


Kangaye 


Pamba (day) 


PCB 


6720 


S3042/0075 


Frank Lugoye Richard 


Kangaye 


ArushaTechnical. 


ELE 


6721 


S3042/0081 


Israel Kalebu Magesa 


Kangaye 


Lulumba 


PCB 


6722 


S3042/0088 


Jovin Bantazali Leonard 


Kangaye 


Nsumba 


PCM 


6723 


S3042/0111 


William Lesha Sospeter 


Kangaye 


ArushaTechnical. 


LAB 


6724 


S01 16/0004 


Andondile Lakini 


Kantalamba 


Milambo 


PCB 


6725 


S01 16/0006 


Antony Sulula 


Kantalamba 


Moshi 


PCB 


6726 


S01 16/0008 


Bernad Matofali 


Kantalamba 


Songea Boys 


PCB 


6727 


S01 16/0010 


Busalu Dotto 


Kantalamba 


Same 


PCB 


6728 


S01 16/0011 


Charles Kikwala 


Kantalamba 


Kibaha 


CBA 


6729 


S01 16/001 5 


Daniel John 


Kantalamba 


Lyamungo 


EGM 


6730 


S01 16/001 6 


Daso Ndulu 


Kantalamba 


Moshi Tech. 


PCM 


6731 


S01 16/001 7 


Daudi Deus 


Kantalamba 


Tanga Tech. 


PCM 


6732 


S01 16/0021 


Elyuta Tossi 


Kantalamba 


Kibaha 


PCM 


6733 


S01 16/0023 


Emmanuel Samson 


Kantalamba 


Rungwe 


PCB 


6734 


S01 16/0030 


Faraja Masunga 


Kantalamba 


Lyamungo 


PCB 


6735 


S01 16/0035 


Galus Nzyungu 


Kantalamba 


Milambo 


CBG 


6736 


S01 16/0036 


George Kibona 


Kantalamba 


Tukuyu 


EGM 


6737 


S01 16/0037 


Gerrard Kibiki 


Kantalamba 


Lyamungo 


CBG 


6738 


S01 16/0038 


Godfrey Christopher 


Kantalamba 


Mambwe 


PCM 


6739 


S01 16/0039 


Godwin Mwazembe 


Kantalamba 


Kantalamba 


HGK 


6740 


S01 16/0040 


Haji Michael 


Kantalamba 


Nsumba 


PCM 


6741 


S01 16/0041 


Haruna Almas 


Kantalamba 


Moshi 


PCM 


6742 


S01 16/0042 


Hassan Nassibu 


Kantalamba 


Dar. Institute Techn 


ELE 


6743 


S01 16/0045 


Innocent Zenda 


Kantalamba 


Mambwe 


PCM 


6744 


S01 16/0049 


Jeremiah John 


Kantalamba 


llboru 


PCM 


6745 


S01 16/0050 


Jestadi Mwenga 


Kantalamba 


Minaki 


PCB 


6746 


S01 16/0051 


Jiyabo M. Thomas 


Kantalamba 


Same 


PCM 


6747 


S01 16/0056 


Joseph Kanjanja 


Kantalamba 


Mahiwa 


PCB 


6748 


S01 1 6/0053 


Josephat Simtenda 


Kantalamba 


Tosamaganga 


EGM 


6749 


S01 16/0059 


Juma Kheri 


Kantalamba 


Dar. Institute Techn 


MEC 


6750 


S01 16/0061 


Justin John 


Kantalamba 


Ulayasi 


PCB 


6751 


S01 16/0062 


Kabole Januari 


Kantalamba 


Mwakaleli 


HGL 


6752 


S01 16/0063 


Kadelya Kasembe 


Kantalamba 


Lyamungo 


CBA 


6753 


S01 1 6/0064 


Kamarudin Khalid 


Kantalamba 


Lyamungo 


PCB 


6754 


S01 16/0065 


Karim Shamsi 


Kantalamba 


Galanos 


CBA 


6755 


S01 16/0066 


Kulwa Lugwisha 


Kantalamba 


Lyamungo 


CBA 


6756 


S01 16/0067 


Lameck Musa 


Kantalamba 


Mwenge 


EGM 


6757 


S01 16/0068 


Lazaro Robert 


Kantalamba 


Galanos 


CBA 


6758 


S01 16/0072 


Lugema Hamis 


Kantalamba 


Lyamungo 


CBA 


6759 


S01 16/0074 


Mabula Nilla 


Kantalamba 


llboru 


PCB 


6760 


S01 16/0076 


Malase Kasasali 


Kantalamba 


Kwiro 


PCB 


6761 


S01 16/0077 


Mambepo Msita 


Kantalamba 


Kazima (day) 


HGL 


6762 


S01 16/0079 


Mandela S Kamwela 


Kantalamba 


Galanos 


CBA 138 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6763 


S01 16/0080 


Martin Kigosi 


Kantalamba 


Bihawana 


CBG 


6764 


S01 16/0081 


Masuha Madale 


Kantalamba 


Oswald Mang'ombe 


PCM 


6765 


S01 16/0082 


Maulidi Mbesi 


Kantalamba 


Sadani 


PCB 


6766 


S01 16/0086 


Moshi Kashindye 


Kantalamba 


Kibaha 


CBA 


6767 


S01 16/0088 


Musa Abdallah 


Kantalamba 


Kibaha 


PCB 


6768 


S01 16/0089 


Ndayanze Laurence 


Kantalamba 


Tanga Tech. 


PCB 


6769 


S01 16/0090 


Ngwikunji Saganda 


Kantalamba 


Tabora Boys 


PCB 


6770 


S01 16/0091 


Njuka Myete 


Kantalamba 


Lyamungo 


CBA 


6771 


S01 16/0092 


Oscar Mbembela 


Kantalamba 


Galanos 


CBA 


6772 


S01 16/0094 


Paul Pascal 


Kantalamba 


llongero 


PCM 


6773 


S01 16/0097 


Richard Justine 


Kantalamba 


Galanos 


CBA 


6774 


S01 16/0098 


Sang'udi Nkulumu 


Kantalamba 


Mkuu 


PCM 


6775 


S01 16/01 02 


Simon Emmanuel 


Kantalamba 


Ihungo 


PCB 


6776 


S01 16/01 08 


Tedson Lucas 


Kantalamba 


Lyamungo 


CBA 


6777 


S01 16/01 10 


Timoth Ndulu 


Kantalamba 


Mpwapwa 


PCM 


6778 


S01 16/01 14 


Tyson Gasper 


Kantalamba 


Kongwa 


PCB 


6779 


S01 16/01 17 


Zengo Gumalija 


Kantalamba 


Same 


PCB 


6780 


S381 9/0073 


Eliya Stephano Nyamweru 


Kanyamahela 


Milambo 


PCB 


6781 


S381 9/0088 


Jiles Mashinga Nduwago 


Kanyamahela 


Kigoma 


HGL 


6782 


S381 9/0091 


Kelvin Joseph Philbert 


Kanyamahela 


Milambo 


PCB 


6783 


S381 9/0092 


Michael Melchiory Kasase 


Kanyamahela 


Milambo 


PCM 


6784 


S2592/0043 


Thobias Shinjigwake 


Kanyelele 


Rutabo 


HGL 


6785 


S41 18/0055 


Abeid Almas 


Kanyenye 


Mwenge 


PCM 


6786 


S41 18/0060 


Barnabas Kapaya 


Kanyenye 


Bihawana 


PCB 


6787 


S41 18/0093 


Mageta John 


Kanyenye 


Kazima 


HGE 


6788 


S41 18/0096 


Mbwanji James 


Kanyenye 


Nsumba 


PCM 


6789 


S41 18/01 03 


Nsajigwa Ahazi 


Kanyenye 


Sengerema 


PCB 


6790 


S1 569/0059 


Evodius Petro 


Kanyeranyere 


Kahororo 


PCM 


6791 


S1 569/0074 


Tatianus Adrian 


Kanyeranyere 


Nyakato 


PCM 


6792 


S 1569/0076 


Venus Mtabihirwa 


Kanyeranyere 


Rutabo 


HGL 


6793 


S0473/0033 


Alen Audax 


Kanyigo 


Ihungo 


HGE 


6794 


S0473/0034 


Alex Rugemeleza 


Kanyigo 


Lugoba 


HGL 


6795 


S0473/0035 


Alichard Alexander 


Kanyigo 


Kahororo 


PCM 


6796 


S0473/0038 


Auson Ikate 


Kanyigo 


Kigwe 


HGK 


6797 


S0473/0039 


Betson K Katarahya 


Kanyigo 


Same 


HGK 


6798 


S0473/0040 


Biatus Maguru 


Kanyigo 


Ihungo 


PCM 


6799 


S0473/0041 


Charles Odassy 


Kanyigo 


Kongwa 


HGL 


6800 


S0473/0042 


Chrispin Christian 


Kanyigo 


Chato 


HGL 


6801 


S0473/0043 


Danford Dedan 


Kanyigo 


Kahororo 


PCB 


6802 


S0473/0044 


Datius Alex 


Kanyigo 


Tarime 


PCB 


6803 


S0473/0045 


Daud Venance 


Kanyigo 


Ihungo 


HGE 


6804 


S0473/0047 


Edmund Jupter 


Kanyigo 


Mara 


EGM 


6805 


S0473/0049 


Emmanuel Thomas 


Kanyigo 


Kahororo 


PCB 


6806 


S0473/0050 


Erick Rwiza 


Kanyigo 


Kigoma 


HGE 


6807 


S0473/0051 


Evidence Byashalira 


Kanyigo 


Milambo 


CBG 


6808 


S0473/0052 


Fidel Kakangakuwa 


Kanyigo 


Nyakato 


PCM 


6809 


S0473/0053 


Frank Paul 


Kanyigo 


Kagango 


HGL 


6810 


S0473/0054 


Fredson Deus 


Kanyigo 


Ihungo 


HGE 


6811 


S0473/0055 


Geofrey Rwegoshora 


Kanyigo 


Ihungo 


HGE 139 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6812 


S0473/0057 


Horace Barthromew 


Kanyigo 


Ihungo 


HGE 


6813 


S0473/0056 


Humphrey Winstone 


Kanyigo 


Ngudu 


CBG 


6814 


S0473/0058 


Innocent Christopher 


Kanyigo 


Mwenge 


CBG 


6815 


S0473/0059 


Innocent Mgoba 


Kanyigo 


Nyakato 


PGM 


6816 


S0473/0060 


James Rwegoshora 


Kanyigo 


Kigoma 


HGK 


6817 


S0473/0061 


Japhace Japhet 


Kanyigo 


llongero 


PCM 


6818 


S0473/0062 


Japhet Joseph 


Kanyigo 


Uwemba 


HGL 


6819 


S0473/0063 


Japhet Mwombeki 


Kanyigo 


Milambo 


HGE 


6820 


S0473/0064 


Jasman Hansbert 


Kanyigo 


Njombe 


PCB 


6821 


S0473/0065 


Jevitus Justinian 


Kanyigo 


Kabanga 


CBG 


6822 


S0473/0066 


Johannes Kagaruki 


Kanyigo 


Geita 


EGM 


6823 


S0473/0067 


Joseph Stanslaus 


Kanyigo 


Mkuu 


HGL 


6824 


S0473/0068 


Justine Edson 


Kanyigo 


Kahororo 


PCB 


6825 


S0473/0069 


Locher Lukambaiga 


Kanyigo 


Nyakato 


PCM 


6826 


S0473/0070 


Lubert R Julius 


Kanyigo 


Kahororo 


PCM 


6827 


S0473/0071 


Mandela Scalion 


Kanyigo 


Nyakato 


PCM 


6828 


S0473/0072 


Mwombeki Wilson 


Kanyigo 


Ihungo 


HGE 


6829 


S0473/0073 


Nereus Chrian 


Kanyigo 


Ihungo 


HGE 


6830 


S0473/0074 


Nibhanibha Gendero 


Kanyigo 


Njombe 


PCB 


6831 


S0473/0075 


Nickson Baguma 


Kanyigo 


Nyakato 


PGM 


6832 


S0473/0076 


Nickson Johansen 


Kanyigo 


Nyerere/migoli 


HGL 


6833 


S0473/0077 


Remigius Kahamba 


Kanyigo 


Ihungo 


CBG 


6834 


S0473/0078 


Sadock Clement 


Kanyigo 


Karatu 


PCB 


6835 


S0473/0079 


Samuel Wilson 


Kanyigo 


Tabora Boys 


PCB 


6836 


S0473/0080 


Vicent Thomas 


Kanyigo 


Kahororo 


PCB 


6837 


S0473/0081 


Victor Erasto 


Kanyigo 


Ngudu 


HGL 


6838 


S1 940/001 4 


Augustino Kamsini 


Kapalala 


lleje 


HGK 


6839 


S4089/0028 


Maneno Joackim 


Kapilula 


Kaliua 


CBG 


6840 


S381 6/0025 


Adam Job 


Kapugi 


Usevya 


HGL 


6841 


S381 6/0031 


Bashiri Jeremiah 


Kapugi 


Matema Beach 


HGL 


6842 


S381 6/0033 


Chance Robert 


Kapugi 


Ulayasi 


HGK 


6843 


S381 6/0040 


Fred Martin 


Kapugi 


Sadani 


CBG 


6844 


S381 6/0058 


Noel Nelson 


Kapugi 


Njombe 


PCB 


6845 


S0387/0028 


Aganyila Ntimba 


Karagwe 


Karatu 


CBA 


6846 


S0387/0029 


Ahulira Tito 


Karagwe 


Runzewe 


HGL 


6847 


S0387/0030 


Alex A Katagira 


Karagwe 


Lyamungo 


HGL 


6848 


S0387/0031 


Amimu Abdul 


Karagwe 


Nyakahura 


HGK 


6849 


S0387/0033 


Baraka Bwenge 


Karagwe 


Kigoma 


HGL 


6850 


S0387/0035 


Biashara Johnbosco 


Karagwe 


ArushaTechnical. 


AUT. 


6851 


S0387/0036 


Boniface Blandes 


Karagwe 


Kongwa 


HGL 


6852 


S0387/0037 


Credo Bilaro 


Karagwe 


Karatu 


CBA 


6853 


S0387/0038 


Edison Bwenge 


Karagwe 


Kibiti 


CBA 


6854 


S0387/0039 


Elius Mukalaza 


Karagwe 


Runzewe 


HGL 


6855 


S0387/0040 


Erick Fulgence 


Karagwe 


Kishoju 


EGM 


6856 


S0387/0041 


Evelius Kahwa 


Karagwe 


Mbeya Inst. 


LAB 


6857 


S0387/0042 


Evereth Venant 


Karagwe 


Kalangalala 


HGL 


6858 


S0387/0043 


Fabian Goodluck 


Karagwe 


Kahororo 


HGE 


6859 


S0387/0044 


Faudhi Msafiri 


Karagwe 


Dar. Institute Techn 


TEL 


6860 


S0387/0045 


Felix Fredinand 


Karagwe 


llongero 


PCM 140 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6861 


S0387/0047 


Frank Jumbe 


Karagwe 


Kagango 


HGL 


6862 


S0387/0048 


Getrudis George 


Karagwe 


Dar. Institute Techn 


MEC 


6863 


S0387/0053 


Herman Gordian 


Karagwe 


Mbeya Inst. 


CPT 


6864 


S0387/0054 


Hussen Abbakari 


Karagwe 


Moshi 


HGL 


6865 


S0387/0055 


Ignatus Gration 


Karagwe 


Mbeya Inst. 


CPT 


6866 


S0387/0056 


Jafari Hussein 


Karagwe 


Mbeya Inst. 


CPT 


6867 


S0387/0057 


Jarilu Abbakari 


Karagwe 


Galanos 


CBA 


6868 


S0387/0058 


Jetheri Ntimba 


Karagwe 


Lyamungo 


CBA 


6869 


S0387/0059 


John Festo 


Karagwe 


Kahororo 


HGE 


6870 


S0387/0060 


Joseph Julias 


Karagwe 


Karatu 


CBA 


6871 


S0387/0062 


Kevin Zilimu 


Karagwe 


Mbeya Inst. 


CPT 


6872 


S0387/0064 


Lameck Method 


Karagwe 


Rutabo 


HGL 


6873 


S0387/0068 


Nyamhanga Chacha 


Karagwe 


Galanos 


CBA 


6874 


S0387/0070 


Paul Bartholomew 


Karagwe 


ArushaTechnical. 


AUT. 


6875 


S0387/0071 


Philbert Sunday 


Karagwe 


Nyakahura 


HGK 


6876 


S0387/0072 


Pius Kalisa 


Karagwe 


Lyamungo 


CBA 


6877 


S0387/0073 


Revocatus Nestory 


Karagwe 


Rutabo 


HGL 


6878 


S0387/0074 


Silvester Mashimi 


Karagwe 


Engutoto 


HGL 


6879 


S2708/0028 


Jovinus Lughafunya Julius 


Karamagi 


Umbwe 


HGL 


6880 


S3693/0075 


Aurelian John Orotha 


Karanga 


Lugoba 


HGL 


6881 


S3693/0078 


Clarence Michael Massawe 


Karanga 


Mwakaleli 


HGL 


6882 


S3693/0081 


Daniel Yona Mwakibete 


Karanga 


Usagara 


PCB 


6883 


S3693/0084 


Deodati Felex Kilawe 


Karanga 


Moshi 


PCM 


6884 


S3693/0085 


Dickson Evarist Mgawe 


Karanga 


Tarime 


CBG 


6885 


S3693/0095 


Godfrey Geofrey Mwacha 


Karanga 


Tosamaganga 


EGM 


6886 


S3693/0098 


Hilary Leonard Onesmo 


Karanga 


Moshi Tech. 


PCM 


6887 


S3693/0099 


Ibrahim Julius Makundi 


Karanga 


Tosamaganga 


PCB 


6888 


S3693/0102 


Isdory Peter Chuwa 


Karanga 


Tosamaganga 


PCB 


6889 


S3693/0106 


Jamali Bashiri Siru 


Karanga 


Ifunda Tech. 


PCM 


6890 


S3693/0109 


Joel Lazaro Msolo 


Karanga 


Bagamoyo 


PCM 


6891 


S3693/01 1 1 


Josephat John Ndiru 


Karanga 


Lyamungo 


CBG 


6892 


S3693/0113 


Kaleb Josephat Mutta 


Karanga 


Ulayasi 


PCB 


6893 


S3693/0116 


Life Daudi Mabula 


Karanga 


Bagamoyo 


PCM 


6894 


S3693/0118 


Lodrigas Christopher Kiria 


Karanga 


Moshi 


PCB 


6895 


S3693/0128 


Paschal Thomas Mallya 


Karanga 


Tukuyu 


EGM 


6896 


S3693/0133 


Pius Raphael Mwacha 


Karanga 


Mkuu 


PCB 


6897 


S3693/0142 


Reginald Paul Assenga 


Karanga 


Pugu 


PCM 


6898 


S3693/0144 


Revocatus Francis Mallya 


Karanga 


Muheza 


PCB 


6899 


S3693/0148 


Rogers Simon Gerson 


Karanga 


Galanos 


PCM 


6900 


S3693/0152 


Shaban Ally Isack 


Karanga 


Njombe 


HGL 


6901 


S3693/0155 


Stephano Joseph Chuwa 


Karanga 


Musoma 


CBG 


6902 


S0701/0081 


Adam Amiri 


Karangai 


Karatu 


HGL 


6903 


S0701/0083 


Alex Vicent 


Karangai 


Mwenge 


CBG 


6904 


S0701/0087 


Anael Elia 


Karangai 


Mpwapwa 


HKL 


6905 


S0701/0093 


Charles Stanford 


Karangai 


Matema Beach 


HGL 


6906 


S0701/0095 


Ebenezeri Kitomary 


Karangai 


Irksongo 


HGL 


6907 


S0701/0103 


Fred Mathayo 


Karangai 


Karatu 


HGL 


6908 


S0701/0104 


Fred Saing'orie 


Karangai 


Karatu 


PCM 


6909 


S0701/0111 


Hamphrey Obed 


Karangai 


Karatu 


PCM 141 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6910 


S0701/0114 


Joel Kanael 


Karangai 


Kifaru 


HGE 


6911 


S0701/0115 


Joel Lobilo 


Karangai 


Kilosa 


HKL 


6912 


S0701/0118 


Keneth E. Kaaya 


Karangai 


Sengerema 


HGE 


6913 


S0701/0122 


Nelson J. Jambwa 


Karangai 


Ngudu 


CBG 


6914 


S0701/0129 


Revocutus John 


Karangai 


Karatu 


HGK 


6915 


S0701/0131 


Silas Mollel 


Karangai 


Vudoi 


HGL 


6916 


S0701/0133 


Solomon Elias 


Karangai 


Mara 


HGE 


6917 


S0701/0134 


Tikwael Zakayo 


Karangai 


Malangali 


HGL 


6918 


S0701/0135 


Vitalis Afitwa 


Karangai 


Ganako 


HGL 


6919 


S0701/0137 


Yohana Damas 


Karangai 


Moshi Tech. 


PCM 


6920 


S2385/0018 


Emmanuel Msafiri 


Karema 


Milambo 


HGE 


6921 


S2385/0019 


France Mtei 


Karema 


Matai 


HKL 


6922 


S2385/0027 


Khadji Edson 


Karema 


Kantalamba 


HKL 


6923 


S3530/0115 


Nasibu Ally 


Kariakoo 


Kaliua 


PCM 


6924 


S3530/0121 


Petro Faustine 


Kariakoo 


Bariadi 


PGM 


6925 


S3530/0132 


Shabani Iddy 


Kariakoo 


Kaliua 


CBG 


6926 


S1 402/0046 


Baracka Meshack Amos 


Kasamwa 


Nyakato 


CBG 


6927 


S1 402/0060 


Emmanuel Bulabo Ng'hwaya 


Kasamwa 


Nyakato 


PCM 


6928 


S1 402/0067 


Festo Wilbert Nickson 


Kasamwa 


Geita 


HGE 


6929 


S1 402/0071 


George Nestory Malosha 


Kasamwa 


Meatu 


CBG 


6930 


S1 402/0075 


Japheth Shindika Ndaki 


Kasamwa 


Same 


HGK 


6931 


S1 402/0076 


John Isack Mafulahya 


Kasamwa 


Magu 


PCB 


6932 


S1 402/01 01 


Nkandilwa Mabula Jirabi 


Kasamwa 


Tarime 


CBG 


6933 


S1 402/01 03 


Ombeni Nfumbo Tiluganilwa 


Kasamwa 


Abed A. Karume 


CBG 


6934 


S1 402/01 07 


Richard Twajo Maige 


Kasamwa 


Nyakato 


PCM 


6935 


S1 402/01 08 


Robert Juma Buchanga 


Kasamwa 


Bagamoyo 


PCB 


6936 


S1 402/01 11 


Stephano Mwinamila Mhoja 


Kasamwa 


Milambo 


PCB 


6937 


S1 402/01 12 


Thomas Makeja Nyenzeku 


Kasamwa 


Ihungo 


CBG 


6938 


S1 405/0025 


Ashery Jonathan 


Kasanda 


Malagarasi 


HKL 


6939 


S1 405/0056 


Subira Josephat 


Kasanda 


Kigoma 


HGK 


6940 


S1 405/0060 


Yunus Mstafa 


Kasanda 


Mwenge 


CBG 


6941 


S31 47/0054 


Adili Astrid Masehe 


Kasanga 


Tarime 


PCB 


6942 


S31 47/0057 


Aizeck George Shigela 


Kasanga 


Njombe 


PCB 


6943 


S31 47/0075 


Hekima Gaudence Kinyamago 


Kasanga 


Rungwe 


PCB 


6944 


S1 525/0060 


Baramu Phares Chuchuka 


Kasange 


Sengerema 


PCM 


6945 


S1 525/0065 


Edbili Sylivester Gwiyama 


Kasange 


Ihungo 


PCB 


6946 


S1 525/0081 


Kahinda Philberth Bizeze 


Kasange 


Malagarasi 


PCM 


6947 


S1 525/0085 


Martin Nsuhuje Ntahindula 


Kasange 


Mwenge 


CBG 


6948 


S1 136/0065 


Ezra Elias Mbiliti 


Kasangezi 


Mwenge 


PCB 


6949 


S1 136/0068 


Frank Damiano Benedicto 


Kasangezi 


Bwiru Boys 


PCB 


6950 


S1 136/0071 


Hamimu Pastory Ntibahezwa 


Kasangezi 


Sengerema 


PCB 


6951 


S1 136/0084 


Method Filbert Nkuyeko 


Kasangezi 


Sengerema 


PCB 


6952 


S1 136/0087 


Mzamiru Japhari Sambi 


Kasangezi 


Magu 


PCB 


6953 


S1 136/0089 


Nusura Seleman Fanji 


Kasangezi 


Ndanda 


CBG 


6954 


S1 136/0093 


Paschal Clement Fwendegele 


Kasangezi 


Sengerema 


CBG 


6955 


S2634/0049 


Omar Abdala Saidi 


Kaselya 


Kiwanja 


HGK 


6956 


S2634/0051 


Paulo Mwamba Zebedayo 


Kaselya 


Kiwanja 


HGK 


6957 


S2634/0053 


Said Mpanda Saidi 


Kaselya 


Nyakato 


PGM 


6958 


S1 750/001 9 


Abel Mihayo Fidel 


Kaseme 


Musoma 


CBG 142 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6959 


S1 750/0020 


Ayubu Mahili Malele 


Kaseme 


Kalangalala 


PCB 


6960 


S1 750/0024 


Dioniz Muhewa Martine 


Kaseme 


Mara 


HGK 


6961 


S 1750/0046 


Michael Mbatilo Joseph 


Kaseme 


Kabanga 


CBG 


6962 


S1 750/0064 


Semeni Mpyagu Renatus 


Kaseme 


Kigoma 


HGL 


6963 


S3250/0010 


Gureni Nzinyangwa Mapande 


Kasempombe 


Ulayasi 


HGK 


6964 


S3250/0015 


Juma Sefu Arufani 


Kasempombe 


llula 


HGK 


6965 


S3250/0016 


Msafiri Filemoni Ally 


Kasempombe 


Usagara 


CBG 


6966 


S3250/0018 


Ombeni Solomon Mkumbwa 


Kasempombe 


Usagara 


CBG 


6967 


S3250/0020 


Ramadhani Bakari Saidi 


Kasempombe 


Mkuu 


CBG 


6968 


S3274/0052 


Alex Nkwabi 


Kashai 


Nyakato 


HKL 


6969 


S3274/0054 


Amos Felix 


Kashai 


Kahororo 


EGM 


6970 


S3274/0055 


Anatori Andrea 


Kashai 


Ihungo 


PCM 


6971 


S3274/0059 


Avin Peter 


Kashai 


Sengerema 


PCM 


6972 


S3274/0064 


Deogratias Geofrey 


Kashai 


Nsumba 


PGM 


6973 


S3274/0065 


Didas Constantine 


Kashai 


Ngudu 


HGL 


6974 


S3274/0066 


Egbert Mubito 


Kashai 


Lukole 


HKL 


6975 


S3274/0075 


Fortunatus Frugensi 


Kashai 


Mwenge 


EGM 


6976 


S3274/0078 


George Deogratias 


Kashai 


Nsumba 


PCM 


6977 


S3274/0084 


Justus Bakuza 


Kashai 


Ihungo 


PCM 


6978 


S3274/0086 


Kelvin Thomas 


Kashai 


Nyakato 


PCM 


6979 


S3274/0090 


Octavian Mbelwa Felix 


Kashai 


Biharamulo 


EGM 


6980 


S3274/0097 


Vaison France 


Kashai 


Ihungo 


PCB 


6981 


S3274/0100 


Zacharia Onesphory 


Kashai 


Kishoju 


HGL 


6982 


S326 1/0047 


Frolian Barthazar 


Kasharunga 


Milambo 


PGM 


6983 


S3261/0081 


Shukran Jacob 


Kasharunga 


Geita 


HGK 


6984 


S3927/0055 


Emmanuel Alturo Laulent 


Kashaulili 


Mambwe 


PCM 


6985 


S3927/0066 


Jackson Japhet Mssawa 


Kashaulili 


Tosamaganga 


PGM 


6986 


S3927/0088 


Thadeo Maulidi Issa 


Kashaulili 


Bwiru Boys 


PCB 


6987 


S3927/0089 


Thomas Edingtone Gowele 


Kashaulili 


J.k. Nyerere 


HGK 


6988 


S3295/0035 


Linus Mwemezi 


Kashenye 


Nsumba 


HGK 


6989 


S3295/0041 


Tito Baziwe 


Kashenye 


Malagarasi 


CBG 


6990 


S2531/0087 


Titus John 


Kashishi 


Musoma 


PGM 


6991 


S3689/0022 


Pascal Gabriel Buganga 


Kashoza 


Sengerema 


HKL 


6992 


S3689/0023 


Sabanus Beatus Titus 


Kashoza 


Mkuu 


HGE 


6993 


S0406/0084 


Alfalis Mickidadi 


Kashozi 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


6994 


S0406/0087 


Amri Issack 


Kashozi 


Kahororo 


PCB 


6995 


S0406/0088 


Anania Audax 


Kashozi 


Kahororo 


PCM 


6996 


S0406/0095 


Bilali Twaha 


Kashozi 


Kahororo 


PCB 


6997 


S0406/0103 


Datius Deogratias 


Kashozi 


Ndanda 


PCM 


6998 


S0406/0113 


Eliud Philimon 


Kashozi 


Kibiti 


PCB 


6999 


S0406/0120 


Felix Rwegasila 


Kashozi 


Bagamoyo 


PCM 


7000 


S0406/0123 


Franco Faustine 


Kashozi 


ArushaTechnical. 


CIV 


7001 


S0406/0124 


Frolence Frank 


Kashozi 


Kagango 


HGL 


7002 


S0406/0142 


Lukuman Habibu 


Kashozi 


Kishoju 


HKL 


7003 


S0406/0149 


Mumin Ahmed 


Kashozi 


Ihungo 


PCB 


7004 


S0406/0150 


Mustafa Rashidi 


Kashozi 


Kishoju 


HGL 


7005 


S0406/0154 


Pius Clavery 


Kashozi 


Mwenge 


PCB 


7006 


S0406/0171 


Valence Rutaihwa 


Kashozi 


Ihungo 


PCB 


7007 


S3783/0032 


Fred Paulo 


Kasimba 


Ifunda Tech. 


CBG 143 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7008 


S3783/0044 


Paulo Shaban Omary 


Kasimba 


Lukole 


HGE 


7009 


S3700/0230 


Lucas Raphael Nkungugu 


Kasingirima 


Bihawana 


PCB 


7010 


S3700/0244 


Mkwiye Emanueli Kassa 


Kasingirima 


Milambo 


PCM 


7011 


S01 17/0001 


Boniface M Mwanja 


Kasita Sem. 


Kibiti 


PCB 


7012 


S01 17/0002 


Celcius L Mloti 


Kasita Sem. 


Kwiro 


CBG 


7013 


S01 17/0003 


Chrispin J Kisala 


Kasita Sem. 


Kilosa 


HGK 


7014 


S01 17/0004 


Denis I Nduye 


Kasita Sem. 


Iwawa 


HGL 


7015 


S01 17/0005 


Edgar C Ngajimala 


Kasita Sem. 


Kwiro 


CBG 


7016 


S01 17/0006 


Elias E Kagaigai 


Kasita Sem. 


Tabora Boys 


PCB 


7017 


S01 17/0007 


Elton E Libongi 


Kasita Sem. 


Mzumbe 


HGL 


7018 


S01 1 7/0008 


Evodius T Lihiru 


Kasita Sem. 


Mzumbe 


HGL 


7019 


S01 17/0009 


Filoteus C. Chengula 


Kasita Sem. 


Kyela 


HGL 


7020 


S01 17/0010 


Fulgence F Makayula 


Kasita Sem. 


Mzumbe 


HGL 


7021 


S01 17/0011 


Geofrey K Mamboleo 


Kasita Sem. 


Galanos 


EGM 


7022 


S01 17/001 2 


Geofrey S Kazikulima 


Kasita Sem. 


Lulumba 


PCB 


7023 


S01 17/001 3 


Gerald Isaya Mwajinga 


Kasita Sem. 


Iwalanje 


HGL 


7024 


S01 17/001 4 


Godfrey Christian Komba 


Kasita Sem. 


Ndanda 


EGM 


7025 


S01 17/001 5 


Goodluck V. Mikupi 


Kasita Sem. 


Bagamoyo 


EGM 


7026 


S01 17/001 6 


Henrick P.g Ndyambi 


Kasita Sem. 


Uwemba 


HGL 


7027 


S01 17/001 7 


Heri F Wagi 


Kasita Sem. 


Galanos 


EGM 


7028 


S01 17/001 8 


Honest G Mpota 


Kasita Sem. 


Kibiti 


HGE 


7029 


S01 17/001 9 


Japhet D. Bitariho 


Kasita Sem. 


Galanos 


HGE 


7030 


S01 17/0020 


John A Nyaluchi 


Kasita Sem. 


Mzumbe 


HGL 


7031 


S01 17/0021 


John J Mtitigi 


Kasita Sem. 


Mzumbe 


HGL 


7032 


S01 17/0022 


Johnson D Mawala 


Kasita Sem. 


Tosamaganga 


EGM 


7033 


S01 17/0023 


Josephat Laurent Zimamoto 


Kasita Sem. 


Galanos 


EGM 


7034 


S01 17/0024 


Kanisius B Senti 


Kasita Sem. 


Kyela 


HGL 


7035 


S01 17/0025 


Kelvin G Chombo 


Kasita Sem. 


Meatu 


CBG 


7036 


S01 17/0026 


Leonard R Katunzi 


Kasita Sem. 


Mzumbe 


HGL 


7037 


S01 17/0028 


Magnus M Ngalawaga 


Kasita Sem. 


Tabora Boys 


PCB 


7038 


S01 17/0029 


Manfred R Mkopa 


Kasita Sem. 


Kilosa 


HKL 


7039 


S01 1 7/0030 


Michael J Chami 


Kasita Sem. 


Iwalanje 


HGL 


7040 


S01 17/0031 


Mikadus R Kidege 


Kasita Sem. 


Galanos 


EGM 


7041 


S01 17/0032 


Modestus F Kofia 


Kasita Sem. 


Iwawa 


HGL 


7042 


S01 1 7/0033 


Nelson N Huruki 


Kasita Sem. 


Milambo 


HGE 


7043 


S01 17/0034 


Nicholaus S Mgina 


Kasita Sem. 


Kwiro 


PCM 


7044 


S01 17/0035 


Raymond A Kwanja 


Kasita Sem. 


Tabora Boys 


PCB 


7045 


S01 17/0036 


Remigius P Uisso 


Kasita Sem. 


Bagamoyo 


HGE 


7046 


S01 17/0037 


Roldigence J Mhaku 


Kasita Sem. 


Kibaha 


PCB 


7047 


S01 17/0038 


Romani A Mpambalupi 


Kasita Sem. 


Galanos 


HGE 


7048 


S01 17/0039 


Stephani D Kapungu 


Kasita Sem. 


Kibaha 


PCB 


7049 


S01 17/0040 


Thomas E Ndeule 


Kasita Sem. 


Galanos 


EGM 


7050 


S01 17/0041 


Timothy A Mpwage 


Kasita Sem. 


Galanos 


EGM 


7051 


S01 17/0042 


Wilfred M Sambua 


Kasita Sem. 


Tosamaganga 


EGM 


7052 


S2995/0035 


Jackson Katemi 


Kasoli 


Magufuli 


HGL 


7053 


S2995/0036 


John Bahati 


Kasoli 


Itigi 


HGL 


7054 


S2995/0051 


Nyangoba Mtoni 


Kasoli 


Tarime 


PCM 


7055 


S2995/0056 


Salala Masalu 


Kasoli 


Shinyanga 


EGM 


7056 


S2590/0029 


Claudy Busungu Thomas 


Kasololo 


Binza 


CBG 144 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7057 


S2590/0033 


Ernest Bulabo John 


Kasololo 


Shinyanga 


PCB 


7058 


S2590/0035 


Herman Bundala Rajab 


Kasololo 


lyunga 


PCB 


7059 


S2590/0038 


Kaji Kaji James 


Kasololo 


Runzewe 


HGL 


7060 


S2590/0041 


Lushinge Dismas James 


Kasololo 


Ifunda Tech. 


PCB 


7061 


S0925/0102 


Danson Sadick 


Kasoma 


Tarime 


PCM 


7062 


S0925/0109 


Ephrahim Maneke 


Kasoma 


Ihungo 


HGE 


7063 


S0925/0117 


Henrico Mbaya 


Kasoma 


Karatu 


HGE 


7064 


S0925/0129 


Joshua E Magige 


Kasoma 


Lyamungo 


CBG 


7065 


S0925/0152 


Maregesi Richard 


Kasoma 


Nyerere (mwanga) 


HGK 


7066 


S0925/0153 


Marwa M Itinde 


Kasoma 


Ihungo 


EGM 


7067 


S0925/0170 


Mkama Mugeta 


Kasoma 


Lyamungo 


EGM 


7068 


S0925/0175 


Mutani Justine 


Kasoma 


Kalangalala 


PCB 


7069 


S0925/0183 


Nyabuzoki Adamu 


Kasoma 


Kishoju 


EGM 


7070 


S0925/0196 


Ruhumbika Jumanne 


Kasoma 


Same 


CBG 


7071 


S0560/0110 


Amon Damiano 


Kasulu 


Ihungo 


PCB 


7072 


S0560/0130 


Daud Gabo 


Kasulu 


Kilosa 


HGK 


7073 


S0560/0153 


Ignas R. Kahigi 


Kasulu 


Malagarasi 


CBG 


7074 


S0560/0158 


Izidori W. Kipipi 


Kasulu 


Malagarasi 


HKL 


7075 


S0560/0169 


Leonidas Andrew 


Kasulu 


Kagango 


HGK 


7076 


S0560/0170 


Liberatus Bugeraha 


Kasulu 


llboru 


HGL 


7077 


S0560/0171 


Marco Jovenary 


Kasulu 


Kaliua 


PCB 


7078 


S0560/0179 


Nathan Daniel 


Kasulu 


Shinyanga 


PCM 


7079 


S0560/0183 


Norbert Sezari 


Kasulu 


Malagarasi 


PCM 


7080 


S0560/0186 


Oscar Wilson 


Kasulu 


Msamala 


PCM 


7081 


S0560/0204 


Yoshua Jackson 


Kasulu 


Malagarasi 


PCM 


7082 


S0560/0205 


Zabron P. Leluko 


Kasulu 


Bagamoyo 


PCB 


7083 


S2209/0051 


Madila Gingili Lutonja 


Kasungamile 


Mwanza (day) 


HGK 


7084 


S4001/0015 


Albert Msengezi 


Katazi 


Bagamoyo 


CBG 


7085 


S4001/0019 


Ayubu Yamba 


Katazi 


Matai 


HGK 


7086 


S4001/0026 


Erasmo Haule 


Katazi 


Songea Boys 


EGM 


7087 


S4001/0027 


Frank Costantino 


Katazi 


Geita 


EGM 


7088 


S4001/0028 


Frank Thadeo 


Katazi 


Rungwe 


CBG 


7089 


S4001/0040 


James Mbalamwezi 


Katazi 


Rungwe 


CBG 


7090 


S4001/0042 


January Daud 


Katazi 


Sumbawanga 


HGL 


7091 


S4001/0062 


Vitus Chuma 


Katazi 


Kantalamba 


HGK 


7092 


S4001/0063 


Vitus Kasaila 


Katazi 


Rungwe 


CBG 


7093 


S1 232/0029 


Aniceth Kailya 


Kate 


Kigonsera 


CBG 


7094 


S 1232/0032 


Boniface Mwanakulya 


Kate 


Kigoma 


HGE 


7095 


S 1232/0042 


Ernest Kisuli 


Kate 


Rungwe 


CBG 


7096 


S 1232/0049 


Giles Mwanakatwe 


Kate 


Rungwe 


EGM 


7097 


S1 703/0029 


Joseph Manyama 


Katende 


Sengerema 


PCM 


7098 


S1 703/0044 


Michael Steven 


Katende 


Ganako 


HGL 


7099 


S1 703/0047 


Nassoro Nuru 


Katende 


Kagango 


HGL 


7100 


S3593/0054 


Bahati Ntengo 


Katente 


Lulumba 


PCB 


7101 


S3593/0104 


Ismail Mussa 


Katente 


Nyarubanda 


HGK 


7102 


S3593/0108 


Jeremia Emmanuel 


Katente 


Nsumba 


PCM 


7103 


S3593/0125 


Lazaro Felician 


Katente 


Kahororo 


HKL 


7104 


S3593/0132 


Majaliwa Nyesela 


Katente 


Kahororo 


PCM 


7105 


S3593/0147 


Musa Mhozya 


Katente 


Milambo 


PCB 145 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7106 


S3593/0152 


Mussa Seleman 


Katente 


Lugoba 


PCB 


7107 


S3593/0160 


Paschal Petro 


Katente 


Milambo 


PCB 


7108 


S3593/0177 


Seleman Mustafa 


Katente 


Sengerema 


PCB 


7109 


S3593/0180 


Sheria Masanja 


Katente 


Nsumba 


PCM 


7110 


S3593/0197 


Zengo Gabriel 


Katente 


Shinyanga 


EGM 


7111 


S121 1/0065 


Daudi Philipo Amasi 


Katesh 


Irksongo 


HGK 


7112 


S1 21 1/0072 


Elifadhili Elinathan Mburu 


Katesh 


Ifunda Tech. 


PGM 


7113 


S121 1/0080 


Godwin Paul Girgis 


Katesh 


Umbwe 


HGL 


7114 


S121 1/0085 


Idd Hassan Ally 


Katesh 


Mkuu 


PCB 


7115 


S1211/0103 


Paskali Bombo Tsaxara 


Katesh 


Lyamungo 


EGM 


7116 


S1211/0113 


Stephano Johe Darema 


Katesh 


Mara 


HGE 


7117 


S01 18/0001 


Apias Nturanabo 


Katoke Sem. 


Karatu 


PCB 


7118 


S01 18/0002 


Arnold Mwijage 


Katoke Sem. 


Vudoi 


HGL 


7119 


S01 18/0003 


Arserius Rutaihwa 


Katoke Sem. 


Kibaha 


PCB 


7120 


S01 18/0005 


Barnabas Gatawa 


Katoke Sem. 


Karatu 


HGE 


7121 


S01 18/0006 


Bazil Mwemezi 


Katoke Sem. 


Same 


PCB 


7122 


S01 18/0007 


Beatus Manigamungu 


Katoke Sem. 


Mara 


HGE 


7123 


S01 18/0008 


Benson Rubambo 


Katoke Sem. 


Same 


CBG 


7124 


S01 18/0009 


Boniphace Kisarwa 


Katoke Sem. 


Longido 


PCB 


7125 


S01 18/0010 


Daniel Balihuta 


Katoke Sem. 


Moshi 


PCB 


7126 


S01 18/0011 


Datius Kaijage 


Katoke Sem. 


Ihungo 


HGE 


7127 


S01 18/001 3 


Denis Shukuru 


Katoke Sem. 


Maweni 


HGL 


7128 


S01 18/001 4 


Dickson Mutabazi 


Katoke Sem. 


llboru 


HGL 


7129 


S01 18/001 5 


Erick Byamungu 


Katoke Sem. 


llboru 


PCB 


7130 


S01 18/001 6 


Eumachius Akiza 


Katoke Sem. 


Lindi 


HGL 


7131 


S01 18/001 7 


Evelius Rweyemamu 


Katoke Sem. 


Muheza 


PCB 


7132 


S01 18/001 8 


Florence Shangwe 


Katoke Sem. 


Kibaha 


PCB 


7133 


S01 18/001 9 


Frank Majaliwa 


Katoke Sem. 


Karatu 


HGL 


7134 


S01 18/0020 


Ibrahim Muberwa 


Katoke Sem. 


llboru 


HGL 


7135 


S01 18/0021 


Joseph Mukasa 


Katoke Sem. 


Mwakaleli 


HGL 


7136 


S01 18/0022 


Joseph Mwolozi 


Katoke Sem. 


Ndanda 


PCB 


7137 


S01 18/0023 


Joshua Katabazi 


Katoke Sem. 


Kibiti 


PCB 


7138 


S01 18/0024 


Laurence Rwegoshora 


Katoke Sem. 


Tukuyu 


PCB 


7139 


S01 18/0026 


Melkidadi Ngabonziza 


Katoke Sem. 


Mkuu 


PCB 


7140 


S01 18/0027 


Michael Kabyemera 


Katoke Sem. 


Mahiwa 


PCB 


7141 


S01 18/0028 


Musa Msafiri 


Katoke Sem. 


Bagamoyo 


HGE 


7142 


S01 18/0029 


Odillo Banyenzaki 


Katoke Sem. 


Mwakaleli 


HGL 


7143 


S01 18/0030 


Peter Niyonzima 


Katoke Sem. 


Pugu 


EGM 


7144 


S01 18/0031 


Peter Rwehikiza 


Katoke Sem. 


Moshi 


PCB 


7145 


S01 1 8/0032 


Phinias Amwesiga 


Katoke Sem. 


Lufilyo 


HGL 


7146 


S01 18/0033 


Stanslaus Kwizera 


Katoke Sem. 


Ganako 


HGK 


7147 


S01 18/0034 


Stephano Nshim'imana 


Katoke Sem. 


Minaki 


EGM 


7148 


S01 18/0035 


Sylvanus Mugisha 


Katoke Sem. 


Kagango 


HGL 


7149 


S01 18/0036 


Titus Ganay 


Katoke Sem. 


ArushaTechnical. 


LAB 


7150 


S1 504/0024 


Achies Marianus 


Katoma 


Mara 


EGM 


7151 


S1 504/0027 


Alex Onesmo 


Katoma 


Mara 


EGM 


7152 


S1 504/0052 


Jovin Elias 


Katoma 


Kabanga 


CBG 


7153 


S1 397/0061 


Bakalemwa Ndyamukama Kasi 


Katoro 


Tarime 


PCB 


7154 


S1 397/0062 


Banyenzachi Mpanda Thomas 


Katoro 


Sengerema 


PCM 146 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7155 


S1 397/0063 


Charles Butondo Bamaba 


Katoro 


Nsumba 


HKL 


7156 


S1 397/0072 


Elisha Lutogisha Mathias 


Katoro 


Kalangalala 


PCB 


7157 


S1 397/0075 


Faida Paul Zabron 


Katoro 


lyunga 


PCB 


7158 


S1 397/0083 


George George Paschal 


Katoro 


Kwiro 


PCB 


7159 


S1 397/0086 


Haruni Masusu Makubi 


Katoro 


Ngudu 


CBG 


7160 


S1 397/0089 


James Lubango Henerico 


Katoro 


Ihungo 


CBG 


7161 


S1 397/0093 


Kaswalula Dominick Musa 


Katoro 


Ihungo 


CBG 


7162 


S1 397/0097 


Kulwa Kazungu Amos 


Katoro 


Ihungo 


CBG 


7163 


S1 397/01 00 


Luguma Luguma Hungwi 


Katoro 


Geita 


EGM 


7164 


S1 397/01 04 


Maisha Kafumu Mabonesho 


Katoro 


Kalangalala 


PCB 


7165 


S1 397/01 05 


Majuto Mwaka Mkwavi 


Katoro 


Kagango 


HGK 


7166 


S1 397/01 11 


Mashaka Kayanda Mayale 


Katoro 


Ihungo 


PCM 


7167 


S1 397/01 12 


Masolwa Mapinda Zacharia 


Katoro 


Kalangalala 


PCB 


7168 


S1 397/01 13 


Masumbuko Malunguja Robert 


Katoro 


Malagarasi 


HGK 


7169 


S1 397/01 17 


Meshack Timotheo Anaclet 


Katoro 


Sengerema 


PCB 


7170 


S1 397/01 20 


Musa Maduhu Masanja 


Katoro 


ArushaTechnical. 


TRAN 


7171 


S1 397/01 23 


Nemes Makanza Merikiad 


Katoro 


Kalangalala 


PCB 


7172 


S1 397/01 28 


Peter Petro Japhes 


Katoro 


Kabanga 


CBG 


7173 


S1 397/01 31 


Ruben Barushimana Lucas 


Katoro 


Nyakato 


PCM 


7174 


S1 397/01 33 


Ruta Benedict Chakupewa 


Katoro 


Wdmi 


WAT 


7175 


S1 397/01 40 


Sospeter Mahumbi Mandaman 


Katoro 


Tabora Boys 


PCB 


7176 


S1 397/01 41 


Stephano Maswi William 


Katoro 


Ndanda 


PCM 


7177 


S1 394/0097 


Abdalhkimu Issa 


Katoro Isl. Sem. 


Dar. Institute Techn 


LAB 


7178 


S1 394/0099 


Abdukarim Nuru 


Katoro Isl. Sem. 


Bwiru Boys 


PCB 


7179 


S1 394/01 02 


Abdulbastwa Siraji 


Katoro Isl. Sem. 


Kahororo 


PCB 


7180 


S1 394/01 06 


Abdulmaliki M Tibiita 


Katoro Isl. Sem. 


Usagara 


PCB 


7181 


S1 394/01 07 


Abdulmuuminu Mbaraka 


Katoro Isl. Sem. 


Galanos 


ECA 


7182 


S1 394/01 08 


Abdulnafiu Burhani 


Katoro Isl. Sem. 


Nyakato 


PCM 


7183 


S1 394/01 11 


Abdulshakuur A Kagimbo 


Katoro Isl. Sem. 


Lukole 


HGK 


7184 


S1 394/01 17 


Alley Amour 


Katoro Isl. Sem. 


Kabanga 


HKL 


7185 


S1 394/01 21 


Amjad Amrani 


Katoro Isl. Sem. 


Ihungo 


PCM 


7186 


S1 394/01 23 


Ashirafu Nuru 


Katoro Isl. Sem. 


Ihungo 


PCB 


7187 


S1 394/01 25 


Awami Habibu 


Katoro Isl. Sem. 


Runzewe 


HGL 


7188 


S1 394/01 26 


Azamu Mbaruku 


Katoro Isl. Sem. 


Lukole 


HGK 


7189 


S1 394/01 32 


Fahad Mahmud 


Katoro Isl. Sem. 


Ihungo 


PCB 


7190 


S1 394/01 33 


Fakharudini Magezi 


Katoro Isl. Sem. 


Ihungo 


PCB 


7191 


S1 394/01 38 


Hashimu Dinga 


Katoro Isl. Sem. 


llongero 


PCM 


7192 


S1 394/01 43 


Hussein Ally 


Katoro Isl. Sem. 


Rutabo 


HKL 


7193 


S1 394/01 46 


Ibrahim Bashiru 


Katoro Isl. Sem. 


Mbeya Inst. 


ARC 


7194 


S1 394/01 48 


Idrisa Wasiqa 


Katoro Isl. Sem. 


Mbeya Inst. 


ELE 


7195 


S1 394/01 49 


Imani Salehe 


Katoro Isl. Sem. 


Sengerema 


PGM 


7196 


S1 394/01 62 


Misbah B Abubakary 


Katoro Isl. Sem. 


Bagamoyo 


PCB 


7197 


S1 394/01 63 


Mtangwa A Juma 


Katoro Isl. Sem. 


Mbeya Inst. 


MEC 


7198 


S1 394/01 65 


Mustapha Abeid 


Katoro Isl. Sem. 


Nyakato 


PCM 


7199 


S1 394/01 68 


Nadhiru Juma 


Katoro Isl. Sem. 


Galanos 


ECA 


7200 


S1 394/01 75 


Riffat Jaffar 


Katoro Isl. Sem. 


Kahororo 


PCB 


7201 


S1 394/01 77 


Salmini Omary 


Katoro Isl. Sem. 


Songea Boys 


PCB 


7202 


S1 394/01 79 


Shabani Sudi 


Katoro Isl. Sem. 


Dar. Institute Techn 


BIO-MED 


7203 


S1 394/01 80 


Shafii Swaibu 


Katoro Isl. Sem. 


Bwiru Boys 


PCB 147 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7204 


S1 394/01 82 


Sharifu S Mtanda 


Katoro Isl. Sem. 


Kishoju 


HGE 


7205 


S1 394/01 84 


Shukuru Abtwhiyu 


Katoro Isl. Sem. 


Mbeya Inst. 


ELE 


7206 


S1 394/01 85 


Siraji Dauda 


Katoro Isl. Sem. 


Lukole 


HKL 


7207 


S1 394/01 89 


Tawfiq Rashidi 


Katoro Isl. Sem. 


Sengerema 


EGM 


7208 


S1 394/01 93 


Yahya Ramadhan 


Katoro Isl. Sem. 


Kabanga 


HKL 


7209 


S1 394/01 94 


Yazid Khalid 


Katoro Isl. Sem. 


Dar. Institute Techn 


TEL 


7210 


S1 394/01 95 


Yusuph Idrisa 


Katoro Isl. Sem. 


Kahororo 


PCM 


7211 


S1 394/01 96 


Yusuph Muhidin 


Katoro Isl. Sem. 


Mwenge 


EGM 


7212 


S1 489/0095 


Amri Haruna Matole 


Katubuka 


Bwiru Boys 


EGM 


7213 


S1 489/01 51 


Hussein Yassin Kalole 


Katubuka 


Malagarasi 


HGK 


7214 


S1 489/01 53 


Imani Damiano Michael 


Katubuka 


Malagarasi 


HKL 


7215 


S1 489/01 74 


Julio Mathias Mbabilanya 


Katubuka 


Songea Boys 


PCB 


7216 


S1 489/01 76 


Kalebo Elisha Kelebesha 


Katubuka 


Malagarasi 


PCM 


7217 


S1 489/01 89 


Lameck Herman Ntahondi 


Katubuka 


Ifunda Tech. 


PCB 


7218 


S1 489/021 9 


Ponsiano Fabian Stephano 


Katubuka 


Kaliua 


PCB 


7219 


S1 489/0236 


Samwel Severino Kayanda 


Katubuka 


Nyarubanda 


HKL 


7220 


S1 489/0248 


Sweetbert Rugarabamu Tinabo 


Katubuka 


Kishoju 


EGM 


7221 


S21 20/01 08 


Ayubu William 


Katuma 


Kantalamba 


EGM 


7222 


S21 20/01 23 


Didas Charles 


Katuma 


Tosamaganga 


EGM 


7223 


S21 20/01 24 


Edgar Kapita 


Katuma 


Mtwara Tech. 


PCB 


7224 


S21 20/01 25 


Edgar Mbeti 


Katuma 


Lugoba 


PCM 


7225 


S21 20/01 27 


Elias M. Mwazembe 


Katuma 


Bagamoyo 


CBG 


7226 


S21 20/01 44 


Galus Alfredy 


Katuma 


Ndanda 


EGM 


7227 


S21 20/01 45 


Galus Seko 


Katuma 


Lugoba 


PCM 


7228 


S21 20/01 82 


Nicholaus Kizito 


Katuma 


Ndanda 


EGM 


7229 


S21 20/01 87 


Patrick Gabriel 


Katuma 


Kigoma 


HGE 


7230 


S21 20/01 91 


Paulo Mkumbwa 


Katuma 


Rungwe 


PCB 


7231 


S21 20/01 98 


Reuben Nyamsusa 


Katuma 


Tarime 


PCB 


7232 


S21 20/01 99 


Richard Nkana 


Katuma 


Geita 


HGE 


7233 


S21 20/0209 


Thomas Peter 


Katuma 


Kantalamba 


HGK 


7234 


S21 20/021 2 


William Dominick 


Katuma 


Kyela 


PCB 


7235 


S0735/0034 


Ally N Mathew 


Katumba 


Kahororo 


HKL 


7236 


S0735/0036 


Amos E Onesmo 


Katumba 


Usevya 


HGL 


7237 


S0735/0038 


Bajire A Macho 


Katumba 


Mtwara Tech. 


PCB 


7238 


S0735/0043 


Dezire B Evariste 


Katumba 


Rungwe 


HKL 


7239 


S0735/0049 


Hagai S Suruano 


Katumba 


Malagarasi 


PCM 


7240 


S0735/0051 


James G Sylivery 


Katumba 


MtwaraTech. 


PCM 


7241 


S0735/0052 


Jawabu E Selester 


Katumba 


Tanga Tech. 


PCM 


7242 


S0735/0055 


Joshua B Sedekia 


Katumba 


Karatu 


PCB 


7243 


S0735/0059 


Kabura S Lukas 


Katumba 


Tukuyu 


EGM 


7244 


S0735/0063 


Mashaka K Nahason 


Katumba 


lyunga 


PCM 


7245 


S0735/0073 


Nyandwi D Josiah 


Katumba 


Kwiro 


CBG 


7246 


S0735/0079 


Reuben P Onesmo 


Katumba 


Ulayasi 


PCB 


7247 


S0735/0082 


Said S. Hassan 


Katumba 


Bihawana 


PCB 


7248 


S0735/0086 


Yowas N Nickson 


Katumba 


lyunga 


PCB 


7249 


S31 69/0028 


Emmanuel Augustine 


Katumbasongwe 


Lufilyo 


HKL 


7250 


S0579/0036 


Alphonce Kahema Charles 


Katunguru 


Pamba (day) 


CBG 


7251 


S0579/0049 


Erasto Shija Malula 


Katunguru 


llboru 


PCM 


7252 


S0579/0053 


Fabian Mboje Lucas 


Katunguru 


Pamba (day) 


HKL MS SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7253 


S0579/0061 


Haji Luzoga Issa 


Katunguru 


Mwenge 


PCB 


7254 


S0579/0063 


Hatia Sahani Ntoroki 


Katunguru 


Mwanza (day) 


PCB 


7255 


S0579/0068 


John Mashauri Samwel 


Katunguru 


Bwiru Boys 


PCB 


7256 


S0579/0071 


Kulwa Magongo Polini 


Katunguru 


Kigoma 


HGK 


7257 


S0579/0077 


Lucas Joseph Makuni 


Katunguru 


Nsumba 


PCM 


7258 


S0579/0079 


Maduka Manota Honge 


Katunguru 


Kibiti 


PCB 


7259 


S0579/0090 


Nicholaus W Bakulilehi 


Katunguru 


Kibiti 


PCB 


7260 


S0579/0101 


Salum Haroun Mabrouk 


Katunguru 


Kalangalala 


PCM 


7261 


S0579/0105 


Seneda Mankoloni Regis 


Katunguru 


Kagango 


HKL 


7262 


S0879/0050 


Babu Warioba 


Katuru 


Ihungo 


PCB 


7263 


S0879/0054 


Benjamin L Jamberi 


Katuru 


Sengerema 


EGM 


7264 


S0879/0057 


Conard Vitalis 


Katuru 


Nsumba 


PCM 


7265 


S0879/0095 


Lucky J Nyamabwa 


Katuru 


Runzewe 


HKL 


7266 


S0879/0112 


Samwel Clemence 


Katuru 


Kahororo 


EGM 


7267 


S0879/0115 


Sande Murya 


Katuru 


Nyakato 


PCM 


7268 


S286 1/0049 


Benedict Mnachuvi 


Kauzeni 


Umbwe 


ECA 


7269 


S0748/0068 


Boneventura Ganyara Prosper 


Kawawa 


Songea Boys 


PGM 


7270 


S0748/0079 


Edsony Makata Willybroad 


Kawawa 


Meatu 


CBG 


7271 


S0748/0082 


Emmanuel Edwin Kilenga 


Kawawa 


Ifunda Tech. 


PGM 


7272 


S0748/0089 


Fanuel Daudi Sanga 


Kawawa 


Kantalamba 


EGM 


7273 


S0748/0096 


Godfrey Boaz Manyama 


Kawawa 


Tambaza (day) 


PGM 


7274 


S0748/0098 


Goliath Benedict Kaguo 


Kawawa 


Makita 


CBG 


7275 


S0748/0109 


Josephat Sabinus Mbepera 


Kawawa 


Songea Boys 


HGE 


7276 


S0748/0113 


Keton Ernest Ng'umbi 


Kawawa 


Lugoba 


PCM 


7277 


S0748/0120 


Mashaka Mohamed Mtunu 


Kawawa 


Kwiro 


PCB 


7278 


S0748/0132 


Norbert Medson Mtemahanji 


Kawawa 


Tunduru 


HGL 


7279 


S0748/0134 


Onesmo Patrick Namahala 


Kawawa 


Kibiti 


HGE 


7280 


S0748/0136 


Patrick Angelo Sabuni 


Kawawa 


Minaki 


HGE 


7281 


S0748/0149 


Shadrack Bernard Mwaiteleke 


Kawawa 


Njombe 


CBG 


7282 


S0748/0151 


Sifa Yona Mahenge 


Kawawa 


Iwalanje 


HGL 


7283 


S3533/0133 


Abdulrazaq Rashid Ally 


Kawe Ukwamani 


Tunduru 


HGL 


7284 


S3533/0145 


Aqram Salum Ally 


Kawe Ukwamani 


Milambo 


PGM 


7285 


S3533/0160 


Bosco Thobias Mahogwa 


Kawe Ukwamani 


Minaki 


HGE 


7286 


S3533/0178 


Elias Mngwamba Daudi 


Kawe Ukwamani 


Liwale High 


HGK 


7287 


S3533/0189 


Faraj Bozen Ally 


Kawe Ukwamani 


Kahororo 


HGE 


7288 


S3533/0239 


Mohamed Hassan Mwanyiro 


Kawe Ukwamani 


Mahiwa 


PCB 


7289 


S3533/0261 


Ramadhani Juma Ramadhani 


Kawe Ukwamani 


Galanos 


ECA 


7290 


S3533/0278 


Simon Stanslaus Mmasi 


Kawe Ukwamani 


Tambaza (day) 


PGM 


7291 


S3533/0281 


Twalibu Daudi Salim 


Kawe Ukwamani 


Tambaza (day) 


PCM 


7292 


S3533/0285 


William Francis Mbena 


Kawe Ukwamani 


Ndanda 


EGM 


7293 


S2233/0048 


Aidan Peter 


Kayanga 


Kishoju 


EGM 


7294 


S2233/0052 


Amani Novarth 


Kayanga 


Kahororo 


PCM 


7295 


S2233/0060 


David Malima 


Kayanga 


Mwenge 


EGM 


7296 


S2233/0065 


Edson Rwehururu 


Kayanga 


Nsumba 


HKL 


7297 


S2233/0066 


Edwin Vedasto 


Kayanga 


Nsumba 


PCM 


7298 


S2233/0069 


Elison Eliud 


Kayanga 


Kahororo 


PCM 


7299 


S2233/0070 


Erick Kagweza 


Kayanga 


Kahororo 


PCM 


7300 


S2233/0073 


Fadhil Charles 


Kayanga 


Pugu 


PCM 


7301 


S2233/0079 


Frank Leopord 


Kayanga 


Ihungo 


EGM 149 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7302 


S2233/0083 


Hassan Mashulano 


Kayanga 


Rutabo 


HGL 


7303 


S2233/0097 


Oscar Osward 


Kayanga 


Milambo 


PCB 


7304 


S1 51 2/01 31 


Abdallah Athumani Mohamed 


Kayenzi 


Kwiro 


PCM 


7305 


S1 51 2/01 44 


Ally Amar Bawaziri 


Kayenzi 


Morogoro (day) 


EGM 


7306 


S1 51 2/01 91 


Hassan Jumanne Hassan 


Kayenzi 


Songea Boys 


PCM 


7307 


S1 51 2/01 97 


Ismail Hamisi Mzagila 


Kayenzi 


Same 


PCM 


7308 


S1 51 2/01 99 


Issa Waziri Mohamedi 


Kayenzi 


Kibiti 


PCM 


7309 


S1 51 2/0202 


Jamali Juma Salehe 


Kayenzi 


Ifunda Tech. 


CBG 


7310 


S1 51 2/0204 


Japheth Jonathan Kashalu 


Kayenzi 


Kigonsera 


PCM 


7311 


S1 51 2/021 2 


Juma Nassoro Salehe 


Kayenzi 


lyunga 


PCM 


7312 


S1 51 2/0232 


Musa Lucas Machera 


Kayenzi 


Kwiro 


PCM 


7313 


S1 51 2/0238 


Nathanael Richard Bampele 


Kayenzi 


Morogoro (day) 


EGM 


7314 


S1 51 2/0242 


Peter John Joel 


Kayenzi 


Tosamaganga 


EGM 


7315 


S1 51 2/0247 


Richard Hamza Abeid 


Kayenzi 


Same 


PCM 


7316 


S1 51 2/0269 


Zawadi Dismas Nkondo 


Kayenzi 


Lugoba 


PCM 


7317 


S4041/0041 


Justine Respice 


Kazaroho 


Itigi 


HGK 


7318 


S21 42/0076 


Baraka Mayala 


Kaze Hill 


Kaliua 


PCM 


7319 


S0314/0124 


Baltazar Lucas 


Kazima 


Bariadi 


PGM 


7320 


S0314/0135 


Elia Brown 


Kazima 


Tosamaganga 


EGM 


7321 


S0314/0141 


Fidelis Mulusya 


Kazima 


Kisarika 


PCB 


7322 


S0314/0148 


George Jacob 


Kazima 


llongero 


PCM 


7323 


S0314/0176 


Mica Magembe 


Kazima 


Tosamaganga 


PCB 


7324 


S2843/0050 


Agapiti Mrema Aloyce 


Kelamfua 


Sanya Juu 


PCB 


7325 


S2843/0061 


Ezekiel Laswai Florian 


Kelamfua 


Moshi Tech. 


CBG 


7326 


S2843/0085 


Melchiori Kavishe Bartalome 


Kelamfua 


Changarawe 


HGK 


7327 


S2843/0087 


Novatus Mrema France 


Kelamfua 


Lyamungo 


EGM 


7328 


S2843/0091 


Robson Imani Inocent 


Kelamfua 


Kisarika 


PCB 


7329 


S2843/0092 


Rodrick Tarimo Adolfu 


Kelamfua 


Mwinyi 


HGK 


7330 


S2546/0026 


Chrisantus Christopher Myaya 


Kellu Hill 


Kigonsera 


PCB 


7331 


S2546/0027 


Daniel Charles Valentine 


Kellu Hill 


Kwiro 


CBG 


7332 


S272 1/0040 


Baraka M Marumbo 


Kemakorere 


Musoma 


HGK 


7333 


S2721/0050 


Delux Dickson 


Kemakorere 


Sengerema 


HGE 


7334 


S2721/0054 


Emmanuel Segere 


Kemakorere 


Tarime 


PCM 


7335 


S2721/0055 


Frank Josiah 


Kemakorere 


Musoma 


HGL 


7336 


S2721/0069 


Magabe Joseph 


Kemakorere 


Karatu 


HKL 


7337 


S272 1/0076 


Matiko Senso 


Kemakorere 


Tarime 


PCB 


7338 


S2721/0080 


Mwita B John 


Kemakorere 


Mara 


HGE 


7339 


S2721/0099 


Samwel Simion 


Kemakorere 


Kishoju 


EGM 


7340 


S1 686/0056 


Jackson Joseph 


Kemoramba 


Kagango 


HKL 


7341 


S3101/0058 


Beno Andrew Kiwango 


Keni 


Lyamungo 


CBG 


7342 


S3101/0087 


Olaph John Hendry 


Keni 


Galanos 


EGM 


7343 


S1 801 /0038 


Alex Jokonia 


Kenswa 


ArushaTechnical. 


CIV 


7344 


S1 801 /0042 


Braison G Samson 


Kenswa 


Kaliua 


CBG 


7345 


S1801/0050 


Festus S Sostenes 


Kenswa 


Njombe 


PCB 


7346 


S1 801 /0052 


Francis John 


Kenswa 


Njombe 


EGM 


7347 


S1801/0057 


Issa Nassir 


Kenswa 


Matai 


HGK 


7348 


S1801/0061 


Levis G Sostenes 


Kenswa 


Nyakato 


PGM 


7349 


S1 801 /0070 


Veltas M Silvery 


Kenswa 


ArushaTechnical. 


CIV 


7350 


S1801/0075 


Wilson Bruno 


Kenswa 


Kantalamba 


HGL 150 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7351 


S1 801 /0076 


Wilson B Steven 


Kenswa 


Mtwara Tech. 


PCM 


7352 


S1 593/0088 


Luvanga Oscar Mkingule 


Kent 


Ifunda Tech. 


PCB 


7353 


S1 593/0095 


Prosper Antipasi Wilbard 


Kent 


Kigonsera 


PCM 


7354 


S1 593/01 01 


Samwel Andrew Kaonga 


Kent 


Tambaza (day) 


PCM 


7355 


S1 593/01 07 


Valerian Emmanuel Nyanda 


Kent 


Tunduru 


HGL 


7356 


S1 445/0064 


Aidan Amos Mataruke 


Kenton-mwenge 


Tambaza (day) 


PGM 


7357 


S1 445/0066 


Alex Mashaka Makono 


Kenton-mwenge 


Kibiti 


PCM 


7358 


S1 445/0067 


Allen Boniface Komba 


Kenton-mwenge 


Lindi 


PGM 


7359 


S1 445/0068 


Amani Hamisi 


Kenton-mwenge 


Tunduru 


HGL 


7360 


S1 445/0075 


Bryton Venance Kessy 


Kenton-mwenge 


Lindi 


PGM 


7361 


S1 445/0079 


Daudi Monyika Maswe 


Kenton-mwenge 


Kibiti 


HGE 


7362 


S1 445/0080 


David Allan Kayungi 


Kenton-mwenge 


Shinyanga 


HGE 


7363 


S1 445/0095 


Humphrey Remmy Kwayu 


Kenton-mwenge 


Ndanda 


EGM 


7364 


S1 445/01 18 


Mohammed Hamad Mussa 


Kenton-mwenge 


Njombe 


PCM 


7365 


S1 445/01 36 


Sospeter Alfred 


Kenton-mwenge 


Rungwe 


HKL 


7366 


S1 445/01 38 


Trofimo Chemundugwao 


Kenton-mwenge 


Tunduru 


HGL 


7367 


S2375/0104 


Waziri Nyangasa 


Kerenge 


Lindi 


PGM 


7368 


S2761/0117 


Faustine Joseph Mniko 


Kerezange 


Lyamungo 


EGM 


7369 


S2761/0144 


Jamali Ally Omary 


Kerezange 


Mbekenyera 


HKL 


7370 


S2761/0156 


Juma Mussa Juma 


Kerezange 


Galanos 


HGE 


7371 


S2761/0157 


Juma Uswege Mwasoni 


Kerezange 


Mwika 


HGE 


7372 


S2761/0172 


Michael Elia Mruma 


Kerezange 


Galanos 


PCM 


7373 


S2761/0196 


Prosper Aloyce Gandye 


Kerezange 


Tunduru 


HGL 


7374 


S2761/0206 


Samwel Chacha Roswe 


Kerezange 


Ndanda 


PCM 


7375 


S4060/0033 


Ayubu Peter Mollel 


Ketumbeine 


Kigoma 


HGL 


7376 


S4060/0079 


Raphael Ezekiel 


Ketumbeine 


Karatu 


HGE 


7377 


S4060/0087 


Thomas Joseph 


Ketumbeine 


Nyerere (mwanga) 


HGK 


7378 


S3849/0015 


Abeid Mohamedi Shamte 


Khairaat Isl. 


Makita 


CBG 


7379 


S3849/0016 


Ally Hassan Kame 


Khairaat Isl. 


Mahiwa 


HGL 


7380 


S3849/0019 


Omari Ambali 


Khairaat Isl. 


Ndanda 


HGL 


7381 


S3849/0020 


Saddamu Hussein Ismail 


Khairaat Isl. 


Ndanda 


HGL 


7382 


S3849/0022 


Saidi B Saidi 


Khairaat Isl. 


Ndanda 


CBG 


7383 


S3849/0023 


Shabani Idrisa 


Khairaat Isl. 


Tunduru 


HGK 


7384 


S3849/0026 


Twalibu Khamisi Mwaya 


Khairaat Isl. 


Umbwe 


ECA 


7385 


S3849/0027 


Yahya Juma Ally 


Khairaat Isl. 


Ndanda 


CBG 


7386 


S0545/0055 


Bahati Matiku 


Kiagata 


Nyakato 


CBG 


7387 


S0545/0056 


Bahati Mkeha 


Kiagata 


Umbwe 


HGL 


7388 


S0545/0065 


Godfrey Joseph 


Kiagata 


Mwinyi 


CBG 


7389 


S0545/0077 


Lazaro D Michael 


Kiagata 


Sengerema 


PCB 


7390 


S3633/0051 


Caspary Joseph Luoga 


Kiamili 


Vudoi 


HKL 


7391 


S3633/0062 


Frank Christopher Komba 


Kiamili 


Songea Boys 


PCM 


7392 


S3633/0063 


Fulko Fulko Ponera 


Kiamili 


Ndanda 


PCM 


7393 


S3633/0085 


Msafiri Dickson Kihwili 


Kiamili 


Songea Boys 


PCM 


7394 


S3633/0096 


Shanery Aloyce Nkimbira 


Kiamili 


Tosamaganga 


PCB 


7395 


S1 470/0067 


Arshad Abdulkadir 


Kiara 


Usagara 


PCM 


7396 


S1 470/0068 


Ashiru Ally 


Kiara 


Mahiwa 


PCM 


7397 


S 1470/0083 


David Z Mganga 


Kiara 


Mahiwa 


PCM 


7398 


S1 470/0088 


Dotto D Japhet 


Kiara 


Ihungo 


PCB 


7399 


S1 470/0093 


Emmanuel S Omary 


Kiara 


Ndanda 


EGM 151 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7400 


S1 470/01 12 


Magesa Magesa 


Kiara 


Musoma 


PCM 


7401 


S1 470/01 18 


Martine J Marayanga 


Kiara 


Oswald Mang'ombe 


PCM 


7402 


S1 470/01 26 


Musiba Kuyenga 


Kiara 


Tarime 


HGK 


7403 


S1 470/01 39 


Simon Paul 


Kiara 


llongero 


PCM 


7404 


S 1470/0 140 


Stephano M Honyo 


Kiara 


Moshi 


PCB 


7405 


S 1470/0 145 


Yohana A Kirodi 


Kiara 


Binza 


CBG 


7406 


S1 422/0055 


Brown David Mbughi 


Kibacha 


Kwiro 


CBG 


7407 


S 1422/0063 


Eliewaha Yoel Mchomvu 


Kibacha 


Same 


PCM 


7408 


S1 422/0065 


Emanuel Liston Njau 


Kibacha 


Njombe 


HGE 


7409 


S1 422/0067 


Erick Manento Elienea 


Kibacha 


Moshi 


PCB 


7410 


S1 422/0068 


Fadhili Ramadhani Shabani 


Kibacha 


Same 


PCM 


7411 


S1 422/0069 


Godson Michael Abrahamu 


Kibacha 


Ifunda Tech. 


PCM 


7412 


S1 422/0073 


Janny Shabani Mussa 


Kibacha 


Sanya Juu 


CBG 


7413 


S1 422/0074 


Japheth Elienea Abrahamu 


Kibacha 


Changarawe 


HGK 


7414 


S1 422/0077 


John Naftal Daniel 


Kibacha 


Mara 


HGE 


7415 


S 1422/0078 


Jonass Ismail James 


Kibacha 


Lyamungo 


PCB 


7416 


S1 422/0079 


Jonathan Athuman Shogholo 


Kibacha 


Usagara 


PCB 


7417 


S1 422/0083 


Juma Salim Ally 


Kibacha 


Shambalai 


HKL 


7418 


S1 422/0084 


Kaghembe Sheghere Mgonja 


Kibacha 


Lyamungo 


PCB 


7419 


S1 422/0088 


Maulid Adamu Sumbi 


Kibacha 


Ganako 


HGK 


7420 


S1 422/0089 


Mberesero Amosi Kijo 


Kibacha 


Lwangwa 


HGL 


7421 


S1 422/0091 


Mohamed Miraji Mkumbwa 


Kibacha 


Bihawana 


CBG 


7422 


S1 422/0094 


Mussa Selemani Saidi 


Kibacha 


Usagara 


PCB 


7423 


S 1422/0099 


Placid Ezekiel Pius 


Kibacha 


Moshi 


PCM 


7424 


S1 422/01 02 


Richard Emil Michael 


Kibacha 


Same 


PCM 


7425 


S1 422/01 04 


Salum Bakari Baruti 


Kibacha 


Lyamungo 


HGE 


7426 


S1 422/01 12 


Solomoni Mhando Mruma 


Kibacha 


Usagara 


PCM 


7427 


S3231/0120 


Halidi Abdulahmani 


Kibada 


Kongwa 


PCB 


7428 


S3231/0172 


Saidi A Moto 


Kibada 


Ndanda 


PCM 


7429 


S01 19/0001 


Abdulbast Idrisa 


Kibaha 


Tabora Boys 


PCM 


7430 


S01 19/0002 


Abely K Fabiano 


Kibaha 


Biharamulo 


EGM 


7431 


S01 1 9/0003 


Ajuaye Reuben 


Kibaha 


Minaki 


PCB 


7432 


S01 19/0004 


Alfredy Chilongola 


Kibaha 


Mzumbe 


PCM 


7433 


S01 19/0005 


Ally Mohamed 


Kibaha 


Ndanda 


PCB 


7434 


S01 19/0006 


Ally S Hamisi 


Kibaha 


Kibaha 


PCB 


7435 


S01 19/0007 


Amani Tinkasimile 


Kibaha 


Kibaha 


PCB 


7436 


S01 19/0008 


Amon Bernardo 


Kibaha 


Moshi 


PCB 


7437 


S01 19/0009 


Anania Anangisye 


Kibaha 


llboru 


PCB 


7438 


S01 19/0010 


Andendekisye Kimondo 


Kibaha 


Tarakea 


PCB 


7439 


S01 19/0011 


Andrew J Dukho 


Kibaha 


Longido 


PCB 


7440 


S01 19/001 2 


Atwia Ibadi 


Kibaha 


Kibaha 


ECA 


7441 


S01 19/001 3 


Augustine M Kato 


Kibaha 


Galanos 


CBA 


7442 


S01 19/001 4 


Baraka Chigogolo 


Kibaha 


Kigonsera 


PCB 


7443 


S01 19/001 5 


Beatus P Mnonjela 


Kibaha 


Tabora Boys 


PCB 


7444 


S01 19/001 6 


Brighton F Ngowi 


Kibaha 


Dar. Institute Techn 


LAB 


7445 


S01 19/001 8 


Carlos Leonard 


Kibaha 


Mzumbe 


PCM 


7446 


S01 19/001 9 


Chande I Ngao 


Kibaha 


Kibiti 


HKL 


7447 


S01 19/0020 


Daniel Albert 


Kibaha 


Mzumbe 


PCM 


7448 


S01 19/0022 


David Avit 


Kibaha 


Mzumbe 


PCM 152 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7449 


S01 19/0021 


David A Matiko 


Kibaha 


Tabora Boys 


PCM 


7450 


S01 19/0023 


Denis J Arbogast 


Kibaha 


Mbeya Inst. 


CIV 


7451 


S01 19/0024 


Dennis Rwechungura 


Kibaha 


Mzumbe 


PCM 


7452 


S01 19/0025 


Dotto Athumani 


Kibaha 


Pugu 


PCB 


7453 


S01 19/0026 


Edgar Zimba 


Kibaha 


Kibaha 


PCB 


7454 


S01 19/0027 


Edmas John 


Kibaha 


Tabora Boys 


PCM 


7455 


S01 19/0028 


Elias V Kigosi 


Kibaha 


Mwenge 


PCB 


7456 


S01 19/0029 


Elihuruma Lujeri 


Kibaha 


Lyamungo 


CBA 


7457 


S01 19/0030 


Emmanuel Fredrick 


Kibaha 


Kaliua 


PCM 


7458 


S01 19/0031 


Emmanuel Kaguo 


Kibaha 


Mzumbe 


PCB 


7459 


S01 1 9/0032 


Englibert Francis 


Kibaha 


Azania (day) 


ECA 


7460 


S01 19/0033 


Fabian Budili 


Kibaha 


Mwenge 


HGL 


7461 


S01 19/0034 


Felix Richard 


Kibaha 


Kilangalanga 


PCB 


7462 


S01 19/0035 


Frank Jonas 


Kibaha 


Umbwe 


ECA 


7463 


S01 19/0036 


Frank Yohana 


Kibaha 


Mahiwa 


PCB 


7464 


S01 19/0038 


Godfrey Malifimbo 


Kibaha 


llboru 


PCM 


7465 


S01 19/0039 


Godfrey S Mussa 


Kibaha 


Kibaha 


ECA 


7466 


S01 19/0040 


Haji A Kombo 


Kibaha 


Mzumbe 


PCB 


7467 


S01 1 9/0042 


Hashimu Ramadhani 


Kibaha 


Galanos 


PCM 


7468 


S01 19/0044 


Hassan S Salimu 


Kibaha 


Umbwe 


ECA 


7469 


S01 19/0045 


Henry Jonas 


Kibaha 


Kibaha 


CBA 


7470 


S01 19/0046 


Ibrahim Hussein 


Kibaha 


Kibiti 


PCM 


7471 


S01 19/0047 


Isihaka H Mpako 


Kibaha 


Muheza 


CBG 


7472 


S01 19/0048 


Jackson John 


Kibaha 


Moshi Tech. 


PCB 


7473 


S01 19/0049 


Jackson L Mpika 


Kibaha 


Umbwe 


ECA 


7474 


S01 19/0050 


Jafari H Kawembe 


Kibaha 


llboru 


PCB 


7475 


S01 19/0051 


James Apolinary 


Kibaha 


Mzumbe 


PCM 


7476 


S01 19/0052 


James Yonah 


Kibaha 


Mahiwa 


PCB 


7477 


S01 19/0055 


Jeremiah Roy 


Kibaha 


Kigonsera 


PCB 


7478 


S01 19/0054 


Jeremiah J Sulle 


Kibaha 


Moshi 


PCM 


7479 


S01 19/0056 


John Dahil 


Kibaha 


Kyela 


PCB 


7480 


S01 19/0057 


John Noni 


Kibaha 


llboru 


PCB 


7481 


S01 19/0058 


Joseph M Mwina 


Kibaha 


Minaki 


PCB 


7482 


S01 19/0059 


Juma Ahmad 


Kibaha 


Ndanda 


EGM 


7483 


S01 19/0060 


Juma Mohamed 


Kibaha 


Kibaha 


PCM 


7484 


S01 19/0061 


Justine Mpwaga 


Kibaha 


llboru 


PCB 


7485 


S01 19/0062 


Karim Issa 


Kibaha 


Dar. Institute Techn 


CPT 


7486 


S01 19/0063 


Kassimu Mjenga 


Kibaha 


Galanos 


ECA 


7487 


S01 19/0064 


Kasunzu Shabani 


Kibaha 


Moshi 


PCM 


7488 


S01 19/0065 


Kheri Mtani 


Kibaha 


Moshi 


PCM 


7489 


S01 19/0066 


Lameck Marcel 


Kibaha 


Mahiwa 


PCB 


7490 


S01 19/0068 


Malick Ayoub 


Kibaha 


Azania (day) 


PCB 


7491 


S01 1 9/0069 


Manase Ng'wenzi 


Kibaha 


Mzumbe 


PCB 


7492 


S01 19/0070 


Maneno Alex 


Kibaha 


ArushaTechnical. 


AUT. 


7493 


S01 19/0073 


Mathew Aidan 


Kibaha 


Minaki 


EGM 


7494 


S01 19/0074 


Maurus Anord 


Kibaha 


Minaki 


PCB 


7495 


S01 19/0075 


Mazengo C Masigati 


Kibaha 


Kibaha 


CBA 


7496 


S01 1 9/0077 


Michael Kawina 


Kibaha 


MtwaraTech. 


PCB 


7497 


S01 19/0078 


Muslimu Mohamed 


Kibaha 


Ndanda 


PCB 153 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7498 


S01 19/0079 


Mustapha A Mbonde 


Kibaha 


Moshi 


PCB 


7499 


S01 19/0080 


Mwaita Kapaya 


Kibaha 


Ndanda 


EGM 


7500 


S01 19/0081 


Oscar Benjamin 


Kibaha 


Sadani 


PCB 


7501 


S01 19/0082 


Paschal C Felician 


Kibaha 


llboru 


PCB 


7502 


S01 19/0083 


Peter Masanja 


Kibaha 


Rungwe 


PCM 


7503 


S01 19/0085 


Ramadhani Wendo 


Kibaha 


Kigonsera 


PCM 


7504 


S01 19/0084 


Ramadhani I Ngongite 


Kibaha 


Tarime 


PCB 


7505 


S01 19/0086 


Raphael Adrian 


Kibaha 


Mpwapwa 


PCM 


7506 


S01 19/0087 


Rholia Mwamlima 


Kibaha 


Galanos 


EGM 


7507 


S01 19/0088 


Rudovick Ndelwa 


Kibaha 


Kibaha 


PCB 


7508 


S01 1 9/0089 


Salumu S Mchuchuli 


Kibaha 


Kibaha 


PCB 


7509 


S01 19/0090 


Samson Mlalila 


Kibaha 


Minaki 


PCM 


7510 


S01 19/0091 


Shabani Mohamedi 


Kibaha 


Tunduru 


PCM 


7511 


S01 19/0092 


Shaibu Mbiro 


Kibaha 


Kigonsera 


PCB 


7512 


S01 19/0093 


Sharifu S Ally 


Kibaha 


Ndanda 


PCB 


7513 


S01 19/0094 


Sikia T Mgalla 


Kibaha 


Tosamaganga 


EGM 


7514 


S01 19/0095 


Suddeys Abdulbasat 


Kibaha 


Kibaha 


PCB 


7515 


S01 19/0097 


Titus Josephat 


Kibaha 


Mwenge 


PCB 


7516 


S01 1 9/0099 


Vicent Dastan 


Kibaha 


Mzumbe 


PCB 


7517 


S01 19/01 00 


Vicent Ngassa 


Kibaha 


Mtwara Tech. 


PCB 


7518 


S01 19/0098 


Vicent C Bahemana 


Kibaha 


Malagarasi 


PCM 


7519 


S01 19/01 01 


William Anthony 


Kibaha 


Msamala 


PCM 


7520 


S01 19/01 02 


William S Obimbo 


Kibaha 


Galanos 


ECA 


7521 


S01 19/01 03 


Yareld Chiloya 


Kibaha 


Minaki 


HGE 


7522 


S01 19/01 05 


Zabron P Nswila 


Kibaha 


Mzumbe 


PCM 


7523 


S1 71 6/0048 


Amos Kedmon Mude 


Kibaigwa 


Milambo 


PGM 


7524 


S1 71 6/0051 


Athuman Hassan Kifari 


Kibaigwa 


Isongole 


HGL 


7525 


S1 71 6/0053 


Ayub Charles Makuya 


Kibaigwa 


Kongwa 


HGL 


7526 


S1 71 6/0065 


Elia Josiah Makali 


Kibaigwa 


Kwiro 


EGM 


7527 


S1 71 6/0069 


Erick Gabriel Kulindwa 


Kibaigwa 


Kibiti 


HKL 


7528 


S1 71 6/0077 


George Richard Usafi 


Kibaigwa 


Mwenge 


PCM 


7529 


S1 71 6/0093 


Lameck Issaya Mlongwa 


Kibaigwa 


Kongwa 


PCB 


7530 


S1 71 6/01 16 


Salum Jumanne Nzembi 


Kibaigwa 


Rungwe 


HGK 


7531 


S1 71 6/01 17 


Samwel Stephen Msanjila 


Kibaigwa 


Kwiro 


HGE 


7532 


S1 71 6/01 29 


Yusto Welloce Malecela 


Kibaigwa 


Kilosa 


HKL 


7533 


S1 71 6/01 30 


Yusuph Julius Njamasi 


Kibaigwa 


Bihawana 


CBG 


7534 


S0604/0078 


Habel Andason Masinjisa 


Kibakwe 


Lugoba 


PCB 


7535 


S0604/0079 


Harold Charles Ngaitanile 


Kibakwe 


Ifunda Tech. 


PCM 


7536 


S0604/0082 


Iman Kasian Msigala 


Kibakwe 


Mpwapwa 


PCM 


7537 


S0604/0099 


Salum Said Mnyaluka 


Kibakwe 


Mpwapwa 


PCM 


7538 


S0604/0103 


Simon George Chiteto 


Kibakwe 


Bagamoyo 


PCB 


7539 


S0604/0107 


Yese Nyerere Kasawa 


Kibakwe 


Lulumba 


PCB 


7540 


S0604/0108 


Yohana Alphabet Katamwa 


Kibakwe 


Lugoba 


PCB 


7541 


S3091/0137 


Albano Joseph 


Kibamba 


Kishoju 


EGM 


7542 


S3091/0145 


Andrew Ferdinand 


Kibamba 


Kishoju 


EGM 


7543 


S3091/0171 


Denis Ayusto 


Kibamba 


B. W. Mkapa (day) 


HGL 


7544 


S3091/0182 


Emmanuel S John 


Kibamba 


Umbwe 


CBG 


7545 


S3091/0207 


Jabiri Mohamed 


Kibamba 


Geita 


HGE 


7546 


S3091/0211 


John Liberatus 


Kibamba 


Tarakea 


PCM 154 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7547 


S3091/0216 


Juma Hemed 


Kibamba 


Kwiro 


EGM 


7548 


S3091/0227 


Matinde John 


Kibamba 


Azania (day) 


PCM 


7549 


S3091/0236 


Mohamed Issah 


Kibamba 


Tanga Tech. 


PCM 


7550 


S309 1/0242 


Moses Manase 


Kibamba 


Mbekenyera 


HKL 


7551 


S3091/0257 


Ramadhani Mcharo 


Kibamba 


Kibiti 


PCM 


7552 


S3091/0269 


Shabani Hamimu 


Kibamba 


Lindi 


EGM 


7553 


S309 1/0279 


Vicent Stephen 


Kibamba 


Pugu 


PCB 


7554 


S3091/0284 


Wilson John 


Kibamba 


Ihungo 


EGM 


7555 


S3263/0030 


Aidan Gerazi 


Kibanga 


Kahororo 


PCM 


7556 


S3263/0036 


Edrick Samweli 


Kibanga 


Sengerema 


PCM 


7557 


S081 9/0064 


Ibrahim Boniface Kitime 


Kibao 


Milambo 


CBG 


7558 


S081 9/0081 


Olikicha Amina Sanga 


Kibao 


lyunga 


PCM 


7559 


S31 97/01 57 


Julian Justus Justus 


Kibaoni 


Kaliua 


CBG 


7560 


S31 97/01 61 


Kassim Abdalah Liwola 


Kibaoni 


Same 


CBG 


7561 


S3 197/02 11 


Sixmund Vitalis Pilimini 


Kibaoni 


Lufilyo 


HGL 


7562 


S3 197/0220 


Zacharia Boniphace Midete 


Kibaoni 


Kwiro 


PCM 


7563 


S0989/0063 


Benson Mulokozi 


Kibara 


Tarime 


PCB 


7564 


S0989/0071 


Erastus Peter 


Kibara 


Karatu 


PCB 


7565 


S0989/0076 


Garaba Rumgera 


Kibara 


Mara 


HGK 


7566 


S0989/0082 


Isack Sospeter 


Kibara 


Ihungo 


CBG 


7567 


S0989/0090 


Joseph Dotto 


Kibara 


Irksongo 


HGL 


7568 


S0989/0091 


Joshua George 


Kibara 


Nyakato 


CBG 


7569 


S0989/0098 


Marcus Janes 


Kibara 


Kahororo 


HGE 


7570 


S0989/0109 


Petro N Chacha 


Kibara 


Minaki 


HKL 


7571 


S0316/0166 


Abdallah Darus 


Kibasila 


Mtwara Tech. 


PCM 


7572 


S0316/0169 


Abdul Hassan 


Kibasila 


Tambaza (day) 


HKL 


7573 


S0316/0170 


Abdul Juma 


Kibasila 


Mahiwa 


PCB 


7574 


S0316/0175 


Abubakar Ally 


Kibasila 


llboru 


PCB 


7575 


S0316/0178 


Adam January 


Kibasila 


Kisimiri 


PCM 


7576 


S0316/0183 


Ally Nyamhoza 


Kibasila 


Kwiro 


EGM 


7577 


S0316/0188 


Antony Joseph Akaro 


Kibasila 


ArushaTechnical. 


CIV 


7578 


S0316/0190 


Bahati Ndimbo 


Kibasila 


Kigonsera 


PCM 


7579 


S0316/0192 


Baraka B. Byarugaba 


Kibasila 


Tambaza (day) 


CBG 


7580 


S0316/0193 


Bashiru Ally 


Kibasila 


Tambaza (day) 


ECA 


7581 


S0316/0194 


Bolgius Fungam 


Kibasila 


Minaki 


PCM 


7582 


S0316/0196 


Bosch Karoza 


Kibasila 


Kongwa 


PCB 


7583 


S0316/0197 


Brighton Luther 


Kibasila 


Kibasila (day) 


HGE 


7584 


S031 6/0200 


Christopher Karoli 


Kibasila 


Azania (day) 


ECA 


7585 


S03 16/0210 


Dickson Magige 


Kibasila 


Lugoba 


PCM 


7586 


S0316/0213 


Edward Mmary 


Kibasila 


Ifunda Tech. 


PGM 


7587 


S0316/0214 


Edwin Mboya 


Kibasila 


Songea Boys 


PCB 


7588 


S0316/0215 


Elisius Cosmas Laswai 


Kibasila 


Tunduru 


HGL 


7589 


S0316/0216 


Eliya Mauya 


Kibasila 


Mtwara Tech. 


PCB 


7590 


S0316/0217 


Elvis Salewa 


Kibasila 


Ifunda Tech. 


PCB 


7591 


S0316/0219 


Emmanuel E Kitundu 


Kibasila 


Tambaza (day) 


EGM 


7592 


S031 6/0220 


Emmanuel P. Mwamwaja 


Kibasila 


Kibasila (day) 


EGM 


7593 


S031 6/0226 


Ezra Charles 


Kibasila 


Bwiru Boys 


EGM 


7594 


S03 16/0228 


Fidelis Charles 


Kibasila 


Tambaza (day) 


CBG 


7595 


S031 6/0229 


Flavian Julius 


Kibasila 


Wdmi 


CIV 155 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7596 


S031 6/0238 


Godwin Mwakilembe 


Kibasila 


Ndanda 


CBG 


7597 


S031 6/0239 


Griffin Godfred 


Kibasila 


Lwangwa 


HGL 


7598 


S03 16/0241 


Gwalugano Lusajo 


Kibasila 


Kibasila (day) 


HGE 


7599 


S03 16/0242 


Haji Masoud 


Kibasila 


Azania (day) 


PCB 


7600 


S031 6/0243 


Hamadi Selemani 


Kibasila 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


7601 


S031 6/0249 


Hamis Ukwaju Abdallah 


Kibasila 


Kibiti 


PCM 


7602 


S03 16/0244 


Hamisi Ally 


Kibasila 


B. W. Mkapa (day) 


EGM 


7603 


S03 16/0246 


Hamisi Athumani 


Kibasila 


Kigoma 


HGE 


7604 


S031 6/0245 


Hamisi Ally Mzomoke 


Kibasila 


Rungwe 


EGM 


7605 


S031 6/0250 


Hans Mlawi 


Kibasila 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


7606 


S031 6/0256 


Heriel Watson 


Kibasila 


Tambaza (day) 


PCM 


7607 


S031 6/0260 


Idrisa Higilo 


Kibasila 


Tambaza (day) 


PCB 


7608 


S031 6/0261 


Innocent Komola Wazia 


Kibasila 


Milambo 


KLF 


7609 


S031 6/0264 


Ismail Abdul 


Kibasila 


Kibaha 


ECA 


7610 


S03 16/0268 


Issa Said 


Kibasila 


Biharamulo 


EGM 


7611 


S031 6/0267 


Issa Noor Mgaya 


Kibasila 


Tunduru 


PCM 


7612 


S031 6/0273 


John Thomas 


Kibasila 


Ndanda 


PCB 


7613 


S031 6/0274 


Joseph Emmanuel 


Kibasila 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


7614 


S031 6/0275 


Joseph Fikeni 


Kibasila 


Mahiwa 


PCM 


7615 


S03 16/0278 


Juma Alex 


Kibasila 


Azania (day) 


HGK 


7616 


S031 6/0280 


Jumanne Shaha 


Kibasila 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


7617 


S031 6/0284 


Kasera Saka Gomba 


Kibasila 


Mara 


EGM 


7618 


S031 6/0286 


Kassim Hashim Ndope 


Kibasila 


Azania (day) 


HGK 


7619 


S03 16/0289 


Kelvin Lyimo 


Kibasila 


Tambaza (day) 


HGE 


7620 


S031 6/0295 


Leonard Yona 


Kibasila 


Engutoto 


HKL 


7621 


S031 6/0296 


Lucian J. Cacian 


Kibasila 


Umbwe 


ECA 


7622 


S031 6/0306 


Mohamed Omary 


Kibasila 


Umbwe 


HGE 


7623 


S03 16/0302 


Mohamed Hussein Mwinyi 


Kibasila 


Umbwe 


ECA 


7624 


S031 6/0309 


Mrisho Ibrahim 


Kibasila 


Azania (day) 


PCB 


7625 


S0316/0314 


Mustapha Ahmed 


Kibasila 


Milambo 


KLF 


7626 


S0316/0319 


Omar M Omar 


Kibasila 


Ndanda 


CBG 


7627 


S03 16/0324 


Paul Emmanuel 


Kibasila 


lyunga 


PCM 


7628 


S031 6/0327 


Paul Richard 


Kibasila 


Njombe 


EGM 


7629 


S031 6/0335 


Prochers Alex 


Kibasila 


Umbwe 


ECA 


7630 


S031 6/0336 


Protas Mnofu 


Kibasila 


Minaki 


CBG 


7631 


S03 16/0340 


Rajab Ayubu 


Kibasila 


Njombe 


HGE 


7632 


S031 6/0341 


Rajab Momba 


Kibasila 


Umbwe 


ECA 


7633 


S031 6/0350 


Richard Chimba 


Kibasila 


Azania (day) 


PCB 


7634 


S03 16/0361 


Samwel Ignas 


Kibasila 


Pugu 


PCM 


7635 


S03 16/0362 


Samwel Simon 


Kibasila 


Bwiru Boys 


PCM 


7636 


S031 6/0370 


Sunday Makwela Mohamed 


Kibasila 


Mwenge 


HGE 


7637 


S031 6/0373 


Tariq Aziz 


Kibasila 


Minaki 


CBG 


7638 


S031 6/0377 


Tumaini Benjamini 


Kibasila 


Tabora Boys 


PCM 


7639 


S03 16/0384 


Yasin Said Kimiro 


Kibasila 


Tambaza (day) 


PCM 


7640 


S2288/0032 


Joseph John 


Kibasuka 


Ngudu 


CBG 


7641 


S2288/0038 


Magige Suguta 


Kibasuka 


Musoma 


HGL 


7642 


S3842/0051 


Innocent P Lebalwa 


Kibedya 


Bihawana 


CBG 


7643 


S0659/0086 


Frank Yohasi Kalenga 


Kibengu 


Mwakavuta 


HKL 


7644 


S0659/0098 


Inolasco Augustino Lubida 


Kibengu 


Kibiti 


PCB 156 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7645 


S0659/0126 


Philbert Dominicus Nyaulingo 


Kibengu 


Ifunda Tech. 


CBG 


7646 


S0659/0143 


Yakobo Thomasi Kigodi 


Kibengu 


Kigonsera 


CBG 


7647 


S 1747/0051 


Elia Simwawa 


Kiberege 


Songea Boys 


EGM 


7648 


S1 747/0052 


Eliya S Rubeni 


Kiberege 


Kigonsera 


CBG 


7649 


S1 747/0068 


Josephat Masawe 


Kiberege 


Ulayasi 


HGL 


7650 


S1 747/0076 


Mohamed Likana 


Kiberege 


Kifaru 


HGE 


7651 


S1 747/0080 


Omari A Mkalimoto 


Kiberege 


Kwiro 


PCM 


7652 


S31 62/0071 


Razack Masoud 


Kibimba 


Kishoju 


HGL 


7653 


S2389/0027 


Hassani Hosseni 


Kibirashi 


Mwinyi 


HGK 


7654 


S3290/0037 


Hussein Bahanzika 


Kibirizi 


Binza 


CBG 


7655 


S3290/0041 


Jonstone Tilusherekwa 


Kibirizi 


Musoma 


CBG 


7656 


S3290/0043 


Jovin John 


Kibirizi 


Nsumba 


HGL 


7657 


S3290/0055 


Umaru Mahamudu 


Kibirizi 


Rutabo 


HGK 


7658 


S041 3/0001 


Abdallah Maurice 


Kibiti 


Tanga Tech. 


PCB 


7659 


S041 3/0002 


Abdallah Saidi 


Kibiti 


Galanos 


PCM 


7660 


S041 3/0004 


Adam Chilongola 


Kibiti 


Karatu 


CBA 


7661 


S041 3/0003 


Adam Abdallah Mramba 


Kibiti 


Kibaha 


CBA 


7662 


S041 3/0006 


Agasto Ngumba 


Kibiti 


Karatu 


HGE 


7663 


S0413/0012 


Dani Mziwanda 


Kibiti 


Changarawe 


HGK 


7664 


S0413/0014 


Fredy Ezra 


Kibiti 


Tosamaganga 


PGM 


7665 


S0413/0015 


Godwin Waziri 


Kibiti 


Tabora Boys 


HGL 


7666 


S0413/0017 


Habibu Werema 


Kibiti 


lyunga 


PCB 


7667 


S0413/0018 


Haji Moshi 


Kibiti 


Tanga Tech. 


PCM 


7668 


S0413/0019 


Hamisi Adinani 


Kibiti 


Galanos 


CBA 


7669 


S041 3/0027 


Jafari Selemani Ndumbogani 


Kibiti 


Kibiti 


PCB 


7670 


S041 3/0029 


James Chisewe 


Kibiti 


MtwaraTech. 


PCB 


7671 


S041 3/0031 


Jerry Jerome 


Kibiti 


Umbwe 


CBG 


7672 


S041 3/0032 


John Nyato 


Kibiti 


Kibiti 


HGE 


7673 


S041 3/0035 


Lusungu Chalamila 


Kibiti 


Minaki 


HKL 


7674 


S041 3/0039 


Masudi Bakari Abdallah 


Kibiti 


Lindi 


HGK 


7675 


S041 3/0042 


Michael Habibu 


Kibiti 


Changarawe 


HGK 


7676 


S041 3/0046 


Msafiri Daudi 


Kibiti 


Njombe 


EGM 


7677 


S041 3/0048 


Musa Hamisi 


Kibiti 


Bagamoyo 


EGM 


7678 


S041 3/0049 


Musa Yasini Njama 


Kibiti 


Lindi 


HGK 


7679 


S041 3/0050 


Nicolaus Paul Gutapaka 


Kibiti 


Mtwara Tech. 


PCB 


7680 


S041 3/0054 


Ombeni Jeremia 


Kibiti 


Same 


PCB 


7681 


S041 3/0056 


Ramadhani Abdallah 


Kibiti 


Mwika 


EGM 


7682 


S041 3/0059 


Ruphinus Kitola 


Kibiti 


Kibiti 


PCB 


7683 


S041 3/0060 


Saadi Marombwa 


Kibiti 


Lwangwa 


HGL 


7684 


S041 3/0061 


Sadamu Musa 


Kibiti 


Lindi 


EGM 


7685 


S041 3/0062 


Salmini Ahmadi Ngemba 


Kibiti 


Kigonsera 


CBG 


7686 


S041 3/0063 


Salum Mshamu Mnipa 


Kibiti 


Ndanda 


EGM 


7687 


S041 3/0064 


Samwel Philipo 


Kibiti 


Bagamoyo 


EGM 


7688 


S041 3/0066 


Shabani Hussein 


Kibiti 


Sanya Juu 


PCB 


7689 


S041 3/0065 


Shabani Hamza George 


Kibiti 


Ndanda 


HGE 


7690 


S041 3/0067 


Simoni Peter 


Kibiti 


Tunduru 


HKL 


7691 


S041 3/0068 


Swaibu Mnandi 


Kibiti 


Kibiti 


HGK 


7692 


S041 3/0069 


Yahaya Kinyunyu 


Kibiti 


Usagara 


PCB 


7693 


S041 3/0070 


Yusuph Chinduli 


Kibiti 


Ndanda 


CBG 157 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7694 


S031 7/0055 


Emmanuel Geofrey 


Kibo 


Kisarika 


CBG 


7695 


S1 458/001 9 


Ephraim Adronisius 


Kibogora 


Rutabo 


HKL 


7696 


S1 458/0039 


Theogenes Theonas 


Kibogora 


Kabanga 


CBG 


7697 


S1 41 6/01 18 


Abias A Moshi 


Kiboriloni 


Usagara 


PCB 


7698 


S1 41 6/01 22 


Adolf A Chibago 


Kiboriloni 


Usagara 


PCM 


7699 


S1 41 6/01 24 


Albert G Ayo 


Kiboriloni 


Sengerema 


PGM 


7700 


S1 41 6/01 34 


Athumani A Mnindwa 


Kiboriloni 


Same 


PCB 


7701 


S1 41 6/01 45 


Cosmas M Mchau 


Kiboriloni 


Usagara 


PCM 


7702 


S1 41 6/01 47 


Daudi C Nemes 


Kiboriloni 


Moshi Tech. 


PCM 


7703 


S1 41 6/01 48 


Daudi J Ngowi 


Kiboriloni 


Kwiro 


PCM 


7704 


S1 41 6/01 49 


Denis E Moshi 


Kiboriloni 


Ganako 


HGL 


7705 


S1 41 6/01 53 


Elisante F Tarimo 


Kiboriloni 


Mzumbe 


PCM 


7706 


S1 41 6/01 54 


Emanuel F Lyatuu 


Kiboriloni 


Umbwe 


ECA 


7707 


S1 41 6/01 56 


Erick C Metta 


Kiboriloni 


Tanga Tech. 


PCB 


7708 


S1 41 6/01 57 


Fidelis C Lyimo 


Kiboriloni 


Mwika 


EGM 


7709 


S1 41 6/01 61 


France E Ngowi 


Kiboriloni 


Moshi 


PCB 


7710 


S1 41 6/01 80 


Joachim E Mosha 


Kiboriloni 


Kisarika 


PCB 


7711 


S1 41 6/01 84 


Juma R Mjema 


Kiboriloni 


Pugu 


PCB 


7712 


S1 41 6/01 85 


Kelvin F Mtei 


Kiboriloni 


Lwangwa 


HGL 


7713 


S1 41 6/01 88 


Melkizedeck P Msechu 


Kiboriloni 


Mara 


HGE 


7714 


S1 41 6/01 89 


Mohamed B Msuya 


Kiboriloni 


Tosamaganga 


PCM 


7715 


S1 41 6/01 90 


Mussa B Mwacha 


Kiboriloni 


Karatu 


HGE 


7716 


S1 41 6/0204 


Regnald B Shirima 


Kiboriloni 


Usagara 


PCB 


7717 


S1 41 6/0210 


Samuel R Njunwa 


Kiboriloni 


Sengerema 


PCM 


7718 


S1 41 6/0211 


Sigismund F Massawe 


Kiboriloni 


Bagamoyo 


PCM 


7719 


S1 41 6/021 7 


Victor V Mng'anya 


Kiboriloni 


Same 


HGL 


7720 


S3234/0129 


Nelson Innocent Kapinga 


Kibugumo 


Tunduru 


HGL 


7721 


S321 8/0033 


Lazaro Salvatory 


Kibungojuu 


Kigonsera 


HGK 


7722 


S321 8/0037 


Phabian John 


Kibungojuu 


Pamoja 


HKL 


7723 


S321 8/0044 


Tito Kunambi 


Kibungojuu 


Bagamoyo 


EGM 


7724 


S 1374/0079 


Alex Manase Maguru 


Kichangachui 


Biharamulo 


EGM 


7725 


S1 374/0083 


Alphonce Dunia William 


Kichangachui 


Kigoma 


HGL 


7726 


S1 374/0090 


Bilali Hussein Fyula 


Kichangachui 


Mwenge 


PCM 


7727 


S1 374/0091 


Chanza Hussein Kaimbe 


Kichangachui 


Nsumba 


PCM 


7728 


S1 374/0094 


Elkana Zabroni Hebeye 


Kichangachui 


Milambo 


PCM 


7729 


S1 374/01 03 


Hakimu Hussein Magambo 


Kichangachui 


Milambo 


PCM 


7730 


S1 374/01 05 


Hamisi Juma Athumani 


Kichangachui 


Minaki 


PCB 


7731 


S1 374/01 06 


Hemed Hemed Adam 


Kichangachui 


Mwenge 


PCM 


7732 


S1 374/01 23 


Katunda Magambo Shabani 


Kichangachui 


Milambo 


PCM 


7733 


S1 374/01 24 


Kayala Zuberi Ibrahim 


Kichangachui 


Kaliua 


PCB 


7734 


S1 374/01 30 


Matokeo Yusuph Mkuse 


Kichangachui 


Ihungo 


PCB 


7735 


S1 374/01 33 


Miyanga Hamisi Fadhili 


Kichangachui 


Bihawana 


PCB 


7736 


S1 374/01 36 


Mrisho Ayubu Shabani 


Kichangachui 


Usagara 


PCB 


7737 


S1 374/01 57 


Salum Issa Mpanda 


Kichangachui 


Kigoma 


HGL 


7738 


S3635/0088 


Daniford Valence Kalinga 


Kidamali 


Minaki 


HGE 


7739 


S3635/0110 


Hongera James Nguvila 


Kidamali 


Njombe 


EGM 


7740 


S3635/0120 


Jackola Raphael Msigala 


Kidamali 


Njombe 


PCM 


7741 


S3635/0135 


Maka Daima Luvanda 


Kidamali 


Sanya Juu 


CBG 


7742 


S3635/0140 


Nadhil Raphael Msigala 


Kidamali 


Rungwe 


EGM 158 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7743 


S1 01 7/0063 


Issaya Samwely 


Kidatu 


Matema Beach 


HGK 


7744 


S1 730/0058 


Elisha Edward Chungu 


Kidegembye 


Songea Boys 


PCB 


7745 


S1 730/0066 


Inocent Lunanilo Kilingogo 


Kidegembye 


llula 


HKL 


7746 


S1 730/0079 


Samwel Jaston Gwivaha 


Kidegembye 


Namabengo 


HGK 


7747 


S2879/0097 


John Gaitan 


Kidete 


Kibiti 


HGE 


7748 


S2879/0132 


Robert Juma 


Kidete 


Mara 


HGE 


7749 


S2957/0029 


Abel I. Paul 


Kidinda 


Sengerema 


PCM 


7750 


S2957/0035 


Daniel Petro 


Kidinda 


Nsumba 


HGK 


7751 


S2957/0041 


Isack Marco 


Kidinda 


Kahororo 


PCM 


7752 


S2957/0059 


Malugu Wino 


Kidinda 


Chato 


CBG 


7753 


S2957/0061 


Masaga Paul 


Kidinda 


Kongwa 


HGL 


7754 


S2957/0068 


Mugwe James 


Kidinda 


Lulumba 


PCB 


7755 


S2957/0088 


Zacharia John 


Kidinda 


Ngudu 


HKL 


7756 


S2957/0089 


Zacharia Magobe 


Kidinda 


Rutabo 


HKL 


7757 


S1 439/0069 


Alex Dickson 


Kidodi 


Kwiro 


PCM 


7758 


S1 439/0086 


Frank Japhet 


Kidodi 


Kwiro 


CBG 


7759 


S1 439/0096 


Issaya Thadei 


Kidodi 


llula 


HGK 


7760 


S1 439/01 11 


Martin Luhuga 


Kidodi 


Ndanda 


CBG 


7761 


S1 439/01 20 


Nicholaus Komba 


Kidodi 


Songea Boys 


PGM 


7762 


S1 439/01 27 


Salmini Misuke 


Kidodi 


Kilosa 


HKL 


7763 


S1 439/01 28 


Samwel Ernest 


Kidodi 


Kwiro 


CBG 


7764 


S1 439/01 30 


Stephen Mbilinyi 


Kidodi 


Tukuyu 


PCB 


7765 


S1 439/01 33 


Walter Urassa 


Kidodi 


Karatu 


PCM 


7766 


S01 67/0027 


Adebayo J Kilasi 


Kidugala Lutheran Sem. 


Kiwanja 


HGL 


7767 


S01 67/0028 


Alex D Mbaya 


Kidugala Lutheran Sem. 


Sengerema 


EGM 


7768 


S01 67/0029 


Alpha A Mhelela 


Kidugala Lutheran Sem. 


Kiwanja 


HGL 


7769 


S01 67/0031 


Azariah A. Mwandila 


Kidugala Lutheran Sem. 


Kigonsera 


CBG 


7770 


S0 167/0032 


Baraka B. Mtunda 


Kidugala Lutheran Sem. 


Ulayasi 


CBG 


7771 


S01 67/0034 


Billey J Nyigu 


Kidugala Lutheran Sem. 


Tarime 


PCB 


7772 


S01 67/0035 


Boaz Ng'umbi 


Kidugala Lutheran Sem. 


Iwawa 


HKL 


7773 


S01 67/0036 


Burton B Mabesa 


Kidugala Lutheran Sem. 


Pugu 


PCM 


7774 


S01 67/0037 


Daimon G Kakaga 


Kidugala Lutheran Sem. 


Iwawa 


HGK 


7775 


S01 67/0038 


Danford A Mligo 


Kidugala Lutheran Sem. 


Rungwe 


HGL 


7776 


S01 67/0039 


Daniel G Nyagawa 


Kidugala Lutheran Sem. 


Same 


HGL 


7777 


S01 67/0041 


Devon A Kilatu 


Kidugala Lutheran Sem. 


Tarime 


PCB 


7778 


S0 167/0042 


Elisha E Wililo 


Kidugala Lutheran Sem. 


Lindi 


EGM 


7779 


S01 67/0043 


Elisha T Mhomisoli 


Kidugala Lutheran Sem. 


Songea Boys 


HGE 


7780 


S01 67/0044 


Emmanuel A Ngavatula 


Kidugala Lutheran Sem. 


Njombe 


HGE 


7781 


S0 167/0048 


Godlove G Mtama 


Kidugala Lutheran Sem. 


Njombe 


PCB 


7782 


S0 167/0049 


Hamphrey J Kiligo 


Kidugala Lutheran Sem. 


Kibiti 


PCM 


7783 


S01 67/0050 


Hekela E. Kitahenga 


Kidugala Lutheran Sem. 


Uwemba 


HGL 


7784 


S01 67/0051 


Hery E Mwidunda 


Kidugala Lutheran Sem. 


Tabora Boys 


PCM 


7785 


S0 167/0053 


Isack A Kinyamagoha 


Kidugala Lutheran Sem. 


Minaki 


EGM 


7786 


S01 67/0054 


Jackson C Vegula 


Kidugala Lutheran Sem. 


Tosamaganga 


EGM 


7787 


S01 67/0055 


James Mhagama 


Kidugala Lutheran Sem. 


Kilangalanga 


PCM 


7788 


S01 67/0056 


Japhet E Siwelwe 


Kidugala Lutheran Sem. 


Maposeni 


HGL 


7789 


S01 67/0057 


Jimson H Kafuka 


Kidugala Lutheran Sem. 


Umbwe 


HGE 


7790 


S0 167/0058 


Johari V. Mgeyekwa 


Kidugala Lutheran Sem. 


Tosamaganga 


HGE 


7791 


S01 67/0059 


Joseph M Mwalongo 


Kidugala Lutheran Sem. 


Kibaha 


PCB 159 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7792 


S01 67/0060 


Joy J Nzobonariba 


Kidugala Lutheran Sem. 


Mwenge 


PCB 


7793 


S01 67/0061 


Kelvin A Kisese 


Kidugala Lutheran Sem. 


Kigonsera 


PCB 


7794 


S0 167/0062 


Kelvin E Mwigune 


Kidugala Lutheran Sem. 


Dar. Institute Techn 


CPT 


7795 


S01 67/0064 


Lameck M Kaduma 


Kidugala Lutheran Sem. 


Songea Boys 


CBG 


7796 


S01 67/0065 


Lusungu N Mwinuka 


Kidugala Lutheran Sem. 


Galanos 


HGE 


7797 


S01 67/0066 


Luwoneko B Mbilinyi 


Kidugala Lutheran Sem. 


Sengerema 


HGE 


7798 


S01 67/0068 


Newton S Mhoka 


Kidugala Lutheran Sem. 


Biharamulo 


EGM 


7799 


S0 167/0070 


Niwahery Mhagama 


Kidugala Lutheran Sem. 


Pugu 


PCM 


7800 


S01 67/0071 


Peter E Severe 


Kidugala Lutheran Sem. 


Lufilyo 


HGL 


7801 


S01 67/0072 


Peter H Msigala 


Kidugala Lutheran Sem. 


Tosamaganga 


HGE 


7802 


S0 167/0073 


Raphael G Sanga 


Kidugala Lutheran Sem. 


Umbwe 


HGE 


7803 


S01 67/0075 


Samson Kyando 


Kidugala Lutheran Sem. 


Njombe 


PGM 


7804 


S01 67/0074 


Samson E Luvinga 


Kidugala Lutheran Sem. 


Sadani 


PCB 


7805 


S0 167/0076 


Samwel E Ngulwa 


Kidugala Lutheran Sem. 


Kaliua 


PCB 


7806 


S01 67/0077 


Seth N Longo 


Kidugala Lutheran Sem. 


Minaki 


EGM 


7807 


S0 167/0078 


Simon E Lunda 


Kidugala Lutheran Sem. 


Minaki 


HGE 


7808 


S01 67/0079 


Titus Y Msakafu 


Kidugala Lutheran Sem. 


Mara 


HGE 


7809 


S01 67/0080 


Wilfred Mwijage 


Kidugala Lutheran Sem. 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


7810 


S01 67/0081 


Yona D Chombe 


Kidugala Lutheran Sem. 


Minaki 


EGM 


7811 


S0 167/0082 


Zabron Joshua 


Kidugala Lutheran Sem. 


Kyela 


HGL 


7812 


S01 67/0083 


Zakaria R Mhemedzi 


Kidugala Lutheran Sem. 


llboru 


PCB 


7813 


S201 0/0048 


Aidan L Sunday 


Kifai Modern 


Minaki 


HGE 


7814 


S201 0/0049 


Alfred G Musingi 


Kifai Modern 


Kibiti 


PCM 


7815 


S201 0/0055 


Baraka C Massawe 


Kifai Modern 


Ndanda 


PCB 


7816 


S201 0/0057 


Bashiri Sadiki 


Kifai Modern 


Malangali 


HGL 


7817 


S201 0/0064 


David Linus 


Kifai Modern 


Azania (day) 


ECA 


7818 


S201 0/0072 


Erick Emarson 


Kifai Modern 


Kibasila (day) 


HGL 


7819 


S201 0/0073 


Erick H Meena 


Kifai Modern 


Kibasila (day) 


HKL 


7820 


S201 0/0077 


George John 


Kifai Modern 


Kigoma 


HGL 


7821 


S201 0/0078 


Gerald Godfrey 


Kifai Modern 


Ndanda 


EGM 


7822 


S201 0/0080 


Godfrey R Kavishe 


Kifai Modern 


Minaki 


PGM 


7823 


S201 0/0084 


Henry J Kanyawana 


Kifai Modern 


Kibasila (day) 


EGM 


7824 


S201 0/0086 


lan H Joseph 


Kifai Modern 


Lindi 


HGK 


7825 


S201 0/0094 


Joseph Edmund 


Kifai Modern 


Umbwe 


ECA 


7826 


S201 0/0095 


Keneth Sanga 


Kifai Modern 


Tunduru 


HGL 


7827 


S2010/0100 


Omary Kido 


Kifai Modern 


Azania (day) 


ECA 


7828 


S2010/0103 


Petro Simon 


Kifai Modern 


Malangali 


HGL 


7829 


S2010/0108 


Thomas B Masanja 


Kifai Modern 


Namabengo 


HGL 


7830 


S2010/0110 


Zephania Arlnod 


Kifai Modern 


Azania (day) 


PCB 


7831 


S0655/0069 


Alphonce Magesse Peter 


Kifanya 


Lindi 


EGM 


7832 


S0655/0092 


Geofrey Onesmo Mwenda 


Kifanya 


Nyerere/migoli 


HKL 


7833 


S0655/0094 


Gervas Maulus Mbuna 


Kifanya 


Songea Boys 


PCM 


7834 


S0655/0103 


Kassian Kristomus Mdasi 


Kifanya 


Mwakaleli 


HGE 


7835 


S0655/0117 


Noel Exaud Mng'ong'o 


Kifanya 


Kwiro 


CBG 


7836 


S0655/0125 


Saibeth Paul Donald 


Kifanya 


Mbeya Inst. 


CIV 


7837 


S081 1/0097 


Allan Alcado Michael 


Kifaru 


Tosamaganga 


PCM 


7838 


S081 1/0100 


Amani George Aman 


Kifaru 


Musoma 


PGM 


7839 


S0811/0111 


Bakari Azizi Mmbaga 


Kifaru 


Tarakea 


PCM 


7840 


S0811/0130 


Eliachim Ismail Chanikicha 


Kifaru 


Same 


PCB 160 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7841 


S081 1/0141 


Godfrey Frank Ombeni 


Kifaru 


Songea Boys 


PCB 


7842 


S081 1/0148 


Hamisi Nasibu 


Kifaru 


Pugu 


PCB 


7843 


S081 1/0169 


Kelvin Shayo Gabriel 


Kifaru 


Mkuu 


PCB 


7844 


S081 1/0197 


Said Seleman Makumbi 


Kifaru 


Mkuu 


CBG 


7845 


S081 1/0216 


Sudi Muhidini Sudi 


Kifaru 


Galanos 


PCM 


7846 


S0791/0125 


Hamisi M Mkangajela 


Kigamboni 


Kibasila (day) 


HGK 


7847 


S0791/0127 


Haroub I Abeid 


Kigamboni 


Kibiti 


HGE 


7848 


S 1348/0053 


Christopher Elinazo Kilango 


Kigango 


Moshi Tech. 


PCM 


7849 


S 1853/0033 


Habibu Hasani Juma 


Kighare 


Longido 


HGK 


7850 


S1 853/0038 


Iddy Abdala Abasi 


Kighare 


Changarawe 


HGK 


7851 


S1 853/0041 


Juma Kasimu Juma 


Kighare 


Minaki 


PCM 


7852 


S1 853/0047 


Musa Diwani Temba 


Kighare 


Mkuu 


PCM 


7853 


S1 853/0063 


Shamsidini Nuru Mbaga 


Kighare 


Minaki 


HGE 


7854 


S0320/0001 


Abeid Rumela Kilenza 


Kigoma 


Tarakea 


CBG 


7855 


S0320/0002 


Abel Mzungu 


Kigoma 


Ndanda 


EGM 


7856 


S0320/0004 


Alex Rwagaba 


Kigoma 


Kwiro 


PCB 


7857 


S0320/0007 


Baraka Sanane 


Kigoma 


Dar. Institute Techn 


MEC 


7858 


S0320/0008 


Beatus Albert 


Kigoma 


Mara 


HGE 


7859 


S0320/0012 


Daud Makoba 


Kigoma 


Bagamoyo 


HKL 


7860 


S0320/0014 


Dickson Mvuyekule 


Kigoma 


Kwiro 


PCM 


7861 


S0320/0016 


Emanuel Elias 


Kigoma 


Kaliua 


PCB 


7862 


S0320/0017 


Emmanuel Athanas 


Kigoma 


Dar. Institute Techn 


MEC 


7863 


S0320/0019 


Ernest L. Timanya 


Kigoma 


Pamba (day) 


CBG 


7864 


S0320/0020 


Evance Joseph 


Kigoma 


Tarakea 


PCB 


7865 


S0320/0021 


Felcian Jovine 


Kigoma 


Kigonsera 


HKL 


7866 


S0320/0022 


Frank Fateline 


Kigoma 


Nsumba 


PCM 


7867 


S0320/0025 


George Malaki 


Kigoma 


Mbeya Inst. 


LAB 


7868 


S0320/0026 


Gidion Leonard 


Kigoma 


Mwika 


EGM 


7869 


S0320/0028 


Gosbert Baltazary 


Kigoma 


Kigoma 


HGK 


7870 


S0320/0029 


Jaribu J. Gobanya 


Kigoma 


llboru 


PCB 


7871 


S0320/0030 


Jeremiah Gwimo Lucas 


Kigoma 


Mara 


EGM 


7872 


S0320/0035 


Lenga Nkwabi 


Kigoma 


Mkuu 


PCB 


7873 


S0320/0036 


Machibya Masanja 


Kigoma 


Geita 


EGM 


7874 


S0320/0038 


Majaliwa Richard 


Kigoma 


Dar. Institute Techn 


ELE 


7875 


S0320/0039 


Mapambano P. Runwanga 


Kigoma 


Shinyanga 


PCM 


7876 


S0320/0041 


Masala Nkinga 


Kigoma 


Mahiwa 


CBG 


7877 


S0320/0042 


Masalu Luchagula 


Kigoma 


Dar. Institute Techn 


ELE 


7878 


S0320/0044 


Mathayo M. Ambrose 


Kigoma 


Mara 


EGM 


7879 


S0320/0047 


Mrisho Issa 


Kigoma 


Kibiti 


EGM 


7880 


S0320/0048 


Mussa Elias 


Kigoma 


Pamba (day) 


HKL 


7881 


S0320/0052 


Samson Hamisi 


Kigoma 


Dar. Institute Techn 


BIO-MED 


7882 


S0320/0054 


Samwel L. Gabriel 


Kigoma 


Tarime 


CBG 


7883 


S3258/0025 


Baraka Muze 


Kigongo 


Nyakato 


PCM 


7884 


S3258/0039 


Enos Bupilipili 


Kigongo 


Kwiro 


PCB 


7885 


S3258/0052 


Japhet Daud 


Kigongo 


Kahororo 


HKL 


7886 


S3258/0065 


Martin Simoni 


Kigongo 


Ihungo 


PCB 


7887 


S3258/0068 


Matokeo Tireka 


Kigongo 


Kaliua 


PCB 


7888 


S3258/0072 


Robert Ibrahim 


Kigongo 


Kabanga 


CBG 


7889 


S3258/0081 


Stephano Charles 


Kigongo 


Ihungo 


CBG 161 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7890 


S1 641 /0042 


Andrea Martin 


Kigongoi 


Mkuu 


EGM 


7891 


S0845/0017 


Adili Elihuruma Yoeni 


Kigonigoni 


Galanos 


EGM 


7892 


S0845/0019 


Athumani Ramadhani Hassani 


Kigonigoni 


Lugoba 


PCM 


7893 


S0845/0027 


Heriel Robison Kimaro 


Kigonigoni 


Galanos 


PCM 


7894 


S0845/0029 


Josephat Gabriel Josephat 


Kigonigoni 


Ganako 


HGK 


7895 


S0845/0038 


Salimu Salimini Mohamedi 


Kigonigoni 


Namabengo 


HGL 


7896 


S0845/0039 


Sereva Iniester Mwedardi 


Kigonigoni 


Galanos 


EGM 


7897 


S01 20/0002 


Abilahi Issa 


Kigonsera 


Msamala 


HGL 


7898 


S01 20/0004 


Ally Yasini 


Kigonsera 


Msamala 


HGL 


7899 


S01 20/0005 


Aloyce Msyani 


Kigonsera 


ArushaTechnical. 


LAB 


7900 


S01 20/0006 


Baraka Efeny 


Kigonsera 


Songea Boys 


CBG 


7901 


S01 20/0007 


Bashumu Athumani 


Kigonsera 


Kibiti 


PCM 


7902 


S01 20/0009 


Bruno Sigala 


Kigonsera 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


7903 


S01 20/0011 


Clement Kibona 


Kigonsera 


Same 


PCB 


7904 


S01 20/001 2 


Davis Juma 


Kigonsera 


Milambo 


PCB 


7905 


S01 20/001 4 


Enock Lamson 


Kigonsera 


Ifunda Tech. 


PCB 


7906 


S01 20/001 5 


Ezekiel Mlowe 


Kigonsera 


Madaba 


HKL 


7907 


S01 20/001 6 


Fadhili Chivalu 


Kigonsera 


Mahiwa 


HGL 


7908 


S01 20/001 7 


Felix Laban 


Kigonsera 


Mzumbe 


PCB 


7909 


S01 20/0020 


Gidos Sichundwe 


Kigonsera 


Matema Beach 


HGL 


7910 


S01 20/0022 


Hamisi Abdallah 


Kigonsera 


Ndanda 


CBG 


7911 


S01 20/0023 


Hamisi Luganje 


Kigonsera 


Galanos 


CBA 


7912 


S01 20/0024 


Huruma Msokwa 


Kigonsera 


Kigonsera 


PCB 


7913 


S01 20/0028 


Issa Matinya 


Kigonsera 


Songea Boys 


PCB 


7914 


S01 20/0030 


Jabily Wabichi 


Kigonsera 


Mahiwa 


HGL 


7915 


S01 20/0031 


James John 


Kigonsera 


Songea Boys 


HGE 


7916 


S01 20/0034 


Joel David 


Kigonsera 


Galanos 


CBA 


7917 


S01 20/0035 


Joseph Kutemile 


Kigonsera 


Wdmi 


CIV 


7918 


S01 20/0042 


Mawazo Amily 


Kigonsera 


Kibiti 


CBA 


7919 


S0 120/0043 


Meesa Kitomari 


Kigonsera 


ArushaTechnical. 


TEL 


7920 


S01 20/0046 


Mohamed Juma 


Kigonsera 


Maposeni 


HKL 


7921 


S01 20/0045 


Mohamedi Kalembo 


Kigonsera 


Lufilyo 


HGL 


7922 


S0 120/0048 


Nerbert Msyenga 


Kigonsera 


Njombe 


PCB 


7923 


S01 20/0050 


Nuru Nicholaus 


Kigonsera 


Kibiti 


CBA 


7924 


S01 20/0055 


Rashidi Mustapha 


Kigonsera 


Madaba 


HKL 


7925 


S01 20/0058 


Saidi I. Nasoro 


Kigonsera 


Kibaha 


CBA 


7926 


S01 20/0059 


Timoth Daniel 


Kigonsera 


Kibaha 


CBA 


7927 


S01 20/0061 


Yusufu I. Yusufu 


Kigonsera 


Tabora Boys 


PCM 


7928 


S281 5/0061 


Anyisile Ambakisye 


Kigugu 


Rungwe 


CBG 


7929 


S281 5/0067 


Clement Hassan 


Kigugu 


Same 


CBG 


7930 


S281 5/0088 


Humphrey Donald 


Kigugu 


Usevya 


HGL 


7931 


S281 5/0091 


Israel Boniface 


Kigugu 


Sadani 


CBG 


7932 


S281 5/0096 


John K Augustino 


Kigugu 


Iwawa 


HGL 


7933 


S2815/0106 


Nasoni Ipyana 


Kigugu 


Rungwe 


CBG 


7934 


S2815/0112 


Rashid Enock 


Kigugu 


Ulayasi 


HGK 


7935 


S0359/0102 


Abdallah Magumbo 


Kigurunyembe 


Mtwara Tech. 


PCM 


7936 


S0359/0110 


Aloyce Innocent 


Kigurunyembe 


Lugoba 


PCM 


7937 


S0359/0119 


Dennia Mponda 


Kigurunyembe 


Rungwe 


HGK 


7938 


S0359/0151 


Julian W. Ukongoji 


Kigurunyembe 


Minaki 


HGE 162 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7939 


S0359/0154 


Justine J Lucas 


Kigurunyembe 


Kwiro 


PCM 


7940 


S0359/0175 


Yakobo Kiunga 


Kigurunyembe 


Rungwe 


PCM 


7941 


S2237/0042 


Ashiru Fadhil 


Kihanga 


Ngudu 


HGL 


7942 


S2237/0045 


Avitus Mjuni 


Kihanga 


Kahororo 


PCM 


7943 


S2237/0055 


Eventius Josephat 


Kihanga 


Lukole 


HGL 


7944 


S2237/0064 


Livingstone Laulian 


Kihanga 


Geita 


EGM 


7945 


S2237/0066 


Magezi Eustace 


Kihanga 


Lukole 


HKL 


7946 


S2237/0075 


Philmatus Stanslaus 


Kihanga 


Ngudu 


HGL 


7947 


S2237/0087 


Twalaha Omary 


Kihanga 


Sengerema 


PCM 


7948 


S3407/0095 


Haruni Hezron Mpinge 


Kihansi 


Sanya Juu 


CBG 


7949 


S3407/0098 


Isaya Aroni Kidehele 


Kihansi 


Tosamaganga 


PCB 


7950 


S3407/0113 


Natress Aron Vayinga 


Kihansi 


Songea Boys 


HGE 


7951 


S3407/0114 


Nibreth Salum Uggi 


Kihansi 


Bihawana 


CBG 


7952 


S3407/0116 


Oden Adam Lubida 


Kihansi 


Maweni 


HGK 


7953 


S3407/0125 


Wayo Aron Vayinga 


Kihansi 


Rungwe 


PCB 


7954 


S2254/0111 


Mohamed Rashidi 


Kihere 


Lyamungo 


CBG 


7955 


S2254/0118 


Omari Mwalimu 


Kihere 


Kibiti 


HGK 


7956 


S2254/0127 


Rashidi Swalehe 


Kihere 


Kilosa 


HGK 


7957 


S2254/0132 


Selemani Ramadhani 


Kihere 


Galanos 


EGM 


7958 


S2682/0117 


Abdallah C. Myinga 


Kihesa 


lyunga 


PCM 


7959 


S2682/0130 


Anthony C. Kayage 


Kihesa 


Minaki 


EGM 


7960 


S2682/0180 


Joseph E. Lwaho 


Kihesa 


Msamala 


HGK 


7961 


S2682/0186 


Lucas L. Mtove 


Kihesa 


lyunga 


PCM 


7962 


S2682/0196 


Muksin Mlula 


Kihesa 


Songea Boys 


EGM 


7963 


S2682/0199 


Nickson D. Mhekwa 


Kihesa 


Songea Boys 


PCB 


7964 


S2682/0212 


Prosper Mnyenyelwa 


Kihesa 


Njombe 


PCM 


7965 


S2682/0228 


Shadrack M. Nyagawa 


Kihesa 


Kigonsera 


PCM 


7966 


S2682/0229 


Shadrack N. Chaula 


Kihesa 


Mwakavuta 


HGL 


7967 


S2682/0233 


Wilbert Chengula 


Kihesa 


Dar. Institute Techn 


ELE 


7968 


S2682/0236 


Yasin S. Waya 


Kihesa 


Kyela 


HGK 


7969 


S2682/0237 


Yona A. Maliga 


Kihesa 


Minaki 


HGE 


7970 


S1 222/01 04 


Adnan Juma Mzava 


Kihonda 


Songea Boys 


EGM 


7971 


S1 222/01 07 


Alvin Andrea Juae 


Kihonda 


Malangali 


HGL 


7972 


S1 222/01 26 


Dafa Omary Mkomwa 


Kihonda 


Bihawana 


PCB 


7973 


S1 222/01 35 


Edgar Raymond Nkosa 


Kihonda 


Umbwe 


HGE 


7974 


S1 222/01 37 


Edward Alphonce Mahela 


Kihonda 


Songea Boys 


PGM 


7975 


S1 222/01 44 


Fadhil Dadi Nurdini 


Kihonda 


lyunga 


PCM 


7976 


S1 222/01 45 


Gelgen Ayubu Mwamakula 


Kihonda 


Morogoro (day) 


HGE 


7977 


S1 222/01 46 


George Damas Aloyce 


Kihonda 


Morogoro (day) 


EGM 


7978 


S1 222/01 52 


Godfrey Judika Masawe 


Kihonda 


Bariadi 


PGM 


7979 


S1 222/01 54 


Hafidhi Hadji Tawah 


Kihonda 


Lwangwa 


HGL 


7980 


S1 222/01 58 


Hussein Miraji Mohamed 


Kihonda 


Dar. Institute Techn 


LAB 


7981 


S1 222/01 60 


Iddi Waziri Balozi 


Kihonda 


Bagamoyo 


EGM 


7982 


S1 222/01 61 


Imani Melckizedeck Mlyapatali 


Kihonda 


Morogoro (day) 


HGE 


7983 


S1 222/01 65 


John Gaston Chinyala 


Kihonda 


Umbwe 


ECA 


7984 


S1 222/01 77 


Lyoba Nasibu Lyoba 


Kihonda 


Umbwe 


HGE 


7985 


S1 222/01 82 


Meshack Peter Mangare 


Kihonda 


Madibira 


HGK 


7986 


S1 222/01 83 


Methusela Lameck Magobeko 


Kihonda 


Songea Boys 


PGM 


7987 


S1 222/01 92 


Osidai Lotoiwoki Melakiti 


Kihonda 


Kilosa 


HKL 163 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7988 


S1 222/01 97 


Privatus Yassin Wimbe 


Kihonda 


Morogoro (day) 


HGE 


7989 


S1 222/0200 


Ramadhani Mohamedi Ramad 


Kihonda 


Kwiro 


PCB 


7990 


S1 222/021 4 


Zombwe Salumu Kasegezya 


Kihonda 


Njombe 


PGM 


7991 


S3253/0035 


Senzia Msafiri Lushino 


Kihurio 


Kibiti 


EGM 


7992 


S1 145/0028 


Boniface Severine 


Kijitonyama 


Azania (day) 


EGM 


7993 


S1 145/0034 


Hamis Manjano 


Kijitonyama 


Mahiwa 


HGK 


7994 


S1 145/0041 


Lugiga Miraji 


Kijitonyama 


Shinyanga 


PCM 


7995 


S2373/0040 


Abas Julius Kinyamagoha 


Kijombe 


Msamala 


HGK 


7996 


S2373/0072 


Zakayo Ignasi Mabena 


Kijombe 


Songea Boys 


PCB 


7997 


S0758/0083 


Abusalama Juma 


Kijota 


Itigi 


HGK 


7998 


S0758/0086 


Ally Mstapha 


Kijota 


Mwenge 


PCM 


7999 


S0758/0110 


Festo Edward 


Kijota 


Nyerere/migoli 


HGK 


8000 


S0758/0123 


Japhari Ramadhani 


Kijota 


Mwenge 


CBG 


8001 


S0758/0130 


Juma Selemani 


Kijota 


Same 


CBG 


8002 


S0758/0131 


Kasimu Omary 


Kijota 


Milambo 


CBG 


8003 


S0758/0157 


Samwel Godwin 


Kijota 


Same 


CBG 


8004 


S0758/0162 


Tumaini Zakayo 


Kijota 


Itigi 


HGL 


8005 


S0758/0164 


William Singo 


Kijota 


Milambo 


PGM 


8006 


S0758/0165 


Wilsoni Mussa 


Kijota 


Geita 


HGE 


8007 


S0758/0171 


Yuda Elia 


Kijota 


Same 


CBG 


8008 


S3309/0029 


Alex Arold Alereyo 


Kikafu 


Matema Beach 


HGK 


8009 


S3309/0036 


Elihuruma Yobu Kweka 


Kikafu 


llula 


HGK 


8010 


S3309/0038 


Godluck Emanuel Urassa 


Kikafu 


Vudoi 


HGK 


8011 


S3309/0045 


Mbora David Sawe 


Kikafu 


Muheza 


PCB 


8012 


S3309/0048 


Okuli Simbo Usiri 


Kikafu 


Matema Beach 


HGK 


8013 


S1 106/0071 


Abubakari M Mpangala 


Kikaro 


Songea Boys 


PCB 


8014 


S1 106/0145 


Mkombozi Iddi 


Kikaro 


Mahiwa 


HGK 


8015 


S1 106/01 56 


Omari Hussein 


Kikaro 


Usagara 


PCM 


8016 


S1 106/0159 


Optatus M Nestory 


Kikaro 


Kwiro 


EGM 


8017 


S1 106/0166 


Ramadhani M Mgaza 


Kikaro 


Bagamoyo 


CBG 


8018 


S1 106/01 78 


Sebastian L Mbelwa 


Kikaro 


Lindi 


EGM 


8019 


S0687/0171 


Edmund Kihwili 


Kikatiti 


Dareda 


HKL 


8020 


S0687/0179 


Emanuel Sifael 


Kikatiti 


Milambo 


EGM 


8021 


S0687/0212 


James Kaanankira 


Kikatiti 


Lyamungo 


EGM 


8022 


S0687/0229 


Nickson Apael 


Kikatiti 


Njombe 


HKL 


8023 


S3800/0073 


Baltazar Baltazary Msuha 


Kikodi 


Mzumbe 


HGL 


8024 


S3800/0074 


Bernard Meinruf Mapunda 


Kikodi 


Maposeni 


HGL 


8025 


S2035/0015 


Chaka Kasimu Ndunguru 


Kikombo 


Maposeni 


HGK 


8026 


S2007/0025 


Emmanuel Dutu 


Kikubiji 


Kahororo 


PCB 


8027 


S2007/0029 


George Charles 


Kikubiji 


Sengerema 


PCB 


8028 


S2007/0056 


Salum Innocent 


Kikubiji 


Sengerema 


CBG 


8029 


S2007/0058 


Shinje Elias 


Kikubiji 


Sengerema 


CBG 


8030 


S3294/0037 


Edigar Kagashe 


Kikukwe 


Ihungo 


PCB 


8031 


S2390/0077 


Peter Lusonge 


Kikunde 


Kwiro 


PCM 


8032 


S1 196/0088 


Amos Julius Mdoya 


Kikuyu 


Mbeya Inst. 


ARC 


8033 


S1 196/0093 


Boniphas Julius Samson 


Kikuyu 


Mbeya Inst. 


CPT 


8034 


S1 196/01 00 


Elias Ezekiel Ntangeki 


Kikuyu 


Changarawe 


HGK 


8035 


S1 196/01 10 


Frank Patrick Haule 


Kikuyu 


Ndanda 


PCB 


8036 


S1 196/01 16 


Godfrey Emmanuel Magombe 


Kikuyu 


ArushaTechnical. 


AUT. 164 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8037 


S1 196/01 18 


Goodluck Muro Bahali 


Kikuyu 


Njombe 


HGL 


8038 


S1 196/01 19 


Haji Halifa Mchomvu 


Kikuyu 


Mzumbe 


PCM 


8039 


S1 196/01 21 


Hamis Omary Haruna 


Kikuyu 


Kigoma 


HGL 


8040 


S1 196/01 23 


Hassan Abdurabi Lele 


Kikuyu 


Dodoma (day) 


PCM 


8041 


S1 196/0159 


Paulo David Mwashitete 


Kikuyu 


Nyerere/migoli 


HKL 


8042 


S1 844/0046 


Amani P Babligi 


Kikwe 


Sanya Juu 


PCB 


8043 


S 1844/0048 


Aron Evarest 


Kikwe 


Dareda 


CBG 


8044 


S1 844/0049 


Aron Z Joshua 


Kikwe 


Lyamungo 


CBG 


8045 


S1 844/0064 


Felix Y Ndelekwa 


Kikwe 


Songea Boys 


PGM 


8046 


S1 844/0067 


Fred L Mollel 


Kikwe 


Kalangalala 


PCB 


8047 


S1 844/0070 


Hamis S Juma 


Kikwe 


Karatu 


PCM 


8048 


S1 844/0078 


Joshua E Mbwambo 


Kikwe 


Ifunda Tech. 


PGM 


8049 


S1 844/0079 


Michael S Wangael 


Kikwe 


Usagara 


PCM 


8050 


S 1804/0077 


Alex Benjamini Mafuru 


Kilabela 


Kahororo 


PCB 


8051 


S1 804/0097 


Deogratias Kinoja Charles 


Kilabela 


Mwenge 


PCB 


8052 


S1 804/01 24 


Hassan Ramadhani Mkopi 


Kilabela 


Nyakato 


PGM 


8053 


S 1804/0 143 


Joseph Simon Bulabo 


Kilabela 


Moshi 


PCM 


8054 


S 1804/0 145 


Joshua Rufano Julius 


Kilabela 


Nyakato 


PCM 


8055 


S1 804/01 61 


Makanza Bonventure Makaran 


Kilabela 


Muheza 


PCB 


8056 


S 1804/0205 


Samwel Elias Musa 


Kilabela 


Magu 


PCB 


8057 


S1 804/0209 


Seleman Biliya Butogwa 


Kilabela 


Sengerema 


PCB 


8058 


S1 804/0210 


Shija Nzila Daudi 


Kilabela 


Ifunda Tech. 


PCB 


8059 


S 1804/0222 


Zacharia Masanja Daudi 


Kilabela 


Tarime 


PCB 


8060 


S 1804/0223 


Zacharia Nganila Salu 


Kilabela 


Karatu 


PCB 


8061 


S1 690/0052 


Norasko Alfred Haule 


Kilagano 


Kwiro 


CBG 


8062 


S2839/0048 


Azael Amani Mchomvu 


Kilamacho 


Mkuu 


PCB 


8063 


S2839/0057 


Donath Mkenda Valerian 


Kilamacho 


Longido 


PCB 


8064 


S2839/0080 


Ladislaus Massawe France 


Kilamacho 


Longido 


PCB 


8065 


S2839/0081 


Michael Mlingi Ewaldi 


Kilamacho 


Malangali 


HGK 


8066 


S2839/0086 


Stephani Marandu Nicholaus 


Kilamacho 


Longido 


PCB 


8067 


S0870/0090 


Elihuruma Yona Kunja 


Kilangalanga 


Lugoba 


PCB 


8068 


S0870/0109 


Ishan Selemani Dosi 


Kilangalanga 


Mahiwa 


PCM 


8069 


S0870/0112 


Jackson Godfrey Kalukwella 


Kilangalanga 


Galanos 


HGE 


8070 


S0870/0148 


Rajabu Athumani Nyawili 


Kilangalanga 


Mbeya Inst. 


MEC 


8071 


S0870/0154 


Ramadhani Hamisi Ramadhani 


Kilangalanga 


Mbeya Inst. 


ELE 


8072 


S0870/0164 


Saidi Ibrahimu Mtaki 


Kilangalanga 


Kigonsera 


PCM 


8073 


S2085/0098 


Joseph Aseri Lipambila 


Kileo Day 


Nsumba 


PCM 


8074 


S2085/0119 


Shamsidini Rasul Seif 


Kileo Day 


Same 


PCM 


8075 


S051 7/0027 


Antipas James 


Kili 


Milambo 


PGM 


8076 


S3389/0038 


Jackson K. Baradige 


Kilimamoja 


Nyerere/migoli 


HGK 


8077 


S3389/0039 


Joel S. Haway 


Kilimamoja 


Moshi Tech. 


CBG 


8078 


S3389/0050 


Paschal H. Malley 


Kilimamoja 


Lyamungo 


HKL 


8079 


S3389/0053 


Paulo Florian 


Kilimamoja 


Longido 


CBG 


8080 


S1 644/0024 


Anold Serafin Temu 


Kilimani 


Galanos 


HGK 


8081 


S1 644/0026 


Dolan Joseph Kisaka 


Kilimani 


Longido 


HGK 


8082 


S1 644/0035 


Peter John Msaki 


Kilimani 


Pugu 


PCB 


8083 


S1 644/0036 


Raphael Olivary Lyaruu 


Kilimani 


Rungwe 


HGK 


8084 


S1 644/0038 


Richard Ewald Mallawere 


Kilimani 


lyunga 


PCB 


8085 


S4181/0101 


Dotto Yahya 


Kilimani Maweni 


Kigonsera 


CBG 165 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8086 


S4181/01 17 


Gwamaka Nsaje 


Kilimani Maweni 


Kigoma 


HGE 


8087 


S291 5/0065 


Elibariki N Bajuta 


Kilimatembo 


Isongole 


HGL 


8088 


S1 089/0034 


Caytanus Raymond Mnyawi 


Kilimatinde 


Usagara 


PCB 


8089 


S1 089/0048 


Jabir Khalfan Mohamed 


Kilimatinde 


Itigi 


HGL 


8090 


S1 089/0059 


Paul Petro Muna 


Kilimatinde 


llongero 


PCB 


8091 


S1 089/0064 


Samwel Aidan Mtundu 


Kilimatinde 


Mwenge 


PCB 


8092 


S1 089/0069 


Thomas John Mwanga 


Kilimatinde 


Lulumba 


PCB 


8093 


S21 64/0043 


Abraham Alon 


Kilimlile ondry 


Mara 


HGE 


8094 


S21 64/0074 


Revocatus Pereus 


Kilimlile ondry 


Itigi 


HGL 


8095 


S2 164/0077 


Saufan Issa 


Kilimlile ondry 


Kahororo 


PCM 


8096 


S21 64/0084 


Wilbroad William 


Kilimlile ondry 


Ihungo 


CBG 


8097 


S1 831 /0069 


Bonaventure Gerald Tesha 


Kilingi 


Tanga Tech. 


PCM 


8098 


S1831/0086 


James Maiko Kileo 


Kilingi 


Abed A. Karume 


CBG 


8099 


S1831/0097 


Raphael Wiston Nkembo 


Kilingi 


Tarakea 


CBG 


8100 


S1831/0100 


Salim Hamza Mhina 


Kilingi 


Mara 


HGE 


8101 


S1831/0103 


Sharifu Ally Omari 


Kilingi 


Moshi Tech. 


PCB 


8102 


S1 543/0054 


Badi Rashidi Badi 


Kilobeni 


Kilosa 


HKL 


8103 


S1 543/0068 


Hoseni Salimini Hassani 


Kilobeni 


Same 


PCB 


8104 


S1 543/0085 


Ninzari Machaki Hamisi 


Kilobeni 


Kyela 


HGL 


8105 


S2228/0104 


Mwinjuma Seif 


Kilole Day 


Tanga Tech. 


PCB 


8106 


S2228/0108 


Omary Rajabu 


Kilole Day 


Galanos 


HGE 


8107 


S2228/0128 


Selemani Ramadhani 


Kilole Day 


Njombe 


HGL 


8108 


S3048/0066 


Athanas Christopher 


Kiloleli 


Milambo 


CBG 


8109 


S3048/0070 


Baraka Desdel 


Kiloleli 


Mwanza (day) 


HGK 


8110 


S3048/0072 


Barnaba Hamis 


Kiloleli 


Kagango 


HKL 


8111 


S3048/0073 


Benjamin Makolobela 


Kiloleli 


Ngudu 


PCB 


8112 


S3048/0077 


Charles Barnabas 


Kiloleli 


Karatu 


PCM 


8113 


S3048/0087 


Frank Tighe 


Kiloleli 


Pamba (day) 


PCB 


8114 


S3048/0090 


George Thobias 


Kiloleli 


Dar. Institute Techn 


BIO-MED 


8115 


S3048/0105 


Joshua Majeshi 


Kiloleli 


Mwanza (day) 


PCB 


8116 


S3048/0109 


Maganga Ally 


Kiloleli 


Mwanza (day) 


CBG 


8117 


S3048/0113 


Marco Tibyabo 


Kiloleli 


Mwanza (day) 


PCB 


8118 


S2703/0069 


Gelion T Mpogole 


Kilolo 


Iwalanje 


PCM 


8119 


S2703/0077 


Izack J Nyangwa 


Kilolo 


Iwalanje 


PCM 


8120 


S0464/0113 


Bakari Saidi Kabweta 


Kilombero 


lyunga 


PCM 


8121 


S0464/0131 


Fadhili Leonard Mwanjela 


Kilombero 


Ifunda Tech. 


PCM 


8122 


S0464/0161 


Moris Okutu Mathew 


Kilombero 


Ulayasi 


HGL 


8123 


S0464/0165 


Nickson Colman Marandu 


Kilombero 


Sadani 


PCB 


8124 


S0464/0171 


Peter Vitus Uliza 


Kilombero 


Tukuyu 


PCB 


8125 


S0464/0173 


Rahimu Karim Abdallah 


Kilombero 


Galanos 


ECA 


8126 


S0464/0182 


Sadiki Salehe Magona 


Kilombero 


Makita 


HGL 


8127 


S0464/0194 


Yunus Kibwana Ibrahim 


Kilombero 


Kwiro 


PCM 


8128 


S0367/0001 


Abdallah Shaban 


Kilosa 


Kwiro 


PCM 


8129 


S0367/0002 


Abel T. Simfukwe 


Kilosa 


Madibira 


HGK 


8130 


S0367/0003 


Abreni S. Kajange 


Kilosa 


Rungwe 


PCM 


8131 


S0367/0005 


Ackenson Patrick 


Kilosa 


Lugoba 


PCM 


8132 


S0367/0007 


Adam George 


Kilosa 


Kwiro 


PCB 


8133 


S0367/0013 


Ambakisye Mwatwino 


Kilosa 


Bariadi 


PGM 


8134 


S0367/0018 


Athuman Juma 


Kilosa 


Mpwapwa 


PCM 166 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8135 


S0367/0022 


Bahati Katelengu 


Kilosa 


Madibira 


HGK 


8136 


S0367/0023 


Baltazary Mushy 


Kilosa 


Kigonsera 


PCM 


8137 


S0367/0026 


Bruno Alex 


Kilosa 


Ulayasi 


CBG 


8138 


S0367/0027 


Charles A. Ilagila 


Kilosa 


Ifunda Tech. 


CBG 


8139 


S0367/0034 


Denis Kafuku 


Kilosa 


Kwiro 


EGM 


8140 


S0367/0038 


Edfrid K Mbombwe 


Kilosa 


Kwiro 


EGM 


8141 


S0367/0042 


Elikana Emmanuel 


Kilosa 


Kwiro 


CBG 


8142 


S0367/0044 


Emmanuel Fungo 


Kilosa 


Chato 


CBG 


8143 


S0367/0047 


Emmanuel William 


Kilosa 


Rungwe 


PCB 


8144 


S0367/0053 


Frank Thobias 


Kilosa 


Kwiro 


PCB 


8145 


S0367/0055 


Gedi Mapembe 


Kilosa 


Lulumba 


PCM 


8146 


S0367/0059 


Habibu Kilimila 


Kilosa 


Minaki 


CBG 


8147 


S0367/0064 


Ibrahim Mbwiga 


Kilosa 


Ndanda 


CBG 


8148 


S0367/0070 


Jackson S. Wejja 


Kilosa 


Minaki 


EGM 


8149 


S0367/0071 


Jacob Jamson 


Kilosa 


Tukuyu 


PCM 


8150 


S0367/0073 


Jaji Buluda 


Kilosa 


Msamala 


PCM 


8151 


S0367/0077 


John N Mgan 


Kilosa 


Rungwe 


PCM 


8152 


S0367/0078 


Jonathan Mkuchu 


Kilosa 


Usagara 


CBG 


8153 


S0367/0079 


Joram A. Mbughi 


Kilosa 


Milambo 


EGM 


8154 


S0367/0083 


Jumanne Manhyasinza 


Kilosa 


Bihawana 


PCB 


8155 


S0367/0088 


Lawi Luwungo 


Kilosa 


Tabora Boys 


PCB 


8156 


S0367/0092 


Ludovick A Msindai 


Kilosa 


Same 


PCB 


8157 


S0367/0094 


Magnus Michael 


Kilosa 


Moshi Tech. 


CBG 


8158 


S0367/0098 


Masanja Mipawa 


Kilosa 


Bwiru Boys 


PCM 


8159 


S0367/0099 


Masanja Nsulwa 


Kilosa 


Songea Boys 


PCM 


8160 


S0367/0102 


Matondo Kifungo 


Kilosa 


Bagamoyo 


EGM 


8161 


S0367/0103 


Meshack Dickson 


Kilosa 


Ifunda Tech. 


PGM 


8162 


S0367/0104 


Mgeleja Grevas 


Kilosa 


lyunga 


PCM 


8163 


S0367/0105 


Moses K Simon 


Kilosa 


Bihawana 


CBG 


8164 


S0367/0107 


Mussa A Luwumba 


Kilosa 


lyunga 


PCB 


8165 


S0367/0109 


Nestory Tesha 


Kilosa 


Iwalanje 


HGL 


8166 


S0367/0110 


Ngasa Sospeter 


Kilosa 


Tabora Boys 


HGL 


8167 


S0367/01 1 1 


Nsulwa Isuna 


Kilosa 


Bagamoyo 


PCB 


8168 


S0367/0113 


Omari Iddi 


Kilosa 


Bariadi 


PGM 


8169 


S0367/0115 


Paul Nsena 


Kilosa 


Ihungo 


PCM 


8170 


S0367/0116 


Philipo Mashamba 


Kilosa 


Lyamungo 


EGM 


8171 


S0367/0117 


Rebman Mwilafi 


Kilosa 


Kwiro 


CBG 


8172 


S0367/0118 


Robert Mwakyusa 


Kilosa 


Kwiro 


PCB 


8173 


S0367/0119 


Rogers Adrian 


Kilosa 


Songea Boys 


PGM 


8174 


S0367/0124 


Sagati M Paul 


Kilosa 


Bwiru Boys 


EGM 


8175 


S0367/0126 


Said Seleman 


Kilosa 


Ndanda 


PGM 


8176 


S0367/0125 


Said A Simba 


Kilosa 


Changarawe 


HGK 


8177 


S0367/0127 


Sailas C Shedrack 


Kilosa 


Meatu 


CBG 


8178 


S0367/0128 


Salum Mohamed 


Kilosa 


Changarawe 


HGK 


8179 


S0367/0129 


Salum P Salum 


Kilosa 


Ulayasi 


PCB 


8180 


S0367/0130 


Samson A Nkoma 


Kilosa 


Dar. Institute Techn 


CPT 


8181 


S0367/0131 


Samwel H. Silanda 


Kilosa 


Lyamungo 


EGM 


8182 


S0367/0135 


Stephano S. Amosi 


Kilosa 


Karatu 


PCB 


8183 


S0367/0136 


Stephen Mhagama 


Kilosa 


Ifunda Tech. 


CBG 167 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8184 


S0367/0141 


Vicent J. Msakaa 


Kilosa 


Nyerere (mwanga) 


CBG 


8185 


S0367/0143 


Yoel Elias 


Kilosa 


Kigonsera 


PCB 


8186 


S0367/0144 


Yohana Mathias 


Kilosa 


Ihungo 


PCB 


8187 


S0367/0145 


Yohana Peter 


Kilosa 


Minaki 


CBG 


8188 


S0836/0098 


Abdulkarim Omary Mzee 


Kiluvya 


Tosamaganga 


EGM 


8189 


S0836/0105 


Adam Emmanuel Victor 


Kiluvya 


llula 


HGK 


8190 


S0836/0108 


Agaton Arady Kilave 


Kiluvya 


Msamala 


PCM 


8191 


S0836/0110 


Ally Faki Ally 


Kiluvya 


Tukuyu 


PCM 


8192 


S0836/0113 


Amani Ezekiel Mruma 


Kiluvya 


Madaba 


HGL 


8193 


S0836/0119 


Benson Arthurs Mwakilasa 


Kiluvya 


Galanos 


HGE 


8194 


S0836/0121 


Brown Evance Habash 


Kiluvya 


Minaki 


EGM 


8195 


S0836/0122 


Bryton Jacob Nyumayo 


Kiluvya 


Mtwara Tech. 


PCM 


8196 


S0836/0124 


Charles Khamis Mzungu 


Kiluvya 


Bariadi 


PGM 


8197 


S0836/0128 


Daniel Simon Kulyama 


Kiluvya 


Liwale High 


HGK 


8198 


S0836/0134 


Erick Crispin Nyoni 


Kiluvya 


Msamala 


HGL 


8199 


S0836/0139 


Fortunatus Yuda Mbuya 


Kiluvya 


Tambaza (day) 


PCB 


8200 


S0836/0167 


Isihaka Daudi Juma 


Kiluvya 


Ndanda 


PCB 


8201 


S0836/0171 


Jamal Hussein Zakaria 


Kiluvya 


Tanga Tech. 


PCM 


8202 


S0836/0173 


Jeremiah Masuke Bombasa 


Kiluvya 


Ndanda 


PCB 


8203 


S0836/0176 


Jonathan Francis Mhina 


Kiluvya 


Kibiti 


PCM 


8204 


S0836/0178 


Joseph Oswald Mwangomile 


Kiluvya 


Pugu 


PCM 


8205 


S0836/0185 


Juma Mustapha Mbuzini 


Kiluvya 


Kibasila (day) 


HGK 


8206 


S0836/0187 


Kazimaa Iddy Kamanyola 


Kiluvya 


Mahiwa 


PCB 


8207 


S0836/0196 


Maximillian Fratern Mtika 


Kiluvya 


Mahiwa 


CBG 


8208 


S0836/0197 


Mbaraka Hassan Mbaruku 


Kiluvya 


Kibiti 


PCB 


8209 


S0836/0201 


Mohamed Ally Abasi 


Kiluvya 


Ihungo 


EGM 


8210 


S0836/0202 


Mohamed Rabii Mzee 


Kiluvya 


Muheza 


PCB 


8211 


S0836/0209 


Naiman Mathias Fute 


Kiluvya 


Isongole 


HKL 


8212 


S0836/0212 


Ommary Iddy Muungwana 


Kiluvya 


Umbwe 


CBG 


8213 


S0836/0215 


Paulo Lucas Sanga 


Kiluvya 


Bagamoyo 


PCB 


8214 


S0836/0216 


Paulo Philipo Rulange 


Kiluvya 


Ndanda 


PCM 


8215 


S0836/0231 


Richard Oscar Hippolit 


Kiluvya 


Galanos 


EGM 


8216 


S0836/0235 


Saimoni Burton Mwalukali 


Kiluvya 


Mahiwa 


PCM 


8217 


S0836/0264 


Salum Kondo 


Kiluvya 


Msamala 


PCM 


8218 


S0836/0243 


Samwel Lucas Thadey 


Kiluvya 


Pugu 


PCM 


8219 


S0836/0244 


Sebastian Gustaph Asenga 


Kiluvya 


Galanos 


HGE 


8220 


S0836/0249 


Stephen Charles Lutego 


Kiluvya 


Ndanda 


PCB 


8221 


S0836/0250 


Thomas Aron Shoo 


Kiluvya 


Galanos 


PCM 


8222 


S0836/0252 


Timothy Vitalis Muro 


Kiluvya 


Minaki 


PCB 


8223 


S0836/0257 


Yahaya Mussa Salum 


Kiluvya 


Maposeni 


HKL 


8224 


S0836/0259 


Yustino Samwel Mushi 


Kiluvya 


Lindi 


EGM 


8225 


S0836/0261 


Zakaria Gerald Mwakila 


Kiluvya 


Kilosa 


HKL 


8226 


S0441/0058 


Ahmadi Hamisi 


Kilwa 


Songea Boys 


CBG 


8227 


S0441/0108 


Ruinda A Almasi 


Kilwa 


Ndanda 


HGL 


8228 


S21 92/0055 


Abdalah Makala Bilali 


Kimadoi 


Karatu 


PCM 


8229 


S21 92/0066 


Baraka Jonasi Mwandi 


Kimadoi 


Kiwanja 


HGK 


8230 


S21 92/0070 


Bonifasi Edward Kaulagwa 


Kimadoi 


Kahororo 


HGE 


8231 


S21 92/0075 


George Sylvester Kheru 


Kimadoi 


Kigwe 


HGK 


8232 


S21 92/0081 


Jabai William Ghamara 


Kimadoi 


Malagarasi 


CBG 168 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8233 


S21 92/0083 


Joseph Peter Nyagawa 


Kimadoi 


Karatu 


PCM 


8234 


S21 92/0086 


Juma Bakari Mrisho 


Kimadoi 


Tosamaganga 


EGM 


8235 


S21 92/01 10 


Sila Clement Maumbuka 


Kimadoi 


Maji Ya Chai 


HGL 


8236 


S21 92/01 12 


William Benard Mrope 


Kimadoi 


Mpwapwa 


HGK 


8237 


S21 37/0043 


Innocent Frank Maile 


Kimaghai 


Kongwa 


HGL 


8238 


S21 37/0046 


Jarome Majaliwa Elikana 


Kimaghai 


Bihawana 


CBG 


8239 


S21 37/0054 


Osnel K Msopo 


Kimaghai 


Changarawe 


HGK 


8240 


S1 821 /0008 


David Peter David 


Kimala 


Geita 


HGE 


8241 


S1821/0014 


George Nikodemas Kantu 


Kimala 


Kisarika 


CBG 


8242 


S1821/0015 


Ipara Alsoni Karani 


Kimala 


Mara 


EGM 


8243 


S1821/0016 


James Julius Msami 


Kimala 


Same 


HGL 


8244 


S1 821 /0023 


Nzinyangwa Kiago Kaiza 


Kimala 


Kibiti 


HGK 


8245 


S1 223/0038 


Alen Philemon 


Kimali 


Lukole 


HGL 


8246 


S1 223/0042 


Emmanuel Mathias 


Kimali 


Nyarubanda 


HGL 


8247 


S 1223/0048 


Hunge Njile 


Kimali 


Kalangalala 


PCB 


8248 


S1 223/0051 


Jagadi Ntugwa 


Kimali 


lyunga 


PCB 


8249 


S1 223/0082 


Samwel Joseph 


Kimali 


Mwenge 


PCB 


8250 


S0766/0088 


Hamis Rajabu Mwishehe 


Kimamba 


Kigonsera 


PCM 


8251 


S0766/0102 


Jonathani Joseph Kondo 


Kimamba 


Bagamoyo 


CBG 


8252 


S0766/0126 


Richard Gisberth Fuime 


Kimamba 


Tosamaganga 


PGM 


8253 


S0679/0115 


Emmanuel G Mkonya 


Kimandolu 


Minaki 


HKL 


8254 


S0679/0128 


Malcolm Isack 


Kimandolu 


Lwangwa 


HGL 


8255 


S0679/0144 


Victorin John 


Kimandolu 


Kongwa 


PCB 


8256 


S0679/0146 


Wilbard J Mushi 


Kimandolu 


Sengerema 


PGM 


8257 


S1 840/01 81 


Beatus Rugakingira Method 


Kimaseki 


Moshi Tech. 


PCB 


8258 


S1 840/01 90 


Christopher Peter Msubi 


Kimaseki 


Kibiti 


PCM 


8259 


S 1840/0230 


Fredy Daudi Massawe 


Kimaseki 


Sengerema 


PGM 


8260 


S 1840/0234 


George William Shayo 


Kimaseki 


Bariadi 


PGM 


8261 


S1 840/0264 


Israel Peter Ngowi 


Kimaseki 


Tosamaganga 


PCM 


8262 


S1 840/0276 


Jasper Andrew Ringo 


Kimaseki 


Bagamoyo 


PCM 


8263 


S 1840/0288 


Joseph Simon Damas 


Kimaseki 


Bariadi 


PGM 


8264 


S1 840/031 2 


Muhsin Yunus Kamugisha 


Kimaseki 


Tosamaganga 


PCM 


8265 


S1 840/0339 


Samson Eliudi Kimambo 


Kimaseki 


Mkuu 


PCM 


8266 


S1 840/0345 


Simon Salala Mkaruka 


Kimaseki 


Same 


PCM 


8267 


S 1840/0349 


Thobias Bella Kamakia 


Kimaseki 


Bagamoyo 


PCB 


8268 


S 1840/0363 


Yohana Charles Msangula 


Kimaseki 


Same 


PCM 


8269 


S2388/0013 


Abdala Saidi 


Kimbe 


Nyerere (mwanga) 


HGK 


8270 


S2388/0016 


Athumani Abdala 


Kimbe 


Ndanda 


CBG 


8271 


S2388/0021 


Endobile Herman 


Kimbe 


Vudoi 


HGK 


8272 


S2388/0037 


Paulo Lotang'amwaki 


Kimbe 


Makiba 


CBG 


8273 


S3233/0030 


Andrea Jonas Andrew 


Kimbiji 


Tunduru 


HGL 


8274 


S3233/0047 


Joseph Michael Ndilanah 


Kimbiji 


Tunduru 


HGL 


8275 


S3233/0053 


Mahadhi Mohamedi Issah 


Kimbiji 


Liwale High 


HKL 


8276 


S3233/0061 


Mussa Omary Mussa 


Kimbiji 


Liwale High 


HGK 


8277 


S0918/0131 


Erick I Mngulu 


Kimnyaki 


Minaki 


PCM 


8278 


S0918/0152 


Joel E Elibariki 


Kimnyaki 


Sengerema 


PGM 


8279 


S0918/0157 


Joseph Joel Mboya 


Kimnyaki 


Musoma 


PGM 


8280 


S0918/0170 


Lazaro S Molell 


Kimnyaki 


Ndanda 


EGM 


8281 


S0918/0195 


Satiel Paul Singano 


Kimnyaki 


Tosamaganga 


PCM 169 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8282 


S0918/0216 


Zablon Zakayo Sanare 


Kimnyaki 


Kifaru 


EGM 


8283 


S2322/0036 


Baraka Joshua Ngowi 


Kimochi 


Sengerema 


EGM 


8284 


S2322/0041 


Benson Leonard Moshi 


Kimochi 


Sengerema 


HGE 


8285 


S2322/0073 


Yusufu Daudi Ringo 


Kimochi 


Sanya Juu 


PCM 


8286 


S3058/0049 


Jafary Said 


Kimuli 


Ihungo 


PCB 


8287 


S3058/0060 


Maxon Marcel 


Kimuli 


Mpwapwa 


HGK 


8288 


S3058/0071 


Severine Salvatory 


Kimuli 


Kabanga 


CBG 


8289 


S3058/0075 


Thomas Thadeo 


Kimuli 


Kabanga 


CBG 


8290 


S371 1/0062 


Thobias Charles 


Kimwani 


Lukole 


HGE 


8291 


S1811/0015 


Amon Lameck Mtelana 


Kimwanya 


Kigoma 


HGL 


8292 


S181 1/0019 


Elikado Mhoza Barnaba 


Kimwanya 


Kahororo 


PCB 


8293 


S181 1/0030 


Mwana Kadorogo Nzibinzibi 


Kimwanya 


Chato 


CBG 


8294 


S1 734/01 19 


Shabani Said 


Kimweri 


Mkuu 


EGM 


8295 


S4 166/0023 


Amos Anthony 


Kinamapula 


Magufuli 


HGK 


8296 


S4 166/0043 


Luhende Z Masanja 


Kinamapula 


Nyakato 


HKL 


8297 


S41 66/0052 


Patrick Andrew 


Kinamapula 


Tarime 


PCM 


8298 


S2639/0130 


Samwel Marco Peter 


Kinambeu 


Itigi 


HGL 


8299 


S2644/0057 


Augustino Godson Yahaya 


Kinampanda 


Kishoju 


EGM 


8300 


S1 31 4/01 02 


Balozi L. Mevoroo 


Kinana 


Musoma 


EGM 


8301 


S1 31 4/01 04 


Charles Sareyo Losiyo 


Kinana 


Ganako 


HGK 


8302 


S1 31 4/01 23 


Gabriel Lucas Kaisan 


Kinana 


Longido 


PCB 


8303 


S1 31 4/01 33 


Japhet Raphael Mevukori 


Kinana 


Changarawe 


HGK 


8304 


S1 31 4/01 35 


Jofrey Mbavainei Meveriki 


Kinana 


Galanos 


HGK 


8305 


S1 31 4/01 51 


Lotha Chumali Moikan 


Kinana 


Musoma 


PGM 


8306 


S2801/0004 


Joseph Charles Mdede 


Kinangali 


Ihungo 


EGM 


8307 


S0456/0012 


Abel Josephat Maro 


Kinango 


Runzewe 


HGL 


8308 


S0456/0014 


Alex C Michael 


Kinango 


Longido 


HKL 


8309 


S0456/0030 


Gabriel Kulwa Kayeji 


Kinango 


Meatu 


CBG 


8310 


S0456/0034 


Jeremiah Deogratias 


Kinango 


Oswald Mang'ombe 


PCM 


8311 


S0456/0053 


Makungu Madilisha Kisendi 


Kinango 


Geita 


EGM 


8312 


S0456/0057 


Manyanza Chuga Cosmas 


Kinango 


Mwenge 


PCM 


8313 


S0456/0060 


Martine Shimba Leonard 


Kinango 


Tarime 


CBG 


8314 


S0456/0074 


Nestory Boniphace 


Kinango 


Ihungo 


CBG 


8315 


S0456/0076 


Nhandi Matendele 


Kinango 


Sengerema 


CBG 


8316 


S0456/0080 


Peter Joseph 


Kinango 


Kisarika 


CBG 


8317 


S0456/0083 


Richard Jamhuri 


Kinango 


Nyakahura 


HGL 


8318 


S0456/0088 


Sanga Masanja Mapanga 


Kinango 


Kaliua 


PCB 


8319 


S2466/0066 


Azizi Makala Kanyunya 


Kindai 


Mwenge 


PCM 


8320 


S2466/0070 


Benson Kingdom Mwamelo 


Kindai 


Nyakato 


CBG 


8321 


S2466/0076 


Dondabo Elias Ahungu 


Kindai 


llongero 


PCM 


8322 


S2466/0080 


Emmanuel Ezekiel Sintau 


Kindai 


Galanos 


EGM 


8323 


S2466/0084 


Gerald Alexander Vuhahula 


Kindai 


Galanos 


HGE 


8324 


S2466/0137 


Shilinde Paul Cheyo 


Kindai 


Njombe 


PCM 


8325 


S1 335/0042 


Joseph Peter Mallya 


Kindikati 


Galanos 


ECA 


8326 


S1 335/0044 


Laurent Peter Mushi 


Kindikati 


Lugoba 


PCB 


8327 


S1 335/0047 


Philipho George Chami 


Kindikati 


Karatu 


CBG 


8328 


S2353/0020 


Conrad Theonest 


King David 


Dodoma (day) 


HGK 


8329 


S2353/0021 


Dotto Alex 


King David 


Pugu 


PCM 


8330 


S2353/0026 


Ibrahim Shaibu Mnokota 


King David 


Songea Boys 


EGM 170 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8331 


S2353/0030 


Martin Hari Joel 


King David 


Ndanda 


PCB 


8332 


S2353/0033 


Shabani Mussa Nawanda 


King David 


Tunduru 


HKL 


8333 


S 1850/0046 


Paul Vitalis Kapinga 


Kingerikiti 


Songea Boys 


EGM 


8334 


S3925/0045 


Abdallah Seleman Magana 


Kingolwira 


Kibiti 


HGE 


8335 


S3925/0051 


Ally Mfaume Ally 


Kingolwira 


lleje 


HGK 


8336 


S2807/0121 


Abdutwalib Utali Mohamed 


King'ongo 


Kilangalanga 


PCM 


8337 


S2807/0151 


Edga Habil Gamba 


King'ongo 


Azania (day) 


ECA 


8338 


S2807/0243 


Saidi Charles Chiwango 


King'ongo 


Kibiti 


HGE 


8339 


S2807/0248 


Samwel Fadhili Nyambo 


King'ongo 


Meatu 


CBG 


8340 


S0980/0070 


Elietha Isack Kaaya 


King'ori 


Mkuu 


PCB 


8341 


S0980/0080 


Goodluck Robert Mathew 


King'ori 


Karatu 


PCB 


8342 


S0980/0082 


Jacob Godwin Ayo 


King'ori 


Karatu 


PCM 


8343 


S0980/0095 


Nickson Tito Pallangyo 


King'ori 


Mwinyi 


HGK 


8344 


S3692/0033 


Alexanda Ngalama Rije 


Kinkati 


Malagarasi 


HGK 


8345 


S3692/0049 


Essau James Bagowe 


Kinkati 


Kigoma 


HGE 


8346 


S3692/0050 


Ezekiel Edward Njumbuye 


Kinkati 


Mbeya Inst. 


LAB 


8347 


S3692/0052 


Faraji Juma Vumbi 


Kinkati 


Nyakato 


PCM 


8348 


S3692/0058 


Gilbert Raphael Sanze 


Kinkati 


Ihungo 


PCB 


8349 


S3692/0071 


Joachim Gelvas Ntunuligwa 


Kinkati 


Musoma 


PCM 


8350 


S3692/0081 


Masabo Jackson Mwai 


Kinkati 


Milambo 


PCM 


8351 


S3692/0103 


Rajabu Jumanne Mlaluko 


Kinkati 


Kaliua 


PCM 


8352 


S3692/0104 


Rajabu Salehe Ruponda 


Kinkati 


Kaliua 


PCM 


8353 


S0321/0051 


Baraka Timoth 


Kinondoni 


Engutoto 


HGL 


8354 


S0321/0059 


Godwin S Gabriel 


Kinondoni 


Tosamaganga 


PGM 


8355 


S21 93/0029 


Agaitan Lupia Gamasa 


Kintinku 


ArushaTechnical. 


ELE 


8356 


S21 93/0051 


Mosi Mkulo Msalali 


Kintinku 


Kigoma 


HGK 


8357 


S2 193/0063 


Tumaini Dismas Kalikule 


Kintinku 


Tosamaganga 


PGM 


8358 


S3750/0017 


Chama Tanu Kivema 


Kinyaka 


Nsumba 


PCM 


8359 


S3750/0047 


Novatus Martin Gobeka 


Kinyaka 


Sengerema 


PCB 


8360 


S3750/0052 


Rotani Lameck Musa 


Kinyaka 


Sengerema 


PCB 


8361 


S3750/0064 


Yoweli Fabiano Yakobo 


Kinyaka 


Kwiro 


CBG 


8362 


S0794/0091 


Abraham Daud 


Kinyala 


Njombe 


PCB 


8363 


S0794/0102 


Award Short 


Kinyala 


Njombe 


PCB 


8364 


S0794/0103 


Ayubu J. Kaseka 


Kinyala 


Lwangwa 


PCM 


8365 


S0794/0106 


Baraka Gidion 


Kinyala 


Ulayasi 


CBG 


8366 


S0794/0108 


Baraka Samson 


Kinyala 


Mwakaleli 


HKL 


8367 


S0794/0129 


Eliud Jobu 


Kinyala 


Rungwe 


PCB 


8368 


S0794/0141 


Frank Kain 


Kinyala 


Kyela 


PCB 


8369 


S0794/0154 


Furaha Venansi 


Kinyala 


Njombe 


PCB 


8370 


S0794/0156 


Geaz Haransi 


Kinyala 


Lwangwa 


PCM 


8371 


S0794/0162 


Hakika Musa 


Kinyala 


Kilangalanga 


PCB 


8372 


S0794/0164 


Hansi Joseph 


Kinyala 


Rungwe 


HGL 


8373 


S0794/0168 


Hazina Charles 


Kinyala 


Rungwe 


PCB 


8374 


S0794/0170 


Herry Mwamaseka 


Kinyala 


Njombe 


PCB 


8375 


S0794/0193 


Lupakisyo Ambangile 


Kinyala 


Ulayasi 


CBG 


8376 


S0794/0198 


Lwitiko Kadenge 


Kinyala 


Tosamaganga 


PCB 


8377 


S0794/0210 


Noah Lawrence 


Kinyala 


Njombe 


PCB 


8378 


S0794/021 1 


Omari Afikilile 


Kinyala 


Rungwe 


CBG 


8379 


S0794/0218 


Petro M. Daud 


Kinyala 


Tukuyu 


PCM 171 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8380 


S0794/0220 


Rashid Jumanne 


Kinyala 


Ulayasi 


CBG 


8381 


S0794/0229 


Seth Petro 


Kinyala 


J.k. Nyerere 


HGK 


8382 


S0794/0231 


Shida Jickson 


Kinyala 


Sumbawanga 


HGL 


8383 


S0794/0236 


Stephano Sanga 


Kinyala 


Tosamaganga 


HGE 


8384 


S0794/0241 


Van Esau 


Kinyala 


Sadani 


CBG 


8385 


S2760/0081 


Allen Simon 


Kinyamwezi 


Tanga Tech. 


PCM 


8386 


S2760/0085 


Anthony William 


Kinyamwezi 


Ndanda 


CBG 


8387 


S2760/0091 


Dastan Peter 


Kinyamwezi 


Ndanda 


PCM 


8388 


S2760/0121 


Hussein Ally Yusuph 


Kinyamwezi 


Tunduru 


HGL 


8389 


S2760/0159 


Ntuly Emmanuel 


Kinyamwezi 


Tambaza (day) 


ECA 


8390 


S2760/0161 


Peter Chacha 


Kinyamwezi 


Songea Boys 


CBG 


8391 


S2760/0166 


Robert Minja 


Kinyamwezi 


Mahiwa 


PCM 


8392 


S2286/0064 


Edwin Augustino Msechu 


Kinyanambo 


Pugu 


PCB 


8393 


S2286/0071 


George Melkion Ndelwa 


Kinyanambo 


Njombe 


PCB 


8394 


S2286/0100 


Thomas Mugoro Chacha 


Kinyanambo 


Njombe 


PCB 


8395 


S2286/0103 


Yolam Elnesto Luwumba 


Kinyanambo 


Njombe 


EGM 


8396 


S2205/0053 


Mabula Emanuel Zengo 


Kinyangiri 


Moshi 


HGL 


8397 


S2205/0073 


Swalehe Hamisi Swalehe 


Kinyangiri 


Nyerere/migoli 


HGK 


8398 


S2766/0190 


Azizi Mohamed Saidi 


Kinyerezi 


Azania (day) 


PCB 


8399 


S2766/0222 


Hafidhi Shaibu Hamisi 


Kinyerezi 


Tambaza (day) 


PCM 


8400 


S2766/0236 


Ismail Hassan Munisi 


Kinyerezi 


Sengerema 


CBG 


8401 


S2766/0249 


John Edward Manoni 


Kinyerezi 


Tambaza (day) 


PCB 


8402 


S2766/0259 


Joseph Zephania Obare 


Kinyerezi 


Ndanda 


PGM 


8403 


S2766/0268 


Karimu Sley Ibarahim 


Kinyerezi 


Mara 


EGM 


8404 


S2766/0297 


Mwita Samson Mginga 


Kinyerezi 


Lufilyo 


HGK 


8405 


S3749/0047 


Africanus Emanuel Silvester 


Kinyeto 


Sengerema 


HGE 


8406 


S3749/0053 


Ayubu Athumani Langia 


Kinyeto 


Bihawana 


HGL 


8407 


S3749/0056 


Ayubu Ramadhani Kidanka 


Kinyeto 


Itigi 


HGL 


8408 


S3749/0058 


Bernado Hugo Cosmas 


Kinyeto 


Kwiro 


CBG 


8409 


S3749/0075 


Justine Daniel Sima 


Kinyeto 


Mwenge 


HGL 


8410 


S3749/0093 


Sultani Rajabu Shabani 


Kinyeto 


Mpwapwa 


HGK 


8411 


S3749/0094 


Twalbu Hasani Shabani 


Kinyeto 


Geita 


HGL 


8412 


S1551/0109 


Peter Mdoe 


Kiomoni 


Kwiro 


HGE 


8413 


S2826/0043 


Baraka Ezekiel 


Kipagalo 


Njombe 


HGE 


8414 


S2826/0047 


Daima Barnaba 


Kipagalo 


Songea Boys 


HGE 


8415 


S2826/0054 


Fausto Alfaksadi 


Kipagalo 


lleje 


HGL 


8416 


S2826/0061 


Horasi Gidioni 


Kipagalo 


Njombe 


EGM 


8417 


S2826/0064 


James Aida 


Kipagalo 


Bagamoyo 


EGM 


8418 


S2826/0065 


Jolly Sifike 


Kipagalo 


Mwakavuta 


HGL 


8419 


S2826/0070 


Nehemia Emmanuely 


Kipagalo 


Songea Boys 


HGE 


8420 


S231 7/0054 


Hagai F Mwafingulu 


Kipande 


Usevya 


HGK 


8421 


S231 7/0093 


Philiberth O Kalyanawimba 


Kipande 


Njombe 


CBG 


8422 


S231 7/0094 


Pius P Ulaya 


Kipande 


Matai 


HGK 


8423 


S2317/0102 


Sadick F Mwakapeta 


Kipande 


Usevya 


HGL 


8424 


S3445/0080 


Imamu Isihaka Rubaha 


Kiparang'anda 


Tarime 


PCB 


8425 


S3445/0092 


Mohamedi Mohamedi Mbwera 


Kiparang'anda 


Lindi 


EGM 


8426 


S3445/0096 


Musa Khamisi Almasi 


Kiparang'anda 


Mwinyi 


HGK 


8427 


S2458/0059 


Abdala H Abdala 


Kipaumbele 


Tunduru 


HGL 


8428 


S2458/0080 


Hemedi A Hemedi 


Kipaumbele 


Tunduru 


HGL 172 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8429 


S2458/0085 


Juma S Kalanga 


Kipaumbele 


Ndanda 


HGE 


8430 


S1 640/0067 


Lucas Kastory 


Kipera 


Bagamoyo 


CBG 


8431 


S1 640/0076 


Richard Ng'itu 


Kipera 


Mwenge 


PCB 


8432 


S1 640/0084 


Victor Christopher 


Kipera 


lyunga 


PCB 


8433 


S1 640/0085 


Yohana Martin 


Kipera 


Pugu 


PCB 


8434 


S1 640/0086 


Yust Yakobo 


Kipera 


Kibiti 


PCM 


8435 


S0987/0044 


Felisian Mshungu 


Kipili 


lleje 


HGL 


8436 


S0987/0052 


Laurent Sinda 


Kipili 


Umbwe 


CBG 


8437 


S0987/0059 


Omary Sinankwa 


Kipili 


Kantalamba 


HGL 


8438 


S0987/0065 


Suleyman Musa 


Kipili 


Kantalamba 


HGL 


8439 


S0708/0038 


Faridi Ramadhan Mkupete 


Kipingo 


Kibiti 


EGM 


8440 


S0708/0048 


Hussein Melkiory Ngapula 


Kipingo 


Bwiru Boys 


EGM 


8441 


S0708/0050 


Issa Issaya Lossi 


Kipingo 


Kigonsera 


HGK 


8442 


S0708/0067 


Rashid Yusuph Chambwani 


Kipingo 


Tosamaganga 


EGM 


8443 


S0708/0071 


Samson Claud Ndundu 


Kipingo 


Milambo 


PCM 


8444 


S1 464/0044 


Yovinus Adelgoth Ndunguru 


Kipololo 


Makita 


HGL 


8445 


S1 533/01 09 


Festo Mbata 


Kiponzelo 


Iwawa 


HGK 


8446 


S1 533/01 14 


Ibrahim Kadope 


Kiponzelo 


Songea Boys 


HGE 


8447 


S1 533/01 22 


Julian Mgongolwa 


Kiponzelo 


Kigonsera 


PCM 


8448 


S1 533/01 28 


Keneth Mtasiwa 


Kiponzelo 


Rungwe 


PCB 


8449 


S1 533/01 45 


Renatus Mvamba 


Kiponzelo 


Iwawa 


HGK 


8450 


S1 533/01 47 


Shauri Nyenza 


Kiponzelo 


Kigonsera 


PCM 


8451 


S2855/0044 


Amedeus Mtui Faustine 


Kirachi 


Galanos 


EGM 


8452 


S2855/0063 


Gilbert Korneli Inyas 


Kirachi 


Sanya Juu 


PCB 


8453 


S2855/0077 


Nobert Mkenda Henry 


Kirachi 


Ganako 


HGK 


8454 


S2855/0078 


Patris Massawe Livin 


Kirachi 


Lyamungo 


CBG 


8455 


S061 5/0026 


Amani Manongi Amani 


Kirangare 


Mahiwa 


CBG 


8456 


S061 5/0028 


Aminieli Nguve Fadhili 


Kirangare 


Pamoja 


HKL 


8457 


S061 5/0034 


Elinazi Elifamili Reuben 


Kirangare 


Lyamungo 


CBG 


8458 


S061 5/0037 


Filipo Elikunda Martin 


Kirangare 


Namabengo 


HGL 


8459 


S061 5/0043 


Justine Tawiely Eliewaha 


Kirangare 


Moshi 


PCM 


8460 


S 1864/0077 


Albert Evarest 


Kiranyi 


Lyamungo 


EGM 


8461 


S1 864/0089 


Emanuel Mcholo 


Kiranyi 


Ifunda Tech. 


PCM 


8462 


S1 864/0092 


Erick Shirima 


Kiranyi 


Sanya Juu 


PCM 


8463 


S1 864/01 38 


Silas Saitoti 


Kiranyi 


Karatu 


PCM 


8464 


S1 864/01 44 


Vicent F Vicent 


Kiranyi 


Lufilyo 


HGL 


8465 


S2076/0066 


Nyawaye Kayaga 


Kiriba 


Ihungo 


PCM 


8466 


S2076/0070 


Samson Lameck 


Kiriba 


Binza 


CBG 


8467 


S0468/0081 


Cathbert John Stephen 


Kiriki 


Same 


PCB 


8468 


S0468/0082 


Charles Elifariji Msangi 


Kiriki 


Umbwe 


ECA 


8469 


S0468/0117 


Kachenje Hamisi Ramadhani 


Kiriki 


lyunga 


PCB 


8470 


S0468/0125 


Mohamedi Yahaya Mohamedi 


Kiriki 


Isongole 


HKL 


8471 


S0468/0128 


Mussa Chediel Johnson 


Kiriki 


Mwika 


HGE 


8472 


S0468/0137 


Razack Ally Hassani 


Kiriki 


Shinyanga 


HGE 


8473 


S0468/0143 


Saidi Dhahiri Izina 


Kiriki 


Lyamungo 


PCB 


8474 


S3672/0044 


Enivicent Martini Swai 


Kirima 


Uwemba 


HGK 


8475 


S01 88/0058 


Abdulatif O Msangi 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Nyerere (mwanga) 


CBG 


8476 


S01 88/0059 


Abdulhafidh R Dachi 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Tambaza (day) 


PCB 


8477 


S01 88/0060 


Abdulkadir A Kassim 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Usagara 


PCM 173 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8478 


S01 88/0062 


Abdulwahab Msangi 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Same 


PCB 


8479 


S01 88/0064 


Abubakar K Meena 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Kibasila (day) 


HGE 


8480 


S01 88/0068 


Amin H Simba 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Moshi 


PCM 


8481 


S01 88/0069 


Anuwari S Salim 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Mwinyi 


CBG 


8482 


S01 88/0070 


Arif N Said 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Bagamoyo 


EGM 


8483 


S01 88/0072 


Aziz M Njovu 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Umbwe 


ECA 


8484 


S0 188/0073 


Bakar A Mvungi 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Kibaha 


PCB 


8485 


S01 88/0074 


Bakari S Mshele 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Umbwe 


ECA 


8486 


S01 88/0075 


Feisal M Juma 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Mkuu 


HGE 


8487 


S01 88/0077 


Haji H Shelimo 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Lyamungo 


EGM 


8488 


S01 88/0079 


Hamisi A Mwenda 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Kibasila (day) 


HGE 


8489 


S01 88/0080 


Hassan A Said 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Tunduru 


HGL 


8490 


S01 88/0083 


Hussein M Ahmad 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Moshi 


PCB 


8491 


S01 88/0085 


Iddi H Idd 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Umbwe 


ECA 


8492 


S01 88/0087 


Idrisa F Hassan 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Tunduru 


HGL 


8493 


S01 88/0089 


Issa J Ramadhan 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Moshi Tech. 


CBG 


8494 


S01 88/0090 


Issa M Mvogogo 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Liwale High 


HGK 


8495 


S01 88/0091 


Jamali M Saidi 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Dar. Institute Techn 


BIO-MED 


8496 


S01 88/0094 


Juma M Idd 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Umbwe 


ECA 


8497 


S01 88/0097 


Khalifa M Msangi 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Tambaza (day) 


ECA 


8498 


S01 88/0098 


Mazrui H Jafar 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Shinyanga 


EGM 


8499 


S01 88/0099 


Mohammed A Hamisi 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Msamala 


PCM 


8500 


S01 88/01 00 


Mohammed B Athumani 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Kwiro 


PCB 


8501 


S01 88/01 03 


Munahir A Khamis 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Usagara 


PCB 


8502 


S01 88/01 06 


Nabil S Abdallah 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Milambo 


PCB 


8503 


S01 88/01 08 


Ndekero I Kadeghe 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Kibiti 


HGE 


8504 


S01 88/01 11 


Omari J Said 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Pugu 


PCB 


8505 


S01 88/01 12 


Omari M Juma 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Kigonsera 


PCB 


8506 


S01 88/01 14 


Said A Said 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Same 


PCM 


8507 


S01 88/01 15 


Salim R Mpimbi 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Nyerere (mwanga) 


CBG 


8508 


S271 8/0031 


Erick Osire 


Kirogo 


Oswald Mang'ombe 


CBG 


8509 


S271 8/0040 


Laurent Peter 


Kirogo 


Musoma 


CBG 


8510 


S0628/0063 


MeshackAllen Mding'i 


Kirongaya 


Binza 


CBG 


8511 


S0628/0072 


Ramadhani Mohamedi Mnang 


Kirongaya 


Karatu 


HGL 


8512 


S0628/0073 


Richard Herbat Kimath 


Kirongaya 


Ifunda Tech. 


PCB 


8513 


S3505/0039 


Mark Ferdinand Tarimo 


Kirongochini 


Mwika 


HGL 


8514 


S3505/0048 


Sistus Michael Shayo 


Kirongochini 


Dareda 


CBG 


8515 


S1 778/0094 


Mohamed Juma Hatibu 


Kirongwe 


Mwenge 


EGM 


8516 


S1 983/0023 


Adamu S Abdallah 


Kiru 


Tarime 


CBG 


8517 


S1 983/0045 


Nelson N Kwaang 


Kiru 


Kisiwani 


HKL 


8518 


S1 983/0056 


Tumaini I Buu 


Kiru 


Irksongo 


HGL 


8519 


S0372/0060 


Daniel F Mkongwa 


Kirua 


Usagara 


PCB 


8520 


S0372/0074 


John P Nzao 


Kirua 


Usagara 


PCB 


8521 


S0372/0080 


Maximillian J Kasunga 


Kirua 


Itigi 


HGL 


8522 


S0372/0081 


Michael M John 


Kirua 


Mahiwa 


PCM 


8523 


S0372/0089 


Revocatus F Mosha 


Kirua 


Usagara 


PCB 


8524 


S1 91 1/0084 


Emmanuel Pancras 


Kirumba 


Pugu 


PCM 


8525 


S191 1/0095 


Hussein Hatibu 


Kirumba 


Kwiro 


PCM 


8526 


S1911/0134 


Ramadhani Suleiman 


Kirumba 


Ndanda 


CBG 174 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8527 


S1911/0135 


Ramson James 


Kirumba 


Sengerema 


PCB 


8528 


S3056/0077 


Jonas Paul 


Kiruruma 


ArushaTechnical. 


LAB 


8529 


S2525/0036 


Alex Zephania 


Kirushya 


Milambo 


KLF 


8530 


S2525/0046 


Erick Gerald 


Kirushya 


Lukole 


HGL 


8531 


S2525/0060 


Jeremia Johaziel 


Kirushya 


Milambo 


KLF 


8532 


S2525/0070 


Medan Thobias 


Kirushya 


Nyakato 


PGM 


8533 


S2525/0080 


Wilick Julius 


Kirushya 


Lukole 


HGK 


8534 


S21 73/0032 


Anuary Mputa Philimon 


Kirya Day 


Mkuu 


PCB 


8535 


S2 173/0036 


Francis Antony Pius 


Kirya Day 


Kibiti 


PCM 


8536 


S3597/0083 


Azidi Jumaa 


Kisaba 


Malangali 


HGK 


8537 


S3597/0091 


Charles Shekolowa 


Kisaba 


Same 


PCB 


8538 


S3597/0100 


Hashimu Ali 


Kisaba 


Lindi 


PGM 


8539 


S3597/0116 


Mokali Karata 


Kisaba 


Usagara 


PCB 


8540 


S1 461 /0033 


Getere Peter 


Kisaka 


Lulumba 


PCM 


8541 


S1 461 /0038 


Jang' John 


Kisaka 


Shinyanga 


PCM 


8542 


S1 461 /0045 


Jumanne Mng'ang'a 


Kisaka 


Musoma 


EGM 


8543 


S1 461 /0063 


Nyambabe R Mirama 


Kisaka 


Musoma 


PCM 


8544 


S1461/0070 


Sabraita Issiro 


Kisaka 


Ihungo 


HGE 


8545 


S1461/0077 


Sila J Nyagilo 


Kisaka 


ArushaTechnical. 


ELE 


8546 


S1 461 /0078 


Wambura M Kemero 


Kisaka 


Musoma 


CBG 


8547 


S1 461 /0079 


Wambura M Mwikwabe 


Kisaka 


Mara 


HGE 


8548 


S1461/0080 


Wilfred J Mahemba 


Kisaka 


Ihungo 


PCB 


8549 


S2171/0069 


Ramadhani Mganga 


Kisaki 


Usagara 


PCM 


8550 


S2171/0076 


Shabani Mbande 


Kisaki 


Ulayasi 


CBG 


8551 


S0795/0085 


Apolinary N Thomasi 


Kisale 


Njombe 


PCB 


8552 


S0795/0094 


Erick M Peter 


Kisale 


Kilangalanga 


PCB 


8553 


S0795/0099 


Godfrey N August 


Kisale 


Kisarika 


CBG 


8554 


S0795/0106 


Inocent S Paul 


Kisale 


Vudoi 


HKL 


8555 


S0795/0107 


Jackson M Jastin 


Kisale 


Karatu 


HGK 


8556 


S0795/0108 


Jerome M Geofrey 


Kisale 


Galanos 


HGE 


8557 


S0795/0109 


Jeromini S John 


Kisale 


Pugu 


PCB 


8558 


S0795/0114 


Nicolaus S Aloysi 


Kisale 


Makiba 


CBG 


8559 


S0795/0115 


Pascal S Gerald 


Kisale 


Tanga Tech. 


PCB 


8560 


S0795/0122 


Yuda D Richard 


Kisale 


Galanos 


HGE 


8561 


S3085/0025 


Fredy George Chami 


Kisam 


Bwiru Boys 


EGM 


8562 


S4322/0026 


Batista Vicent 


Kisanga 


Njombe 


HGL 


8563 


S1 808/0040 


Araban H Suleman 


Kisangara 


Ifunda Tech. 


PCM 


8564 


S1 808/0046 


Elisha W Msangi 


Kisangara 


Bagamoyo 


PCB 


8565 


S1 808/0050 


Fanuel L Mchau 


Kisangara 


Kilosa 


HGK 


8566 


S1 808/0056 


Halidi M Abedi 


Kisangara 


Vudoi 


HGL 


8567 


S1 808/0065 


Jackson J Joseph 


Kisangara 


Karatu 


HGK 


8568 


S1 808/0070 


Juma A Amiri 


Kisangara 


Mahiwa 


CBG 


8569 


S1 808/0081 


Maulidi M Maulidi 


Kisangara 


Ifunda Tech. 


PCM 


8570 


S1 01 9/0024 


Amos Mniko 


Kisangura 


Kalangalala 


PCB 


8571 


S1 01 9/0035 


Elias M Nguti 


Kisangura 


Bwiru Boys 


PCB 


8572 


S1 01 9/0038 


Emmanuel I Sarara 


Kisangura 


Oswald Mang'ombe 


PCB 


8573 


S1 01 9/0043 


Ernest Mwizarubi 


Kisangura 


Karatu 


CBG 


8574 


S1 01 9/0071 


Peter Laurent 


Kisangura 


Same 


CBG 


8575 


S3761/0042 


Abdallah Selemani Mlombo 


Kisarawe li 


Tambaza (day) 


HGE 175 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8576 


S3761/0052 


Erick Antony Chambo 


Kisarawe li 


Pugu 


PCB 


8577 


S3761/0079 


Omary Ramadhani Kawambwa 


Kisarawe li 


Minaki 


CBG 


8578 


S0181/0040 


David Godson 


Kisarawe Lutheran Jnr. Se 


Rungwe 


PCM 


8579 


S0181/0041 


Denis Michael 


Kisarawe Lutheran Jnr. Se 


Tunduru 


HKL 


8580 


S0181/0043 


Edson Chao 


Kisarawe Lutheran Jnr. Se 


Mbeya Inst. 


CIV 


8581 


S0181/0047 


Eugene Mathias 


Kisarawe Lutheran Jnr. Se 


Tukuyu 


PCB 


8582 


S0181/0048 


Fadren Joseph 


Kisarawe Lutheran Jnr. Se 


Pugu 


PCB 


8583 


S0181/0049 


Felix Kyejo 


Kisarawe Lutheran Jnr. Se 


ArushaTechnical. 


TEL 


8584 


S0181/0063 


Jackson Paul 


Kisarawe Lutheran Jnr. Se 


Tukuyu 


PCB 


8585 


S0181/0068 


Moses Simkanga 


Kisarawe Lutheran Jnr. Se 


Mara 


EGM 


8586 


S0181/0073 


Ombeni John Lance 


Kisarawe Lutheran Jnr. Se 


Lindi 


PGM 


8587 


S0181/0075 


Richard Nyalusi 


Kisarawe Lutheran Jnr. Se 


Mwika 


HGE 


8588 


S0181/0080 


Yusto Israel 


Kisarawe Lutheran Jnr. Se 


Kigwe 


HGK 


8589 


S1 272/0030 


Beatus Casmiri Shayo 


Kisarika 


Muheza 


PCB 


8590 


S1 272/0037 


Francis Willihelm Macha 


Kisarika 


Musoma 


HGE 


8591 


S 1272/0049 


Singhlibert Casmiri Shayo 


Kisarika 


Galanos 


HGE 


8592 


S1 272/0050 


Stephen Marisel Mushi 


Kisarika 


Kibiti 


HGK 


8593 


S1 272/0051 


Victorin Rafael Momburi 


Kisarika 


Galanos 


PCM 


8594 


S 1272/0052 


Wilberd Joseph Chuwa 


Kisarika 


Galanos 


HGE 


8595 


S2031/0096 


Edwin Reginald Hildegard 


Kisasa 


Tosamaganga 


PCM 


8596 


S2031/0110 


Festo Richard Mwaja 


Kisasa 


Sadani 


PCB 


8597 


S2031/0115 


George Partson Matonya 


Kisasa 


Dodoma (day) 


HGK 


8598 


S2031/0116 


George Rogers Lyatuu 


Kisasa 


Nyerere (mwanga) 


CBG 


8599 


S2031/0136 


Leonard Elivasco Lyatuu 


Kisasa 


Tosamaganga 


PCM 


8600 


S2031/0145 


Mathias Ashery Limondo 


Kisasa 


Nyakato 


CBG 


8601 


S2031/0157 


Philipo Magesa Masana 


Kisasa 


Dodoma (day) 


HGK 


8602 


S2031/0160 


Richard Lusito Silla 


Kisasa 


Pugu 


PCM 


8603 


S2031/0162 


Richard Samson Ng'halanzi 


Kisasa 


Kwiro 


PCB 


8604 


S2031/0167 


Said Issa Ndwata 


Kisasa 


Dodoma (day) 


HGK 


8605 


S2031/0188 


Yusuph Peter Majenda 


Kisasa 


Mwenge 


PCB 


8606 


S3798/0025 


Ephraim Tamson 


Kisegese 


Matema Beach 


HGL 


8607 


S3798/0042 


Nsajigwa Andengenye 


Kisegese 


J.k. Nyerere 


HKL 


8608 


S3798/0043 


Nsajigwa Patrick 


Kisegese 


Sumbawanga 


HGL 


8609 


S1 622/01 15 


Abraham Yona 


Kiseke 


Ganako 


HGL 


8610 


S1 622/01 22 


Anord Moshi 


Kiseke 


Moshi Tech. 


PCB 


8611 


S1 622/01 26 


Bahati .m. Kaluli 


Kiseke 


Kigwe 


HGK 


8612 


S1 622/01 27 


Bajibel .e. Rocky 


Kiseke 


Ihungo 


PCM 


8613 


S1 622/01 30 


Brian .g. Buberwa 


Kiseke 


Lulumba 


PCB 


8614 


S1 622/01 33 


David Riwa 


Kiseke 


Pamba (day) 


PCB 


8615 


S1 622/01 36 


Dionizi Mbilizi 


Kiseke 


Pamba (day) 


HKL 


8616 


S1 622/01 39 


Elisha .m. Bamabas 


Kiseke 


Nsumba 


PGM 


8617 


S1 622/01 44 


Emmanuel Thomas Kivuyo 


Kiseke 


Nsumba 


PCM 


8618 


S1 622/01 48 


Faustine .m. Daud 


Kiseke 


Engutoto 


HGL 


8619 


S1 622/01 53 


George Godwine 


Kiseke 


Tosamaganga 


EGM 


8620 


S1 622/01 54 


Gerald Leonard 


Kiseke 


Lugoba 


PCB 


8621 


S1 622/01 61 


Hermany Makoye 


Kiseke 


Nyakato 


HGK 


8622 


S1 622/01 65 


Isack Bazana 


Kiseke 


Tarime 


PCB 


8623 


S1 622/01 71 


Japhet Abednego 


Kiseke 


Nsumba 


PCM 


8624 


S1 622/01 72 


Jastine Mabula 


Kiseke 


Lukole 


HGE 176 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8625 


S1 622/01 76 


Joseph .k. Julius 


Kiseke 


Nyakato 


PCM 


8626 


S1 622/01 78 


Josephat .j Gamba 


Kiseke 


Njombe 


PCM 


8627 


S1 622/01 80 


Kephas .m. William 


Kiseke 


Kigoma 


HGK 


8628 


S1 622/01 85 


Lugiko Elias 


Kiseke 


Mwanza (day) 


HGK 


8629 


S1 622/0205 


Paul Mfungo 


Kiseke 


Lukole 


HGE 


8630 


S1 622/0208 


Peter Mihayo 


Kiseke 


Malagarasi 


HGK 


8631 


S1 622/0206 


Peter .1. Isaya 


Kiseke 


Biharamulo 


EGM 


8632 


S 1622/0209 


Pharace F.m. Bunyoga 


Kiseke 


Kifaru 


EGM 


8633 


S1 622/0221 


Shadrack .s. Kombe 


Kiseke 


Runzewe 


HKL 


8634 


S1 622/0223 


Simbo Juma 


Kiseke 


Musoma 


CBG 


8635 


S1 622/0225 


Steven Switbert 


Kiseke 


Nyakato 


PGM 


8636 


S1 622/0230 


Victor .m. Venance 


Kiseke 


Tarime 


HGL 


8637 


S081 6/0045 


David Exaud Mushi 


Kiselu 


Shambalai 


HKL 


8638 


S081 6/0053 


Nelson Adson Swai 


Kiselu 


Umbwe 


CBG 


8639 


S21 69/0059 


John Verestian Msawanga 


Kisemu 


Sengerema 


CBG 


8640 


S21 69/0069 


Nicodemus Evarist Thomas 


Kisemu 


Malangali 


HKL 


8641 


S261 7/0022 


DenisWilliam Lusiganila 


Kisesa 


Meatu 


CBG 


8642 


S261 7/0033 


Kidosi Samaka Maramoja 


Kisesa 


Karatu 


PCB 


8643 


S261 7/0039 


Lugis B John 


Kisesa 


Kahororo 


HKL 


8644 


S261 7/0040 


Lyuba Sato Kwigema 


Kisesa 


Longido 


CBG 


8645 


S261 7/0043 


Magembe Mwinula Salisali 


Kisesa 


Tarime 


HGK 


8646 


S2808/0038 


Charles Masula Elias 


Kishamapanda 


Kagango 


HGL 


8647 


S2808/0056 


Gerard Misalaba Peter 


Kishamapanda 


Nsumba 


PCM 


8648 


S2808/0069 


Kulwa Malima Simon 


Kishamapanda 


Karatu 


PCM 


8649 


S2808/0070 


Kusekwa Faustine Stanslaus 


Kishamapanda 


Magu 


PCB 


8650 


S2808/0077 


Mahalu Nicholaus Lusuka 


Kishamapanda 


Nsumba 


PCM 


8651 


S2808/0080 


Marco Silasi Malaki 


Kishamapanda 


Sengerema 


HGE 


8652 


S2808/0085 


Mashimba Mabula Juma 


Kishamapanda 


Tabora Boys 


HGL 


8653 


S2808/0099 


Paschal Makoye Mbina 


Kishamapanda 


Musoma 


CBG 


8654 


S2808/0117 


Thomas Misoji Pastory 


Kishamapanda 


Wdmi 


WAT 


8655 


S 1963/0073 


Avitus Patrick 


Kishanda 


Kahororo 


EGM 


8656 


S1 41 8/0023 


Benedictor Charles 


Kishapu 


Mwenge 


PCM 


8657 


S1 41 8/0024 


Boniphace Charles 


Kishapu 


Pugu 


PCB 


8658 


S1 41 8/0030 


Emmanuel Kabipe 


Kishapu 


ArushaTechnical. 


ELE 


8659 


S3688/0072 


Hamadi Yahaya Rashid 


Kishengweni 


Mkuu 


EGM 


8660 


S1 005/0046 


Abubakari Omary 


Kishimba 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


8661 


S1 005/0066 


Ezekiel Daud 


Kishimba 


Kibiti 


PCB 


8662 


S1 005/0086 


Julius Mwikwambe 


Kishimba 


Nsumba 


PCM 


8663 


S1 005/0091 


Mambaga Njile 


Kishimba 


Sengerema 


PCM 


8664 


S1 005/01 00 


Nelson Dastan 


Kishimba 


Musoma 


PCM 


8665 


S1 005/01 08 


Peter E Massami 


Kishimba 


Karatu 


EGM 


8666 


S1 005/01 11 


Pius G Rubavu 


Kishimba 


Kabanga 


CBG 


8667 


S1 005/01 17 


Robinson Samwel 


Kishimba 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


8668 


S1 208/0039 


Abdulmajid Rwanga 


Kishogo 


Kabanga 


CBG 


8669 


S1 208/0045 


Aliyu Hussein 


Kishogo 


Ihungo 


PCM 


8670 


S1 208/0050 


Antidius Maximiliam 


Kishogo 


Rutabo 


HGL 


8671 


S1 208/0060 


Edigar Peter 


Kishogo 


Rutabo 


HGL 


8672 


S1 208/0075 


Haimon Shiwa 


Kishogo 


Rutabo 


HGK 


8673 


S1 208/0082 


Johanes Thadeo 


Kishogo 


Sengerema 


HKL 177 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8674 


S1 208/0085 


Kulaishi Siraji 


Kishogo 


Rutabo 


HGL 


8675 


S1 208/0089 


Mzakiru Mohammed 


Kishogo 


Runzewe 


HGL 


8676 


S0360/0095 


Anold Mbegimba 


Kishoju 


Lukole 


HGK 


8677 


S0360/0118 


Frenk George 


Kishoju 


Mbeya Inst. 


ARC 


8678 


S0360/0123 


Godfrey Kahatano 


Kishoju 


Kishoju 


HGL 


8679 


S0360/0126 


Hilalion Thadeo 


Kishoju 


Rutabo 


HGL 


8680 


S0360/0127 


Ibrahim Hamduni 


Kishoju 


Geita 


HKL 


8681 


S0360/0131 


Joshua Vedasto 


Kishoju 


Ndanda 


PGM 


8682 


S0360/0143 


Projestus Barnabas 


Kishoju 


Bihawana 


HGL 


8683 


S0360/0151 


Remigius Deocless 


Kishoju 


Kigoma 


HGL 


8684 


S0360/0165 


Seveline John 


Kishoju 


Kahororo 


EGM 


8685 


S0492/0039 


Albert Emilian Minja 


Kishumundu 


Mkuu 


CBG 


8686 


S0492/0041 


Bahati Living Tenga 


Kishumundu 


Karatu 


CBG 


8687 


S0492/0042 


Baraka Living Tenga 


Kishumundu 


Lufilyo 


HGL 


8688 


S2501/0031 


Brown F Mwangosi 


Kisiba 


Rungwe 


PCB 


8689 


S2501/0048 


Lwitiko Antony 


Kisiba 


Rungwe 


HGL 


8690 


S2501/0053 


Naoh H Mwangoka 


Kisiba 


Rungwe 


HGL 


8691 


S3444/0063 


Juma Yusuph 


Kisiju 


Bagamoyo 


EGM 


8692 


S3444/0093 


Sultani Rajabu 


Kisiju 


Ndanda 


PGM 


8693 


S1 268/01 04 


Abdul Thabiti 


Kisimiri 


Tanga Tech. 


PCB 


8694 


S1 268/01 07 


Akida Karol 


Kisimiri 


Muheza 


CBG 


8695 


S1 268/01 09 


Alpha M Omary 


Kisimiri 


ArushaTechnical. 


TEL 


8696 


S1 268/01 36 


Ezekiel E Nassary 


Kisimiri 


Nsumba 


PCM 


8697 


S1 268/01 48 


Hamadi M Rajabu 


Kisimiri 


Mwika 


HGL 


8698 


S1 268/01 67 


Melkzedeck E Mbise 


Kisimiri 


Minaki 


HKL 


8699 


S1 268/01 70 


Msafiri J Kingazi 


Kisimiri 


Oswald Mang'ombe 


PCM 


8700 


S1 268/01 71 


Musa M Laizer 


Kisimiri 


Muheza 


CBG 


8701 


S1 268/01 72 


Nathan J Isango 


Kisimiri 


Karatu 


EGM 


8702 


S1 268/01 73 


Ndiinga S Mollel 


Kisimiri 


Mwenge 


HGE 


8703 


S1 268/01 80 


Peter J Laizer 


Kisimiri 


Lugoba 


PCM 


8704 


S1 268/01 87 


Sabaya K Lukumay 


Kisimiri 


Musoma 


PGM 


8705 


S3578/0039 


Aron Ally Mohamed 


Kisiriri 


Ngudu 


CBG 


8706 


S3578/0059 


Godbless Steven Kapunda 


Kisiriri 


Nsumba 


PCM 


8707 


S0901/0020 


Ally Ahmad Kitani 


Kisiwani 


Mwinyi 


HGK 


8708 


S1 520/0060 


Baraka Elias 


Kisondela 


Njombe 


CBG 


8709 


S1 520/0064 


Bilton Exavery 


Kisondela 


Ifunda Tech. 


PCB 


8710 


S1 520/0066 


Boaz Lamsi 


Kisondela 


Lwangwa 


PCM 


8711 


S1 520/0086 


Evance Fred 


Kisondela 


Kantalamba 


EGM 


8712 


S1 520/01 04 


Issa Mulilege 


Kisondela 


Ifunda Tech. 


CBG 


8713 


S1 520/01 11 


Kelvin Edward 


Kisondela 


Namabengo 


HGK 


8714 


S1 520/01 24 


Richard Emanuel 


Kisondela 


Kyela 


HGK 


8715 


S1 520/01 29 


Samwel Paul 


Kisondela 


Rungwe 


HGE 


8716 


S3236/0112 


Adam Julius 


Kisota 


Ndanda 


CBG 


8717 


S3236/0140 


Emmanuel Makweta 


Kisota 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


8718 


S3236/0141 


Enock Chrispin 


Kisota 


Mahiwa 


PCB 


8719 


S2657/0013 


Adriano Charles Lucas 


Kisuke 


Bihawana 


PCB 


8720 


S2657/0015 


Adriano Mgessa Joseph 


Kisuke 


Ihungo 


HGE 


8721 


S2657/0018 


Boniphace Alphonce John 


Kisuke 


Runzewe 


HKL 


8722 


S2657/0027 


Jilala Salehe Kililusa 


Kisuke 


Chato 


HGL 178 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8723 


S2657/0029 


Julius Hungwi Bundala 


Kisuke 


Lukole 


HKL 


8724 


S2657/0034 


Jumanne Kihunja Bandiko 


Kisuke 


Kongwa 


HGL 


8725 


S2657/0039 


Mbisi Kidaha Juma 


Kisuke 


Moshi 


PCM 


8726 


S2657/0049 


Ramadhan Msalika Jumanne 


Kisuke 


Kigoma 


HGK 


8727 


S2657/0051 


Simon Jilala Tungu 


Kisuke 


Nyerere (mwanga) 


HGK 


8728 


S1 602/0048 


Darwin Victor 


Kisukuru Regent 


Chang'ombe (day) 


PCB 


8729 


S1 602/0058 


Msia Njigilwa 


Kisukuru Regent 


Kwiro 


PCM 


8730 


S1 602/0067 


Sigfrid John 


Kisukuru Regent 


Mahiwa 


HGL 


8731 


S1 602/0068 


Simon Michael 


Kisukuru Regent 


B. W. Mkapa (day) 


HGK 


8732 


S21 34/0027 


Aloyce Thadeus Lyimo 


Kisuluni 


Same 


PCB 


8733 


S21 34/0031 


Faustin Charles Massawe 


Kisuluni 


Kwiro 


CBG 


8734 


S2 134/0039 


Jonas Ludovick Minja 


Kisuluni 


Lyamungo 


EGM 


8735 


S21 34/0046 


Regan Thadeus Mosha 


Kisuluni 


Ifunda Tech. 


PCM 


8736 


S2308/0104 


Wambura Mengere 


Kisumwa 


Tarime 


PCB 


8737 


S1 074/0076 


Adam Sambu 


Kitangiri 


Minaki 


PCB 


8738 


S1 074/0084 


Bogohe Clement 


Kitangiri 


Magu 


PCB 


8739 


S1 074/0086 


Buluma Elias 


Kitangiri 


Runzewe 


HKL 


8740 


S1 074/01 02 


Felix Yohana 


Kitangiri 


Milambo 


PCB 


8741 


S1 074/01 05 


Geofrey Michael 


Kitangiri 


Mkolani 


PCM 


8742 


S1 074/01 11 


Herfrid Laurian 


Kitangiri 


lyunga 


PCB 


8743 


S1 074/01 13 


Hossam Suleiman 


Kitangiri 


Mwanza (day) 


PCB 


8744 


S1 074/01 16 


Issa Gamba 


Kitangiri 


Moshi Tech. 


PCB 


8745 


S1 074/01 22 


Johaness Byarugaba 


Kitangiri 


Bihawana 


PCB 


8746 


S1 074/01 31 


Kelvin Kabaka 


Kitangiri 


Karatu 


PCB 


8747 


S1 074/01 32 


Kenneth Ruhonyora 


Kitangiri 


Galanos 


ECA 


8748 


S1 074/01 42 


Missana Honest 


Kitangiri 


Pamba (day) 


PCB 


8749 


S1 074/01 52 


Photidace Alphonce 


Kitangiri 


Kigoma 


HGK 


8750 


S1 074/01 67 


Wencheslaus William 


Kitangiri 


Bwiru Boys 


PCM 


8751 


S431 0/0036 


Paul Samson 


Kitawasi 


Ihungo 


EGM 


8752 


S431 0/0041 


Robert David 


Kitawasi 


Moshi 


PCB 


8753 


S273 1/0009 


Shafi Mohamedi Kimolo 


Kiteo 


Umbwe 


CBG 


8754 


S0707/0089 


Ally S Ally 


Kiteto 


Muheza 


CBG 


8755 


S0707/0090 


Ally S Omari 


Kiteto 


Tanga Tech. 


PCM 


8756 


S0707/0140 


Kasimu H Rashidi 


Kiteto 


Lufilyo 


HGL 


8757 


S0707/0144 


Lekoko L Mungasi 


Kiteto 


Tarime 


PCM 


8758 


S0707/0146 


Masherato H Grayson 


Kiteto 


Mpwapwa 


HKL 


8759 


S0707/0147 


Mbaruku Kamota 


Kiteto 


Same 


PCB 


8760 


S0707/0152 


Mohamedi H Budo 


Kiteto 


Galanos 


EGM 


8761 


S0707/0170 


Saidi H Rashidi 


Kiteto 


Karatu 


HGL 


8762 


S071 1/0107 


Mohamed Shahadadi 


Kitomondo 


Mtwara Tech. 


PCB 


8763 


S2757/0091 


John Hubert 


Kitonga 


Ndanda 


CBG 


8764 


S2757/0108 


Mohamedi S Mminge 


Kitonga 


Ifunda Tech. 


PCM 


8765 


S2757/0119 


Ramadhani Juma 


Kitonga 


Tambaza (day) 


PCB 


8766 


S2227/0083 


Albert Fred Mkini 


Kitowo 


Njombe 


PCB 


8767 


S2227/0119 


Jawa Jamson Kigava 


Kitowo 


Mwakavuta 


HGL 


8768 


S0932/0022 


Antony Lugendo 


Kituli 


Abed A. Karume 


HGL 


8769 


S0932/0027 


Charles Marco 


Kituli 


Mwenge 


CBG 


8770 


S0932/0028 


Charles Msekela 


Kituli 


Mwenge 


HKL 


8771 


S0932/0030 


Damas Shija 


Kituli 


Mwenge 


PCM 179 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8772 


S0932/0037 


George Mihambo 


Kituli 


Mwenge 


HGL 


8773 


S0932/0050 


Maganga Kamuli 


Kituli 


Mwenge 


CBG 


8774 


S2245/0043 


Deus Cosmas Mussa 


Kitumba 


Sengerema 


HGE 


8775 


S2245/0048 


Emmanuel Denis John 


Kitumba 


Lyamungo 


CBG 


8776 


S2245/0049 


Emmanuel Felician Rugutu 


Kitumba 


Sengerema 


EGM 


8777 


S2245/0053 


Evance Orinda Lameck 


Kitumba 


Sengerema 


PGM 


8778 


S2245/0061 


Ibrahim Samson John 


Kitumba 


Mara 


EGM 


8779 


S2245/0063 


Jacob Katwale Julius 


Kitumba 


Iwalanje 


PCM 


8780 


S2245/0065 


Japhet Josephat Mpemba 


Kitumba 


Longido 


CBG 


8781 


S2245/0067 


Joel Lumaji Emmanuel 


Kitumba 


Kalangalala 


PCB 


8782 


S2245/0071 


Josia Paul Budakila 


Kitumba 


Bariadi 


PGM 


8783 


S2245/0073 


Kaloli Suga Martine 


Kitumba 


Longido 


CBG 


8784 


S2245/0074 


Kamuli Masalu Sangulya 


Kitumba 


Lukole 


HGK 


8785 


S2245/0079 


Laurian John Nzwenge 


Kitumba 


Kalangalala 


PCM 


8786 


S2245/0080 


Leonard Bunango Lusanika 


Kitumba 


Magu 


PCB 


8787 


S2245/0083 


Magembe Magile Juma 


Kitumba 


Kishoju 


EGM 


8788 


S2245/0084 


Makunza Kiswizi Kalegi 


Kitumba 


Sengerema 


HGK 


8789 


S2245/0090 


Michael Massaba Selle 


Kitumba 


Magu 


PCB 


8790 


S2245/0091 


Moses Titus Mashala 


Kitumba 


Kisimiri 


HKL 


8791 


S2245/0093 


Ng'ogela Nyanda John 


Kitumba 


Tarime 


CBG 


8792 


S2245/0103 


Richard Zabron Charles 


Kitumba 


Meatu 


CBG 


8793 


S2245/0104 


Sabuni Katemi Masalu 


Kitumba 


Musoma 


PCM 


8794 


S2245/0106 


Samwel Noni Thomas 


Kitumba 


Same 


PCM 


8795 


S2245/0108 


Shabani MhojaAdamla 


Kitumba 


Ihungo 


CBG 


8796 


S2245/0109 


Shadrack Machungwa Chandik 


Kitumba 


Wdmi 


WAT 


8797 


S2245/0112 


Simeo Bukelebe Hoja 


Kitumba 


Meatu 


CBG 


8798 


S2245/0119 


Yohana Galed Manjale 


Kitumba 


Sengerema 


HGE 


8799 


S2245/0120 


Zacharia Toboka Benjamin 


Kitumba 


Nyarubanda 


HGK 


8800 


S4052/0106 


David Bartazari Tesha 


Kitunda 


Kilangalanga 


PCM 


8801 


S4052/0108 


Eliuteri Oscar Kitupi 


Kitunda 


Minaki 


PCM 


8802 


S4052/0135 


Japhet Gervas Miyombo 


Kitunda 


Azania (day) 


EGM 


8803 


S4052/0153 


Mussa Francis Karume 


Kitunda 


Tambaza (day) 


PGM 


8804 


S391 9/0020 


Chacha M Keraryo 


Kitunguruma 


Galanos 


HGE 


8805 


S391 9/0054 


Samson M Masengwe 


Kitunguruma 


Nyakato 


PCM 


8806 


S1 833/0088 


Abduwakili Wakidu 


Kituntu 


Magu 


PCB 


8807 


S1 833/0092 


Ashiru Abbakary 


Kituntu 


Sengerema 


PGM 


8808 


S1 833/01 00 


Ediga Saulo 


Kituntu 


Tabora Boys 


PCB 


8809 


S1 833/01 06 


Frank Bagenda 


Kituntu 


Ihungo 


PCM 


8810 


S1 833/01 10 


Godison Ananias 


Kituntu 


Kabanga 


CBG 


8811 


S1 833/01 16 


Johansen Paschary 


Kituntu 


Ihungo 


PCM 


8812 


S1 833/01 21 


Khalid Suddy 


Kituntu 


Lugoba 


HGL 


8813 


S1 833/01 23 


Levinus Romwad 


Kituntu 


Kahororo 


PCM 


8814 


S1 833/01 36 


Peleus Matias 


Kituntu 


Musoma 


PCM 


8815 


S1 833/01 38 


Rashid Kahwa 


Kituntu 


Oswald Mang'ombe 


PCM 


8816 


S1 833/01 45 


Rwehumbiza Paschal 


Kituntu 


Mbeya Inst. 


ELE 


8817 


S1 833/01 59 


Vitalius Anastazi 


Kituntu 


Mwenge 


HGL 


8818 


S1 833/01 60 


Wakili Mtwahilu 


Kituntu 


Kahororo 


PCM 


8819 


S3656/0070 


Athuman Ayoub Bakulah 


Kitwe 


Malagarasi 


HKL 


8820 


S3656/0095 


Gerald Peter Gwimo 


Kitwe 


Malagarasi 


PCM 180 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8821 


S3656/0130 


Laurent Ambros Mganga 


Kitwe 


Geita 


EGM 


8822 


S3656/0168 


Robinson William Ruguzye 


Kitwe 


Kalangalala 


PCM 


8823 


S2299/0028 


Alberto Mofuga 


Kitwiru 


Ifunda Tech. 


PGM 


8824 


S2299/0033 


Collin Ndondole 


Kitwiru 


Mwakavuta 


HGK 


8825 


S2299/0037 


James Mhumba 


Kitwiru 


Mwakavuta 


HKL 


8826 


S2299/0038 


Joseph Mapunda 


Kitwiru 


Makita 


HGL 


8827 


S2299/0044 


Rashidi Zakaria 


Kitwiru 


Makita 


HGL 


8828 


S 1430/0079 


Abdallah Shaibu Kazibure 


Kiuma 


Kibiti 


CBA 


8829 


S1 430/0080 


Abdereheman Abderehemen S 


Kiuma 


Mahiwa 


CBG 


8830 


S1 430/0081 


Ahmad Abdallah Chioba 


Kiuma 


Songea Boys 


HGE 


8831 


S1 430/0089 


Bahati Christantus Mbunda 


Kiuma 


Tunduru 


HKL 


8832 


S1 430/0095 


Evance Greyson Fussi 


Kiuma 


Liwale High 


HKL 


8833 


S1 430/0098 


Fikiri Hamisi Banda 


Kiuma 


Lindi 


EGM 


8834 


S1 430/01 00 


George Paul Haule 


Kiuma 


Tunduru 


PCM 


8835 


S1 430/01 06 


Hussein Abdallah Matola 


Kiuma 


Tunduru 


HKL 


8836 


S1 430/01 08 


Ismail Rajabu Sandali 


Kiuma 


Mbekenyera 


HGK 


8837 


S1 430/01 09 


Issa Hassan Kitanda 


Kiuma 


ArushaTechnical. 


LAB 


8838 


S1 430/01 11 


Jafari Mohamedi Said 


Kiuma 


Mbekenyera 


HGL 


8839 


S1 430/01 21 


Mahame Mathayo Mapunda 


Kiuma 


Kibiti 


CBA 


8840 


S1 430/01 29 


Nudia Jaibu Ngonyani 


Kiuma 


Namabengo 


HGL 


8841 


S1 430/01 43 


Shaibu Hashimu Santu 


Kiuma 


Mahiwa 


PCB 


8842 


S3372/0055 


Ally Jumanne Mnyiwe 


Kiusa 


Moshi Tech. 


PCM 


8843 


S3372/0061 


Bakari Ibrahim Moa 


Kiusa 


Karatu 


PCM 


8844 


S3372/0067 


Colman Assenga Epimaki 


Kiusa 


Muheza 


PCB 


8845 


S3372/0075 


Gasper Julius Shao 


Kiusa 


Pugu 


PCB 


8846 


S3372/0094 


James Joseph Massawe 


Kiusa 


Songea Boys 


PCB 


8847 


S3372/0107 


Michael Paulo Isuja 


Kiusa 


Kyela 


HGL 


8848 


S3372/0113 


Ombeni Henry Lema 


Kiusa 


Sengerema 


PGM 


8849 


S3372/0138 


Zawadi Zakaria Mwaluko 


Kiusa 


Milambo 


EGM 


8850 


S141 1/0041 


Muhaji Kaondo Mussa 


Kiuta 


Tunduru 


HKL 


8851 


S391 3/0089 


Abubakari Sheha 


Kivesa 


Kibiti 


PCM 


8852 


S3913/0104 


Bakari Mbali 


Kivesa 


Moshi 


PCB 


8853 


S3913/0138 


Omari M Mgaya 


Kivesa 


Karatu 


EGM 


8854 


S3913/0149 


Raphael Mchukuzi 


Kivesa 


Bagamoyo 


PCM 


8855 


S2939/0059 


Stanley Clement 


Kivilicha 


Galanos 


HGK 


8856 


S2579/0033 


Haji H Abdulrahmani 


Kivinje Scool 


Ndanda 


HGE 


8857 


S2579/0052 


Salumu M Peta 


Kivinje Scool 


Mahiwa 


HGL 


8858 


S351 9/0061 


Gervas William Kapange 


Kivukoni 


Sengerema 


HKL 


8859 


S351 9/0066 


Innocent Ndege Augustine 


Kivukoni 


Kalangalala 


PCM 


8860 


S351 9/0070 


John Thomas Lugenga 


Kivukoni 


Tarime 


PCB 


8861 


S351 9/0077 


Kelly Baraka Mwakipesile 


Kivukoni 


Binza 


CBG 


8862 


S351 9/0079 


Kwileka Masonganya Mkengel 


Kivukoni 


Rutabo 


HKL 


8863 


S351 9/0081 


Maliba Lugwira Alfred 


Kivukoni 


Makiba 


HGL 


8864 


S351 9/0087 


Michael Kazimily Mayala 


Kivukoni 


Nyerere (mwanga) 


CBG 


8865 


S351 9/0097 


Paul Ngofilo Michael 


Kivukoni 


Kigoma 


HGL 


8866 


S3519/0108 


Said Mpanduji Luchagula 


Kivukoni 


Ngudu 


PCB 


8867 


S3519/0109 


Salum Zacharia Kashimwe 


Kivukoni 


Nyakato 


CBG 


8868 


S3519/0114 


Samwel Masele Mayunga 


Kivukoni 


Nsumba 


PGM 


8869 


S3519/0115 


Sanabanka Mathew Petro 


Kivukoni 


Mwenge 


PCM 181 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8870 


S3519/0116 


Seleman Robert Mashing'wand 


Kivukoni 


Musoma 


CBG 


8871 


S2366/0073 


Bathromayo George Mwamaku 


Kivule 


Tambaza (day) 


HKL 


8872 


S2366/0074 


Benjamin Thomas Kisoka 


Kivule 


Kwiro 


EGM 


8873 


S2366/0084 


Deo Bosco Kinyaga 


Kivule 


Usagara 


CBG 


8874 


S2366/0095 


Gilberth Julius Kavishe 


Kivule 


B. W. Mkapa (day) 


HGE 


8875 


S2366/0102 


Hans John Wanyancha 


Kivule 


lleje 


HKL 


8876 


S2366/0114 


Jimmy Brayson Mwakibibi 


Kivule 


B. W. Mkapa (day) 


HGE 


8877 


S2366/0139 


Patrick Steven Chacha 


Kivule 


Ifunda Tech. 


PGM 


8878 


S2609/0047 


Ismail H Mkapali 


Kiwalala 


Tunduru 


HGL 


8879 


S1 372/0061 


Abubakari Hashim Akida 


Kiwangwa 


Kaliua 


CBG 


8880 


S1 372/0066 


Ally Akida Mkawa 


Kiwangwa 


Malangali 


HGL 


8881 


S1 372/0085 


Hassan Zuberi Kingwaba 


Kiwangwa 


Galanos 


PCM 


8882 


S1 372/0088 


Hussein Ally Said 


Kiwangwa 


Longido 


CBG 


8883 


S1 372/01 06 


Michael John Nkoma 


Kiwangwa 


Lwangwa 


PCM 


8884 


S1 372/01 09 


Mrisho Shabani Mkumbi 


Kiwangwa 


Ndanda 


CBG 


8885 


S1 372/01 17 


Prosper Joseph Raphael 


Kiwangwa 


Mkuu 


PCB 


8886 


S1 584/0056 


Charles Mwanuke 


Kiwan 


a 


Kwiro 


HGE 


8887 


S1 584/0066 


Eliud Coster 


Kiwan 


a 


Rungwe 


CBG 


8888 


S1 584/0075 


Frank Mwitinda 


Kiwan 


a 


Mambwe 


PCM 


8889 


S1 584/0079 


Golden Chiwangu 


Kiwan 


a 


Kiwanja 


HGK 


8890 


S1 584/0088 


Jilala Magolyo 


Kiwan 


a 


Binza 


CBG 


8891 


S1 584/01 14 


ThOmas Stashon 


Kiwan 


a 


Rungwe 


PCM 


8892 


S1 584/01 16 


Tupate Mosigwa 


Kiwan 


a 


Malangali 


HGK 


8893 


S0958/0068 


Amon Yohana Hussein 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Tosamaganga 


PCM 


8894 


S0958/0072 


Aramu Ezekia Kalivuba 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Kahororo 


EGM 


8895 


S0958/0079 


Charles Aniset Chiboni 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Muheza 


PCB 


8896 


S0958/0086 


Dickson Willibert Bahaye 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Kwiro 


EGM 


8897 


S0958/0089 


Dominic William Mahamba 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Dodoma (day) 


PCB 


8898 


S0958/0090 


Edibili Mtatiro Magwanyi 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Tanga Tech. 


PCB 


8899 


S0958/0091 


Eliapenda Godwin Eliapenda 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Kaliua 


PCB 


8900 


S0958/0093 


Emmanuel Mapinduzi Bitwaye 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Nyerere/migoli 


HKL 


8901 


S0958/0094 


Farijiko Yohana Hussein 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Tosamaganga 


EGM 


8902 


S0958/0095 


Felix Nicomed Bariyett 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Milambo 


EGM 


8903 


S0958/0100 


Gasto George Noah 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Dodoma (day) 


PCM 


8904 


S0958/0107 


Josephat Agustino Kitinusa 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Mwenge 


EGM 


8905 


S0958/0122 


Petro Salutari Shio 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Dodoma (day) 


PCB 


8906 


S0958/0128 


Steven Edward Kwayu 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Mara 


HGE 


8907 


S0958/0129 


Steven Ntiboneka Isaac 


Kiwanja Cha Ndege 


Mzumbe 


PCM 


8908 


S1 668/0071 


Asheri Marianus Segesela 


Kiwele 


Ifunda Tech. 


PCB 


8909 


S 1668/0073 


Baton Foska Mifwa 


Kiwele 


Kigonsera 


CBG 


8910 


S1 668/0084 


Ezekia Zephania Lwanji 


Kiwele 


Sanya Juu 


CBG 


8911 


S1 668/01 19 


Yohana Bruno Mpagama 


Kiwele 


Rungwe 


PCM 


8912 


S2395/0080 


Asifiwe Kisakile 


Kiwira 


Kyela 


PCB 


8913 


S2395/0084 


Baraka Alinani 


Kiwira 


Rungwe 


PCB 


8914 


S2395/0089 


Daniel Hamisi 


Kiwira 


Pamoja 


HKL 


8915 


S2395/0092 


Edson Lutengano 


Kiwira 


lleje 


HGK 


8916 


S2395/0093 


Eloy Alinanuswe 


Kiwira 


Kigonsera 


CBG 


8917 


S2395/0094 


Emmanuel Chembe 


Kiwira 


Lufilyo 


HKL 


8918 


S2395/0110 


Gabriel William 


Kiwira 


Kantalamba 


HGK 182 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8919 


S2395/0114 


Isack Fred 


Kiwira 


Ndanda 


HGE 


8920 


S2395/0119 


Joseph Mkusa 


Kiwira 


Njombe 


PCB 


8921 


S2395/0123 


Keneth Kijusya 


Kiwira 


Njombe 


PCB 


8922 


S2395/0130 


Musa Abrahamu 


Kiwira 


Minaki 


PCB 


8923 


S2395/0131 


Musa Ahobokile 


Kiwira 


Kigonsera 


CBG 


8924 


S2395/0135 


Nuru Alipipi 


Kiwira 


Njombe 


PCB 


8925 


S2395/0138 


Oscar Nyalile 


Kiwira 


Sadani 


CBG 


8926 


S2395/0144 


Salehe Joram 


Kiwira 


Songea Boys 


PGM 


8927 


S2395/0148 


Simon James 


Kiwira 


Tanga Tech. 


PCB 


8928 


S2395/0153 


Wilson Mwamakalapya 


Kiwira 


Sumbawanga 


HKL 


8929 


S1 462/0031 


Ambwene Green 


Kiwira Coal Mine 


Njombe 


PCB 


8930 


S1 462/0040 


Chance Evance 


Kiwira Coal Mine 


Njombe 


HGE 


8931 


S1 462/0044 


Deus Jackson 


Kiwira Coal Mine 


Usevya 


HGL 


8932 


S1 462/0062 


Jaliwa Mogha 


Kiwira Coal Mine 


lyunga 


PCM 


8933 


S 1462/0071 


Lolence Saul 


Kiwira Coal Mine 


Uwemba 


HGK 


8934 


S1 462/0083 


Raymond Alfred 


Kiwira Coal Mine 


Uwemba 


HGK 


8935 


S1 462/0087 


Siza Joel 


Kiwira Coal Mine 


Lwangwa 


PCM 


8936 


S2051/0117 


Deodatus Venance Kunambi 


Kiyongwile 


Tosamaganga 


EGM 


8937 


S2051/0134 


Frank Constantine Marwa 


Kiyongwile 


Sengerema 


HGE 


8938 


S2051/0153 


Issaya Edward Mabaga 


Kiyongwile 


Kigonsera 


CBG 


8939 


S2051/0171 


Lameck Mathias Mwendwa 


Kiyongwile 


Muheza 


PCB 


8940 


S2051/0182 


Mohamed Juma Mkumba 


Kiyongwile 


Kilosa 


HKL 


8941 


S205 1/0223 


Weston Weston Pascal 


Kiyongwile 


Galanos 


ECA 


8942 


S1 130/0063 


Charles Nathanael 


Kizaga 


Pugu 


PCM 


8943 


S1 130/0097 


Lumbael Petro 


Kizaga 


Mwenge 


PCB 


8944 


S1 130/0102 


Nalaila Apolo 


Kizaga 


Vudoi 


HKL 


8945 


S2890/0045 


Baraka Ivan Mbalani 


Kizota 


Songea Boys 


PGM 


8946 


S2890/0057 


Isaka Michael Masaka 


Kizota 


Madibira 


HGK 


8947 


S2890/0066 


Miraji Ramadhan Said 


Kizota 


Tosamaganga 


PCB 


8948 


S0896/0013 


Allen William Burra 


Kizuka 


llboru 


HGL 


8949 


S0896/0014 


Ally Hamidu Ibrahim 


Kizuka 


Azania (day) 


HGK 


8950 


S0896/0017 


Christopher Charles Machibya 


Kizuka 


Ngudu 


HGL 


8951 


S0896/0021 


Etienne Elijah Ismail 


Kizuka 


Mara 


HGE 


8952 


S0896/0026 


Marko Peter Daniel 


Kizuka 


Azania (day) 


ECA 


8953 


S0896/0028 


Mwombeki Eustadius Laurian 


Kizuka 


Maji Ya Chai 


HGL 


8954 


S0896/0032 


Raphael Charles Mongo 


Kizuka 


Malagarasi 


CBG 


8955 


S0896/0040 


Vicent Tumain Olloo 


Kizuka 


Pamba (day) 


CBG 


8956 


S0896/0042 


Yusuph Abraham Ambari 


Kizuka 


Iwalanje 


HGL 


8957 


S3699/0025 


Abel Lucas Martine 


Kizumbi 


Oswald Mang'ombe 


CBG 


8958 


S3699/0028 


Alex Simon Mkumbo 


Kizumbi 


Mwenge 


PCM 


8959 


S3699/0033 


Augustino Peter Machiya 


Kizumbi 


Shinyanga 


HGE 


8960 


S3699/0038 


Daniel Paul Mwandu 


Kizumbi 


Milambo 


PCB 


8961 


S3699/0042 


Emmanuel Sospeter Nkingwa 


Kizumbi 


Bwiru Boys 


PCB 


8962 


S3699/0050 


Joseph Mabula Mwandu 


Kizumbi 


Tarakea 


PCM 


8963 


S3699/0054 


Kulwa Jackson 


Kizumbi 


llongero 


PCB 


8964 


S3699/0077 


Shimbi Edward Shesheta 


Kizumbi 


Ihungo 


CBG 


8965 


S3699/0082 


Yohana Yona Subi 


Kizumbi 


Bihawana 


CBG 


8966 


S0853/0133 


Athanas Andrew 


Kizwite 


Kaliua 


CBG 


8967 


S0853/0148 


David Isdory 


Kizwite 


Mambwe 


PCM 1 8 ! SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8968 


S0853/0155 


Effort Wilson 


Kizwite 


Njombe 


PGM 


8969 


S0853/0157 


Ekomo Kibaji 


Kizwite 


Kantalamba 


HGL 


8970 


S0853/0158 


Elias Madusa 


Kizwite 


Kibiti 


PCB 


8971 


S0853/0159 


Elick Mang'umpa 


Kizwite 


Karatu 


PCB 


8972 


S0853/0165 


Ezechiel Mathias 


Kizwite 


Kibiti 


PCB 


8973 


S0853/0168 


Fidelis Edward 


Kizwite 


Kyela 


PCB 


8974 


S0853/0186 


Godwin Mwanga 


Kizwite 


Rungwe 


CBG 


8975 


S0853/0193 


Isaya Mwakabanga 


Kizwite 


Kibiti 


PCB 


8976 


S0853/0196 


Jacob Kamfinye 


Kizwite 


Kibiti 


CBA 


8977 


S0853/0201 


Jastin Masima 


Kizwite 


Njombe 


PCB 


8978 


S0853/0216 


Leoard Njugu 


Kizwite 


Karatu 


PCB 


8979 


S0853/0217 


Leonard Juliano 


Kizwite 


Kibiti 


CBA 


8980 


S0853/0222 


Lufingo Mwakinyuke 


Kizwite 


Tanga Tech. 


PCB 


8981 


S0853/0223 


Lukas Munduwi 


Kizwite 


Maweni 


HGL 


8982 


S0853/0225 


Martin Laurian 


Kizwite 


Kibiti 


CBA 


8983 


S0853/0228 


Mathias Pelembe 


Kizwite 


Kibiti 


CBA 


8984 


S0853/0244 


Richard Mayeka 


Kizwite 


Matai 


HGK 


8985 


S0853/0248 


Saul Ntangale 


Kizwite 


Galanos 


CBA 


8986 


S0853/0250 


Simon Steward 


Kizwite 


Kigoma 


HGE 


8987 


S0853/0260 


Zawadi Emid 


Kizwite 


Kibiti 


PCB 


8988 


S3077/0025 


Emmanuel Godlisten Maleko 


Kokirie 


Usagara 


PCB 


8989 


S3077/0044 


Reward Japhet Mboya 


Kokirie 


Rungwe 


HGK 


8990 


S3349/0021 


Daniel Mayala Masanja 


Kolandoto 


Ngudu 


CBG 


8991 


S3349/0025 


Deogratias Charles Kanyenye 


Kolandoto 


llongero 


PCM 


8992 


S3349/0035 


John Mboje Mahenda 


Kolandoto 


Longido 


CBG 


8993 


S3349/0038 


Juma Charles Kalima 


Kolandoto 


Mara 


EGM 


8994 


S0322/0040 


Amani G Mramu 


Kolila 


Dar. Institute Techn 


CPT 


8995 


S0322/0054 


Gungayena A Albert 


Kolila 


Sengerema 


PCM 


8996 


S0322/0057 


Ignas F Kayombo 


Kolila 


Umbwe 


CBG 


8997 


S0322/0061 


Johnson D Maro 


Kolila 


Rungwe 


PCM 


8998 


S0322/0076 


Silvan R Makata 


Kolila 


Umbwe 


HGE 


8999 


S2652/0057 


Adolph Shirima 


Kom 


Tunduru 


HGL 


9000 


S2652/0058 


Amani Kitungutu 


Kom 


Kibaha 


PCM 


9001 


S2652/0060 


Anthony Respich 


Kom 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


9002 


S2652/0061 


Arnold Biseko 


Kom 


Moshi 


PCM 


9003 


S2652/0062 


Bahati Komogo 


Kom 


Bagamoyo 


PCM 


9004 


S2652/0063 


Baraka Kilewo 


Kom 


Pugu 


PCB 


9005 


S2652/0064 


Benjamin William 


Kom 


Milambo 


PCB 


9006 


S2652/0065 


Boniphace Josephat Marwa 


Kom 


Lulumba 


PCM 


9007 


S2652/0068 


Charles Bujiku 


Kom 


llboru 


PCB 


9008 


S2652/0070 


Cleophace Emmanuel 


Kom 


Karatu 


PCM 


9009 


S2652/0073 


David Mhana 


Kom 


Lyamungo 


EGM 


9010 


S2652/0072 


David Marawa Waryoba 


Kom 


Sengerema 


HKL 


9011 


S2652/0075 


Dennis Balla 


Kom 


Magu 


PCB 


9012 


S2652/0077 


Dishon Abuya 


Kom 


Mwenge 


EGM 


9013 


S2652/0078 


Elias Dastan 


Kom 


Bwiru Boys 


EGM 


9014 


S2652/0080 


Emmanuel Elias 


Kom 


llongero 


PCB 


9015 


S2652/0083 


Emmanuel Saganda 


Kom 


Kibaha 


PCB 


9016 


S2652/0085 


Eugene Moses 


Kom 


Rungwe 


PCB 184 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9017 


S2652/0086 


Francis Mahatane 


Kom 


Pugu 


PCB 


9018 


S2652/0087 


Fransisco Makoye 


Kom 


Milambo 


PCM 


9019 


S2652/0090 


George Sospeter 


Kom 


Mwanza (day) 


PCB 


9020 


S2652/0091 


Gito Robert 


Kom 


Nyakato 


CBG 


9021 


S2652/0093 


Godfrey Pantaleo 


Kom 


Galanos 


ECA 


9022 


S2652/0095 


Henry Gelenya 


Kom 


Lyamungo 


EGM 


9023 


S2652/0098 


Isaack Mathew 


Kom 


Malagarasi 


PCM 


9024 


S2652/0101 


Jacob Mathias 


Kom 


Tabora Boys 


PCM 


9025 


S2652/0102 


Jeremiah Christopher 


Kom 


Meatu 


CBG 


9026 


S2652/0105 


Joseph Gelenya 


Kom 


llongero 


PCB 


9027 


S2652/0107 


Joseph Shindika 


Kom 


Ngudu 


PCB 


9028 


S2652/0109 


Kamala Kuhabwa 


Kom 


Galanos 


PCM 


9029 


S2652/0113 


Livason Athanael 


Kom 


Umbwe 


ECA 


9030 


S2652/0114 


Mahmoud Maulid 


Kom 


Tabora Boys 


PCM 


9031 


S2652/0119 


Paul Nyakyema 


Kom 


Tarime 


HGK 


9032 


S2652/0120 


Peter Luvanda 


Kom 


Umbwe 


ECA 


9033 


S2652/0121 


Peter Magambo 


Kom 


Umbwe 


ECA 


9034 


S2652/0124 


Ponsian Isaack 


Kom 


Ihungo 


EGM 


9035 


S2652/0125 


Pura Sarai 


Kom 


Milambo 


PCB 


9036 


S2652/0126 


Raymond Kafumu 


Kom 


Karatu 


EGM 


9037 


S2652/0127 


Richard Maisha 


Kom 


Kibaha 


PCM 


9038 


S2652/0128 


Said Khalfan 


Kom 


Pugu 


PCM 


9039 


S2652/0129 


Samambile Yumbu 


Kom 


Nyakato 


PCM 


9040 


S2652/0131 


Seth Edessius Gwera 


Kom 


Nyerere/migoli 


HGL 


9041 


S2652/0132 


Shija Kisenha 


Kom 


Magu 


PCB 


9042 


S2652/0134 


Victor Yona 


Kom 


Mwenge 


EGM 


9043 


S2652/0135 


Yusuph Bayu 


Kom 


Lugoba 


PCM 


9044 


S2652/0136 


Yusuph Lazaro 


Kom 


Binza 


CBG 


9045 


S2652/0137 


Yusuph Robert 


Kom 


Magu 


PCB 


9046 


S0926/0101 


Goldeni B Mteri 


Komakya 


Moshi 


PCM 


9047 


S0926/0103 


Hepson J Lyatuu 


Komakya 


Sanya Juu 


PCM 


9048 


S0926/0109 


Japhet W Nyange 


Komakya 


Ifunda Tech. 


CBG 


9049 


S0926/0120 


Samwel R Macha 


Komakya 


Bariadi 


PGM 


9050 


S0762/0034 


Benedicto Domician Twaliza 


Kome 


Oswald Mang'ombe 


PCB 


9051 


S0762/0044 


Deogratius Lustiki Kahigi 


Kome 


Sengerema 


PCB 


9052 


S0762/0056 


George Chani Auma 


Kome 


Kalangalala 


PCB 


9053 


S0762/0062 


Gervaz Dioniz Luge 


Kome 


llongero 


PCB 


9054 


S0762/0070 


Kulwa Deogratius Dollar 


Kome 


Pamba (day) 


HGE 


9055 


S0762/0089 


Prosper Sylvanus Yalutindi 


Kome 


Dar. Institute Techn 


MINE 


9056 


S0762/0102 


Sylivester Pauline Benard 


Kome 


Bwiru Boys 


PCB 


9057 


S331 7/0041 


Abdallah Mohamed 


Komnyang'anyo 


Lindi 


PGM 


9058 


S21 18/0047 


Jelemanus Kalani 


Kongolo 


Magu 


PCB 


9059 


S21 18/0096 


Thobias Robert Masalu 


Kongolo 


Ganako 


HGL 


9060 


S1 362/0039 


Ally Bakari Chikira 


Kongowe Polytechnic 


Pamoja 


HKL 


9061 


S0904/0066 


Deorge Charles Lukasho 


Kongwa 


Bihawana 


CBG 


9062 


S0904/0069 


Emmanuel Amos Lungwa 


Kongwa 


Ulayasi 


PCB 


9063 


S0904/0096 


Malumbo Msafiri Sambala 


Kongwa 


Ulayasi 


PCB 


9064 


S1 233/0041 


Makoye Wilson 


Koromije 


Tosamaganga 


PCB 


9065 


S1 233/0044 


Mayala Paul 


Koromije 


Geita 


EGM 185 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9066 


S1 233/0059 


Samson Nyang'hani Wilson 


Koromije 


Kigoma 


HGK 


9067 


S1 233/0060 


Selestin Josephat 


Koromije 


Itigi 


HGK 


9068 


S3373/0067 


Anwary Hamisi Issa 


Korongoni 


Isongole 


HGL 


9069 


S3373/0073 


Christopher Hiza Raphaely 


Korongoni 


Moshi 


PCB 


9070 


S3373/0075 


Daniel Harold Msuya 


Korongoni 


Ifunda Tech. 


PCM 


9071 


S3373/0079 


Elibariki Seraphine Mosha 


Korongoni 


Musoma 


HGE 


9072 


S3373/0089 


Goodrich Prosper Paul 


Korongoni 


Tanga Tech. 


PCM 


9073 


S3373/0090 


Gwakyala Wilson Mwakipesile 


Korongoni 


Ilula 


HKL 


9074 


S3373/0093 


Iddi Bakari Abdul 


Korongoni 


Lugoba 


PCB 


9075 


S3373/0100 


Mathias Daniel Jumbe 


Korongoni 


Mtwara Tech. 


PCB 


9076 


S3373/0102 


Mikidadi Ally Ramadhani 


Korongoni 


Usagara 


PCB 


9077 


S3373/0117 


Salim Mohamed Salim 


Korongoni 


Same 


PCM 


9078 


S0891/0069 


Bwire Japhet 


Kukirango 


Kagango 


HKL 


9079 


S0891/0076 


David Michael 


Kukirango 


Lyamungo 


HGL 


9080 


S0891/0087 


Fredy Odeka 


Kukirango 


Kahororo 


HGE 


9081 


S0891/0094 


Hamis Mgaya 


Kukirango 


Nyakahura 


HGL 


9082 


S0891/0100 


James Joseph 


Kukirango 


Usagara 


PCB 


9083 


S0891/0109 


Jumanne Peter 


Kukirango 


Geita 


HGL 


9084 


S0891/0110 


Kahazi Nyahuru 


Kukirango 


Kahororo 


HGE 


9085 


S0891/0132 


Melkiory Chacha 


Kukirango 


Nsumba 


PCM 


9086 


S0891/0133 


Merumba Muyengi 


Kukirango 


Makiba 


CBG 


9087 


S0891/0141 


Mwenura Kitana 


Kukirango 


Geita 


EGM 


9088 


S1 959/0006 


Japhet Raphael 


Kulimi 


Mkuu 


HGL 


9089 


S 1959/0010 


Mguji Robert 


Kulimi 


Bagamoyo 


PCB 


9090 


S1 607/001 5 


Anthony Masunzu Ngarama 


Kumgogo 


Milambo 


PCM 


9091 


S1 607/0035 


Jonas Paschal Nsanzugwimo 


Kumgogo 


Malagarasi 


PCM 


9092 


S1 607/0052 


Nyandwi Sunzu Mgangara 


Kumgogo 


Bwiru Boys 


PCM 


9093 


S1 607/0061 


Vitus Rainely Masunzu 


Kumgogo 


Milambo 


PCM 


9094 


S2207/0019 


Emmanuel Charles 


Kunzugu 


Kabanga 


HKL 


9095 


S2207/0034 


Lucas Maimbo 


Kunzugu 


Abed A. Karume 


HGL 


9096 


S2207/0058 


Samwel Nyamsalya 


Kunzugu 


Mwenge 


HKL 


9097 


S2207/0060 


Simion M Ryoba 


Kunzugu 


Kigwe 


HGK 


9098 


S2813/0181 


Bashiri Rashid Pundile 


Kurasini 


Ifunda Tech. 


PCM 


9099 


S2813/0188 


Condrad Bazil Mrina 


Kurasini 


Ifunda Tech. 


PCM 


9100 


S2813/0192 


Edson Jackson Ndossy 


Kurasini 


Mahiwa 


PCM 


9101 


S2813/0193 


Elias Albinus Nyandago 


Kurasini 


Songea Boys 


PCM 


9102 


S281 3/0203 


George Julius Shanani 


Kurasini 


Kwiro 


PCB 


9103 


S281 3/0211 


Halid Abdallah Kwekwete 


Kurasini 


Azania (day) 


PCB 


9104 


S281 3/0238 


John Lukelo Nyagawa 


Kurasini 


Kalangalala 


PCM 


9105 


S281 3/0245 


Juma Hashimu Butallah 


Kurasini 


B. W. Mkapa (day) 


EGM 


9106 


S281 3/0265 


Michael Joseph Jibbo 


Kurasini 


Mtwara Tech. 


PCB 


9107 


S281 3/0269 


Mpendu Athumani Mpendu 


Kurasini 


Tunduru 


HGL 


9108 


S281 3/0288 


Ramadhani Mashaka Kazyoba 


Kurasini 


Ndanda 


PCM 


9109 


S281 3/0290 


Ramadhani Shabani Kilapo 


Kurasini 


Umbwe 


CBG 


9110 


S281 3/0294 


Sadam Hussein Chondo 


Kurasini 


Umbwe 


ECA 


9111 


S281 3/0295 


Sadat Ally Samahamba 


Kurasini 


Umbwe 


CBG 


9112 


S281 3/0306 


Sungwa Misanda Sinda 


Kurasini 


Lindi 


HGK 


9113 


S01 66/0020 


Noah Laisuya Kimirey 


Kurio Tech. 


Kigoma 


HGL 


9114 


S271 7/0021 


Isaya Rhobi 


Kurumwa 


Kagango 


HGK 186 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9115 


S271 7/0039 


Mohonia Joseph 


Kurumwa 


Makiba 


HGL 


9116 


S1 695/01 18 


Ezra Juma Katuju 


Kutukutu 


Ndanda 


PCB 


9117 


S1 695/01 92 


Selemani Y Omary 


Kutukutu 


Moshi Tech. 


CBG 


9118 


S1 695/01 94 


Selestine Gidion 


Kutukutu 


Kwiro 


PCM 


9119 


S3400/0045 


Charles R Kilongo 


Kwaang'w 


Karatu 


PCM 


9120 


S1 169/0086 


Ayoub Ally 


Kwabutu 


Muheza 


CBG 


9121 


S1 169/01 50 


William Julius 


Kwabutu 


Tanga Tech. 


PCM 


9122 


S3326/0067 


Steward Samwel 


Kwafungo 


Malangali 


HGK 


9123 


S1 748/0053 


Charles S Msumari 


Kwagunda 


Moshi 


PCM 


9124 


S1 748/0083 


Omary S Mhinda 


Kwagunda 


Kwiro 


EGM 


9125 


S4 107/0030 


Sadiki Abedi 


Kwai 


Kifaru 


EGM 


9126 


S2838/0081 


Evance Rogasian Lefungoni 


Kwaikuru 


Vudoi 


HGL 


9127 


S2838/0085 


Giliad Aristid Makata 


Kwaikuru 


Sanya Juu 


CBG 


9128 


S3251/0041 


Joshua Japhet Bagomwa 


Kwakoko 


Kilangalanga 


PCM 


9129 


S3632/0028 


Abdu Saidi 


Kwala 


Tukuyu 


HGL 


9130 


S3632/0044 


Oscar M Kamanga 


Kwala 


Lyamungo 


EGM 


9131 


S3632/0053 


Shabani Ally 


Kwala 


Malangali 


HGL 


9132 


S2848/0054 


Alexander Tesha Nestory 


Kwalakamu 


Kisiwani 


HKL 


9133 


S2848/0061 


Denice Ndeshumia Aloyce 


Kwalakamu 


Same 


PCM 


9134 


S2848/0063 


Eligius Deograsias Vitalis 


Kwalakamu 


Usagara 


PCB 


9135 


S2848/0074 


Hermenigild Salim Valentine 


Kwalakamu 


llula 


HGK 


9136 


S2848/0083 


Linus Ndeshumia Aloyce 


Kwalakamu 


Tosamaganga 


PCM 


9137 


S2848/0090 


Sigsmund Woisso Charles 


Kwalakamu 


Nyerere (mwanga) 


CBG 


9138 


S2491/0034 


Abdi Mashi 


Kwale 


Musoma 


HGE 


9139 


S2491/0077 


Salimu Omari 


Kwale 


Nyerere/migoli 


HGL 


9140 


S3321/0080 


Ramadhani Ally 


Kwaludege 


Mwika 


EGM 


9141 


S41 03/0022 


Fadhili A. Mhina 


Kwamatuku 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


9142 


S1 167/0057 


Abdi Bakari 


Kwamkono 


Usagara 


PCM 


9143 


S1 167/0067 


Athumani Juma 


Kwamkono 


Mwinyi 


HGK 


9144 


S1 167/0072 


Awadhi Msisi 


Kwamkono 


Usagara 


PCB 


9145 


S1 167/0087 


Jumanne Mustafa 


Kwamkono 


Mwenge 


EGM 


9146 


S2309/0026 


Athumani Waziri 


Kwamsisi 


Ndanda 


HGL 


9147 


S2480/0017 


Ibrahimu Samsoni Alfonce 


Kwamtoro 


Kisiwani 


HGK 


9148 


S2686/0038 


Bonimax Boneventura Rubeni 


Kwangu 


Muheza 


PCB 


9149 


S2686/0049 


Henry Emmanuel Mruma 


Kwangu 


Sengerema 


CBG 


9150 


S0603/0111 


Richard Daniel Kabegula 


Kwapakacha 


Sadani 


PCB 


9151 


S3399/0091 


Abdallah Hussein Serenge 


Kwaraa 


Usagara 


PCM 


9152 


S3399/0094 


Abdillahi Omari Issa 


Kwaraa 


Sanya Juu 


PCM 


9153 


S3399/0098 


Adamu Maulidi Saidi 


Kwaraa 


llongero 


PCM 


9154 


S3399/0104 


Anderson Orgenessi Mbwamb 


Kwaraa 


Usagara 


PCB 


9155 


S3399/0108 


Ayoub Emanuel Tsuhhay 


Kwaraa 


Mwinyi 


CBG 


9156 


S3399/0110 


Benson Stephen Kusimula 


Kwaraa 


Usagara 


PCB 


9157 


S3399/0119 


Dominic Idd Mbaga 


Kwaraa 


Galanos 


PCM 


9158 


S3399/0126 


Emmanuel Stapha Onaya 


Kwaraa 


llongero 


PCM 


9159 


S3399/0131 


Goodluck M Evarest 


Kwaraa 


Usagara 


CBG 


9160 


S3399/0139 


Hassan Emanuel Lanta 


Kwaraa 


Karatu 


HGE 


9161 


S3399/0160 


Michael Costantino Laswai 


Kwaraa 


Minaki 


PCM 


9162 


S3399/0175 


Said Ayubu Salim 


Kwaraa 


Sengerema 


CBG 


9163 


S3399/0177 


Saidi Mohamedi Hassani 


Kwaraa 


Nyerere/migoli 


HGK 187 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9164 


S3399/0178 


Salimu Jumanne Ramadhani 


Kwaraa 


Usagara 


PCB 


9165 


S3399/0179 


Shamba Wilbrodi Nade 


Kwaraa 


Bariadi 


PGM 


9166 


S3399/0180 


Simon John Gambay 


Kwaraa 


Lyamungo 


CBG 


9167 


S3399/0185 


Tumaini Yakobo Mathayo 


Kwaraa 


Same 


PCM 


9168 


S2747/0044 


Hassani Issa 


Kwashemshi 


Lufilyo 


HGL 


9169 


S2865/0074 


Andrea Ignatus Assey 


Kwashungu 


Kwiro 


PCM 


9170 


S2865/0093 


Furaha Maua Mfalimbega 


Kwashungu 


Muheza 


CBG 


9171 


S2865/0100 


Hassan Hassan Chapa 


Kwashungu 


Njombe 


HGL 


9172 


S2865/0101 


Hijja Hatibu Mlenge 


Kwashungu 


lyunga 


PCM 


9173 


S2865/0106 


Jacob Jacob Nyooka 


Kwashungu 


Bagamoyo 


HGE 


9174 


S2865/0116 


Ombeni Thomas Nzigayene 


Kwashungu 


Bihawana 


CBG 


9175 


S1 035/01 02 


Muya Masokola 


Kwediboma 


Usagara 


HKL 


9176 


S1 092/0094 


Hamisi Kiluwa 


Kwemaramba 


Kilangalanga 


PCB 


9177 


S1 092/01 35 


Shabani Nuru 


Kwemaramba 


Kifaru 


EGM 


9178 


S2942/0037 


Mathias Bernad 


Kwemashai 


Galanos 


HGE 


9179 


S3821/0088 


Tony James Kassanga 


Kwembe 


Ndanda 


PCB 


9180 


S3374/0077 


Mohamedi Salimu 


Kwemdimu 


Lindi 


PGM 


9181 


S331 4/0088 


Saidi R Mnondwa 


Kwenjugo 


Meatu 


CBG 


9182 


S3314/0104 


Yahaya Omari 


Kwenjugo 


Ndanda 


CBG 


9183 


S1 31 2/0036 


Joshua M Sijaona 


Kwiramba 


Minaki 


PCB 


9184 


S1 31 2/0060 


Misana S Masota 


Kwiramba 


Sengerema 


HGE 


9185 


S1 31 2/0061 


Miyaga M Kasoga 


Kwiramba 


Irksongo 


HGK 


9186 


S01 23/0006 


Alfales Magnus Chengula 


Kwiro 


Kwiro 


PCM 


9187 


S01 23/0008 


Amos Mariba Nyansika 


Kwiro 


Minaki 


HGE 


9188 


S01 23/001 2 


Brown Salati Mwaibako 


Kwiro 


Nsumba 


PCM 


9189 


S01 23/001 3 


Bukwimba Emanuel Francisco 


Kwiro 


Musoma 


PCM 


9190 


S01 23/001 5 


Calebu Zabron Masele 


Kwiro 


Nsumba 


PGM 


9191 


S01 23/0024 


Emanuel Fedrick Kiwale 


Kwiro 


Ulayasi 


PCB 


9192 


S01 23/0025 


Emanuel John Mlwani 


Kwiro 


Tukuyu 


EGM 


9193 


S01 23/0027 


Emanuel William Swai 


Kwiro 


Umbwe 


HGE 


9194 


S01 23/0030 


Evaristo Ebehati Chaula 


Kwiro 


Changarawe 


HGK 


9195 


S01 23/0033 


Faustine Phidelis Chafumbwe 


Kwiro 


Njombe 


HGL 


9196 


S01 23/0035 


Festus Flowin Mwilenga 


Kwiro 


Lugoba 


PCM 


9197 


S01 23/0037 


Filbert Pius Panga 


Kwiro 


Bihawana 


CBG 


9198 


S01 23/0039 


Fred Costantino Kalinga 


Kwiro 


Iwalanje 


PCM 


9199 


S0 123/0040 


Fredrick Ashery Mgaya 


Kwiro 


Kigonsera 


CBG 


9200 


S01 23/0041 


Fredy Paschal Masiringi 


Kwiro 


Usagara 


PCB 


9201 


S01 23/0043 


George Davis Bilali 


Kwiro 


Kaliua 


PCB 


9202 


S0 123/0045 


George Raphael Kitula 


Kwiro 


Mbeya Inst. 


CIV 


9203 


S0 123/0046 


Given Festo Nzumile 


Kwiro 


Kwiro 


PCM 


9204 


S01 23/0047 


Godfrey Christian Ling'anda 


Kwiro 


Kwiro 


PCM 


9205 


S01 23/0049 


Godwin Wilfred Massawe 


Kwiro 


Usagara 


PCB 


9206 


S01 23/0054 


Hamis Magarya Marwa 


Kwiro 


ArushaTechnical. 


AUT. 


9207 


S01 23/0056 


Haruni Alexander Manigu 


Kwiro 


Makiba 


HGL 


9208 


S01 23/0059 


Humphrey Gwerino Ndanzi 


Kwiro 


Kilangalanga 


PCB 


9209 


S01 23/0061 


Iddi Hamisi Mwassa 


Kwiro 


Kibiti 


EGM 


9210 


S01 23/0063 


Innocent Daniel Dugange 


Kwiro 


Kibaha 


ECA 


9211 


S01 23/0069 


James Mathias Wambura 


Kwiro 


Ndanda 


PGM 


9212 


S01 23/0076 


Keison Michael Njitango 


Kwiro 


Njombe 


PCM L88 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9213 


S01 23/0078 


Kulwa Elia Mungwira 


Kwiro 


Minaki 


PCM 


9214 


S01 23/0079 


Lazaro William Nyalusi 


Kwiro 


Lugoba 


PCB 


9215 


S01 23/0080 


Ludovick Gasper Massawe 


Kwiro 


Usagara 


CBG 


9216 


S01 23/0081 


Mashaka Hassan Mrisho 


Kwiro 


Bihawana 


PCB 


9217 


S01 23/0082 


Mbaraka Saidi Mpapai 


Kwiro 


Galanos 


EGM 


9218 


S01 23/0083 


Mbogo Michael Kasanga 


Kwiro 


Kwiro 


CBG 


9219 


S01 23/0085 


Michael Mpinga Gyumi 


Kwiro 


Galanos 


HGE 


9220 


S01 23/0086 


Mohamed Maulidi Kinyowa 


Kwiro 


Kigonsera 


PCM 


9221 


S01 23/0087 


Musa Selemani Ndumbogani 


Kwiro 


Kwiro 


PCB 


9222 


S01 23/0088 


Muyabi Mkanjabi Sostenes 


Kwiro 


Tosamaganga 


PCB 


9223 


S01 23/0090 


Nestory Yona Magoza 


Kwiro 


Karatu 


CBG 


9224 


S01 23/0095 


Patrick Henry Mlata 


Kwiro 


Minaki 


HGE 


9225 


S01 23/0096 


Ramadhani Abdallah Msangi 


Kwiro 


Moshi Tech. 


PCB 


9226 


S01 23/0097 


Raymond Romuli Matasha 


Kwiro 


Usagara 


PCB 


9227 


S01 23/01 02 


Salum Peter Kapene 


Kwiro 


Kigwe 


HGL 


9228 


S01 23/01 03 


Samson Sandery Mbilinyi 


Kwiro 


Tukuyu 


PCM 


9229 


S01 23/01 04 


Samwel Raphael Masanja 


Kwiro 


Moshi Tech. 


PCB 


9230 


S01 23/01 05 


Selemani Mohamed Abdallah 


Kwiro 


Milambo 


PCM 


9231 


S01 23/01 10 


Stanley Steven Matonange 


Kwiro 


Usagara 


PCB 


9232 


S01 23/01 11 


Stephen Mwambene Daudi 


Kwiro 


Njombe 


HGE 


9233 


S01 23/01 13 


Sudi Shabani Lumwagike 


Kwiro 


Ulayasi 


CBG 


9234 


S01 23/01 15 


Vitalis Michael Kitime 


Kwiro 


Mbeya Inst. 


LAB 


9235 


S0945/0012 


Alex Mnzava Godfather 


Kwizu 


Lwangwa 


HGL 


9236 


S0945/0015 


Anold Mnzava Clement 


Kwizu 


Mwika 


HGL 


9237 


S0945/0016 


Elias Minja Mbwambo 


Kwizu 


Bagamoyo 


EGM 


9238 


S0945/0019 


Ernest Omari Mkindi 


Kwizu 


Maji Ya Chai 


HGL 


9239 


S0945/0024 


Paul Faustine Mmbaga 


Kwizu 


Lufilyo 


HGL 


9240 


S0945/0027 


Sebastiani Nathanael Mbwamb 


Kwizu 


Malangali 


HGL 


9241 


S0945/0031 


Venanzi Kornel Mmbaga 


Kwizu 


Maji Ya Chai 


HGL 


9242 


S2 162/0040 


Abbakary Khalid 


Kyaka 


Kishoju 


HGL 


9243 


S2 162/0052 


Datus Kazaura 


Kyaka 


Nsumba 


PCM 


9244 


S21 62/0058 


Eliud Samwel 


Kyaka 


Kabanga 


CBG 


9245 


S21 62/0073 


Joaness Salvatory 


Kyaka 


Oswald Mang'ombe 


PCB 


9246 


S21 62/0076 


Linus Theodory 


Kyaka 


Kahororo 


PCM 


9247 


S21 62/0089 


Philbert Charles 


Kyaka 


Kalangalala 


PCB 


9248 


S21 62/0090 


Philmon France 


Kyaka 


Geita 


HGL 


9249 


S21 65/0030 


Diocles Deodatus 


Kyamulaile 


Nyakato 


HGK 


9250 


S4290/0015 


Chacha Maganya 


Kyang'ombe 


Oswald Mang'ombe 


PCB 


9251 


S4290/0031 


Nelson Mandela 


Kyang'ombe 


Nyakato 


CBG 


9252 


S4290/0034 


Robert John 


Kyang'ombe 


Chato 


CBG 


9253 


S1 901 /0044 


James Joseph 


Kyanyari 


Dareda 


HKL 


9254 


S1901/0050 


Linda Charles 


Kyanyari 


Sengerema 


HGE 


9255 


S1 492/0049 


Benson Jasson 


Kyejo 


Mwakaleli 


HKL 


9256 


S1 492/0082 


Mpendwa Mwaihola 


Kyejo 


Kyela 


PCB 


9257 


S1 492/0083 


Mpoki Afyusisye 


Kyejo 


Mwakaleli 


HKL 


9258 


S1 492/0091 


Wilson Mpangile 


Kyejo 


Ulayasi 


HGK 


9259 


S 1492/0092 


Wito Daudi 


Kyejo 


Tosamaganga 


EGM 


9260 


S0757/0086 


Collin Sambagi 


Kyela 


Kyela 


PCB 


9261 


S0757/0095 


Eliud Richard 


Kyela 


Kyela 


PCB 1 89 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9262 


S0757/0100 


Enock Simkanga 


Kyela 


Minaki 


PCM 


9263 


S0757/0107 


Given Mwankili 


Kyela 


Kongwa 


PCB 


9264 


S0757/0123 


Jeneses Stanslaus 


Kyela 


Galanos 


HGE 


9265 


S0757/0133 


Kelvin Mkalawa 


Kyela 


Kibiti 


PCM 


9266 


S0757/0135 


Kelvin Nkwita 


Kyela 


Njombe 


PCB 


9267 


S0757/0138 


Lusajo Lukasi 


Kyela 


Msamala 


PCM 


9268 


S0757/0139 


Lusajo Solobia 


Kyela 


Bagamoyo 


EGM 


9269 


S0757/0144 


Mazaly Edwin 


Kyela 


Rungwe 


PCM 


9270 


S0757/0162 


Staford Lembuka 


Kyela 


Tosamaganga 


HGE 


9271 


S0757/0166 


Venance Clement 


Kyela 


Kyela 


PCM 


9272 


S2646/0071 


Noel G Mdende 


Kyengege 


Tarakea 


PCB 


9273 


S2423/0047 


Abdalratiif Abdalrahman 


Kyerwa 


Kishoju 


HKL 


9274 


S2423/0056 


Baraka Rudovick 


Kyerwa 


Kahororo 


PCB 


9275 


S2423/0085 


Leonard Sylidion 


Kyerwa 


Kabanga 


CBG 


9276 


S3437/0065 


Angetile Kyomo 


Kyimo 


Mwika 


HGE 


9277 


S3437/0093 


Godfrey Mwakapinga 


Kyimo 


Kibiti 


PCB 


9278 


S3437/0099 


Gwamaka Ambakisye 


Kyimo 


Matema Beach 


HGL 


9279 


S3437/0127 


Nsajigwa Mwambwiga 


Kyimo 


Sumbawanga 


HGL 


9280 


S3437/0131 


Obedi Mwaitolage 


Kyimo 


Njombe 


EGM 


9281 


S3437/0146 


Tumsifu Lucas 


Kyimo 


Kiwanja 


HGL 


9282 


S331 1/0024 


Alexander Godlove Munuo 


Kyuu 


Moshi 


PCM 


9283 


S071 7/0038 


Brighton Bakari 


Laela 


Rungwe 


PCB 


9284 


S2090/0028 


Agustino Y Nade 


Laghanga 


Moshi Tech. 


PCM 


9285 


S2090/0029 


Antony A Maganga 


Laghanga 


Mkuu 


PCM 


9286 


S2090/0033 


Emanuel D Saghan 


Laghanga 


Maji Ya Chai 


HKL 


9287 


S2090/0036 


Fanuel Z Shauri 


Laghanga 


Kahororo 


EGM 


9288 


S2090/0038 


Gisinay G Nade 


Laghanga 


Irksongo 


HGK 


9289 


S2090/0043 


Joseph N Moja 


Laghanga 


Same 


PCM 


9290 


S2090/0046 


Leonce YGiting 


Laghanga 


Karatu 


PCB 


9291 


S2090/0048 


Marco G Basso 


Laghanga 


Umbwe 


CBG 


9292 


S2090/0049 


Nathanael E Wawa 


Laghanga 


Lyamungo 


HGK 


9293 


S2090/0050 


Omari J Njoka 


Laghanga 


Tarime 


CBG 


9294 


S2090/0051 


Omary S Mahhami 


Laghanga 


Changarawe 


HGK 


9295 


S1 828/001 4 


Mpanduzi Joseph 


Laini 


Nyerere (mwanga) 


HGK 


9296 


S1 828/001 5 


Mussa Charles 


Laini 


Kigwe 


HGL 


9297 


S1 828/001 6 


Ngati Sayi 


Laini 


Kaliua 


CBG 


9298 


S1 828/001 8 


Sindano Robert 


Laini 


Biharamulo 


EGM 


9299 


S0323/0025 


Abdulmoid Majeed 


Lake 


Pamba (day) 


HGL 


9300 


S0323/0026 


Aliabid Khimji 


Lake 


Kahororo 


HKL 


9301 


S0323/0027 


Alimohamed Mussa 


Lake 


Nsumba 


PCM 


9302 


S0323/0028 


Andrew Rugarabamu 


Lake 


Pamba (day) 


CBG 


9303 


S0323/0029 


Antony Njegere Deus 


Lake 


Nyakahura 


HGK 


9304 


S0323/0030 


Aqil Pira 


Lake 


Mkuu 


EGM 


9305 


S0323/0033 


Eijaaz Ahmed 


Lake 


llongero 


PCB 


9306 


S0323/0036 


Faisal Latif 


Lake 


Pamba (day) 


EGM 


9307 


S0323/0037 


Farhan Salim Viran 


Lake 


Vudoi 


HKL 


9308 


S0323/0038 


Hafeez Shaffin Somani 


Lake 


Azania (day) 


EGM 


9309 


S0323/0039 


Hasnain Nathu 


Lake 


Pamba (day) 


EGM 


9310 


S0323/0041 


Hussein Parpia 


Lake 


Tabora Boys 


PCM 190 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9311 


S0323/0043 


Issa Marco 


Lake 


Ndanda 


CBG 


9312 


S0323/0045 


Jaywin Kotecha 


Lake 


Pamba (day) 


HGE 


9313 


S0323/0046 


Joachim Wangwe 


Lake 


Musoma 


EGM 


9314 


S0323/0047 


Josephat Dangeni Msavangi 


Lake 


Mpwapwa 


HGK 


9315 


S0323/0048 


Kassim Baruti 


Lake 


Pamba (day) 


HKL 


9316 


S0323/0051 


Prince Nzungu 


Lake 


Nyakato 


PGM 


9317 


S0323/0053 


Sajjad Visram 


Lake 


Maji Ya Chai 


HKL 


9318 


S0323/0054 


Salman Jamal 


Lake 


Bariadi 


PGM 


9319 


S0323/0055 


Shashanija Deogratius Mayung 


Lake 


Makiba 


CBG 


9320 


S0323/0056 


William Mbondo 


Lake 


Kahororo 


HGE 


9321 


S0323/0057 


Zaharan Ahmed 


Lake 


Pamba (day) 


CBG 


9322 


S1 382/0034 


Aganyira Martiale Mbehoma 


Lake View 


Milambo 


KLF 


9323 


S1 382/0035 


Ally Abdul Ally 


Lake View 


Nsumba 


PCM 


9324 


S1 382/0036 


Allyazigar Gulam Shivji 


Lake View 


Tunduru 


HGL 


9325 


S1 382/0037 


Anold Rweyemamu Aloys 


Lake View 


llongero 


PCM 


9326 


S1 382/0038 


Ashiraf Ruchwele Athuman 


Lake View 


llboru 


PCB 


9327 


S1 382/0043 


Elick Muganyizi Joseph 


Lake View 


Umbwe 


HGL 


9328 


S1 382/0045 


Fahad Omary Rwamayanga 


Lake View 


Ngudu 


HKL 


9329 


S1 382/0047 


Frumens Noel Fernandes 


Lake View 


Nsumba 


HGL 


9330 


S1 382/0050 


Hussein Abbas Bandali 


Lake View 


Kahororo 


PCB 


9331 


S1 382/0052 


Imranali Munir Muraj 


Lake View 


Kahororo 


PCB 


9332 


S1 382/0053 


John Fellin Mabula 


Lake View 


Mwanza (day) 


HKL 


9333 


S1 382/0056 


Linus Mwemezi Benignus 


Lake View 


Nyakato 


PGM 


9334 


S1 382/0065 


Tarik Mohamed Sokwala 


Lake View 


Kahororo 


PCM 


9335 


S051 9/0069 


Godwin Ntuga 


Lalago 


Kigoma 


HGK 


9336 


S051 9/0070 


Humphrey Meshack 


Lalago 


Mkuu 


HGL 


9337 


S051 9/0079 


Juma Mangoye 


Lalago 


Pugu 


PCM 


9338 


S051 9/0081 


Kongwa Njile 


Lalago 


Geita 


HGK 


9339 


S051 9/0082 


Kulwa Mboyi 


Lalago 


Milambo 


PCB 


9340 


S051 9/0083 


Lusasu Igwilla 


Lalago 


Kishoju 


EGM 


9341 


S051 9/0088 


Masanja Peter 


Lalago 


Ihungo 


EGM 


9342 


S051 9/0089 


Masumbuko Msomi 


Lalago 


Mwenge 


PCM 


9343 


S051 9/0099 


Musa Japhet 


Lalago 


Milambo 


PCM 


9344 


S0519/0115 


Salyungu Thomas 


Lalago 


Nyakato 


CBG 


9345 


S2244/0069 


Amon Majura Elanga 


Lamadi 


Sengerema 


HGE 


9346 


S2244/0073 


Badala Seleman Niwa 


Lamadi 


Musoma 


CBG 


9347 


S2244/0077 


Basil Mfumu Kazimil 


Lamadi 


Lulumba 


PCM 


9348 


S2244/0080 


Busweta Sospeter Piga 


Lamadi 


Geita 


EGM 


9349 


S2244/0093 


Frank Burashi Shilanga 


Lamadi 


Ngudu 


HKL 


9350 


S2244/0094 


Ganali Lusalo Omega 


Lamadi 


Nyakahura 


HGK 


9351 


S2244/0095 


George Tryphone Paulo 


Lamadi 


Chato 


CBG 


9352 


S2244/0099 


Isaac John Batule 


Lamadi 


Pugu 


PCB 


9353 


S2244/0103 


Jofrey Mwalongo Zatiel 


Lamadi 


Karatu 


PCB 


9354 


S2244/0114 


Jumanne Dwasi Salamba 


Lamadi 


Ngudu 


HGL 


9355 


S2244/0120 


Maduhu Paschal Paulo 


Lamadi 


Ihungo 


HGE 


9356 


S2244/0129 


Mashauri Emmanuel Mashauri 


Lamadi 


Kahororo 


HGE 


9357 


S2244/0131 


Masimango Nicholaus Moham 


Lamadi 


Lulumba 


PCB 


9358 


S2244/0135 


Mathias Magambo Makoye 


Lamadi 


Bwiru Boys 


EGM 


9359 


S2244/0140 


Misana Nanai Emmanuel 


Lamadi 


Kigwe 


HGK 191 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9360 


S2244/0146 


Onesmo Hamis Japhet 


Lamadi 


Karatu 


HGL 


9361 


S2244/0156 


Sabatho Porty Simon 


Lamadi 


Kishoju 


HGE 


9362 


S2244/0165 


Stephano Mishamo Magembe 


Lamadi 


Milambo 


PCB 


9363 


S2244/0168 


Thomas Dioniz Leonard 


Lamadi 


Magu 


PCB 


9364 


S2244/0169 


Thomas Mabanza Lugoye 


Lamadi 


Nyakahura 


HGK 


9365 


S0927/0059 


Ally M Ally 


Langasani 


Bagamoyo 


HKL 


9366 


S0927/0078 


Hassani A Kania 


Langasani 


Tarakea 


PCM 


9367 


S0927/0088 


John P Mushi 


Langasani 


Mahiwa 


PCB 


9368 


S0927/0090 


John W Marunda 


Langasani 


Galanos 


PCM 


9369 


S0927/0099 


Pius L Lusaluwa 


Langasani 


Tosamaganga 


PCB 


9370 


S0927/0100 


Rigobert J Mushi 


Langasani 


Sanya Juu 


PCB 


9371 


S0927/0101 


Sadam R Urasa 


Langasani 


Kigonsera 


PCM 


9372 


S0927/0107 


Sylvester J Malisa 


Langasani 


Tarakea 


PCM 


9373 


S0927/0110 


Yohana C Msengi 


Langasani 


Kibiti 


HKL 


9374 


S1 658/0069 


Fredy Wolfgang Ndunguru 


Langiro 


Tosamaganga 


HGE 


9375 


S3 134/0090 


Assa Jotham 


Legico 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


9376 


S31 34/0093 


Baraka Michael 


Legico 


Sadani 


PCB 


9377 


S31 34/0097 


Betwel Mwakibinga 


Legico 


Kantalamba 


EGM 


9378 


S31 34/01 26 


Frank Mwainyekule 


Legico 


Kigonsera 


HGL 


9379 


S31 34/01 72 


Ramadhan Jumanne 


Legico 


Kigonsera 


CBG 


9380 


S3 134/0 175 


Robert Erick 


Legico 


Pugu 


PCB 


9381 


S1 683/0071 


Emmanuel Simplis Sambaya 


Leki 


Bagamoyo 


EGM 


9382 


S1 485/0085 


Edward E Elias 


Lemara 


Isongole 


HGL 


9383 


S1 485/0086 


Edwin P Ntilatwa 


Lemara 


Sengerema 


PCM 


9384 


S1 485/0090 


Elibariki P Lange 


Lemara 


Lyamungo 


HGE 


9385 


S1 485/01 04 


Gabriel W Mollel 


Lemara 


J.k. Nyerere 


HGK 


9386 


S1 485/01 16 


Hashim S Alute 


Lemara 


Galanos 


PCM 


9387 


S1 485/01 36 


Norbert M Mkonyi 


Lemara 


Moshi Tech. 


PCB 


9388 


S1 485/01 41 


Regan A Mosha 


Lemara 


Sengerema 


PGM 


9389 


S1 485/01 45 


Saidi H Saidi 


Lemara 


Mwakaleli 


HGL 


9390 


S1 485/01 48 


Shabani H Kaoneka 


Lemara 


Bagamoyo 


EGM 


9391 


S1 485/01 52 


Tumaini M John 


Lemara 


Tukuyu 


HKL 


9392 


S1 485/01 54 


Yona G Laizer 


Lemara 


Milambo 


PCM 


9393 


S2246/0062 


Devis Munisimbo Kimaro 


Lemira Day 


Isongole 


HGL 


9394 


S2246/0064 


Ephrahim Fares Munisi 


Lemira Day 


Sanya Juu 


PCM 


9395 


S2246/0088 


Stephano Rabisante Tarimo 


Lemira Day 


Musoma 


PCM 


9396 


S2246/0094 


Yotham Kulasaukwa Kweka 


Lemira Day 


Mkuu 


PCM 


9397 


S2024/0042 


Rashid Selemani 


Lengo Trust 


Bagamoyo 


CBG 


9398 


S1 191/0006 


Edibily E Kalonga 


Liberty 


Ndanda 


PCB 


9399 


S3507/0062 


Saidi M Saidi 


Libobe 


Mbekenyera 


HKL 


9400 


S3544/0007 


Rajabu Kapopo 


Ligunga 


Tunduru 


HGK 


9401 


S3544/001 1 


Thomas Nguluwi 


Ligunga 


Tunduru 


HGK 


9402 


S01 24/0001 


Augustino Erald Komba 


Likonde Sem. 


Tunduru 


HKL 


9403 


S01 24/0002 


Baptist Saulo Komba 


Likonde Sem. 


Kigonsera 


CBG 


9404 


S01 24/0003 


Chrispine Gaudence Fwine 


Likonde Sem. 


Ndanda 


HGE 


9405 


S01 24/0005 


Deogratias Essau Komba 


Likonde Sem. 


Kibaha 


PCB 


9406 


S01 24/0006 


Ebehard Gerold Kalenyula 


Likonde Sem. 


Songea Boys 


HGE 


9407 


S01 24/0007 


Elias Orestes Ndonde 


Likonde Sem. 


Kigonsera 


CBG 


9408 


S01 24/0008 


Erick Baraka Ndunguru 


Likonde Sem. 


Kibiti 


PCB 192 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9409 


S01 24/0009 


Erick Germanus Komba 


Likonde Sem. 


Minaki 


HGE 


9410 


S01 24/0010 


Ernest Mwamkai Ndonde 


Likonde Sem. 


Makiba 


CBG 


9411 


S01 24/0011 


Felix John Mbepera 


Likonde Sem. 


Maposeni 


HKL 


9412 


S01 24/001 2 


Florian Ditram Ndunguru 


Likonde Sem. 


llboru 


PCB 


9413 


S01 24/001 3 


Fredrick Christian Ngoitanile 


Likonde Sem. 


Kigonsera 


CBG 


9414 


S01 24/001 4 


Fredrick Cosmas Ndunguru 


Likonde Sem. 


Malangali 


HGL 


9415 


S01 24/001 5 


Isaack Augustino Mpangachu 


Likonde Sem. 


Moshi Tech. 


CBG 


9416 


S01 24/001 6 


January Thadei Mahay 


Likonde Sem. 


Bagamoyo 


EGM 


9417 


S01 24/001 7 


Joseph Leonard Jogoye 


Likonde Sem. 


Malagarasi 


CBG 


9418 


S01 24/001 9 


Kalistus Novatus Komba 


Likonde Sem. 


Kigonsera 


CBG 


9419 


S01 24/0020 


Kizito Daud Mpangala 


Likonde Sem. 


Bagamoyo 


PCB 


9420 


S01 24/0021 


Laurent Joseph Temanya 


Likonde Sem. 


Magufuli 


HGL 


9421 


S01 24/0022 


Leonard Werner Mhagama 


Likonde Sem. 


Iwalanje 


HGL 


9422 


S0 124/0023 


Martin Wendelin Depores 


Likonde Sem. 


Mwakavuta 


HGL 


9423 


S01 24/0024 


Patrick Richard Awounda 


Likonde Sem. 


Tabora Boys 


HGL 


9424 


S01 24/0025 


Petro Pasiens Moyo 


Likonde Sem. 


Karatu 


EGM 


9425 


S01 24/0026 


Samson Germanus Mlelwa 


Likonde Sem. 


Maposeni 


HKL 


9426 


S01 24/0028 


Sebald Richard Mligo 


Likonde Sem. 


Songea Boys 


PCB 


9427 


S0 124/0029 


Thobias John Komba 


Likonde Sem. 


Songea Boys 


HGE 


9428 


S0 124/0030 


Wilbert Wilbert Ndunguru 


Likonde Sem. 


Karatu 


CBG 


9429 


S3536/0007 


Al-khadhil Issa 


Lilian Kibo 


Tambaza (day) 


PCM 


9430 


S3536/0008 


Baraka Rodrick Mphuru 


Lilian Kibo 


Geita 


HGE 


9431 


S3536/0009 


Chrisanto Dismas Nyoni 


Lilian Kibo 


Rungwe 


PCM 


9432 


S3536/0010 


Douglas Donath Mrema 


Lilian Kibo 


Tosamaganga 


HGE 


9433 


S3536/001 1 


Erick Paul Njau 


Lilian Kibo 


Tambaza (day) 


PCB 


9434 


S3536/0012 


Fares Kaganga 


Lilian Kibo 


Lindi 


HGL 


9435 


S3536/0013 


Ibrahim Juma Wickama 


Lilian Kibo 


Tanga Tech. 


PCM 


9436 


S3536/0014 


Innocent Emanuel 


Lilian Kibo 


Ndanda 


HGL 


9437 


S3536/0015 


Kenedy Joseph 


Lilian Kibo 


Kibasila (day) 


HGL 


9438 


S3536/0016 


Paul Bartolomew Kilawe 


Lilian Kibo 


Kibiti 


HGE 


9439 


S3536/0017 


Richard Peter Mlunde 


Lilian Kibo 


Pugu 


PCM 


9440 


S3536/0018 


Robert Bob Shauri 


Lilian Kibo 


Azania (day) 


PCM 


9441 


S3536/0019 


Swedi Hamza Senguji 


Lilian Kibo 


Mtwara Tech. 


PCB 


9442 


S0324/0094 


Antony Emmanuel 


Lindi 


Mtwara Tech. 


PCB 


9443 


S0324/0123 


Ismail Hamisi 


Lindi 


Tosamaganga 


PCB 


9444 


S0324/0132 


Maona Selemani 


Lindi 


Lindi 


HGL 


9445 


S0324/0140 


Mustafa H Amiri 


Lindi 


Lindi 


HKL 


9446 


S0324/0153 


Rashidi George 


Lindi 


Lindi 


HGL 


9447 


S0324/0162 


Salumu Said 


Lindi 


Pamoja 


HKL 


9448 


S2274/0032 


Ng'waluki Matondo 


Lingeka 


Nsumba 


HKL 


9449 


S2274/0034 


Nungu Seni 


Lingeka 


Magu 


PCB 


9450 


S2664/0057 


Abel Laurent Kihwele 


Lipuli 


Pamoja 


HKL 


9451 


S2664/0086 


Julius Constantino Mlwale 


Lipuli 


Njombe 


HGE 


9452 


S2664/0092 


Mathias Joseph Myalla 


Lipuli 


Njombe 


HGE 


9453 


S2664/0095 


Mwamin Stephen Mbilinyi 


Lipuli 


Tukuyu 


EGM 


9454 


S2664/0100 


Remijius Christopher Kibiki 


Lipuli 


Ulayasi 


CBG 


9455 


S1 428/0033 


Jackson Kazimoto Haule 


Lituhi 


Tunduru 


HGK 


9456 


S1 428/0035 


Jacob Julius Mapunda 


Lituhi 


Maposeni 


HKL 


9457 


S1 428/0040 


Joseph Mandela Mapunda 


Lituhi 


lleje 


HGL 193 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9458 


S1 428/0052 


Philbet Msafiri Challe 


Lituhi 


Tunduru 


HGK 


9459 


S31 27/001 2 


Bruno Telesia Komba 


Litumbandyosi 


Maposeni 


HGL 


9460 


S0596/0107 


Mustafa A Matumla 


Liwale Day 


Mahiwa 


CBG 


9461 


S0596/0126 


Shabani M Nguwate 


Liwale Day 


Lindi 


HKL 


9462 


S3458/0044 


Aurelian Markus Mhagama 


Lizaboni 


Ifunda Tech. 


PGM 


9463 


S3458/0073 


Thadei Wendelin Nyoni 


Lizaboni 


Madaba 


HGL 


9464 


S2825/0088 


Rashidi Mbaga Mbigiri 


Loiborsoit 


Lyamungo 


CBA 


9465 


S4324/0057 


Ndiziwala Mahamud 


Lolangulu 


Oswald Mang'ombe 


CBG 


9466 


P021 1/0399 


Leonard Juma 


Loleza Centre 


Sumbawanga 


HGL 


9467 


S1 274/0099 


Faustine Shirima 


Loliondo 


Same 


PCM 


9468 


S1 274/01 01 


Fredrick Vedastus 


Loliondo 


Ihungo 


PCB 


9469 


S1 274/01 19 


Kilaye Karino 


Loliondo 


Usagara 


PCB 


9470 


S 1274/0 128 


Lembris Lotta 


Loliondo 


Moshi 


PCB 


9471 


S 1274/0 146 


Melubo Nyange 


Loliondo 


Longido 


PCB 


9472 


S1 274/01 70 


Oloshuku Mbukure 


Loliondo 


Musoma 


PCM 


9473 


S1 274/01 73 


Olunjay Kaipay 


Loliondo 


Malangali 


HGK 


9474 


S 1274/0 183 


Saitoti Sunde 


Loliondo 


Same 


PCB 


9475 


S 1274/0 184 


Sakanda Linus 


Loliondo 


Lyamungo 


EGM 


9476 


S1 274/01 86 


Salum Juma 


Loliondo 


Sengerema 


PCM 


9477 


S1 274/01 88 


Samwel Saringe 


Loliondo 


Dareda 


CBG 


9478 


S 1274/0 192 


Tait Makanga 


Loliondo 


Longido 


HGK 


9479 


S1 274/0206 


Zakayo Semetei 


Loliondo 


Lyamungo 


HKL 


9480 


S0355/0076 


Aljabri Juma Mwaliko 


Lomwe 


Mahiwa 


HGK 


9481 


S0355/0077 


Ally Abubakari Mmbaga 


Lomwe 


Changarawe 


HGK 


9482 


S0355/0078 


Ally Idrisa Kiluvia 


Lomwe 


Ihungo 


HGE 


9483 


S0355/0079 


Amani Ally Maganga 


Lomwe 


Kyela 


HGL 


9484 


S0355/0081 


Amosi Pantaleo Milanzi 


Lomwe 


Tambaza (day) 


ECA 


9485 


S0355/0091 


Bethuel Charles Muna 


Lomwe 


Mara 


HGE 


9486 


S0355/0098 


David David Nyavanga 


Lomwe 


Kigonsera 


PCM 


9487 


S0355/0110 


Frank Remmy Riwa 


Lomwe 


Kahororo 


EGM 


9488 


S0355/01 1 1 


Frank Yuda Kichanja 


Lomwe 


Mwika 


HGE 


9489 


S0355/0113 


George Lucas Mhando 


Lomwe 


Musoma 


HGE 


9490 


S0355/0115 


Godlistern Winfred Kombe 


Lomwe 


Bagamoyo 


HGE 


9491 


S0355/0126 


Humphrey Emmanuel Mosi 


Lomwe 


Minaki 


PCM 


9492 


S0355/0134 


Joseph Mathias Suwi 


Lomwe 


Bagamoyo 


HGE 


9493 


S0355/0140 


Kendrick Taramaeli Ndosi 


Lomwe 


Galanos 


HGK 


9494 


S0355/0142 


Kirema Mwarabu Senkoro 


Lomwe 


Kwiro 


PCB 


9495 


S0355/0143 


Lawrence Raphael Lyimo 


Lomwe 


Mwakaleli 


HGL 


9496 


S0355/0146 


Mape Said Komba 


Lomwe 


Kwiro 


PCB 


9497 


S0355/0147 


Marijani Kizigha Marijani 


Lomwe 


Kibiti 


CBA 


9498 


S0355/0149 


Mchunguzi Jackson Mganga 


Lomwe 


Tanga Tech. 


PCM 


9499 


S0355/0151 


Mosses S Isaya 


Lomwe 


Kwiro 


PCM 


9500 


S0355/0152 


Nassoro Abubakar Sulle 


Lomwe 


Mara 


EGM 


9501 


S0355/0153 


Omary Chabi Risasi 


Lomwe 


Mkuu 


PCM 


9502 


S0355/0155 


Paschal Cletus Makongoche 


Lomwe 


Galanos 


CBA 


9503 


S0355/0156 


Peter Mark Kyuware 


Lomwe 


Shambalai 


HKL 


9504 


S0355/0160 


Rajabu Hassan Mbiru 


Lomwe 


Galanos 


PCM 


9505 


S0355/0165 


Salum Ramadhani Mapinda 


Lomwe 


Njombe 


HGL 


9506 


S0355/0170 


Shedrack Judica Nandrie 


Lomwe 


Maji Ya Chai 


HKL 194 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9507 


S0355/0178 


Wilhelm Norbert Stephen 


Lomwe 


Malangali 


HGL 


9508 


S1 454/0049 


Anton Robarti Mbele 


Londoni 


Songea Boys 


CBG 


9509 


S 1454/0057 


David Cletus Kapinga 


Londoni 


Songea Boys 


CBG 


9510 


S1 454/0061 


Ephrem Alanus Luambano 


Londoni 


Maposeni 


HKL 


9511 


S1 454/0062 


Erick Bernald Luoga 


Londoni 


Usagara 


CBG 


9512 


S1 454/0067 


Francis Gerold Nyimbo 


Londoni 


Kigonsera 


CBG 


9513 


S1 454/0069 


George Flowin Komba 


Londoni 


Iwawa 


HKL 


9514 


S1 454/0071 


Gerold John Mapunda 


Londoni 


Ifunda Tech. 


PGM 


9515 


S1 454/0072 


Gido Maximilian Monji 


Londoni 


Wdmi 


CIV 


9516 


S1 454/0077 


Hassani Kassim Fussi 


Londoni 


Wdmi 


CIV 


9517 


S1 454/0078 


Hernmani Sililo Gausi 


Londoni 


Mwakaleli 


HGE 


9518 


S1 454/01 05 


Paulo George Haule 


Londoni 


Lindi 


HKL 


9519 


S0857/0092 


Albert Adili 


Longido 


Dareda 


HGL 


9520 


S0857/0094 


Anael Elibariki 


Longido 


Irksongo 


HGL 


9521 


S0857/0103 


Edward Jonas 


Longido 


Irksongo 


HGL 


9522 


S0857/0105 


Emanuel Gimbi 


Longido 


Kwiro 


EGM 


9523 


S0857/0106 


Emanuel Mchaki 


Longido 


Lugoba 


PCM 


9524 


S0857/0116 


Hamisi H Pesambili 


Longido 


Muheza 


CBG 


9525 


S0857/0118 


Hassani Mgonja 


Longido 


Kilosa 


HKL 


9526 


S0857/0122 


Israel Yohana 


Longido 


Vudoi 


HGL 


9527 


S0857/0136 


Karim Mussa 


Longido 


Lyamungo 


HGE 


9528 


S0857/0155 


Mosses Loishiye 


Longido 


llboru 


HGL 


9529 


S0857/0163 


Rabikira Helphe 


Longido 


Galanos 


HGK 


9530 


S0857/0165 


Rajabu Mwanyika 


Longido 


Galanos 


CBA 


9531 


S0857/0169 


Richard Mfuru 


Longido 


Makiba 


CBG 


9532 


S0857/0183 


Tumaini Gasper 


Longido 


Irksongo 


HGL 


9533 


S0857/0184 


Victor Dancey 


Longido 


Ifunda Tech. 


PGM 


9534 


S1 041 /0056 


Adamu Issa Adamu 


Longoi 


Matema Beach 


HGK 


9535 


S1 041 /0062 


Emanuel Peter Nathanael 


Longoi 


Muheza 


PCB 


9536 


S1 041 /0069 


Hamza Rajabu Juma 


Longoi 


Karatu 


HGK 


9537 


S1 041 /0072 


Idrisa Musa Msuya 


Longoi 


Longido 


PCB 


9538 


S1 041 /0073 


Issa Kweka Hassani 


Longoi 


Same 


PCB 


9539 


S1 041 /0078 


Juma Charles Mvungi 


Longoi 


Vudoi 


HGK 


9540 


S1041/0081 


Kiwia Rechinold Kiwia 


Longoi 


Muheza 


PCB 


9541 


S1 041 /0084 


Mohamed Iddi Mnyanjoka 


Longoi 


Tarakea 


PCM 


9542 


S1 041 /0085 


Musa Abdala Msangi 


Longoi 


Isongole 


HGL 


9543 


S1041/0091 


Philbert Maiko Kiwali 


Longoi 


Mwenge 


PCB 


9544 


S1041/0095 


Salvatory Aloyce Samboti 


Longoi 


Lugoba 


PCB 


9545 


S2482/0007 


Deo Abdala Fonga 


Loo 


Kwiro 


CBG 


9546 


S41 04/0052 


Abeid Kessy 


Lord Baden Powell Memoria 


J.k. Nyerere 


HKL 


9547 


S41 04/0053 


Ally M Manyama 


Lord Baden Powell Memoria 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


9548 


S41 04/0054 


Athuman H Abubakary 


Lord Baden Powell Memoria 


Tambaza (day) 


PCB 


9549 


S41 04/0055 


Aziz H Mangachi 


Lord Baden Powell Memoria 


Minaki 


HGE 


9550 


S41 04/0060 


Christopher C Kalolo 


Lord Baden Powell Memoria 


Tambaza (day) 


PCM 


9551 


S41 04/0062 


Edgar J Tarimo 


Lord Baden Powell Memoria 


Kifaru 


HGE 


9552 


S41 04/0067 


Emmanuel Benjamin 


Lord Baden Powell Memoria 


Galanos 


EGM 


9553 


S41 04/0070 


Ezakiel Kimaro 


Lord Baden Powell Memoria 


Azania (day) 


PCB 


9554 


S41 04/0071 


Fadhillahi R Msangi 


Lord Baden Powell Memoria 


Kifaru 


EGM 


9555 


S41 04/0080 


Isiaka Mohamedi Shomari 


Lord Baden Powell Memoria 


Ndanda 


PCM 195 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9556 


S41 04/0081 


John M Gabone 


Lord Baden Powell Memoria 


Ndanda 


CBG 


9557 


S41 04/0084 


Julius J Ngahyoma 


Lord Baden Powell Memoria 


Bwiru Boys 


PCM 


9558 


S41 04/0085 


Kamwe R Msangi 


Lord Baden Powell Memoria 


Mwika 


EGM 


9559 


S41 04/0086 


Kanoute B Hassan 


Lord Baden Powell Memoria 


Madibira 


HKL 


9560 


S41 04/0088 


Kelvin P Hermas 


Lord Baden Powell Memoria 


Kibiti 


EGM 


9561 


S41 04/0098 


Mohamed Mshangama 


Lord Baden Powell Memoria 


Kibasila (day) 


HGK 


9562 


S41 04/01 02 


Nathanael P Rwegoshora 


Lord Baden Powell Memoria 


B. W. Mkapa (day) 


EGM 


9563 


S41 04/01 04 


Nicholaus K Michael 


Lord Baden Powell Memoria 


Lindi 


HGK 


9564 


S41 04/01 05 


Nurdin J Issa 


Lord Baden Powell Memoria 


Mkuu 


HGE 


9565 


S41 04/01 06 


Obbo M Farouq 


Lord Baden Powell Memoria 


Kibasila (day) 


EGM 


9566 


S41 04/01 15 


Suleyman O. Ntarru 


Lord Baden Powell Memoria 


Rungwe 


HGL 


9567 


S41 04/01 18 


Victor Sese 


Lord Baden Powell Memoria 


Ndanda 


PGM 


9568 


S1 803/0081 


Baraka Joel Mungai 


Lowassa 


Same 


PCM 


9569 


S1 803/0086 


Daniel Loserian Lobulu 


Lowassa 


Dareda 


CBG 


9570 


S1 803/0095 


Godfrey Emmanuel 


Lowassa 


Changarawe 


HGK 


9571 


S1 803/01 11 


Lobulu Saigilu Wavison 


Lowassa 


Sanya Juu 


PCB 


9572 


S1 803/01 29 


Nelson Gamalieli Kaaya 


Lowassa 


Moshi 


PCB 


9573 


S1 803/01 33 


Pascal Nolasco Nkana 


Lowassa 


Sadani 


PCB 


9574 


S1 803/01 35 


Philemon Loripi Tukuyan 


Lowassa 


Longido 


PCB 


9575 


S1 803/01 38 


Raphael Lucas Odupoi 


Lowassa 


Lyamungo 


EGM 


9576 


S1 803/01 39 


Rashidi Kisaya Hamadi 


Lowassa 


Tarime 


CBG 


9577 


S1 803/01 40 


Respectson Langaeli 


Lowassa 


Kalangalala 


PCB 


9578 


S1 803/01 50 


Seuri Lodenanga Meitamey 


Lowassa 


Moshi 


PCB 


9579 


S4323/001 1 


John Salum 


Loya 


Shinyanga 


HGE 


9580 


S4323/0026 


Simon Clement 


Loya 


Kigoma 


HGL 


9581 


S0800/0057 


Abdulrahim Hamisi Haji 


Loyola 


Geita 


HGE 


9582 


S0800/0058 


Aggrey Albert Mabula 


Loyola 


Kibasila (day) 


HGE 


9583 


S0800/0059 


Albert Baisi Joseph 


Loyola 


Tunduru 


HGL 


9584 


S0800/0060 


Alex Aris Mzanda 


Loyola 


Tambaza (day) 


PCM 


9585 


S0800/0061 


Alfa John Sasu 


Loyola 


Azania (day) 


PCM 


9586 


S0800/0062 


Amani Hassan Monge 


Loyola 


Azania (day) 


PCB 


9587 


S0800/0063 


Amani Nangu Shilla 


Loyola 


Tambaza (day) 


HGE 


9588 


S0800/0064 


Anatory Theonest Kalumuna 


Loyola 


Azania (day) 


PCM 


9589 


S0800/0065 


Andrew Tadeo Satta 


Loyola 


Mahiwa 


PCM 


9590 


S0800/0066 


Angolwisye Dickson Maswaga 


Loyola 


Lugoba 


PCB 


9591 


S0800/0067 


Athumani Amini Mmaka 


Loyola 


Azania (day) 


HGK 


9592 


S0800/0068 


Audax Adolph Rwebangila 


Loyola 


Azania (day) 


PCM 


9593 


S0800/0069 


Augustino Anicet Ntacho 


Loyola 


Tambaza (day) 


EGM 


9594 


S0800/0070 


Augustino Strato Shayo 


Loyola 


Tambaza (day) 


PCM 


9595 


S0800/0071 


Benjamin Emmanuel Tarimo 


Loyola 


Lindi 


PGM 


9596 


S0800/0072 


Beno Steven Nkwama 


Loyola 


Pugu 


PCM 


9597 


S0800/0073 


Benson Lugemarila Ikula 


Loyola 


Lugoba 


PCM 


9598 


S0800/0074 


Christian Sunday Lodoiska 


Loyola 


Azania (day) 


PCB 


9599 


S0800/0075 


Christopher Bazil Tarimo 


Loyola 


llboru 


PCB 


9600 


S0800/0076 


Christopher Bedason Shalanda 


Loyola 


Ndanda 


EGM 


9601 


S0800/0077 


Christopher Richard Kasese 


Loyola 


Kilosa 


HGK 


9602 


S0800/0078 


Condrad Michael Chihamaham 


Loyola 


Mpwapwa 


PCM 


9603 


S0800/0079 


Constergoe Easter Okungu 


Loyola 


Azania (day) 


PCB 


9604 


S0800/0080 


Crisantus John Mumburi 


Loyola 


Tosamaganga 


EGM 196 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9605 


S0800/0081 


Daudi Fidelis Mbonde 


Loyola 


Azania (day) 


ECA 


9606 


S0800/0082 


David Godwin Mbwillo 


Loyola 


Azania (day) 


HGK 


9607 


S0800/0083 


Davis Denis Machumilane 


Loyola 


Azania (day) 


EGM 


9608 


S0800/0084 


Denis Aspedito Mfugale 


Loyola 


llboru 


PCB 


9609 


S0800/0085 


Douglas Rugambwa Kibazohi 


Loyola 


Azania (day) 


PCM 


9610 


S0800/0086 


Edgar Joseph Buchweishaija 


Loyola 


Tambaza (day) 


PCM 


9611 


S0800/0087 


Elkana Charles Kuhenga 


Loyola 


Mwakaleli 


HKL 


9612 


S0800/0088 


Emmanuel Annael Maleko 


Loyola 


Tambaza (day) 


HKL 


9613 


S0800/0089 


Emmanuel James Andrew 


Loyola 


Tunduru 


PCM 


9614 


S0800/0090 


Emmanuel Malimali Hugo 


Loyola 


Azania (day) 


EGM 


9615 


S0800/0091 


Emmanuel Mathias Mabuki 


Loyola 


Tambaza (day) 


CBG 


9616 


S0800/0092 


Emmanuel Venancy Mgembe 


Loyola 


Mwenge 


HGE 


9617 


S0800/0093 


Emsley Gila John 


Loyola 


Sadani 


PCB 


9618 


S0800/0094 


Erick Baraka Christian 


Loyola 


Mzumbe 


PCM 


9619 


S0800/0095 


Evance Alistides Muhozi 


Loyola 


Kilangalanga 


PCM 


9620 


S0800/0096 


Fabian Emmanuel Senga 


Loyola 


Azania (day) 


ECA 


9621 


S0800/0097 


Fabius Pius Lyaupe 


Loyola 


Madaba 


HGL 


9622 


S0800/0098 


Felix Christopher Mutayoba 


Loyola 


Kibaha 


PCM 


9623 


S0800/0099 


Francis Cyprian Uromi 


Loyola 


Kibaha 


PCM 


9624 


S0800/0100 


Franco Pontian Mugishagwe 


Loyola 


Azania (day) 


PCM 


9625 


S0800/0101 


Fredrick Anael Maleko 


Loyola 


Kibaha 


PCB 


9626 


S0800/0102 


Fulgence Jacob Macha 


Loyola 


llboru 


PCM 


9627 


S0800/0103 


George Charles Ngaweje 


Loyola 


Kibaha 


PCM 


9628 


S0800/0104 


George Joseph Modaha 


Loyola 


Minaki 


PGM 


9629 


S0800/0105 


Godfrey Kagosha Bernard 


Loyola 


B. W. Mkapa (day) 


EGM 


9630 


S0800/0106 


Godfrey Paschal Chuwa 


Loyola 


Tosamaganga 


HGE 


9631 


S0800/0107 


Godwin Francis Mbati 


Loyola 


Kibiti 


HGE 


9632 


S0800/0108 


Good Jackson Bada 


Loyola 


Galanos 


ECA 


9633 


S0800/0109 


Goodluck Francis Mpogole 


Loyola 


Tosamaganga 


EGM 


9634 


S0800/0110 


Gove Amani Chuma 


Loyola 


Kigonsera 


HKL 


9635 


S0800/01 1 1 


Gwamaka Sam Moses 


Loyola 


Tunduru 


PCM 


9636 


S0800/0112 


Hamza Msuya Ridhiwani 


Loyola 


Tambaza (day) 


HGE 


9637 


S0800/0113 


Hans Salvatory Rusimbi 


Loyola 


Pugu 


PCM 


9638 


S0800/0114 


Hussein Hassan Kimbangile 


Loyola 


Mzumbe 


PCB 


9639 


S0800/0115 


Ibrahim Cassim Zacharia 


Loyola 


Umbwe 


ECA 


9640 


S0800/0116 


Iddy Haroun Mdoe 


Loyola 


Tambaza (day) 


EGM 


9641 


S0800/0117 


Innocent Emmanuel Lutashoby 


Loyola 


Tosamaganga 


EGM 


9642 


S0800/0118 


Innocent Festo Lyimo 


Loyola 


Shinyanga 


EGM 


9643 


S0800/0119 


Ivan Buberwa Rutasindana 


Loyola 


Kibiti 


PCM 


9644 


S0800/0120 


Jaji John Zakaria 


Loyola 


Mara 


HGE 


9645 


S0800/0122 


Jesse-justin Stephen Mdachi 


Loyola 


Azania (day) 


PCM 


9646 


S0800/0123 


Johnson Chediel Mchomvu 


Loyola 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


9647 


S0800/0125 


Jomo Mark Muro 


Loyola 


Kigoma 


HGE 


9648 


S0800/0126 


Jonas Nixon Ligonja 


Loyola 


Kigonsera 


PCM 


9649 


S0800/0127 


Jonathan Richard Ishengoma 


Loyola 


Kilangalanga 


PCM 


9650 


S0800/0128 


Joseph Pascal Malale 


Loyola 


Tambaza (day) 


PCB 


9651 


S0800/0129 


Justus Justinian Kahwa 


Loyola 


Tambaza (day) 


PCM 


9652 


S0800/0131 


Kelvin Ambrose Kibumu 


Loyola 


Bagamoyo 


EGM 


9653 


S0800/0132 


Kelvin Oswald Mutaitina 


Loyola 


Azania (day) 


PCM 197 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9654 


S0800/0133 


Khalid Hafidh Khalid 


Loyola 


B. W. Mkapa (day) 


ECA 


9655 


S0800/0134 


Luice Martin Siwingwa 


Loyola 


Azania (day) 


ECA 


9656 


S0800/0135 


Makengo Nahira Mmbaga 


Loyola 


Tarakea 


PCB 


9657 


S0800/0136 


Makore Amos Nyamete 


Loyola 


llboru 


PCM 


9658 


S0800/0137 


Martin Baraka Mngulwi 


Loyola 


Azania (day) 


PCM 


9659 


S0800/0138 


Maxmillian Richard Shetto 


Loyola 


Kibaha 


PCM 


9660 


S0800/0139 


Mrumbi Issa Mrumbi 


Loyola 


Mara 


HGE 


9661 


S0800/0140 


Musa Ismail Hassan 


Loyola 


B. W. Mkapa (day) 


ECA 


9662 


S0800/0141 


Mwemezi Manzi Mushumba 


Loyola 


Kigoma 


HGE 


9663 


S0800/0142 


Nemes Lelo Massawe 


Loyola 


Mara 


EGM 


9664 


S0800/0143 


Nepomuseni Thadey Ndetemb 


Loyola 


Tambaza (day) 


EGM 


9665 


S0800/0144 


Nobert Alex Kasinya 


Loyola 


Tabora Boys 


PCM 


9666 


S0800/0145 


Novatus Cassian Lyombo 


Loyola 


Dar. Institute Techn 


MEC 


9667 


S0800/0146 


Novatus Emmanuel Mawanda 


Loyola 


Karatu 


EGM 


9668 


S0800/0147 


Ntunga Semu Kabugumila 


Loyola 


Tunduru 


HGL 


9669 


S0800/0148 


Nuhu Abdi Mbura 


Loyola 


Msamala 


PCM 


9670 


S0800/0149 


Paschal Alexander Riji 


Loyola 


Azania (day) 


PCM 


9671 


S0800/0150 


Patrick Chikale Magai 


Loyola 


Ihungo 


HGE 


9672 


S0800/0151 


Paulo Morice Rawrence 


Loyola 


Ndanda 


EGM 


9673 


S0800/0152 


Perfect Abel Mtui 


Loyola 


Azania (day) 


PCM 


9674 


S0800/0153 


Peter Lewis Semahimbo 


Loyola 


Kibaha 


PCB 


9675 


S0800/0154 


Prosper Togolani Mramba 


Loyola 


Minaki 


PGM 


9676 


S0800/0155 


Raymond Leonard Mwanjela 


Loyola 


Tambaza (day) 


PCM 


9677 


S0800/0156 


Raymond Mshuza Makaya 


Loyola 


Azania (day) 


PCB 


9678 


S0800/0157 


Reuben Raymond Lusekelo 


Loyola 


B. W. Mkapa (day) 


EGM 


9679 


S0800/0158 


Riziki Augustino Assey 


Loyola 


Kibasila (day) 


EGM 


9680 


S0800/0159 


Robinson Frank Etuttu 


Loyola 


Tabora Boys 


HGL 


9681 


S0800/0160 


Sabri Msafiri Omary 


Loyola 


Tambaza (day) 


PCB 


9682 


S0800/0161 


Samuel Mutasingwa Salvatory 


Loyola 


Azania (day) 


PCB 


9683 


S0800/0162 


Samuel Thomas Joseph 


Loyola 


Tambaza (day) 


PCM 


9684 


S0800/0163 


Samwel Nuhu Chibunu 


Loyola 


Tambaza (day) 


PCM 


9685 


S0800/0164 


Sasi Lukius Musso 


Loyola 


Uwemba 


HKL 


9686 


S0800/0165 


Sereiyani David Manga 


Loyola 


Kibasila (day) 


EGM 


9687 


S0800/0166 


Simon Herbert Tawata 


Loyola 


Tambaza (day) 


PCM 


9688 


S0800/0167 


Slavian Germanus Sambala 


Loyola 


llboru 


PCM 


9689 


S0800/0168 


Stuart Gamaliel Kisyombe 


Loyola 


Kigonsera 


HKL 


9690 


S0800/0169 


Suleiman Ally Kiswanya 


Loyola 


Azania (day) 


PCB 


9691 


S0800/0170 


Theophile Theobard Rugaimbil 


Loyola 


Kibasila (day) 


EGM 


9692 


S0800/0171 


Timothy David Sawe 


Loyola 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


9693 


S0800/0172 


Tito Merius Nzalawahe 


Loyola 


Ndanda 


PGM 


9694 


S0800/0173 


Tuarira Mhina Mmbaga 


Loyola 


Tukuyu 


PCM 


9695 


S0800/0174 


Ulisubisya Rayud Masetta 


Loyola 


Kigonsera 


PCM 


9696 


S0800/0178 


Venance Emmanuel Temu 


Loyola 


Tambaza (day) 


HKL 


9697 


S0800/0175 


Victor Severine Mtallo 


Loyola 


Kibasila (day) 


ECA 


9698 


S0800/0176 


Walter Ansibert Mutalemwa 


Loyola 


Kibasila (day) 


ECA 


9699 


S0800/0177 


William Fulgence Luoga 


Loyola 


Tambaza (day) 


PCB 


9700 


S3624/0051 


Adam Makamba Mbogo 


Lua 


Kifaru 


HGE 


9701 


S3624/0074 


Lameck Yesse Mgonja 


Lua 


Ulayasi 


CBG 


9702 


S3624/0085 


Mustapher Kassim Mtulya 


Lua 


Tunduru 


HGL 198 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9703 


S1 101/0039 


Habibu Ally 


Luagala 


Tunduru 


HKL 


9704 


S1 101/0080 


Sajani Mussa 


Luagala 


Ndanda 


HKL 


9705 


S1 645/0079 


Baraka Godfrey 


Lubala 


Songea Boys 


EGM 


9706 


S1 645/0081 


Benard V Mpakasi 


Lubala 


Maweni 


HGK 


9707 


S1 645/0086 


Clevertonny S Mwangoka 


Lubala 


Njombe 


PCB 


9708 


S1 645/0095 


Elfacy Mwashiuya 


Lubala 


J.k. Nyerere 


HKL 


9709 


S1 645/0097 


Emmanuel Lughano 


Lubala 


Galanos 


ECA 


9710 


S1 645/0099 


Fabian Mwakasendile 


Lubala 


Njombe 


HGE 


9711 


S1 645/01 01 


Franco Mlawa 


Lubala 


Rungwe 


CBG 


9712 


S 1645/0 103 


Furaha Alpheo 


Lubala 


lyunga 


PCB 


9713 


S1 645/01 04 


Furaha Haonga 


Lubala 


Njombe 


PCB 


9714 


S1 645/01 07 


Goodluck H Mchunguzi 


Lubala 


Mpwapwa 


PCM 


9715 


S 1645/0 109 


Hamad Sametana 


Lubala 


Bihawana 


CBG 


9716 


S 1645/0 122 


Joseph Mbilinyi 


Lubala 


Pamoja 


HKL 


9717 


S1 645/01 23 


Kalanje Samson 


Lubala 


Mwenge 


PCM 


9718 


S1 645/01 37 


Paschal Noel 


Lubala 


Usevya 


HGL 


9719 


S 1645/0 138 


Philipo Mgombele 


Lubala 


Kiwanja 


HGL 


9720 


S 1645/0 142 


Remmy Wamanyamba 


Lubala 


Umbwe 


ECA 


9721 


S1 645/01 48 


Thobias Mahali 


Lubala 


Minaki 


CBG 


9722 


S1 645/01 49 


Ulimbakisya Stephen 


Lubala 


Rungwe 


PCM 


9723 


S1 036/0045 


Elia M Shibanda 


Lubanda 


Njombe 


EGM 


9724 


S1 036/0057 


Marko L Mellah 


Lubanda 


Rungwe 


PCB 


9725 


S 1036/0059 


Musa B Kajuni 


Lubanda 


Kyela 


HGK 


9726 


S1 036/0060 


Richard Anyingisye 


Lubanda 


Tosamaganga 


PGM 


9727 


S1 036/0061 


Shukrani William 


Lubanda 


Kigonsera 


CBG 


9728 


S1 036/0063 


Tumaini Kapyela 


Lubanda 


Kiwanja 


HGL 


9729 


S1 742/0026 


Emmanuel Francis Charles 


Lubanga 


lyunga 


PCB 


9730 


S1 742/0054 


Mussa Ng'wendesha Pharles 


Lubanga 


Kahororo 


EGM 


9731 


S2275/0017 


George Didas 


Lubiga 


Moshi Tech. 


CBG 


9732 


S2275/0025 


Landu Bundala 


Lubiga 


Nyerere/migoli 


HGL 


9733 


S2275/0029 


Masanja Ngukumbi 


Lubiga 


Mwenge 


PCM 


9734 


S2275/0031 


Mayanzi Sayi 


Lubiga 


Kalangalala 


HGL 


9735 


S2275/0038 


Ndamo Mayenga 


Lubiga 


Binza 


CBG 


9736 


S2275/0045 


Segese Sayi 


Lubiga 


Tabora Boys 


HGL 


9737 


S 1894/0052 


Madilisha Shija Lugembe 


Lubugu 


Nsumba 


PCM 


9738 


S1 894/0069 


Michael Derefa Thomas 


Lubugu 


Ihungo 


PCM 


9739 


S3036/0051 


Bahati Deus 


Luchelele 


Milambo 


KLF 


9740 


S3036/0061 


Emmanuel Saimon 


Luchelele 


Pamba (day) 


CBG 


9741 


S3036/0062 


Enos Deusdedith 


Luchelele 


Mwenge 


PCB 


9742 


S3036/0068 


Fredrick Lugwisha 


Luchelele 


Dar. Institute Techn 


MINE 


9743 


S3036/0075 


Isenge Masanja 


Luchelele 


Ngudu 


PCB 


9744 


S3036/0083 


Kazimili Mwanzalima 


Luchelele 


Tabora Boys 


HGL 


9745 


S3036/0086 


Lussa Jacob 


Luchelele 


Dar. Institute Techn 


TEL 


9746 


S3036/0098 


Mwita Chacha 


Luchelele 


Kisarika 


CBG 


9747 


S3036/0103 


Patrick C Vincent 


Luchelele 


Mbeya Inst. 


CPT 


9748 


S3036/0104 


Peter Masilili 


Luchelele 


Nyakato 


PGM 


9749 


S3036/0109 


Stephano Renartus 


Luchelele 


Wdmi 


WAT 


9750 


S3036/0114 


Wilfred Julius 


Luchelele 


Dar. Institute Techn 


CPT 


9751 


S1 086/0029 


Amos N Fungo 


Ludewa 


Tosamaganga 


HGE 199 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9752 


S1 086/0031 


Cosmas B Masimo 


Ludewa 


Madaba 


HGK 


9753 


S1 086/0034 


Faraja F Chabwiga 


Ludewa 


Kigonsera 


CBG 


9754 


S1 086/0051 


Ombeni J Padon 


Ludewa 


Bagamoyo 


CBG 


9755 


S2391/0047 


Abel Lucas Lihweuli 


Luduga 


Njombe 


PCB 


9756 


S2391/0049 


Aldo Jailosi Luhwago 


Luduga 


Bihawana 


CBG 


9757 


S2391/0050 


Alfani Goden Mgoda 


Luduga 


Njombe 


PCM 


9758 


S2391/0057 


Chrispine Laurent Mgobasa 


Luduga 


Rungwe 


CBG 


9759 


S2391/0064 


Fedrick Nehemia Mbamange 


Luduga 


Rungwe 


EGM 


9760 


S2391/0072 


Jimson Amosi Ngilangwa 


Luduga 


Makita 


CBG 


9761 


S2391/0074 


Josphat James Mlowe 


Luduga 


Bihawana 


CBG 


9762 


S2391/0082 


Musa Amos Kapene 


Luduga 


Makita 


CBG 


9763 


S2391/0086 


Stanley Alfred Mwilongo 


Luduga 


Tukuyu 


HKL 


9764 


S1 279/0034 


Lameck Crispin Nkili 


Luegu 


Tunduru 


HGL 


9765 


S1 279/0035 


Livinus Livinus Nchimbi 


Luegu 


Namabengo 


HGK 


9766 


S1 201 /0042 


Deogratius Twabegi 


Lufilyo 


Njombe 


HGE 


9767 


S1 201 /0044 


Edward Semu 


Lufilyo 


Njombe 


PCB 


9768 


S1 201 /0049 


Gerald Daud 


Lufilyo 


Iwawa 


HGK 


9769 


S1201/0056 


Israel Neston 


Lufilyo 


Tosamaganga 


PCB 


9770 


S1 201 /0062 


Obedi Brown 


Lufilyo 


Kyela 


PCB 


9771 


S1 201 /0072 


Simon Maclean 


Lufilyo 


Usevya 


HGL 


9772 


S1201/0077 


Zabron Adamson 


Lufilyo 


Songea Boys 


PGM 


9773 


S21 02/0088 


Anyitike Athuman Heberi 


Lufingo 


Tosamaganga 


PCB 


9774 


S21 02/0098 


Christopher Jolam Evenule 


Lufingo 


Sadani 


CBG 


9775 


S21 02/01 07 


Elimu Kikende Elias 


Lufingo 


llboru 


PCM 


9776 


S21 02/01 16 


Hardson Asalile Asulwisye 


Lufingo 


Rungwe 


PCB 


9777 


S21 02/01 25 


Josephati John Amanyisye 


Lufingo 


Mwakaleli 


HGE 


9778 


S21 02/01 30 


Leonard Mwakyembe Christop 


Lufingo 


Kigonsera 


CBG 


9779 


S21 02/01 33 


Lusajo Emu Mwaibako 


Lufingo 


Rungwe 


PCB 


9780 


S21 02/01 35 


Martin Thomas Simon 


Lufingo 


Rungwe 


PCM 


9781 


S21 02/01 43 


Obed Michael Isdori 


Lufingo 


Iwalanje 


PCM 


9782 


S21 02/01 44 


Paul Donald Chula 


Lufingo 


Matema Beach 


HGK 


9783 


S21 02/01 45 


Sadick Mwandanege Gidion 


Lufingo 


Njombe 


EGM 


9784 


S21 02/01 48 


Saul Mwaikole Kapwili 


Lufingo 


Ifunda Tech. 


CBG 


9785 


S21 02/01 54 


Yohana Mwaibese Isaya 


Lufingo 


Njombe 


HGE 


9786 


S0325/0093 


Benjamini Chengula 


Lugalo 


Sadani 


PCB 


9787 


S0325/0095 


Charles Erick 


Lugalo 


Songea Boys 


PGM 


9788 


S0325/0101 


Edwin Mutta 


Lugalo 


Ifunda Tech. 


PGM 


9789 


S0325/0109 


Frank Mtalo 


Lugalo 


Kyela 


PCM 


9790 


S0325/0112 


Hasan Mhunzi 


Lugalo 


Tosamaganga 


PCB 


9791 


S0325/0118 


Jackson Jobalimo 


Lugalo 


llula 


HKL 


9792 


S0325/0122 


James Milinga 


Lugalo 


Songea Boys 


CBG 


9793 


S0325/0124 


Joseph Mbilinyi 


Lugalo 


Ifunda Tech. 


CBG 


9794 


S0325/0125 


Joseph Muhumba 


Lugalo 


Songea Boys 


PGM 


9795 


S0325/0127 


Joshua Mbilinyi 


Lugalo 


Mwakaleli 


HKL 


9796 


S0325/0129 


Justine Jerome 


Lugalo 


Njombe 


PGM 


9797 


S0325/0157 


Prince Ndakidemi 


Lugalo 


Tukuyu 


HKL 


9798 


S0325/0165 


Shangwe Mahenge 


Lugalo 


Songea Boys 


PCB 


9799 


S0325/0166 


Simon Henry 


Lugalo 


Mwakaleli 


HGL 


9800 


S0325/0170 


Yasin Ismail 


Lugalo 


Pamoja 


HKL 200 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9801 


S1 158/0087 


Amos A Mtega 


Lugarawa 


Uwemba 


HGK 


9802 


S1 158/0106 


Fransisco S Mgeni 


Lugarawa 


Mwakavuta 


HGK 


9803 


S1 158/01 07 


Gaspary B Sanga 


Lugarawa 


Rungwe 


CBG 


9804 


S1 158/01 30 


Nuhu N Mlelwa 


Lugarawa 


Ulayasi 


HGL 


9805 


S1 158/0132 


Osca D Mwapinga 


Lugarawa 


Rungwe 


CBG 


9806 


S1 158/0142 


Thomas A Mtweve 


Lugarawa 


Iwawa 


HKL 


9807 


S1 158/0145 


Wiliam I Msemwa 


Lugarawa 


Njombe 


PCB 


9808 


S1 158/0146 


Winfrid C Msigara 


Lugarawa 


Rungwe 


CBG 


9809 


S2048/0028 


Balkiel Mihambo Mkoyi 


Lugata 


Kalangalala 


PCM 


9810 


S2048/0063 


Lucas Ndaga Malagu 


Lugata 


Mkolani 


PCB 


9811 


S2048/0078 


Ngalawa Maparara Nicolaus 


Lugata 


Bwiru Boys 


PCM 


9812 


S2048/0077 


Ng'webesa Mganga Augustine 


Lugata 


Mwenge 


PCB 


9813 


S1 498/0051 


Ezekiel James Juma 


Lugeye 


Lulumba 


PCB 


9814 


S1 498/0056 


John Maduka Fita 


Lugeye 


Ihungo 


PCM 


9815 


S1 498/0075 


Masubmuko Sabo Boniphace 


Lugeye 


Galanos 


PCM 


9816 


S1 498/0083 


Michael Bukuyu Juma 


Lugeye 


Mwenge 


PCB 


9817 


S1 498/0084 


Mponeja Machibula Masala 


Lugeye 


Ngudu 


HKL 


9818 


S1 498/0090 


Paul Mayenga Stephano 


Lugeye 


Tarime 


HGK 


9819 


S 1498/0094 


Riziki Paul Renatus 


Lugeye 


Magu 


PCB 


9820 


S0549/0126 


Abdallah Kulwa 


Lugoba 


Bagamoyo 


PCM 


9821 


S0549/0135 


Ally H Mruttu 


Lugoba 


Lindi 


PGM 


9822 


S0549/0138 


Amos S Mwasambogo 


Lugoba 


Lugoba 


PCB 


9823 


S0549/0148 


Bariki E Shinda 


Lugoba 


Kisiwani 


HKL 


9824 


S0549/0150 


Bosco U Cosmas 


Lugoba 


Bagamoyo 


CBG 


9825 


S0549/0155 


Edwin F Kisemvule 


Lugoba 


Lugoba 


PCB 


9826 


S0549/0169 


Hafidhi B Mketo 


Lugoba 


Njombe 


PCM 


9827 


S0549/0184 


Idd M Hassani 


Lugoba 


Lugoba 


PCB 


9828 


S0549/0202 


Juma F Mchomvu 


Lugoba 


Bagamoyo 


PCM 


9829 


S0549/0209 


Kenedy S Mbiligenda 


Lugoba 


Lyamungo 


CBG 


9830 


S0549/0221 


Mohamed Hassani 


Lugoba 


Bagamoyo 


PCM 


9831 


S0549/0230 


Msafiri P Mgweno 


Lugoba 


Bagamoyo 


HGE 


9832 


S0549/0234 


Mustafa M Mlowa 


Lugoba 


Kongwa 


PCB 


9833 


S0549/0235 


Nasibu Shabani 


Lugoba 


Galanos 


HGE 


9834 


S0549/0243 


Peter Kimani 


Lugoba 


Tukuyu 


PCB 


9835 


S0549/0280 


Ziggy Hashimu 


Lugoba 


Ifunda Tech. 


PGM 


9836 


S2268/0050 


Alfred John Ndalo 


Lugongo 


Mara 


HGK 


9837 


S2268/0075 


Deonatus Masinde Chamba 


Lugongo 


Mwenge 


EGM 


9838 


S2268/0086 


Isack Benjamin Daud 


Lugongo 


Engutoto 


HGL 


9839 


S2268/0092 


Jeremiah Musiba Babilas 


Lugongo 


Geita 


EGM 


9840 


S2268/0094 


Jonathan Lusato Malima 


Lugongo 


Shinyanga 


PCB 


9841 


S2268/0095 


Josiah Manoko Kulwijila 


Lugongo 


Abed A. Karume 


CBG 


9842 


S2268/0110 


Majaliwa Busanya Issa 


Lugongo 


Tarime 


PCB 


9843 


S2268/0145 


Thomas Mangile Mganga 


Lugongo 


Kigonsera 


CBG 


9844 


S3504/0047 


Elieza Elizeus 


Lugoye 


Nyakato 


PGM 


9845 


S3504/0054 


Eustace Vedasto 


Lugoye 


Kabanga 


CBG 


9846 


S3504/0081 


Renatus Deogratias 


Lugoye 


Kabanga 


CBG 


9847 


S1 190/001 7 


Ally Nganda 


Lugunga 


Magu 


PCB 


9848 


S1 190/0018 


Athanas Ngasa 


Lugunga 


Kigoma 


HGL 


9849 


S1 190/0037 


Manyanda Jeremia 


Lugunga 


Kalangalala 


PCB 201 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9850 


S1 190/0045 


Wilson Paschal 


Lugunga 


Ndanda 


PCB 


9851 


S2056/0040 


Felice Agusenzius Mwageni 


Luhololo 


Bihawana 


CBG 


9852 


S4009/0089 


Adam Saidi Mgabe 


Luhota 


Songea Boys 


EGM 


9853 


S4009/0091 


Allen Valence Salufu 


Luhota 


Sanya Juu 


CBG 


9854 


S4009/0097 


Audax Andrew Mbuta 


Luhota 


Tunduru 


HGL 


9855 


S4009/0100 


Baraka Eliasi Mvanda 


Luhota 


Tukuyu 


PCB 


9856 


S4009/0162 


Onesmo Mathias Maluli 


Luhota 


lyunga 


PCM 


9857 


S4009/0174 


Zakaria Dominicus Mihafu 


Luhota 


Tukuyu 


PCM 


9858 


S2121/0054 


Lasco Lucas Mdindikasi 


Luhunga 


Mwakavuta 


HKL 


9859 


S2121/0062 


Nemsi Valency Masilu 


Luhunga 


Songea Boys 


PGM 


9860 


S2121/0073 


Wetrack Lemi Mdede 


Luhunga 


Madaba 


HGL 


9861 


S1 786/0052 


Bakunda Idd Busaba 


Luiche 


Kigoma 


HGL 


9862 


S1 786/0086 


Jerad James Hwamo 


Luiche 


Kigoma 


HGL 


9863 


S2674/0042 


Emmanuel Mahela 


Lukangao 


Rungwe 


CBG 


9864 


S2674/0050 


Geofrey Mtepa 


Lukangao 


Nsumba 


PCM 


9865 


S33 10/0045 


Clemence Lazaro Munuo 


Lukani 


Isongole 


HGL 


9866 


S331 0/0062 


Goodluck Atilio Mvinge 


Lukani 


Usagara 


HKL 


9867 


S331 0/0065 


Jamal Nassoro Massawe 


Lukani 


Changarawe 


HGK 


9868 


S331 0/0069 


Judica Shifwayandumi Mmari 


Lukani 


Dareda 


CBG 


9869 


S331 0/0070 


Maranatha Aleashuka Ntuku 


Lukani 


Kyela 


HGL 


9870 


S331 0/0071 


Moses Ally Mgonja 


Lukani 


Vudoi 


HGK 


9871 


S331 0/0072 


Nathanaeli Peter Kileo 


Lukani 


llula 


HKL 


9872 


S3825/0041 


Dastan Rainard Mbunda 


Lukima 


Tukuyu 


EGM 


9873 


S2871/0059 


Edward Safari 


Lukobe 


Pamba (day) 


HGE 


9874 


S2871/0090 


Jofury Makene 


Lukobe 


Mwanza (day) 


PCB 


9875 


S2871/0108 


Magesa P Chiyugha 


Lukobe 


Mwanza (day) 


PCB 


9876 


S2871/0109 


Makaranga Mathias 


Lukobe 


Oswald Mang'ombe 


CBG 


9877 


S2871/0117 


Method Balele 


Lukobe 


Pamba (day) 


HKL 


9878 


S2871/0121 


Paschal Petro 


Lukobe 


Oswald Mang'ombe 


PCB 


9879 


S2871/0142 


Sospeter Megejiwa 


Lukobe 


Mwanza (day) 


CBG 


9880 


S1 206/0095 


Bakari Rajabu 


Lukozi 


Mwika 


EGM 


9881 


S1 206/01 10 


Hamidu Fadhili 


Lukozi 


Usagara 


PCM 


9882 


S1 206/01 11 


Hassani Kilango 


Lukozi 


Bagamoyo 


HKL 


9883 


S1 206/01 37 


Sebastian Kusaga 


Lukozi 


Bagamoyo 


EGM 


9884 


S1 206/01 47 


Yonaz George 


Lukozi 


Bagamoyo 


EGM 


9885 


S0805/0076 


Godfrey Mbeta 


Lukuledi 


Mtwara Tech. 


PCM 


9886 


S0805/0089 


John Stuart 


Lukuledi 


Tunduru 


HKL 


9887 


S0805/0103 


Osmund Osmund 


Lukuledi 


Songea Boys 


PCM 


9888 


S0805/0125 


Shadraka Galus 


Lukuledi 


Tunduru 


HGL 


9889 


S0805/0127 


Sharifu Rashidi 


Lukuledi 


Mahiwa 


PCM 


9890 


S 1448/0020 


Gaibu Rashidi 


Lukumbule 


Ndanda 


HGL 


9891 


S1 448/0036 


Rashidi Butti 


Lukumbule 


Kigonsera 


HGL 


9892 


S1 448/0038 


Salum O. Salumu 


Lukumbule 


Tunduru 


HGL 


9893 


S2735/0065 


James Marcel Maunde 


Lukundo 


Tunduru 


HKL 


9894 


S2735/0081 


Nasibu Said Ngomboi 


Lukundo 


Ulayasi 


PCB 


9895 


S2735/0088 


Peter Edga Lupaso 


Lukundo 


Bariadi 


PGM 


9896 


S2735/0105 


Yusuph Lucas Msila 


Lukundo 


Dodoma 


EGM 


9897 


S270 1/0063 


Fanuel Bathlomew Mpesa 


Lulanzi 


Matema Beach 


HGL 


9898 


S1 934/0041 


Reuben Mpehi 


Lulembela 


Meatu 


CBG 202 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9899 


S3752/0050 


Shiraji Athumani 


Lulindi 


Kibiti 


EGM 


9900 


S0607/0125 


Augustino Emanuel 


Lulumba 


Ihungo 


PCM 


9901 


S0607/0165 


Godfrey Mashauri 


Lulumba 


Kaliua 


PCB 


9902 


S0607/0180 


Jackson S Rashidi 


Lulumba 


Ihungo 


EGM 


9903 


S0607/0195 


Juma Rajabu 


Lulumba 


llongero 


PCM 


9904 


S0607/0208 


Mohamed Daudi 


Lulumba 


Bihawana 


PCB 


9905 


S0607/0212 


Nagunwa Shalua 


Lulumba 


Usevya 


HGK 


9906 


S3280/0062 


Amran Shaban 


Lumala 


Mwakaleli 


HGL 


9907 


S3280/0068 


Delphinius Deogratius 


Lumala 


Wdmi 


CIV 


9908 


S3280/0075 


Elisha Stanley 


Lumala 


Nsumba 


HKL 


9909 


S3280/0082 


Ernest Jackson 


Lumala 


Wdmi 


WAT 


9910 


S3280/0100 


Kisyeri Kisangure 


Lumala 


Nyakato 


PGM 


9911 


S3280/0115 


Nuru Philemon 


Lumala 


Pamba (day) 


PCB 


9912 


S3280/0134 


Temagila Robert 


Lumala 


Kilangalanga 


PCM 


9913 


S31 96/0088 


Emmanuel Benald Chanja 


Lumemo 


Rungwe 


PCB 


9914 


S31 96/01 10 


Ibrahim Twaibu Ng'oswa 


Lumemo 


Ndanda 


EGM 


9915 


S31 96/01 82 


Silvanus Alanus Mapunda 


Lumemo 


Kwiro 


PCM 


9916 


S31 96/01 84 


Simon Helmani Simbakalila 


Lumemo 


Tosamaganga 


PCB 


9917 


S3220/0187 


Bakari Divele 


Lumo 


Lindi 


EGM 


9918 


S3220/0194 


Brown Owden 


Lumo 


Iwalanje 


PCM 


9919 


S3220/0198 


Christopher Haule 


Lumo 


B. W. Mkapa (day) 


HGK 


9920 


S3220/0200 


Daniel Mashika 


Lumo 


Tambaza (day) 


PGM 


9921 


S3220/0208 


Edwin E Urassa 


Lumo 


Shambalai 


HGL 


9922 


S3220/0221 


Franco Haule 


Lumo 


Dar. Institute Techn 


CPT 


9923 


S3220/0227 


Gasper Elias 


Lumo 


Kibiti 


HGE 


9924 


S3220/0252 


Humphrey Stephene 


Lumo 


Ndanda 


PCM 


9925 


S3220/0257 


Id Mohamed 


Lumo 


Ihungo 


EGM 


9926 


S3220/0275 


Joseph A Kasamya 


Lumo 


Kwiro 


PCM 


9927 


S3220/0362 


Samwel Kyando 


Lumo 


Tambaza (day) 


CBG 


9928 


S351 2/0073 


Heri Mathias Magidanga 


Lumuli 


Songea Boys 


PCM 


9929 


S1 971 /0027 


Shukuru Cassian 


Lumuma 


Kibiti 


EGM 


9930 


S2661/0010 


Donald Charles 


Lunguya 


Mwenge 


HGL 


9931 


S2661/0021 


Lago Mchele 


Lunguya 


Kabanga 


CBG 


9932 


S2661/0030 


Mhoja Lunyilija 


Lunguya 


Runzewe 


HGL 


9933 


S266 1/0033 


Mussa Ally 


Lunguya 


Bihawana 


HGL 


9934 


S266 1/0040 


Paul Elias 


Lunguya 


Ihungo 


CBG 


9935 


S2661/0042 


Peter Paul 


Lunguya 


Nsumba 


HGK 


9936 


S2661/0047 


Shija George 


Lunguya 


Bariadi 


PGM 


9937 


S2661/0050 


Wilson Juma 


Lunguya 


Dar. Institute Techn 


ELE 


9938 


S2965/0004 


Ng'hosha Ngusa 


Lung'wa 


Musoma 


PCM 


9939 


S0774/0054 


Emmanuel Ezekia 


Lupa 


Kiwanja 


HGK 


9940 


S0774/0082 


Lucas Edward 


Lupa 


Malagarasi 


CBG 


9941 


S0774/0092 


Raphael Singa'mbi 


Lupa 


Tukuyu 


PCB 


9942 


S0774/0097 


Samwel Ben 


Lupa 


Kiwanja 


HGK 


9943 


S0774/0100 


Wilbert Martin 


Lupa 


Bagamoyo 


CBG 


9944 


S0774/0102 


Willium Antony 


Lupa 


Tukuyu 


PCB 


9945 


S061 8/0060 


Abedi Elia Sanga 


Lupalilo 


Kigonsera 


CBG 


9946 


S061 8/0071 


Baraka Resti Sanga 


Lupalilo 


Tukuyu 


PCM 


9947 


S061 8/0074 


Blana Joyce Sanga 


Lupalilo 


Tosamaganga 


HGE 203 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9948 


S061 8/0085 


Gabriel Jacobu Chaula 


Lupalilo 


Lwangwa 


PCM 


9949 


S061 8/0097 


Mathias Teophil Nsoba 


Lupalilo 


Ifunda Tech. 


PCB 


9950 


S0618/0106 


Onesmo Teophil Nsoba 


Lupalilo 


Tukuyu 


PCB 


9951 


S0618/0108 


Osward Jimson Sanga 


Lupalilo 


Songea Boys 


PGM 


9952 


S4010/0160 


Elia Bernard 


Lupanga Practising 


Mahiwa 


PCM 


9953 


S4010/0163 


Emanuel Makenya 


Lupanga Practising 


Ifunda Tech. 


PGM 


9954 


S4010/0166 


Emanuel Pyuza 


Lupanga Practising 


Bihawana 


PCB 


9955 


S4010/0173 


Frank Jacob 


Lupanga Practising 


Mahiwa 


PCM 


9956 


S4010/0185 


Hassan Jafary 


Lupanga Practising 


Morogoro (day) 


HGK 


9957 


S4010/0186 


Hussein B Nshimba 


Lupanga Practising 


Morogoro (day) 


HGE 


9958 


S4010/0190 


Japhet Herman 


Lupanga Practising 


Kwiro 


PCB 


9959 


S4010/0197 


Joseph Innocent 


Lupanga Practising 


Msamala 


HGK 


9960 


S4010/0216 


Mathew Benjamin 


Lupanga Practising 


Kwiro 


PCB 


9961 


S40 10/0241 


Samike Philipo 


Lupanga Practising 


Dar. Institute Techn 


MINE 


9962 


S40 10/0248 


Siki Stephen 


Lupanga Practising 


Same 


PCB 


9963 


S401 0/0252 


Stephen Urassa 


Lupanga Practising 


Moshi 


PCM 


9964 


S0429/0053 


Alexanda Msambila 


Lupembe 


Mwakavuta 


HGL 


9965 


S0429/0080 


Gerion Mdage 


Lupembe 


Songea Boys 


EGM 


9966 


S3 137/0085 


Alam Edward 


Lupeta 


Sanya Juu 


CBG 


9967 


S31 37/01 00 


Deogratius Osward 


Lupeta 


Songea Boys 


PCB 


9968 


S31 37/01 02 


Edgar John 


Lupeta 


Mambwe 


PCM 


9969 


S31 37/01 22 


Haruni Anyigulile 


Lupeta 


Sadani 


PCB 


9970 


S31 37/01 23 


Hery Fred 


Lupeta 


Isongole 


HKL 


9971 


S0705/0050 


Mekyus Elias Sanga 


Lupila 


Ifunda Tech. 


PCB 


9972 


S3643/0096 


Albert Mwasongwe 


Lupoto 


Maweni 


HGL 


9973 


S3643/0108 


Bryson Yohana 


Lupoto 


Njombe 


PCB 


9974 


S3643/0110 


Christopher Abraham 


Lupoto 


Kiwanja 


HGK 


9975 


S3643/0115 


David Aswile 


Lupoto 


Rungwe 


CBG 


9976 


S3643/0137 


Gerald Yohana 


Lupoto 


Rungwe 


PCM 


9977 


S3643/0138 


Geshom Samson 


Lupoto 


Kibiti 


CBA 


9978 


S3643/0146 


Ipyana J Mwakyoma 


Lupoto 


Mambwe 


PCM 


9979 


S3643/0161 


Noah Godwin 


Lupoto 


Maweni 


HGK 


9980 


S3643/0162 


Obas Mwambilu 


Lupoto 


Rungwe 


PCM 


9981 


S3643/0166 


Rafiki Hebron 


Lupoto 


Njombe 


PCB 


9982 


S1 921 /0034 


Shamsi Omary Magogo 


Luqman Isl. Sem. 


Azania (day) 


ECA 


9983 


S061 7/0032 


Andrea Christopher 


Lusanga 


Songea Boys 


PCB 


9984 


S061 7/0048 


Idrisa Amiri 


Lusanga 


Muheza 


PCB 


9985 


S061 7/0055 


Lameck Batuel 


Lusanga 


Kilangalanga 


PCM 


9986 


S061 7/0065 


Richard Leonald 


Lusanga 


Usagara 


CBG 


9987 


S1 827/0042 


Baraka Patrick Ndunguru 


Lusetu 


Lyamungo 


EGM 


9988 


S3721/0065 


Emmanuel Joseph 


Lushoto 


Lufilyo 


HGL 


9989 


S3721/0071 


Hassani Bakari 


Lushoto 


Shambalai 


HGL 


9990 


S372 1/0093 


Mussa Juma 


Lushoto 


Bihawana 


CBG 


9991 


S3721/0102 


Revocatus Valentine Bariki 


Lushoto 


Minaki 


EGM 


9992 


S31 68/0059 


Simion Azikiwe 


Lusungo 


Tukuyu 


PCM 


9993 


S431 3/0051 


Sadic Wilison Sengo 


Luswisi 


Songea Boys 


EGM 


9994 


S43 13/0053 


Sijaona Lwesya Jisbel 


Luswisi 


lleje 


HGL 


9995 


S431 3/0055 


Steven Kapungu Assa 


Luswisi 


Malangali 


HGK 


9996 


S4008/0038 


Kazeyeye Zachayo William 


Lutale 


Sengerema 


HGK 20 I SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9997 


S4008/0047 


Mlangila Hezron Richard 


Lutale 


Same 


HGK 


9998 


S1 763/0042 


Innuliwa Peter Mwagange 


Lutangilo 


Kigonsera 


HGK 


9999 


S41 74/0011 


Charles Joseph 


Lutende 


Milambo 


PCB 


10000 


S41 74/001 2 


Edward C Buchilu 


Lutende 


Lulumba 


PCB 


10001 


S41 74/001 6 


John Morice 


Lutende 


Milambo 


PCB 


10002 


S041 8/0084 


Albart Kibona 


Lutengano 


lleje 


HGL 


10003 


S041 8/0085 


Albon Mwaipasi 


Lutengano 


Rungwe 


PCM 


10004 


S041 8/0096 


Buswelu Kasabila 


Lutengano 


Makita 


CBG 


10005 


S0418/0102 


Daudi Sevury 


Lutengano 


Mambwe 


PCM 


10006 


S0418/0113 


Fadhili Absolom 


Lutengano 


Mtwara Tech. 


PCB 


10007 


S0418/0114 


Fadhili Jipson 


Lutengano 


Lufilyo 


HGK 


10008 


S0418/0119 


Gidion Jotham 


Lutengano 


Ganako 


HGL 


10009 


S0418/0131 


Justine Daniel 


Lutengano 


Songea Boys 


PCM 


10010 


S0418/0141 


Michael Uswege 


Lutengano 


Kyela 


PCB 


10011 


S0418/0148 


Reuben Jimmy 


Lutengano 


Ndanda 


EGM 


10012 


S0418/0154 


Vicent Festo 


Lutengano 


Lwangwa 


PCM 


10013 


S0418/0155 


Wen Evarist 


Lutengano 


Galanos 


HGE 


10014 


S0418/0158 


Yunus Matiwa 


Lutengano 


Lufilyo 


HGL 


10015 


S0418/0159 


Yustin Siton 


Lutengano 


Rungwe 


HGE 


10016 


S01 07/0025 


Alfred A Machaga 


Lutheran Jnr. Sem. 


Usagara 


PCB 


10017 


S01 07/0026 


Anold Frank 


Lutheran Jnr. Sem. 


Ifunda Tech. 


PCB 


10018 


S01 07/0027 


Baraka P Aminiel 


Lutheran Jnr. Sem. 


Same 


PCB 


10019 


S0 107/0029 


Crispo Mlimba 


Lutheran Jnr. Sem. 


Mbeya Inst. 


CIV 


10020 


S01 07/0030 


Delson D Kashabano 


Lutheran Jnr. Sem. 


Sengerema 


PCM 


10021 


S01 07/0031 


Dickson E Pallangyo 


Lutheran Jnr. Sem. 


Moshi Tech. 


PCM 


10022 


S01 07/0033 


Elibariki Justine 


Lutheran Jnr. Sem. 


Ilongero 


PCM 


10023 


S01 07/0035 


Emmanuel D Ntandu 


Lutheran Jnr. Sem. 


Minaki 


PCB 


10024 


S0 107/0038 


Frankson R Rwegoshora 


Lutheran Jnr. Sem. 


Tabora Boys 


PCB 


10025 


S01 07/0039 


Geofrey M B Chacha 


Lutheran Jnr. Sem. 


Oswald Mang'ombe 


PCM 


10026 


S0 107/0040 


Goodluck H Ngesi 


Lutheran Jnr. Sem. 


Tabora Boys 


PCM 


10027 


S0 107/0042 


Imani Lulambo 


Lutheran Jnr. Sem. 


Morogoro (day) 


EGM 


10028 


S0 107/0043 


Innocent Lukiza 


Lutheran Jnr. Sem. 


Kwiro 


PCB 


10029 


S01 07/0044 


Israel A Mushi 


Lutheran Jnr. Sem. 


Nsumba 


PCM 


10030 


S01 07/0045 


Jeremiah C Mambali 


Lutheran Jnr. Sem. 


Minaki 


PGM 


10031 


S0 107/0046 


Joseph J Emmanuel 


Lutheran Jnr. Sem. 


llboru 


HGL 


10032 


S0 107/0047 


Katana E Magohe 


Lutheran Jnr. Sem. 


Moshi Tech. 


PCB 


10033 


S01 07/0048 


Kelvin G Mushi 


Lutheran Jnr. Sem. 


Umbwe 


HGL 


10034 


S01 07/0049 


Kelvin V Mlay 


Lutheran Jnr. Sem. 


Ndanda 


PCB 


10035 


S01 07/0050 


Kenan M Hukwe 


Lutheran Jnr. Sem. 


Lugoba 


PCM 


10036 


S0 107/0051 


Keneth Lehada 


Lutheran Jnr. Sem. 


Tarime 


CBG 


10037 


S01 07/0052 


Mwesigwa F Kamhabwa 


Lutheran Jnr. Sem. 


Mwinyi 


CBG 


10038 


S01 07/0054 


Nsajigwa F Mwamfupe 


Lutheran Jnr. Sem. 


Pugu 


EGM 


10039 


S01 07/0055 


Pius B. Simon 


Lutheran Jnr. Sem. 


Mara 


HGE 


10040 


S01 07/0056 


Ronald A Maimu 


Lutheran Jnr. Sem. 


Minaki 


PGM 


10041 


S01 07/0057 


Shemu C Mwasambungu 


Lutheran Jnr. Sem. 


Kongwa 


PCB 


10042 


S01 07/0058 


Steven A Tezura 


Lutheran Jnr. Sem. 


llboru 


PCB 


10043 


S01 07/0060 


William S Mlay 


Lutheran Jnr. Sem. 


Moshi Tech. 


PCM 


10044 


S3499/0040 


Azadi Marijani Mrope 


Luwawasi 


Maposeni 


HKL 


10045 


S3499/0075 


Magnus Magnus Mbano 


Luwawasi 


Kantalamba 


EGM 205 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


10046 


S3508/0030 


Charles Ng'henyenge Peter 


Lwamgasa 


Nyakato 


PCM 


10047 


S3508/0035 


Faustine Faustine Charles 


Lwamgasa 


Musoma 


CBG 


10048 


S3508/0037 


Godfrey Mlyakado Phinias 


Lwamgasa 


Sengerema 


PCM 


10049 


S3508/0041 


Kashinje Luginya Leonard 


Lwamgasa 


Mbeya Inst. 


ARC 


10050 


S3508/0052 


Paschal Balomi Eliasi 


Lwamgasa 


Chato 


CBG 


10051 


S0584/0062 


Agrey Matimo 


Lwandai 


Lyamungo 


CBA 


10052 


S0584/0071 


Baraka Masima 


Lwandai 


Kwiro 


HGE 


10053 


S0584/0073 


Benigno S. Kaguo 


Lwandai 


Kilangalanga 


PCB 


10054 


S0584/0076 


Brian Mkende 


Lwandai 


Kilosa 


HKL 


10055 


S0584/0083 


David S. Mange 


Lwandai 


Moshi 


PCM 


10056 


S0584/0087 


Edwin Julius 


Lwandai 


Bihawana 


CBG 


10057 


S0584/0089 


Emmanuel A Masumbuko 


Lwandai 


Muheza 


PCB 


10058 


S0584/0091 


Emmanuel R. Laizer 


Lwandai 


Lyamungo 


EGM 


10059 


S0584/0095 


Gasper Ado 


Lwandai 


Lwangwa 


HGL 


10060 


S0584/0097 


Godfrey Mgogo 


Lwandai 


Galanos 


CBA 


10061 


S0584/0106 


Ignatus S. Mkama 


Lwandai 


Tambaza (day) 


CBG 


10062 


S0584/0109 


John Francis 


Lwandai 


Lulumba 


PCM 


10063 


S0584/0111 


John Pius 


Lwandai 


Pugu 


EGM 


10064 


S0584/0110 


John H. Joseph 


Lwandai 


Lyamungo 


HGK 


10065 


S0584/0112 


Johnson Joackim 


Lwandai 


Ndanda 


HGE 


10066 


S0584/0115 


Kennedy Lyimo 


Lwandai 


Karatu 


EGM 


10067 


S0584/0117 


Martin Seng'enge 


Lwandai 


Minaki 


HKL 


10068 


S0584/0122 


Moses Mujibila 


Lwandai 


Tosamaganga 


PCB 


10069 


S0584/0124 


Nelson L. Swai 


Lwandai 


Moshi 


PCM 


10070 


S0584/0125 


Nyendeza S. Basesa 


Lwandai 


Bagamoyo 


EGM 


10071 


S0584/0127 


Othman M. Lusonge 


Lwandai 


Lufilyo 


HGL 


10072 


S0584/0128 


Rajabu Kabelwa 


Lwandai 


Tarime 


CBG 


10073 


S0584/0130 


Ramadhani Juma 


Lwandai 


Usagara 


HKL 


10074 


S0584/0134 


Samwel E. Senkoro 


Lwandai 


Kibiti 


CBA 


10075 


S0584/0135 


Sawaya N. Msangi 


Lwandai 


Bagamoyo 


CBG 


10076 


S0584/0136 


Simon Mrutu 


Lwandai 


Lyamungo 


CBG 


10077 


S0584/0139 


Thobias Shechambo 


Lwandai 


Iwawa 


HGL 


10078 


S0584/0141 


Victor Peter 


Lwandai 


Kifaru 


HKL 


10079 


S0584/0142 


William Shehoza 


Lwandai 


Lyamungo 


CBA 


10080 


S 1340/0049 


Alinanuswe Mwakisu 


Lwangwa 


Kyela 


HGK 


10081 


S1 340/0055 


Ayubu Benjamin 


Lwangwa 


Kantalamba 


EGM 


10082 


S1 340/0061 


David Nsusa 


Lwangwa 


Sumbawanga 


HGL 


10083 


S1 340/0063 


Elia Samweli 


Lwangwa 


Njombe 


HGE 


10084 


S1 340/0071 


Festo Matinya 


Lwangwa 


Kigonsera 


CBG 


10085 


S1 340/0075 


Goodluck Joba 


Lwangwa 


Tosamaganga 


HGE 


10086 


S1 340/0076 


Hekima Bahati 


Lwangwa 


Tukuyu 


PCM 


10087 


S1 340/0078 


Ibrahim James 


Lwangwa 


Kantalamba 


HGK 


10088 


S1 340/0079 


Isakwisa Anyelwisye 


Lwangwa 


Kantalamba 


HKL 


10089 


S1 340/0090 


Mwema Nicholous 


Lwangwa 


Tosamaganga 


EGM 


10090 


S1 340/0092 


Noah Mwasankemwa 


Lwangwa 


Kantalamba 


EGM 


10091 


S1 340/01 00 


Sephania Panja 


Lwangwa 


Kantalamba 


HGK 


10092 


S1 340/01 02 


Twanduke Stephen 


Lwangwa 


Rungwe 


HGL 


10093 


S1 340/01 03 


Venance Mwaikono 


Lwangwa 


Kantalamba 


HGL 


10094 


S2872/0020 


Alphonce Chalahani Enock 


Lwanhima 


Pamba (day) 


CBG 206 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


10095 


S2872/0021 


Alphonce Peter Jumanne 


Lwanhima 


Mwanza (day) 


PCM 


10096 


S2872/0073 


Msafiri Machele Abeid 


Lwanhima 


Nsumba 


PCM 


10097 


S3572/0072 


Ramadhan Jumanne 


Lwanzali 


Minaki 


EGM 


10098 


S3572/0079 


Shaltuti Kasoma 


Lwanzali 


Geita 


HKL 


10099 


S3863/0027 


Elikana A Mshani 


Lwati 


Kantalamba 


EGM 


10100 


S3289/0054 


Salamba Mazige 


Lwenge 


Kishoju 


HGE 


10101 


S2098/0021 


George Sahan 


Lyabukande 


Biharamulo 


EGM 


10102 


S2098/0022 


Hamis Cosmas 


Lyabukande 


Kaliua 


CBG 


10103 


S2098/0025 


Joseph Benedicto 


Lyabukande 


Nyakato 


CBG 


10104 


S2098/0030 


Lubinza Luhaga 


Lyabukande 


Ihungo 


PCB 


10105 


S2098/0042 


Paschal Paul 


Lyabukande 


Musoma 


PCM 


10106 


S2098/0043 


Paschal Samwel 


Lyabukande 


Ngudu 


CBG 


10107 


S2098/0051 


Simon John 


Lyabukande 


Nyakato 


CBG 


10108 


S2098/0054 


Timoth Samwel 


Lyabukande 


Tarime 


CBG 


10109 


S2098/0055 


Zacharia Pauline 


Lyabukande 


Sengerema 


HGE 


10110 


S3019/0013 


Bahati Machengejo 


Lyabusalu 


Tarime 


CBG 


10111 


S3019/0018 


James Juma 


Lyabusalu 


Mwenge 


HGL 


10112 


S301 9/0023 


Manija Machengejo 


Lyabusalu 


Mwenge 


PCM 


10113 


S0503/0071 


Allen T Mghase 


Lyakirimu 


Bariadi 


PGM 


10114 


S0503/0075 


Aron G Shao 


Lyakirimu 


Nsumba 


PGM 


10115 


S0503/0076 


Beatuce V Soka 


Lyakirimu 


Same 


PCB 


10116 


S0503/0077 


Benson A Mlay 


Lyakirimu 


Karatu 


HGK 


10117 


S0503/0078 


Brayson D Mariki 


Lyakirimu 


Same 


PCB 


10118 


S0503/0089 


Evance R Urio 


Lyakirimu 


Same 


PCM 


10119 


S0503/0096 


Godlove J Mongi 


Lyakirimu 


Shambalai 


HKL 


10120 


S0503/0111 


Nelson G Shao 


Lyakirimu 


Mkuu 


PCB 


10121 


S0503/0118 


Samwel H Ngomuo 


Lyakirimu 


Nsumba 


PGM 


10122 


S0656/0044 


Abdallah Majid 


Lyamahoro 


Nyakato 


CBG 


10123 


S0656/0052 


Benedicto Domician 


Lyamahoro 


llongero 


PCM 


10124 


S0656/0062 


Edga Wilfrid 


Lyamahoro 


Kahororo 


PCM 


10125 


S0656/0065 


Eladius Kalungura 


Lyamahoro 


Sengerema 


PCM 


10126 


S0656/0066 


Elipidius Peter 


Lyamahoro 


Kahororo 


PCM 


10127 


S0656/0072 


Evelius Didas 


Lyamahoro 


Nsumba 


PCM 


10128 


S0656/0078 


Geofrey Chrizostom 


Lyamahoro 


Kahororo 


PCM 


10129 


S0656/0099 


Nazarius Kamazima 


Lyamahoro 


Ihungo 


EGM 


10130 


S0656/0102 


Pantanatus Apolinal 


Lyamahoro 


Nyakato 


CBG 


10131 


S0656/0115 


Twalha Twaha 


Lyamahoro 


Kisimiri 


HKL 


10132 


S0656/0117 


Umaru Issa 


Lyamahoro 


Kahororo 


EGM 


10133 


S01 25/0002 


Allen L Temba 


Lyamungo 


Mwakaleli 


HGL 


10134 


S01 25/0008 


Charles J Izon 


Lyamungo 


llula 


HKL 


10135 


S01 25/0009 


Davis B Mamkwe 


Lyamungo 


Lwangwa 


HGL 


10136 


S01 25/0011 


Dickson F Isowe 


Lyamungo 


Mwenge 


HGE 


10137 


S01 25/001 3 


Elias Mhere 


Lyamungo 


Tosamaganga 


PCM 


10138 


S01 25/001 7 


Emmanuel Timoth 


Lyamungo 


Usagara 


PCM 


10139 


S01 25/001 6 


Emmanuel R Magori 


Lyamungo 


Mara 


HGK 


10140 


S01 25/001 9 


Evance E Ngoi 


Lyamungo 


Kigwe 


HGL 


10141 


S01 25/0031 


John E Gwaruda 


Lyamungo 


Karatu 


PCB 


10142 


S01 25/0032 


Jonas D Tasani 


Lyamungo 


Changarawe 


HGK 


10143 


S01 25/0034 


Julius W Gotfrid 


Lyamungo 


Kilosa 


HKL 207 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


10144 


S01 25/0037 


Kihengu M. Manono 


Lyamungo 


Shinyanga 


HGE 


10145 


S01 25/0042 


Mufungo Shedrack 


Lyamungo 


Tabora Boys 


PCB 


10146 


S01 25/0046 


Noel Thomas 


Lyamungo 


Ndanda 


HGL 


10147 


S01 25/0048 


Onesmo J Kastabu 


Lyamungo 


Lyamungo 


CBG 


10148 


S01 25/0056 


Salmin M Ndali 


Lyamungo 


Mwakaleli 


HGL 


10149 


S01 25/0059 


Selemani M Stephano 


Lyamungo 


Musoma 


HGE 


10150 


S01 25/0062 


Vitalis S Peter 


Lyamungo 


Mkuu 


HGE 


10151 


S2547/0132 


Halmon Wilson Mbwale 


Lyandembbela 


Njombe 


CBG 


10152 


S2547/0136 


Jasili Lucas Kihongosi 


Lyandembbela 


Sadani 


CBG 


10153 


S2547/0156 


Moabu J Chandafa 


Lyandembbela 


Songea Boys 


PCB 


10154 


S2547/0161 


Obeid Salim Haji 


Lyandembbela 


Rungwe 


PCM 


10155 


S2547/0162 


Ombi Michael Mahenge 


Lyandembbela 


Lufilyo 


HKL 


10156 


S2678/0059 


Damian Aloyce Kihaga 


Lyasa 


Kigonsera 


HGK 


10157 


S2678/0060 


Daniel Melimeli Mlamka 


Lyasa 


Njombe 


CBG 


10158 


S2678/0072 


Enhard Aloyce Kihaga 


Lyasa 


Mwakavuta 


HGL 


10159 


S2678/0077 


Fadhili Mario Kihaga 


Lyasa 


Ndanda 


EGM 


10160 


S2678/0102 


Nico Geremia Mtisi 


Lyasa 


Rungwe 


PCM 


10161 


S2678/0105 


Patrick Jonas Nziku 


Lyasa 


Bihawana 


CBG 


10162 


S2678/0114 


Wilhelmu Alexander Kalinga 


Lyasa 


Njombe 


PCM 


10163 


S1 386/0067 


Dickson Judica Ndanshau 


Lyasikika 


Longido 


HGE 


10164 


S1 386/0094 


Reuben Gamaliel Shoo 


Lyasikika 


Kwiro 


EGM 


10165 


S1 386/0099 


Shwaib Daudi Lema 


Lyasikika 


Longido 


PCB 


10166 


S3791/0105 


Abel Juma 


Lyoto 


Kiwanja 


HGL 


10167 


S3791/0132 


Denis Kibona 


Lyoto 


Songea Boys 


PCB 


10168 


S3791/0135 


Elia Adam 


Lyoto 


Njombe 


PCB 


10169 


S3791/0136 


Emanuel Kisanga 


Lyoto 


Matai 


HGK 


10170 


S3791/0139 


Erick Jumanne 


Lyoto 


Mambwe 


PCM 


10171 


S3791/0164 


Justine Ronard 


Lyoto 


Kibiti 


HGE 


10172 


S3791/0172 


Method Swallo 


Lyoto 


Iwawa 


HGK 


10173 


S3791/0174 


Mohammed Mmachimo 


Lyoto 


Kiwanja 


HGK 


10174 


S3791/0176 


Nahum Nkwama 


Lyoto 


Sadani 


PCB 


10175 


S3791/0180 


Omary Mhina 


Lyoto 


Ifunda Tech. 


CBG 


10176 


S3791/0189 


Steven Adamson 


Lyoto 


Njombe 


CBG 


10177 


S3791/0193 


Winfrid Komba 


Lyoto 


Ifunda Tech. 


CBG 


10178 


S2620/0018 


Jacob Emmanuel 


Lyusa 


Ihungo 


EGM 


10179 


S2620/0020 


Jitija Paul 


Lyusa 


Ihungo 


EGM 


10180 


S2620/0023 


Kwilasa Magida 


Lyusa 


Nyakahura 


HGK 


10181 


S0829/0066 


Faudhi Bakari Ulungu 


Maarifa Tandika 


Kwiro 


PCB 


10182 


S0829/0069 


Hassan Hussein Mkumbilo 


Maarifa Tandika 


Mara 


EGM 


10183 


S0829/0074 


Mashaka Mputa Zeno 


Maarifa Tandika 


Ndanda 


HGL 


10184 


S1 51 5/01 21 


Cryson Philemon Mwinuka 


Mabatini 


Ifunda Tech. 


PGM 


10185 


S1 51 5/01 49 


Godlove Steven Danda 


Mabatini 


Ifunda Tech. 


PGM 


10186 


S1 51 5/01 59 


Isaya Herman Njelekela 


Mabatini 


Tarime 


PCB 


10187 


S1 51 5/01 71 


Martin George Mvanda 


Mabatini 


Tarime 


PCB 


10188 


S1 51 5/01 89 


Peter Malumbo Kilumile 


Mabatini 


Rungwe 


CBG 


10189 


S1 51 5/01 90 


Petro Chrisbeth Mligo 


Mabatini 


Kibiti 


HGE 


10190 


S1 51 5/01 97 


Shadrack Ditrick Mtundu 


Mabatini 


Kigonsera 


PCM 


10191 


S1 51 5/0208 


Wilson Zabron Nduluwundu 


Mabatini 


Kigonsera 


CBG 


10192 


S31 60/0066 


Amani Abel 


Mabawe 


Ihungo 


PCB 208 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


10193 


S3 160/0072 


Dadley Bahemu 


Mabawe 


Mpwapwa 


HGK 


10194 


S31 60/0073 


Danford Gidioni 


Mabawe 


Musoma 


EGM 


10195 


S3 160/0078 


Deus Sylivester 


Mabawe 


Kahororo 


PCB 


10196 


S3 160/0088 


Godfrey Sylasi 


Mabawe 


Musoma 


CBG 


10197 


S31 60/01 19 


Sylivester Shedrack 


Mabawe 


Kahororo 


HKL 


10198 


S0676/0100 


Chrius Salapion 


Mabira 


Milambo 


EGM 


10199 


S0676/01 1 1 


Eliud Mchunguzi 


Mabira 


Bihawana 


CBG 


10200 


S0676/0125 


Godlove Godwine 


Mabira 


Kibiti 


PCB 


10201 


S0676/0127 


Iman Dauda 


Mabira 


Sengerema 


EGM 


10202 


S0676/0139 


Kalson Katoto 


Mabira 


llongero 


PCM 


10203 


S0676/0153 


Pecadius Sebastian 


Mabira 


Mara 


HGE 


10204 


S0676/0160 


Samwel Domition 


Mabira 


Ihungo 


PCB 


10205 


S0676/0163 


Tyden Ediphonce 


Mabira 


Malagarasi 


CBG 


10206 


S2431/0040 


Ally Saidi Mtera 


Mabogini 


Tarakea 


CBG 


10207 


S243 1/0042 


Benson August Haruna 


Mabogini 


Ihungo 


EGM 


10208 


S243 1/0043 


Cornel Bazil Ngoti 


Mabogini 


Tarakea 


CBG 


10209 


S2431/0064 


Rashidi Musa Mcharo 


Mabogini 


Kisarika 


PCB 


10210 


S3787/0053 


Matesi Magesa 


Mabui 


Mkuu 


HGL 


10211 


S3787/0073 


Ryoba Mwita 


Mabui 


Tarime 


HGL 


10212 


S41 52/0036 


Michael Mtambi 


Mabula 


Changarawe 


HGK 


10213 


S2278/0077 


Amiri Bakari 


Macechu 


Vudoi 


HGK 


10214 


S2278/0090 


Experius Gaudensi 


Macechu 


Karatu 


PCM 


10215 


S2278/0107 


Jabir Seif 


Macechu 


Usagara 


PCB 


10216 


S2278/0131 


Mohamedi Hozza 


Macechu 


Ndanda 


PCB 


10217 


S2278/0153 


Salim S Simba 


Macechu 


Matema Beach 


HGK 


10218 


S2278/0159 


Shaban Guga 


Macechu 


Lugoba 


PCB 


10219 


S1 020/0035 


Amos Samwel Marwa 


Machochwe 


Mara 


HGE 


10220 


S 1020/0073 


Samwel Francis Marwa 


Machochwe 


Kigwe 


HGL 


10221 


S1 020/0080 


Simion Kigge Pius 


Machochwe 


Lyamungo 


HGL 


10222 


S1 199/0060 


Emmanuel Marcelino Ngonyani 


Madaba 


Mwakaleli 


HGL 


10223 


S1 199/0062 


Exaudy Manfred Mbilinyi 


Madaba 


Maposeni 


HGL 


10224 


S1 199/0082 


John Pius Kisangali 


Madaba 


Tunduru 


HGK 


10225 


S1 199/0098 


Oscar John Haule 


Madaba 


Kigonsera 


PCM 


10226 


S3564/0061 


Hussein Hamisi 


Madago 


Kibiti 


EGM 


10227 


S3564/0088 


Omari Waziri 


Madago 


Mkuu 


EGM 


10228 


S3564/0090 


Peter Michael 


Madago 


Muheza 


PCB 


10229 


S3679/0027 


Kuyela Machungwa 


Madaha 


Ngudu 


CBG 


10230 


S3567/0034 


Idrisa M Masudi 


Madangwa 


Mzumbe 


HGL 


10231 


S2229/0093 


Franko Samwel King'ung'e 


Madege 


Mbekenyera 


HGL 


10232 


S2229/0096 


Gomeli Venance Moto 


Madege 


llula 


HKL 


10233 


S1 705/0026 


Leodgard Blass 


Madiba 


Tosamaganga 


PCM 


10234 


S1 705/0027 


Omary Juma 


Madiba 


Tunduru 


PCM 


10235 


S1 705/0029 


Robson Isaac 


Madiba 


Kongwa 


PCB 


10236 


S1 148/0035 


Justine Kalinga 


Madibira 


Madibira 


HGK 


10237 


S1 148/0051 


Vasco Katemo 


Madibira 


Kantalamba 


EGM 


10238 


S1 148/0052 


Vitalis Msungwite 


Madibira 


Mwakavuta 


HGK 


10239 


S2985/0016 


Bahame Kazilo Magese 


Madilana 


Vudoi 


HGL 


10240 


S2985/0021 


Daud Segereti Peter 


Madilana 


Chato 


HGL 


10241 


S2985/0023 


Fasili Makolanya Maduhu 


Madilana 


Engutoto 


HGL 209 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


10242 


S3829/0054 


Adelgoth Romanus Kihaule 


Madilu 


Songea Boys 


PCB 


10243 


S3829/0060 


Bahati Augustino Mgina 


Madilu 


Namabengo 


HGK 


10244 


S3829/0063 


Brahim Elias Mgimba 


Madilu 


Mwakavuta 


HGL 


10245 


S3829/0079 


France Fedrick Mgaya 


Madilu 


Songea Boys 


PCB 


10246 


S3829/0092 


Luka Patrick Mgaya 


Madilu 


Sadani 


PCB 


10247 


S3829/0103 


Witgar Japhet Mgaya 


Madilu 


Iwalanje 


PCM 


10248 


S251 1/0018 


Dominic Mwakapemba 


Madisi 


Ifunda Tech. 


CBG 


10249 


S251 1/0022 


Jahazi Mdalingwa 


Madisi 


Ileje 


HGL 


10250 


S251 1/0025 


Muksini Jamali 


Madisi 


Njombe 


EGM 


10251 


S251 1/0029 


Salvatory Kasuga 


Madisi 


Kantalamba 


EGM 


10252 


S251 1/0031 


Shadrack Kindole 


Madisi 


lleje 


HGK 


10253 


S4478/0024 


Juakali Costantino Mdundwile 


Maduma 


Njombe 


HGE 


10254 


S0487/0061 


Ati Longnus Ngailo 


Madunda 


Mwakavuta 


HKL 


10255 


S0487/0088 


Festo Romanus Willa 


Madunda 


Mwakavuta 


HGL 


10256 


S0487/0106 


Joshua Vituce Mpogole 


Madunda 


Ulayasi 


CBG 


10257 


S0487/0107 


Leslie Edward Haule 


Madunda 


Kigonsera 


CBG 


10258 


S0487/0112 


Melkion Melkion Mdoda 


Madunda 


Rungwe 


CBG 


10259 


S0487/0113 


Michael Joseph Mwakitelwa 


Madunda 


Ulayasi 


HGK 


10260 


S0487/0115 


Musa Elias Mwisibile 


Madunda 


Ulayasi 


HGL 


10261 


S0487/0119 


Nolasco Adriano Ngailo 


Madunda 


Rungwe 


CBG 


10262 


S0487/0134 


Richard Nathaniel Ngailo 


Madunda 


Rungwe 


HGL 


10263 


S0487/0145 


Vedasto Ladislaus Haule 


Madunda 


Sadani 


CBG 


10264 


S0487/0149 


Yohana Laurence Haule 


Madunda 


Ulayasi 


HGK 


10265 


S2859/0121 


Alhaj Jafari Yahaya 


Mafiga 


Kwiro 


PCB 


10266 


S2859/0133 


Daudi A Daudi 


Mafiga 


Iwalanje 


PCM 


10267 


S2859/0156 


Hamza Nassar Seif 


Mafiga 


Kyela 


PCM 


10268 


S2859/0177 


John Nickson Haule 


Mafiga 


Usagara 


PCM 


10269 


S2859/0179 


Julius Joseph Sufei 


Mafiga 


Iwalanje 


PCM 


10270 


S2859/0203 


Paul Adolf Haule 


Mafiga 


Kwiro 


PCM 


10271 


S2859/0212 


Robert Gaudence Honga 


Mafiga 


Iwalanje 


PCM 


10272 


S2859/0216 


Salum Omary Kambaya 


Mafiga 


Moshi 


PCB 


10273 


S2859/0224 


Sylvester Scott Gwajekela 


Mafiga 


Kibiti 


PCM 


10274 


S01 13/0001 


Andrea Eliad 


Mafinga Sem. 


Tosamaganga 


PCB 


10275 


S01 13/0002 


Augustino Msigwa 


Mafinga Sem. 


Kigonsera 


CBG 


10276 


S01 1 3/0003 


Clever Kikoti 


Mafinga Sem. 


Sadani 


PCB 


10277 


S01 13/0004 


David Mbugano 


Mafinga Sem. 


Kigonsera 


PCB 


10278 


S01 13/0005 


Deogratius Sambala 


Mafinga Sem. 


Mzumbe 


HGL 


10279 


S01 13/0006 


Donald Sanga 


Mafinga Sem. 


Usagara 


CBG 


10280 


S01 13/0007 


Edwin Magubika 


Mafinga Sem. 


Bagamoyo 


HGE 


10281 


S01 13/0008 


Eli Tovagonze 


Mafinga Sem. 


Rungwe 


PCB 


10282 


S01 13/0009 


Emmanuel Liweuli 


Mafinga Sem. 


Moshi Tech. 


CBG 


10283 


S01 13/0010 


Emmanuel Mahondo 


Mafinga Sem. 


Ndanda 


PCB 


10284 


S01 13/0011 


Emmanuel Mwaipungu 


Mafinga Sem. 


Songea Boys 


PCB 


10285 


S01 13/001 2 


Festo Nungu 


Mafinga Sem. 


Tanga Tech. 


PCB 


10286 


S01 13/001 3 


Frank Kimbe 


Mafinga Sem. 


Mzumbe 


PCM 


10287 


S01 13/001 4 


George Mabiki 


Mafinga Sem. 


Pugu 


PCM 


10288 


S01 13/001 5 


Isaka Ngailo 


Mafinga Sem. 


Moshi 


PCB 


10289 


S01 13/001 6 


Isaya Luvanga 


Mafinga Sem. 


Maposeni 


HGK 


10290 


S01 13/001 7 


Jacob Mhongole 


Mafinga Sem. 


Moshi 


PCB 210 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


10291 


S01 13/001 8 


James Msigwa 


Mafinga Sem. 


Kyela 


PCM 


10292 


S01 13/001 9 


Joseph Kaduma 


Mafinga Sem. 


Muheza 


PCB 


10293 


S01 13/0020 


Joseph Mahembe 


Mafinga Sem. 


Moshi Tech. 


CBG 


10294 


S01 13/0021 


Joseph Mkola 


Mafinga Sem. 


Moshi Tech. 


CBG 


10295 


S01 13/0022 


Kasian Kahulo 


Mafinga Sem. 


Tosamaganga 


PCB 


10296 


S01 13/0023 


Keneth Mtavilalo 


Mafinga Sem. 


Songea Boys 


PCB 


10297 


S01 13/0024 


Method Mhavile 


Mafinga Sem. 


Kongwa 


PCB 


10298 


S01 13/0025 


Michael O Dakki 


Mafinga Sem. 


Malangali 


HGL 


10299 


S01 13/0026 


Prosper Lupeke 


Mafinga Sem. 


Sadani 


CBG 


10300 


S01 13/0027 


Simon Mkwele 


Mafinga Sem. 


Kigonsera 


PCM 


10301 


S01 1 3/0028 


Sylivesta Vegula 


Mafinga Sem. 


Mwenge 


PCB 


10302 


S01 13/0029 


Thomas Mbuji 


Mafinga Sem. 


Kigonsera 


PCM 


10303 


S01 13/0030 


Yohana Chaula 


Mafinga Sem. 


Kibaha 


PCM 


10304 


S3790/0033 


Abdallah Thabiti 


Mafisa 


Moshi 


PCM 


10305 


S 1672/0072 


Aman Mwang'oma 


Mafulala 


Mwenge 


PCM 


10306 


S1 672/0086 


Ephraim Kazonda 


Mafulala 


Mambwe 


PCM 


10307 


S1 672/0087 


Erick Augustino 


Mafulala 


Kigoma 


HGE 


10308 


S1 672/0099 


George Kipezya 


Mafulala 


Mambwe 


PCM 


10309 


S1 672/01 31 


Pascal Elias 


Mafulala 


Rungwe 


CBG 


10310 


S1 466/0068 


Ezekiel Jackson Laizer 


Magadini 


Same 


PCB 


10311 


S1 466/0076 


Joseph Elineema Kalalu 


Magadini 


Moshi Tech. 


PCB 


10312 


S1 466/0091 


Vicent Elisifa Mrema 


Magadini 


Namabengo 


HGL 


10313 


S2944/0048 


Emmanuel Joseph 


Magamba 


Lugoba 


PCM 


10314 


S2944/0057 


Joseph Paulo 


Magamba 


Kwiro 


EGM 


10315 


S2944/0073 


Philipo Richard 


Magamba 


Kilosa 


HKL 


10316 


S2944/0081 


Swaibu Omari 


Magamba 


Iwawa 


HGK 


10317 


S2944/0083 


Yohana Vicent 


Magamba 


Minaki 


HGE 


10318 


S3402/0059 


Juma Abdalah Muna 


Magara 


Lyamungo 


PCB 


10319 


S2359/0030 


Deodatus F. Fulela 


Maghabe 


Tunduru 


HGL 


10320 


S2359/0032 


Emmanuel P. Mwashitete 


Maghabe 


Kigonsera 


CBG 


10321 


S2359/0033 


Evaristo Emmanuel 


Maghabe 


Kantalamba 


EGM 


10322 


S2359/0039 


Katety Hamis 


Maghabe 


Njombe 


PGM 


10323 


S2359/0040 


Killian S. Mlumbe 


Maghabe 


Makita 


HGL 


10324 


S2359/0045 


Reinhard Jonas 


Maghabe 


Mbeya (day) 


HGL 


10325 


S2359/0046 


Richard Jailos 


Maghabe 


Sadani 


CBG 


10326 


S1 230/01 04 


Barikiel Lazaro Qadwe 


Maghang 


Galanos 


CBA 


10327 


S1 230/01 05 


Calvin Brayson Makere 


Maghang 


Mwinyi 


CBG 


10328 


S1 230/01 06 


Costantino Ammi Burra 


Maghang 


Dareda 


CBG 


10329 


S1 230/01 08 


Daniel Samson Polya 


Maghang 


Karatu 


PCB 


10330 


S1 230/01 09 


Daniel Yeremia Buxay 


Maghang 


Lyamungo 


HGK 


10331 


S1 230/01 11 


Edward Sulle Ludovick 


Maghang 


Moshi 


PCB 


10332 


S1 230/01 14 


Elihuruma John Emanuel 


Maghang 


Lyamungo 


CBG 


10333 


S1 230/01 15 


Elimwanga Siasi Herson 


Maghang 


Lyamungo 


PCB 


10334 


S1 230/01 16 


Elisante Michael Leonard 


Maghang 


Ganako 


HGK 


10335 


S1 230/01 17 


Elisante Tsuhhay Alfonce 


Maghang 


Galanos 


CBA 


10336 


S1 230/01 19 


Emanuel Batholomayo Dagno 


Maghang 


Vudoi 


HKL 


10337 


S1 230/01 24 


Emanuel Paschal Amma 


Maghang 


Longido 


HGK 


10338 


S1 230/01 30 


Filmon Yotham Paulo 


Maghang 


Lyamungo 


CBA 


10339 


S1 230/01 33 


Henock Diyamay Daniel 


Maghang 


Longido 


HGK 211 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


10340 


S1 230/01 34 


Honest Laurenti Yustin 


Maghang 


Lyamungo 


HGL 


10341 


S1 230/01 37 


Israel Malleyeck Singano 


Maghang 


Mwinyi 


CBG 


10342 


S1 230/01 42 


Joshua Gurti Akonaay 


Maghang 


Lyamungo 


CBA 


10343 


S1 230/01 43 


Jovitha Buay Salustiani 


Maghang 


Longido 


CBG 


10344 


S1 230/01 44 


Julius Boa Paulo 


Maghang 


Lyamungo 


CBA 


10345 


S1 230/01 46 


Lucas Dohho Kwintini 


Maghang 


Longido 


HGK 


10346 


S1 230/01 48 


Martin Massawe Joseph 


Maghang 


Bagamoyo 


PCM 


10347 


S1 230/01 49 


Mathayo Nicodemus Tahhani 


Maghang 


Longido 


HKL 


10348 


S1 230/01 50 


Maxmino Barabojick Medard 


Maghang 


Makiba 


HGL 


10349 


S1 230/01 54 


Nicodemus Sanka James 


Maghang 


Longido 


PCB 


10350 


S1 230/01 55 


Obed Baran Elimwanga 


Maghang 


Same 


PCB 


10351 


S1 230/01 62 


Paulo Sulle Joseph 


Maghang 


Same 


PCM 


10352 


S1 230/01 63 


Peter Dagha Joseph 


Maghang 


Longido 


CBG 


10353 


S1 230/01 64 


Peter Francis Peter 


Maghang 


Shinyanga 


EGM 


10354 


S1 230/01 66 


Peter Umbu Paulo 


Maghang 


Galanos 


CBA 


10355 


S1 230/01 69 


Philipo Sarwatt Mekaba 


Maghang 


Karatu 


PCB 


10356 


S1 230/01 72 


Reginald Silvanus Kessy 


Maghang 


Lyamungo 


CBA 


10357 


S1 230/01 73 


Renatus Paulo Joel 


Maghang 


Sengerema 


PGM 


10358 


S1 230/01 74 


Richard Benjamin Mndaliga 


Maghang 


Moshi 


HGL 


10359 


S1 230/01 75 


Rogasian Donasiani Yuda 


Maghang 


Same 


HKL 


10360 


S1 230/01 79 


Samwel Gurti Massay 


Maghang 


Kifaru 


EGM 


10361 


S1 230/01 84 


Thomas Peter Lorry 


Maghang 


Oswald Mang'ombe 


PGM 


10362 


S1 230/01 85 


Tiobaldi Baynit Leonard 


Maghang 


llboru 


HGL 


10363 


S1 230/01 87 


Tito Ramadhani Samwel 


Maghang 


Lyamungo 


HGK 


10364 


S1 230/01 90 


Yuda Danieli Lulay 


Maghang 


Kibaha 


CBA 


10365 


S2060/0022 


Abel Kiragenja Josephat 


Maghare 


Minaki 


PGM 


10366 


S2060/0023 


Baraka Elisha Mbosho 


Maghare 


Galanos 


EGM 


10367 


S2060/0031 


Joseph Firimi Ndekero 


Maghare 


Kilosa 


HGK 


10368 


S2060/0037 


Rashidi Mohamedi Mgallah 


Maghare 


Mwinyi 


HGK 


10369 


S2060/0039 


Tadei Gabriel Mbogo 


Maghare 


Kwiro 


CBG 


10370 


S1 91 9/0075 


Ephraim Martini Ramadhani 


Maghojoa 


Bihawana 


CBG 


10371 


S1 91 9/01 22 


Ridhiwani Hassani Rashidi 


Maghojoa 


Lugoba 


PCM 


10372 


S0893/0100 


Joel William 


Magila 


Tanga Tech. 


PCB 


10373 


S2368/0058 


John Mwambene 


Magindu 


Lindi 


PGM 


10374 


S3627/0049 


Selemani Khalidi Khalfani 


Magnus 


Kyela 


HGK 


10375 


S3627/0051 


Willy Christopher Tarimo 


Magnus 


Madaba 


HGK 


10376 


S4095/0059 


Hamza Amri 


Magole 


Songea Boys 


PGM 


10377 


S4095/0061 


Haule Nicodemu 


Magole 


Kwiro 


PCB 


10378 


S4095/0066 


Issa R Kisairo 


Magole 


Kwiro 


PCM 


10379 


S4095/0087 


Patrick Hassan 


Magole 


Minaki 


CBG 


10380 


S1 570/0077 


Abraham Adalbeth Shirima 


Magomeni 


B. W. Mkapa (day) 


ECA 


10381 


S1 570/0088 


Damian Masoud Mchomvu 


Magomeni 


Azania (day) 


PCB 


10382 


S1 570/0091 


Emmanuel Leonidas Mrutu 


Magomeni 


Tambaza (day) 


CBG 


10383 


S1 570/01 00 


Ibrahim Ahmed Duo 


Magomeni 


Azania (day) 


HGK 


10384 


S1 570/01 01 


Iddy Adam Shomari 


Magomeni 


Mwakaleli 


HGL 


10385 


S 1570/0 108 


Joshua Juma Shaban 


Magomeni 


Tunduru 


HGL 


10386 


S1 570/01 18 


Michael Stelius Mulisa 


Magomeni 


Kibasila (day) 


HKL 


10387 


S1 570/01 27 


Nicolous Mussa Nakembetwa 


Magomeni 


Tambaza (day) 


PCM 


10388 


S1 570/01 30 


Peter Simon Nkiliti 


Magomeni 


Same 


PCM 212 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


10389 


S1 570/01 37 


Saddam Feisal Muheney 


Magomeni 


Umbwe 


CBG 


10390 


S1 570/01 46 


Shabani Muna Ikuko 


Magomeni 


Liwale High 


HGK 


10391 


S0552/0076 


Daudi Joseph 


Magoto 


Kishoju 


HKL 


10392 


S0552/0083 


Faraja Joel 


Magoto 


Kahororo 


HKL 


10393 


S0552/0106 


Matiko Samson 


Magoto 


Rutabo 


HGK 


10394 


S0552/0109 


Mohere M Joseph 


Magoto 


Tarime 


PCB 


10395 


S0552/0141 


Simon Joseph 


Magoto 


Mara 


HGE 


10396 


S1 943/01 33 


Amos John 


Magoza 


Lyamungo 


CBG 


10397 


S 1943/0 148 


Costantin Faustin 


Magoza 


Tambaza (day) 


PCB 


10398 


S 1943/0 152 


David Charles 


Magoza 


Malangali 


HGL 


10399 


S1 943/01 58 


Eliya Tusekege 


Magoza 


Umbwe 


ECA 


10400 


S1 943/01 63 


Erance Shemahonge 


Magoza 


Mtwara Tech. 


PCM 


10401 


S 1943/0 164 


Erick Ombeni 


Magoza 


Tosamaganga 


PCM 


10402 


S1 943/01 66 


Evance Michael 


Magoza 


Azania (day) 


PCM 


10403 


S1 943/01 69 


Felician Ndongole 


Magoza 


Kibiti 


PCB 


10404 


S1 943/01 76 


George Nyahega 


Magoza 


Kilangalanga 


PCM 


10405 


S 1943/0 199 


Isaya John 


Magoza 


Tambaza (day) 


PGM 


10406 


S1 943/0200 


Issa Jabiri 


Magoza 


Lindi 


EGM 


10407 


S1 943/021 8 


Kelvin Lameck 


Magoza 


Songea Boys 


PCM 


10408 


S 1943/0228 


Maulid Athumani 


Magoza 


Kahororo 


EGM 


10409 


S1 943/0238 


Musa Katambo 


Magoza 


Rungwe 


EGM 


10410 


S1 943/0248 


Omary Awadhi 


Magoza 


Muheza 


PCB 


10411 


S 1943/0264 


Said Ramadhani 


Magoza 


Umbwe 


CBG 


10412 


S 1943/0265 


Said Yusuph 


Magoza 


Kibiti 


PCM 


10413 


S0539/0073 


Alfred Joseph Bundala 


Magu 


ArushaTechnical. 


CIV 


10414 


S0539/0086 


Enod Ruben Nkuba 


Magu 


Chato 


CBG 


10415 


S0539/0088 


Ezra Alfred Onditi 


Magu 


Kigonsera 


PCB 


10416 


S0539/0092 


Godluck Ntagala John 


Magu 


Sengerema 


PCM 


10417 


S0539/0104 


Judas Zacharia Julius 


Magu 


Malagarasi 


CBG 


10418 


S0539/0106 


Kasim Chipaso Ally 


Magu 


Musoma 


HGK 


10419 


S0539/0130 


Musa Petro Jonathan 


Magu 


Tarime 


PCB 


10420 


S0539/0131 


Ngeleja Mashauri Sambo 


Magu 


Nsumba 


PCM 


10421 


S0539/0132 


Ngusa Joseph Magese 


Magu 


Nsumba 


PCM 


10422 


S0539/0146 


Vedastus Tupa Zacharia 


Magu 


lyunga 


PCB 


10423 


S0539/0148 


Virtue Mathias Homboyo 


Magu 


Kahororo 


HGE 


10424 


S0539/0149 


Yohana Jackson Saguda 


Magu 


Sengerema 


HGK 


10425 


S0539/0150 


Yonah James Kaboya 


Magu 


Lulumba 


PCM 


10426 


S2293/0055 


Phanuel Clemence Senyagwa 


Magubike 


Kwiro 


HGE 


10427 


S3587/0095 


Emmanuel Peter Urassa 


Magugu 


Moshi Tech. 


PCB 


10428 


S3587/0096 


Emmanuel Raphael Fidelis 


Magugu 


Sanya Juu 


PCB 


10429 


S3587/0100 


Gasper Peter John 


Magugu 


Bihawana 


HGL 


10430 


S3587/0103 


Hashimu Abdalla Salimu 


Magugu 


Usagara 


HKL 


10431 


S3587/0118 


Juma Niwakwael Massawe 


Magugu 


Ifunda Tech. 


PCB 


10432 


S3587/0133 


Nobert Jeradi Benjamin 


Magugu 


Ndanda 


CBG 


10433 


S3587/0138 


Rajabu Mustafa Rajabu 


Magugu 


Kisarika 


CBG 


10434 


S3587/0141 


Ramadhan Issa Mkunga 


Magugu 


Tarakea 


PCB 


10435 


S3587/0153 


Seph Abdilah Alute 


Magugu 


Ifunda Tech. 


PCB 


10436 


S3587/0155 


Shaban Ramadhan Hando 


Magugu 


Karatu 


PCM 


10437 


S31 06/0021 


Absalum Luhigilo Msemwa 


Magulilwa 


Kigonsera 


CBG 213 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


10438 


S31 06/0022 


Agrey Joseph Chogga 


Magulilwa 


Sadani 


CBG 


10439 


S31 06/0026 


Daudi Godfrey Barongo 


Magulilwa 


Sadani 


CBG 


10440 


S31 06/0030 


George Francis Ngarasoni 


Magulilwa 


Pamoja 


HKL 


10441 


S2806/0051 


Bamabas Ignas Ndunguru 


Maguu Shool 


Ndanda 


HGE 


10442 


S2806/0071 


Martin Mozes Ndunguru 


Maguu Shool 


Tunduru 


HGK 


10443 


S1691/0116 


Good Jacob Fute 


Maguvani 


Kilangalanga 


PCB 


10444 


S1691/0138 


Lukelo Ezekia Mng'ong'o 


Maguvani 


Bihawana 


CBG 


10445 


S1691/0147 


Ostakyus Osmund Kidabulo 


Maguvani 


Minaki 


PCM 


10446 


S1691/0155 


Seleman Azizi Malekano 


Maguvani 


Madaba 


HKL 


10447 


S2023/0083 


Maduhu Bunani 


Mahaha 


Sengerema 


PCB 


10448 


S2023/0109 


Nyarobi Kitula 


Mahaha 


Kahororo 


HGE 


10449 


S2023/0120 


Saguda Magerela 


Mahaha 


Mbeya Inst. 


LAB 


10450 


S1 881 /0038 


Abdallah A Kheri 


Mahege 


Minaki 


PCB 


10451 


S1 881 /0040 


Abdulrahmani A Kigomba 


Mahege 


Geita 


HGE 


10452 


S21 06/001 9 


Yohana Bushu 


Mahembe 


Shinyanga 


PCM 


10453 


S2470/0061 


Efrem Gerald Magaga 


Mahenge 


Mwenge 


PCB 


10454 


S2470/0067 


Frank Henry Nzalalila 


Mahenge 


Kilosa 


HKL 


10455 


S2470/0102 


Paul Melkiory Nkwanga 


Mahenge 


Kwiro 


PCM 


10456 


S 1709/0038 


Asifiwe Hezron Baker 


Maheve 


Njombe 


PGM 


10457 


S 1709/0039 


Benjamin Hallan Ndambo 


Maheve 


Msamala 


HGK 


10458 


S0813/0115 


Patrice S Kauki 


Mahida 


Bagamoyo 


EGM 


10459 


S1 835/0091 


Cosmas Paul 


Mahina 


Kahororo 


EGM 


10460 


S1 835/0096 


Edwad John 


Mahina 


Dar. Institute Techn 


MEC 


10461 


S1 835/0097 


Edwin Benjamin 


Mahina 


Kigoma 


HGK 


10462 


S1 835/0099 


Elias William 


Mahina 


Ngudu 


PCB 


10463 


S1 835/01 03 


Emmanuel S Waisai 


Mahina 


Galanos 


ECA 


10464 


S1 835/01 15 


Harun Juma 


Mahina 


Mahiwa 


PCB 


10465 


S1 835/01 17 


Hezbon Raphael 


Mahina 


Engutoto 


HKL 


10466 


S1 835/01 20 


Isack Buswelu 


Mahina 


Bwiru Boys 


PCM 


10467 


S1 835/01 23 


James Amos 


Mahina 


Dar. Institute Techn 


MEC 


10468 


S1 835/01 29 


Joseph Nsumba 


Mahina 


Mwanza (day) 


PCM 


10469 


S1 835/01 46 


Michael Zachayo 


Mahina 


Mwanza (day) 


PCM 


10470 


S1 835/01 54 


Omary Yassin 


Mahina 


Shinyanga 


EGM 


10471 


S1 835/01 56 


Pharles Mayombya 


Mahina 


Mwanza (day) 


PCB 


10472 


S1 835/01 61 


Robert Lyangeni 


Mahina 


Moshi 


PCB 


10473 


S1 835/01 70 


Stephano Malando 


Mahina 


Mbeya Inst. 


ELE 


10474 


S1 835/01 75 


Sylvester Ladislaus 


Mahina 


Ifunda Tech. 


PCB 


10475 


S1 835/01 81 


Yuda Simon 


Mahina 


Shinyanga 


PCM 


10476 


S081 2/0053 


Abdallah Juma Njoele 


Mahiwa 


Ndanda 


PCB 


10477 


S081 2/0059 


Adamu Abdallah Kitwanga 


Mahiwa 


Ndanda 


PCB 


10478 


S081 2/0063 


Ally Athumani Issa 


Mahiwa 


Mbekenyera 


HKL 


10479 


S081 2/0072 


Baraka Bilali 


Mahiwa 


Liwale High 


HKL 


10480 


S081 2/0074 


Daimu Ally Nampupanga 


Mahiwa 


Mwinyi 


CBG 


10481 


S081 2/0093 


Hassan Chande Kinderu 


Mahiwa 


Tunduru 


HGL 


10482 


S0812/0121 


Mfungo Ayoub Magoti 


Mahiwa 


Tambaza (day) 


PCB 


10483 


S0812/0136 


Salum Ally Lukanga 


Mahiwa 


Ndanda 


CBG 


10484 


S1 332/0062 


Abel Joseph Kyando 


Mahongole 


Ifunda Tech. 


PGM 


10485 


S1 332/0063 


Adam Raphael Kihaka 


Mahongole 


Matema Beach 


HGL 


10486 


S1 332/0068 


Baraka Damson Msigwa 


Mahongole 


Ndanda 


PCM 214 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


10487 


S1 332/0070 


Bariki Lupojo Mwenga 


Mahongole 


Msamala 


HGL 


10488 


S1 332/0075 


Efrem Karlo Makombe 


Mahongole 


Iwawa 


HKL 


10489 


S1 332/0079 


Erick Ephuraim Kalinga 


Mahongole 


Tukuyu 


EGM 


10490 


S1 332/01 12 


Raymound Peter Kibiki 


Mahongole 


Iwawa 


HKL 


10491 


S1 332/01 26 


Zedekia Nakoli Mhagama 


Mahongole 


Ulayasi 


HGL 


10492 


S1 102/0082 


Kesi Swalehe 


Mahuta T D F 


Mtwara Tech. 


PCM 


10493 


S1 102/01 00 


Razaki B Songolo 


Mahuta T D F 


Tosamaganga 


PCM 


10494 


S2360/0072 


Gerald Andrew Mushi 


Mailisita 


Lyamungo 


PCB 


10495 


S2360/0080 


Innocent Charles Silayo 


Mailisita 


Tarakea 


PCM 


10496 


S2360/0083 


Jerome Andrew Mushi 


Mailisita 


Bagamoyo 


PCB 


10497 


S2360/0084 


John Bosco Temi 


Mailisita 


Lyamungo 


PCB 


10498 


S2360/0085 


Johnson Godson Urima 


Mailisita 


Longido 


PCB 


10499 


S2360/0088 


Kundaeli Humphrey Shoo 


Mailisita 


Usagara 


PCB 


10500 


S2360/0096 


Thomas Magige Mwacha 


Mailisita 


Usagara 


PCM 


10501 


S2295/0055 


Ambroce Fidelis Cyprian 


Mairiva 


Mzumbe 


HGL 


10502 


S2295/0056 


Amedeus Deogratias 


Mairiva 


Arusha (day) 


ECA 


10503 


S2295/0060 


Benson Humphrey Mcharo 


Mairiva 


Sanya Juu 


PCB 


10504 


S2295/0074 


Gibson Fabian Ngalaba 


Mairiva 


Kilangalanga 


PCB 


10505 


S2295/0084 


Joshua Zacharia Mollel 


Mairiva 


Longido 


HKL 


10506 


S2295/0090 


Mashaka Hassan Lugendo 


Mairiva 


Ndanda 


CBG 


10507 


S2295/0092 


Mohamed Hassan Othuman 


Mairiva 


Moshi 


PCM 


10508 


S2295/0101 


Samson Andrew Nnko 


Mairiva 


Umbwe 


CBG 


10509 


S2295/0103 


Suleiman Yusuph Kwetumbali 


Mairiva 


Njombe 


HKL 


10510 


S3282/0018 


Denis Chamhenya Leonard 


Maisome 


Ngudu 


PCB 


10511 


S3282/0026 


Godfred Maungo Fabian 


Maisome 


Mwanza (day) 


HKL 


10512 


S2379/0111 


Abdul Luhombo Juma 


Majani Ya Chai 


Mwenge 


HGE 


10513 


S2379/0114 


Abuu Msuya Mavura 


Majani Ya Chai 


lyunga 


PCM 


10514 


S2379/0119 


Aman Khamisi Ramadhani 


Majani Ya Chai 


B. W. Mkapa (day) 


HGL 


10515 


S2379/0128 


Bakari Ally Semeng'anda 


Majani Ya Chai 


Tambaza (day) 


PCB 


10516 


S2379/0138 


David Sabai Mussa 


Majani Ya Chai 


Tunduru 


HGL 


10517 


S2379/0140 


Donald Chacha Nyahurya 


Majani Ya Chai 


Mpwapwa 


PCM 


10518 


S2379/0141 


Donalt Champeleka Daud 


Majani Ya Chai 


llula 


HGK 


10519 


S2379/0147 


Frenk Halfan Saidi 


Majani Ya Chai 


Mahiwa 


PCM 


10520 


S2379/0149 


Gasper Patrick Nyundo 


Majani Ya Chai 


Moshi 


PCB 


10521 


S2379/0150 


Gidion Marseli Alex 


Majani Ya Chai 


Tambaza (day) 


PCB 


10522 


S2379/0157 


Hassani Chikambu Selemani 


Majani Ya Chai 


Ndanda 


PCM 


10523 


S2379/0165 


Ibrahimu Ngayuma Muhidini 


Majani Ya Chai 


Tosamaganga 


EGM 


10524 


S2379/0167 


Issa Salum Sharifu 


Majani Ya Chai 


Kibasila (day) 


ECA 


10525 


S2379/0177 


Kelvin Albert Jaka 


Majani Ya Chai 


Tambaza (day) 


HGE 


10526 


S2379/0179 


Lucas Joseph Severine 


Majani Ya Chai 


Kilangalanga 


PCM 


10527 


S2379/0180 


Matendo Mwanjowela Sowane 


Majani Ya Chai 


Mtwara Tech. 


PCM 


10528 


S2379/0186 


Mohamed Kimbwera Nouman 


Majani Ya Chai 


Ndanda 


HGE 


10529 


S2379/0193 


Omary Khamisi Salum 


Majani Ya Chai 


Namabengo 


HGL 


10530 


S2379/0196 


Paul Michael Mpazi 


Majani Ya Chai 


Mahiwa 


HGL 


10531 


S1 956/0011 


Chege Ndimila 


Majebele 


Kalangalala 


PCB 


10532 


S 1956/0023 


Mabula Denison 


Majebele 


Bariadi 


PGM 


10533 


S1 956/0031 


Njilinge Mashala 


Majebele 


Bihawana 


PCB 


10534 


S1 956/0036 


Shija Gabelela 


Majebele 


Tarime 


PCM 


10535 


S0485/0157 


Abdillah N Juma 


Majengo 


Msamala 


HGL 215 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


10536 


S0485/0162 


Allen S Mchau 


Majengo 


Tosamaganga 


PCM 


10537 


S0485/0165 


Amani P Lyimo 


Majengo 


Nsumba 


PGM 


10538 


S0485/0166 


Amedeus B Temba 


Majengo 


Mara 


EGM 


10539 


S0485/0172 


Aniny R Meena 


Majengo 


Kifaru 


HGE 


10540 


S0485/0175 


Anthony M Lyatuu 


Majengo 


Mwenge 


PCB 


10541 


S0485/0176 


Aron A Shirima 


Majengo 


Bwiru Boys 


EGM 


10542 


S0485/0178 


Audax M Felix 


Majengo 


Tanga Tech. 


PCM 


10543 


S0485/0183 


Boniface J Isare 


Majengo 


Geita 


EGM 


10544 


S0485/0185 


Chachily Y Massawe 


Majengo 


llula 


HKL 


10545 


S0485/0194 


Daniel S Mtui 


Majengo 


Lulumba 


PCB 


10546 


S0485/0196 


David Kinoka 


Majengo 


Minaki 


HGE 


10547 


S0485/0197 


Deogratias E Lyatuu 


Majengo 


Tukuyu 


PCB 


10548 


S0485/0201 


Donald N Seme 


Majengo 


Ifunda Tech. 


PCM 


10549 


S0485/0202 


Earvine E Mmari 


Majengo 


Longido 


HGK 


10550 


S0485/0204 


Edgar R Erasmus 


Majengo 


Tosamaganga 


PCB 


10551 


S0485/0206 


Elibaricky F Kasira 


Majengo 


Uwemba 


HGK 


10552 


S0485/0208 


Elisha Kazimoto 


Majengo 


Malangali 


HGL 


10553 


S0485/0212 


Emmanuel Richard 


Majengo 


Moshi Tech. 


PCB 


10554 


S0485/0209 


Emmanuel A Mushi 


Majengo 


Malangali 


HGL 


10555 


S0485/021 1 


Emmanuel L Mosha 


Majengo 


Ifunda Tech. 


PCM 


10556 


S0485/0213 


ErickG Mremi 


Majengo 


Usagara 


PCM 


10557 


S0485/0215 


Eugen Gasper 


Majengo 


Ifunda Tech. 


PCM 


10558 


S0485/0216 


Evance A Mlay 


Majengo 


Rungwe 


HKL 


10559 


S0485/0219 


Evarist Msangi 


Majengo 


lyunga 


PCB 


10560 


S0485/0220 


Ewald I Mkenda 


Majengo 


Bagamoyo 


PCB 


10561 


S0485/0221 


Exaud P Mushi 


Majengo 


Geita 


EGM 


10562 


S0485/0230 


FrankT Shoo 


Majengo 


Ganako 


HGK 


10563 


S0485/0234 


Gasper Richard 


Majengo 


Sengerema 


PGM 


10564 


S0485/0237 


George K Massawe 


Majengo 


Kigonsera 


PCM 


10565 


S0485/0241 


Gilberth G Tarimo 


Majengo 


Moshi Tech. 


CBG 


10566 


S0485/0245 


Godfrey Straton 


Majengo 


Kifaru 


HGE 


10567 


S0485/0244 


Godfrey J Siringwe 


Majengo 


Bagamoyo 


CBG 


10568 


S0485/0246 


Godlisten I Swai 


Majengo 


Kwiro 


PCB 


10569 


S0485/0247 


Goodluck Gibson 


Majengo 


Bagamoyo 


HKL 


10570 


S0485/0249 


Hearch S Shayo 


Majengo 


Kongwa 


PCB 


10571 


S0485/0250 


Hemed J Msangi 


Majengo 


Ifunda Tech. 


PCM 


10572 


S0485/0259 


Innocent W Bayo 


Majengo 


Galanos 


EGM 


10573 


S0485/0260 


Inocent C Mmbaga 


Majengo 


Kisiwani 


HKL 


10574 


S0485/0262 


Isack A Mlaki 


Majengo 


Vudoi 


HGL 


10575 


S0485/0264 


James F Minja 


Majengo 


Galanos 


EGM 


10576 


S0485/0267 


Jeremia F Assenga 


Majengo 


Mtwara Tech. 


PCB 


10577 


S0485/0269 


Joackim D Valentine 


Majengo 


Kongwa 


PCB 


10578 


S0485/0270 


John D Ngaga 


Majengo 


Mara 


EGM 


10579 


S0485/0273 


Johnson R Shughuru 


Majengo 


Ganako 


HGK 


10580 


S0485/0276 


Joseph James 


Majengo 


Mkuu 


PCM 


10581 


S0485/0274 


Joseph C Kiwale 


Majengo 


Maji Ya Chai 


HGL 


10582 


S0485/0275 


Joseph I Kuware 


Majengo 


Mara 


EGM 


10583 


S0485/0277 


Joseph J Mike 


Majengo 


Nyerere (mwanga) 


CBG 


10584 


S0485/0281 


Joshua Simon 


Majengo 


Lugoba 


PCB 216 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


10585 


S0485/0282 


Julius E Mosha 


Majengo 


Arusha (day) 


HGE 


10586 


S0485/0287 


Kawed Kimaro 


Majengo 


Galanos 


HGE 


10587 


S0485/0288 


Kelvin E Silayo 


Majengo 


Ifunda Tech. 


PCM 


10588 


S0485/0289 


Kelvin K Steven 


Majengo 


Tosamaganga 


PGM 


10589 


S0485/0291 


Kiandiko A Mshana 


Majengo 


Mahiwa 


CBG 


10590 


S0485/0295 


Lugano Obeid 


Majengo 


Galanos 


HGE 


10591 


S0485/0297 


Masudi I Matange 


Majengo 


Kantalamba 


EGM 


10592 


S0485/0301 


Michael V Temba 


Majengo 


Maweni 


HGL 


10593 


S0485/0302 


Mijai Ismail 


Majengo 


Kibaha 


PCB 


10594 


S0485/0305 


Mora L Sawe 


Majengo 


Kisarika 


PCB 


10595 


S0485/0308 


Nassoro A Mgalula 


Majengo 


Karatu 


PCM 


10596 


S0485/0309 


Nicodemus A Kimaro 


Majengo 


Same 


PCB 


10597 


S0485/0312 


Omari H Msury 


Majengo 


Moshi 


PCM 


10598 


S0485/0315 


Onesmo T Mvungi 


Majengo 


Malangali 


HGL 


10599 


S0485/0316 


Peter A Julius 


Majengo 


Malangali 


HGL 


10600 


S0485/0319 


Pius E Ngira 


Majengo 


Umbwe 


ECA 


10601 


S0485/0329 


Robert Gibbe 


Majengo 


Moshi 


PCB 


10602 


S0485/0331 


Robert S Daniel 


Majengo 


Kibaha 


PCB 


10603 


S0485/0333 


Salim K Nkya 


Majengo 


Dareda 


HGL 


10604 


S0485/0335 


Salum A Kiswanya 


Majengo 


Bagamoyo 


PCM 


10605 


S0485/0337 


Samson R Kelly 


Majengo 


Longido 


PCB 


10606 


S0485/0339 


Satrumin H Oisso 


Majengo 


Tosamaganga 


PCB 


10607 


S0485/0344 


Thomas A Kidumbuyo 


Majengo 


Sanya Juu 


PCM 


10608 


S0485/0347 


Vitus J Kalugendo 


Majengo 


Mtwara Tech. 


PCM 


10609 


S0485/0348 


Wilfred I Mwanga 


Majengo 


lyunga 


PCB 


10610 


S0485/0349 


Wilhelm P Shirima 


Majengo 


Karatu 


HGE 


10611 


S0485/0350 


Yohana O Ridhiwani 


Majengo 


Moshi Tech. 


PCB 


10612 


S1 098/01 05 


Godlove Godwin Urioh 


Maji Ya Chai 


Kwiro 


CBG 


10613 


S1 098/01 15 


Joel Akirwa Pallangyo 


Maji Ya Chai 


Karatu 


PCM 


10614 


S1 098/01 30 


Novath John Kessy 


Maji Ya Chai 


Lugoba 


PCB 


10615 


S0934/0081 


Amedeus Augustin Laurent 


Makalema 


Longido 


HGE 


10616 


S0934/0083 


Aretas Alphonce Shao 


Makalema 


Umbwe 


CBG 


10617 


S0934/0091 


Eugen Lyakurwa Donasiani 


Makalema 


Karatu 


EGM 


10618 


S0934/0112 


Philip Pancras Mshanga 


Makalema 


Lyamungo 


CBG 


10619 


S0934/0122 


Yully Julias Massae 


Makalema 


Same 


PCB 


10620 


S0427/0176 


Ezekia Gayo Chuvaka 


Makambako 


Kwiro 


PCB 


10621 


S0427/0181 


Fikiri Medson Mbago 


Makambako 


Songea Boys 


PGM 


10622 


S0427/0193 


Imani Majuto Mbago 


Makambako 


lyunga 


PCM 


10623 


S0427/0195 


Ismail Mtazama Hussein 


Makambako 


Ndanda 


PGM 


10624 


S0427/0196 


Issa Omary Lwena 


Makambako 


Tukuyu 


PCM 


10625 


S0427/0200 


Japhet John Masasi 


Makambako 


Kyela 


PCM 


10626 


S0427/0202 


Joakimu Michael Msalilwa 


Makambako 


Tarime 


PCB 


10627 


S0427/0215 


Luka Kostantino Lisulile 


Makambako 


Kigonsera 


HGK 


10628 


S0427/0234 


Raphael Rodlick Mpika 


Makambako 


Makita 


CBG 


10629 


S0802/0030 


Abdallah Juma Omary 


Makanya 


Kisiwani 


HGK 


10630 


S0802/0036 


Brayson Samweli Hassani 


Makanya 


Mwinyi 


HGK 


10631 


S0802/0045 


Hamisi Jumanne Ally 


Makanya 


Minaki 


HKL 


10632 


S0802/0070 


Robert Chambua Heriel 


Makanya 


Matema Beach 


HGK 


10633 


S21 52/001 7 


Bakari Maulid 


Makazi 


Itigi 


HGK 217 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


10634 


S1501/0027 


Adolfu Daudi Ntilagana 


Makere 


Kahororo 


PCB 


10635 


S1501/0030 


Alban Alex Rubanguka 


Makere 


Milambo 


PCM 


10636 


S1 501 /0035 


Antony Issa Kapwacha 


Makere 


Kaliua 


CBG 


10637 


S1 501 /0047 


Elias Machane Makende 


Makere 


Musoma 


CBG 


10638 


S1501/0056 


Florence Godfrey Dyampaye 


Makere 


Mwinyi 


CBG 


10639 


S1 501 /0059 


Godfrey Fedrick Kibwata 


Makere 


Nyakato 


CBG 


10640 


S1 501 /0063 


Hezron Japhet Mbayoki 


Makere 


Same 


HKL 


10641 


S1501/0067 


Jastine John Magaibuni 


Makere 


Mwinyi 


CBG 


10642 


S1 501 /0069 


Joel Jonas Kityaba 


Makere 


Nyarubanda 


HGL 


10643 


S1 501 /0072 


Lemius Bwosoli Nchulila 


Makere 


Kantalamba 


EGM 


10644 


S1 501 /0078 


Livingstone Maarifa Batawe 


Makere 


Pamba (day) 


CBG 


10645 


S1501/0086 


Matokeo Isaya Mbalami 


Makere 


Ngudu 


HGL 


10646 


S1501/0087 


Matokeo Stephano Gwahoze 


Makere 


Longido 


CBG 


10647 


S1 501 /0098 


Ntausigumwas Lameck Ntililen 


Makere 


Bagamoyo 


CBG 


10648 


S1501/0101 


Ombeni Hasara Ndatekanye 


Makere 


Moshi 


HGL 


10649 


S1501/0105 


Philbert Moshi Bisama 


Makere 


Malagarasi 


HGK 


10650 


S1501/0109 


Ponsian Japhet Cosmas 


Makere 


Kilosa 


HGK 


10651 


S1501/0122 


Thadeo Venance Mpomele 


Makere 


Dodoma 


CBG 


10652 


S1501/0127 


Yotham Joseph Migwano 


Makere 


Kwiro 


CBG 


10653 


S1501/0128 


Zakayo William Matozi 


Makere 


Mwinyi 


CBG 


10654 


S2857/0069 


Emanoel Emilian Edmundi 


Maki 


Mara 


EGM 


10655 


S2857/0075 


Evance Wawa Patrick 


Maki 


Karatu 


EGM 


10656 


S2857/0082 


Godfrey Selestine Gregory 


Maki 


Uwemba 


HGL 


10657 


S2857/0092 


Novatus Fidelisi Frimini 


Maki 


Galanos 


HGE 


10658 


S2857/0097 


Paul Kasiane Sebastiani 


Maki 


Lyamungo 


EGM 


10659 


S1061/0064 


Swalehe Salimu Ali 


Makiba 


Same 


PCM 


10660 


S2856/0054 


Adrian Tarimo Hendry 


Makiidi 


Mahiwa 


CBG 


10661 


S2856/0055 


Akley Moshi Charles 


Makiidi 


Muheza 


CBG 


10662 


S2856/0058 


Anisetas Mtenga Alexandry 


Makiidi 


Tarakea 


CBG 


10663 


S2856/0063 


Clemence Sway Bartalome 


Makiidi 


Rungwe 


HGK 


10664 


S2856/0067 


Dominiki Shalo Gaspar 


Makiidi 


Irksongo 


HGK 


10665 


S2856/0071 


Emiliani Tairo Barnabas 


Makiidi 


Isongole 


HGL 


10666 


S2856/0078 


Hamfrey Mushi Godifrey 


Makiidi 


Vudoi 


HGL 


10667 


S2856/0080 


Karoli Kinabo Paul 


Makiidi 


Lyamungo 


HKL 


10668 


S2856/0088 


Peter Kaole Beatus 


Makiidi 


Kisarika 


PCB 


10669 


S1 186/0076 


Agrey Ndilo 


Makita 


Kigonsera 


PCB 


10670 


S1 186/0081 


Beno S. Mchungwa 


Makita 


Mahiwa 


PCM 


10671 


S1 186/0090 


Denis A. Ndunguru 


Makita 


Makita 


HGL 


10672 


S1 186/0092 


Edwin E. Milinga 


Makita 


Tunduru 


HGK 


10673 


S1 186/0094 


Emmanuel Mbunda 


Makita 


Madaba 


HGL 


10674 


S1 186/0122 


Jordan Yordan. Landulila 


Makita 


Tunduru 


HGK 


10675 


S1 186/0133 


Mohamed M. Mohamed 


Makita 


Kigonsera 


PCM 


10676 


S1 186/0141 


Peter E. Mlelwa 


Makita 


Songea Boys 


PCM 


10677 


S1 186/0145 


Protas Ndunguru 


Makita 


Kigonsera 


HGL 


10678 


S1 186/0148 


Stephano J. Komba 


Makita 


Songea Boys 


HGE 


10679 


S3926/0030 


Benard Donkoli Marco 


Makiungu 


Nyerere/migoli 


HGK 


10680 


S3926/0037 


Emanuel Andrew Avahu 


Makiungu 


Mwenge 


HKL 


10681 


S3926/0040 


Emanuel Mathew Hongoa 


Makiungu 


Kigwe 


HGK 


10682 


S3926/0044 


Francis Joseph Jacob 


Makiungu 


Mbeya Inst. 


CPT 2IS SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


10683 


S3926/0059 


Patrick Pembe Dunia 


Makiungu 


Kigwe 


HGK 


10684 


S3926/0060 


Rajabu Juma Rajabu 


Makiungu 


Mwenge 


CBG 


10685 


S3926/0061 


Richard Assi Khomee 


Makiungu 


Kigwe 


HGK 


10686 


S0535/0092 


Hekima Elai Msigwa 


Makoga 


Madibira 


HGK 


10687 


S0535/0104 


Macrean Jobu Msigala 


Makoga 


lyunga 


PCM 


10688 


S0535/0112 


Odrick Elia Mgaya 


Makoga 


Tarime 


PCB 


10689 


S0535/0120 


Silvester Alberto Nziku 


Makoga 


Pugu 


PCM 


10690 


S1 907/0022 


Anania Stephano 


Makojo 


Tarime 


PCM 


10691 


S1 701 /0047 


Augustino Francis 


Makoko 


Kyela 


PCB 


10692 


S1 701 /0089 


Linus Kenyatta 


Makoko 


Tarakea 


PCB 


10693 


S1701/0101 


Nyanda George 


Makoko 


Ihungo 


PCB 


10694 


S1701/0115 


Salehe Peter 


Makoko 


Tarime 


HGK 


10695 


S1701/0127 


Zakayo M Mugendi 


Makoko 


Bwiru Boys 


PCB 


10696 


S01 27/0002 


Alfred Anthony Jilumba 


Makoko Sem. 


Kigoma 


HGL 


10697 


S0 127/0003 


Aloyce Baltazary Mkama 


Makoko Sem. 


Oswald Mang'ombe 


PGM 


10698 


S01 27/0004 


Anthony Sylvester Hoja 


Makoko Sem. 


Lyamungo 


CBG 


10699 


S01 27/0005 


Audiphax Sweetbert Mafuru 


Makoko Sem. 


Kigoma 


HGL 


10700 


S01 27/0006 


Benedict Charles Madeleke 


Makoko Sem. 


Moshi 


PCB 


10701 


S01 27/0007 


Bernard Laulian Matiti 


Makoko Sem. 


Lyamungo 


EGM 


10702 


S0 127/0008 


Bonaventura Michael Matogo 


Makoko Sem. 


Mahiwa 


PCB 


10703 


S01 27/0009 


Boniphace Barnabas Marwa 


Makoko Sem. 


Tabora Boys 


PCB 


10704 


S01 27/0010 


Damiani Mkungu Luteli 


Makoko Sem. 


Pamba (day) 


HGE 


10705 


S01 27/0011 


Daniel Lameck Malugu 


Makoko Sem. 


Ifunda Tech. 


PCB 


10706 


S01 27/001 2 


Daniel Majita Masungwa 


Makoko Sem. 


Kahororo 


HKL 


10707 


S01 27/001 4 


Daud Peter Saire 


Makoko Sem. 


Kibiti 


PCB 


10708 


S01 27/001 3 


Daudi Charles Msugwandeba 


Makoko Sem. 


Mara 


HGE 


10709 


S01 27/001 6 


Desmond Mgyabuso Katunzi 


Makoko Sem. 


Tabora Boys 


PCB 


10710 


S01 27/001 9 


Donald Felician Kagunila 


Makoko Sem. 


Magu 


PCB 


10711 


S01 27/0020 


Edson Selestian Mayanga 


Makoko Sem. 


Bwiru Boys 


PCB 


10712 


S01 27/0021 


Elias Thomas Mageuzi 


Makoko Sem. 


Lwangwa 


HGL 


10713 


S01 27/0022 


Elistabius Thomas Kaijage 


Makoko Sem. 


Tabora Boys 


PCB 


10714 


S0 127/0023 


Emmanuel Isaac Mang'ombe 


Makoko Sem. 


Lyamungo 


HGL 


10715 


S01 27/0024 


Emmanuel Kimambo Nhanwa 


Makoko Sem. 


Sengerema 


PCB 


10716 


S01 27/0025 


Ernest Soteli Balinago 


Makoko Sem. 


Azania (day) 


PCB 


10717 


S01 27/0026 


Ezekiel Onesmo Macheyeki 


Makoko Sem. 


Lyamungo 


PCB 


10718 


S01 27/0027 


Fabian Erasmi Holela 


Makoko Sem. 


Lindi 


HGL 


10719 


S01 27/0030 


Francis Donard Ngadaya 


Makoko Sem. 


Bwiru Boys 


PCB 


10720 


S01 27/0031 


Francis Ignatusi Mselemu 


Makoko Sem. 


Kahororo 


EGM 


10721 


S01 27/0029 


Francisco Michael Ombeni 


Makoko Sem. 


Maposeni 


HGL 


10722 


S0 127/0032 


Frank Joachim Ng'aida 


Makoko Sem. 


Milambo 


PCB 


10723 


S0 127/0033 


George Joel Masumbuko 


Makoko Sem. 


Ihungo 


HGE 


10724 


S01 27/0034 


Henry Alfaxard Itozya 


Makoko Sem. 


Lugoba 


HGL 


10725 


S01 27/0035 


James Charles Taifa 


Makoko Sem. 


Rutabo 


HGL 


10726 


S01 27/0036 


James Mayunga Ibarabara 


Makoko Sem. 


Kisimiri 


HKL 


10727 


S01 27/0037 


Japhet Jackson Maboja 


Makoko Sem. 


Dareda 


HGL 


10728 


S0 127/0038 


Jephter John Saganda 


Makoko Sem. 


Oswald Mang'ombe 


PCM 


10729 


S01 27/0039 


Joachim Gilbert Simbila 


Makoko Sem. 


Bagamoyo 


PCB 


10730 


S01 27/0040 


John Clement Magosha 


Makoko Sem. 


Malangali 


HGL 


10731 


S01 27/0043 


Joseph Nkoba Rhobi 


Makoko Sem. 


Shinyanga 


HGE 219 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


10732 


S01 27/0042 


Josephat Petro Werema 


Makoko Sem. 


Malangali 


HGL 


10733 


S01 27/0044 


Jovine Abbas Mujwahuzi 


Makoko Sem. 


Nyakato 


PGM 


10734 


S01 27/0045 


Keneth Ladislaus Buberwa 


Makoko Sem. 


Kigoma 


HGK 


10735 


S01 27/0046 


Leonard Francis Mulungu 


Makoko Sem. 


Ihungo 


HGE 


10736 


S01 27/0048 


Marcelino Emmanuel Gito 


Makoko Sem. 


Lindi 


HGK 


10737 


S01 27/0049 


Mathew Peter Ndagiwe 


Makoko Sem. 


Kilangalanga 


PCM 


10738 


S01 27/0050 


Mathias Ambrose Matinde 


Makoko Sem. 


Lyamungo 


EGM 


10739 


S01 27/0051 


Mathias Charles Nyanda 


Makoko Sem. 


Same 


PCB 


10740 


S01 27/0054 


Maximilian Kapesa Mashamba 


Makoko Sem. 


Namabengo 


HGL 


10741 


S01 27/0055 


Maximilian Victor Kibusi 


Makoko Sem. 


Sengerema 


HGE 


10742 


S01 27/0056 


Michael Lufulondama Masasi 


Makoko Sem. 


Magu 


PCB 


10743 


S01 27/0059 


Nicholaus Comelius Majengo 


Makoko Sem. 


Sadani 


PCB 


10744 


S01 27/0060 


Novatus Potence Matane 


Makoko Sem. 


Sengerema 


PCB 


10745 


S01 27/0061 


Paul Laurent Matiko 


Makoko Sem. 


Njombe 


PCB 


10746 


S01 27/0062 


Peter Deogratias Semeni 


Makoko Sem. 


Dar. Institute Techn 


CIV 


10747 


S0 127/0063 


Philipo George Manho 


Makoko Sem. 


Milambo 


HGE 


10748 


S01 27/0064 


Robert Malale Kabogo 


Makoko Sem. 


Pamba (day) 


HGE 


10749 


S01 27/0065 


Salvatory Kubagwa Wizanaki 


Makoko Sem. 


Kongwa 


PCB 


10750 


S01 27/0066 


Sylvester Emmanuel Kabamba 


Makoko Sem. 


Isongole 


HGL 


10751 


S01 27/0068 


Thimotheus Mophath Sullusi 


Makoko Sem. 


Runzewe 


HKL 


10752 


S01 27/0069 


Vicent John Manyenge 


Makoko Sem. 


Moshi 


PCB 


10753 


S01 27/0070 


Yohana Selestine Mwita 


Makoko Sem. 


Malangali 


HKL 


10754 


S01 27/0071 


Yohana Thomas Shija 


Makoko Sem. 


Musoma 


HGK 


10755 


S2894/0103 


Emmanuel Victor Sekwao 


Makole 


Dodoma (day) 


PCM 


10756 


S2894/0113 


Heston Robert Lugalo 


Makole 


Mpwapwa 


PCM 


10757 


S2894/0150 


Samado Ramadhani Kitui 


Makole 


Njombe 


HGE 


10758 


S0873/0030 


Albanus I Temu 


Makomu 


Sengerema 


PGM 


10759 


S0873/0041 


Emanuel A Lyimo 


Makomu 


Sanya Juu 


PCB 


10760 


S0873/0047 


Jackson B Temu 


Makomu 


Karatu 


PCM 


10761 


S0873/0049 


Leodgard A Lyimo 


Makomu 


Karatu 


CBG 


10762 


S0873/0058 


Paul P Mrema 


Makomu 


Tarakea 


CBG 


10763 


S0731/0208 


Abdallah Abdillah 


Makongo 


Tanga Tech. 


PCM 


10764 


S0731/0219 


Alisen Majja 


Makongo 


Usagara 


PCM 


10765 


S0731/0229 


Andrea O Mwanga 


Makongo 


Galanos 


PCM 


10766 


S073 1/0247 


Brighton Ndegi 


Makongo 


MtwaraTech. 


PCM 


10767 


S0731/0250 


Cathbeth Paul 


Makongo 


Ndanda 


PCB 


10768 


S0731/0261 


Daniel E Kadaso 


Makongo 


Kongwa 


PCB 


10769 


S0731/0270 


Deogratias Mbilinyi 


Makongo 


Abed A. Karume 


CBG 


10770 


S073 1/0273 


Deogratius Francis 


Makongo 


Tambaza (day) 


PCM 


10771 


S0731/0279 


Edwin Kajoro 


Makongo 


Kongwa 


PCB 


10772 


S0731/0303 


Fadhili A Nalinga 


Makongo 


Tukuyu 


HKL 


10773 


S0731/0305 


Faustin Andrew 


Makongo 


Mwinyi 


CBG 


10774 


S0731/0308 


Florian Frances 


Makongo 


B. W. Mkapa (day) 


HGL 


10775 


S0731/0320 


Gabriel Luambano 


Makongo 


Ndanda 


CBG 


10776 


S0731/0333 


Godwin Fabian 


Makongo 


Tambaza (day) 


PCB 


10777 


S0731/0392 


Juma Salehe 


Makongo 


Moshi Tech. 


PCM 


10778 


S0731/0405 


Leonard M Kadege 


Makongo 


Lyamungo 


EGM 


10779 


S0731/0406 


Linus Mrope 


Makongo 


lyunga 


PCB 


10780 


S0731/0409 


Luis Nestory 


Makongo 


B. W. Mkapa (day) 


ECA 220 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


10781 


S0731/0413 


Martin Mahawi 


Makongo 


Msamala 


PCM 


10782 


S0731/0436 


Nelson G Masawe 


Makongo 


Karatu 


PCM 


10783 


S073 1/0442 


Nicodemus K Makori 


Makongo 


Mtwara Tech. 


PCB 


10784 


S0731/0488 


Saimon Mgumba 


Makongo 


Tunduru 


HGL 


10785 


S0731/0507 


Shecky Peter 


Makongo 


Sengerema 


PGM 


10786 


S0731/0508 


Simbo A Ntiro 


Makongo 


Mtwara Tech. 


PCB 


10787 


S0731/0509 


Simon J Martin 


Makongo 


Mara 


HGE 


10788 


S0731/0515 


Stephen M Manko 


Makongo 


Azania (day) 


ECA 


10789 


S0731/0517 


Steven J Vumu 


Makongo 


B. W. Mkapa (day) 


ECA 


10790 


S0731/0519 


Suleiman A Suleimani 


Makongo 


Kahororo 


EGM 


10791 


S0731/0525 


Thomas Mkude 


Makongo 


Tosamaganga 


HGE 


10792 


S0731/0533 


Victor Warioba 


Makongo 


Tambaza (day) 


HKL 


10793 


S0731/0536 


Wanjara Marosi 


Makongo 


Umbwe 


CBG 


10794 


S0731/0539 


Wilson S Sembe 


Makongo 


Tosamaganga 


HGE 


10795 


S 1798/0053 


Abneri Emanuel 


Makongolosi 


Njombe 


PCM 


10796 


S1 798/0056 


Ayubu Joel 


Makongolosi 


Njombe 


CBG 


10797 


S1 798/0087 


Mesu Kashindye 


Makongolosi 


Kigonsera 


PCB 


10798 


S1 798/0090 


Nganila Pius 


Makongolosi 


Njombe 


PCB 


10799 


S 1798/0098 


Sukuma Dotto 


Makongolosi 


Rungwe 


PCB 


10800 


S1 421 /0020 


Hamisi Mtimbuka 


Makong'onda 


Kibiti 


HGE 


10801 


S1421/0027 


Msafiri Fadhili 


Makong'onda 


Tunduru 


HGL 


10802 


S0556/0021 


Abdallah M Selemani 


Makongoro 


Dar. Institute Techn 


CIV 


10803 


S0556/0041 


Emanuel M Massebe 


Makongoro 


Dar. Institute Techn 


ELE 


10804 


S0556/0044 


Gingiri M Mwesa 


Makongoro 


Musoma 


HGK 


10805 


S0556/0053 


James R Byanda 


Makongoro 


Binza 


CBG 


10806 


S0556/0058 


Jumanne M Salum 


Makongoro 


Mara 


HGK 


10807 


S0556/0061 


Kigombe S Mkiza 


Makongoro 


Tarime 


PCB 


10808 


S0556/0065 


Mabla S Ganga 


Makongoro 


Tarime 


HGL 


10809 


S0556/0093 


Mwita P Chacha 


Makongoro 


Tarime 


PCB 


10810 


S0556/0106 


Pius M Nyakaserya 


Makongoro 


Same 


HKL 


10811 


S0556/0116 


Silvanus P Fabian 


Makongoro 


Dar. Institute Techn 


MEC 


10812 


S0556/0117 


Sitau A Makaza 


Makongoro 


Same 


HKL 


10813 


S0556/0119 


Steven M Sang'e 


Makongoro 


Kahororo 


EGM 


10814 


S0556/0121 


Sunuku M Ally 


Makongoro 


Same 


HGK 


10815 


S0556/0123 


Swedy M Mussa 


Makongoro 


Oswald Mang'ombe 


PGM 


10816 


S41 55/0067 


Kalali Mtuli Mjinja 


Makote 


Ndanda 


CBG 


10817 


S3781/0030 


Mustafa Rashidi Shaibu 


Makukwe 


Lindi 


EGM 


10818 


S3622/0234 


Denis B Julian 


Makumbusho 


Kibiti 


HGE 


10819 


S3622/0237 


Deusdedit J Massawe 


Makumbusho 


Kigoma 


HGK 


10820 


S3622/0245 


Emmanuel B Chilemba 


Makumbusho 


B. W. Mkapa (day) 


HGE 


10821 


S3622/0256 


Given O Mwakatuma 


Makumbusho 


Mbekenyera 


HKL 


10822 


S3622/0270 


Hassan R Suleimani 


Makumbusho 


Azania (day) 


HGK 


10823 


S3622/0279 


Issa J Kobelo 


Makumbusho 


Tambaza (day) 


PGM 


10824 


S3622/031 1 


Miraji I Haruna 


Makumbusho 


Kibiti 


PCM 


10825 


S3622/0314 


Mohamed A Omary 


Makumbusho 


Azania (day) 


PCM 


10826 


S3622/0322 


Muumin S. Uledi 


Makumbusho 


Tunduru 


HKL 


10827 


S3622/0339 


Rajabu S. Amiri 


Makumbusho 


Lugoba 


PCM 


10828 


S3622/0349 


Said H. Zongo 


Makumbusho 


Azania (day) 


PCM 


10829 


S3622/0353 


Samwel J Samwel 


Makumbusho 


Dar. Institute Techn 


BIO-MED 221 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


10830 


S3622/0358 


Shedrack R Agawamo 


Makumbusho 


B. W. Mkapa (day) 


HGK 


10831 


S3622/0364 


Straton T Patrick 


Makumbusho 


Liwale High 


HKL 


10832 


S3622/0367 


Thomas J Nyarutu 


Makumbusho 


Ifunda Tech. 


PGM 


10833 


S0329/0027 


Albert Masalu 


Makumira 


Ngudu 


PCB 


10834 


S0329/0030 


Andrew N Mangala 


Makumira 


Mbeya Inst. 


CPT 


10835 


S0329/0031 


Beatus Munishi 


Makumira 


Mara 


EGM 


10836 


S0329/0034 


Cyprian Mabula 


Makumira 


Kazima (day) 


HGL 


10837 


S0329/0037 


David Peter 


Makumira 


Pugu 


PCM 


10838 


S0329/0039 


Dismas Malya 


Makumira 


lyunga 


PCB 


10839 


S0329/0040 


Edgar Martin 


Makumira 


Bwiru Boys 


EGM 


10840 


S0329/0041 


Elibariki Thomas 


Makumira 


Njombe 


PCB 


10841 


S0329/0043 


Epafra E Ayo 


Makumira 


Karatu 


CBG 


10842 


S0329/0045 


Fredrick G Mrema 


Makumira 


Mwenge 


PCM 


10843 


S0329/0047 


Godfrey Hamisi 


Makumira 


Karatu 


CBA 


10844 


S0329/0051 


Joshua T Nassary 


Makumira 


Galanos 


CBA 


10845 


S0329/0053 


Juvenaly Mrema 


Makumira 


Umbwe 


HGL 


10846 


S0329/0055 


Kelvin Magea 


Makumira 


Galanos 


CBA 


10847 


S0329/0056 


Kelvin Safaria 


Makumira 


Bagamoyo 


PCB 


10848 


S0329/0057 


Kurambe Moto 


Makumira 


Kibiti 


PCM 


10849 


S0329/0059 


Ludovick Isack 


Makumira 


Minaki 


EGM 


10850 


S0329/0061 


Martine A Swai 


Makumira 


Mkuu 


CBG 


10851 


S0329/0067 


Mzamiru Musa 


Makumira 


Mkuu 


PCM 


10852 


S0329/0075 


Samwel Caroli 


Makumira 


Kibiti 


PCM 


10853 


S0329/0077 


Silvanus P Mdimi 


Makumira 


Minaki 


HGE 


10854 


S0329/0085 


Zakayo Mtero 


Makumira 


Galanos 


EGM 


10855 


S31 48/0058 


Jofrey Joseph Kihwele 


Makungu 


Ndanda 


PGM 


10856 


S3 148/0073 


Yusuph Lazaro Kihwele 


Makungu 


Kigonsera 


CBG 


10857 


S2 190/0053 


Haji Jumanne Ihucha 


Makuro 


llongero 


PCM 


10858 


S21 90/0056 


Haruna Idd Mussa 


Makuro 


Moshi Tech. 


PCM 


10859 


S21 90/0065 


Joseph Herman Nkindu 


Makuro 


Milambo 


PGM 


10860 


S2 190/0084 


Severin Huseni Ismail 


Makuro 


Musoma 


EGM 


10861 


S21 90/0087 


Shabani Yusuph Nkindwa 


Makuro 


Kwiro 


HGE 


10862 


S2240/0026 


Idd Gerald 


Makurugusi 


Kabanga 


CBG 


10863 


S2240/0041 


Victor Gerald 


Makurugusi 


Kahororo 


PCB 


10864 


S3465/0031 


Adamu Abdallah 


Makurunge 


Sengerema 


PGM 


10865 


S3465/0083 


Shabani Issa 


Makurunge 


Mahiwa 


HGK 


10866 


S1 207/0048 


Aloyce Mark Mkomochi 


Makutupora 


Kilosa 


HKL 


10867 


S1 207/0055 


Baraka Julius Mussa 


Makutupora 


Mpwapwa 


PCM 


10868 


S1 207/0057 


Benedict Flavian Pima 


Makutupora 


Pugu 


PCB 


10869 


S1 207/0066 


Deogratius Medard Mnanka 


Makutupora 


Tabora Boys 


HGL 


10870 


S1 207/0068 


Edmund Ireneus Mapunda 


Makutupora 


Longido 


HKL 


10871 


S1 207/0083 


Frank Yona Chimuli 


Makutupora 


Umbwe 


ECA 


10872 


S1 207/0085 


George Michael Paul 


Makutupora 


Minaki 


PGM 


10873 


S1 207/0092 


Hussen Salumu Buko 


Makutupora 


Iwawa 


HGK 


10874 


S1 207/0094 


Innocent John Kiwoly 


Makutupora 


Moshi 


PCM 


10875 


S1 207/01 21 


Mwamad Saad Salehe 


Makutupora 


Kigoma 


HGL 


10876 


S1 207/01 24 


Omega Hezron Mayengo 


Makutupora 


Makiba 


CBG 


10877 


S1 207/01 27 


Peter Gerishom Richard 


Makutupora 


Sengerema 


PGM 


10878 


S1 01 0/0004 


Alexander Hans 


Makuyuni 


Lindi 


EGM 222 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


10879 


S1 01 0/0005 


Alfani Omari 


Makuyuni 


Umbwe 


HGE 


10880 


S1 01 0/0006 


Ally Saburi 


Makuyuni 


B. W. Mkapa (day) 


HGL 


10881 


S1 01 0/0008 


Bakari Hassan 


Makuyuni 


Galanos 


CBA 


10882 


S1 01 0/0010 


Benward Elieza 


Makuyuni 


Karatu 


PCM 


10883 


S1 01 0/001 5 


Deogratius K Bamabas 


Makuyuni 


Mara 


EGM 


10884 


S1 01 0/001 6 


Dharau Michael 


Makuyuni 


Kifaru 


HKL 


10885 


S1 01 0/001 7 


Edward Barnabas 


Makuyuni 


Mara 


EGM 


10886 


S1 01 0/0020 


Emmanuel Cirily 


Makuyuni 


Moshi Tech. 


CBG 


10887 


S1 01 0/0022 


Emmanuel Steven 


Makuyuni 


Shambalai 


HGL 


10888 


S1 01 0/0023 


Emmanuel Tarakwa 


Makuyuni 


Moshi Tech. 


CBG 


10889 


S1 01 0/0025 


Essau Mwakasege 


Makuyuni 


Galanos 


HGE 


10890 


S1 01 0/0032 


Godfrey Wilson 


Makuyuni 


Bihawana 


CBG 


10891 


S1 01 0/0034 


Harun Chacha 


Makuyuni 


Chato 


CBG 


10892 


S1 01 0/0047 


Justin Marwa 


Makuyuni 


Mara 


HGE 


10893 


S1 01 0/0051 


Marco Langay 


Makuyuni 


Lyamungo 


EGM 


10894 


S1 01 0/0054 


Maxmilian Samwel 


Makuyuni 


Sanya Juu 


PCB 


10895 


S1 01 0/0055 


Michael Peter 


Makuyuni 


Oswald Mang'ombe 


PCM 


10896 


S1 01 0/0062 


Peter Lupitiko 


Makuyuni 


Songea Boys 


EGM 


10897 


S1 01 0/0064 


Ruben Peter 


Makuyuni 


Nyerere/migoli 


HGK 


10898 


S1 01 0/0066 


Sadam Yusuph 


Makuyuni 


Mwenge 


EGM 


10899 


S1 01 0/0068 


Senso Baru 


Makuyuni 


Minaki 


PCB 


10900 


S1 01 0/0070 


Shabani Salum 


Makuyuni 


Lulumba 


PCM 


10901 


S1 01 0/0076 


Thadeus C Siaya 


Makuyuni 


Longido 


HGE 


10902 


S1 01 0/0077 


Thobico Losieku 


Makuyuni 


Lyamungo 


EGM 


10903 


S1 01 0/0078 


Tuarira Elisante 


Makuyuni 


Umbwe 


HGE 


10904 


S1 01 0/0079 


Tumain Adolph 


Makuyuni 


Arusha (day) 


HGE 


10905 


S1 269/0025 


Adabert G Mizengo 


Makuzani 


lleje 


HGL 


10906 


S 1269/0032 


Datus D. John 


Makuzani 


Usevya 


HGK 


10907 


S1 269/0039 


Imani Dickson 


Makuzani 


J.k. Nyerere 


HGK 


10908 


S 1269/0046 


Martin K. Costantino 


Makuzani 


Sumbawanga 


HGL 


10909 


S 1269/0049 


Moses W Mazury 


Makuzani 


Matai 


HGK 


10910 


S1 269/0051 


Patson N Damas 


Makuzani 


Kantalamba 


HKL 


10911 


S1 269/0052 


Paul M Mwanisawa 


Makuzani 


Kantalamba 


HGK 


10912 


S1 269/0054 


Richard D Mwananjela 


Makuzani 


Kantalamba 


HGL 


10913 


S3171/0101 


Bonifasi Adonis 


Makwale 


Njombe 


PGM 


10914 


S3171/0129 


Ikupa Francis 


Makwale 


Njombe 


PCB 


10915 


S3171/0132 


Ipyana Bansimbile 


Makwale 


Sumbawanga 


HKL 


10916 


S3171/0156 


Mazola Jerusalem 


Makwale 


Rungwe 


PCB 


10917 


S3171/0165 


Ntumigwa Kilonath 


Makwale 


Kyela 


HGK 


10918 


S3171/0169 


Opan Lupogo 


Makwale 


Makita 


CBG 


10919 


S3171/0172 


Osiah Vanance 


Makwale 


Njombe 


CBG 


10920 


S3171/0198 


Yona Asyon 


Makwale 


Songea Boys 


EGM 


10921 


S2451/0014 


Baraka Daniford Fwezi 


Makwawa 


Njombe 


HGL 


10922 


S2451/0018 


John Samson Alfred 


Makwawa 


Mpwapwa 


PCM 


10923 


S0769/0067 


Alex Yusuph Prosper 


Malagarasi 


Karatu 


EGM 


10924 


S0769/0072 


Amani Alexander Kanguye 


Malagarasi 


Lukole 


HKL 


10925 


S0769/0076 


Aram Saningo Ndegeya 


Malagarasi 


Mahiwa 


CBG 


10926 


S0769/0097 


Dotho Faustine Ntiyakunze 


Malagarasi 


Ndanda 


PCB 


10927 


S0769/0104 


Essau Nugubusa Edward 


Malagarasi 


Uwemba 


HGK 223 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


10928 


S0769/0106 


Fadha Adam Buliba 


Malagarasi 


Kahororo 


PCB 


10929 


S0769/0114 


Gidion Bujogo Jacob 


Malagarasi 


Ihungo 


PCM 


10930 


S0769/0115 


Gidion Timotheo Kahurananga 


Malagarasi 


Milambo 


PCM 


10931 


S0769/0120 


Heri Msyangi Phillip 


Malagarasi 


Nyarubanda 


HGL 


10932 


S0769/0122 


Innocent Ignas Madabali 


Malagarasi 


Nyarubanda 


HKL 


10933 


S0769/0124 


Issa Bankumworo Samasunzu 


Malagarasi 


ArushaTechnical. 


TRAN 


10934 


S0769/0125 


Japhet Hamenya Mphanye 


Malagarasi 


Kigoma 


HGK 


10935 


S0769/0126 


Japhet Kamela Daniel 


Malagarasi 


Bwiru Boys 


EGM 


10936 


S0769/0142 


Lucas Ndeki John 


Malagarasi 


Bihawana 


PCB 


10937 


S0769/0155 


Nehemia Kipande Method 


Malagarasi 


Kibiti 


EGM 


10938 


S0769/0157 


Ombeni Ntezi Uhuru 


Malagarasi 


Kigoma 


HGL 


10939 


S0769/0177 


Thadeo Mathias Kamana 


Malagarasi 


Milambo 


PCM 


10940 


S3845/0095 


Musa Moses 


Malama 


Maweni 


HGK 


10941 


S4055/0083 


Lucas Damas 


Malambamawili 


Azania (day) 


PCM 


10942 


S2809/0026 


Augustino Andrea John 


Malambo 


Lyamungo 


EGM 


10943 


S2809/0053 


Lomitu Ndirango 


Malambo 


Kalangalala 


PCM 


10944 


S2809/0082 


Tariton Moile 


Malambo 


Mwika 


EGM 


10945 


S0826/0048 


Dalas Bulugu 


Malampaka 


Kalangalala 


PCB 


10946 


S0826/0051 


Edward Mabala 


Malampaka 


Nyakato 


PGM 


10947 


S0826/0075 


Juvent Philimon 


Malampaka 


Lulumba 


PCM 


10948 


S0826/0089 


Michael Kenedy 


Malampaka 


Sengerema 


CBG 


10949 


S0826/0100 


Paul Masolwa 


Malampaka 


Kalangalala 


HGL 


10950 


S0826/0106 


Shija Kalamata 


Malampaka 


Kigoma 


HGL 


10951 


S0826/0108 


Sitta Kashili 


Malampaka 


Njombe 


PCB 


10952 


S0826/0109 


Sospeter Seleman 


Malampaka 


Njombe 


PCB 


10953 


S0826/0110 


Taitus Marco 


Malampaka 


Nsumba 


PCM 


10954 


S01 28/0001 


Alfa Andembwisye 


Malangali 


Mara 


HGE 


10955 


S01 28/0003 


Ally Ngua 


Malangali 


Mzumbe 


HGL 


10956 


S01 28/0005 


Andrea Tela 


Malangali 


Bagamoyo 


CBG 


10957 


S01 28/0006 


Anibariki Sanga 


Malangali 


Njombe 


HGE 


10958 


S01 28/0007 


Anno Mtewele 


Malangali 


Minaki 


HGE 


10959 


S0 128/0010 


Badolf Eston 


Malangali 


Tosamaganga 


PCB 


10960 


S01 28/001 3 


Baraka Majaliwa 


Malangali 


Kibiti 


HGE 


10961 


S01 28/001 2 


Baraka A. Nyalusi 


Malangali 


Ndanda 


CBG 


10962 


S01 28/001 4 


Byalugaba Mutashobya 


Malangali 


Tabora Boys 


PCB 


10963 


S01 28/001 6 


Daniel Chidundo 


Malangali 


Mahiwa 


PCB 


10964 


S01 28/001 8 


Daniel Mhosole 


Malangali 


Iwalanje 


PCM 


10965 


S01 28/0024 


Evance Mwinuka 


Malangali 


Songea Boys 


HGE 


10966 


S01 28/0025 


Francis Michael 


Malangali 


Moshi 


HGL 


10967 


S01 28/0026 


Franco E Fungo 


Malangali 


ArushaTechnical. 


CIV 


10968 


S01 28/0031 


Godfrey Mwinuka 


Malangali 


Tukuyu 


EGM 


10969 


S01 28/0033 


Gregory Mgaya 


Malangali 


llboru 


PCB 


10970 


S01 28/0034 


Hamidu Majala 


Malangali 


Lwangwa 


HGL 


10971 


S01 28/0036 


Ibrahim Kang'opo 


Malangali 


Karatu 


EGM 


10972 


S01 28/0039 


Issa Jacob 


Malangali 


Geita 


EGM 


10973 


S01 28/0040 


Jacob Mambali 


Malangali 


Njombe 


EGM 


10974 


S01 28/0044 


John Mulungu 


Malangali 


Kantalamba 


HKL 


10975 


S01 28/0045 


John Ndahani 


Malangali 


Kongwa 


PCB 


10976 


S01 28/0046 


John Patrick 


Malangali 


Kibaha 


PCM 221 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


10977 


S0 128/0043 


John J. Mapunda 


Malangali 


Kibiti 


HGE 


10978 


S01 28/0047 


Jonnas Mvili 


Malangali 


Kantalamba 


HGL 


10979 


S01 28/0049 


Joseph Mtove 


Malangali 


Kifaru 


HGE 


10980 


S01 28/0052 


Luciano Lalika 


Malangali 


Tanga Tech. 


PCM 


10981 


S01 28/0054 


Marlos Joseph 


Malangali 


Minaki 


CBG 


10982 


S01 28/0059 


Noel Dickson 


Malangali 


Moshi 


PCM 


10983 


S01 28/0060 


Obert Nkoswe 


Malangali 


Malangali 


HGL 


10984 


S01 28/0063 


Philipo Lumato 


Malangali 


Same 


PCB 


10985 


S01 28/0066 


Reuben Gregory 


Malangali 


Mara 


HGE 


10986 


S01 28/0068 


Sadick Mwakambonja 


Malangali 


Minaki 


CBG 


10987 


S01 28/0071 


Simon Mwampamba 


Malangali 


Minaki 


HGE 


10988 


S01 28/0074 


Stephen Mitao 


Malangali 


Dar. Institute Techn 


ELE 


10989 


S01 28/0076 


Thomas Mundo 


Malangali 


Malangali 


HGL 


10990 


S01 28/0077 


Timoth Mbunda 


Malangali 


Iwawa 


HGK 


10991 


S361 5/0029 


Karimu Azizi Mnokote 


Malatu 


Songea Boys 


HGE 


10992 


S071 6/0062 


Duwa Saidy 


Malecela 


Ndanda 


CBG 


10993 


S071 6/0065 


Emmanuel Manyinyi 


Malecela 


Kwiro 


HGE 


10994 


S071 6/0072 


Fakir Chanafi 


Malecela 


Galanos 


HGE 


10995 


S071 6/0088 


Jamal Seif 


Malecela 


Njombe 


HGE 


10996 


S0716/0102 


Mshamu M Ngajaja 


Malecela 


Kwiro 


PCM 


10997 


S0716/0106 


Philipo R Samwi 


Malecela 


Binza 


CBG 


10998 


S0716/0116 


Tume Semhomba 


Malecela 


Ndanda 


PCB 


10999 


S421 4/0023 


Ahamadi Mpwanga Mohamedi 


Malegesi 


Mbekenyera 


HKL 


11000 


S3227/0126 


Ally Kojokojo 


Malela 


Chang'ombe (day) 


PCB 


11001 


S3227/0189 


Liaji D Ally 


Malela 


Mara 


EGM 


11002 


S3227/0207 


Nassoro M Hassan 


Malela 


Azania (day) 


PCM 


11003 


S3227/0232 


Robert M Razaro 


Malela 


Kibiti 


PCM 


11004 


S1 062/0070 


Aloyce Raficki 


Malenga 


Ndanda 


HGE 


11005 


S1 062/0075 


Ayub Charles 


Malenga 


Madibira 


HKL 


11006 


S1 062/0089 


Edson Haule 


Malenga 


Lwangwa 


PCM 


11007 


S1 062/0094 


Ezekia Lupanza 


Malenga 


Bagamoyo 


HGE 


11008 


S1 062/0099 


Fredy Sanga 


Malenga 


Kigonsera 


PCB 


11009 


S1 062/01 08 


Hossiana Angumbwike 


Malenga 


Kyela 


PCB 


11010 


S1 062/01 17 


Jilala Makwiza 


Malenga 


Galanos 


CBA 


11011 


S1 062/01 19 


Joshua John 


Malenga 


Kigonsera 


CBG 


11012 


S1 062/01 29 


Mathias Hyera 


Malenga 


Kibiti 


PCM 


11013 


S1 062/01 34 


Novath Mwakatumbula 


Malenga 


Minaki 


CBG 


11014 


S1 062/01 39 


Oscar Ramadhani 


Malenga 


Madibira 


HGK 


11015 


S1 062/01 44 


Robin James 


Malenga 


Rungwe 


PCM 


11016 


S1 062/01 49 


Soleji Sayi 


Malenga 


Kibiti 


CBA 


11017 


S1 062/01 53 


Wilbert Kyando 


Malenga 


Kigonsera 


PCM 


11018 


S1381/0072 


Elias Amiri 


Malibwi 


Rungwe 


HGK 


11019 


S1381/0084 


Jamali Ally 


Malibwi 


Mwinyi 


CBG 


11020 


S1381/0086 


John Stephano 


Malibwi 


Tarakea 


CBG 


11021 


S1381/0089 


Michael Samwel 


Malibwi 


Galanos 


HGK 


11022 


S1381/0091 


Mohamed Naumia 


Malibwi 


Usagara 


PCM 


11023 


S1381/0096 


Raphael John 


Malibwi 


Bwiru Boys 


EGM 


11024 


S1381/0104 


Twahiru Hassani 


Malibwi 


Rungwe 


HGK 


11025 


S231 1/0034 


Charles Gerald Lumanija 


Maligisu 


Musoma 


HGE 225 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


11026 


S231 1/0036 


Cosmas Zacharia Mayala 


Maligisu 


Sengerema 


PCM 


11027 


S231 1/0043 


Iddy George Katendele 


Maligisu 


Shinyanga 


PCM 


11028 


S23 11/0046 


Julius Lupuga Weja 


Maligisu 


Milambo 


PCB 


11029 


S23 11/0053 


Lukonge Emmanuel Lugalata 


Maligisu 


Milambo 


PCB 


11030 


S231 1/0066 


Nyenge Thomas Kalyango 


Maligisu 


Ihungo 


CBG 


11031 


S231 1/0067 


Paul John Ngoni 


Maligisu 


Mwenge 


CBG 


11032 


S23 11/0073 


Shija James Chananja 


Maligisu 


Nyakahura 


HGL 


11033 


S231 1/0076 


Sylvester Godfred Kahulu 


Maligisu 


Kwiro 


CBG 


11034 


S2504/0035 


Bahati Luhinda Stephen 


Malili 


Shinyanga 


PCB 


11035 


S2504/0051 


Juma Mashauri Makoye 


Malili 


Moshi 


PCB 


11036 


S2504/0055 


Kubagwa Malunde Lameck 


Malili 


Shinyanga 


PCB 


11037 


S2504/0060 


Marco Ong'oma Justine 


Malili 


Shinyanga 


EGM 


11038 


S2504/0064 


Mashimbe Lugiko Wallace 


Malili 


Kigwe 


HGK 


11039 


S2504/0065 


Masota Malangwa Deus 


Malili 


Chato 


CBG 


11040 


S2504/0067 


Mathias Bahati Limbu 


Malili 


Nyakato 


HGK 


11041 


S2504/0070 


Mayombya Gosegose Masung 


Malili 


Nyakato 


CBG 


11042 


S2504/0076 


Ngalula Juma Makungu 


Malili 


Shinyanga 


EGM 


11043 


S2504/0084 


Pius Kusekwa Elias 


Malili 


Binza 


CBG 


11044 


S2504/0085 


Rashid Charles Paul 


Malili 


Shinyanga 


PCM 


11045 


S2504/0094 


Victor Ndyakoha Gidion 


Malili 


Kagango 


HGK 


11046 


S4486/0024 


Aloyce Nolbert Mpagalushu 


Malimbe 


Kigoma 


HGL 


11047 


S4486/0038 


Samwel Renatus Madale 


Malimbe 


Nsumba 


PCM 


11048 


S0793/0023 


Godfrey Paulo Mwanache 


Malindi 


Kisarika 


PCB 


11049 


S2027/0053 


Ernest Renatus 


Malya 


Ngudu 


HKL 


11050 


S2027/0069 


Nicholaus Elias 


Malya 


Lukole 


HGE 


11051 


S361 7/0027 


Itarange Michael 


Mama Maria Nyerere 


Ihungo 


HGE 


11052 


S361 7/0031 


Juma Nyamhanga 


Mama Maria Nyerere 


Mara 


HGK 


11053 


S0809/0026 


Enock Kayuni 


Mamba 


lyunga 


PCM 


11054 


S0809/0033 


Ibrahim Elias 


Mamba 


Mwenge 


EGM 


11055 


S0809/0045 


Leonard Laurent 


Mamba 


Kaliua 


PCM 


11056 


S0809/0051 


Mhela Ngasa 


Mamba 


Njombe 


EGM 


11057 


S0809/0061 


Samwel Elkana 


Mamba 


Geita 


EGM 


11058 


S21 23/0035 


Edward Eliniachie Kombe 


Mamba Day 


Mkuu 


PCB 


11059 


S21 23/0038 


Emmanuel Eliapenda Maleko 


Mamba Day 


Moshi Tech. 


PCM 


11060 


S0884/0037 


Audiface Lyela 


Mambwe 


Usevya 


HGK 


11061 


S0884/0039 


Beatus Mazyai 


Mambwe 


Kantalamba 


HGK 


11062 


S0884/0053 


Frank Chalula 


Mambwe 


Usevya 


HGL 


11063 


S0884/0055 


Frank Raymond 


Mambwe 


Kantalamba 


HGL 


11064 


S1 177/0091 


Basili E Nicodemu 


Mamire 


Kisarika 


PCB 


11065 


S1 177/0093 


Batholomeo D Bura 


Mamire 


Lyamungo 


HKL 


11066 


S1 177/0108 


Emanuel E Loilole 


Mamire 


Bariadi 


PGM 


11067 


S1 177/0130 


Marias L Miaron 


Mamire 


Lyamungo 


CBA 


11068 


S1 177/01 31 


Martin P Gwandi 


Mamire 


Usagara 


CBG 


11069 


S1 177/01 37 


Patrice K Hhayte 


Mamire 


Usagara 


PCM 


11070 


S1 177/0145 


Ramadhani H Mohamed 


Mamire 


Dareda 


HGL 


11071 


S1 177/0147 


Robert T Ismail 


Mamire 


Maji Ya Chai 


HKL 


11072 


S2850/0049 


Bruno Urio Dominick 


Mamsera 


Njombe 


PGM 


11073 


S1 720/0027 


Ally Bakari Goda 


Manchali 


Nyerere/migoli 


HKL 


11074 


S1 720/0044 


Issack Bahati Ngaiti 


Manchali 


Moshi 


PCM 226 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


11075 


S1 720/0056 


Yohana Muhambe Malecela 


Manchali 


Galanos 


HGE 


11076 


S3684/0043 


Hamis M Sebastian 


Manchira 


Mwenge 


HGL 


11077 


S3684/0067 


Mugosi M Marwa 


Manchira 


Kigwe 


HGL 


11078 


S0602/0048 


Celestine Inocent Ngailo 


Manda 


Kyela 


HGL 


11079 


S0602/0049 


Chrispian Sabas Nkwera 


Manda 


Ulayasi 


HGL 


11080 


S0602/0088 


Laurent Laurent Mbeya 


Manda 


Kyela 


HGL 


11081 


S0602/0100 


Obed Obed Kasambala 


Manda 


Kyela 


HGL 


11082 


S21 72/0055 


George Andrea Mvuma 


Mandaka Day 


Tarakea 


PCB 


11083 


S21 72/0061 


Hassani Hakimu Hassani 


Mandaka Day 


Tarakea 


CBG 


11084 


S21 72/0063 


Hayaz Adinani Juma 


Mandaka Day 


Mkuu 


PCB 


11085 


S21 72/0066 


Ibrahimu Adbdulighani Suleima 


Mandaka Day 


Usagara 


PCB 


11086 


S21 72/0091 


Sekiete Jumanne Shabani 


Mandaka Day 


Mkuu 


CBG 


11087 


S21 72/0094 


Shabani Sefu Athumani 


Mandaka Day 


Mkuu 


PCB 


11088 


S21 72/0096 


Yakobo Ridhiwani Idd 


Mandaka Day 


Kisarika 


PCB 


11089 


S2203/0054 


Guwasha W Bukango 


Mandewa 


Shinyanga 


HGE 


11090 


S2203/0070 


Musa Hamisi 


Mandewa 


Mkuu 


HGE 


11091 


S2203/0073 


Onesmo M David 


Mandewa 


Nyerere/migoli 


HGL 


11092 


S2203/0077 


Rajabu R Mohamedi 


Mandewa 


Wdmi 


WAT 


11093 


S2203/0079 


Richard R Japhet 


Mandewa 


Nyerere/migoli 


HGL 


11094 


S2203/0083 


Said Ramadhani 


Mandewa 


Shinyanga 


HGE 


11095 


S2203/0088 


Tumaini K Danieli 


Mandewa 


Biharamulo 


EGM 


11096 


S0881/0086 


Edward Buchwa 


Manga 


Mwenge 


PCM 


11097 


S0881/0090 


Emmanuel Chacha 


Manga 


Ihungo 


EGM 


11098 


S0881/0161 


Nyabore Chacha 


Manga 


Mwenge 


CBG 


11099 


S0881/0162 


Nyabuting'ana Bhoke 


Manga 


Kalangalala 


HGL 


11100 


S0881/0182 


Thomas Wambura 


Manga 


Lukole 


HKL 


11101 


S0881/0183 


Wambura Philipo 


Manga 


Shinyanga 


PCM 


11102 


S3629/0078 


Hossein Malongwe 


Manga Mpakani 


Ganako 


HGL 


11103 


S3629/0090 


Martin Thomas 


Manga Mpakani 


Lugoba 


HGL 


11104 


S3629/0108 


Ramadhani Mgaza 


Manga Mpakani 


Galanos 


HGE 


11105 


S0792/0015 


Fadhili Mustafa 


Mangaka 


Songea Boys 


EGM 


11106 


S0792/0022 


Hamisi Saidi 


Mangaka 


Tunduru 


HGK 


11107 


S0792/0027 


Masudi Ismail 


Mangaka 


Lindi 


HGL 


11108 


S1 937/0062 


David Maulid Bies 


Mangamba 


Mahiwa 


CBG 


11109 


S1 937/0087 


Matata Dova John 


Mangamba 


Lindi 


HGL 


11110 


S1 937/0090 


Mohamed Athuman 


Mangamba 


Kigonsera 


CBG 


11111 


S1 937/0097 


Mustafa Ally Yusuph 


Mangamba 


Lindi 


HGL 


11112 


S2465/0027 


Lugazo A Lugazo 


Mang'haila 


Bariadi 


PGM 


11113 


S 1749/0059 


Nkwabi M Lucas 


Mang'halanga 


Nsumba 


HGK 


11114 


S 1692/0032 


Daniel Kasaine Kaika 


Mangi Mareale 


Sanya Juu 


PCM 


11115 


S1 692/0041 


Ezekiel Elibariki Mtui 


Mangi Mareale 


Mkuu 


CBG 


11116 


S1 692/0042 


Gift Allan Masimba 


Mangi Mareale 


Musoma 


EGM 


11117 


S1 692/0051 


Leonard Asanteel Mchau 


Mangi Mareale 


Minaki 


PCM 


11118 


S1 692/0054 


Peter Ally Lesondo 


Mangi Mareale 


Kwiro 


CBG 


11119 


S1 692/0055 


Peter Didas Lyimo 


Mangi Mareale 


Tarime 


PCM 


11120 


S1 692/0061 


Taison Geofrey Makundi 


Mangi Mareale 


Same 


PCB 


11121 


S3073/0050 


Honest Rogathi Blass 


Mangi Sabas 


Kilangalanga 


PCB 


11122 


S0664/0030 


Shukuru Nelson Samweli 


Mangio 


Kifaru 


EGM 


11123 


S3748/0022 


Aleni Philipo Ngongi 


Mango 


Ndanda 


HGE 227 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


11124 


S3748/0036 


Dickson Andrea Mahundi 


Mango 


Songea Boys 


HGE 


11125 


S3748/0043 


Geophrey Benad Milinga 


Mango 


Kigonsera 


HGL 


11126 


S291 3/0030 


Kassim Awesso 


Mang'ola 


Tanga Tech. 


PCM 


11127 


S391 6/0028 


Emanuel Benedicto Sumbu 


Mang'onyi Shanta 


Nyakato 


CBG 


11128 


S391 6/0030 


Fortunatus Amasi Petro 


Mang'onyi Shanta 


Lyamungo 


HKL 


11129 


S391 6/0043 


Simoni Mianga Muungu 


Mang'onyi Shanta 


Ihungo 


CBG 


11130 


S391 6/0045 


Yohana Seth Gwau 


Mang'onyi Shanta 


Moshi 


PCB 


11131 


S3565/0038 


Masingija Mashamba 


Mangu 


Chato 


CBG 


11132 


S3565/0039 


Mugushi Kulwa 


Mangu 


Ngudu 


PCB 


11133 


S2326/0028 


Benjamin Paschal 


Manguanjuki 


Bwiru Boys 


EGM 


11134 


S2326/0030 


Daniel Peter 


Manguanjuki 


Mwenge 


HKL 


11135 


S2326/0048 


Zacharia Z Kerenge 


Manguanjuki 


Ihungo 


EGM 


11136 


S0952/0110 


Hamis N Mohamed 


Mang'ula 


Ndanda 


CBG 


11137 


S0952/0121 


Joseph E Mbowe 


Mang'ula 


Kwiro 


CBG 


11138 


S0952/0123 


Joseph R Mwangwela 


Mang'ula 


Kwiro 


PCB 


11139 


S0952/0130 


Kassim S Chapembela 


Mang'ula 


Ifunda Tech. 


PGM 


11140 


S0952/0143 


Notwel K Kisava 


Mang'ula 


Matema Beach 


HGL 


11141 


S0349/0096 


Elienea Elinipendo Mbwambo 


Manka 


Karatu 


EGM 


11142 


S0349/0103 


Francis Anaeli Lazaro 


Manka 


Moshi Tech. 


PCB 


11143 


S0349/0107 


Godlike Elius Kilele 


Manka 


Karatu 


PCM 


11144 


S351 5/0068 


Ally A Ismaili 


Manolo 


Muheza 


PCB 


11145 


S351 5/0086 


Hemedi M Rashidi 


Manolo 


Muheza 


CBG 


11146 


S01 78/0050 


Adili S. Simwanza 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Rungwe 


PCB 


11147 


S01 78/0052 


Ally Yohana 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Tosamaganga 


HGE 


11148 


S01 78/0053 


Anderson A. Mandia 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Usevya 


HGL 


11149 


S01 78/0054 


Asajile Mwandenga 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Sadani 


CBG 


11150 


S01 78/0057 


Chesco Sakalani 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Kyela 


PCB 


11151 


S01 78/0058 


David E. Siwakwi 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Tosamaganga 


HGE 


11152 


S01 78/0060 


Dennis Khenani 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Tosamaganga 


PGM 


11153 


S01 78/0061 


Edson Stanley 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Kiwanja 


HGL 


11154 


S0 178/0063 


Elisha Noah 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Tukuyu 


PCB 


11155 


S01 78/0065 


Emmanuel Kachima 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Tunduru 


HGL 


11156 


S01 78/0066 


Emmanuel Ngombe 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Ifunda Tech. 


PCB 


11157 


S01 78/0069 


Gadson Mwakaje 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Mambwe 


PCM 


11158 


S01 78/0073 


Hussein H. Hillary 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Songea Boys 


HGE 


11159 


S0 178/0075 


Ipyana G. Mwaiteleke 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Iwalanje 


PCM 


11160 


S01 78/0077 


Isakwisa Evance 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Songea Boys 


PCB 


11161 


S01 78/0079 


James P. Noah 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Songea Boys 


HGE 


11162 


S01 78/0081 


John Zephaniah 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Sadani 


PCB 


11163 


S0 178/0083 


Laurence Mwakatobe 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Sumbawanga 


HGL 


11164 


S01 78/0084 


Lusajo Anyelwisye 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Tosamaganga 


EGM 


11165 


S01 78/0085 


Lusekelo Mwansasu 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Maweni 


HGL 


11166 


S01 78/0088 


Mwasa S. Mwasa 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Mahiwa 


CBG 


11167 


S01 78/0089 


Nehemiah W. Ng'wiza 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Karatu 


CBG 


11168 


S01 78/0094 


Pascal Ngwembe 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Kigonsera 


CBG 


11169 


S01 78/0097 


Thobias Ngailo 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Kiwanja 


HGL 


11170 


S01 78/0098 


Yohana M. Gidion 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Rungwe 


EGM 


11171 


S1 834/0051 


Mahewa Thomas Gervas 


Mantare 


Milambo 


PCM 


11172 


S1 834/0064 


Yohana Titus Pelecca 


Mantare 


Geita 


EGM 228 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


11173 


S3562/0032 


Alexanda S Munishi 


Manushi 


Tarime 


CBG 


11174 


S3562/0046 


Fedinand Valerian Mwacha 


Manushi 


Musoma 


PCM 


11175 


S3562/0056 


Paul Joseph Massawe 


Manushi 


Bagamoyo 


EGM 


11176 


S3562/0058 


Rajabu Mustapha Massawe 


Manushi 


Galanos 


HGE 


11177 


S3562/0062 


Simoni Francis Mboya 


Manushi 


Lindi 


EGM 


11178 


S0693/0049 


Daudi S Lewanga 


Manyara 


Geita 


HGE 


11179 


S0693/0075 


Mebako Lagilala 


Manyara 


Ifunda Tech. 


PCM 


11180 


S0693/0082 


Onesmo Sikay 


Manyara 


Mwenge 


EGM 


11181 


S0693/0084 


Peter U. Josephat 


Manyara 


Tosamaganga 


PCB 


11182 


S0693/0090 


Richard Sululu 


Manyara 


Longido 


PCB 


11183 


S21 97/0067 


Athuman Maulid Shaban 


Manyoni 


Rungwe 


PCM 


11184 


S21 97/0075 


Daudi John Simon 


Manyoni 


Mara 


EGM 


11185 


S21 97/0088 


Herman Andrea Mtumwa 


Manyoni 


Itigi 


HGL 


11186 


S21 97/01 05 


Luka Adam Mdachi 


Manyoni 


Moshi 


PCM 


11187 


S21 97/01 27 


Simon Mwalwayo John 


Manyoni 


Moshi Tech. 


CBG 


11188 


S3090/0192 


Brighton Mbilinyi 


Manzese 


Tambaza (day) 


PCB 


11189 


S3090/0204 


Elia Sospeter 


Manzese 


Tukuyu 


EGM 


11190 


S3090/0218 


Fredrick Gasper 


Manzese 


Tambaza (day) 


HGE 


11191 


S3090/0248 


Irabi Kassim 


Manzese 


Msamala 


PCM 


11192 


S3090/0255 


Japhari Ibrahim 


Manzese 


Minaki 


CBG 


11193 


S3090/0279 


Mohamed Abdulazizi 


Manzese 


llboru 


PCB 


11194 


S3090/0305 


Ramadhani Issa 


Manzese 


ArushaTechnical. 


AUT. 


11195 


S3090/0330 


Shaibu Hamisi 


Manzese 


Azania (day) 


PCB 


11196 


S3090/0332 


Sihaba Omary 


Manzese 


Bagamoyo 


EGM 


11197 


S3040/0045 


Anthony M Kilindo 


Mapango 


Oswald Mang'ombe 


PGM 


11198 


S3040/0057 


Dickson Itembe 


Mapango 


Sengerema 


PCB 


11199 


S3040/0085 


John Mwikabe 


Mapango 


Lyamungo 


CBG 


11200 


S3040/0091 


Kulwa T Kopothe 


Mapango 


Kaliua 


CBG 


11201 


S3040/0096 


Marere Nyeura 


Mapango 


Tabora Boys 


PCB 


11202 


S3040/0111 


Said Kiemo 


Mapango 


Tanga Tech. 


PCB 


11203 


S3040/0119 


Steven Christopher 


Mapango 


Rutabo 


HGK 


11204 


S0540/0081 


Bazari Hassani 


Maposeni 


lyunga 


PCB 


11205 


S0540/0085 


Christian Mbunda 


Maposeni 


Tosamaganga 


EGM 


11206 


S0540/0093 


Fadhili Mohamed 


Maposeni 


Mwakavuta 


HGL 


11207 


S0540/0118 


James Mpepo 


Maposeni 


Songea Boys 


PCM 


11208 


S0540/0126 


Joseph Chale 


Maposeni 


Kigonsera 


CBG 


11209 


S0540/0129 


Juma Salum 


Maposeni 


Kigonsera 


PCB 


11210 


S0540/0135 


Manhu Ndimbo 


Maposeni 


Songea Boys 


PCB 


11211 


S0540/0137 


Martin Mkilima 


Maposeni 


Madaba 


HGL 


11212 


S0540/0142 


Nestory Moyo 


Maposeni 


Tunduru 


HGL 


11213 


S0540/0144 


Noely Mapunda 


Maposeni 


Kibaha 


PCB 


11214 


S0540/0146 


Peter Kapitingana 


Maposeni 


Tunduru 


HKL 


11215 


S0540/0149 


Rahim Hashim 


Maposeni 


Maposeni 


HKL 


11216 


S0540/0159 


Santumin C. Marandu 


Maposeni 


Maposeni 


HKL 


11217 


S1 654/0045 


Karimu Kasuku Rashidi 


Maputi 


Kigonsera 


CBG 


11218 


S01 29/0001 


Abubakari Ibrahim 


Mara 


Kwiro 


PCM 


11219 


S01 29/0004 


Arbogastus P Ngasa 


Mara 


Sengerema 


EGM 


11220 


S01 29/0006 


Baraka Joseph 


Mara 


Kilangalanga 


PCB 


11221 


S01 29/0009 


Bisare Charles 


Mara 


Umbwe 


ECA 229 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


11222 


S01 29/0010 


Brayani Alphonce 


Mara 


Tarime 


HGL 


11223 


S01 29/0011 


Bulebhe Magesa 


Mara 


Same 


PCB 


11224 


S01 29/001 2 


Chacha Charles Machage 


Mara 


Kalangalala 


HGL 


11225 


S01 29/001 4 


Daniel Nyambabe 


Mara 


Umbwe 


ECA 


11226 


S01 29/001 5 


Daniel Nyanda Kusekwa 


Mara 


Kwiro 


PCM 


11227 


S01 29/001 8 


Datius Mutachungura 


Mara 


Tosamaganga 


EGM 


11228 


S01 29/001 9 


Denatus Dominick 


Mara 


Tabora Boys 


PCM 


11229 


S01 29/0021 


Deogratius Gordian 


Mara 


Kilosa 


HGK 


11230 


S01 29/0022 


Deogratius Makule 


Mara 


Bariadi 


PGM 


11231 


S01 29/0023 


Desderius B Kaizilege 


Mara 


Wdmi 


CIV 


11232 


S01 29/0025 


Dickson Chibwi 


Mara 


ArushaTechnical. 


LAB 


11233 


S01 29/0028 


Emmanuel Henriko 


Mara 


ArushaTechnical. 


TEL 


11234 


S01 29/0030 


Erick Kibaki 


Mara 


Same 


HGK 


11235 


S01 29/0031 


Ernest L Mhangwa 


Mara 


Ngudu 


PCB 


11236 


S01 29/0035 


Furaha Eulade 


Mara 


Irksongo 


HGK 


11237 


S01 29/0036 


Furaha Mpangila 


Mara 


Kahororo 


PCB 


11238 


S01 29/0038 


Godwin M Ignatio 


Mara 


Pamba (day) 


PCB 


11239 


S01 29/0039 


Iddi Hussein 


Mara 


Kigoma 


HGK 


11240 


S01 29/0042 


Jackson M Juma 


Mara 


Njombe 


PCM 


11241 


S0 129/0043 


Jacob Richard 


Mara 


Umbwe 


ECA 


11242 


S01 29/0044 


Joel Kibona 


Mara 


Oswald Mang'ombe 


PCM 


11243 


S01 29/0045 


Josephat Francis 


Mara 


Tarime 


PCB 


11244 


S01 29/0049 


Joshua Samwel 


Mara 


Lulumba 


PCM 


11245 


S01 29/0052 


Juma Mayala 


Mara 


Kalangalala 


PCM 


11246 


S01 29/0054 


Kadogo M Mazigo 


Mara 


Musoma 


HGK 


11247 


S01 29/0055 


Kajigija W Bwire 


Mara 


Tarime 


HKL 


11248 


S01 29/0056 


Kalale Justo 


Mara 


Umbwe 


ECA 


11249 


S01 29/0062 


Kushaha Maduhu 


Mara 


Dar. Institute Techn 


TEL 


11250 


S01 29/0068 


Magabe Juma 


Mara 


Chato 


CBG 


11251 


S01 29/0069 


Maneno Phinias 


Mara 


Umbwe 


HGL 


11252 


S01 29/0071 


Martine Nashon 


Mara 


Umbwe 


ECA 


11253 


S01 29/0072 


Masanja Anacleth 


Mara 


Nsumba 


HGL 


11254 


S01 29/0073 


Masanja L Stephen 


Mara 


Njombe 


PCB 


11255 


S01 29/0074 


Mbashira Buruhani 


Mara 


Kigoma 


HGK 


11256 


S01 29/0080 


Mugini R Kamoga 


Mara 


Minaki 


PCM 


11257 


S01 29/0082 


Musa Martine 


Mara 


Umbwe 


ECA 


11258 


S01 29/0081 


Musa E Amon 


Mara 


Njombe 


PCM 


11259 


S01 29/0084 


Naswiru Ahamad 


Mara 


Rutabo 


HGL 


11260 


S01 29/0087 


Nzingula Takita 


Mara 


Tosamaganga 


EGM 


11261 


S01 29/0090 


Pius Musa 


Mara 


Mahiwa 


PCB 


11262 


S01 29/0091 


Saga James 


Mara 


Kagango 


HGL 


11263 


S01 29/0093 


Salehe Kubilu 


Mara 


Nsumba 


HKL 


11264 


S01 29/0094 


Sayid Ngasa 


Mara 


Binza 


CBG 


11265 


S01 29/0096 


Sendama Mgema 


Mara 


Dar. Institute Techn 


MEC 


11266 


S01 29/0097 


Shadrack Kulwa 


Mara 


ArushaTechnical. 


CIV 


11267 


S01 29/0098 


Steven Kusaga 


Mara 


Nsumba 


HGL 


11268 


S0541/0170 


Rashidi Taifa 


Maramba 


Muheza 


PCB 


11269 


S2655/0076 


Abishai Mwaisango 


Maranatha 


Sadani 


CBG 


11270 


S2655/0085 


Ayubu Mwambene 


Maranatha 


Kantalamba 


HKL 230 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


11271 


S2655/0086 


Baraka Admin 


Maranatha 


J.k. Nyerere 


HGK 


11272 


S2655/0087 


Benjamini Njangaje 


Maranatha 


Rungwe 


HGE 


11273 


S2655/0088 


Boniface Godwini 


Maranatha 


Kiwanja 


HGK 


11274 


S2655/0089 


Christopher Elia 


Maranatha 


Maweni 


HGK 


11275 


S2655/0094 


Deo Amon 


Maranatha 


Songea Boys 


PCM 


11276 


S2655/0095 


Deusdedit Mng'ong'o 


Maranatha 


Tukuyu 


HKL 


11277 


S2655/0096 


Didas Sanga 


Maranatha 


Tosamaganga 


HGE 


11278 


S2655/0097 


Edgar Tweve 


Maranatha 


Tosamaganga 


PGM 


11279 


S2655/0098 


Elihuruma Aswile 


Maranatha 


Njombe 


HGL 


11280 


S2655/0101 


Emmanuel Mturo 


Maranatha 


Iwawa 


HKL 


11281 


S2655/0102 


Emmanuel P Sikana 


Maranatha 


Songea Boys 


CBG 


11282 


S2655/0103 


Eric J Njeleka 


Maranatha 


Mbeya (day) 


HGL 


11283 


S2655/0105 


Fabian Raphael 


Maranatha 


Same 


CBG 


11284 


S2655/0106 


Francis Kyamba 


Maranatha 


Rungwe 


PCB 


11285 


S2655/0107 


Francis Mapunda 


Maranatha 


Mwakaleli 


HGE 


11286 


S2655/0108 


Francis Mwakilembe 


Maranatha 


Songea Boys 


EGM 


11287 


S2655/0110 


Fredrick Nzuyu 


Maranatha 


Rungwe 


EGM 


11288 


S2655/0111 


Furaha Emmanuel 


Maranatha 


Kigonsera 


PCM 


11289 


S2655/0112 


Godlove Chaima 


Maranatha 


Sumbawanga 


HKL 


11290 


S2655/0114 


Herman Mwamjengwa 


Maranatha 


Njombe 


PCM 


11291 


S2655/0118 


Jeremiah J Moshi 


Maranatha 


Liwale High 


HGK 


11292 


S2655/0119 


Joseph Mwanilonga 


Maranatha 


Lufilyo 


HKL 


11293 


S2655/0121 


Kelvin Ngonya 


Maranatha 


Pugu 


PCM 


11294 


S2655/0123 


Lusekelo Anyimike 


Maranatha 


Matai 


HKL 


11295 


S2655/0131 


Nestory Mohamed 


Maranatha 


Minaki 


PGM 


11296 


S2655/0133 


Noel Ndabila 


Maranatha 


lyunga 


PCB 


11297 


S2655/0135 


Oscar Tomu 


Maranatha 


Matema Beach 


HGL 


11298 


S2655/0138 


Raymond Sanga 


Maranatha 


Maweni 


HGL 


11299 


S2655/0139 


Reuben E Mboya 


Maranatha 


Sengerema 


PCB 


11300 


S2655/0140 


Romanus Godfrey 


Maranatha 


Galanos 


EGM 


11301 


S2655/0142 


Samweli Ipyana 


Maranatha 


Kyela 


PCM 


11302 


S2655/0144 


Samweli Mwalupeta 


Maranatha 


Kigonsera 


PCB 


11303 


S2655/0147 


Wenselausi Olomi 


Maranatha 


Tosamaganga 


EGM 


11304 


S2655/0148 


Yohana Pangani 


Maranatha 


Mambwe 


PCM 


11305 


S2655/0150 


Zawadi Mbwaga 


Maranatha 


Sanya Juu 


CBG 


11306 


S0388/0039 


Alinuwila A Mbassy 


Marangu 


Songea Boys 


HGE 


11307 


S0388/0040 


Alphonce J Mlay 


Marangu 


Kyela 


HGK 


11308 


S0388/0041 


Amedeusi A Lemboto 


Marangu 


Bagamoyo 


PCB 


11309 


S0388/0045 


Baraka G Garang' 


Marangu 


Moshi 


PCB 


11310 


S0388/0046 


Baraka R Mkoma 


Marangu 


Musoma 


PCM 


11311 


S0388/0047 


Benson S Urio 


Marangu 


Mwenge 


HGE 


11312 


S0388/0050 


Christian K Ngomuo 


Marangu 


Minaki 


PCB 


11313 


S0388/0053 


Deogratius C Chaula 


Marangu 


Umbwe 


CBG 


11314 


S0388/0054 


Donald S Tarimo 


Marangu 


Usagara 


PCB 


11315 


S0388/0055 


Edward L Theodory 


Marangu 


Tabora Boys 


HGL 


11316 


S0388/0057 


Elihuruma A Minja 


Marangu 


Njombe 


HKL 


11317 


S0388/0058 


Emanuel F Mtei 


Marangu 


Mwika 


EGM 


11318 


S0388/0061 


Emanuel P Kahumba 


Marangu 


Bihawana 


CBG 


11319 


S0388/0062 


Erasmo V Baraka 


Marangu 


Lufilyo 


HGL 231 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


11320 


S0388/0063 


Erasto V Bahati 


Marangu 


Galanos 


PCM 


11321 


S0388/0067 


Franco D Isuja 


Marangu 


Dodoma (day) 


HGK 


11322 


S0388/0070 


Fred J Laizer 


Marangu 


Minaki 


PGM 


11323 


S0388/0071 


Fredrick F Kavishe 


Marangu 


Bagamoyo 


HGE 


11324 


S0388/0072 


Gabriel E Tarimo 


Marangu 


Tukuyu 


HGL 


11325 


S0388/0076 


Herman H Maguya 


Marangu 


Abed A. Karume 


CBG 


11326 


S0388/0077 


Hubert C Olomy 


Marangu 


Mkuu 


HGL 


11327 


S0388/0078 


Innocent B Shirima 


Marangu 


Kwiro 


PCM 


11328 


S0388/0079 


Issa S Kassa 


Marangu 


Njombe 


HKL 


11329 


S0388/0080 


Jacob D Shirima 


Marangu 


ArushaTechnical. 


ELE 


11330 


S0388/0081 


James E Mnyeche 


Marangu 


Umbwe 


CBG 


11331 


S0388/0082 


Japhet E Maro 


Marangu 


Njombe 


PGM 


11332 


S0388/0090 


Kennedy E Lema 


Marangu 


Shinyanga 


PCM 


11333 


S0388/0092 


Leopold T Woisso 


Marangu 


Msamala 


HGL 


11334 


S0388/0094 


Mwidini M Chumu 


Marangu 


Shambalai 


HGL 


11335 


S0388/0095 


Nickson E Lema 


Marangu 


Mwenge 


PCB 


11336 


S0388/0096 


Nicodemus E Manjuu 


Marangu 


Lugoba 


PCM 


11337 


S0388/0097 


Noah L Msasa 


Marangu 


Mara 


HGE 


11338 


S0388/0099 


Ovin F Shayo 


Marangu 


Shambalai 


HGL 


11339 


S0388/0101 


Pius M Alfred 


Marangu 


Kibaha 


PCM 


11340 


S0388/0107 


Saimon M Lemaly 


Marangu 


Longido 


PCB 


11341 


S0388/0110 


Sisty S Njau 


Marangu 


Moshi Tech. 


PCM 


11342 


S0388/0116 


Yonah A Titus 


Marangu 


Kisiwani 


HGK 


11343 


S 1266/0073 


Agustino Yona Tsoray 


Maretadu 


Sanya Juu 


CBG 


11344 


S 1266/0088 


Emanuel Julius Isaay 


Maretadu 


Bihawana 


CBG 


11345 


S1 266/0098 


Heriel Jackson Haali 


Maretadu 


Tarakea 


CBG 


11346 


S1 266/01 08 


Kalisti Yakobo Niima 


Maretadu 


Same 


HGK 


11347 


S1 266/01 15 


Olsen Lohay Axwesso 


Maretadu 


Lyamungo 


CBG 


11348 


S1 266/01 30 


Tumaini Kastuli Safari 


Maretadu 


Ganako 


HGK 


11349 


S1 266/01 36 


Zakayo Gabrieli Massay 


Maretadu 


Umbwe 


HGE 


11350 


S2831/0012 


Linus Valentino Nzema 


Maria Consolata 


Tarime 


PCB 


11351 


S2831/0013 


Liston Nebioth Kauku 


Maria Consolata 


Kibiti 


PCM 


11352 


S2831/0014 


Maisha Elia Magava 


Maria Consolata 


Tukuyu 


PCB 


11353 


S2831/0015 


Mazinho Emilyo Chahe 


Maria Consolata 


Kigonsera 


CBG 


11354 


S2831/0019 


Venance Daniel Mgeni 


Maria Consolata 


Songea Boys 


PCM 


11355 


S31 15/0044 


Sharifu Tewa Mpili 


Marika 


Mbekenyera 


HGL 


11356 


S2028/0033 


Anael Elisaria Ngowi 


Maringeni 


Lyamungo 


CBG 


11357 


S2028/0034 


Antipas Thadeus Mbuya 


Maringeni 


Malangali 


HKL 


11358 


S2028/0049 


Innocent Amedeus Shayo 


Maringeni 


Umbwe 


CBG 


11359 


S2028/0054 


Jerry Jonas Ngowi 


Maringeni 


Kishoju 


EGM 


11360 


S2028/0055 


Johnson Giliad Swai 


Maringeni 


Kigoma 


HGE 


11361 


S2028/0056 


Jonas Godson Shoo 


Maringeni 


Tarakea 


CBG 


11362 


S3081/0034 


Ibrahim Nurdin Mtumbi 


Marlex 


Kwiro 


EGM 


11363 


S3081/0035 


Ivan Samson Moshi 


Marlex 


Vudoi 


HGL 


11364 


S3081/0037 


Patrick Asantiel Ngowi 


Marlex 


Mara 


EGM 


11365 


S308 1/0040 


Samwel Abraham Masue 


Marlex 


Lyamungo 


HGE 


11366 


S 1839/0045 


Noel Abeli Kaaya 


Maroroni 


Abed A. Karume 


CBG 


11367 


S1 839/0050 


Samwel Michael Mungure 


Maroroni 


Karatu 


HGL 


11368 


S31 00/0051 


John O Dennis 


Marshi 


Magu 


PCB 232 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


11369 


S1031/0056 


Anold Tibenda 


Maruku 


Kagango 


HGK 


11370 


S1031/0069 


Denis Joseph 


Maruku 


Nyakahura 


HKL 


11371 


S1 031 /0076 


Evance P. Ezekiel 


Maruku 


Kahororo 


PCM 


11372 


S1031/0119 


Vicent Jackson 


Maruku 


Moshi Tech. 


CBG 


11373 


S1031/0121 


Victor Gosbert 


Maruku 


Kahororo 


PCM 


11374 


S3383/0040 


Elia Luka Nassari 


Maruvango 


Moshi 


PCM 


11375 


S2259/0035 


Augustino John Safari 


Mary Nagu 


Abed A. Karume 


CBG 


11376 


S2259/0036 


Bakari Hassan Bakary 


Mary Nagu 


Musoma 


PGM 


11377 


S2259/0038 


Bernad Andrea Saragu 


Mary Nagu 


Karatu 


PCM 


11378 


S2259/0042 


Daudi Francis Qwaray 


Mary Nagu 


Maji Ya Chai 


HKL 


11379 


S2259/0060 


Shabani J. Churi 


Mary Nagu 


Usagara 


HKL 


11380 


S2259/0062 


Welwel Jacob Gidaminada 


Mary Nagu 


Bagamoyo 


PCB 


11381 


S2078/0051 


Kenedi M Osako 


Masaba 


Ihungo 


EGM 


11382 


S2078/0055 


Leonard Piud 


Masaba 


Geita 


EGM 


11383 


S2078/0057 


Majuto Sadick 


Masaba 


Musoma 


HGL 


11384 


S2078/0078 


Zabron Anyitike 


Masaba 


Ihungo 


EGM 


11385 


S3758/0080 


Hotay Hendrico 


Masabeda 


Malangali 


HGK 


11386 


S3758/0083 


Joel D Nada 


Masabeda 


Mwenge 


HGK 


11387 


S2260/0046 


Lucian M Bombo 


Masakta 


Mwika 


EGM 


11388 


S1 41 4/0037 


Bernard M Salvatory 


Masanze 


Mara 


HGE 


11389 


S0648/0067 


Abubakari Amir 


Masasi Day 


Tunduru 


HGK 


11390 


S0648/0071 


Antony Lasana 


Masasi Day 


Ndanda 


PCM 


11391 


S0648/0077 


Dadi Majira 


Masasi Day 


Mbekenyera 


HGK 


11392 


S0648/0078 


Diblo Mwinama 


Masasi Day 


Ndanda 


HGE 


11393 


S0648/0086 


Hafidhi Ally 


Masasi Day 


Tunduru 


HGK 


11394 


S0648/0088 


Hussein Dadi 


Masasi Day 


Makita 


CBG 


11395 


S0648/0094 


John John 


Masasi Day 


Ndanda 


PCM 


11396 


S0648/0103 


Mohamedi Omari 


Masasi Day 


Mahiwa 


HGL 


11397 


S0648/0119 


Sadamu Kuluwona 


Masasi Day 


Tunduru 


HGK 


11398 


S341 4/0036 


Daud Bundala Bernard 


Masekelo 


Mwika 


EGM 


11399 


S3026/0021 


Jiloto Patrick 


Masengwa 


Meatu 


CBG 


11400 


S3026/0027 


Kabuhu Mbeke 


Masengwa 


Mpwapwa 


HGK 


11401 


S3026/0041 


Solo Samwel 


Masengwa 


Ihungo 


EGM 


11402 


S2849/0085 


Donati Tarimo James 


Mashati 


Galanos 


HGK 


11403 


S2849/0097 


Godfrey Tarimo William 


Mashati 


Ifunda Tech. 


CBG 


11404 


S2849/0098 


Higin Pasiani Hendry 


Mashati 


Malangali 


HGL 


11405 


S2849/0102 


John John Festo 


Mashati 


Sengerema 


CBG 


11406 


S2849/0110 


Nobert Tarimo Efremu 


Mashati 


Sengerema 


CBG 


11407 


S2849/0112 


Paskasio Swai Genesi 


Mashati 


Mwinyi 


HGK 


11408 


S2849/0116 


Prosper Msafiri Joseph 


Mashati 


Vudoi 


HGL 


11409 


S3377/0083 


Jumaa Abeid 


Mashindei 


Msamala 


HGL 


11410 


S3377/0102 


Samwel Mandia 


Mashindei 


Changarawe 


HGK 


11411 


S1 11 1/0036 


Amani T Tety 


Mashingia 


Karatu 


HGE 


11412 


S1 11 1/0043 


Elihuruma E Moshi 


Mashingia 


Minaki 


EGM 


11413 


S1 11 1/0053 


Hemed A Msangi 


Mashingia 


Galanos 


EGM 


11414 


S1 11 1/0056 


Iddy Y Msuya 


Mashingia 


Galanos 


CBA 


11415 


S3245/0087 


Isaac Abel Kitinga 


Mashujaa 


Minaki 


EGM 


11416 


S3245/0121 


Samwel Method Tindwa 


Mashujaa 


Tosamaganga 


PCB 


11417 


S348 1/0078 


Basso A Wayda 


Masieda 


Galanos 


CBA 233 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


11418 


S3481/0105 


Fransisco D Sulle 


Masieda 


Same 


CBG 


11419 


S3481/0112 


James A Paulo 


Masieda 


Galanos 


CBA 


11420 


S3481/0116 


Joseph A Qaday 


Masieda 


Lyamungo 


CBA 


11421 


S3481/0123 


Marcel N Tlatlaa 


Masieda 


Kwiro 


PCM 


11422 


S3481/0142 


Philemon A Sukums 


Masieda 


Galanos 


CBA 


11423 


S21 76/01 26 


Paulo Fanuel Sifi 


Masinda Day 


Pugu 


EGM 


11424 


S21 76/01 33 


Ramadhani Senge Jumanne 


Masinda Day 


Usevya 


HGK 


11425 


S21 76/01 43 


Yoel Ntui Ally 


Masinda Day 


Sengerema 


EGM 


11426 


S2226/0058 


Hakimu Oditha Mlimakifi 


Masisiwe 


Mwakavuta 


HGL 


11427 


S2226/0069 


Naftari Emmaunel Gavile 


Masisiwe 


Makita 


HGL 


11428 


S2226/0070 


Nelson Damiani Kisoma 


Masisiwe 


Kantalamba 


EGM 


11429 


S2226/0075 


Omita Benitho Kikoti 


Masisiwe 


Sadani 


CBG 


11430 


S2226/0077 


Petro Eleutel Msula 


Masisiwe 


Iwalanje 


HGL 


11431 


S3072/0023 


Inocent Joseph Mushi 


Masoka 


Sanya Juu 


PCM 


11432 


S1 630/0057 


Amani Stephen 


Masoko 


Ifunda Tech. 


PGM 


11433 


S1 630/0062 


Asifiwe Juma 


Masoko 


Rungwe 


PCB 


11434 


S1 630/0073 


Elisha Mwaipopo 


Masoko 


Iwalanje 


PCM 


11435 


S1 630/0076 


Emmanuel Edson 


Masoko 


Tosamaganga 


HGE 


11436 


S1 630/01 00 


Juma Mwakibinga 


Masoko 


Rungwe 


CBG 


11437 


S1 630/01 03 


Luckson Mwakibinga 


Masoko 


Rungwe 


CBG 


11438 


S1 630/01 06 


Malaika Andrew 


Masoko 


lleje 


HGK 


11439 


S1 630/01 09 


Nwaka Alinanuswe 


Masoko 


Tosamaganga 


PGM 


11440 


S1 630/01 11 


Pilika Lauden 


Masoko 


Lwangwa 


PCM 


11441 


S1 630/01 18 


Vasta Oden 


Masoko 


Njombe 


PCM 


11442 


S071 9/0027 


Abdalah A Yusuph 


Masonga 


Kaliua 


PCB 


11443 


S071 9/0030 


Anthony Thomas 


Masonga 


Lukole 


HGL 


11444 


S071 9/0031 


Baraka G Jeremiah 


Masonga 


Nyerere/migoli 


HGL 


11445 


S071 9/0033 


Boaz D Wadugu 


Masonga 


Karatu 


CBA 


11446 


S071 9/0035 


Calvin A James 


Masonga 


Lyamungo 


CBA 


11447 


S071 9/0036 


Cosmas Mkonda 


Masonga 


Bihawana 


HGL 


11448 


S071 9/0037 


Cosmas M Tungaraza 


Masonga 


Pugu 


EGM 


11449 


S071 9/0039 


Elisha Rutha 


Masonga 


Karatu 


CBA 


11450 


S071 9/0040 


Ellam Wige 


Masonga 


Milambo 


PCB 


11451 


S071 9/0041 


Emmanuel Edward 


Masonga 


Karatu 


PCB 


11452 


S071 9/0042 


Emmanuel Wanjara 


Masonga 


Ngudu 


HGL 


11453 


S071 9/0043 


Erick Makori 


Masonga 


Malagarasi 


CBG 


11454 


S071 9/0046 


Fadhili Masambu 


Masonga 


Nyakato 


PGM 


11455 


S071 9/0047 


Finias O Daudi 


Masonga 


Kaliua 


CBG 


11456 


S071 9/0048 


Frank Chacha 


Masonga 


Karatu 


CBA 


11457 


S071 9/0052 


Fredrick Simbiri 


Masonga 


Karatu 


CBA 


11458 


S071 9/0053 


George Peter 


Masonga 


Karatu 


CBA 


11459 


S071 9/0057 


Ibrahimu O Mohamed 


Masonga 


Mara 


HGE 


11460 


S071 9/0061 


Joel Syprianus 


Masonga 


Karatu 


CBA 


11461 


S071 9/0062 


John Massu 


Masonga 


Galanos 


EGM 


11462 


S071 9/0064 


Kelvin Lameck 


Masonga 


Nsumba 


HKL 


11463 


S071 9/0066 


Kelvin Phineas 


Masonga 


Karatu 


PCM 


11464 


S071 9/0067 


Konrad A Oginga 


Masonga 


Karatu 


CBA 


11465 


S071 9/0068 


Lackson Tungaraza 


Masonga 


Karatu 


EGM 


11466 


S071 9/0070 


Laurent Joseph 


Masonga 


Lyamungo 


HGL 231 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


11467 


S071 9/0072 


Machira Daniel 


Masonga 


Kalangalala 


HGL 


11468 


S071 9/0073 


Mang'ah Kiraacha 


Masonga 


Lyamungo 


HGL 


11469 


S071 9/0074 


Michael M Jackson 


Masonga 


Karatu 


HGL 


11470 


S071 9/0077 


Nyamsangya N Baraki 


Masonga 


Oswald Mang'ombe 


CBG 


11471 


S071 9/0079 


Pascal Jakoracha 


Masonga 


Mara 


HGK 


11472 


S071 9/0080 


Paulo K Gidion 


Masonga 


Chato 


CBG 


11473 


S071 9/0084 


Sabato Albertus 


Masonga 


Karatu 


CBA 


11474 


S071 9/0085 


Sadam Ismael 


Masonga 


Mwenge 


EGM 


11475 


S071 9/0089 


Tobias A Masese 


Masonga 


Ndanda 


PCM 


11476 


S071 9/0091 


Victor John 


Masonga 


Karatu 


CBA 


11477 


S071 9/0092 


Victor Otuoma 


Masonga 


Moshi Tech. 


CBG 


11478 


S0827/0059 


Ally Mustafa 


Masonya 


Mbekenyera 


HGK 


11479 


S0827/0070 


Edgar Hamisi 


Masonya 


Songea Boys 


EGM 


11480 


S0827/0093 


Mathiasi Mallinga 


Masonya 


Tunduru 


HGK 


11481 


S21 39/001 6 


Faijara Shaban Kigelulye 


Massa 


Njombe 


HGL 


11482 


S2062/0030 


Emanuel Joseph Kabeta 


Masukila 


Kyela 


PCM 


11483 


S2062/0036 


Friday Anyimikisye Minga 


Masukila 


lyunga 


PCM 


11484 


S2062/0037 


Furaha Andarson Ngondo 


Masukila 


Rungwe 


PCB 


11485 


S2062/0041 


Ivory Teddy Mulabwa 


Masukila 


Kigonsera 


CBG 


11486 


S3438/0039 


Anania Saudeni 


Masukulu 


Rungwe 


EGM 


11487 


S3438/0083 


Sasta Jackson 


Masukulu 


Kibiti 


HGE 


11488 


S3438/0086 


Simon Michael 


Masukulu 


Tosamaganga 


PGM 


11489 


S3438/0091 


William Wedson 


Masukulu 


Kyela 


PCB 


11490 


S3438/0095 


Zacharia David 


Masukulu 


Kigonsera 


CBG 


11491 


S3342/0039 


Marco Samwel 


Masumba 


Geita 


HGE 


11492 


S3342/0040 


Martin Elias 


Masumba 


Sengerema 


HGK 


11493 


S3342/0045 


Michael Benard 


Masumba 


Nyakato 


PGM 


11494 


S3606/0071 


Kasanga Festo 


Masumbwe 


Shinyanga 


HGE 


11495 


S3606/0088 


Paschal Yusuph 


Masumbwe 


Runzewe 


HKL 


11496 


S3606/0094 


Pius Zacharia 


Masumbwe 


Kishoju 


HKL 


11497 


S2565/0023 


Paschal Charles 


Mataba 


Kahororo 


PCB 


11498 


S2565/0030 


Steven K Kasuku 


Mataba 


Tabora Boys 


PCM 


11499 


S1 423/001 9 


Abedi Ramadhani Mheni 


Matadi Sek 


Galanos 


HGE 


11500 


S1 423/0020 


Ally Hamza Shichonge 


Matadi Sek 


Tarakea 


CBG 


11501 


S1 423/0022 


Christopher J Mbwaje 


Matadi Sek 


Mwinyi 


HGK 


11502 


S1 423/0034 


Godluck Mwasha Brayson 


Matadi Sek 


Same 


HGL 


11503 


S0609/0074 


Eligi Nowa 


Matai 


Kantalamba 


EGM 


11504 


S0609/0100 


Lemi Lagila 


Matai 


Sumbawanga 


HGL 


11505 


S0609/0108 


Musa Lagila 


Matai 


Njombe 


CBG 


11506 


S0968/0113 


Nyenje Mbella 


Mataka 


Tunduru 


HGL 


11507 


S2873/0051 


Benson Flexon Shirima 


Matala 


Longido 


HGE 


11508 


S2873/0055 


Erick Lazaro Kimaro 


Matala 


Same 


PCB 


11509 


S3664/0058 


Ali T Nyambo 


Matamba 


lyunga 


PCM 


11510 


S3664/0076 


Jastini C Ngogo 


Matamba 


lyunga 


PCM 


11511 


S3664/0097 


Zawadi T Konga 


Matamba 


Makita 


CBG 


11512 


S01 97/0025 


Abubakar Hussein Mzee 


Matangini Isl. Sem. 


Mtwara Tech. 


PCM 


11513 


S01 97/0026 


Ally Rashid Bakari 


Matangini Isl. Sem. 


Ifunda Tech. 


PCM 


11514 


S0 197/0032 


Khalifa Salum Zahoro 


Matangini Isl. Sem. 


Usagara 


HKL 


11515 


S01 97/0033 


Mohamed Awadhi Abdallah 


Matangini Isl. Sem. 


Kigonsera 


HGL 235 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


11516 


S01 97/0038 


Rajabu Hamis Gogo 


Matangini Isl. Sem. 


Azania (day) 


PCM 


11517 


S01 97/0041 


Yahya Habibu Rutozi 


Matangini Isl. Sem. 


Mwinyi 


HGK 


11518 


S0734/0024 


Amasha M Mshindo 


Matekwe 


Tunduru 


HGK 


11519 


S1 262/0056 


Baraka Edward 


Matema Beach 


Minaki 


HGE 


11520 


S1 262/0059 


Baraka Musa 


Matema Beach 


Njombe 


PGM 


11521 


S1 262/0072 


Gabriel Yadson 


Matema Beach 


Ndanda 


PCB 


11522 


S1 262/0087 


Jeremiah Anderson 


Matema Beach 


Maweni 


HGL 


11523 


S1 262/0095 


Matatizo Erasto 


Matema Beach 


Rungwe 


PCM 


11524 


S1 262/01 04 


Rafiki Anangisye 


Matema Beach 


Rungwe 


PCM 


11525 


S1 262/01 07 


Robert Manyika 


Matema Beach 


Bihawana 


CBG 


11526 


S1 262/01 12 


Sifa Abel 


Matema Beach 


lleje 


HGL 


11527 


S1 262/01 13 


Sisti Kayombo 


Matema Beach 


Matema Beach 


HGK 


11528 


S1 384/0039 


Hassani Mapelela 


Matemanga 


Makita 


CBG 


11529 


S1 384/0041 


Ibrahimu Jackson 


Matemanga 


Ndanda 


PCB 


11530 


S1 384/0058 


Mohamed Yusuph 


Matemanga 


Kigonsera 


HGL 


11531 


S4046/0076 


Betuel Laizer 


Mateves 


Usagara 


PCM 


11532 


S4046/0079 


Daud A Mwakalonge 


Mateves 


Geita 


EGM 


11533 


S4046/0126 


Tumaini M Kawawa 


Mateves 


Lyamungo 


PCB 


11534 


S4046/0128 


Vainda N Laizer 


Mateves 


Same 


HGK 


11535 


S4339/0013 


Hamisi Said Gombaeka 


Mati 


Njombe 


PCB 


11536 


S4339/0026 


Nasibu Oska Ngesa 


Mati 


Ulayasi 


PCB 


11537 


S1 429/0029 


Alatory Alatory Mwingira 


Matiri 


Madaba 


HKL 


11538 


S 1429/0032 


Batromeo Felix Komba 


Matiri 


Namabengo 


HGK 


11539 


S1 429/0039 


Egno Ayubu Komba 


Matiri 


Namabengo 


HGL 


11540 


S3244/0055 


Efrem Frowin Komba 


Matogoro 


Kigonsera 


PCB 


11541 


S3244/0066 


Jofrey John Nchimbi 


Matogoro 


Kigonsera 


PCB 


11542 


S3244/0076 


Seleman Wahabu Mkwawa 


Matogoro 


Songea Boys 


PCB 


11543 


S3244/0080 


Sudi Rajabu Kabogota 


Matogoro 


Ndanda 


CBG 


11544 


S0801/0086 


Amani Christopher Mhagama 


Matola 


Tarakea 


PCB 


11545 


S0801/0099 


Erasmo Lazaro Mligo 


Matola 


Bagamoyo 


EGM 


11546 


S0801/0104 


Felly Kanuth Msemwa 


Matola 


Njombe 


HGL 


11547 


S0801/0111 


Huruma Joshua Mturo 


Matola 


Madibira 


HGK 


11548 


S0801/0115 


Jofrey Edward Mlelwa 


Matola 


Kwiro 


CBG 


11549 


S0801/0134 


Simon Abel Mligo 


Matola 


Kigonsera 


CBG 


11550 


S0979/0104 


Emanoel Michael Valerian 


Matolo 


Same 


PCB 


11551 


S0979/0105 


Emanuel John Martin 


Matolo 


Lyamungo 


PCB 


11552 


S0979/0114 


Focus Shayo Martini 


Matolo 


Lyamungo 


CBG 


11553 


S0979/0133 


Joseph Dionis Peter 


Matolo 


Lyamungo 


CBG 


11554 


S0979/0137 


Leodgadi Mlang'a Gido 


Matolo 


Nyerere (mwanga) 


CBG 


11555 


S0979/0139 


Leopordi Aloyce Valentin 


Matolo 


Usagara 


HKL 


11556 


S0979/0143 


Melkizedeck King'ola Desderi 


Matolo 


Tosamaganga 


PCM 


11557 


S0979/0148 


Nolasco Kornel Krispin 


Matolo 


Tarakea 


PCB 


11558 


S0979/0159 


Valentini Kamasho Serafini 


Matolo 


Sanya Juu 


PCB 


11559 


S0979/0161 


Venanti Aristid Bernardi 


Matolo 


Moshi 


PCB 


11560 


S0521/0054 


Antony Kigwa 


Matombo 


Tosamaganga 


HGE 


11561 


S2054/0051 


Baltazary Josephati Ngonyani 


Matundu Hill 


Tosamaganga 


HGE 


11562 


S371 4/0046 


Deogratius Ezekiel 


Matwiga 


Bariadi 


PGM 


11563 


S371 4/0063 


Lucas Paul 


Matwiga 


Kaliua 


PCM 


11564 


S371 4/0078 


Plastus Ernest 


Matwiga 


Shinyanga 


EGM 236 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


11565 


S01 30/0001 


Abel T Nyachia 


Maua Sem. 


Tabora Boys 


PCB 


11566 


S01 30/0002 


Alex E Mushi 


Maua Sem. 


Ihungo 


HGE 


11567 


S01 30/0003 


Allen W Lyimo 


Maua Sem. 


Kibiti 


CBA 


11568 


S01 30/0004 


Ayubu H Madenge 


Maua Sem. 


Azania (day) 


PCB 


11569 


S01 30/0005 


Bonaventure S Nyaki 


Maua Sem. 


Pugu 


PCM 


11570 


S01 30/0006 


Clemence B Tarimo 


Maua Sem. 


Sanya Juu 


PCM 


11571 


S01 30/0007 


Denis D Chuwa 


Maua Sem. 


Karatu 


EGM 


11572 


S01 30/0008 


Deogratius R Mahili 


Maua Sem. 


Mzumbe 


PCM 


11573 


S01 30/0009 


ErickJ Mwanansao 


Maua Sem. 


Pugu 


PCM 


11574 


S01 30/0010 


Gaspar E Temba 


Maua Sem. 


Sengerema 


EGM 


11575 


S01 30/0011 


Gibson G Mulokozi 


Maua Sem. 


Tarakea 


CBG 


11576 


S01 30/001 2 


Hendry E Kyara 


Maua Sem. 


Pugu 


EGM 


11577 


S01 30/001 3 


Innocent N Lyimo 


Maua Sem. 


Bihawana 


PCB 


11578 


S01 30/001 4 


Jackson M Shirima 


Maua Sem. 


Kibiti 


CBA 


11579 


S01 30/001 5 


John D Geay 


Maua Sem. 


Minaki 


CBG 


11580 


S01 30/001 6 


John W Lorri 


Maua Sem. 


Tambaza (day) 


PCB 


11581 


S01 30/001 7 


John W Nambopa 


Maua Sem. 


Kibiti 


CBA 


11582 


S01 30/001 8 


Ladislaus J Munishi 


Maua Sem. 


Ihungo 


HGE 


11583 


S01 30/001 9 


Melchiades M Nyarwela 


Maua Sem. 


Kibiti 


EGM 


11584 


S01 30/0020 


Michael F Bee 


Maua Sem. 


Umbwe 


CBG 


11585 


S01 30/0021 


Nicodemu J Rimoy 


Maua Sem. 


Bagamoyo 


PCM 


11586 


S01 30/0022 


Paschal M Mallya 


Maua Sem. 


Pugu 


PCB 


11587 


S01 30/0023 


Peter A Mboki 


Maua Sem. 


Azania (day) 


PCB 


11588 


S01 30/0024 


Raymond J Kimwai 


Maua Sem. 


Lyamungo 


HGE 


11589 


S01 30/0025 


Robert F Mnyanyi 


Maua Sem. 


llboru 


PCB 


11590 


S01 30/0026 


Roland M Mosha 


Maua Sem. 


Moshi Tech. 


PCB 


11591 


S01 30/0027 


Samwel J Mtibani 


Maua Sem. 


Kibiti 


EGM 


11592 


S01 30/0028 


Steven V Mmasi 


Maua Sem. 


Mahiwa 


PCM 


11593 


S01 30/0029 


Sylivester G Nyarama 


Maua Sem. 


Msamala 


PCM 


11594 


S01 30/0030 


Valentine A Arra 


Maua Sem. 


Pamba (day) 


EGM 


11595 


S01 30/0031 


Wolfgang L Marandu 


Maua Sem. 


Tarakea 


PCB 


11596 


S01 30/0032 


Zenobius V Mwalongo 


Maua Sem. 


Pugu 


EGM 


11597 


S1 455/0022 


Adinani S Mrope 


Maurice 


Kifaru 


EGM 


11598 


S1 455/0048 


Nashon Mussa 


Maurice 


Azania (day) 


ECA 


11599 


S1 455/0055 


Zephania Andrew 


Maurice 


Tambaza (day) 


EGM 


11600 


S3596/0058 


Abel Peter Msigwa 


Mavala 


Njombe 


CBG 


11601 


S3596/0074 


David Bonifasi Haule 


Mavala 


Ulayasi 


CBG 


11602 


S3596/0085 


Hilary Beda Lwoga 


Mavala 


Mwakavuta 


HKL 


11603 


S3596/0091 


Joshua Marko Njavike 


Mavala 


Mwakavuta 


HGL 


11604 


S3596/0096 


Mathia Jacob Mwafwalo 


Mavala 


Rungwe 


PCB 


11605 


S1 161/0151 


Andrea Abraham Mlyuka 


Mawelewele 


Tukuyu 


PCM 


11606 


S1161/0167 


Christian Ally Mayembeleka 


Mawelewele 


Msamala 


PCM 


11607 


S1 161/0182 


Erick Mussa Masangula 


Mawelewele 


Kiwanja 


HGL 


11608 


S1161/0185 


Felix Korneli Filipatali 


Mawelewele 


Kyela 


HGK 


11609 


S1 161/0191 


Fredrick Fabiani Mnyambwa 


Mawelewele 


Mwakaleli 


HKL 


11610 


S1 161/0209 


Innocent Henry Mtenzi 


Mawelewele 


Tosamaganga 


HGE 


11611 


S1161/0210 


Ismail Iddy Kikosa 


Mawelewele 


Tosamaganga 


EGM 


11612 


S1 161/0234 


Kenedy Sturmi Fussy 


Mawelewele 


Galanos 


HGK 


11613 


S1 161/0239 


Maximilian Simon Mtende 


Mawelewele 


Kibiti 


HGE 237 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


11614 


S1 161/0241 


Mengi Simon Mpiluka 


Mawelewele 


Kigonsera 


HGK 


11615 


S1 161/0250 


Nsajigwa Dankany Mwakyoma 


Mawelewele 


Iwalanje 


PCM 


11616 


S1 161/0262 


Rajab Shabany Mahambi 


Mawelewele 


Songea Boys 


EGM 


11617 


S1 161/0263 


Regan John Galate 


Mawelewele 


Maposeni 


HGK 


11618 


S1 161/0289 


Stephen Selsus Mwilike 


Mawelewele 


Makita 


CBG 


11619 


S1 161/0294 


Thomas Godwin Mwakitalima 


Mawelewele 


Kigonsera 


HGK 


11620 


S1 161/0297 


Wilfred Raban Chomba 


Mawelewele 


Kigonsera 


HGK 


11621 


S1 161/0299 


Yohana Elyuta Luhwago 


Mawelewele 


Minaki 


EGM 


11622 


S1 121/0067 


Evarist Cleophas Mbuya 


Mawella 


Same 


PCB 


11623 


S2593/0058 


Emmanuel Ng'hwaje Elias 


Mawematatu 


Itigi 


HGL 


11624 


S2593/0075 


Meshack Damian Lugoba 


Mawematatu 


Kahororo 


PCB 


11625 


S2593/0084 


Robert Malaba James 


Mawematatu 


Oswald Mang'ombe 


PCM 


11626 


S3453/0077 


Ismail Rajabu 


Maweni 


Shambalai 


HGL 


11627 


S1 939/0086 


Paul Calistus 


Maweni 


Songea Boys 


PGM 


11628 


S1 939/0087 


Paul Costansia 


Maweni 


Kigonsera 


PCB 


11629 


S1 939/0093 


Salimu Kombo 


Maweni 


Muheza 


PCB 


11630 


S0328/0141 


Calvin P Shirima 


Mawenzi 


Same 


PCB 


11631 


S0328/0161 


Emmanuel F Ngoye 


Mawenzi 


Vudoi 


HGL 


11632 


S0328/0179 


Godfrey L Mmasi 


Mawenzi 


Sengerema 


PGM 


11633 


S0328/0185 


Hassan R Mushi 


Mawenzi 


Tanga Tech. 


PCB 


11634 


S0328/0202 


Japhet J Riwa 


Mawenzi 


Lyamungo 


PCB 


11635 


S0328/0219 


Joshua S Bakilana 


Mawenzi 


Kibiti 


PCB 


11636 


S0328/0226 


Kandile S Ungani 


Mawenzi 


Tosamaganga 


PCM 


11637 


S0328/0235 


Martin A Lema 


Mawenzi 


Kisarika 


CBG 


11638 


S0328/0248 


Oscar P Massawe 


Mawenzi 


Rungwe 


EGM 


11639 


S0328/0259 


Said H Muya 


Mawenzi 


Pugu 


PCM 


11640 


S1 509/0041 


Dahari Haridi 


Mawindi 


Tukuyu 


EGM 


11641 


S 1509/0059 


Stippe Mbalama 


Mawindi 


Sadani 


CBG 


11642 


S3431/0022 


Bunaya Athumani Mgonjwa 


Mayanga 


Mahiwa 


HGL 


11643 


S2251/0064 


Nasibu Rajabu 


Mayo Day 


Dareda 


HGL 


11644 


S3265/0020 


Damas George 


Mayondwe 


Runzewe 


HKL 


11645 


S3265/0026 


Edward Julius 


Mayondwe 


Kahororo 


PCM 


11646 


S3265/0040 


Mbezi Sevelin 


Mayondwe 


Kahororo 


EGM 


11647 


S2888/0021 


Ezekiel Antoni Mtalima 


Mazae 


Tabora Boys 


HGL 


11648 


S2888/0028 


Lubeli Henry Kudata 


Mazae 


Lyamungo 


HGE 


11649 


S2888/0033 


Obadia Steven Masimba 


Mazae 


Ifunda Tech. 


PCB 


11650 


S0808/0076 


Alex L Sebarua 


Mazinde Day 


Malangali 


HGL 


11651 


S0808/0087 


Bakari A Samwel 


Mazinde Day 


Tosamaganga 


EGM 


11652 


S0808/0091 


Cenpher O Samwel 


Mazinde Day 


Ifunda Tech. 


PCB 


11653 


S0808/0120 


Mohamedi B Ibrahimu 


Mazinde Day 


Tanga Tech. 


PCB 


11654 


S341 5/0037 


Amos E. Mchanga 


Mazinge 


Mwenge 


PCB 


11655 


S341 5/0063 


Hussein Juma 


Mazinge 


Kalangalala 


HGL 


11656 


S341 5/0064 


Isack J. Bupolo 


Mazinge 


Tarime 


PCM 


11657 


S341 5/0084 


Maduhu Mungo 


Mazinge 


Lulumba 


PCB 


11658 


S3415/0107 


Yusuph Richard 


Mazinge 


Moshi 


PCM 


11659 


S0583/0088 


Anderson Msalike 


Mazinyungu 


Kwiro 


CBG 


11660 


S0583/0103 


Frank J Komba 


Mazinyungu 


Umbwe 


ECA 


11661 


S0583/0147 


Mwacheni A Chitema 


Mazinyungu 


Uwemba 


HGK 


11662 


S0583/0149 


Ndoma Seni 


Mazinyungu 


Kwiro 


PCB 238 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


11663 


S0583/0172 


Uledi H Selemani 


Mazinyungu 


Umbwe 


ECA 


11664 


S2684/0066 


Daniel Paul 


Maziwa 


Sumbawanga 


HKL 


11665 


S2684/0074 


Ditrick Komba 


Maziwa 


Minaki 


PCB 


11666 


S2684/0085 


Festo Sambala 


Maziwa 


Kyela 


PCB 


11667 


S2684/0086 


Francis Mwakilembe 


Maziwa 


Rungwe 


PCB 


11668 


S2684/0091 


Geofrey Bundala 


Maziwa 


Lwangwa 


PCM 


11669 


S2684/0094 


Given Simwanza 


Maziwa 


Tosamaganga 


EGM 


11670 


S2684/0095 


Gregory Kibuga 


Maziwa 


Njombe 


EGM 


11671 


S2684/0097 


Hosea Baxton 


Maziwa 


Tarime 


PCB 


11672 


S2684/0105 


John Peter 


Maziwa 


Maposeni 


HGL 


11673 


S2684/0107 


Joseph Joseph 


Maziwa 


Njombe 


CBG 


11674 


S2684/0114 


Lazaro Mwakambinda 


Maziwa 


Kigonsera 


PCM 


11675 


S2684/0124 


Omary Hemed 


Maziwa 


Same 


CBG 


11676 


S2684/0132 


Samwel Oden 


Maziwa 


Kyela 


PCB 


11677 


S2684/0134 


Venance Mwakangale 


Maziwa 


Lwangwa 


PCM 


11678 


S2684/0136 


Williard Lorence 


Maziwa 


Kantalamba 


EGM 


11679 


S1 327/01 06 


Ally Chomba Suddy 


Mazoezi Klerruu 


Kibiti 


HGE 


11680 


S1 327/01 07 


Ally Salum Abdallah 


Mazoezi Klerruu 


Bagamoyo 


EGM 


11681 


S1 327/01 11 


Anzawe Joshua Makweta 


Mazoezi Klerruu 


Mkuu 


HGE 


11682 


S1 327/01 13 


Ayubu Ismail Ngao 


Mazoezi Klerruu 


Kantalamba 


EGM 


11683 


S1 327/01 16 


Baraka John Mgaya 


Mazoezi Klerruu 


Kyela 


PCB 


11684 


S1 327/01 20 


Charles Hilary Ntambala 


Mazoezi Klerruu 


Ulayasi 


CBG 


11685 


S1 327/01 22 


Damas George Magoha 


Mazoezi Klerruu 


Tukuyu 


EGM 


11686 


S1 327/01 23 


Damas Philipo Temba 


Mazoezi Klerruu 


Tarime 


PCB 


11687 


S1 327/01 35 


Frank Richard Mwinuka 


Mazoezi Klerruu 


Madaba 


HGL 


11688 


S1 327/01 41 


Gregory Jacob Nguligwa 


Mazoezi Klerruu 


Njombe 


HGE 


11689 


S1 327/01 60 


Lukelo Titus Mlawa 


Mazoezi Klerruu 


Bagamoyo 


CBG 


11690 


S1 327/01 76 


Noah Siza Simbeye 


Mazoezi Klerruu 


Rungwe 


HGL 


11691 


S1 327/01 79 


Obed Joffrey Sanga 


Mazoezi Klerruu 


Sadani 


CBG 


11692 


S1 327/01 83 


Paul Watson Mwakasege 


Mazoezi Klerruu 


Kyela 


PCM 


11693 


S1 327/01 84 


Ramadhan Mohamed Mkumbu 


Mazoezi Klerruu 


Shinyanga 


PCM 


11694 


S1 327/01 86 


Samson John Chapote 


Mazoezi Klerruu 


Songea Boys 


EGM 


11695 


S1 327/01 90 


Sinzimpve Ayubu Ngulinzira 


Mazoezi Klerruu 


Kifaru 


HGE 


11696 


S1 327/01 93 


Stephano Mohamed Abubakar 


Mazoezi Klerruu 


Msamala 


PCM 


11697 


S1 327/01 95 


Stivin Batwel Msigwa 


Mazoezi Klerruu 


Milambo 


PGM 


11698 


S221 6/0040 


Fedrick Ernest 


Mazoka 


Kantalamba 


HGL 


11699 


S2950/0049 


Emanuel Dogras 


Mazumbai 


Longido 


HGE 


11700 


S2950/0050 


Firikini Salimu 


Mazumbai 


Longido 


HGK 


11701 


S2950/0051 


Jackson George 


Mazumbai 


Shambalai 


HGL 


11702 


S3480/0059 


Amba Andrew Mwampwani 


Mazungwe 


Malagarasi 


PCM 


11703 


S3480/0108 


Method Visent Kwihalije 


Mazungwe 


Mbeya Inst. 


ELE 


11704 


S3480/0114 


Mussa Joel Ntabhagi 


Mazungwe 


Ihungo 


PCM 


11705 


S3480/0116 


Mwemela Mohamedi Rashidi 


Mazungwe 


Kaliua 


PCB 


11706 


S0547/0113 


Ammy Kayombo 


Mazwi 


Galanos 


ECA 


11707 


S0547/0120 


Anthon Elias 


Mazwi 


Minaki 


CBG 


11708 


S0547/0123 


Audiface Nkoswe 


Mazwi 


Lwangwa 


PCM 


11709 


S0547/0131 


Billy Erick 


Mazwi 


Galanos 


ECA 


11710 


S0547/0132 


Boniface Antipas 


Mazwi 


Pugu 


PCM 


11711 


S0547/0134 


Chrispin Chalusoko 


Mazwi 


Minaki 


PCB 239 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


11712 


S0547/0139 


Daud John 


Mazwi 


Njombe 


HGL 


11713 


S0547/0151 


Emily Joseph 


Mazwi 


Kantalamba 


HKL 


11714 


S0547/0156 


Erick Thomas 


Mazwi 


Umbwe 


ECA 


11715 


S0547/0160 


Flavian Musombwa 


Mazwi 


Isongole 


HKL 


11716 


S0547/0165 


Frolensi Sangu 


Mazwi 


Rungwe 


HGK 


11717 


S0547/0166 


Furaha Kajuni 


Mazwi 


Kantalamba 


HGL 


11718 


S0547/0170 


Geofrey Kafugugu 


Mazwi 


Njombe 


EGM 


11719 


S0547/0197 


Luviro Sanga 


Mazwi 


Umbwe 


ECA 


11720 


S0547/0205 


Mosses Vicent 


Mazwi 


Umbwe 


ECA 


11721 


S0547/0208 


Mussa Sankey 


Mazwi 


Kyela 


PCB 


11722 


S0547/0214 


Ntomola Ibrahim 


Mazwi 


Kazima 


HGE 


11723 


S0547/0215 


Nurdin Lubuva 


Mazwi 


Rungwe 


EGM 


11724 


S0547/0237 


Wambura Mwita 


Mazwi 


Karatu 


HGE 


11725 


S0547/0238 


William Mwakalinga 


Mazwi 


Tukuyu 


EGM 


11726 


S1 231 /0029 


Ally Mussa Ramadhani 


Mbabala 


Galanos 


HGE 


11727 


S1231/0056 


Keneth Yared Mwaluko 


Mbabala 


Shinyanga 


EGM 


11728 


S1231/0060 


Nestory Simon Nziku 


Mbabala 


Ifunda Tech. 


PCB 


11729 


S1231/0066 


Sute Yohana Ngossi 


Mbabala 


Mwika 


HGL 


11730 


S1 231 /0068 


Thadeo John Mnyahimbu 


Mbabala 


Sengerema 


PGM 


11731 


S1 231 /0072 


Yohana Stevin Azaria 


Mbabala 


Nyakato 


CBG 


11732 


S2476/0159 


Abdallah Said 


Mbagala 


Ndanda 


PCB 


11733 


S2476/0161 


Abilah Mwalimu 


Mbagala 


Kibiti 


PCM 


11734 


S2476/0169 


Alexander Amos 


Mbagala 


Ndanda 


CBG 


11735 


S2476/0173 


Ally Haruna 


Mbagala 


Vudoi 


HKL 


11736 


S2476/0175 


Aloyce Joseph 


Mbagala 


Ndanda 


CBG 


11737 


S2476/0184 


Biton Killion 


Mbagala 


Galanos 


HGE 


11738 


S2476/0187 


Davis Julius 


Mbagala 


Tabora Boys 


PCM 


11739 


S2476/0189 


Deogratius John 


Mbagala 


Ndanda 


PCM 


11740 


S2476/0193 


Edwin Basil 


Mbagala 


Galanos 


EGM 


11741 


S2476/0195 


Emanuel T. Thomas 


Mbagala 


Minaki 


PCB 


11742 


S2476/0198 


Emmanuel P. Nyagani 


Mbagala 


Tunduru 


PCM 


11743 


S2476/0199 


Erick Michael 


Mbagala 


Kibiti 


PCB 


11744 


S2476/0200 


Evagre P. Shirima 


Mbagala 


Karatu 


HGE 


11745 


S2476/0205 


Gervas Deodatus 


Mbagala 


Ndanda 


PCM 


11746 


S2476/021 1 


Haji Zuberi 


Mbagala 


Msamala 


PCM 


11747 


S2476/0227 


Hussein Burhan Lipala 


Mbagala 


Kibiti 


EGM 


11748 


S2476/0239 


Jackson Evance 


Mbagala 


Madaba 


HGK 


11749 


S2476/0242 


Jeremiah Emmanuel 


Mbagala 


Sengerema 


EGM 


11750 


S2476/0251 


Joseph George 


Mbagala 


Moshi 


PCM 


11751 


S2476/0262 


Juma F. Makwega 


Mbagala 


Mtwara Tech. 


PCM 


11752 


S2476/0264 


Juma S. Juma 


Mbagala 


Lyamungo 


EGM 


11753 


S2476/0269 


Kamana Msumi 


Mbagala 


Tabora Boys 


HGL 


11754 


S2476/0271 


Khalid Hashimu 


Mbagala 


Galanos 


EGM 


11755 


S2476/0279 


Marko Nyamocha 


Mbagala 


Bwiru Boys 


EGM 


11756 


S2476/0281 


Mashashi T. Ntungi 


Mbagala 


Kibiti 


HGE 


11757 


S2476/0282 


Masoud Amiri 


Mbagala 


Kigonsera 


PCM 


11758 


S2476/0285 


Mbwana Said 


Mbagala 


Ndanda 


HGE 


11759 


S2476/0286 


Mkwepo M. Mkwepo 


Mbagala 


Ganako 


HGL 


11760 


S2476/0292 


Mohamed Mamro 


Mbagala 


Mtwara Tech. 


PCM 240 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


11761 


S2476/0300 


Mussa Kalimbaga 


Mbagala 


Lindi 


EGM 


11762 


S2476/0307 


Omary Hatibu 


Mbagala 


Kahororo 


EGM 


11763 


S2476/0320 


Rashid A. Matola 


Mbagala 


Kisimiri 


PCM 


11764 


S2476/0321 


Rashidi Mohamedi 


Mbagala 


ArushaTechnical. 


ELE 


11765 


S2476/0327 


Said Salum 


Mbagala 


Mara 


EGM 


11766 


S2476/0331 


Sebastian Bruno 


Mbagala 


Galanos 


EGM 


11767 


S2476/0354 


Stewart James 


Mbagala 


Kibasila (day) 


HGE 


11768 


S2476/0341 


Sufian Abas 


Mbagala 


Lindi 


HGK 


11769 


S2476/0345 


Twaibu Abdallah 


Mbagala 


Rungwe 


HGL 


11770 


S2476/0353 


Zuberi Kassimu 


Mbagala 


Biharamulo 


EGM 


11771 


S3222/0151 


Elia Lazaro Mwalumbunga 


Mbagala Kuu 


Tunduru 


PCM 


11772 


S3222/0167 


Frank Severine Komba 


Mbagala Kuu 


Biharamulo 


EGM 


11773 


S3222/021 1 


Khalid Ismail Said 


Mbagala Kuu 


Rungwe 


PCM 


11774 


S3222/0229 


Nickson Gasper Mlay 


Mbagala Kuu 


Azania (day) 


PCB 


11775 


S3222/0231 


Nyaki Joseph Wandiba 


Mbagala Kuu 


Galanos 


ECA 


11776 


S3222/0247 


Rashidi Bakari Kawanga 


Mbagala Kuu 


Kwiro 


PCB 


11777 


S3222/0255 


Said Rajabu Ngayonga 


Mbagala Kuu 


Mwinyi 


CBG 


11778 


S3222/0257 


Salum Abdul Rwanda 


Mbagala Kuu 


Tunduru 


PCM 


11779 


S3222/0258 


Salum Habibu Muki 


Mbagala Kuu 


Azania (day) 


PCM 


11780 


S3222/0278 


Yahya Said Lai 


Mbagala Kuu 


Kibiti 


PCM 


11781 


S1 51 7/0032 


Fadhili Efelo Nyingi 


Mbagatuzinde 


Maweni 


HGK 


11782 


S1 732/01 03 


Simon Amlan Payovela 


Mbalamaziwa 


Tukuyu 


PCM 


11783 


S0640/0063 


Abel Dipe 


Mbalizi 


Mambwe 


PCM 


11784 


S0640/0065 


Adam Zakaria 


Mbalizi 


Rungwe 


PCM 


11785 


S0640/0068 


Amani M Shilla 


Mbalizi 


Kigonsera 


PCM 


11786 


S0640/0071 


Athmani Mlema 


Mbalizi 


Minaki 


PCB 


11787 


S0640/0072 


Atupele Mwalwiba 


Mbalizi 


Maweni 


HGL 


11788 


S0640/0075 


Boniface Kimaro 


Mbalizi 


Kisiwani 


HKL 


11789 


S0640/0077 


Castro Mula 


Mbalizi 


Malangali 


HKL 


11790 


S0640/0078 


Charles Mavika 


Mbalizi 


Kwiro 


HGE 


11791 


S0640/0079 


Charles Ndandala 


Mbalizi 


Makita 


CBG 


11792 


S0640/0080 


Clement Mwanauta 


Mbalizi 


Galanos 


EGM 


11793 


S0640/0085 


Davis Mayonjo 


Mbalizi 


Rungwe 


PCM 


11794 


S0640/0086 


Eliasante Meta 


Mbalizi 


Makita 


CBG 


11795 


S0640/0088 


Emmanuel C Chesam 


Mbalizi 


Njombe 


HGE 


11796 


S0640/0089 


Essau Kibale 


Mbalizi 


Matai 


HGK 


11797 


S0640/0090 


Fadhili Silwimba 


Mbalizi 


Kiwanja 


HGL 


11798 


S0640/0091 


Flavian Mpandaloni 


Mbalizi 


Iwawa 


HGL 


11799 


S0640/0096 


Godbless Joshua 


Mbalizi 


Matema Beach 


HGK 


11800 


S0640/0097 


Gwakisa Mwakatika 


Mbalizi 


Minaki 


EGM 


11801 


S0640/0098 


Gwakisa Seme 


Mbalizi 


Binza 


CBG 


11802 


S0640/0100 


Hemed Manyenko 


Mbalizi 


Malangali 


HGL 


11803 


S0640/0102 


Hosea Simwinga 


Mbalizi 


Mbeya (day) 


HGE 


11804 


S0640/0103 


Hussein Mhina 


Mbalizi 


Njombe 


HGE 


11805 


S0640/0104 


Ibrahim Abdala 


Mbalizi 


Tukuyu 


HKL 


11806 


S0640/0106 


Iman Madiba 


Mbalizi 


Matema Beach 


HGK 


11807 


S0640/0107 


Isaack Patrick 


Mbalizi 


Makita 


HGL 


11808 


S0640/0108 


Jackson Kepa 


Mbalizi 


Kigonsera 


PCB 


11809 


S0640/0109 


Jefta Zedekia 


Mbalizi 


Sumbawanga 


HGL 241 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


11810 


S0640/0112 


John S Bwisso 


Mbalizi 


Njombe 


HGE 


11811 


S0640/0113 


Jonathan Igoti 


Mbalizi 


Kibiti 


HGE 


11812 


S0640/0114 


Joseph Shilingi 


Mbalizi 


Kigoma 


HGE 


11813 


S0640/0116 


Kangwa Mkopa 


Mbalizi 


Galanos 


HGE 


11814 


S0640/0118 


Kelvin Zunda 


Mbalizi 


Runzewe 


HGL 


11815 


S0640/0119 


Keneth Mwasubila 


Mbalizi 


Mbeya (day) 


HGE 


11816 


S0640/0120 


Kephas Mahenge 


Mbalizi 


Minaki 


EGM 


11817 


S0640/0121 


Ludger Gervas 


Mbalizi 


Songea Boys 


HGE 


11818 


S0640/0122 


Lufungulo Masasi 


Mbalizi 


Umbwe 


ECA 


11819 


S0640/0123 


Meshack Paul 


Mbalizi 


Mbeya (day) 


PCM 


11820 


S0640/0127 


Norasco Mwinuka 


Mbalizi 


Kigonsera 


HGK 


11821 


S0640/0128 


Obas Joel 


Mbalizi 


Same 


CBG 


11822 


S0640/0129 


Owden Albert 


Mbalizi 


Lindi 


EGM 


11823 


S0640/0131 


Pascal Mkambi 


Mbalizi 


Madaba 


HKL 


11824 


S0640/0132 


Patrick Mwanahapa 


Mbalizi 


Kigonsera 


CBG 


11825 


S0640/0135 


Salim Sinawega 


Mbalizi 


Kwiro 


HGE 


11826 


S0640/0136 


Samson B Kabuje 


Mbalizi 


Tukuyu 


HKL 


11827 


S0640/0139 


Shadrack Mwamlima 


Mbalizi 


Tosamaganga 


EGM 


11828 


S0640/0142 


Stephen Hussein 


Mbalizi 


Songea Boys 


HGE 


11829 


S0640/0144 


Stuart Mtili 


Mbalizi 


Changarawe 


HGK 


11830 


S0640/0147 


Wiles Mlawa 


Mbalizi 


Rungwe 


PCM 


11831 


S0640/0149 


William P William 


Mbalizi 


Mwenge 


HGE 


11832 


S0640/0150 


Zakaria Mgala 


Mbalizi 


Mambwe 


PCM 


11833 


S1 851 /0054 


Amosi Aron Kibonde 


Mbambi 


Ifunda Tech. 


PGM 


11834 


S1 851 /0083 


James Longnus Nyoka 


Mbambi 


Rungwe 


PCM 


11835 


S1 851 /0089 


Joseph Aloyce Mbunda 


Mbambi 


Tunduru 


HKL 


11836 


S1 851 /0090 


Kamilius Abasi Hidaya 


Mbambi 


Msamala 


PCM 


11837 


S1 851 /0093 


Kelvin Maurus Ndomba 


Mbambi 


Mahiwa 


PCM 


11838 


S1851/0097 


Magnus Allen Haule 


Mbambi 


Songea Boys 


EGM 


11839 


S3223/0171 


Abdallah Khalidi 


Mbande 


Kibasila (day) 


HGL 


11840 


S3223/0266 


Isihaka Puga 


Mbande 


Umbwe 


ECA 


11841 


S3223/0307 


Nassoro Salum 


Mbande 


Mbeya Inst. 


MEC 


11842 


S3223/0329 


Rashidi Majuto 


Mbande 


Ndanda 


CBG 


11843 


S3223/0356 


Stanley Urassa 


Mbande 


J.k. Nyerere 


HGK 


11844 


S 1359/0040 


Iman Paul Mapunda 


Mbangamao 


Msamala 


HGL 


11845 


S 1359/0047 


Patrick Damas Mapunda 


Mbangamao 


Maposeni 


HGL 


11846 


S351 1/0084 


Emanuel Magawa 


Mbarali 


lyunga 


PCM 


11847 


S351 1/0093 


George Komba 


Mbarali 


Kwiro 


CBG 


11848 


S351 1/0097 


Haruni Ally 


Mbarali 


Kwiro 


EGM 


11849 


S3511/0117 


Mandela Mtilwa 


Mbarali 


Makita 


CBG 


11850 


S3511/0128 


Philipo Mpangwa 


Mbarali 


lyunga 


PCM 


11851 


S3511/0129 


Rajab Majaliwa 


Mbarali 


Makita 


CBG 


11852 


S351 1/0133 


Rohani Chimya 


Mbarali 


Ulayasi 


PCB 


11853 


S 1664/0048 


Masumbuko Sangijo Ndalahwa 


Mbarika 


Kalangalala 


HGL 


11854 


S1 664/0050 


Mawazo Misomalole Masolwa 


Mbarika 


Ngudu 


CBG 


11855 


S 1664/0063 


Shadrack John Medard 


Mbarika 


Karatu 


HGL 


11856 


S1 664/0066 


Thobias Wambali Mathias 


Mbarika 


Nsumba 


HGL 


11857 


S2065/0031 


Samson Sikanyika 


Mbebe 


Namabengo 


HGK 


11858 


S0726/0051 


Juma I Makota 


Mbekenyera 


Makita 


CBG 242 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


11859 


S0726/0065 


Selemani I Mang'uya 


Mbekenyera 


Mbekenyera 


HGK 


11860 


S0726/0067 


Twalibu M Twalibu 


Mbekenyera 


Makita 


CBG 


11861 


S1 373/0091 


Halidi Bakari 


Mbelei 


Shinyanga 


EGM 


11862 


S1 373/01 09 


Nasili Sadiki 


Mbelei 


Umbwe 


CBG 


11863 


S1 373/01 20 


Rashidi Ramadhani 


Mbelei 


Ifunda Tech. 


PGM 


11864 


S1 373/01 24 


Saidi Ally 


Mbelei 


Galanos 


HGK 


11865 


S2637/0049 


Rajabu Issa Rajabu 


Mbelekese 


Kigoma 


HGL 


11866 


S1 51 6/0058 


Mustafa Ahmadi 


Mbemba 


Lindi 


HGL 


11867 


S0330/0147 


Abel Ephraim 


Mbeya 


Tarime 


PCB 


11868 


S0330/0148 


Adam Charles 


Mbeya 


Kibiti 


EGM 


11869 


S0330/0150 


Adam Nyalika 


Mbeya 


Ndanda 


EGM 


11870 


S0330/0152 


Aginiwe Charles 


Mbeya 


Mzumbe 


HGL 


11871 


S0330/0154 


Alex Sanga 


Mbeya 


Njombe 


EGM 


11872 


S0330/0153 


Alexanda C Isinika 


Mbeya 


Lwangwa 


PCM 


11873 


S0330/0155 


Ali Nasibu 


Mbeya 


Ndanda 


EGM 


11874 


S0330/0156 


Allan Thomas 


Mbeya 


lleje 


HKL 


11875 


S0330/0158 


Ambele Mwaisoba 


Mbeya 


Tukuyu 


EGM 


11876 


S0330/0159 


Ambokile Mwaipasi 


Mbeya 


Mbeya (day) 


PCM 


11877 


S0330/0160 


Ambokile Mwakyububu 


Mbeya 


Mzumbe 


PCM 


11878 


S0330/0162 


Andochius Mtayoba 


Mbeya 


Madibira 


HGK 


11879 


S0330/0164 


Anthon Gilion 


Mbeya 


Same 


PCB 


11880 


S0330/0165 


Asajile Laiton 


Mbeya 


Minaki 


EGM 


11881 


S0330/0166 


Azizi J Mkude 


Mbeya 


Tosamaganga 


PGM 


11882 


S0330/0172 


Ben Kamenya 


Mbeya 


Njombe 


PCB 


11883 


S0330/0174 


Bernard Masangula 


Mbeya 


Galanos 


ECA 


11884 


S0330/0175 


Bicolimana Simon 


Mbeya 


ArushaTechnical. 


CIV 


11885 


S0330/0177 


Boaz Cairo 


Mbeya 


Kibaha 


PCB 


11886 


S0330/0179 


Bonny Bitson 


Mbeya 


Mbeya (day) 


EGM 


11887 


S0330/0181 


Chrispin Eliuta 


Mbeya 


Tosamaganga 


PGM 


11888 


S0330/0182 


Clemence Pascal 


Mbeya 


Tosamaganga 


EGM 


11889 


S0330/0183 


Cosmas Kaimu 


Mbeya 


Kwiro 


EGM 


11890 


S0330/0185 


Daniel Asagwile 


Mbeya 


Mbeya (day) 


PCM 


11891 


S0330/0186 


Daniel Ayubu 


Mbeya 


Songea Boys 


EGM 


11892 


S0330/0187 


Daniel Kibona 


Mbeya 


Galanos 


ECA 


11893 


S0330/0188 


Daniford Noah 


Mbeya 


Muheza 


PCB 


11894 


S0330/0189 


Daudi Mathias 


Mbeya 


Tukuyu 


EGM 


11895 


S0330/0191 


David Aron 


Mbeya 


Mbeya (day) 


HGE 


11896 


S0330/0192 


David Mwakalobo 


Mbeya 


Tukuyu 


PCB 


11897 


S0330/0193 


Denis Edward 


Mbeya 


Sadani 


CBG 


11898 


S0330/0195 


Edmund Samson 


Mbeya 


Mbeya (day) 


EGM 


11899 


S0330/0196 


Edrick Maliva 


Mbeya 


Songea Boys 


EGM 


11900 


S0330/0197 


Edson Duma 


Mbeya 


Kwiro 


CBG 


11901 


S0330/0199 


Elisha O Nswila 


Mbeya 


Mbeya (day) 


HGE 


11902 


S0330/0201 


Emily Simfukwe 


Mbeya 


Bihawana 


PCB 


11903 


S0330/0202 


Emmanuel Fred 


Mbeya 


Kilangalanga 


PCB 


11904 


S0330/0204 


Emmanuel Peter 


Mbeya 


Songea Boys 


PCM 


11905 


S0330/0206 


Erasto Sonelo 


Mbeya 


Kibaha 


ECA 


11906 


S0330/0207 


Fadhili Ngogo 


Mbeya 


Tosamaganga 


PCB 


11907 


S0330/0208 


Fadhili Siame 


Mbeya 


Mbeya (day) 


HGL 243 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


11908 


S0330/0209 


Faraja Chale 


Mbeya 


Mbeya (day) 


EGM 


11909 


S0330/0210 


Faraja M Samson 


Mbeya 


Mambwe 


PCM 


11910 


S0330/0212 


Festo Asubisye 


Mbeya 


Njombe 


EGM 


11911 


S0330/0213 


Festo Patrick 


Mbeya 


Mbeya (day) 


EGM 


11912 


S0330/021 1 


Festo A Cyprian 


Mbeya 


Kongwa 


PCB 


11913 


S0330/0214 


Filbert Mponzi 


Mbeya 


Njombe 


HGE 


11914 


S0330/0215 


Filberty Yuda 


Mbeya 


Tosamaganga 


PCB 


11915 


S0330/0216 


Fildelis Frank 


Mbeya 


Matai 


HKL 


11916 


S0330/0218 


Francis Aron 


Mbeya 


Tosamaganga 


PCB 


11917 


S0330/0220 


Frank Charles 


Mbeya 


Tunduru 


HKL 


11918 


S0330/0221 


Furaha Moses 


Mbeya 


Mbeya (day) 


HGE 


11919 


S0330/0222 


Gadi Wilson 


Mbeya 


Mbeya (day) 


PCM 


11920 


S0330/0223 


Garald E Mbilinyi 


Mbeya 


Kantalamba 


EGM 


11921 


S0330/0224 


Geofrey Paul 


Mbeya 


Mbeya (day) 


PCM 


11922 


S0330/0225 


Geofrey Sanga 


Mbeya 


Mbeya (day) 


EGM 


11923 


S0330/0226 


Gervas Vilindila 


Mbeya 


Iwawa 


HGK 


11924 


S0330/0227 


Gibonce Batister 


Mbeya 


Kwiro 


CBG 


11925 


S0330/0231 


Goodlove Mwakalobe 


Mbeya 


Kilangalanga 


PCB 


11926 


S0330/0232 


Gwakisa Ulimboka 


Mbeya 


Tosamaganga 


PGM 


11927 


S0330/0233 


Hamuli Edward 


Mbeya 


Songea Boys 


PCB 


11928 


S0330/0235 


Hemed Azizi 


Mbeya 


Kyela 


PCB 


11929 


S0330/0236 


Hemenic Ashery 


Mbeya 


Kibaha 


PCB 


11930 


S0330/0237 


Hezron Energy 


Mbeya 


Mbeya (day) 


HGE 


11931 


S0330/0238 


Humphrey Joo 


Mbeya 


Kyela 


PCB 


11932 


S0330/0239 


Hussein Kassim 


Mbeya 


Mbeya (day) 


HGE 


11933 


S0330/0240 


Ibrahimu Isaya 


Mbeya 


Mbeya (day) 


EGM 


11934 


S0330/0241 


Idd Asubisye 


Mbeya 


Rungwe 


HGE 


11935 


S0330/0243 


Ipyana Lucas 


Mbeya 


Kilangalanga 


PCB 


11936 


S0330/0244 


Isaack Kashamakula 


Mbeya 


Ulayasi 


CBG 


11937 


S0330/0246 


Issa Kyando 


Mbeya 


Songea Boys 


EGM 


11938 


S0330/0245 


Issah Sanga 


Mbeya 


Mbeya (day) 


HGL 


11939 


S0330/0248 


Jerome Richard 


Mbeya 


Mbeya (day) 


PCM 


11940 


S0330/0251 


John Kajengile 


Mbeya 


Njombe 


EGM 


11941 


S0330/0252 


Joseph Admin 


Mbeya 


Mbeya (day) 


EGM 


11942 


S0330/0254 


Joshua Nelson 


Mbeya 


Mbeya (day) 


PCM 


11943 


S0330/0255 


Joshua Zambi 


Mbeya 


Mbeya (day) 


HGE 


11944 


S0330/0253 


Joshua J Kibugi 


Mbeya 


Kyela 


PCM 


11945 


S0330/0256 


Juma Joseph 


Mbeya 


Njombe 


PCB 


11946 


S0330/0257 


Juma Zacharia 


Mbeya 


Mbeya (day) 


HGE 


11947 


S0330/0259 


Justine Sanga 


Mbeya 


Mbeya (day) 


PCM 


11948 


S0330/0261 


Kelvin Ngonyani 


Mbeya 


Ifunda Tech. 


CBG 


11949 


S0330/0262 


Kelvin Nzowa 


Mbeya 


Kibaha 


ECA 


11950 


S0330/0265 


Kenedy Njeleka 


Mbeya 


Maweni 


HGK 


11951 


S0330/0266 


Killa Gaya 


Mbeya 


Tosamaganga 


PCB 


11952 


S0330/0267 


Lawrence Chelelo 


Mbeya 


Mbeya (day) 


EGM 


11953 


S0330/0269 


Linus Anthony 


Mbeya 


Kibiti 


HGE 


11954 


S0330/0270 


Lucas Lwitiko 


Mbeya 


Mbeya (day) 


EGM 


11955 


S0330/0271 


Lugano Kyomo 


Mbeya 


Kibaha 


ECA 


11956 


S0330/0273 


Maclean Mwanyingili 


Mbeya 


Mbeya (day) 


HGE 244 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


11957 


S0330/0279 


Mohamed Mgaya 


Mbeya 


Songea Boys 


PCB 


11958 


S0330/0280 


Muhidin Ngonyani 


Mbeya 


Kantalamba 


EGM 


11959 


S0330/0283 


Nisege Mwakyusa 


Mbeya 


Msamala 


HGK 


11960 


S0330/0285 


Nsubili Allen 


Mbeya 


Rungwe 


CBG 


11961 


S0330/0286 


Oscar Merere 


Mbeya 


Kibaha 


ECA 


11962 


S0330/0287 


Pascal Dickson 


Mbeya 


Tosamaganga 


PGM 


11963 


S0330/0290 


Pius Peter 


Mbeya 


Mbeya (day) 


PCM 


11964 


S0330/0293 


Rashka Jumah 


Mbeya 


Pugu 


PCM 


11965 


S0330/0294 


Raymond Nyambo 


Mbeya 


Mzumbe 


PCM 


11966 


S0330/0295 


Richard Sanga 


Mbeya 


Mbeya (day) 


EGM 


11967 


S0330/0299 


Samwel Jasson 


Mbeya 


Njombe 


HGE 


11968 


S0330/0300 


Samwel Lamile 


Mbeya 


Ifunda Tech. 


PCB 


11969 


S0330/0305 


Stephen Japhet 


Mbeya 


Mbeya (day) 


EGM 


11970 


S0330/0307 


Thomas Samson 


Mbeya 


Mbeya (day) 


HGL 


11971 


S0330/0308 


Timothy Sainock 


Mbeya 


Mbeya (day) 


PCM 


11972 


S0330/0309 


Tutindaga Mwasampeta 


Mbeya 


Songea Boys 


HGE 


11973 


S0330/0310 


Vallentino Mwantimwa 


Mbeya 


Mambwe 


PCM 


11974 


S0330/031 1 


Vasco Samweli 


Mbeya 


Kyela 


PCB 


11975 


S0330/0315 


Weston Langson 


Mbeya 


Lufilyo 


HKL 


11976 


S0330/0316 


Yeremia Laini 


Mbeya 


Kwiro 


HGE 


11977 


S0330/0318 


Yusuph Kapusi 


Mbeya 


Sanya Juu 


CBG 


11978 


S0330/0319 


Yusuph Mfaume 


Mbeya 


Mbeya (day) 


HGE 


11979 


P4483/0132 


Daniel T Ndomba 


Mbeya T.e.w.w 


Rungwe 


HGE 


11980 


P4483/0135 


Dennis Steven Mbunga 


Mbeya T.e.w.w 


Ndanda 


HGE 


11981 


S3467/0054 


Abdulrazak Abubakar Mvoulan 


Mbeyela 


Songea Boys 


CBG 


11982 


S3467/0062 


Augustino Cathbeth Mlelwa 


Mbeyela 


Songea Boys 


CBG 


11983 


S3467/0067 


Boaz Erasto Mselela 


Mbeyela 


Tosamaganga 


PCB 


11984 


S3467/0068 


Bosco Barnabas Mtweve 


Mbeyela 


Mbeya Inst. 


LAB 


11985 


S3467/0069 


Cassian Cassian Mligo 


Mbeyela 


Sanya Juu 


CBG 


11986 


S3467/0071 


Clemence Evaristo Mchami 


Mbeyela 


Ifunda Tech. 


CBG 


11987 


S3467/0072 


David Lusungu Kaduma 


Mbeyela 


Ifunda Tech. 


CBG 


11988 


S3467/0077 


Emmanuel Clemence Nyangac 


Mbeyela 


Sanya Juu 


CBG 


11989 


S3467/0079 


Erick Stanley Mgimba 


Mbeyela 


Madaba 


HGK 


11990 


S3467/0084 


Frank Carebi Senyagwa 


Mbeyela 


Kyela 


HGK 


11991 


S3467/0092 


Israel Simon Chafumbwe 


Mbeyela 


Wdmi 


CIV 


11992 


S3467/0101 


Martin Abel Mkongwa 


Mbeyela 


Mwakavuta 


HKL 


11993 


S3467/0103 


Michael Pilmin Msemwa 


Mbeyela 


Makita 


CBG 


11994 


S3467/0105 


Moses Cornely Msigwa 


Mbeyela 


Songea Boys 


PCM 


11995 


S3467/0112 


Onesmo Gregory Mwenda 


Mbeyela 


Mwakaleli 


HGL 


11996 


S3467/0114 


Patrick Stephano Chambidasi 


Mbeyela 


Njombe 


PCB 


11997 


S3467/0118 


Richard Barnaba Haule 


Mbeyela 


Iwawa 


HKL 


11998 


S3467/0119 


Richard Costantino Mwenda 


Mbeyela 


Njombe 


EGM 


11999 


S1 278/0045 


Abel Haran Edmund 


Mbezi 


Kongwa 


PCB 


12000 


S1 278/0049 


Amani Anold Temu 


Mbezi 


Iwalanje 


HGL 


12001 


S1 278/0051 


Baraka Jones 


Mbezi 


Sengerema 


PCM 


12002 


S1 278/0052 


Casto Bernard Mwanangwa 


Mbezi 


Tunduru 


HGL 


12003 


S1 278/0053 


Christopher Samweli Lusambo 


Mbezi 


Kibiti 


HGE 


12004 


S1 278/0054 


Deodatus Chrisant Mwendapol 


Mbezi 


Kilosa 


HKL 


12005 


S1 278/0057 


Dhahidu Hamis Kaweza 


Mbezi 


Geita 


HGE 245 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


12006 


S1 278/0062 


Eliya Kelvin Ashery 


Mbezi 


Ndanda 


EGM 


12007 


S1 278/0065 


Erick Merady Kanane 


Mbezi 


Sengerema 


PCM 


12008 


S 1278/0066 


Fidelis Bernard Calistus 


Mbezi 


Tunduru 


HGL 


12009 


S 1278/0075 


Joseph Laurent Mwansanga 


Mbezi 


Tambaza (day) 


HGE 


12010 


S1 278/0078 


Michael Samwel Mnkeni 


Mbezi 


Mwinyi 


CBG 


12011 


S1 278/0080 


Patrick Steven James 


Mbezi 


Tambaza (day) 


CBG 


12012 


S1 278/0081 


Peter Lazaro Mbwilo 


Mbezi 


Mahiwa 


HGK 


12013 


S1 278/0083 


Samwel Isaac Mosha 


Mbezi 


llboru 


PCM 


12014 


S1 278/0084 


Stanslaus Joseph Kakamba 


Mbezi 


Ndanda 


HGE 


12015 


S1 278/0085 


William Wambura Mahegere 


Mbezi 


Kilangalanga 


PCM 


12016 


S1 278/0087 


Yusuph Hamisi Lupenja 


Mbezi 


Mbekenyera 


HKL 


12017 


S0938/0078 


Absalom Mwaikenda 


Mbezi Beach 


Musoma 


HGE 


12018 


S0938/0081 


Akran Charles 


Mbezi Beach 


Geita 


EGM 


12019 


S0938/0086 


Alpha Kaka 


Mbezi Beach 


Mahiwa 


HGL 


12020 


S0938/0087 


Alphar Salehe Namyundu 


Mbezi Beach 


Kwiro 


PCM 


12021 


S0938/0089 


Amir Ramadhani 


Mbezi Beach 


Kigonsera 


HKL 


12022 


S0938/0094 


Baraka Petro Richard 


Mbezi Beach 


lyunga 


PCB 


12023 


S0938/0095 


Bashiri Issa 


Mbezi Beach 


Lindi 


EGM 


12024 


S0938/0098 


Benson Ngowi 


Mbezi Beach 


Sengerema 


EGM 


12025 


S0938/0096 


Benson Charles Kaale 


Mbezi Beach 


Tunduru 


HGL 


12026 


S0938/0097 


Benson Joshua Mzinga 


Mbezi Beach 


Msamala 


PCM 


12027 


S0938/0100 


Charles Mkombe 


Mbezi Beach 


Bagamoyo 


HGE 


12028 


S0938/0106 


Daniel Stephen 


Mbezi Beach 


Karatu 


HGE 


12029 


S0938/0107 


Deogratias Mbilinyi 


Mbezi Beach 


Mara 


EGM 


12030 


S0938/0110 


Edmund John Mipawa 


Mbezi Beach 


Kibasila (day) 


HGE 


12031 


S0938/0111 


Edward Maclean 


Mbezi Beach 


Kibasila (day) 


HGE 


12032 


S0938/0203 


Edward Mwaikasu 


Mbezi Beach 


Kwiro 


EGM 


12033 


S0938/0115 


Emmanuel Mayunga 


Mbezi Beach 


Kibiti 


PCM 


12034 


S0938/0118 


Erickson Frank Mushi 


Mbezi Beach 


Tambaza (day) 


PCM 


12035 


S0938/0121 


Faudhi Mbaraka 


Mbezi Beach 


llula 


HGK 


12036 


S0938/0122 


Felician Juvenary 


Mbezi Beach 


Kigonsera 


HKL 


12037 


S0938/0129 


Godbless Massawe 


Mbezi Beach 


Bagamoyo 


PCM 


12038 


S0938/0132 


Godwin Kimemeta 


Mbezi Beach 


Sadani 


PCB 


12039 


S0938/0134 


Henry Hamisi 


Mbezi Beach 


Mbekenyera 


HGL 


12040 


S0938/0135 


Hubert Keneth Kileo 


Mbezi Beach 


lleje 


HKL 


12041 


S0938/0138 


Isack Gilya 


Mbezi Beach 


Njombe 


HGE 


12042 


S0938/0139 


Ivon Yuni Mahenge 


Mbezi Beach 


J.k. Nyerere 


HGK 


12043 


S0938/0141 


Jenalius Elnest 


Mbezi Beach 


Kigoma 


HGE 


12044 


S0938/0142 


Joachim William 


Mbezi Beach 


Tambaza (day) 


PCB 


12045 


S0938/0146 


King Godfrey Materu 


Mbezi Beach 


Galanos 


HGE 


12046 


S0938/0147 


Louis Nicas 


Mbezi Beach 


Azania (day) 


PCB 


12047 


S0938/0148 


Lucas John Mapunda 


Mbezi Beach 


Ndanda 


EGM 


12048 


S0938/0155 


Mohamed Abdulrahman Mdim 


Mbezi Beach 


Tunduru 


HGL 


12049 


S0938/0157 


Mrema Patrick 


Mbezi Beach 


Tunduru 


HGL 


12050 


S0938/0159 


Musa Lucas 


Mbezi Beach 


Kibiti 


PCM 


12051 


S0938/0160 


Musa Rashidi 


Mbezi Beach 


Tambaza (day) 


EGM 


12052 


S0938/0162 


Pascal Steven 


Mbezi Beach 


Lindi 


PGM 


12053 


S0938/0163 


Patrick Msong'o 


Mbezi Beach 


Msamala 


PCM 


12054 


S0938/0169 


Ramadhani Ally 


Mbezi Beach 


Lugoba 


PCM 2!6 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


12055 


S0938/0170 


Ramadhani Issa 


Mbezi Beach 


Kishoju 


EGM 


12056 


S0938/0178 


Robert Tairo 


Mbezi Beach 


Lufilyo 


HGK 


12057 


S0938/0182 


Saidi Ramadhani Kayungilo 


Mbezi Beach 


Ifunda Tech. 


PCM 


12058 


S0938/0185 


Salum Kalulu 


Mbezi Beach 


Shinyanga 


HGE 


12059 


S0938/0186 


Samson Swilla 


Mbezi Beach 


Galanos 


ECA 


12060 


S0938/0187 


Samwel Godbless 


Mbezi Beach 


Umbwe 


CBG 


12061 


S0938/0188 


Samwel Msuya 


Mbezi Beach 


lleje 


HKL 


12062 


S0938/0194 


Steven Mtawa 


Mbezi Beach 


Minaki 


EGM 


12063 


S0938/0195 


Steven Richard 


Mbezi Beach 


Azania (day) 


HGK 


12064 


S0938/0196 


Swalehe Ayoub 


Mbezi Beach 


Mbeya Inst. 


CIV 


12065 


S0938/0197 


Swalehe Salum 


Mbezi Beach 


Ndanda 


PCB 


12066 


S0938/0198 


Thabiti Ramadhani Thabiti 


Mbezi Beach 


Tosamaganga 


PCM 


12067 


S0938/0201 


Yona Anold 


Mbezi Beach 


Kifaru 


HGE 


12068 


S1 880/01 24 


Antony Luanda 


Mbezi Inn 


Azania (day) 


ECA 


12069 


S1 880/01 27 


Azelemu Mlawa 


Mbezi Inn 


Ndanda 


CBG 


12070 


S1 880/01 34 


Damian Msigwa 


Mbezi Inn 


Njombe 


EGM 


12071 


S1 880/01 48 


Frank Temu 


Mbezi Inn 


Ndanda 


PCB 


12072 


S1 880/01 49 


Fredrick John 


Mbezi Inn 


Ifunda Tech. 


PCB 


12073 


S1 880/01 51 


Gadi Mwasumbi 


Mbezi Inn 


J.k. Nyerere 


HKL 


12074 


S1 880/01 52 


Gasto Bernard 


Mbezi Inn 


Lugoba 


PCB 


12075 


S1 880/01 60 


Hamis Feruzi 


Mbezi Inn 


Songea Boys 


PGM 


12076 


S1 880/01 63 


Heri Hamis 


Mbezi Inn 


Ndanda 


HGE 


12077 


S1 880/01 66 


Idd Abas 


Mbezi Inn 


Azania (day) 


PCB 


12078 


S1 880/01 79 


Joseph J Machumbe 


Mbezi Inn 


B. W. Mkapa (day) 


ECA 


12079 


S1 880/01 85 


Khamis Mohammed 


Mbezi Inn 


Ndanda 


HGE 


12080 


S1 880/01 90 


Manyama Omary 


Mbezi Inn 


Milambo 


EGM 


12081 


S1 880/01 92 


Mashaka Chitemo 


Mbezi Inn 


Musoma 


HGE 


12082 


S1 880/01 94 


Maulid Twee 


Mbezi Inn 


Umbwe 


ECA 


12083 


S1 880/01 98 


Mohamed Rashid 


Mbezi Inn 


Ifunda Tech. 


PCM 


12084 


S1 880/0208 


Peter Kigoye 


Mbezi Inn 


Kibiti 


PCM 


12085 


S 1880/02 11 


Rajabu Mpondomoka 


Mbezi Inn 


Ihungo 


EGM 


12086 


S1 880/021 9 


Salum Said 


Mbezi Inn 


Tambaza (day) 


PCB 


12087 


S1 880/0221 


Samwel Kowago 


Mbezi Inn 


Mahiwa 


HGK 


12088 


S1 880/0227 


Stamius Kaijage 


Mbezi Inn 


Njombe 


EGM 


12089 


S 1880/0233 


Thadeo Joseph 


Mbezi Inn 


Galanos 


ECA 


12090 


S1 880/0235 


Titus Chowo 


Mbezi Inn 


Azania (day) 


EGM 


12091 


S1 880/0238 


Victor Hamza 


Mbezi Inn 


Ndanda 


HGE 


12092 


S081 5/0088 


Dominic Mbele 


Mbinga 


Msamala 


PCM 


12093 


S081 5/0094 


Erick Kapinga 


Mbinga 


Madaba 


HKL 


12094 


S0815/0112 


Jimmy Ganzi 


Mbinga 


Njombe 


CBG 


12095 


S0815/0119 


Moses Milinga 


Mbinga 


Ndanda 


EGM 


12096 


S0815/0126 


Petro Mpangala 


Mbinga 


Makita 


CBG 


12097 


S0815/0142 


Stanley Thomas 


Mbinga 


Kigonsera 


PCM 


12098 


S0815/0147 


Vicent Ndunguru 


Mbinga 


Madaba 


HKL 


12099 


S0815/0148 


Zabron Sanga 


Mbinga 


Ndanda 


EGM 


12100 


S2962/0007 


Deus Daud 


Mbiti 


Sengerema 


HKL 


12101 


S2962/0015 


Saguda Sayi 


Mbiti 


Ihungo 


EGM 


12102 


S2962/0016 


Sayi Masuke 


Mbiti 


Tarime 


PCM 


12103 


S2675/0062 


Lestus Pesambili 


Mbizi 


Milambo 


CBG 247 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


12104 


S2675/0071 


Paulo Michael 


Mbizi 


Kigonsera 


CBG 


12105 


S3844/0046 


Christian William Mbwilo 


Mbogamo 


Sanya Juu 


CBG 


12106 


S3844/0062 


Michael Venance Myamba 


Mbogamo 


Kigonsera 


CBG 


12107 


S3844/0065 


Raphael Raimond Kawogo 


Mbogamo 


Kyela 


PCM 


12108 


S3671/0070 


Emmanuel F.y Masunga 


Mbogi 


Ndanda 


CBG 


12109 


S3671/0093 


Joseph Kefa Sarya 


Mbogi 


Bihawana 


CBG 


12110 


S 1824/0025 


Emmanuel Erasto 


Mbogwe 


Chato 


CBG 


12111 


S 1824/0039 


Majuto Msabandezu 


Mbogwe 


Shinyanga 


PCM 


12112 


S1 824/0040 


Mandikilo Willium 


Mbogwe 


Mwenge 


PCM 


12113 


S1 824/0047 


Mohamed Masunga 


Mbogwe 


Chato 


CBG 


12114 


S1 597/0051 


Arbogast Stanslaus Siriwa 


Mbokomu 


Geita 


EGM 


12115 


S1 597/0060 


Emmanuel Andrea Marua 


Mbokomu 


Changarawe 


HGK 


12116 


S1 597/0070 


Raymond Elias Kimario 


Mbokomu 


Mpwapwa 


PCM 


12117 


S1 597/0072 


Victor Wilbard Moshi 


Mbokomu 


Isongole 


HGL 


12118 


S2854/0046 


Daudi Kimario Abasi 


Mbomai 


Ganako 


HGK 


12119 


S2854/0064 


Joachim Bwanahelo Remwald 


Mbomai 


Usagara 


HKL 


12120 


S2854/0068 


Joshua Martin Nicholaus 


Mbomai 


Sanya Juu 


CBG 


12121 


S2854/0072 


Michael Skuli Dominick 


Mbomai 


Usagara 


CBG 


12122 


S0869/0109 


Anael H Temu 


Mboni 


Sanya Juu 


PCB 


12123 


S0869/0142 


Justine D Lyimo 


Mboni 


Moshi 


PCM 


12124 


S0869/0146 


Ludwing F Shayo 


Mboni 


Vudoi 


HKL 


12125 


S0869/0155 


Reginald S Hhayuma 


Mboni 


Umbwe 


ECA 


12126 


S0869/0161 


Victor A Makundi 


Mboni 


Umbwe 


ECA 


12127 


S0471/0072 


Clemence J Mwingira 


Mbozi 


lleje 


HGL 


12128 


S0471/0073 


Craza M Malongo 


Mbozi 


Tosamaganga 


HGE 


12129 


S0471/0083 


Filbert S Lupasa 


Mbozi 


Njombe 


HGE 


12130 


S0471/0089 


Gregory A Mwangoka 


Mbozi 


Maweni 


HGL 


12131 


S0471/0091 


Hosea S Mwalyego 


Mbozi 


Mbeya (day) 


HGE 


12132 


S0471/0095 


Isaac C. Urio 


Mbozi 


Tambaza (day) 


PCB 


12133 


S0471/0096 


Isaya L Senka 


Mbozi 


Kibiti 


PCB 


12134 


S0471/0097 


Jackson C Mwang'amba 


Mbozi 


Kiwanja 


HGL 


12135 


S0471/0101 


Lutengano A Kalonge 


Mbozi 


Bihawana 


CBG 


12136 


S0471/0102 


Metal V Mwitwa 


Mbozi 


Kibiti 


CBA 


12137 


S0471/0103 


Moses O. Mbohi 


Mbozi 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


12138 


S0471/0108 


Onesmo Mwakalasya 


Mbozi 


J.k. Nyerere 


HGK 


12139 


S0471/0110 


Robert N Mwasenga 


Mbozi 


Maweni 


HGL 


12140 


S0471/0111 


Said H Chonde 


Mbozi 


Songea Boys 


EGM 


12141 


S0471/0113 


Sebastian J Nzowa 


Mbozi 


Rungwe 


HGE 


12142 


S0471/0118 


Wesley E Simba 


Mbozi 


Mwakavuta 


HGK 


12143 


S0471/0119 


Yoram Laurent 


Mbozi 


Usevya 


HGK 


12144 


S2440/0026 


Amasha E Kigelulye 


Mbuga 


Bihawana 


CBG 


12145 


S2440/0039 


Fabian Daudi Mkalawa 


Mbuga 


Kilosa 


HGK 


12146 


S2324/0069 


Alex Kazinza Nestory 


Mbugani 


Same 


PCB 


12147 


S2324/0079 


Elias Mkangala Paul 


Mbugani 


Kisarika 


CBG 


12148 


S2324/0098 


James Mshumbuzi Charles 


Mbugani 


Biharamulo 


EGM 


12149 


S2324/0099 


John Kitanita Jonas 


Mbugani 


Sanya Juu 


PCB 


12150 


S2324/0117 


Marwa Peter Ryoba 


Mbugani 


Geita 


HGK 


12151 


S2324/0137 


Samwel Mchungu Mwita 


Mbugani 


Nyerere (mwanga) 


HGK 


12152 


S2324/0147 


Yusuph Katherine Abdalah 


Mbugani 


Bwiru Boys 


PCM 248 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


12153 


S0997/0073 


Nuru Mshasha 


Mbuguni 


Makiba 


HGL 


12154 


S0997/0080 


Simon G. Gadiel 


Mbuguni 


Malangali 


HGL 


12155 


S0675/0066 


Elius P Mwaise 


Mbugwe 


Galanos 


CBA 


12156 


S0675/0081 


Jackson Stephano 


Mbugwe 


Kisiwani 


HKL 


12157 


S0675/0113 


Nada Hiiti 


Mbugwe 


llongero 


PCM 


12158 


S41 36/0029 


Benjamin Japhet 


Mbutu 


Meatu 


CBG 


12159 


S4 136/0033 


Elias Donald 


Mbutu 


Musoma 


HGK 


12160 


S4 136/0042 


Jimoku Masanja 


Mbutu 


Geita 


EGM 


12161 


S41 36/0057 


Ndamo Masunga 


Mbutu 


Nyarubanda 


HKL 


12162 


S2951/0032 


Alhaji Nuhu 


Mbwei 


Iwalanje 


HGL 


12163 


S295 1/0046 


Kasimu Selemani 


Mbwei 


Msamala 


HGL 


12164 


S2951/0047 


Lazaro Athumani 


Mbwei 


Karatu 


EGM 


12165 


S2951/0051 


Mohamedi Selemani 


Mbwei 


Kisiwani 


HGK 


12166 


S2951/0056 


Nuru Issa 


Mbwei 


Shambalai 


HGL 


12167 


S2502/0112 


Bashiri Juma 


Mbweni 


Mwenge 


EGM 


12168 


S2502/0147 


Jacob Jeremiah 


Mbweni 


Ihungo 


EGM 


12169 


S2502/0151 


John Charles 


Mbweni 


Lindi 


PGM 


12170 


S2502/0166 


Masoud Yusuph 


Mbweni 


Songea Boys 


EGM 


12171 


S2502/0202 


Salum A Tabu 


Mbweni 


B. W. Mkapa (day) 


HGL 


12172 


S2502/021 1 


Uziel Enihard 


Mbweni 


Lindi 


PGM 


12173 


S2502/0219 


Zakaria Marashi 


Mbweni 


Sengerema 


PGM 


12174 


S2772/0097 


Daniel Daudi 


Mchanganyiko 


Kalangalala 


PCM 


12175 


S2772/0101 


Emanuel Christopher 


Mchanganyiko 


Tambaza (day) 


PCB 


12176 


S2772/0103 


Fahamu Sheha 


Mchanganyiko 


Tambaza (day) 


PCB 


12177 


S2772/0108 


Geofrey E Mwangalika 


Mchanganyiko 


Lindi 


PGM 


12178 


S2772/0109 


Gerald Damian 


Mchanganyiko 


Tosamaganga 


PCM 


12179 


S2772/0116 


Hassan Mohamed 


Mchanganyiko 


B. W. Mkapa (day) 


HGK 


12180 


S2772/0121 


Hussein Maulid 


Mchanganyiko 


Bagamoyo 


HGE 


12181 


S2772/0128 


John Zeno 


Mchanganyiko 


Kibasila (day) 


HKL 


12182 


S2772/0133 


Lumumba Sembuli 


Mchanganyiko 


Tunduru 


HKL 


12183 


S2772/0138 


Mathias Texson 


Mchanganyiko 


Kongwa 


PCB 


12184 


S2772/0157 


Rahim Mohamed 


Mchanganyiko 


Shinyanga 


HGE 


12185 


S2772/0158 


Ramadhani Abdallah 


Mchanganyiko 


Mtwara Tech. 


PCM 


12186 


S2772/0159 


Ramadhani Haji 


Mchanganyiko 


Tunduru 


HKL 


12187 


S2772/0167 


Said G Makere 


Mchanganyiko 


Tosamaganga 


PCM 


12188 


S2772/0173 


Seleman Limbe 


Mchanganyiko 


Azania (day) 


PCM 


12189 


S2771/0139 


Athanas Mtima 


Mchikichini 


Tambaza (day) 


HGE 


12190 


S2771/0155 


Emmanuel Ibrahim 


Mchikichini 


Changarawe 


HGK 


12191 


S2771/0159 


Faraj Mnunka 


Mchikichini 


Mwakaleli 


HKL 


12192 


S2771/0176 


Jason Mkasa 


Mchikichini 


Ulayasi 


CBG 


12193 


S2771/0202 


Moses Thobias 


Mchikichini 


Azania (day) 


PCM 


12194 


S2771/0211 


Ramadhani Abdalah 


Mchikichini 


Usagara 


PCB 


12195 


S2771/0228 


Shafii Iddy 


Mchikichini 


Lindi 


PGM 


12196 


S1 237/0048 


Jidawi A Chande 


Mchinga 


Ndanda 


HGL 


12197 


S1 237/0056 


Maftaha Salumu 


Mchinga 


Songea Boys 


HGE 


12198 


S 1237/0077 


Saidi K Mussa 


Mchinga 


Mahiwa 


HGK 


12199 


S 1237/0085 


Shabani G Mwalyoyo 


Mchinga 


Makita 


CBG 


12200 


S3647/0071 


Edmund D Kowi 


Mchuchuma 


Makita 


HGL 


12201 


S3647/0093 


Jerlad J Mgwabati 


Mchuchuma 


Iwawa 


HGK 249 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


12202 


S3647/0100 


John Z Millinga 


Mchuchuma 


Njombe 


PCB 


12203 


S3647/0115 


Luka M Mbawala 


Mchuchuma 


Rungwe 


HGL 


12204 


S3789/0041 


Ayoub Samson 


Mchungaji Mwema 


Ihungo 


PCM 


12205 


S0447/0100 


Ditrick John Mdemu 


Mdabulo 


Kigonsera 


CBG 


12206 


S0447/0105 


Elkana Valence Nyongole 


Mdabulo 


Kigonsera 


CBG 


12207 


S0447/0148 


Octavian Thobiasy Kangalawe 


Mdabulo 


Wdmi 


CIV 


12208 


S2206/0059 


Bernard Petro Yacobo 


Measkron 


Oswald Mang'ombe 


PCM 


12209 


S2206/0093 


Onesmo Joseph Gidamulda 


Measkron 


Dareda 


HKL 


12210 


S2206/0102 


Petro Katuga Rajabu 


Measkron 


Tarime 


PCM 


12211 


S2206/0110 


Tiofili Siprian Geay 


Measkron 


Lyamungo 


EGM 


12212 


S2206/0112 


Yohani Emanuel Gwangway 


Measkron 


Same 


HKL 


12213 


S0641/0041 


Carl Marume 


Meatu 


Runzewe 


HGL 


12214 


S0641/0052 


Gakala Mshoni 


Meatu 


Mara 


HGE 


12215 


S0641/0071 


Kombe Emmanuel 


Meatu 


Kalangalala 


HGL 


12216 


S0641/0097 


Shinje Mungo 


Meatu 


Magu 


PCB 


12217 


S0641/0102 


Swaum Issa 


Meatu 


Magufuli 


HGK 


12218 


S281 2/0006 


Chacha R Werema 


Mekomariro 


Ihungo 


EGM 


12219 


S2812/0019 


Wanchoke W Chacha 


Mekomariro 


Nsumba 


PCM 


12220 


S0892/0046 


Japhari Shabani 


Melela 


Galanos 


PCM 


12221 


S0892/0047 


John Kanute 


Melela 


lyunga 


PCB 


12222 


S341 8/0068 


Abraham Gileard Macha 


Meli 


Usagara 


PCB 


12223 


S341 8/0080 


Erick Donald Salema 


Meli 


Musoma 


PGM 


12224 


S3418/0100 


Oswald Gerald Moshi 


Meli 


Milambo 


PGM 


12225 


S2851/0050 


Johnbosco France Jacob 


Mema 


Makiba 


CBG 


12226 


S2851/0051 


Joseph Bamabas Theodul 


Mema 


Same 


CBG 


12227 


S2851/0057 


Paskal Paul Arestarick 


Mema 


Same 


PCB 


12228 


S2851/0062 


Raphael Jerome John 


Mema 


Mwakaleli 


HGL 


12229 


S2851/0067 


Wilrik Jacob Polcarp 


Mema 


Isongole 


HGL 


12230 


S41 75/0023 


Omary Ramadhani 


Memya 


Matai 


HGK 


12231 


S1 628/0092 


Aron Sanga 


Mengele 


Rungwe 


CBG 


12232 


S1 628/01 21 


Frank Komba 


Mengele 


Makita 


CBG 


12233 


S1 628/01 40 


Jenson Nyenye 


Mengele 


Songea Boys 


PCB 


12234 


S1 628/01 45 


Julius Sanga 


Mengele 


Madibira 


HKL 


12235 


S1 628/01 49 


Lackson Mwaipaja 


Mengele 


Mambwe 


PCM 


12236 


S1 628/01 54 


Mawazo Paulo 


Mengele 


Madibira 


HKL 


12237 


S1 628/01 60 


Nguvu Mhuji 


Mengele 


Madibira 


HKL 


12238 


S1 628/01 63 


Patrick Mwanangwa 


Mengele 


Iwawa 


HGK 


12239 


S1 628/01 65 


Protas Mndeba 


Mengele 


lyunga 


PCB 


12240 


S1 628/01 71 


Seleman Ally 


Mengele 


Songea Boys 


PCB 


12241 


S1 628/01 81 


Victor Mlimbira 


Mengele 


Usevya 


HGL 


12242 


S2840/0037 


Festo Sambonanga Eugen 


Mengeni 


Mkuu 


HGL 


12243 


S2840/0047 


Michael Buretta Fratern 


Mengeni 


Umbwe 


HGE 


12244 


S1 261 /0063 


Alex Makome 


Merriwa 


Iwalanje 


HGL 


12245 


S1 261 /0064 


Alfred Simion Masunyilo 


Merriwa 


Kwiro 


CBG 


12246 


S1261/0065 


Alpha Lameki Daniel 


Merriwa 


Bihawana 


PCB 


12247 


S1 261 /0082 


Francis Mathew Mimbi 


Merriwa 


Mpwapwa 


HKL 


12248 


S1 261 /0092 


Jackson Amasi 


Merriwa 


Kongwa 


PCB 


12249 


S1261/0103 


Nuru Masoud Salim 


Merriwa 


Milambo 


PCB 


12250 


S1261/0118 


Simon Maduhu 


Merriwa 


Ngudu 


PCB 250 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


12251 


S1261/0123 


Wilfred Kidan'go 


Merriwa 


Kibiti 


PCB 


12252 


S4203/0028 


Mathias Paulo Kimaro 


Meru Peak 


Kisarika 


PCB 


12253 


S 1862/0022 


Emmanuel Mfugale 


Mesac 


Moshi 


PCB 


12254 


S 1862/0023 


Fredy Juma 


Mesac 


Kyela 


HGL 


12255 


S1 862/0026 


Isdory Mfugale 


Mesac 


Songea Boys 


PCB 


12256 


S1 862/0027 


Issa Majura 


Mesac 


llboru 


PCM 


12257 


S 1862/0028 


Prosper G Munuo 


Mesac 


Tambaza (day) 


PCB 


12258 


S0443/0103 


Boyd John 


Meta 


Kyela 


HGL 


12259 


S0443/0107 


Chesco Aley 


Meta 


Maji Ya Chai 


HKL 


12260 


S0443/0115 


Douglas Gasper 


Meta 


Galanos 


PCM 


12261 


S0443/0122 


Enock George 


Meta 


Sanya Juu 


CBG 


12262 


S0443/0129 


Felix Richard 


Meta 


Runzewe 


HKL 


12263 


S0443/0132 


Frank Ikungeta 


Meta 


Tosamaganga 


PGM 


12264 


S0443/0139 


Gerald Ntamwela 


Meta 


Bihawana 


CBG 


12265 


S0443/0145 


Henry Mwangwala 


Meta 


Namabengo 


HGK 


12266 


S0443/0150 


Ibrait Mbwama 


Meta 


Kyela 


HGK 


12267 


S0443/0155 


James Tindwa 


Meta 


Maposeni 


HKL 


12268 


S0443/0167 


Lilibe Omary 


Meta 


Mahiwa 


HGL 


12269 


S0443/0171 


Manase J Mwakipesile 


Meta 


Njombe 


HGL 


12270 


S0443/0180 


Mohamed Mgau 


Meta 


B. W. Mkapa (day) 


PCB 


12271 


S0443/0181 


Mugisha Bukeye 


Meta 


Galanos 


HGE 


12272 


S0443/0184 


Nicholaus Joachim 


Meta 


Isongole 


HKL 


12273 


S0443/0186 


Nicolaus Chalya 


Meta 


Sumbawanga 


HGL 


12274 


S0443/0191 


Otto Sigsbert 


Meta 


Tosamaganga 


PGM 


12275 


S0443/0198 


Rashid Kajojo 


Meta 


Kyela 


PCB 


12276 


S0443/0202 


Sebastian Victor 


Meta 


Tosamaganga 


PCB 


12277 


S0443/0205 


Shamir Amir 


Meta 


Kantalamba 


HGL 


12278 


S0443/0206 


Show Shipera 


Meta 


Mbeya (day) 


HGL 


12279 


S0443/0213 


Venance Konga 


Meta 


Same 


CBG 


12280 


S3248/0056 


Estone Isaya Tweve 


Mfaranyaki 


Kilangalanga 


PCB 


12281 


S3248/0059 


Frank Frank Chingowe 


Mfaranyaki 


Tosamaganga 


PCM 


12282 


S3248/0068 


Hassan Omary Mataja 


Mfaranyaki 


Iwalanje 


HGL 


12283 


S3248/0072 


Ivo Ivo Haule 


Mfaranyaki 


Ndanda 


PCM 


12284 


S3248/0088 


Leonard Leonath Ndauka 


Mfaranyaki 


Minaki 


CBG 


12285 


S3248/0105 


Paul Koroso Mwita 


Mfaranyaki 


Tosamaganga 


PCM 


12286 


S2677/0093 


Basic Mailos Lalika 


Mgama 


Iwalanje 


PCM 


12287 


S2677/0095 


Chame Maulus Mahembe 


Mgama 


Sadani 


PCB 


12288 


S2677/0098 


David Julius Kavindi 


Mgama 


Kwiro 


PCM 


12289 


S2677/0107 


Ernesto Paul Lupola 


Mgama 


Iwalanje 


PCM 


12290 


S2677/0117 


Hosea Baptista Kavindi 


Mgama 


Maweni 


HGK 


12291 


S2677/0133 


Mario Joseph Ngeng'ena 


Mgama 


Kwiro 


CBG 


12292 


S3461/0042 


Abias Mkwetu Thadeo 


Mgawa 


Usagara 


CBG 


12293 


S346 1/0076 


Farijara Gobera Jumanne 


Mgawa 


Kabanga 


CBG 


12294 


S3461/0106 


Martin Liberatus Sasila 


Mgawa 


Kibiti 


EGM 


12295 


S3461/0118 


Nuhu Kubeba Bosco 


Mgawa 


Malagarasi 


PCM 


12296 


S061 9/0045 


Godfrey Athanas 


Mgeta 


Nsumba 


PGM 


12297 


S2349/0080 


Fanuel Germanus Mtewele 


Mgola 


Tosamaganga 


PCB 


12298 


S2349/0095 


Nolasco Maksimilian Mgani 


Mgola 


Kwiro 


CBG 


12299 


S0446/0073 


Efraim Titus Kyando 


Mgololo 


Tukuyu 


PCM 251 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


12300 


S0446/0085 


Haleluya Esau Mhala 


Mgololo 


Rungwe 


PCM 


12301 


S0446/0092 


Luka Yassin Mhegele 


Mgololo 


Njombe 


PCM 


12302 


S0446/0095 


Martini Joseph Mhala 


Mgololo 


Njombe 


PCM 


12303 


S0446/0099 


Noel Zavel Kalamba 


Mgololo 


llula 


HGK 


12304 


S0446/0102 


Paulo Aman Mahenge 


Mgololo 


Bagamoyo 


CBG 


12305 


S0446/0111 


Stanford James Hongoli 


Mgololo 


Ifunda Tech. 


PGM 


12306 


S0446/0113 


Yona Agathon Mlila 


Mgololo 


Ndanda 


CBG 


12307 


S2072/0019 


Ahamadi Twaibu Luambano 


Mgombasi 


Madaba 


HKL 


12308 


S2072/0039 


Maulidi Minawandu Nindi 


Mgombasi 


Madaba 


HKL 


12309 


S1 774/0078 


Abdallah Imamu Athumani 


Mgulasi 


Bariadi 


PGM 


12310 


S1 774/0084 


Agapiti Mathias Joseph 


Mgulasi 


Kwiro 


PCM 


12311 


S1 774/0086 


Alfred Peter Peter 


Mgulasi 


Milambo 


PGM 


12312 


S1 774/0090 


Athuman Haule Karistus 


Mgulasi 


Umbwe 


CBG 


12313 


S1 774/0099 


Edwin Mackdavid Salama 


Mgulasi 


Ifunda Tech. 


PGM 


12314 


S1 774/01 07 


Faustine Paschal Nyambita 


Mgulasi 


Kwiro 


PCB 


12315 


S1 774/01 21 


Iddi Twaha Kassim 


Mgulasi 


Umbwe 


CBG 


12316 


S 1774/0 132 


Juma Abbas Kapalila 


Mgulasi 


Mahiwa 


PCM 


12317 


S 1774/0 138 


Luqman Ahmed Dady 


Mgulasi 


Milambo 


EGM 


12318 


S1 774/01 53 


Omary Selemani Sembuli 


Mgulasi 


Kwiro 


PCB 


12319 


S1 774/01 60 


Privatus Atilio Wihale 


Mgulasi 


Kwiro 


PCB 


12320 


S 1774/0 162 


Rashid Shabani Muhenga 


Mgulasi 


Ndanda 


PCM 


12321 


S1 774/01 77 


Shabani Iddy Issa 


Mgulasi 


Kwiro 


PCB 


12322 


S1 774/01 82 


Shukuru Enock Senyagwa 


Mgulasi 


Tukuyu 


PCM 


12323 


S1 774/01 83 


Swedi Said Abdallah 


Mgulasi 


Usagara 


PCM 


12324 


S1 389/0072 


Hemedi Hassani 


Mgwashi 


Umbwe 


HGL 


12325 


S1 389/0081 


Msafiri Dickson 


Mgwashi 


Malangali 


HGK 


12326 


S1 389/0096 


Samwel Francis 


Mgwashi 


Tarakea 


CBG 


12327 


S3771/0050 


Emmanuel Mtuka 


Mhama 


Matai 


HKL 


12328 


S3771/0051 


Ennocent Kazimoto 


Mhama 


Usevya 


HGK 


12329 


S3771/0063 


James Masebo 


Mhama 


Kantalamba 


HKL 


12330 


S3771/0076 


Noel Kuya 


Mhama 


Matai 


HKL 


12331 


S3771/0084 


Samson Satiman 


Mhama 


Matai 


HGK 


12332 


S3771/0086 


Samwel Mwakasaka 


Mhama 


Njombe 


EGM 


12333 


S2323/0022 


Adsay Samson Makanga 


Mhande 


Ihungo 


CBG 


12334 


S2323/0023 


Andrew Emmanuel Tito 


Mhande 


Nyakato 


CBG 


12335 


S2323/0036 


John Samson Richard 


Mhande 


Nyerere (mwanga) 


HGK 


12336 


S2323/0044 


Lazaro Julius Ng'hwaje 


Mhande 


Tarime 


CBG 


12337 


S2323/0045 


Lucas Manyilizu Nyanda 


Mhande 


Same 


CBG 


12338 


S2323/0047 


Madata Mhyeni Mbala 


Mhande 


Shinyanga 


EGM 


12339 


S2323/0070 


Stephen John Magai 


Mhande 


Makiba 


HGL 


12340 


S1 334/0021 


Adam Madata 


Mhongolo Progressive 


Nyakato 


PGM 


12341 


S1 334/0022 


Alfred Sosthenes 


Mhongolo Progressive 


Kigoma 


HGK 


12342 


S1 334/0023 


Aloyce L Msoffe 


Mhongolo Progressive 


Kabanga 


HKL 


12343 


S1 334/0024 


Amos E Nyamanu 


Mhongolo Progressive 


Milambo 


PCM 


12344 


S1 334/0025 


Chagu M Lufuta 


Mhongolo Progressive 


Kabanga 


CBG 


12345 


S1 334/0026 


Charles M Otieno 


Mhongolo Progressive 


llongero 


PCB 


12346 


S1 334/0027 


David Balenge Adam 


Mhongolo Progressive 


Nyakato 


PCM 


12347 


S1 334/0029 


Emmanuel A Kinuno 


Mhongolo Progressive 


Kahororo 


PCM 


12348 


S1 334/0030 


Frednand Lwelwe Mapesa 


Mhongolo Progressive 


Bwiru Boys 


EGM 252 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


12349 


S1 334/0033 


Joseph Sayi Masolwa 


Mhongolo Progressive 


Kalangalala 


HGL 


12350 


S1 334/0034 


Kaihula Peter 


Mhongolo Progressive 


Rutabo 


HGL 


12351 


S1 334/0039 


Michael E Msengi 


Mhongolo Progressive 


Mwenge 


HGL 


12352 


S1 334/0040 


Pastory Juma 


Mhongolo Progressive 


Ihungo 


EGM 


12353 


S1 334/0041 


Pius J Mukama 


Mhongolo Progressive 


Kaliua 


PCM 


12354 


S1 447/0020 


lshaqa Ibrahim 


Mhumbu Isl. Sem. 


Itigi 


HGL 


12355 


S 1447/0021 


Juma A Juma 


Mhumbu Isl. Sem. 


Umbwe 


ECA 


12356 


S 1447/0026 


Said Sadallah 


Mhumbu Isl. Sem. 


Magu 


PCB 


12357 


S1 447/0025 


Saidi Ibrahim 


Mhumbu Isl. Sem. 


Ihungo 


HGE 


12358 


S1 447/0027 


Yusuf Muhammed 


Mhumbu Isl. Sem. 


Kigoma 


HGK 


12359 


S21 10/0021 


Masunga Masangu Mayenga 


Mhunze 


Nsumba 


PCM 


12360 


S21 1 0/0023 


Mpingi Shambuli Moga 


Mhunze 


Binza 


CBG 


12361 


S1 867/0022 


Elia Zewanga 


Miangalua 


Rungwe 


EGM 


12362 


S 1867/0023 


Festo Suwi 


Miangalua 


Kantalamba 


HGK 


12363 


S1 867/0036 


Patrick Namangoa 


Miangalua 


Usevya 


HGL 


12364 


S3662/0118 


Stephano Bonaventure Manga 


Mibungo 


Nsumba 


PCM 


12365 


S3662/0128 


Yaredi Makule Astarico 


Mibungo 


Geita 


EGM 


12366 


S1 966/01 44 


Abdu Changarawe 


Miburani Day 


Kwiro 


PCM 


12367 


S1 966/01 46 


Abdulhalim D Gulam 


Miburani Day 


Sengerema 


CBG 


12368 


S1 966/01 52 


Ally Juma 


Miburani Day 


Kwiro 


PCM 


12369 


S1 966/01 62 


Andrea J Ringo 


Miburani Day 


Mtwara Tech. 


PCM 


12370 


S1 966/01 72 


Daniel Henry 


Miburani Day 


Sengerema 


CBG 


12371 


S1 966/01 86 


Feisal Muharami 


Miburani Day 


Tanga Tech. 


PCM 


12372 


S1 966/01 88 


Geofrey Kasara 


Miburani Day 


Mbekenyera 


HKL 


12373 


S1 966/01 91 


Godluck Abel 


Miburani Day 


Maposeni 


HGL 


12374 


S1 966/01 93 


Haji Abdallah 


Miburani Day 


Ndanda 


CBG 


12375 


S1 966/01 98 


Hamasha Hussein 


Miburani Day 


Mwakavuta 


HKL 


12376 


S1 966/0200 


Hashim Bakari 


Miburani Day 


Ihungo 


EGM 


12377 


S1 966/0206 


Henry D Duwe 


Miburani Day 


Kibasila (day) 


EGM 


12378 


S1 966/0209 


Ibrahim Sigara 


Miburani Day 


Tambaza (day) 


PGM 


12379 


S 1966/0210 


Idd Abasi 


Miburani Day 


Tunduru 


HGL 


12380 


S 1966/02 11 


Idd A Magota 


Miburani Day 


Moshi Tech. 


PCB 


12381 


S1 966/0220 


Jarufu Mbaraka 


Miburani Day 


Ifunda Tech. 


PCM 


12382 


S1 966/0239 


Mangwela Mashaka 


Miburani Day 


Tanga Tech. 


PCM 


12383 


S 1966/0248 


Mfaume Ally 


Miburani Day 


Biharamulo 


EGM 


12384 


S1 966/0256 


Musa Sumbizi 


Miburani Day 


Tunduru 


HGL 


12385 


S1 966/0257 


Mustapha Abbas 


Miburani Day 


Tanga Tech. 


PCM 


12386 


S1 966/0268 


Pailo Raymond 


Miburani Day 


Namabengo 


HGL 


12387 


S 1966/0279 


Robinson Lucas 


Miburani Day 


Tambaza (day) 


PCB 


12388 


S 1966/0284 


Said Yusuph 


Miburani Day 


Ndanda 


PCM 


12389 


S1 966/0287 


Salum Issa 


Miburani Day 


Azania (day) 


PCM 


12390 


S1 966/0290 


Salumu Salehe 


Miburani Day 


Kishoju 


EGM 


12391 


S1 966/0296 


Selestini Kaijage 


Miburani Day 


Ndanda 


PGM 


12392 


S1 966/0307 


Yunus Michael 


Miburani Day 


Bagamoyo 


EGM 


12393 


S1 246/01 21 


David M Joseph 


Midlands 


Liwale High 


HGK 


12394 


S1 246/01 86 


Savio L Francis 


Midlands 


llula 


HKL 


12395 


S1 246/01 91 


Stanley Kangalawe 


Midlands 


Tunduru 


PCM 


12396 


S1 773/0081 


Daudi Mahende 


Miembe Saba 


Kibiti 


PCB 


12397 


S1 773/0083 


Dickson Modest 


Miembe Saba 


Tosamaganga 


EGM 253 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


12398 


S1 773/01 15 


Jafari H Brari 


Miembe Saba 


Msamala 


PCM 


12399 


S1 773/01 20 


Juma Mwago 


Miembe Saba 


Ndanda 


EGM 


12400 


S1 773/01 35 


Michael Samwel 


Miembe Saba 


Kibiti 


PCB 


12401 


S1 773/01 55 


Said Ally 


Miembe Saba 


Biharamulo 


EGM 


12402 


S3086/0049 


Abubakary Yassini Kowero 


Mieresini 


Same 


PCM 


12403 


S3086/0058 


Dickson Orgeness Mchome 


Mieresini 


Tarime 


PCB 


12404 


S3086/0060 


Edwin Charles Massawe 


Mieresini 


Mzumbe 


HGL 


12405 


S3086/0065 


Godliving Julius Macha 


Mieresini 


Kwiro 


PCM 


12406 


S3086/0079 


Joshua Wilbard Makundi 


Mieresini 


Ifunda Tech. 


PCB 


12407 


S3086/0083 


Michael Jackson Kisuda 


Mieresini 


Tarime 


PCB 


12408 


S3086/0100 


William Simon Lyimo 


Mieresini 


Same 


PCM 


12409 


S4485/0025 


Erick Masumbuko Raphaely 


Migezi 


Nyerere/migoli 


HGL 


12410 


S4485/0037 


Jared Joseph Mukuyu 


Migezi 


Nyarubanda 


HKL 


12411 


S4485/0056 


Sella Leonard Paul 


Migezi 


Nyarubanda 


HKL 


12412 


S2765/0081 


Christopher F Mtivike 


Migombani 


Galanos 


EGM 


12413 


S2765/0082 


Daniel Magesa 


Migombani 


Lindi 


EGM 


12414 


S2765/0106 


Jovity Joseph 


Migombani 


Maweni 


HGL 


12415 


S2765/0115 


Matata Mfunami 


Migombani 


Kibasila (day) 


EGM 


12416 


S2765/0116 


Minja Riad 


Migombani 


Rungwe 


PCB 


12417 


S2765/0124 


Polycarp Peter 


Migombani 


Moshi 


PCB 


12418 


S2765/0128 


Ramadhan Mohamed 


Migombani 


Kongwa 


PCB 


12419 


S2765/0143 


Tembo Iddy 


Migombani 


Kishoju 


EGM 


12420 


S1 883/001 5 


Denis Masika Laurent 


Migukulama 


Nyarubanda 


HGL 


12421 


S1 883/0038 


Lameck Kulwa Msemakweli 


Migukulama 


Engutoto 


HKL 


12422 


S1 883/0044 


Mashauri Furahisha Faustine 


Migukulama 


Mwanza (day) 


HKL 


12423 


S3277/0090 


John Obadia Bihemo 


Mihama 


Lulumba 


PCB 


12424 


S3277/0098 


Mandago Sangija 


Mihama 


Kalangalala 


PCB 


12425 


S3277/0104 


Ng'weshemi Gershom Mbuki 


Mihama 


Lulumba 


PCB 


12426 


S4151/0049 


Aidan Amon 


Mihande 


lyunga 


PCM 


12427 


S4151/0074 


Hussein Omary 


Mihande 


Kongwa 


PCB 


12428 


S051 3/0038 


Alphonce J Manyika 


Mihayo 


Mwenge 


PCB 


12429 


S051 3/0040 


Andrea Nyalika 


Mihayo 


Maji Ya Chai 


HGL 


12430 


S051 3/0043 


Benedict Michael 


Mihayo 


Dodoma 


CBG 


12431 


S051 3/0045 


Charles Z Fyondi 


Mihayo 


Kalangalala 


PCB 


12432 


S051 3/0046 


Clement Jefta 


Mihayo 


Bihawana 


PCB 


12433 


S051 3/0048 


Damas Lameck 


Mihayo 


Bihawana 


CBG 


12434 


S051 3/0050 


David M Kazi 


Mihayo 


Mwenge 


CBG 


12435 


S051 3/0051 


Denis K Ruzigija 


Mihayo 


Lukole 


HGL 


12436 


S051 3/0052 


Emmanuel Peter 


Mihayo 


Njombe 


PGM 


12437 


S051 3/0059 


Godlove Jacob 


Mihayo 


Mwenge 


HGL 


12438 


S051 3/0060 


Habibu Kassim 


Mihayo 


Dar. Institute Techn 


LAB 


12439 


S051 3/0064 


Ibrahim Kazumba 


Mihayo 


Minaki 


PCM 


12440 


S051 3/0065 


Idd Godfrey 


Mihayo 


llboru 


PCM 


12441 


S051 3/0068 


Japhet Josephat 


Mihayo 


Bihawana 


HGL 


12442 


S051 3/0069 


John Alfred 


Mihayo 


Longido 


CBG 


12443 


S051 3/0070 


John Julius 


Mihayo 


Shinyanga 


PCM 


12444 


S051 3/0074 


Khalfani H Kiembe 


Mihayo 


llongero 


PCB 


12445 


S051 3/0075 


Kiso Nosela 


Mihayo 


ArushaTechnical. 


MEC 


12446 


S051 3/0078 


Lameck Deus 


Mihayo 


Kilangalanga 


PCB 251 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


12447 


S051 3/0081 


Mgodwa Kwimba 


Mihayo 


Malagarasi 


PCM 


12448 


S051 3/0083 


Mohamed Juma 


Mihayo 


Nyakato 


PCM 


12449 


S051 3/0093 


Rashid Othman 


Mihayo 


Geita 


HKL 


12450 


S051 3/0095 


Samson Daniel 


Mihayo 


Kaliua 


PCB 


12451 


S051 3/0096 


Samwel L Sumbi 


Mihayo 


Moshi 


PCM 


12452 


S051 3/0097 


Seni Joseph 


Mihayo 


Mahiwa 


PCB 


12453 


S0513/0100 


Sosthenes Mabula 


Mihayo 


Kaliua 


PCM 


12454 


S0513/0104 


Vicent Salum 


Mihayo 


Iwalanje 


PCM 


12455 


S0513/0105 


Wilson E Tantau 


Mihayo 


Usagara 


PCB 


12456 


S0513/0106 


Yahaya Juma 


Mihayo 


Mwenge 


CBG 


12457 


S2267/0005 


Agapit M Robert 


Mihingo 


Kibiti 


HGE 


12458 


S2267/0009 


Chacha C Mwita 


Mihingo 


Ihungo 


CBG 


12459 


S2267/0020 


Jumanne M Mashashi 


Mihingo 


Rutabo 


HKL 


12460 


S1 346/0054 


Adam Richard Kumburu 


Mikalanga 


Namabengo 


HGL 


12461 


S 1346/0076 


Filibeth Ansgary Mbele 


Mikalanga 


Tunduru 


HGK 


12462 


S1 346/0087 


Ignas Maurus Mbele 


Mikalanga 


Songea Boys 


HGE 


12463 


S3678/0164 


Issa Ally 


Mikan 


uni 


Ganako 


HGK 


12464 


S3678/0167 


Johnson Mahimbo 


Mikan 


uni 


Moshi 


PCM 


12465 


S3678/0173 


Juma Bakari 


Mikan 


uni 


Kifaru 


HGE 


12466 


S3678/0177 


Juma Salum 


Mikan 


uni 


lyunga 


PCB 


12467 


S3678/0190 


Mgaya Ernest 


Mikan 


uni 


Same 


PCM 


12468 


S3678/0197 


Mohamed Abdulirahman 


Mikan 


uni 


Galanos 


PCM 


12469 


S3678/0200 


Mohamed Makata 


Mikan 


uni 


Ndanda 


CBG 


12470 


S3678/0202 


Mohamed Salimu 


Mikan 


uni 


Kisiwani 


HGK 


12471 


S3678/0206 


Mwalimu Kombo 


Mikan 


uni 


Changarawe 


HGK 


12472 


S3678/0207 


Nasiri Ayubu 


Mikan 


uni 


Umbwe 


CBG 


12473 


S3678/0209 


Ng'anzi Zuberi 


Mikan 


uni 


Mkuu 


CBG 


12474 


S3678/0225 


Rajabu Riziki 


Mikan 


uni 


Shambalai 


HKL 


12475 


S3678/0233 


Said Mussa 


Mikan 


uni 


Lyamungo 


HGE 


12476 


S3678/0246 


Sijali Shabani 


Mikan 


uni 


Same 


HGL 


12477 


S3678/0249 


Simon Flavian 


Mikan 


uni 


Kibiti 


PCB 


12478 


S3678/0260 


Yacob Pius 


Mikanjuni 


Muheza 


PCB 


12479 


S3478/0022 


Ahmad Abdala 


Mikindani 


Kibiti 


PCB 


12480 


S3478/0046 


Hamisi Kutauna 


Mikindani 


Mahiwa 


CBG 


12481 


S4005/0034 


Araiba Swalehe Hairi 


Mikumbi 


Tunduru 


HGL 


12482 


S0903/0076 


Albinusi Costantine 


Mikumi 


Dar. Institute Techn 


MEC 


12483 


S0903/0115 


Ibrahim Mumba 


Mikumi 


Kwiro 


PCM 


12484 


S0903/0123 


Japhet Ernest 


Mikumi 


Ulayasi 


PCB 


12485 


S0903/0124 


Jarome Mwazembe 


Mikumi 


ArushaTechnical. 


TRAN 


12486 


S0903/0153 


Nelson Charles 


Mikumi 


Tosamaganga 


PCM 


12487 


S3228/0123 


Ally Hamis 


Mikwambe 


Sumbawanga 


HGL 


12488 


S3228/0126 


Ally Salehe 


Mikwambe 


Kibasila (day) 


HGE 


12489 


S3228/0216 


Shafii A Manjinji 


Mikwambe 


Njombe 


HKL 


12490 


S3228/0222 


Yussuph Safieli 


Mikwambe 


Lyamungo 


EGM 


12491 


S0495/0019 


Desmon Robnson 


Milala 


Tarime 


CBG 


12492 


S0495/0041 


Masunga Shija 


Milala 


Kaliua 


CBG 


12493 


S0495/0045 


Mgenda Sylivester 


Milala 


Mara 


EGM 


12494 


S0495/0053 


Robert Lucas 


Milala 


Tukuyu 


EGM 


12495 


S0495/0056 


Salawi Limihagati 


Milala 


Tosamaganga 


PCB 255 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


12496 


S0878/0030 


Abdul Saidi 


Milengwelengwe 


Ndanda 


CBG 


12497 


S0878/0043 


Godrin Fabian 


Milengwelengwe 


Kwiro 


PCB 


12498 


S0878/0052 


Lucas Thomas 


Milengwelengwe 


Njombe 


EGM 


12499 


S1 637/0026 


Emil Marrow 


Milundikwa 


Matai 


HGK 


12500 


S1 637/0062 


Samweli Kapenulo 


Milundikwa 


Kantalamba 


HGL 


12501 


S1 636/0020 


Anthony Daniel Chowelela 


Mima 


Maposeni 


HGK 


12502 


S1 636/0022 


Baraka Wilfred Mpanda 


Mima 


Geita 


EGM 


12503 


S3235/0155 


Masoud K Hamis 


Minazini 


Musoma 


EGM 


12504 


S2472/0001 


Abdul Khadji Halahala 


Minepa 


Mwinyi 


HGK 


12505 


S2472/0024 


Ally Mohamedi Nabwandu 


Minepa 


Kilosa 


HKL 


12506 


S1 866/001 2 


Abdala Saidi 


Mingoyo 


Kibiti 


HGE 


12507 


S1 866/0025 


Hamis Bakari 


Mingoyo 


Kibiti 


HGK 


12508 


S1 866/0036 


Mataka Chilinga 


Mingoyo 


Kisimiri 


HKL 


12509 


S1 896/0035 


Hadhan A Melli 


Mingumbi 


Makita 


CBG 


12510 


S 1896/0047 


Mshamu S Kingosi 


Mingumbi 


Ndanda 


HGL 


12511 


S1 896/0060 


Shabani H Mnyago 


Mingumbi 


Makita 


CBG 


12512 


S0327/0056 


Fadhili Mramba Kitembe 


Minja 


Isongole 


HGL 


12513 


S0327/0076 


Paul Peter Mshabaha 


Minja 


Lindi 


EGM 


12514 


S0327/0078 


Rahim Issa 


Minja 


Mbekenyera 


HGL 


12515 


S0327/0083 


Shemtuhu Hiza Shembilu 


Minja 


Galanos 


PCM 


12516 


S21 83/001 6 


Juma Hamisi Mjengi 


Minyughe 


Bihawana 


PCB 


12517 


S1 126/0032 


Andochius Francis 


Minziro 


Kabanga 


CBG 


12518 


S1 126/0037 


Avodius Boneventura 


Minziro 


Karatu 


HGL 


12519 


S1 126/0038 


Celvin Bruno 


Minziro 


Ihungo 


PCB 


12520 


S1 126/0052 


Innocent Pascal 


Minziro 


Kishoju 


HGL 


12521 


S1 126/0053 


Japhet Militon 


Minziro 


Kishoju 


HGL 


12522 


S1 21 6/0030 


Joseph Pius 


Mipa 


Shinyanga 


PCM 


12523 


S3939/0027 


Daud Joseph Nchimbi 


Miparu 


Lindi 


HGL 


12524 


S2607/0007 


Razaq Malilo 


Mipingo 


Lindi 


HGL 


12525 


S2607/0008 


Saidi H Unyolo 


Mipingo 


Tunduru 


HGK 


12526 


S41 68/0055 


Frank Oudu 


Mirare 


Nyakato 


PGM 


12527 


S41 68/0071 


James Wadugu 


Mirare 


Umbwe 


HGL 


12528 


S3046/0060 


Abdallah Ally Yusuph 


Mirongo 


Kongwa 


HGL 


12529 


S3046/0063 


Andrew Mdulla Nestory 


Mirongo 


Mwanza (day) 


PCM 


12530 


S3046/0068 


Christian Makula Charles 


Mirongo 


Kalangalala 


HGL 


12531 


S3046/0070 


Deus Nelbart Mwasote 


Mirongo 


Pamba (day) 


CBG 


12532 


S3046/0083 


Joseph James John 


Mirongo 


Mwanza (day) 


PCB 


12533 


S3046/0085 


Joseph Mwita Patrick 


Mirongo 


Kahororo 


PCM 


12534 


S3046/0086 


Julius Bochoke Saroti 


Mirongo 


Mwanza (day) 


PCB 


12535 


S3046/0093 


Michael Muna Jackson 


Mirongo 


Kilangalanga 


PCM 


12536 


S1 904/001 5 


Fabian Mwita 


Mirwa 


Ngudu 


HGL 


12537 


S1 904/0042 


Paul Mriri 


Mirwa 


Lukole 


HGL 


12538 


S3325/0060 


Ibrahim Samson 


Misalai 


Muheza 


CBG 


12539 


S1 227/0044 


Edward Masami 


Misasi 


Lugoba 


PCB 


12540 


S1 227/0049 


Faustine Mathias 


Misasi 


Malagarasi 


CBG 


12541 


S1 227/0050 


Faustine Michael 


Misasi 


lyunga 


PCB 


12542 


S1 227/0052 


Geofrey Majwala 


Misasi 


Geita 


HGK 


12543 


S 1227/0063 


Jonas Makandi 


Misasi 


Meatu 


CBG 


12544 


S1 227/0071 


Kulwa Peleka 


Misasi 


Bariadi 


PGM 256 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


12545 


S1 227/0093 


Paschal Mathias 


Misasi 


Ngudu 


PCB 


12546 


S3902/0078 


Sabas Barotota Shundu 


Misezero 


Nyarubanda 


HGL 


12547 


S3358/0021 


Joseph John 


Misha 


Binza 


CBG 


12548 


S1 31 7/0032 


Baraka Issah 


Mishamo 


Mambwe 


PCM 


12549 


S1 31 7/0038 


Fabian Felix 


Mishamo 


Matai 


HGK 


12550 


S1 31 7/0040 


Hosea Sylvester 


Mishamo 


Usevya 


HGK 


12551 


S1 31 7/0044 


Kalenzo Ismail 


Mishamo 


Usevya 


HGL 


12552 


S2753/0143 


Emmanuel Faustine Denis 


Misitu 


J.k. Nyerere 


HKL 


12553 


S2742/0030 


Mbwana Rabia 


Misozwe 


Tarakea 


CBG 


12554 


S1 164/0059 


Alphonce Boniphace Emmanu 


Missungwi 


Moshi 


PCB 


12555 


S1 164/0075 


Felisian Mabindo Sostenes 


Missungwi 


Moshi 


PCB 


12556 


S1 164/0078 


Frank Kategile Joseph 


Missungwi 


Lulumba 


PCM 


12557 


S1 164/0120 


Sultan James Issa 


Missungwi 


Musoma 


PCM 


12558 


S1 164/0121 


Venance Moshi Mashauri 


Missungwi 


Wdmi 


CIV 


12559 


S2964/0009 


Joseph Nyanda 


Miswaki 


Chato 


CBG 


12560 


S2964/001 1 


Joseph Yombo 


Miswaki 


Nyerere (mwanga) 


HGK 


12561 


S3440/0056 


Mohamedi Yusuph 


Mitengo 


Kibiti 


HKL 


12562 


S3440/0077 


Saidi Seleman 


Mitengo 


Mbekenyera 


HGK 


12563 


S0776/0022 


Mudhihiri Maonga 


Mitole 


Liwale High 


HGK 


12564 


S 1096/0040 


Hamisi Kiwagallah Yassini 


Mitundu 


Kaliua 


CBG 


12565 


S1 096/0047 


Lawrent Kayaya Boniphace 


Mitundu 


Same 


HGL 


12566 


S1 096/0061 


Shabani Happy Adam 


Mitundu 


Milambo 


PCM 


12567 


S3826/0015 


Abubakar A Musharaba 


Mivumoni Isl. Sem. 


Tambaza (day) 


CBG 


12568 


S3826/0016 


Abubakar J Ramadhani 


Mivumoni Isl. Sem. 


Milambo 


KLF 


12569 


S3826/0017 


Adili M Mbaruku 


Mivumoni Isl. Sem. 


Azania (day) 


ECA 


12570 


S3826/0019 


Habil M Abdallah 


Mivumoni Isl. Sem. 


Milambo 


KLF 


12571 


S3826/0020 


Hafidhi S Abdallah 


Mivumoni Isl. Sem. 


Tambaza (day) 


PCM 


12572 


S3826/0021 


Ismail S Abubakary 


Mivumoni Isl. Sem. 


Changarawe 


HGK 


12573 


S3826/0023 


Khamisi R Simba 


Mivumoni Isl. Sem. 


Tambaza (day) 


EGM 


12574 


S3826/0024 


Kibwana I Chibwana 


Mivumoni Isl. Sem. 


Azania (day) 


HGK 


12575 


S3826/0025 


Ramadhani S Hassani 


Mivumoni Isl. Sem. 


Ndanda 


PCB 


12576 


S3826/0026 


Yahaya S Abdallah 


Mivumoni Isl. Sem. 


Azania (day) 


PCM 


12577 


S2680/0090 


David Hebel Mwinuka 


Miyomboni 


Kwiro 


CBG 


12578 


S2680/0093 


Emmanuel Meckzedek Kiwone 


Miyomboni 


Tosamaganga 


HGE 


12579 


S2680/0095 


Fadhili Romwald Magidanga 


Miyomboni 


Msamala 


HGK 


12580 


S2680/0099 


Galus Emilio Makassy 


Miyomboni 


Njombe 


HGE 


12581 


S2680/0103 


Greyson Edmond Kunzugala 


Miyomboni 


Njombe 


EGM 


12582 


S2680/0107 


Hasani Selemani Boy 


Miyomboni 


Msamala 


HGK 


12583 


S2680/0112 


Ibrahim Emmanuel Msekwa 


Miyomboni 


Makita 


HGL 


12584 


S2680/0116 


Justine Elenest Msilu 


Miyomboni 


Iwalanje 


PCM 


12585 


S2680/0117 


Lazaro Erenest Chatanda 


Miyomboni 


Milambo 


PGM 


12586 


S2680/0119 


Lucas Ambross Mnyandwa 


Miyomboni 


Kaliua 


CBG 


12587 


S2680/0124 


Michael Raphael Ng'ondya 


Miyomboni 


Lwangwa 


PCM 


12588 


S2680/0126 


Modibile Imani Kiyeyeu 


Miyomboni 


Iwalanje 


PCM 


12589 


S2680/0128 


Mwasemela Zawadi Mahenge 


Miyomboni 


Songea Boys 


HGE 


12590 


S2680/0130 


Nekta Zithulele Manzini 


Miyomboni 


Tosamaganga 


EGM 


12591 


S2680/0134 


Pontia Martin Sanga 


Miyomboni 


J.k. Nyerere 


HGK 


12592 


S2680/0136 


Rizon Patrick Sillah 


Miyomboni 


Songea Boys 


PGM 


12593 


S2680/0143 


Shabani Mohamed Sambuguni 


Miyomboni 


Sadani 


PCB 257 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


12594 


S2680/0144 


Shamiri Abas Mabena 


Miyomboni 


Songea Boys 


PCM 


12595 


S2680/0149 


Yohana Godfrey Manento 


Miyomboni 


Njombe 


HGE 


12596 


S2257/0098 


Alhaji Shaban Kiluwa 


Mji Mpya 


Ganako 


HGK 


12597 


S2257/0105 


Bakari Nuru Rashid 


Mji Mpya 


Rungwe 


HKL 


12598 


S2257/0109 


Benson Andrew Makundi 


Mji Mpya 


Umbwe 


ECA 


12599 


S2257/0110 


Boniface John Mwita 


Mji Mpya 


Usagara 


PCM 


12600 


S2257/0115 


Deogratius Joseph Mlowola 


Mji Mpya 


Mkuu 


PCM 


12601 


S2257/0116 


Dominick Marko Kihiyo 


Mji Mpya 


Kibiti 


HGE 


12602 


S2257/0124 


Goodluck Salvatory Marwa 


Mji Mpya 


Geita 


EGM 


12603 


S2257/0125 


Grayson Heavenlight Shirima 


Mji Mpya 


Galanos 


HGE 


12604 


S2257/0126 


Hassan Issa Mzenzi 


Mji Mpya 


Umbwe 


ECA 


12605 


S2257/0132 


Issa Aweso Kipacha 


Mji Mpya 


Galanos 


ECA 


12606 


S2257/0137 


James Patric Mboya 


Mji Mpya 


Umbwe 


HGE 


12607 


S2257/0144 


Julius Silayo Damian 


Mji Mpya 


Mkuu 


PCM 


12608 


S2257/0158 


Paulo Aloyce Hamaro 


Mji Mpya 


Meatu 


CBG 


12609 


S2257/0165 


Raphael Hassan Shenenga 


Mji Mpya 


Longido 


HKL 


12610 


S2257/0168 


Samson Ayubu Kimolo 


Mji Mpya 


Galanos 


HGE 


12611 


S2257/0170 


Shedrack Ephata Urio 


Mji Mpya 


Kibiti 


PCM 


12612 


S2257/0174 


Vincent Hassan Mruma 


Mji Mpya 


Mkuu 


CBG 


12613 


S1 91 6/0024 


Baraka Felix Nyella 


Mji Mwema 


Tosamaganga 


HGE 


12614 


S1 91 6/0030 


Gift Emily Mafue 


Mji Mwema 


Mkuu 


HGE 


12615 


S1 91 6/0038 


Richard Ochaka 


Mji Mwema 


Kibasila (day) 


HGE 


12616 


S2860/0080 


Andrew Kamage Wistonson 


Mjimpya 


Kyela 


HGK 


12617 


S2860/0155 


Sauli Lucas Luzina 


Mjimpya 


Madibira 


HGK 


12618 


S3924/0016 


Alhaji Hoseni 


Mkaalie 


Uwemba 


HGK 


12619 


S3924/0020 


Habibu Abrahamani 


Mkaalie 


Mpwapwa 


HKL 


12620 


S1 369/0074 


Joel Steward 


Mkalamo 


Muheza 


PCB 


12621 


S1 369/0076 


Joseph Abasi 


Mkalamo 


Kilosa 


HGK 


12622 


S1 369/0079 


Kisailo Matei 


Mkalamo 


llula 


HGK 


12623 


S1 369/0082 


Martini S Bruno 


Mkalamo 


Ndanda 


PCM 


12624 


S4550/0023 


Ami Emmanuely Daniely 


Mkatanga 


Malagarasi 


HKL 


12625 


S4550/0037 


Hilali Manfred Kaloza 


Mkatanga 


Nyarubanda 


HGK 


12626 


S1 142/0056 


Richard Jacobo 


Mkindo 


Nyarubanda 


HGL 


12627 


S1 142/0062 


Silas Manase 


Mkindo 


Geita 


EGM 


12628 


S0484/0049 


James Egno Ndunguru 


Mkinga 


Madaba 


HGL 


12629 


S2084/0029 


Dickson Nyangasi 


Mkirira 


Sengerema 


HGK 


12630 


S2084/0068 


Nyeura Saimon 


Mkirira 


Kifaru 


EGM 


12631 


S2084/0069 


Paschal Magati 


Mkirira 


Ganako 


HGL 


12632 


S1 051 /0088 


Abdulkarim Ndossy Maliki 


Mkolani 


llongero 


PCM 


12633 


S1 051 /0089 


Awadhi Muganyilwa Mujuni 


Mkolani 


Lulumba 


PCB 


12634 


S1051/0099 


Cornel Colman Tarimo 


Mkolani 


Mahiwa 


PCB 


12635 


S1051/0109 


Ernest Nzingwa Benedicto 


Mkolani 


Kibiti 


PCM 


12636 


S1051/0111 


Felix Masanja Kitambi 


Mkolani 


Mahiwa 


PCB 


12637 


S1051/0135 


Laurent Michael Lucas 


Mkolani 


Kibiti 


PCM 


12638 


S1051/0151 


Mtaju Mkama Lugoe 


Mkolani 


Musoma 


HGL 


12639 


S1051/0154 


Ngussa Lufunga Makonda 


Mkolani 


Kahororo 


EGM 


12640 


S1051/0155 


Noel Mwanja Ambrose 


Mkolani 


Nsumba 


HKL 


12641 


S1051/0158 


Oscar Petro Isack 


Mkolani 


Tabora Boys 


HGL 


12642 


S1051/0162 


Paulin Nkono Mussa 


Mkolani 


Chato 


CBG 258 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


12643 


S1051/0183 


Simon Shillinde Samson 


Mkolani 


Pamba (day) 


HGL 


12644 


S1051/0188 


Tabley Msengi Gelrad 


Mkolani 


Nyakato 


PGM 


12645 


S4289/0039 


Boazi Suwi 


Mkole 


Matai 


HKL 


12646 


S4289/0061 


Nelson Mambali 


Mkole 


lyunga 


PCB 


12647 


S3069/0025 


Epimack Francis Shamale 


Mkombole 


Mwika 


EGM 


12648 


S3069/0028 


Fulgence Thadei Michael 


Mkombole 


Kigonsera 


HGL 


12649 


S3069/0030 


Innocent Mathew Mboya 


Mkombole 


Kifaru 


HGE 


12650 


S3069/0039 


Michael Joseph Kullaya 


Mkombole 


Ihungo 


HGE 


12651 


S0850/0056 


Abeid Said Mcharo 


Mkombozi 


Lyamungo 


CBG 


12652 


S0850/0064 


Daudi Stanley Hemedi 


Mkombozi 


Umbwe 


CBG 


12653 


S0850/0066 


Eliad Hamisi Leonard 


Mkombozi 


Mkuu 


CBG 


12654 


S0850/0071 


Elisha Lugendo Joshua 


Mkombozi 


Same 


PCM 


12655 


S0850/0077 


Fadhili Zacharia Mndeme 


Mkombozi 


Same 


PCM 


12656 


S0850/0089 


Jery Makura Frank 


Mkombozi 


Lyamungo 


PCB 


12657 


S0850/0090 


John Abraham Mndika 


Mkombozi 


Same 


HGL 


12658 


S0850/0106 


Ramadhani Salama Hussein 


Mkombozi 


Same 


PCM 


12659 


S0850/0110 


Salimu Mohamed Salimu 


Mkombozi 


Geita 


EGM 


12660 


S0850/0114 


Stefano Kimweri Vicent 


Mkombozi 


Kisarika 


CBG 


12661 


S0850/0120 


Zawadi Fue Kiondo 


Mkombozi 


llula 


HGK 


12662 


S0331/0092 


Abderehman Salum 


Mkonge 


Tunduru 


HGL 


12663 


S0331/0100 


Ally Omary 


Mkonge 


Tunduru 


HGK 


12664 


S0331/0126 


Hamisi Miraji 


Mkonge 


Songea Boys 


EGM 


12665 


S0331/0127 


Hamisi Mohamedi 


Mkonge 


Liwale High 


HGK 


12666 


S0331/0140 


Juma Ahmadi 


Mkonge 


Songea Boys 


EGM 


12667 


S0331/0156 


Mohamedi Ally 


Mkonge 


Galanos 


ECA 


12668 


S0331/0166 


Mussa Kasimu 


Mkonge 


Ndanda 


PCB 


12669 


S0331/0167 


Mussa Mohamedi 


Mkonge 


Lindi 


HKL 


12670 


S0331/0180 


Razack Mbaraka 


Mkonge 


Tunduru 


HGL 


12671 


S0331/0181 


Razaki Awadhi 


Mkonge 


Songea Boys 


CBG 


12672 


S0331/0188 


Saidi S Bakari 


Mkonge 


Kigonsera 


CBG 


12673 


S0954/0056 


Ally S Kipalamoto 


Mkongo 


Mtwara Tech. 


PCM 


12674 


S0954/0073 


Hamudi K Mkoga 


Mkongo 


Lindi 


EGM 


12675 


S0954/0109 


Nasoro S Lilolime 


Mkongo 


Ndanda 


CBG 


12676 


S1 662/0089 


Lazaro Kisiri 


Mkono 


Mwenge 


PCM 


12677 


S 1662/0099 


Marero Hitra 


Mkono 


Kahororo 


HKL 


12678 


S1 662/01 09 


Nyaido Musa 


Mkono 


Kahororo 


HKL 


12679 


S0525/0061 


Herman Chibegeja 


Mkonowamara 


Kwiro 


PCM 


12680 


S3751/0037 


Mohamed Nyanga 


Mkopwe 


Makita 


CBG 


12681 


S1 660/0036 


Emmanuel Nafari Yaga 


Mkoza 


Matema Beach 


HGL 


12682 


S1 660/0037 


Furaha Ayubu Sadock 


Mkoza 


Karatu 


CBG 


12683 


S1 660/0051 


Obadia Obed Makenya 


Mkoza 


Meatu 


CBG 


12684 


S1 238/0056 


Iganda Pius Hasili 


Mkula 


Umbwe 


HGL 


12685 


S1 238/0062 


Keya Agustine Lameck 


Mkula 


Kagango 


HGL 


12686 


S1 238/0064 


Kuyi Lushu Busumadilu 


Mkula 


Sengerema 


EGM 


12687 


S1 238/0071 


Magelela Masuke Limbu 


Mkula 


Milambo 


HGE 


12688 


S1 238/0074 


Malimi Ntwale Kuzenza 


Mkula 


Ngudu 


HGL 


12689 


S 1238/0075 


Masanja Joseph Mlyang'hulu 


Mkula 


Tabora Boys 


HGL 


12690 


S1 238/0079 


Masunga Ngalu Shimba 


Mkula 


Tosamaganga 


PCM 


12691 


S1 238/0096 


Robert Mussa Mashala 


Mkula 


Nsumba 


PCM 259 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


12692 


S1 238/01 00 


Sayi Marco Samalu 


Mkula 


lyunga 


PCB 


12693 


S1 238/01 02 


Sheyi Jami Kwiyocha 


Mkula 


Tabora Boys 


HGL 


12694 


S1 238/01 03 


Shida Amos Ng'holoyape 


Mkula 


Kaliua 


PCM 


12695 


S1 427/0020 


Alexander Alanus Kapinga 


Mkumbi 


Tunduru 


HGK 


12696 


S1 427/0030 


Gisbert Paul Sangana 


Mkumbi 


Tunduru 


HKL 


12697 


S1 427/0036 


Paulo Ivo Mwapinga 


Mkumbi 


Songea Boys 


EGM 


12698 


S2424/0005 


Amani A. Mkasa 


Mkundi 


Maposeni 


HGK 


12699 


S2424/0021 


Juma Liyonjo 


Mkundi 


Lindi 


HGL 


12700 


S2750/0078 


Mohamed Kizundu 


Mkungilo 


Songea Boys 


HGE 


12701 


S1 700/0031 


Amada Hassan Ndaruhije 


Mkuti 


Sengerema 


PCB 


12702 


S 1700/0048 


Elick Elias Ndajulajuye 


Mkuti 


Malagarasi 


HKL 


12703 


S0544/0094 


Alfred T Gasto 


Mkuu 


Kibiti 


PCB 


12704 


S0544/0095 


Amedeus N Adelard 


Mkuu 


Galanos 


CBA 


12705 


S0544/0097 


Andrea M Roman 


Mkuu 


Lyamungo 


CBG 


12706 


S0544/0101 


Benedict S Colman 


Mkuu 


Tarakea 


CBG 


12707 


S0544/0111 


Ernest A Pius 


Mkuu 


Mkuu 


CBG 


12708 


S0544/0114 


Fredrick K Didas 


Mkuu 


Ganako 


HGL 


12709 


S0544/0127 


Julian G Amandus 


Mkuu 


Kongwa 


HGL 


12710 


S0544/0133 


Mohamed I Salim 


Mkuu 


Lyamungo 


CBA 


12711 


S0544/0140 


Stephano A Mark 


Mkuu 


Mwenge 


EGM 


12712 


S1 891 /0069 


Abdallah Almas 


Mkuyuni 


Nyakato 


PCM 


12713 


S1 891 /0082 


Charles John 


Mkuyuni 


Mwanza (day) 


PCM 


12714 


S1 891 /0086 


Dotto Alex Hungu 


Mkuyuni 


Kalangalala 


PCB 


12715 


S1 891 /0093 


Fredrick Magafu 


Mkuyuni 


Meatu 


CBG 


12716 


S1 168/0099 


Mussa Ng'adoa 


Mkuyuni 


Kwiro 


PCM 


12717 


S1 168/0103 


Nolas S Shomari 


Mkuyuni 


Ifunda Tech. 


CBG 


12718 


S1891/0126 


Philimon Michael 


Mkuyuni 


Tarime 


PCM 


12719 


S0820/0084 


Jafari Hamza 


Mkuzi 


lyunga 


PCB 


12720 


S0820/0093 


Kombo Athumani 


Mkuzi 


Makiba 


CBG 


12721 


S0820/0113 


Rajabu Mwinshehe 


Mkuzi 


Rungwe 


CBG 


12722 


S3840/0030 


Amos Martin 


Mkuzi Juu 


Shambalai 


HGL 


12723 


S3840/0037 


Ibrahimu Mussa 


Mkuzi Juu 


Lufilyo 


HGL 


12724 


S3840/0050 


Rashidi Abdallah 


Mkuzi Juu 


Malangali 


HGK 


12725 


S0727/0025 


Michael Modest 


Mkwajuni 


Maweni 


HGL 


12726 


S0727/0026 


Nisile Atupele 


Mkwajuni 


Maweni 


HGL 


12727 


S0672/021 1 


Amosi Richard 


Mkwakwani 


Iwalanje 


PCM 


12728 


S0672/0222 


Benedict Lyimo 


Mkwakwani 


Mkuu 


CBG 


12729 


S0672/0235 


Ernest Barikiel 


Mkwakwani 


Same 


PCM 


12730 


S0672/0244 


Gabriel Mwangosi 


Mkwakwani 


Kwiro 


CBG 


12731 


S0672/0260 


Imani Mhina 


Mkwakwani 


Tanga Tech. 


PCM 


12732 


S0672/0264 


Jaffar Tenge 


Mkwakwani 


Mwenge 


EGM 


12733 


S0672/0272 


Julius Shayo 


Mkwakwani 


Kongwa 


PCB 


12734 


S0672/0290 


Mbarouk H Masoud 


Mkwakwani 


Tanga Tech. 


PCM 


12735 


S0672/0324 


Paulo Mzava 


Mkwakwani 


Moshi Tech. 


PCM 


12736 


S0672/0327 


Rajabu Bakari 


Mkwakwani 


Minaki 


HKL 


12737 


S0672/0350 


Selemani Issa Boko 


Mkwakwani 


Kwiro 


PCB 


12738 


S0672/0381 


William Shayo 


Mkwakwani 


Kilangalanga 


PCB 


12739 


S3493/0028 


Emmanuel Yustin Ndunguru 


Mkwaya 


Kigonsera 


CBG 


12740 


S3493/0030 


Frances Angelus Mapunda 


Mkwaya 


Kigonsera 


CBG 260 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


12741 


S3493/0035 


John Godwin Nchimbi 


Mkwaya 


Madaba 


HKL 


12742 


S0649/0027 


George Chawala Godfrey 


Mkwese 


Kwiro 


CBG 


12743 


S0649/0035 


Saimon Ndaki Mathew 


Mkwese 


Itigi 


HGK 


12744 


S0649/0038 


Zuberi Idd Issa 


Mkwese 


Moshi 


PCB 


12745 


S4481/0054 


Juma Lameck Jitapanda 


Mlabani 


Tukuyu 


EGM 


12746 


S361 2/0024 


Huruma Adamson Mbukwa 


Mlale 


Njombe 


EGM 


12747 


S361 2/0026 


Joshua Fred Mzopola 


Mlale 


lleje 


HGL 


12748 


S361 2/0028 


Loan Pautani Mwashilindi 


Mlale 


Rungwe 


EGM 


12749 


S361 2/0037 


Tenson David Sinkonde 


Mlale 


lleje 


HKL 


12750 


S0959/0039 


Abel Leonard Mbagale 


Mlali 


Kibiti 


PCM 


12751 


S0959/0062 


Faraja Leonard Mbagale 


Mlali 


Milambo 


PGM 


12752 


S0747/0049 


Iddi O. Kipande 


Mlalo 


Kilosa 


HGK 


12753 


S0508/0025 


Abdulrahimu Mustapha Mushi 


Mlama 


Milambo 


HGE 


12754 


S0508/0027 


Alphonce Pantaleo Chuwa 


Mlama 


Maji Ya Chai 


HGL 


12755 


S0508/0030 


Charles Raphael Msangi 


Mlama 


Bagamoyo 


PCB 


12756 


S0508/0033 


Edward Benedict Nyamsusa 


Mlama 


Lulumba 


PCB 


12757 


S0508/0034 


Frank William Mselle 


Mlama 


Mkuu 


CBG 


12758 


S0508/0036 


Godchance Tumsifu Swai 


Mlama 


Mara 


HGE 


12759 


S0508/0037 


Goodluck Dastan Mboya 


Mlama 


Kibiti 


EGM 


12760 


S0508/0038 


Henry Liberatus 


Mlama 


Ifunda Tech. 


PCB 


12761 


S0508/0039 


Innocent James Mwanga 


Mlama 


Musoma 


CBG 


12762 


S0508/0040 


Jackson Linus Mushi 


Mlama 


Bagamoyo 


PCB 


12763 


S0508/0043 


John William Shayo 


Mlama 


Galanos 


HGE 


12764 


S0508/0046 


Mark Mathew Tumaini 


Mlama 


Geita 


EGM 


12765 


S0508/0047 


Maxmillian Calist Kileo 


Mlama 


Sadani 


CBG 


12766 


S0508/0049 


Noel Juvenal Munishi 


Mlama 


Tosamaganga 


EGM 


12767 


S0508/0050 


Nyanda Faustine Mbassa 


Mlama 


llboru 


PCB 


12768 


S0508/0051 


Rogath Joseph Massae 


Mlama 


Kifaru 


HGE 


12769 


S0508/0052 


Samson Kanyala Boniface 


Mlama 


B. W. Mkapa (day) 


HGL 


12770 


S0508/0055 


Straton Orest Chami 


Mlama 


Mwenge 


CBG 


12771 


S0508/0056 


Thomas Edward Sikari 


Mlama 


Ganako 


HGL 


12772 


S0508/0059 


Winsley Godwin Simon 


Mlama 


Kisiwani 


HGK 


12773 


S0508/0060 


Yudathade Marko Munishi 


Mlama 


lyunga 


PCB 


12774 


S2836/0054 


Evance Ngowi Erast 


Mlambai 


Mkuu 


PCB 


12775 


S2836/0069 


Michael Malamsha Ferdinand 


Mlambai 


Tosamaganga 


PCB 


12776 


S 1669/0093 


Boazi A Sanga 


Mlamke 


Kigonsera 


CBG 


12777 


S1 669/0094 


Boniface Dovick 


Mlamke 


Lyamungo 


EGM 


12778 


S1 669/01 00 


Demitilius D Lwena 


Mlamke 


Rungwe 


PCM 


12779 


S1 669/01 07 


Faraji M Msamba 


Mlamke 


Ndanda 


EGM 


12780 


S1 669/01 08 


Frowin L Msumule 


Mlamke 


Msamala 


PCM 


12781 


S1 669/01 11 


George D Mwaikambo 


Mlamke 


Njombe 


PCB 


12782 


S1 669/01 16 


Hafidh M Majaliwa 


Mlamke 


Kwiro 


HGE 


12783 


S1 669/01 28 


Lusajo Emmanuel 


Mlamke 


Wdmi 


CIV 


12784 


S1 669/01 30 


Maurus A Mhanje 


Mlamke 


Mwakaleli 


HKL 


12785 


S1 669/01 36 


Musa L Mpagama 


Mlamke 


Madibira 


HKL 


12786 


S1 669/01 37 


Nasibu Habibu 


Mlamke 


Mwakavuta 


HGL 


12787 


S1 669/01 39 


Nicko Titus 


Mlamke 


Mwinyi 


CBG 


12788 


S1 669/01 43 


Obeth L Chung'unge 


Mlamke 


Uwemba 


HKL 


12789 


S1 669/01 45 


Pascal J Msigwa 


Mlamke 


lyunga 


PCM 261 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


12790 


S1 669/01 58 


Shaban Twaha 


Mlamke 


Ifunda Tech. 


PCB 


12791 


S1 669/01 63 


Sylvester E Milanzi 


Mlamke 


Madibira 


HKL 


12792 


S1 669/01 66 


Yonah E Haule 


Mlamke 


Njombe 


PCB 


12793 


S451 7/0035 


Alen Anton Mato 


Mlang'a 


Muheza 


CBG 


12794 


S451 7/0037 


Anderson Gaudence Moshi 


Mlang'a 


Muheza 


CBG 


12795 


S451 7/0048 


Filbert Aloice Mtui 


Mlang'a 


Mkuu 


PCM 


12796 


S451 7/0062 


Olavu Thomas Meela 


Mlang'a 


Kifaru 


HGK 


12797 


S1 069/0091 


Daudi Mgogo 


Mlangali 


lleje 


HGL 


12798 


S1 069/01 18 


Juma Mwashambwa 


Mlangali 


Rungwe 


HGL 


12799 


S1 069/01 22 


Mashaka Mwala 


Mlangali 


Songea Boys 


HGE 


12800 


S1 069/01 31 


Samson Mgogo 


Mlangali 


Rungwe 


CBG 


12801 


S1 069/01 36 


Willy Haonga 


Mlangali 


Namabengo 


HGK 


12802 


S1 573/0089 


Abednego Saruni Mollel 


Mlangarini 


Lwangwa 


HGL 


12803 


S1 573/0090 


Agael Gerson Mollel 


Mlangarini 


Tarime 


PCM 


12804 


S1 573/0096 


Anaeli LaizerTito 


Mlangarini 


Kilangalanga 


PCB 


12805 


S1 573/01 06 


Daniel Noah Mollel 


Mlangarini 


Kibiti 


PCM 


12806 


S1 573/01 21 


Ezekia Ephrahim Mollel 


Mlangarini 


Mahiwa 


PCB 


12807 


S1 573/01 30 


Ibrahim Shore Hosea 


Mlangarini 


Irksongo 


HGK 


12808 


S1 573/01 32 


Jackson Meshack Mariki 


Mlangarini 


Same 


PCB 


12809 


S41 15/0057 


Mustapha J Kibugo 


Mlanzi 


Kibiti 


HGK 


12810 


S2599/0009 


Mshamu Kandindinga 


Mlembwe 


Liwale High 


HGK 


12811 


S1 772/0026 


Baltazary Joseph Mbele 


Mletele 


Rungwe 


HGE 


12812 


S1 772/0029 


Burhani Said Mbawala 


Mletele 


Madaba 


HGL 


12813 


S 1772/0031 


Emanuel Andrew Mwasalanga 


Mletele 


Minaki 


CBG 


12814 


S 1772/0043 


Mfaume Mohamed Jaibu 


Mletele 


Minaki 


CBG 


12815 


S4640/0032 


Antony Mbasha Mathias 


Mlewa 


Ndanda 


PCB 


12816 


S4640/0033 


Bahati Kulwa Sungwa 


Mlewa 


Nyerere/migoli 


HGK 


12817 


S4640/0047 


Kassim John Chiuyo 


Mlewa 


Nyerere/migoli 


HGL 


12818 


S3044/0053 


Akley Joseph 


Mlimani 


Ndanda 


EGM 


12819 


S3044/0054 


Alex Yohana 


Mlimani 


Kyela 


PCM 


12820 


S3044/0068 


Edward Stephano 


Mlimani 


Mwinyi 


CBG 


12821 


S3044/0074 


Frank Apolonary 


Mlimani 


Sanya Juu 


CBG 


12822 


S3044/0080 


Jacob Godwin 


Mlimani 


Tarakea 


PCB 


12823 


S3044/0085 


Kashinje Paul 


Mlimani 


Ndanda 


PCM 


12824 


S3044/0093 


Marcely Robert 


Mlimani 


Mara 


EGM 


12825 


S3044/0096 


Mohamed James 


Mlimani 


Kibiti 


PCM 


12826 


S3044/0099 


Nasibu Musa 


Mlimani 


Mwenge 


PCM 


12827 


S3044/0100 


Nicas Leonard 


Mlimani 


Ndanda 


PCM 


12828 


S3044/0104 


Pius Mwita 


Mlimani 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


12829 


S3044/0110 


Simeo Simon 


Mlimani 


B. W. Mkapa (day) 


PCM 


12830 


S3044/0114 


Tumaini Jestone 


Mlimani 


Nyakato 


PGM 


12831 


S4357/0040 


John Marcely 


Mlimani Sumawe 


Sengerema 


CBG 


12832 


S4357/0055 


Pius Ng'aida 


Mlimani Sumawe 


Karatu 


PCB 


12833 


S1 166/0068 


Annur Mohamedi Ntani 


Mlimba Day 


Minaki 


HGE 


12834 


S1 166/0070 


Bahati Ezekiel Kanyanyi 


Mlimba Day 


Kwiro 


CBG 


12835 


S1 166/0072 


Daniel Beatus Kilumbi 


Mlimba Day 


Kwiro 


CBG 


12836 


S1 166/0087 


Gideon Samson Gideon 


Mlimba Day 


Kwiro 


PCM 


12837 


S1 166/01 02 


Joseph Ernest Hamdani 


Mlimba Day 


Lugoba 


PCB 


12838 


S1 166/0129 


Ulimbaga Japhaly Mwaipopo 


Mlimba Day 


Kibiti 


EGM 262 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


12839 


S0967/0128 


Ahmadi Twalibu Kassimu 


Mlole 


Minaki 


CBG 


12840 


S0967/0129 


Aidan Paul Bahegwa 


Mlole 


Kaliua 


PCM 


12841 


S0967/0130 


Ally Mvano Ramadhani 


Mlole 


Mtwara Tech. 


PCM 


12842 


S0967/0131 


Almas Mlala Jafah 


Mlole 


Mwenge 


PCM 


12843 


S0967/0134 


Angelius Benedicto 


Mlole 


Nyarubanda 


HGL 


12844 


S0967/0141 


Baraka Kifunyu Shedrack 


Mlole 


Umbwe 


ECA 


12845 


S0967/0146 


Clement Gervas Gelemaniko 


Mlole 


Milambo 


PCM 


12846 


S0967/0152 


Dismas Moris Kibhuli 


Mlole 


llongero 


PCM 


12847 


S0967/0155 


Elias Simon Mahungilo 


Mlole 


Malagarasi 


PCM 


12848 


S0967/0157 


Elvis Julius Massawe 


Mlole 


Biharamulo 


EGM 


12849 


S0967/0163 


Fenias Ruhotora 


Mlole 


Kabanga 


CBG 


12850 


S0967/0164 


Florence Mengo Medard 


Mlole 


Mwenge 


PCM 


12851 


S0967/0183 


Hussein Hamis Haruna 


Mlole 


Nyarubanda 


HGK 


12852 


S0967/0186 


Iddi Ramadhani Issa 


Mlole 


Mtwara Tech. 


PCM 


12853 


S0967/0187 


Iddy Mbarouk Kassimu 


Mlole 


Milambo 


PCB 


12854 


S0967/0189 


Jamal Ntabi Obeid 


Mlole 


Milambo 


PCB 


12855 


S0967/0197 


Juma Yunus 


Mlole 


Kaliua 


PCM 


12856 


S0967/0212 


Masoud Kamesa 


Mlole 


Biharamulo 


EGM 


12857 


S0967/0218 


Michael Ernest Yohana 


Mlole 


Kaliua 


PCB 


12858 


S0967/0221 


Mkole Majaliwa Jumanne 


Mlole 


Milambo 


PCB 


12859 


S0967/0226 


Mrisho Iddy Mrisho 


Mlole 


Milambo 


HKL 


12860 


S0967/0231 


Mussa Kinyota 


Mlole 


Malagarasi 


PCM 


12861 


S0967/0237 


Nobert Aron Rutamika 


Mlole 


Milambo 


PCM 


12862 


S0967/0239 


Obed Shaban Kinunda 


Mlole 


Malagarasi 


PCM 


12863 


S0967/0244 


Pius Leonard Kusyata 


Mlole 


Malagarasi 


PCM 


12864 


S0967/0246 


Rajabu Rashidi Nguyeko 


Mlole 


Mwenge 


EGM 


12865 


S0967/0263 


Samji Mnyonge Rubase 


Mlole 


Kaliua 


PCM 


12866 


S0967/0264 


Saul Wilson Kalivubha 


Mlole 


Bwiru Boys 


PCM 


12867 


S0967/0272 


Sila Tanda Boniface 


Mlole 


Kaliua 


PCB 


12868 


S0967/0274 


Stanslaus Essau Kajoro 


Mlole 


Kigoma 


HGK 


12869 


S0967/0278 


Vedastus Thadeo 


Mlole 


Kishoju 


EGM 


12870 


S0967/0283 


Warioba Gingiri Robert 


Mlole 


Milambo 


PCM 


12871 


S2550/0054 


Aliponi Leonard Malila 


Mlondwe 


Njombe 


HGE 


12872 


S2550/0057 


Daniel Lufunyo Mwinuka 


Mlondwe 


Mwakavuta 


HGL 


12873 


S2550/0091 


Samwel Musa Sanga 


Mlondwe 


Mwakavuta 


HGL 


12874 


S1 11 8/0042 


Msafiri Yahaya 


Mlongwema 


Bagamoyo 


EGM 


12875 


S3460/0021 


Donald Elisha Sanya 


Mlowa 


Tosamaganga 


PCB 


12876 


S0951/0054 


Alpha Amos Ndalu 


Mlowa Barabarani 


Changarawe 


HGK 


12877 


S0951/0058 


Bedson William Samamba 


Mlowa Barabarani 


Mpwapwa 


PCM 


12878 


S0951/0066 


Emmanuel Shabani Nhota 


Mlowa Barabarani 


Kongwa 


HGL 


12879 


S0951/0069 


Furaha Levison Chikopole 


Mlowa Barabarani 


Tosamaganga 


HGE 


12880 


S0951/0070 


Gerald Phabian Masinjisa 


Mlowa Barabarani 


Mwenge 


PCM 


12881 


S0951/0071 


Godfrey Elias Paul 


Mlowa Barabarani 


Minaki 


PCB 


12882 


S0951/0080 


Mussa Jackson Mgongo 


Mlowa Barabarani 


Kilosa 


HKL 


12883 


S0951/0081 


Mussa Michael John 


Mlowa Barabarani 


Galanos 


PCM 


12884 


S0951/0082 


Mussa Wilson Kabogo 


Mlowa Barabarani 


Bihawana 


PCB 


12885 


S 1678/0078 


Bester Mwashilindi 


Mlowo 


Mambwe 


PCM 


12886 


S1 678/0083 


Daimon J Mwambene 


Mlowo 


Kantalamba 


EGM 


12887 


S1 678/01 19 


John Richard Henga 


Mlowo 


Makiba 


CBG 263 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


12888 


S 1678/0 122 


Kelvin I Ngailo 


Mlowo 


Sadani 


CBG 


12889 


S1 678/01 26 


Lusajo E Mshani 


Mlowo 


Mambwe 


PCM 


12890 


S1 678/01 27 


Martin L Mwasaka 


Mlowo 


Matema Beach 


HGL 


12891 


S1 678/01 31 


Meshack N Twinzi 


Mlowo 


Kantalamba 


EGM 


12892 


S1 678/01 47 


Robert M Anyandwile 


Mlowo 


J.k. Nyerere 


HGK 


12893 


S 1678/0 154 


Simon B Mbilinyi 


Mlowo 


Kwiro 


HGE 


12894 


S1 905/0028 


Benjamin Mkongwe 


Mmazami 


Nyakato 


PCM 


12895 


S1 905/0029 


Boniphace Buruja 


Mmazami 


Nsumba 


HKL 


12896 


S1 905/0045 


Idrisa Masanja 


Mmazami 


Nsumba 


PCM 


12897 


S1 905/0049 


Jackson Jumanne 


Mmazami 


Makiba 


HGL 


12898 


S1 905/0064 


Makongo Somba 


Mmazami 


Nsumba 


PCM 


12899 


S1 905/0086 


Sospeter Chacha 


Mmazami 


Sengerema 


HKL 


12900 


S2732/0071 


Abdallah Athumani Ramadhani 


Mnadani 


Dodoma 


EGM 


12901 


S2732/0106 


Hamidu Abdallahman Issa 


Mnadani 


Maposeni 


HGK 


12902 


S2732/0113 


Issa Abdallah Awadhi 


Mnadani 


Nyakato 


CBG 


12903 


S3033/0069 


Cosmas Edward 


Mnarani 


Bagamoyo 


PCB 


12904 


S3033/0072 


Dickson Joram 


Mnarani 


Sengerema 


EGM 


12905 


S3033/0076 


Edward Aloyce 


Mnarani 


Kalangalala 


PCB 


12906 


S3033/0082 


Fredy Focus 


Mnarani 


Mkolani 


PCM 


12907 


S3033/0083 


Fredy Masanja 


Mnarani 


Nyakato 


PCM 


12908 


S3033/0089 


Idrisa Ismael 


Mnarani 


Ngudu 


PCB 


12909 


S3033/0090 


Isack Lubango 


Mnarani 


Nyakato 


PCM 


12910 


S3033/0093 


Jastine Joseph Danistan 


Mnarani 


Mwanza (day) 


PCM 


12911 


S3033/0099 


Jumanne Kebwa 


Mnarani 


Kalangalala 


PCB 


12912 


S3033/0102 


Kigongo Manjerenga 


Mnarani 


Sengerema 


PCB 


12913 


S3033/0104 


Mark Adrian 


Mnarani 


Mwanza (day) 


PCM 


12914 


S3033/0113 


Paschal Kalyaya 


Mnarani 


Tosamaganga 


PCB 


12915 


S3033/0114 


Paschal Kaziyote 


Mnarani 


Mwenge 


PCB 


12916 


S3033/0118 


Revocatus John 


Mnarani 


Oswald Mang'ombe 


PGM 


12917 


S3033/0122 


Samson Sospeter Samson 


Mnarani 


Mwanza (day) 


PCM 


12918 


S2705/0156 


Ganiu Abdu 


Mnazi Mmoja 


Tambaza (day) 


PCM 


12919 


S2705/0197 


Mpalawa Mnongani 


Mnazi Mmoja 


Lindi 


PGM 


12920 


S2705/0203 


Nadir Hemed 


Mnazi Mmoja 


Namabengo 


HGL 


12921 


S2705/0216 


Raphael Stephano 


Mnazi Mmoja 


Azania (day) 


PCM 


12922 


S2705/0228 


Salum Ramadhani 


Mnazi Mmoja 


Longido 


CBN 


12923 


S2705/0244 


Zephania Masamaki 


Mnazi Mmoja 


Kibasila (day) 


ECA 


12924 


S4336/0016 


Gagi Wagagi 


Mnekezi 


Geita 


EGM 


12925 


S0599/0047 


Emanuel G George 


Mnero 


Tunduru 


HKL 


12926 


S0599/0069 


John Alex 


Mnero 


Ndanda 


HGE 


12927 


S3807/0037 


Twaha A Mkonda 


Mnima 


Ndanda 


HGL 


12928 


S2285/0162 


Joel Victory Makombe 


Mninga 


Ifunda Tech. 


CBG 


12929 


S2285/0174 


Lenfred France Mtavangu 


Mninga 


Msamala 


HGK 


12930 


S2285/0175 


Lukito Aldo Lutego 


Mninga 


Ifunda Tech. 


CBG 


12931 


S2285/0180 


Maulusi Venance Chelesi 


Mninga 


Iwawa 


HGK 


12932 


S1 004/0061 


Boniface E Temba 


Mnini 


Usagara 


PCB 


12933 


S1 004/0066 


Colman T Ngowi 


Mnini 


Usagara 


PCB 


12934 


S1 004/0067 


Costantini J Mashoko 


Mnini 


Tanga Tech. 


PCM 


12935 


S1 004/0083 


Fredrick J Kway 


Mnini 


Vudoi 


HGL 


12936 


S1 004/01 09 


Straton P Njau 


Mnini 


Tanga Tech. 


PCM 26! SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


12937 


S3619/0018 


Endrick Charles 


Mnolela 


Lindi 


HGL 


12938 


S361 9/0026 


Imran Bakari 


Mnolela 


Ndanda 


PCB 


12939 


S2459/0033 


Erick Jackson Sendeu 


Mnyakongo 


Mwenge 


HGL 


12940 


S2459/0034 


Expedito Alex Itatiro 


Mnyakongo 


Changarawe 


HGK 


12941 


S1 542/0026 


Muksin Samli 


Mnyawa 


Lindi 


HGL 


12942 


S1 71 4/0045 


Adam Yohanes Mwipopo 


Mnyigumba 


Madaba 


HGL 


12943 


S1 71 4/0053 


Emanuel Raphael Kalinga 


Mnyigumba 


Matema Beach 


HGL 


12944 


S1 71 4/0072 


Nest Heri Kalinga 


Mnyigumba 


Pamoja 


HKL 


12945 


S4025/0080 


Juma M Selemani 


Mnyuzi 


Irksongo 


HGK 


12946 


S4025/0091 


Nelson A Kaniki 


Mnyuzi 


Bagamoyo 


PCB 


12947 


S0847/0085 


Boniphace Fidelis 


Mogabiri 


Oswald Mang'ombe 


PCB 


12948 


S0847/0098 


Charles N Mhere 


Mogabiri 


Mara 


HGK 


12949 


S0847/0114 


Emanuel R Charles 


Mogabiri 


Lugoba 


PCB 


12950 


S0847/0125 


James Lucas 


Mogabiri 


Tunduru 


HGL 


12951 


S0847/0148 


Laurent Kisiri 


Mogabiri 


Chato 


CBG 


12952 


S0847/0171 


Mwita M Marwa 


Mogabiri 


Mara 


HGE 


12953 


S0847/0175 


Nyahiri Alfred 


Mogabiri 


Mtwara Tech. 


PCB 


12954 


S0847/0178 


Peter Jeremiah 


Mogabiri 


Ndanda 


PCB 


12955 


S0847/0195 


Samson Samwel 


Mogabiri 


Nyakato 


HKL 


12956 


S0847/0209 


Wanchage Mwita 


Mogabiri 


Nyakato 


HGK 


12957 


S1 952/001 3 


Juma W Juma 


Moipo Day 


Shambalai 


HKL 


12958 


S1 120/0004 


Andrea Kiondo 


Moita 


Irksongo 


HGK 


12959 


S1 120/0014 


Elibariki Lemna Elias 


Moita 


Irksongo 


HGK 


12960 


S1 120/001 6 


Emanuel Amon Mndeme 


Moita 


Kwiro 


PCM 


12961 


S1 120/0025 


Godfrey Edward 


Moita 


Nsumba 


PGM 


12962 


S1 120/0035 


Joseph Ngalayo 


Moita 


Dareda 


CBG 


12963 


S1 120/0051 


Loning'o Melayeki 


Moita 


Bariadi 


PGM 


12964 


S1 120/0056 


Minyali Sailepu 


Moita 


Same 


PCB 


12965 


S1 120/0057 


Misikong Melita 


Moita 


Karatu 


PCM 


12966 


S1 120/0058 


Ndoipo Saitabau 


Moita 


Mara 


HGE 


12967 


S1 120/0062 


Raymond Sailepu 


Moita 


Dareda 


CBG 


12968 


S1 120/0076 


Zachariah Daniel 


Moita 


llongero 


PCB 


12969 


S1 120/0077 


Zachariah Meliyo 


Moita 


Longido 


PCB 


12970 


S1 676/0024 


Frank K. Mgallah 


Momba 


B